Archiv aktualit:


SLAVNOST ČTENÍ V 1.B

29. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 24.5. proběhla v 1.B SLAVNOST ČTENÍ. Děti rodičům předvedly, jaké obrovské pokroky udělaly ve čtení. Za své výkony sklidily nejen rodičovský potlesk, ale dostaly i diplom, knížku a průkazku do školní knihovny. V druhé půlce setkání proběhl křest knížky Kuky 2. Tu napsaly a ilustrovaly Violka, Štěpánka a Mia z naší třídy. Poté, co přečetly úryvek ze svého pokračování knížky Kuky se vrací, křtu se chopil kmotr tohoto pokračování. Naše pozvání přijal režisér a spisovatel Jan Svěrák. Autorkám poblahopřál a nejen jim, ale i ostatním dětem předal dárek. Posledním dárkem pro děti byl výtisk Kukyho 2, který pro ně připravila naše asistentka Bára. Odpoledne s několika překvapeními se opravdu vydařilo.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Romeo a Julie v podání 7.B

25. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Měli jsme trému, měli jsme obavy z toho, zda dokážeme před publikem zahrát roli, vzpomenout si na text. A jak to dopadlo? Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bylo to úžasné, fenomenální, vynikající. Celá třída 7.B, všichni žáci a žákyně dokázali ze sebe dostat to nejlepší... celý článek.
7.B a spol.

Matematické hřiště

24. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od minulého týdne vzniká na školním hřišti projekt "Matematické hřiště". Takové místo bude určené především prvnímu stupni jako oživení výuky matematiky. Děti zde budou moci řešit úlohy z různých matematických prostředích, jako jsou například schody, výstaviště, krokování, cestování ve stovkové tabulce, sousedi, pyramidy a mnoho dalších. Na projektu pracují žáci ze školního parlamentu, a to již několikátý den a s plným nasazením.
Žákovský parlament

Bazar oblečení

24. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Součástí letošních jarních slavností bude bazar oblečení - stánek školního parlamentu. Pokud máte zájem přispět nějakými kousky, které už neunosíte a rádi byste je poslali dál, protože jsou stále v dobrém stavu, neváhejte a využijte náš bazar. Více informací naleznete níže na plakátu.


Žákovský parlament

Páťáci na adapťáku

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5.B dorazila v pořádku do hotelu Otakar Hamry.
PhDr. Jitka Svobodová

Žákovská iniciativa na radnici – bezpečnější cesty do škol

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během jednání žáků ze sekce Světová škola se zástupci radnice se podařilo společně prosadit řešení v otázce bezpečných cest do škol. Žáci po terénním výzkumu sledované komunikace, sběru informací a sepisování otevřeného dopisu se vydali na radnici, aby o dané problematice diskutovali. Během věcné diskuse se žákům podařilo obhájit vlastní návrh úprav přechodu pro chodce před naší školou. Atmosféra byla velice vřelá a zástupci radnice byli ochotni naslouchat věcným připomínkám i iniciativně navrhované řešení podpořit. Dle slibu bychom se někdy v září měli dočkat bezpečnějšího přechodu, který dopravu lépe usměrní a zlidští s ohledem na naše menší spoluobčany. Děkujeme všem partnerům, kteří se s námi na tom podíleli (iniciativě Pražské matky, Ing. Květoslavu Syrovému a jeho spolupracovníkům a v neposlední řadě zástupcům městské části Praha 4 pro dopravu a školství).
Mgr. Robert Gronowski a žáci ze sekce Světová škola

Křest lavičky na vyhlídce Kavčích hor

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci ze sekce Světová škola navrhli ve spolupráci s architekty a za podpory České televize a radnice městské části Praha 4 lavičku z recyklovatelného materiálu na vyhlídce Kavčích hor. Křest lavičky se konal v pátek 19. 5. v 10:30 za přítomnosti zástupců radnice, České televize i školy. O akci se můžete dozvědět více na Fb městské části Praha 4.
Napsali o nás:
Na fantastické vyhlídce, na hraně Kavčích hor s výhledem na Podolí a centrum Prahy, žáci ZŠ Táborská v rámci mezinárodního projektu vzdělávacích aktivit vlastními silami s architekty a s finanční pomocí MČ Praha 4 vybudovali lavičku ze dřevěných europalet. Po dohodě s Českou televizí MČ Praha 4 místo opatří košem a zařídí správu vyhlídky tak, aby lavičky sloužily veřejnosti po dobu, jak to jen materiál dovolí. Hezký projekt, díky za něj! A tip na výlet😀 .
Zdroj: Fb Praha 4 – aktuality, politika, kultura, doprava
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci sekce Světová škola

Charitativní bazar knih

22. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

SCHOOL E-SHOP 4.B

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrťáci začali podnikat. Vzali si půjčku od České spořitelny a snažili se vyrobit dobře prodejné výrobky. Učili se počítat náklady, stanovit cenu výrobku, vymyslet strategii prodeje. Nebylo to lehké. Nyní si úspěšnost firmy chtějí ověřit a otvírají svůj school e-shop. V období 22.5. - 30.5.2023 lze zde najít plno skvělých výrobků, které si můžete na našich stránkách rezervovat. Neváhejte a navštivte stránky.
Objednané výrobky si budete moci vyzvednout na Jarních slavnostech 31.5. (14.00-17.00) u stánku 4.B. Velmi ochotně a mile vám je zde předáme.
Žáci 4.B

Dolce vita v Římě

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šesťáci v rámci projektu zažili autentické momenty ze života Římanů za antických časů. Během jednoho dne se oblékli do šatů římských občanů. Při symposiu si zahráli některé kusy řeckých dramatických děl. Otestovali vlastní síly na olympijských hrách, zejména zvláštní popularitě se těšil řecko-římský zápas. A když již dostatečně potrénovali ducha a tělo, pustili se do modelování památek Říma. Po velké práci nakonec zasedli k sympoziu a společně povečeřeli a popili římského koktejlu. Už teď se mohou těšit příští rok na plánovaný výlet do Říma.
Fotogalerie
Žáci ze 6.A a B

Mladší a starší generace si mají stále co říci

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborových dní naplánovali žáci ze sekce Světová škola seniorům z pečovatelského domu v Bráníku jedno společné dopoledne. Během něhož měli senioři možnost otestovat své znalosti a paměť v žáky připraveném kvízu „Máme rádi Česko“. Aby v tom nebyli sami, zapojili se i žáci. Také si naši starší spoluobčané moc pochutnávali na dobrotách, které žáci s panem učitelem připravili. Bylo to skvělé vidět, že propojování mladších generací se staršími přináší obrovské obohacení. Moc jim za to děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci ze sekce Světová škola

Proběhla školní soutěž v akrobacii, tanci a cheerleadingu pro I. stupeň

18. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konečně můžeme bez omezení sportovat, soutěžit a navzájem si ukazovat své dovednosti v jednotlivých sportovních disciplínách. Prvostupňové žákyně se přihlásily na jednotlivé soutěže. V akrobacii ukázaly své dovednosti v základních prvcích, tedy kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou a řadu dvou libovolných prvků.Taneční soutěž se týkala libovolného tanečního stylu, který mohly dívky předvést ve dvojicích, či jednotlivě, ale každá byla bodována samostatně. Ukázaly nápaditost tance, dodržení prvků tanečního stylu, hodnotil se i výraz v tanci a celkový dojem.Poslední soutěž, která proběhla v pondělí, byla v dovednostech v cheerleadingu a dívky předvedly provaz, rozštěp, most a specifické prvky tedy škorpión, heel stretch a arabeska. Posledním hodnoceným prvkem byl cheerleadingový skok. Pan ředitel vyhlásí úspěšné sportovkyně, které také ocení. Zlaté medailistky si odnesou na tento školní rok putovní pohár.
Mgr. Karel Červený, DBA

Čtení prvňáčků s deváťáky

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnešní den byl výjimečný tím, že se spojily dvě generace – žáci devátého a prvního ročníku. Oba ročníky se zodpovědně chopily svého úkolu a díky tomu jsme si to všichni užili. Více jsme se poznali prostřednictvím knížek a vzájemně se obohatili o čtenářské zkušenosti.
Fotogalerie
Ela Holcová, Hana Anna Mitasová, Marino Mareš 9.B

Prezentace projektu Mladý kurátor v Lobkowiczkém paláci

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Osmáci zdařile představili výsledky svého badatelského projektu před odbornou komisí kurátorů v reprezentativních prostorách Lobkowiczkého paláce. Během několika týdnů ve spolupráci s odborníky zkoumali artefakty minulosti. Od botanických preparátů, přes vzácnou dýmku z mořské pěny, po lucernu z 19. století až po vzácný ohřívač talířů z Míšně. Artefakty zkoumali a zasazovali do kontextu nekončícího vývoje. Za skvělá místa a dobrou práci jim a kurátorům moc děkujeme.
Mgr, Robert Gronowski a 8.A

Žákovská iniciativa na radnici – úprava vyhlídky na Kavčích horách

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci ze sekce Světová škola navrhli ve spolupráci s architekty a za podpory České televize a radnice lavičku z recyklovatelného materiálu na vyhlídce Kavčích hor. Prozkoumali terén, přemýšleli o chytrém návrhu, který by dokázali sami sestavit a instalovat na krásné vyhlídce. Museli se ponořit do pravidel zasazování objektu do veřejného prostoru, přemýšlet o způsobech financování a vhodných způsobech komunikace s partnery. To vše se jim podařilo, díky velkému nasazení žáků a dobré vůle partnerů bude nová lavička z recyklovatelného materiálu umístěna na vyhlídce Kavčích hor, viz fotografický náčrt. Sympatizanti školy jsou srdečně zváni na křest lavičky, který se bude konat v pátek 19. 5. od 10:30 za přítomnosti zástupců radnice, České televize i školy. Velké dík patří architektům Ing. Kristýně Staré, Ing. Davidu Marešovi za převzetí záštity nad tímto projektem po technické stránce, zástupcům radnice za finanční podporu i logistické řešení a v neposlední řadě za podporu projektu technické správě České televize.
Mgr. Robert Gronowski a žáci sekce Světová škola

Návštěva Senátu

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 9.C využila unikátní příležitosti, jakou bylo pozvání do Senátu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si pracovnu pana senátora a historické prostory Valdštejnského paláce, ale při simulaci zasedání jsme si vyzkoušeli i to, jak jednání Senátu probíhá. Exkurze se všem moc líbila, byl to opravdu zajímavý zážitek.
Fotogalerie
9.C a PhDr. Jitka Svobodová

Naty z 9.A je opět zlatá

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Táborské Včelky ukazují, že nemají v českém cheerleadingu konkurenci. V kategorii Doubles Performance Hip Hop Senior opět získaly zlaté medaile. Sportovní hala na Slavii nebyla od naší školy daleko. V neděli jsme plni natěšení opět vyrazili na soutěž, a to na United Cheer Cup. Trošku nás rozhodil kluzký povrch, ale i tak Natka ukázala krásná salta, hip hopové pohyby, správný výraz při tanci a protančila se se svou trenérkou ke krásnému prvnímu místu. Soupeřky i diváci byli v plném úžasu a nevěřili, jak hezky se dá tancovat. Jsme rádi Natko, že skvěle reprezentuješ svou Alma mater na sportovním poli.
Mgr. Karel Červený, DBA

7.B batikuje trička

15. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak souvisí batikování trička s výtvarnou výchovou a dějepisem? Předchůdcem trička byla tunika, která je známá od starověku. Její svrchní část se nosila i ve středověku. Paní učitelka Podlahová se zaměřila na různé typy batikování a vybrala nejvhodnější formu. Objednali jsme si bílá trička a den D mohl začít. Žáci a žákyně 7.B svázali trička provázky nebo gumičkami, namočili je do studené vody, poté je přemístili do dvacetiminutové horké lázně a nakonec 5 minut do octu. Nakonec nás čekalo ždímání. Pod dohledem maminek pak naši žáci a žákyně tričko vyžehlí. Výtvarnou část zvládli bravurně. Teď nás čeká část dějepisná. Děti zkoumají své obrazce batiky, hledají název pro svůj výtvor a zkoumají jednotlivé obrysy a hledají středověké motivy. Toto propojení výtvarné výchovy a dějepisu se podařilo.
Mgr. Klára Podlahová; Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci pro prvňáčky

11. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulý čtvrtek jsme si připravili program pro prvňáčky, abychom se společně trochu více poznali.. První dvě hodiny se věnovala 9. B dětem z 1.A, čtvrtou a pátou hodinu pak 9.C dětem z 1.B. Obě třídy měly připravená stanoviště s mnoha úkoly a hrami tak, aby aktivity byly co nejrůznorodější. Za celou 9.C bych potom ráda řekla, že program jsme si všichni užili a dalo nám to pár nových zkušeností ohledně přípravy programu pro děti a práci s nimi. Celá aktivita se velice povedla.
Fotogalerie
Jana Nováková 9.C

Natka z 9.A se protancovala ke zlatu

10. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naty, žákyně 9.A, reprezentovala školní cheerleadingový tým na celorepublikové soutěži v hip hopu. Spolu se svojí taneční trenérkou a parťačkou ukázala kreativní taneční pohyby a vysokou úroveň akrobacie. Právem získaly uznání od poroty i soupeřek. Děvčata budou příští týden bojovat o nominaci na mistrovství republiky.

Mgr. Karel Červený, DBA

Ocenění nejlepších badmintonistů

09. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak jsme již zmiňovali, na naší škole proběhl turnaj v badmintonu pro první a druhý stupeň. Pan ředitel ocenil nejlepšího chlapce, nejlepší dívku, kteří získali zlatou medaili. Samozřejmě jsme vyznamenali i žáky, kteří se umístili na druhém a třetím místě. Jmenovka absolutního vítěze bude vystavena ve vitríně s poháry. Již nyní se těšíme na další školní soutěž.
Mgr. Karel Červený, DBA

Výsledky zápisu do 1. tříd

04. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2023/2024 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

7.B navštívila židovskou synagogu a muslimskou modlitebnu

04. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Středověk je symbolem náboženství. V prvním pololetí jsme se zabývali pohanskými náboženstvími (keltským, germánským a slovanským), poté křesťanstvím. Navštívili jsme katedrálu svatého Víta, baziliku svatého Jiří, či barokní Drážďany. Abychom měli celkový obraz o třech hlavních monoteistických náboženstvích, navštívili jsme muslimskou modlitebnu v Praze-Černém Mostě, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o islámu. Poté nás čekala Staronová synagoga v centru města. Tento den stál za to. Žáci a žákyně budou poté porovnávat a hodnotit interiér, pocity z kostela, modlitebny a synagogy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci ochutnávají kuskus s fazolemi a kukuřicí

02. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe pochopit a zapamatovat si původní africké a americké rostlinné endemity? Tedy, které rostliny se vyskytovaly pouze na daném místě? Uvařit si je a sníst. Sedmáci měli podobný úkol jako jejich starší spolužáci. Museli přijít na to, co budeme vařit. Žáci a žákyně vytvořili jednotlivé skupiny, přinesli si ingredience a domluvili se na rozdělení práce. Uvařili vodu, kterou zalili kuskus, nakrájeli cibuli a osmažili ji na pánvi, přidali kuskus a fazole s kukuřicí. Nakonec nesmělo chybět koření na kuskus a začalo se servírovat. Tím ale jejich práce neskončila. Udělali si finanční rozpočet, tedy ceny jednotlivých surovin. Popsali nejen postup práce, ale také, zda jim vyhovovala spolupráce ve skupině a jak jim chutnalo výsledné jídlo.
Mgr. Karel Červený, DBA; Mgr. Dagmar Kavková

Slyšíš mě?

28. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý a čtvrtek se odehrála dvě divadelní představení spolku Divadelta určená rodičům a dospívajícím dětem. Představení se jmenovalo Slyšíš mě a bylo zaměřeno na téma komunikace v rodině a především komunikace rodičů s teenagery. Dohromady se zúčastnilo za dva večery 31 rodičů a přes 30 dětí, především těch druhostupňových. Obě představení postavená na bázi divadla fórum, kdy je děj příběhu ovlivňován samotnými diváky, byla rodiči přijata s nadšením. Jsme rádi, že jsme mohli díky finanční podpoře Ministerstva kultury seznámit rodiče s jedněmi z nejlepších realizátorů primární prevence, s nimiž naše škola spolupracuje. Více zde ve fotogalerii.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Český jazyk v 7.B

28. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Určování větných členů může být někdy oříšek. Když si ale děti stavbu věty vizualizují, je to pro ně hned jednodušší. Podmět a přísudek jsou přece vždycky při rozboru nahoře… a pod nimi slova, která podmět nebo přísudek rozvíjí…. Aneb jedna hodina češtiny v 7.B s paní učitelkou Smolíkovu ve fotogalerii.
Dagmar Kavková, asistentka pedagoga 7.B

Také druhostupňoví žáci se utkali o pohár ředitele školy

27. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně druhého stupně se potkali ve velké tělocvičně. Poctivě trénovali během kroužku badmintonu, učili se dávat smeče, krátké odbití košíčku, vhodné podání. Povedlo se. Turnaj byl plný adrenalinu, napětí a očekávání jak to dopadne.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci trénují na představení divadelní hry Romeo a Julie

26. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Povedlo se nám vynikající propojení několika předmětů. Snažíme se, aby žáci vnímali dané téma z několika úhlů pohledu. S paní učitelkou Smolíkovou probírali naši žáci a žákyně drama. V dějepisu jsme se dostali do období renesance. Proto nám přišlo vhodné, abychom ukázali na prknech, co znamenají svět, své divadelní umění. Samotné děti přišly s návrhem, zahrát si divadelní hru Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Podle Shakespearova dramatu, zpracovaného v knize pro děti, jsme přetvořili souvislý text do dialogů. Děti si rozdělily role. Vznikla i nová role, a to role vypravěčky a nápovědy zároveň. V dílnách chlapci s panem učitelem Brázdou vyrobili zbraně. Dívky s panem učitelem Benešem vytvořily předměty na 3D tiskárně. Nakreslili jsme si kulisy a připravili zvukové efekty. Nastal den D. V úterý jsme poprvé zkoušeli v divadelním sále a postupně s každým novým dialogem jsme objevovali herecké talenty našich žáků a žákyň. Již se těšíme na premiéru.
Mgr. K. Červený, DBA, Mgr. D. Kavková, Mgr. et Mgr. K. Smolíková, PhD., Mgr. D. Brázda, PhDr. M. Beneš

Pražské poetické setkání

25. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve škole máme spoustu šikovných dětí a svůj talent předvedla i Linda z 2.A. V rámci recitační soutěže Pražské poetické setkání postupovala jednotlivými koly až na přehlídku nejlepších recitátorů z Prahy, která se konala v dubnu. Pro tuto příležitost si vybrala a naučila se Zdivočelou pohádku Mášenka a tři medvědi od Roalda Dahla. Lindo, patří ti velká gratulace a za rok se budeme v třídním kole těšit na novou básničku.
Mgr. Jana Kotrbatá

HUDBA NA TÁBORSKÉ

24. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení žáci, rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na hudební soutěž Táborské Jaro, která se uskuteční ve středu 26. dubna. Těšit se můžete na vystoupení žáků naší školy. Akce se bude konat v divadelním sále od 15:00.
Bc. Jiří Havel

Osmáci ochutnávají Asii

24. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V zeměpise se snažíme aktivovat všechny smysly. Naši osmáci měli za úkol přijít na to, co budeme vařit. Přemýšleli, hledali, zkoumali původní rostlinné endemity Asie. Zjistili, že oblíbeným jídlem je jasmínová rýže a tofu. Rozdělili se do skupin, ve kterých každý člen zajistil jednu surovinu (jasmínovou rýži, olej, cibuli, marinované tofu). Vybrali jednoho zástupce, který navštívil obchod s kořením (Království chuti) a koupil koření na tofu. Den D přichází. Naši žáci a žákyně přichází plní natěšení do kuchyňky. Dokáží si rozdělit role při přípravě pokrmu. Někdo krájí cibuli, jiný tofu, další se věnuje přípravě rýže a poslední člen skupiny na pánvičce propojí všechny chutě. Povedlo se nám to. Naše chuťové buňky byly potěšené.
Mgr. Karel Červený, DBA

Kouření hravě

22. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 19.4. proběhla ve škole tři divadelní představení o kouření - pro 2.B a obě třetí třídy. Lektorky ze Státního zdravotního ústavu v rámci představení seznámily děti skrze plyšové loutky s tím, jaká rizika vyplývají pro naše tělo z kouření cigaret. Dvě ze tří tříd se nám povedlo i po akci s loutkami vyfotit - fotky zde.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže

21. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 20. 4. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže spojené s autorským čtením vítězných prací. Oceněné texty si můžete přečíst zde.


PhDr. Jitka Svobodová

Divadelta - Vadí, nevadí

20. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákům 7. ročníku vůbec nevadilo, že měli v úterý divadelní představení Vadí, nevadí od spolku Divadelta na téma rizika spojená s konzumací alkoholu. Představení Divadelty umožňují žákům aktivně se podílet na tvorbě děje v bezpečí role jedné z postav, žáci si tak zkouší, jak by v dané situaci reagovali. Spolek Divadelta nás navštěvuje opakovaně s různými tématy v různých ročnících. Několik fotek k nahlédnutí zde. Pro rodiče bude mít pak Divadelta podobně interaktivní představení o komunikaci mezi dětmi a rodiči, které mohou navštívit rodiče sami bez dětí, nebo i s dětmi. Informace k představení a přihláška pro zájemce z řad rodičů zde.  
Dagmar Kavková, metodička prevence

5.A v rozhlase

20. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše třída navštívila během projektového dne budovu Českého rozhlasu na Vinohradech. Návštěva to byla opravdu zajímavá, protože jsme se podívali do míst, kam se běžný člověk nedostane. Strávili jsme nějaký čas přímo ve studiu Rádia Junior, jehož cílová skupina jsou zejména děti. Na závěr jsme si vyzkoušeli práci moderátora a společně jsme namluvili improvizovaný příběh, který si můžete poslechnout. Fotografie najdete zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Školní turnaj v badmintonu pro I. stupeň

17. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v novém kalendářní roce pokračujeme v tradici školních turnajů o pohár ředitele školy. Všechny zápasy byly velmi napínavé, hrálo se o každý košíček. A jak to dopadlo? Počkáme na vyhlášení a vyznamenání žáků a žákyň od pana ředitele.
Mgr. Karel Červený, DBA

Hurá do školy se blíží

17. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto týdnu, tedy 18. a 19. 4., začíná program pro přihlášené předškoláky Hurá do školy, proběhne celkem 7 lekcí. Přiveďte děti prosím k hlavnímu vchodu, vyučující si je tam vyzvedne. S sebou budou potřebovat přezutí a pastelky. V obou kurzech (úterý 15,30 – 16,30 i středa 13,30 – 14,30) máme ještě několik volných míst.
PhDr. Jitka Svobodová

Duben - se sběrem do školy půjdem

14. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, čeká nás dubnový sběrový týden a neodradí nás ani aprílové počasí. Těšíme se na vás od úterý 18. do pátku 21. dubna vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou.
Váš sběrový tým

Sedmačky trénovaly na airtracku

14. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žákyně 7.B si na hodině tělesné výchovy vyzkoušely akrobatické prvky s pomocí airtracku. Airtrack je nafukovací žíněnka, která oproti běžné žíněnce díky vzduchuje je uvnitř odpružená, takže zaručuje mnohem měkčí a bezpečnější dopad. Všechny zvládly výstup 7. ročníku, tj. přemet stranou (hvězda). Vyzkoušely si a mnoho z nich zvládly i náročnější prvky jako rondát, přemety vpřed a vzad. Došlo i na flika. Jsme rádi, že máme talentované akrobatické děti na naší škole.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci zkoumají Ameriku z různých pohledů

12. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně sedmého ročníku se zabývali kontinentem Amerika. Propojili jsme několik předmětů dohromady. Zadání dostali v anglickém jazyce, kterému porozuměli. Další indicii získali vyluštěním mayských číslic, které odpovídaly anglické abecedě. Použili buzolu a pochopili, co mají řešit. Byli v roli osadníků Ameriky, a to z Anglie, Francie, Španělska, Portugalska, Nizozemska a Ruska. Nakreslili plakát a napsali dvojjazyčně uvítání pro nové osadníky. Incké písmo je uzlové písmo, které historikové nerozluštili. Zabrouzdali jsme do oblasti branné výchovy a každá skupina se naučila jeden ze základních uzlů. V přírodopisné části zkoumali původní rostlinný endemit. Nesměla samozřejmě chybět práce s mapou. Seznámili se s neblahými důsledky kolonizace, a to otroctvím a útlakem původní obyvatel, tedy Indiánů. V poslední části analyzovali obraz, popisovali, co se na daném obraze odehrává, de facto vytvořili příběh, zajímali se o detaily. Výsledná práce se moc povedla a žáci a žákyně pochopili, že jedno téma se dá zpracovat z různých úhlů pohledu a z různých předmětů.
Mgr. K. Červený, DBA, Mgr. N. Hunalová, Bc. T. Košťál

Zápis do prvních tříd 2023/24

12. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
od 1. 3. je umožněn přístup do aplikace Zápisy online, kde si můžete zaregistrovat termín a čas zápisu - zápisy probíhají 12. a 13. dubna 2023. Na Zápisy online vyplníte krátký formulář, následně Vám mailem přijde přihláška. S vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a průkazem totožnosti pak přijdete k zápisu na vybraný termín a čas. Do aplikace Zápisy online se dostanete zde.
Podrobné informace o zápisu najdete na Zápis do 1. tříd. Inspiraci pro rodiče najdete zde. Spádové ulice zjistíte také na mapě. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Fitness cup, týmová soutěž Včelek

11. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Bees – Včelky pracuje pilně od začátku školního roku. Tancujeme, zlepšujeme se v akrobacii, stavíme pyramidy. Ale trénink je i o posilování. Včeličky z prvního i druhého stupně se zúčastnily týmové soutěže, která byla zaměřená na výdrž v polovičním vzporu (kliku), v dřepu (opřené o zeď), na balanční desce a v pozici ležmo na zádech, jak dlouho vydrží udržet nohy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Letní družina

11. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce budou letní družinu na Praze 4 provozovat ZŠ U Krčského lesa (červenec) a  ZŠ Jižní (srpen). Bližší informace a přihlášky:
ZŠ U Krčského lesa - informace, přihláška
ZŠ Jižní - informace, přihláška
V ukrajinštině:
ZŠ U Krčského lesa - informace, přihláška
ZŠ Jižní - informace, přihláška
PhDr. Jitka Svobodová

Aktualizace školního řádu

06. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče, v příloze naleznete aktualizované znění školního řádu s účinností od 14.4.2023. Aktualizovali jsme některá ustanovení a nově jsme formulovali školní pravidla tak, aby popisovala aktuální situaci v naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Hurá, Lobkowiczký palác

05. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I tentokrát jsme se již po druhé zapojili do projektu Mladý kurátor pořádaný starobylým českým šlechtickým rodem Lobkowiczů. V tomto projektu zkoumají žáci historické artefakty, jejich původ, účel použití, podobu, stav zachovalosti, kontext vzniku a dnešní modernější pokračovatele artefaktů. Opět se bude jednat o napínavý badatelský projekt. S našimi mladými kurátory se budete moci seznámit při prezentaci jejich projektu v Lobkowiczkém paláci 9. května. Rodiče jsou jistě srdečně zváni (z kapacitních důvodů doporučujeme si své místo zarezervovat do 20. 4. prostřednictví e-mailu: robert.gronowski@zstaborska.cz).
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 8.A

Stuntujeme v aquaparku

04. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na čtvrtý oborový den jsme zavítali do Aquapalace v Čestlicích. Cheerleading je sice suchozemský sport, ale cheerky se vody nebojí. Užili jsme si celý den plný zábavy, tobogánu, vlnobití a vířivky. Samozřejmě milujeme tento sport tělem i duší a museli jsme i zastuntovat, stejně jako Kamča a Natka. Tento den se nám povedl a plní skvělých zážitků a úsměvů jsme se vraceli do školy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Příběhy našich sousedů

04. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborových dnů pracovaly pod naším vedením dvě skupiny žáků a žaček z 2. stupně na projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. Každá ze skupin si připravila otázky pro svého pamětníka, děti pak samy vedly rozhovor, který trval vždy více než hodinu. Následně na základě výstupů z tohoto rozhovoru jedna ze skupin příběh pamětníka zpracovala formou animace, druhá formou reportáže. Děti navštívily v rámci projektu i Archiv bezpečnostních složek a Státní oblastní archiv na Chodovci. Souhrnné výstupy ze svých prací pak prezentovaly obě skupiny v březnu v divadle na Dobešce za účasti dalších pracovních skupin z jiných škol a vyslechly si zde hodnocení poroty. V odkazech výše v textu najdete fotogalerii, animaci, reportáž i záznam vystoupení na Dobešce.
Dagmar Kavková, František Prokop

Táborské jaro

02. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci, ahoj holky,
protože na škole je mnoho muzikantů, rozhodli jsme se uspořádat hudební slavnost a trochu i soutěž, která našim muzikantům nabídne možnost zazářit. Soutěž se jmenuje Táborské jaro, protože nejvyšší inspirací nám je světoznámý festival Pražské jaro. A jak to bude probíhat? Prosíme všechny, kdo se chtějí zúčastnit, aby nám do 12.4. poslali nahrávku svého muzikantského umění. Odborná porota složená z učitelů muzikantů vybere podle nahrávek hudebníky, kteří zahrají 26.4. od 15:00 před diváky a před porotou. Na konci představení porota udělí těm nejzajímavějším účastníkům cenu Roberta Tippmana jakožto vzpomínku na učitele, který na této škole dlouhá léta učil a k hudbě přivedl mnoho dětí.
Soubor s pravidly.
M. Kazmarová, J. Havel a M. Žárský (organizační tým)

Jak ploul strejda František

29. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše dnešní návštěva směřovala do Podskalské celnice, která je zároveň muzeem. Zajímavým vyprávěním nás provázela loutka malého Vašíka, jehož strejda František byl vorař. Vyprávěl nám o plavení dřeva, ale i některých potravin po Vltavě, za které se vybíralo mýto. Seznámili jsme se s vodnickou pověstí, která se dodnes v podskalské hospůdce vypráví. Mohli jsme si také vyzkoušet jízdu na voru s opravdovým pádlem přes interaktivní obrazovku.
Za 1. A Mgr. Martina Valentová

Literární soutěž

27. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po několikaleté covidové odmlce jsme se letos konečně mohli vrátit k další tradiční akci, kterou je Literární soutěž. Slavností vyhlášení spojené s autorským čtením nás čeká až ve čtvrtek 20. dubna, ale nejzajímavější práce si můžete přečíst už nyní ve sborníku, který naleznete zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Reálie našich spolužáků

26. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Víte, kdo to byl Šen-kua? Znáte Chorémzskou říši? Dokážete si představit, jak chutnají vareniky? Žáci a žákyně 7. B to již vědí. V této třídě jsme se v rámci dějepisu zabývali dějinami, gastronomií, hudbou, významnými kulturními a vědeckými osobnostmi. Zabývali jsme se významem vlajek, zkoumali jsme národní zvířata a rostliny daných států. Přiblížili jsme si dané státy (Rusko, Ukrajinu, Kazachstán, Čínu, Kyrgyzstán, Uzbekistán) a romský národ, když jsme hovořili o tom, jak významně obohatili světovou kulturu a vědu. Přemýšleli jsme, kam lidé migrují a jaké mají pro to důvody. Protože není důležité znát pouze české dějiny, či hlavní světové. Jsme rádi, že naši spolužáci přiblížili ostatním své zvyky a tradice. Děkujeme maminkám a tatínkům, kteří pomáhali s dětmi vařit jejich typické jídlo. Poté jej přirovnali k českým jídlům, aby dokázali spolužákům popsat chuť daného jídla. Chválím naše spolužáky, že pracovali s jazykem svých rodičů a dokázali přeložit písně, najít klíčová slova a pohovořit o čem píseň pojednává.
Mgr. Karel Červený, DBA

Splněná přání

24. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nejoblíbenější předmět na škole a ochutnávač psího jídla

24. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše žákovská redakce teď funguje kvůli přípravě na přijímací zkoušky v oslabení, ale stejně redaktoři nelenili a napsali mnoho zajímavého. Přečíst si můžete články o neobvyklých koníčcích deváťáků, o tom, co je Bookstagram nebo jak vypadal Den pokrývek hlavy. Postupně jsme nastřádali mnoho kvízů, takže můžete zjistit, jestli rozumíte nejlépe Indii, plicím nebo Pokémonům. Také se můžete dozvědět, jestli se hodíte spíše na dojiče hadů nebo jako instruktor psího surfování.
A pokud vás zajímá, jaký je na škole nejoblíbenší předmět, tak se to dozvíte v článku od 5.A.
Za redakci žákovského on-line časopisu
Marie Kazmarová

Výzvy a hrozby průmyslové revoluce

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách dějepisu žáci 8.A se tentokrát ponořili do projektu Průmyslová revoluce. Jejich úkolem bylo vyhodnotit pozitivní a negativní dopady industrializace na nás a naši budoucnost. Zkoumali tedy ekologické škody způsobené těžbou uhlí, postupy při rekultivaci krajiny, postavení dělníků ve společnosti a jejich všednodenní situace, dvojznačnost technického pokroku a jeho limity, alternativní zdroje energií a pracovní trh dnes a za dvacet let. Vedle historické rešerše žáci uplatnili celou škálu historických metod – anketu, rozhovor s pamětníkem, grafy, analýzu vizuálního materiálu, porovnání ekonomických systémů – řízená a tržní ekonomika a další. Za odměnu žáci navštívili hornické muzeum Mayrau u Kladna a zahráli si se svými vrstevníky fotbalový turnaj pořádaný ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Utkání to bylo napínavé do poslední minuty. Nakonec jsme si odnesli skvělé druhé místo. Děkujeme pořadatelské škole i našim žákům. Byli jste skvělí.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 8.A

Víme jak se chovat při zemětřesení

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci probírají přírodní složky naší Země. Věnovali jsme se tématu zemětřesení a sopečné činnosti. Zaznamenali jsme, co se stalo v Turecku a Sýrii. Hledali jsme příčiny tohoto neštěstí a víme jak se zachovat, kdyby nás postihlo. Každý žák, či žákyně si vytvořili plakát, co dělat, kdyby to zažili. Pevně věříme, že toto nebudou muset nikdy řešit. Ale jsme připraveni. Tak jako např. Filip z 6.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

Hrdinové zahraničního odboje za II. světové války

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V historickém vojenském muzeu v rámci exkurze se žáci devátých ročníků podíleli na projektu II. světová válka. Zkoumali na základě pramenů a interaktivní muzejní expozice osudy Čechů a Slováků v zahraničním odboji. Nejzajímavější částí celé exkurze se stala prezentace výsledků jejich zkoumání. Živě diskutovali, vědomosti zasazovali do kontextu a přemýšleli společně s pedagogy o významu odboje dnes. Za to jim děkujeme a těšíme se na další praktickou exkurzi z oboru historie.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 9.B a 9.C.

Den otevřených dveří

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední Den otevřených dveří v tomto školním roce proběhne ve středu 22. 3. od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Kdo šetří, má za tři?

19. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek před jarními prázdninami jsme se zúčastnili programu Abeceda peněz. Na koloběžkách jsme se vypravili do práce. Cestou však každého z nás potkala nějaká nepříjemnost, kterou jsme museli vyřešit. V práci jsme si vydělali mzdu. Plnili jsme další úkoly a na závěr nás čekalo nejtěžší rozhodování - v obchůdku jsme si mohli koupit lákavé věci nebo peníze ušetřit a dát do kasičky. Věřte nebo ne, každý si nějakou část výdělku ušetřil. Jak to máte vy, umíte taky něco ušetřit?
2.A

Sedmáci plní dobrovolný domácí úkol ze zeměpisu

08. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V zeměpise probírají sedmáci americký kontinent. Rozebírají Ameriku ze všech úhlů pohledu. Zajímáme se o přírodní krásy, orientujeme se v atlase, dozvídáme se informace o původních obyvatelích a víme, čím Amerika obohatila svět. Původní rostlinné endemity (např. brambory, rajčata, kukuřice, fazole, či vanilka) se nyní pěstují v ostatních částech světa. Žáci a žákyně sami, či společně s rodiči, měli za úkol připravit jídlo, které bude obsahovat alespoň jeden původní americký rostlinný endemit. Výsledné jídlo měli vyfotit, napsat recept a zjistit kolik stojí všechny suroviny. Na výsledek se můžete podívat sami, např. od Johanky 7.B a její jablka v županu, která obsahují vanilkový cukr.
Mgr. Karel Červený, DBA

Řešíme problémy ve světě

07. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 7. a v 8. ročníku probíráme v zeměpise regionální geografii. Učíme se o různých světadílech, základní fakta, umíme pracovat s mapou a orientovat se v ní, porovnáváme jednotlivé oblasti z pohledu přírodních poměrů, známe souvislosti a hledáme řešení jednotlivých současných problémů. Zabývali jsme se mj. problematikou slumů, práv dětí a žen, či rozšiřování pouští. Podívali jsme se na to, jak lidé žijí v nejchudších částech světa a navrhovali jsme jednotlivá řešení. Kromě teoretických plánů jsme přikročili k praktické pomoci. Přes společnost Člověk v tísni jsme se podívali, jak pomáhají lidem v nouzi. Jednotlivé třídy si vybraly, co darují – ryby, kuřata, pitnou vodu, či kozu. Děti přispěly nízkými částkami (v rozmezí 10 – 30 korun). Chci moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili, navíc děkuji za angažovanost žáků a žákyň devátého ročníku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Propojujeme zeměpis a informatiku v 6. ročníku

06. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně šestého ročníku měli neobvyklý domácí úkol. Vybrali si město v České republice a každý den sledovali denní a noční teplotu. Další týden jsme se odebrali do počítačové učebny a naučili jsme se zpracovat data do sloupcového grafu, stanovit průměrnou denní a noční teplotu a maximální a minimální denní a noční teplotu. Propojuje tyto dva předměty a ke grafům, či diagramům se vrátíme. Je to dovednost, která se bude hodit našim žákům a žákyním v budoucnosti.
Mgr. Karel Červený, DBA

Prvňáci v nesnázích

02. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Obě první třídy se dnes poprvé (ale nikoliv naposledy) setkaly s herci z organizace Divadelta, s níž naše škola již několikátý rok spolupracuje. Přichází totiž do naší školy s různými představeními, která jsou vystavěna na principech divadla fórum, do nějž jsou diváci přímo zapojeni tak, že mohou svým jednáním měnit jeho děj. Vždy se jedná o nějaký příběh týkající se různých rizikových situací - lhaní, návykové látky, sexting apod.
Dnes měli prvňáci na programu právě představení “Alenka v nesnázích”, jehož jádrem je příběh o Alence a jejím kamarádovi Mírovi. Alenka má Míru moc ráda a ráda si s ním hraje, ale najednou se s ním dostává do situací, které se jí nelíbí. Míra chce ublížit pejskovi a Alenka neví, jak mu říct, že se jí to nelíbí. Když pak o všem zalže rodičům, už vůbec neví, jak z toho ven. Prvňáci jí naštěstí pomohli ze všech těchto životních nesnází se dostat. Vymysleli řadu způsobů, jak i kamarádovi říct, že dělá něco, co se mi nelíbí. Ve fotogalerii fotky k nahlédnutí.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Masopust v 1.A

01. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na Táborské se opět recitovalo

01. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo 23.2. Zúčastnili se ho nejlepší recitátoři, kteří byli vybráni v třídních kolech. Porotu potěšila nejen hojná účast, ale i výborná úroveň recitujících. Malí se nestyděli a získali zkušenosti, jaké to je přednášet před početným publikem. Velcí si své vystoupení také užívali. Ti nejlepší nás budou reprezentovat v oblastním kole. Všem děkujeme za účast a vítězům držíme palce v dalším kole. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Prevence užívání nikotinových produktů

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
obě třídy 6. ročníku dnes absolvovaly program zaměřený na prevenci užívání klasických i nových nikotinových produktů jako jsou elektronické cigarety, nikotinové sáčky či klasické cigarety. Dvouhodinový program formou únikové hry plné rekvizit a pomůcek přinesly do školy lektorky Státního zdravotního ústavu. K aktivitě několik ilustračních fotografií.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Bylo to sběrové probuzení.

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
Chladná únorová rána ve vás patrně probudila sběrový zápal, protože jste sbírali o 106. Od prvního sběrového dne jsme měli plné ruce práce a nakonec z toho byly dva plné sběrové kontejnery, které odvezly přes čtyři tuny starého papíru. Celkové výsledky naleznete zde, sběrové pole ovládla třída 9.A. Snad bude vaše sběrové nadšení pokračovat i v dubnovém kole.
Váš sběrový tým třídy 6.B

Chemická olympiáda

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během ledna a února 2023 se naši žáci Jana Nováková, Anna Prokopová, Jan František Hývl, Štěpán Koudelka a Štěpán Mastník zúčastnili chemické olympiády. Janě a Štěpánovi M. gratulujeme k postupu do okresního kola. 3.3. vám budeme držet palce.
Tereza Procházková

Kamča trénuje na další zahraniční soutěž

26. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Kamča ze 7.B skvěle reprezentovala v cheerleadingu naši školu na zahraniční soutěži v Maďarsku, kde získala vynikající bronzovou medaili. Velmi pilně trénuje a chystá se na další zahraniční soutěž. Můžete se podívat na video z jejího tréninku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Pelmeně v 7. ročníku

24. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již podruhé proběhla akce "Vaření pelmeně", ale tentokrát ve skupině 7. ročníku, která se učí ruský jazyk. Seznámili jsme se z jakých surovin se dělá tento pokrm, jak se připravuje, s čím se podává na stůl. Taky jsme přišli na to, že některé národnosti mají svoji obměnu tohoto jídla, například Italové mají tortellini, asijské národy dělají taštičky plněné masem. Měli jsme možnost ochutnat více druhů pelmení a to ze smíchaného hovězího s vepřovým, z kuřecího masa, a také s bramborovou náplní. Žáci si za mé asistence uvařili pelmeně, k tomu byla zakysaná smetana, smažená sušená cibulka a čerstvý kopr. Děti byly velice překvapané rozmanitostí chutí každého druhu a vše si pochvalovaly. Ráda bych ocenila zaujetí dětí a skvělou vzájemnou spolupráci. Na fotky se můžete podívat zde.
S pozdravem a přáním krásného dne,
Mgr. Anna Barašová

Osmáci se seznamují s Průmyslem 4.0

24. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky. Již vědí, kam se budou hlásit, co budou chtít v životě dělat. Osmáci mají rok na rozmyšlení. Buď nemají ponětí, co by chtěli studovat, nebo se jim v hlavě honí myšlenky, zda je to bude bavit, či zda budou mít uplatnění. V 8.A jsme s panem učitelem Gronowským propojili minulost (dějepis) a budoucnost (zeměpis). Žáci a žákyně 8.A se v dějepise učí zábavně a poutavě o průmyslové revoluci. V zeměpise se dozvídají o Průmyslu 4.0, tedy měnící se společnosti, ve které žijeme a jak nás ovlivňuje digitální svět. Průmysl 4.0 způsobí větší automatizaci a robotizaci v jednotlivých složkách hospodářství. Osmáci dostali za úkol rozhodnout u deseti profesí, do jaké míry dojde k zapojení robotů a počítačů v daném zaměstnání. Dojde k zániku některých pracovních pozic? Vybírám si správně svůj budoucí obor? Také přemýšleli o tom, jak moc je ovlivní měnící se svět. Je skvělé, jak kreativní žáky a žákyně máme, jak dokáží přemýšlet v horizontu deseti let, co vše nás ovlivňuje. To jsou dovednosti, které budou potřebovat ve svém budoucím profesním životě.
Mgr. Karel Červený, DBA

V 7.B tvoříme husitské zbraně

22. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme za sebou husitskou revoluci. Seznámili jsme se situací v 15. století, s krizí v církvi, působením Mistra Jana Husa a důvody vzniku husitské revoluce.Navázali jsme na dovednosti našich sedmáků z loňského roku, kdy jsme rozebírali jednotlivé strategie ve vojenství. Hovořili jsme o taktice Jana Žižky z Trocnova, kdy neměl stejné podmínky a možnosti v boji jako křižáčtí rytíři. Musel improvizovat s využitím terénu a vojáků. Husité museli být kreativní ve výběru zbraní. Naši žáci a žákyně si minulou hodinu vybrali jednu husitskou zbraň, kterou si nakreslili. Dnes jsme se na výuku dějepisu přesunuli do učebny konstruktér, kde jsme použili stavebnici Merkur a tvořili husitské zbraně. Máme velmi kreativní sedmáky a dokázali si poradit s nelehkým úkolem.
Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Dagmar Kavková

Seznamujeme se s masopustem v 7.B

22. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme období masopustu a jak nejlépe přiblížit dětem tento lidový svátek? Prožitkem. Seznámili jsme se s tímto pojmem, proč k němu dochází, jaké masky se používají. Symbolem masopustu je smažení vdolků, a proto jsme využili znalosti našich sedmáků z loňského vaření a udělali jsme těsto a usmažili vynikající vdolky.

Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Dagmar Kavková

Blíží se jaro a s ním i inline bruslení

22. 02. 2023 | O škole > Klub volného času

Kroužek inline bruslení začíná už 24. března. Více informací zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Přinese rok 2023 sběrové rekordy?

16. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
V prosincovém kole jsme nasbírali pouhých 1948 kg starého papíru. To není mnoho, ale s novým rokem jistě přijdou nové sběrové rekordy. Pojďme se o jeden takový rekord pokusit už v tomto sběrovém týdnu. Těšíme se na vás od úterý 21. do pátku 24. února vždy ráno mezi 7:30 a 8:00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým třídy 6.B

Pelmeně v 8. ročníku

15. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 10. února ve skupině 8. ročníku, která se učí ruský jazyk, jsme podnikli akci “Vaření pelmeně”. Tato akce byla navázána na probírané téma “Jídlo” a “Umíš vařit?”  Žáci si za mé asistence uvařili pelmeně, které byly z hovězího a kuřecího masa. K tomu byla zakysaná smetana, smažená sušená cibulka a čerstvý kopr. Zaměřili jsme se také na úpravený a správně prostřený stůl. Děti byly velmi překvapené chutí domácích pelmení a vše si pochvalovaly. Za sebe bych děti ráda pochválila za jejich nadšení a bezvadnou spolupráci. S pozdravem a přáním krásného dne,
Mgr. Anna Barašová

Zlaté medaile rozzářily naši školu

13. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 9.2. se několik našich žáků zúčastnilo tradiční soutěže ve skoku vysokém na ZŠ Jitřní. Ne velká výprava dosáhla velkého úspěchu. Naši reprezentanti soutěžili ve třech kategoriích a dvě z nich dokázali vyhrát. První zlatou medaili vybojovala Adéla Bucková ze 7.A v kategorii mladších žákyň výkonem 141 cm a druhé zlato získal Adam Hejduk z 9.A v kategorii starších žáků, kde dokázal přeskočil laťku ve výšce 161 cm. Ostatní si přivezli alespoň nové zkušenosti a příjemné zážitky.
Vojtěch Šafránek

Školní kolo anglické olympiády

07. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci ledna proběhlo druhé kolo anglické olympiády, do kterého postoupilo 20 nejlepších žáků z kola prvního. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Ocenili jsme pěkné výkony všech účastníků. Nejúspěšnější žáci budou mít možnost poměřit své dovednosti v obvodním kole, které se bude konat v březnu.
Za tým vyučujících Mgr. Nikola Hunalová

Klub deskových a logických her

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Den pokrývek hlavy

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 2.2. se na naší škole konal den pokrývek hlavy, kdy jste si mohli přinést jakoukoli pokrývku hlavy. Žáci, ale i učitelé měli různé kreativní nápady od normální čepice nebo kšiltovky přes vlastnoručně vyrobené “čepice”, až po ručníky, vánoční stromečky či otevřenou učebnici na hlavě. Zde je video ze 4.B a na CampSite se můžete podívat na fotky.
Marie Kazmarová

Pokrývkový den v 1.A

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Návštěva knihovny Jezerka

02. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnešní projektový den jsme strávili v příjemném prostředí knihovny Na Jezerce. Spolu s panem knihovníkem jsme se aktivně podíleli na přetváření pohádky Hrnečku, vař. Nově vzniklou pohádku jsme si zdramatizovali a užili si při tom spoustu legrace. Po krátkém občerstvení jsme si prohlédli prostory knihovny, pohráli si v dětském koutku, zalistovali si v knihách a někteří si domů odnášeli i zapůjčené knihy.
Za 1.A Mgr. Valentová Martina

Zkušební prezidentské volby

31. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 11.1.2023 se u nás na škole konaly zkušební prezidentské volby. Cílem bylo žáky seznámit s procesem voleb, přiblížit jim, co je náplní práce volební komise, nebo třeba k čemu slouží plenta a urna ve volebních místnostech. Zájem byl velký, celkem se zúčastnilo 281 voličů z možných 352. A jak volby nanečisto dopadly? Na výsledky se můžete podívat zde, na náš žákovský online časopis, kde naleznete třeba i rozhovor s některými voliči.
Žákovský parlament

Korunovační klenoty

30. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

18. ledna 2023 ukrajinští žáci 2. stupně naší školy navštívili výstavu Českých  korunovačních klenotů v Katedrále svatého Víta, vystavené u příležitosti 30.výročí vzniku ČR. V ten den byla fronta od zastávky metra Malostranská, protože o klenoty byl velký zájem. Čekali jsme dlouho. Ale stálo to zato. Viděli jsme  nádherný Chrám svatého Víta v gotickém stylu.... celý článek.
Fotogalerie
Ukrajinští žáci 2. stupně, Marie, Amálie

Adaptační skupiny

28. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Díky spolupráci naší školy s organizací Inbáze jsme vytvořili koncept začleňování ukrajinských žáků na naší škole, tzv adaptační skupiny s ukrajinskými psycholožkami, které běží od září. Ve spojitosti s Pražským inovačním institutem vzniklo video zaměřené na terapii, které obsahuje i zkušenosti naší školy.
Mgr. Amálie Kořánová

Kroužek inline bruslení

20. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jaro je sice ještě daleko, ale už teď se můžete přihlásit na kroužek inline bruslení. Bližší informace na letáčku zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Ukázková hodina fotbalu

19. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Libozvuky

19. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 1.A včera poprvé navštívila divadlo Minor. Čekalo na nás interaktivní hudební představení plné čarovných zvuků a světelných efektů. Nejvíce nás zaujaly sněhově bílé převleky herců.
Mgr. M. Valentová

Smyčkovač

18. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hudební výchově jsme v lednu zkoušeli looper, tedy smyčkovač. A co tato malá krabička dělá? Nahrajete nějaký kratší zvukový záznam, třeba vyťukaný rytmus, looper ho opakuje a vy do něj můžete vrstvit další a další zvukové záznamy. Nahrávky, často velmi spontánní, si můžete poslechnout. Doporučuji hlavně výběr, tedy to nejlepší z každé třídy. V podsložce pak najdete všechny, které se alespoň trochu povedly. Některé žáky to velmi oslovilo a učí se s looperem vytvářet další, často i kvalitnější nahrávky. Tak se můžete těšit.
Marie Kazmarová

Kroužky ve 2. pololetí

10. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky, které probíhaly v 1. pololetí tohoto školního roku, jsou otevřené i v pololetí druhém. Děti přihlášené na začátku školního roku automaticky pokračují. Platby za druhé pololetí prosíme uhradit do konce února, škole platíte jen keramiku, angličtinu a hoop. Sportovní kroužky cheerleaders a badminton poskytujeme v druhém pololetí díky dotaci bezplatně.
Ostatní kroužky jsou pořádány externími organizacemi, platíte tedy přímo jim.
PhDr. Jitka Svobodová

Tělocvik trochu jinak

07. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Již podruhé žáci 2.B využili bruslení na veřejném kluzišti u Arkád. Pod vedením pana trenéra si děti užily spoustu legrace a zábavy.Za příjemně unavené žáky Mgr. Hana Dražďáková

Dny otevřených dveří

04. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme Vás na další Dny otevřených dveří, které se konají ve středu 11. 1. 2023 od 9 do 16 hodin. Další termín pro Vás máme ještě připravený na jaře - konkrétně ve středu 22. 3. 2023. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků, radostného Ježíška a alespoň malý kopec sněhu. A také hodně štěstí a zdraví v roce 2023.

Vaše FZŠ TáborskáP.S. Ve škole se uvidíme v úterý 3.1.2023.

NANUK

22. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na zimní slunovrat se druhé třídy vypravily do krajiny věčného sněhu. Spolu s Nanukem a Panukem jsme hledali sněžného obra, protože na Vánoce nemá být přeci nikdo sám. Divadelní představení v Minoru opět nezklamalo, což může potvrdit 40 z 40 zdravých druháků.
2.AB

NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ V MICHLI

13. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Charitativní bazar knih na Dni školy 6.12. byl velmi úspěšný. Celkem jsme utržili 9450,-Kč. Velký dík všem, kteří jste poslali knihy či si nějaké nakoupili. V Domě seniorů si naší pomoci moc váží. V tomto předvánočním čase jsme se rozhodli babičky a dědečky také potěšit naší návštěvou. Třídy 1.B a 2.A předvedly pásmo básniček, písniček a koled. Předali jsme nejen přáníčka a vyrobené dárky, ale i nějaké knihy z bazaru. Poslouží k rozšíření jejich knihovny. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Sběrový advent

12. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, adventní čas nám konečně přinesl sníh a dostavila se i opravdová zima. Přinese nám advent i sběrovou nadílku? O tom se přesvědčíme už tento týden. Těšíme se na vás od úterý 13. do pátku 16.12. vždy ráno mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Děti dětem

09. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V letošním roce se nám podařilo shromáždit 8 782 Kč. Za vybrané peníze jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, papírové kapesníky, ovocné kapsičky atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 9.C

Den školy 6.12.2022

05. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Program Dne školy si můžete prohlédnout zde.

Jídlo na přání

04. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
byla vyhodnocena anketa Jídlo na přání. Vyhodnocení ankety je též na nástěnce v prostorách školní jídelny. S plněním vašich přání začínáme hned první týden lednový.
Vaše školní jídelna!

Matematický workshop Cesta do VESMÍRU

04. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci listopadu jsme se společně vypravili do vesmíru. Děti vyrobily různé rakety z hrášku a párátek a objevily zajímavá souhvězdí na geoboardech. Výsledky práce jsou k vidění na výstavce ve škole a také ve fotogalerii. Protože potřebujeme uvolnit prostory pro vánoční trhy, budeme rádi, když si děti opatrně odnesou vesmírné dopravní prostředky domů. Možnost bude i během Dne školy.
Fotogalerie
matematický tým

Vánoční muzikobraní

02. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Předvánoční projektový den jsme zahájili ve školním divadelním sále hudebním programem. Zazpívali jsme si vánoční koledy, poznávali sluchem různé hudební nástroje, některé byly hodně netradiční. Ve třídě jsme pak zbytek dopoledne vyráběli vánoční výzdobu a dárečky.
Za 1.A Mgr. Martina Valentová

Jídelní lístky

01. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
omlouvám se,  že www stránky školní jídelny neposkytují informace ohledně nabídky jídelních lístků, jedná se o opravu serveru.
Děkujeme za pochopení vaše školní jídelna.

Žáci naší školy na Festiválu francouzského filmu

01. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 29. listopadu, skupina žáků 7., 8. a 9. ročníků se zúčastnila 25. ročníku Festivalu francouzského filmu.  V prostorách Francouzského institutu v Praze se naši kluci a holky mohli těšit na:
- komentovanou návštěvu mediatéky Francouzského Institutu
- prohlídku obrazů v galerii Galerie 35
- premiéru animovaného filmu Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
- zaslouženou pauzu v kavárně Café 35
Výběr fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.
Pedagogický doprovod skupiny: Mgr. Elie Lusaku a Ing. Hana Tarabová

Chcete na záchod zákaz vstupu, noviny, květiny, Krtečka nebo Ježíše?

30. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákovský parlament a učitelky Výtvarné výchovy vyhlásili soutěž o nejlepší návrh na záchodové dveře na záchodech ve třetím patře. Sešlo se nám mnoho návrhů, které paní učitelky probraly a vy teď můžete hlasovat, které z návrhů se vám líbí a chcete na ně koukat, když budete sedět na záchodě. Pojďte tedy hlasovat, které návrhy na záchodové dveře se Vám líbí. Pro hlasování je potřeba použít školní účet.
Váš Žákovský parlament

Odhlášení oběda v době nemoci žáka - opětovné upozornění

29. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
při případném onemocnění strávníka je nutné odhlásit objednané obědy. Obědy je možné odhlásit na našich www stránkách nebo elektronicky, případně ... celý článek.
Děkuji za pochopení.
V Praze dne 23.11.2022 Jitka Uhlíková , vedoucí ŠJ

Anketa - oblíbené jídlo

29. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
školní jídelna vyhlašuje pro své strávníky anketu, ve které si mohou strávníci napsat o své oblíbené jídlo. Nastal čas přání a jejich plnění, čas vánoční je tady. Anketa již začala a bude celý tento týden tj. 28.11 – 2.12. - více informací.
Vaše školní jídelna a celý její kolektiv.

Přijelo za námi divadlo

28. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hry, písničky a spousty zábavy čekaly v pátek na letošní prvňáčky v divadelním sále školy, kam za nimi přijeli herci  divadla Pod Kloboukem. Tučňák Čutný a lední medvěd Brumla nás provázeli příběhem o velkém kamarádství. Představení jsme si všichni moc užili.
Za 1. A a 1. B Mgr. Valentová Martina

Charitativní bazar knih

25. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Shrnutí kulatého stolu s panem ředitelem

25. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky! Ahoj kluci!
V poslední době se toho v Žákovském parlamentu stalo vcelku hodně a konečně se většina projektů dostala do fáze, kdy vám je můžeme alespoň trochu poodhalit. Tak pojďme na to!
Nejdůležitějším bodem je jistě kulatý stůl s panem ředitelem, který se konal v úterý 18. října.
Souhrn ze zasedání si přečtete zde.
Váš Žákovský parlament

Den školy

22. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 116. výročí založení naší školy uskuteční v úterý 6. prosince. Kromě tradičních Vánočních trhů se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i divadelní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách. S konkrétním programem Vás seznámíme v nejbližší době. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Cesta do VESMÍRU

21. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí žáci,
zveme vás na matematický workshop Cesta do VESMÍRU. Uskuteční se ve středu 23.11. od 14:00 do 16:00 hodin. Zájemce vyzvedneme v družině. Kdo má nějaké kroužky, může se zúčastnit třeba jen chvíli a vyzkoušet si některou z aktivit nebo se přidat později.
Těšíme se na viděnou
matematický tým

Ukryto pod svícnem

09. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během posledních let se rozšířila nabídka alternativních nikotinových produktů, jejichž výrobci a prodejci se snaží nalákat k užívání nejmladší dětské klienty. Již v loňském roce jsme se v šestých a sedmých třídách věnovali podrobněji tomuto tématu v rámci prevence. Dnes proběhl ve všech třídách devátého ročníku a v 7.B program Státního zdravotního ústavu věnovaný rizikům alternativních nikotinových produktů (vapky, sáčky, vodní dýmka, snuss apod.). Fotografie přikládáme. Ve videu v odkazu si můžete vyzkoušet, zda byste byli jako rodiče schopni identifikovat nikotinový produkt volně položený na psacím stole v dětském pokoji. Pokud by vás k tématu zajímalo více, doporučuji toto video. Legislativní regulace prodeje nikotinových sáčků dětem a mladistvým bohužel stále v České republice neexistuje.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

ZŠ Táborská usiluje o získání titulu Světová škola

07. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projekt Světová škola funguje od roku 2013 s hlavním cílem pomáhat řešit problémy s globálním přesahem. Vítěze programu pravidelně vyhlašuje Člověk v tísni, o.p.s. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních... celý článek.
Mgr. Robert Gronowski

Co skrývá ovoce?

04. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Odpověď na tuto otázku hledali žáci druhých tříd v hodině prvouky. Odhadovali, zda ovoce zařadit mezi malvice, peckovice nebo bobule. Domněnky jsme společně ověřovali. Rozkrájené ovoce jsme využili umělecky a následně jako zdravou svačinku. Spolupráci druhých tříd jsme zakončili společným tancem v divadelním sále při mazurce. Hádejte, na kterou píseň jsme tančili.
Fotografie najdete zde.
2.A + 2.B

HALLOWEENský průvod 🎃 31.10.🎃

03. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí jsme zahájili ve škole HALLOWEENský týden 🎃 průvodem masek. Sešlo se nebývalé množství strašidel. Vyhlašujeme výzvu pro rodiče nazvanou 'Najdi své dítě 😁'. Fotografie k vidění zde.
Za tým vyučujících anglického jazyka Ing. Alena Červová

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

03. 11. 2022 | O škole > Výroční zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2021/2022 naleznete zde. Současně vám všem moc děkuji za spolupráci. Bez ní by naše škola nebyla taková, jaká je. Děkuji.
PhDr. Bc. František Prokop

Realizace aktivit výzvy 49

01. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 6.12.2022 se v rámci dne školy uskuteční setkání, na kterém bude rodičům představena realizace aktivit výzvy 49 Magistrátu hlavního města Prahy, která je zaměřena na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Toto setkání bude navazovat na 2.2.2022. (Příspěvek 21.1.2022)
K diskuzi bude přítomna odbornice Mgr. Markéta Slezáková a ředitel naší školy PhDr. Bc. František Prokop.
Vendula Střálková

Soutěž na záchodové dveře

29. 10. 2022 | Žáci > CampSite

 Žákovský parlament a učitelky výtvarné výchovy vyhlašují soutěž na záchodové dveře ve třetím patře. Po škole jsou vyvěšené plakáty od osmáků a svoje návrhy odevzdávejte paní učitelkám VV nebo svým třídním učitelům do 4.11. Těšíme se na vaše kreativní nápady! Detaily k soutěži naleznete zde.


Mgr. Marie Kazmarová

HALLOWEENský týden🎃31.10 až 4.11.🎃

25. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po podzimních prázdninách proběhne ve škole HALLOWEEN. Nezapomeňte si v pondělí masku, 🎃 bude průvod masek.
Ing. Alena Červová

Gamedesign

19. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Prohlédněte si portfolio některých žákovských prací, které vznikly v průběhu oborového dne.
PhDr. Martin Beneš

Oborový den - Explore esc - kriket

13. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Toto úterý jsme se sešli na první oborový den. Nejprve jsme si dali ranní čaj s královnou a pak jsme se vydali na hřiště. Spojili jsme se ještě s oborem 'Around the world'  a pod vedením britského kriketového 'kouče' jsme se naučili základy kriketu. Jak nám to šlo se můžete podívat zde.
Alena Červová

Jeden kontejner nestačil

12. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, děkujeme za skvělou účast v prvním sběrovém týdnu. Přinesenými 3547 kilogramy papíru jsme naplnili více než jeden kontejner. Nejlépe do letošní soutěže vykročily třídy 9.C, 6.B a 4.B. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

První projektový den 1.A

12. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První projektový den jsme strávili procházkou na Vyšehrad. Sluníčko nám na cestu sice nesvítilo, ale i tak jsme si výlet užili. Na Vyšehradě jsme si prohlédli rotundu sv. Martina, chrám sv. Petra a Pavla, kde jsme se také vyfotili, seznámili jsme se s pověstmi, které se k Vyšehradu vážou. Posvačili jsme v příjemném prostředí vyšehradského parku a pak se vydali zpět do školy.
Za 1.A Mgr. Martina Valentová

Dny otevřených dveří

10. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se Dny otevřených dveří budou konat ve dnech 23. 11. 2022, 11. 1. 2023 a 22 .3. 2023. Těšíme se na Vás.
Vaše FZŠ Táborská

Kroužek keramiky

05. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k velkému převisu zájemcům o kroužek keramiky budou otevřeny ještě lekce ve čtvrtek od 14, 30 hodin. Pokud by měli zájem ti, kdo se nevešli do středečních lekcí, nebo někomu vyhovovalo přestoupit, prosím ozvěte se mi.
PhDr. Jitka Svobodová

Sběrová soutěž startuje

03. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, letošní sběrová soutěž začíná již v úterý 4. října. Nosit starý papír pak můžete až do pátku 7. října vždy ráno mezi 7.30 a 8.00. A letošní překvapení? No přece nový sběrový tým - třída 6.B.
Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Kroužky začínají

26. 09. 2022 | O škole > Klub volného času

Začíná říjen a s ním také kroužky!
Tedy od 3. 10. by všechny kroužky měly začít - co se týká školních kroužků, tak zatím s jedinou výjimkou - kroužku Hoop - tanec s obručí chybí 1 člen k tomu, abychom ho mohli otevřít. Najde se? Všechny přihlášené děti jsou do kroužků zařazené, jediný problém je tradičně u keramiky - u kurzu středa od 15 hodin je zájemců příliš mnoho, rodičům, jejichž děti se nevešly, napíšu přes žákovskou knížku. Pokyny pro platby jsou v nabídkovém letáku i v záložce Platby na webu.
U kroužků externích organizací byste měli mít informace od nich - připomínám, že je třeba se přihlásit vždy i přímo u pořádající organizace - a jim jdou i platby.
PhDr. Jitka Svobodová

Balíček pomoci Pražanům

26. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy mají pražské domácnosti možnost čerpat finanční podporu ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti. Podpora má podobu prominutí úplaty za školní stravování a za školní družinu, a dále jako příspěvek na úhradu mimoškolních aktivit (školy v přírodě, lyžařské pobyty apod.). Veškeré informace k programu, včetně podmínek podpory, naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

6.A se vrátila z adaptačního kurzu

26. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek se i 6.A vrátila ze čtyřdenního adaptačního kurzu s paní učitelkou třídní Karolínou Donovalovou. Nahlédli jsme bránou času do života lidu doby bronzové a společně se členy rodu slévače Vlka zažili nejrůznější dobrodružství. Bohatší o spoustu zážitků a nových dovedností byla 6.A v závěru kurzu oficiálně přijata na 2. stupeň. V následujícím čtyřročí je ochrání magické amulety umístěné ve třídě u rodového ohně a jejich patronem je nyní bůh deště, kterého si naklonili poctivým nošením pláštěnek první dva dny kurzu.
Dagmar Kavková 

4.A tvoří

23. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 4.A přivítala první podzimní den v parku. Společnými silami jsme vytvořili pozdrav podzimu, a k tomu jsme si užili příjemné počasí.


4.A

Ředitelské volno

23. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek 17.11.2022 jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 18.11.2022 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Žákovský parlament a časopis

22. 09. 2022 | Žáci > CampSite

Milí žáci,
náš Žákovský parlament se již poprvé sešel a začal připravovat různé akce na tento rok. Doufáme, že se těšíte tak jako my. A posíláme pár fotek z loňského povedeného No Backpack Day.
Tím také připomínáme, že žáci 5.-9. ročníků pracují v redakci Campsite, našeho školního online časopisu. Scházíme se ve čtvrtek 14:40 a rádi přivítáme další našené novináře, spisovatele, reportéry a fotografy.
Mgr. Marie Kazmarová

Výzva od 9.A přijata

16. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek, který byl nejdeštivějším dnem v tomto týdnu, jsme se také vypravili na Letnou. Motivováni výzvou 9.A jsme se rozhodli přidat v rámci Teribear běhu další kilometry. Jejich 90 km jsme navýšili o dalších necelých 340km, což znamená, že jsme vyběhali 8442,5Kč. Zdá se ti málo? Do neděle máš ještě čas.
třídy 2.A a 2.B

Teribear rozhýbal 9.A

14. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 9.A se dnes zapojila do dobročinné akce Teribear hýbe Prahou. Počasí nám sice moc nepřálo, cíl byl ale jasný - zvládnout během či chůzí co nejvíce kilometrů a získat tak finanční pomoc pro týrané děti. Zvládli jsme necelých 90 kilometrů, což znamená 2.243 korun. Zdá se ti to málo? Tak se zapoj i ty. Více se dozvíš na www.teribear.cz.
třída 9.A

Adaptační kurz 6.B

12. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulém týdnu jsme vyjeli se 6.B na adaptační kurz do Chlumu u Třeboně. Jeho cílem bylo pomoci žákům 6.B navázat bližší vztah s novým třídním učitelem panem Zavřelem, ale také jsme pracovali čtyři dny na tom, aby se prohloubily jejich dovednosti v oblasti komunikace a spolupráce. Prohlašujeme tímto 6.B za plně zadaptovanou a vítáme je na 2. stupni. 6.A se může těšit na adaptační týden se svojí novou paní učitelkou třídní od 20. září.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Klub deskových her

09. 09. 2022 | O škole > Klub volného času

Mgr. Anna Kuřík Sukniak

Poděkování z družiny

07. 09. 2022 | Školní družina > Informace

Děkujeme rodině Tučkových a paní Ublové za krásné hry, knihy a hračky, které věnovali dětem do školní družiny.


Bc. Monika Blovská

Kroužky už brzy!

07. 09. 2022 | O škole > Klub volného času

Od začátku října začínají kroužky. Nabídku najdete zde. Letos máme změnu přihlašování - přihlašujte prosím přes formulář zde.
V případě kroužků externích organizací je nutno přihlásit dítě i přes ně.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní schůzky

05. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 7. 9. 2022 se ve všech třídách kromě 1. ročníku a 6.B konají třídní schůzky. A v kolik hodin Vás budeme očekávat?
2. ročník 16,30 hodin
3. - 5. ročník 17 hodin
6. - 9. ročník 18 hodin
Třída 6.B bude mít třídní schůzku ve středu 14. 9.
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

1. září se blíží

25. 08. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak budou první dny nového školního roku probíhat? Naše prvňáčky přivítáme na školním hřišti v 8,30 hodin (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na prvních třídních schůzkách. Po dobu třídních schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině. Deváťáci se sejdou v 7,45 hodin před šatnami. V ostatních třídách 1. 9. začínáme v 8,15 a končíme v 9,55 hodin.

Následující den – pátek 2. září bude probíhat takto:
1. ročník  8,15 - 11,00
2. - 5. ročník 8,15 – 11,55
6. ročník 8,15 – 12,40
7. ročník 8,15 – 12,25
8. ročník 8,15 – 12,10
9. ročník 8,15 – 11,55

Školní družina přivítá děti 1. 9. od 10 do 17, 30, v dalších dnech už v běžném čase.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2022/23.
FZŠ Táborská

Online Casino ist gute Unterhaltung für Schulkinder. Während Online-Glücksspiele Kindern Spaß machen können, ist es wichtig, mit Kindern über die Risiken einer Sucht zu sprechen. Sucht kann zu finanziellen Problemen und körperlichen Problemen führen, die durch Bewegungsmangel verursacht werden. Während es schwierig ist, eine Sucht zu stoppen, ist es möglich, mit Ihren Kindern positiv über die Gefahren des Glücksspiels zu sprechen. Sie können beispielsweise mit Ihrem Kind über die Gewinnchancen bei einem Spiel sprechen und darüber, wie casino online Anzeigen verwenden, um neue Spieler anzuziehen. Die Studie ergab auch, dass die meisten minderjährigen Spieler das Taschengeld ihrer Eltern verwendeten, um auf Online-Spiele zu wetten. Drei Prozent der Teilnehmer setzten jedoch bei Freunden zu Hause, während zwei Prozent in der Schule wetteten. Viele Kinder begannen damit, "kostenlose" Casino-Glücksspielseiten auszuprobieren und wechselten dann zu Glücksspielseiten, die eine Zahlung erforderten. Andere benutzten Internet-Casino-Konten oder Kreditkarten für Erwachsene, um ihre Glücksspielaktivitäten zu finanzieren.

Přihlášení do školní družiny

24. 08. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
prosíme Vás o včasné přihlášení Vašich dětí do školní družiny - nejlépe do 30. srpna 2022, abychom mohli s Vašimi dětmi počítat.  Stejně jako v minulých letech se můžete přihlašovat prostřednictvím online formuláře.
Do školní družiny budou přijímány děti od 1. do 4. třídy.
Těšíme se na Vás!
Tým školní družiny

Výdej obědů

23. 08. 2022 | Školní jídelna > Aktuality

Výdej obědů 1.9. a 2.9. bude probíhat od 11.00 do 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 5.9. Výdej obědů od 5.9. je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji příjemné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Stuntujeme v Aténách

13. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Natka z 8.A a trenérka školního cheerleadingového týmu usilovně pracovaly na svých tanečních sestavách. Obětovaly mu veškerý svůj volný čas, aby mohly skvěle reprezentovat školu a naši zemi v Řecku. Po vynikajících dvou pátých místech si zasloužily odpočinek. Plavaly v moři, vnímaly řeckou kulturu všemi doušky, objevovaly historickou část Athén a samozřejmě nezapomněly, aby společně s druhým trenérem zastuntovali na pláži. Podívejte se na video z athénské pláže.


Mgr. Karel Červený, DBA
Náš trenér, Natka a hráči online kasina tvrdě pracovali na tanečních rutinách, aby podpořili školní kapelu. Strávili spoustu volného času, protože online kasino otočky zdarma chtělo reprezentovat jejich zemi v Řecku. Po dokončení čekal trenéry a hráče online kasina zasloužený odpočinek, kde se koupali v moři, objevovali historickou část Athén a vše natáčeli na video.

Naše škola poprvé na mistrovství Evropy

12. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tradiční čtenáři facebookového profilu školního cheerleadingového týmu Cheerleaders Bees ví, že absolventka naší školy Johanka již třikrát reprezentovala barvy týmu na mistrovství Evropy v cheerleadingu. V letošním roce reprezentovala naší školu, městskou část Prahy 4 a Českou republiku Natka z 8.A. Letošní mistrovství Evropy se konalo v řeckých Aténách. Natka, společně s trenérkou závodily ve dvou tanečních disciplínách, a to freestyle (s třásněmi) a hip hop. Konkurence byla velká, ale své vystoupení zvládly bravurně a obsadily 2x 5. místo. Moc děkujeme a gratulujeme za vynikající reprezentaci naší země.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci v roli tvůrce reklamy

11. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I v letošním roce ukázali žáci 9.A i 9.B svoji kreativitu a schopnost vymyslet si název výrobku, jeho logo, scénář reklamy a samotné natáčení, aby bylo vtipné. Koukněte se na video od chlapců z 9.B.
Mgr. Karel Červený, DBA
Letos naši studenti vymysleli logo a reklamní scénář pro online kasino. Studenti z 9.A a 9.B, kteří se naučili, jak se v online kasinech https://casinoonline-cz.com/hraci-automaty/ opravdu vždy dají vydělat velké peníze, se rozhodli natočit reklamu, aby to byla zábava. Ukázali veškerou svou kreativitu a vyjádřili vděčnost za online kasino stejnou reklamou.

6.B ukazuje své dovednosti v JumpParku

10. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně si na konci školního roku vybrali JumpPark. Chtěli společně strávit chvíle před koncem školního roku. Odhlasovali si akrobatické vyžití během předposledního školního dne. Ukazovali své vynikající dovednosti, ať už to bylo z akrobacie (přemety, salta), basketbalového umu, trampolínové vybíjené a nebo jen takové to chillové skákání.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci na Živohošti

09. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci týdne sportu a turistiky jsme vyrazili na Slapy do kempu v Nové Živohošti. Učili jsme se poněkud netradičně. Naši žáci a žákyně byly rozdělené do čtyř týmů. Příběh jsme zasadili do tématu stěhování národů a pádu Římské říše. Čtyři týmy, čtyři barbarské národy (Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové a Frankové), postupně dobývali Římskou říši. Cílem byla spolupráce a komunikace v týmu, aby byly jednotlivé národy úspěšné. Naši žáci a žákyně byli úspěšní v dobytí Římské říše.
Mgr. Karel Červený, DBA

Naše sovy ve škole

09. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Můj tatínek se narodil 6. 8. 2019 v Jihlavě. Přestěhoval se v srpnu na naší škole v Táborské, kde mu pan školník postavil krásnou voliéru. Dostal jméno SOREN podle filmu Soví strážci.Taťka Soren je ochočený a rád se fotí s dětmi na sokolnické rukavici. Jak se ochočuje sovička? V přírodě mají soví páry 1 až 4 mláďátka...celý článek.
Fotogalerie
Video
Miroslav Žižka

8.A navštívila Berlín

08. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Osmáci se v druhém pololetí učili o Evropě. Jednotlivé regiony jsme zkoumali z různých úhlů pohledu. Jak ale nejlépe poznat danou zemi? Navštívit ji. V rámci hlasování ve třídě si žáci vybrali hlavní město Německa, a to Berlín. Brzy ráno jsme vyrazili autobusem. Zvládli jsme koupit si jízdenky na místní MHD. Vyrazili jsme k smutným místům německé nacistické historie, a to k pomníkům obětem druhé světové války (Židé a homosexuálové). Není důležité vidět všechny památky daného města. U páté památky by již nejen žáci nevěděli, která památka byla první. Proto jsme si vybrali pouze ty nejdůležitější, aby byli žáci a žákyně nadšené z daného výletu a měli důvod Berlín opět navštívit. Dominantní Braniborská brána nám vyrazila dech, museli jsme se u ní vyfotografovat. Procházeli jsme kolem impozantního Bundestagu a zamířili k reliktům studené války, a to Checkpoint Charlie a East Side Gallery, symbolu rozděleného Berlína. Důležité pro osmáky je si užít toto město i sami. V rámci rozchodu si mohli projít okolí Alexander Platz sami. Plni dojmů a zážitků jsme se v podvečer vraceli domů, do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

9.B poznává hrůzy nacismu v Terezíně

07. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Problematice nacismu, druhé světové války a koncentračním táborům jsme se dosti věnovali v hodinách dějepisu. Viděli jsme mnoho videí, zkoumali jsme různé zdroje, tak abychom pochopili, proč muselo dojít k nástupu nacistického režimu v meziválečném Německu a proč došlo k výstavbě koncentračních táborů a likvidaci mnoha lidí. K ucelenému pohledu je nutno vidět naživo daná místa, kde se tyto zločiny odehrály. Vyrazili jsme do Terezína, kde nám průvodce v Malé pevnosti ukazoval, povídal, co se na tomto místě dělo. Prohlídka byla poněkud depresivní, ale potřebná k tomu, abychom si mohli představit, jak hrozná byla druhá světová válka.
Mgr. Karel Červený, DBA

Bitva pěti armád v režii našich šesťáků

06. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V šestém ročníku je celkem 55 žáků a žákyň. Ne všechny děti byly přítomné v daný den, kdy nás čekala třetí fáze strategického myšlení. Člověka hned napadne, že v takovém množství dětí se nedá hrát žádná hra. Opak je pravdou. Čím více, tím lépe. Naši šesťáci se rozdělili na čtyři týmy. Každý tým se vydal na jinou světovou stranu. Vytvořili si hnízdo, kam umístili dvacet šišek, rozdělili si čísla, která ukazovala váhu bojovníka. Cílem hry bylo získat, co nejvíce šišek. Bylo zajímavé sledovat průběh této hry, komunikaci mezi členy v týmu, měnila se strategie, spojenectví mezi týmy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Pilné Včeličky se účastní školní soutěže v akrobacii a cheerleadingu

05. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podobně jako u badmintonu, i školní soutěž v cheerleadingu a akrobacii měla omezenou účast kvůli nemoci Covid-19. Bylo však vidět, že Včeličky, školní cheerky, pilně trénují na školním kroužku a nezapomněly své akrobatické a cheerleagingové umění. Nejlepšími cheerkami se za první stupeň stala Lara z 5.A a Kamča S. z 6.B. Jsme rádi, že máme tak šikovné žákyně, které budou reprezentovat naší školu na různých soutěžích.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci poznávají národní park České Švýcarsko

04. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci, 6.A i 6.B, mají rádi zeměpis i o víkendu. Protože jsou to početnější třídy a logistika by byla náročnější a myslíme i na peněženky rodičů, vybrali jsme víkendové termíny k návštěvě národního parku České Švýcarsko, který se nachází na hranicích s Německem, pár kilometrů od Děčína. Zkombinovali jsme různé typy dopravy. Vypravili jsme se vlakem z Prahy do Děčína, kde jsme přestoupili do přeshraničního vlaku a vystoupili jsme na první zastávce za hranicemi, a to v obci Schöna. Přes řeku Labe jsme viděli pískovcové skály. Sestoupili jsme k řece a tam na nás čekal přívoz, kterým jsme se dostali na druhou stranu. Žáci a žákyně dostali kreativní úkoly. Měli s sebou své mobilní telefony s fotoaparátem a měli zdokumentovat příklady fyzikálního zvětrávání, vyfotit, kam až se dostala povodňová vlna v roce 2002 a vyfotit kámen, skálu a napsat, co danému žákovi, či žákyni připomíná (zvíře, rostlinu, člověka, apod.). Krátkou procházkou jsme se dostali k Edmundově soutěsce. Čekala na nás velká lodička a s převozníkem jsme dopluli až na konec. Na místě jsme se občerstvili a čekala nás zpáteční cesta domů. Plni dojmů a krásných zážitků jsme se dostali do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Ondra ze 4.B zvítězil v badmintonu

03. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letošní školní rok byl poznamenán pandemií koronaviru Covid-19. Na naší škole jsme nemohli naplno sportovat. Alespoň jsme mohli využít sportovního kroužku v badmintonu. Účastníků bylo méně, ale za to sportovní okamžiky byly k nezapomenutí. Badmintonový košíček létal ze strany na stranu. Vynikající hráči a hráčky dokázali odehrávat i ze situací, které vypadaly jako ztracený bod. Moc děkujeme za účast a gratulujeme Ondrovi ze 4.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

Rozdělení dětí do budoucích prvních tříd

01. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
po zadání domluveného hesla zde se prokliknete na seznam budoucích prvních tříd. Těšíme se na Vás a Vaše děti 1. září v 8, 30 na školním hřišti.
PhDr. Jitka Svobodová

Letošní sběrová jízda končí

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, letošní celoroční soutěž skončila a byla to jízda. Jen posuďte sami - celkem jsme nasbírali téměř jedenáct a půl tuny starého papíru, což nám přineslo druhé místo v celkovém množství odevzdaného papíru mezi zapojenými školami a první místo v přepočtu sběru na jednoho žáka školy. A také výhru pět tisíc korun, kterou použijeme na pomůcky do školní družiny. Celkovým vítězem sběrové soutěže se stala třída 5.B, následovaná třídami 8.C a 2.B. A odměna byla již tradiční - skvělé dorty, které chutnaly. Děkujeme všem za účast. Byla to zábava a mělo to smysl. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým absolventů z 9.B

Není důležité jaké, ale hlavně intenzivní... – cyklistický výjezd po krásách Českého ráje

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci týdne sportu a turistiky jsme se rozhodli na kolech projet křížem krážem krásy Českého ráje od Trosek přes Kost až po Prachovské skály. Ve volných chvílích jsme trávili čas u vody, na hřišti nebo klubovně. Užili jsme si spousty legrace při některých hrách z pořadu Partička – bylo to super. Poslední den jsme otestovali naši zručnost na kole na improvizované překážkové dráze a po obědě jsme si zkusili přežít v přírodě bez toho, abychom používali obvyklé prostředky naší civilizace (stavění bunkrů z možností přírody a vaření na ohni za pomocí jednoho nože, mísy a desky na krájení). Zážitky byly různé, ale velice intenzivní. Za super spolupráci děkujeme našim tělocvikářům Vojtu Šafránkovi alias Vojťákovi, Ondřeji a tělocvikářce Karin Joštové. 8.B jsi skvělá.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Linky důvěry

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milé žáčky, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a kolegyně,
ráda bych se s vámi touto cestou rozloučila a poděkovala vám za čas, který jsem na škole mohla strávit. Byla to pro mě cenná zkušenost.
Přes léto, kdy ve škole není nikdo k sehnání, je možné se v oblasti duševního zdraví a případné krize obracet na linky důvěry.
Přeji vám klidné a příjemné léto.
Klára Vožechová

IQLANDIA a Zeměráj

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konec letošního školního roku jsme strávili na dvou celodenních výletech. V liberecké IQLANDII nás čekala čtyři patra zajímavých expozic zaměřených např. na lidské smysly a tělo, přírodní živly nebo vodní svět.  V určené časy jsme měli možnost zhlédnout i různě zaměřená show. V Jižních Čechách jsme pak navštívili zážitkový skanzen Zeměráj, kde jsme se seznámili s tkaním lnu, pečením obilných placek, stavěním srubů ze dřeva, prošli jsme si jeden kilometr dlouhou stezku naboso a dřevěné bludiště a  měli možnost si pohrát v dětské interaktivní herně. Na obou výletech nám počasí přálo, proto nechyběla ani zmrzlina nebo ledová tříšť. Viz naše fotogalerie.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Máme Tě rádi Anne Franková – českoněmecké týdenní setkání v Dürenu

27. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Díky úspěšnému získání finančních prostředků z fondů Erasmus plus jsme mohli realizovat projekt na téma Deník Anny Frankové s naším partnerem gymnáziem st. Angela. Během týdenního pobytu v Dürenu žáci v anglickém a německém jazyce společně s německými spolužáky diskutovali a zpracovávali toto téma. Zamýšleli se nad nelehkou situací Anny Frankové. Vyhledávali informace o ní v podobě různých koláží, sledovali společně film na toto téma, navštívili muzeum... celý článek.
Fotogalerie

3.A v pořádku dorazila na ŠVP

22. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 3.A v pořádku dorazila na ŠVP. Už si plnými doušky užívá letní počasí.


Diana Lisá

Hrou proti AIDS

22. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v rámci primární prevence se věnujeme nejen podpoře dobrých vztahů žáků ve třídě, ale připravujeme je i na partnerské vztahy, které na konci druhého stupně již začínají vytvářet. A s tím se pojí téma sexuality, zdravého sexuálního života...celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Zdravíme z Opárna

20. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dojeli jsme v pořádku.

Vaši sedmáci

Knihovníci v jednom kole

19. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve 4.B jsme se toto pololetí pustili do mnoha aktivit, jedna střídala druhou a až teď jsme se trochu zastavili a prohlížíme fotky.
Učili jsme se o Přemyslovcích, vyrobili krásné plakáty a navštívili Anežský klášter v Praze. Odskočili jsme si užít trochu sněhu do Josefova Dolu v Jizerských horách. S příchodem jara jsme se pustili do sázení. Nejprve jsme sázeli jarní květiny a poté i velikonoční osení. O Velikonocích jsme si připomněli naše kulinářská umění. Předposlední projektový den jsme se učili chodit s buzolou podle azimutu a vyrazili na hřiště s nízkou lezeckou stěnou. Na konec května připadlo prozkoumávání života Karla IV. A teď v červnu jsme vyrazili do školy s netradiční "aktovkou". Před námi je teď závěr - škola v přírodě.
4.B a Mgr. Radka Plichtová

Zápis ukrajinských dětí do 2. - 9. ročníku

17. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se bude konat v pátek 1. 7. 2022 od 8 do 12 hodin. Přijímáme děti s pobytem ve spádové oblasti naší školy, v případě volné kapacity ty, které bydlí v Praze 4. Doneste si prosím doklady – vízum strpění, potvrzení o bydlišti (stačí čestné prohlášení od ubytovatele), rodný list dítěte.

Зарахування українських дітей до 2-9 класів
Зарахування відбудеться у п'ятницю, 1 липня 2022 року, з 8:00 до 12:00 м.ч. Ми приймаємо дітей, в яких місце проживання відноситься до нашої школи, у разі вільних місць і тих, хто проживає на Празі 4. Будь ласка, візьміть з собою документи – толераційну візу, довідку про проживання (достатньо заяву від орендодавця), свідоцтво про народження дитини.
PhDr. Jitka Svobodová

Den tatínků

16. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tuto neděli 19. června slavíme nejen v České republice Den otců. Každého tatínka určitě potěší přáníčko od srdce nebo nějaká drobná sladkost za vše, co pro Vás dělají.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Aktuální informace k zápisu ukrajinských dětí do 1. třídy pro rok 2022/2023

13. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se koná dne 15. 6. 2022 od 14 do 17 hodin.
Přineste prosím vyplněnou žádost o přijetí (lze vyplnit i ve škole), vízum strpění a případně další doklady (pas, rodný list dítěte) a potvrzení o bydlišti – stačí čestné prohlášení. Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Táborská ve školním roce 2022/23 jsou následující (platí v níže uvedeném pořadí):
1. Cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy.
2. Cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává.
3. Cizinci s pobytem v městské části Praha 4.
Do prvních tříd můžeme přijmout 7 dětí, v v případě vyššího počtu zájemců budeme vybírat losováním.

Актуальна інформація про зарахування українських дітей до 1 класу на 2022/2023 роки Реєстрація відбудеться 15 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. Будь ласка, принесіть заповнену заяву на вступ (також можна заповнити в школі), толераційну візу, можливо, інші документи (паспорт, свідоцтво про народження дитини) та довідку про місце проживання – достатньо заяву. Критерії допуску учнів до 1-го навчального року Таборської початкової школи в 2022/23 навчальному році наступні (дійсні в порядку нижче):
1. Іноземці, в яких місце проживання відноситься до даної школи.
2. Іноземці, в яких місце проживання невідноситься до даної школи , але брат чи сестра вже навчаються в нашій школі.
3. Іноземці, які проживають в Празі 4.
Ми можемо прийняти 7 дітей до перших класів, у разі більшої кількості абітурієнтів ми виберемо шляхом жеребкування.

Заява про зарахування дитини до початкової школи
Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

2.A a 2.B dorazily na školu

12. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 2.A a 2.B dorazily bez problémů na školu v přírodě.


Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Projektový den poznáváme všemi smysly

09. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 6.B zažili netradiční oborový den. Pomocí všech lidských smyslů poznávali taje jednotlivých kuchyní. Nejprve jsme přivítali odborného garanta z Království chuti, který si pro nás připravil pracovní list a zkumavky s kořením. Rozdělili jsme se do skupin a podle hmatu a čichu jsme rozpoznávali, o které ingredience se jedná. Za správné zpracování pracovního listu jsme získali sladkou odměnu, sušený banán a maliny v čokoládě. Poté jsme se vypravili do centra hlavního města Prahy. Podle své chuti jsme si vybrali zmrzlinu. Krásný to poslech, když křupe kornoutek milované zmrzliny. Nakonec nás naše kroky zavedly do čokoládovny, kde jsme se dozvěděli o historii čokolády a ochutnávali jsme zrakem. Navštívili jsme i muzeum voskových figurín, které je součástí muzea čokolády. Oborový den se nám velmi vydařil.
Fotogalerie
Mgr. Karel Červený, DBA

Charitativní bazar byl úspěšný

09. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na charitativním bazaru, který se konal v den Jarních slavností, se získalo 8569,- Kč. Výtěžek bude předán Domu seniorů v Michli. Dle slov vedení domu peníze použijí nejen na nákup potřebných pomůcek, ale i na uspořádání večera s harmonikářem. Děkujeme všem, kteří svým nákupem přispěli dobré věci. V domě seniorů si této naší pomoci moc váží.
PhDr. Ludmila Kotoučková

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

07. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Setkání rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí 27. 6. od 17 hodin.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
PhDr. Jitka Svobodová

Zápis do školní družiny na rok 2022/2023 zahájen

06. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí školáci,
ode dneška se můžete začít přihlašovat do školní družiny na příští školní rok. Stejně jako v minulých letech tak můžete učinit prostřednictvím online formuláře či vytištěného formuláře, který najdete ve vestibulu školy.
Do školní družiny budou přijímány děti od 1. do 4. třídy.
Těšíme se na Vás!
Tým školní družiny

Dej si taky... Díky, nechci!

03. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během posledního měsíce jsme se žáky všech tříd 6. a 7. ročníku otevřeli formou únikové hry téma rizikového užívání legálních návykových látek. Do tříd přišli vždy zástupci Státního zdravotního ústavu s dvouhodinovou únikovou hrou, během níž se žáci skrze různé rekvizity a příběhy seznámili s partou podobně starých dětí a sledovali, jak experimentování s návykovými látkami ovlivnilo životy těchto dětí. Postupně sbírali informace a kódy k otevření kufříku, kde na ně čekala odměna za práci v podobě malých píšťalek třeba na klíče. Všechny třídy intenzivně pracovaly a odměnu si vysloužily. Jak jejich práce vypadala si můžete prohlédnout zde v galerii. Na závěr vždy odměnili realizátory potleskem a poděkováním za interaktivně pojatý blok prevence.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Jarní slavnosti - Jizerské hory

02. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na škole v přírodě 1. tříd jsme tradiční Jarní slavnosti a Den dětí oslavili po svém. Slavili jsme už od rána, děti plnily různé úkoly, vázali jsme luční kvítí, vili věnce, hráli sportovní hry. Pochutnali jsme si na zmrzlinovém poháru. Den jsme ukončili opékáním špekáčků a zpěvem s kytarou.


třídy 1.A a 1.B

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

02. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a bude se konat 15. června od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Na tento zvláštní zápis není třeba předběžná registrace. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti” školy

У зв’язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки іноземців залишиться в Чехії в наступному навчальному році, для вступу до 1-го курсу початкової школи вводиться інститут «спеціального набору». Спеціальна реєстрація призначена виключно для іноземців, яка відбудеться 15 червня з 14:00 до 17:00. Для цієї спеціальної реєстрації попередня реєстрація не потрібна.

Пріоритет надається дітям з постійним проживанням (для іноземців за місцем проживання) в «підлеглих районах» відповідної школи.

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Byl to sběrový souboj až do posledního okamžiku.

01. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, máme za sebou poslední sběrový týden tohoto školního roku. A byl to týden dramatický - průběžné pořadí tříd se přelévalo a na některou z čelních příček si v jednotlivých dnech sáhly i dosud sběrově ospalé třídy. Nakonec ale největší díl z celkových 2.506 kilogramů papíru přinesly třídy 3.AB a 5.B. Celkový vítěz celoroční soutěže však zůstává i nadále skryt a jeho vyhlášení si ponecháme až na samý závěr školního roku.
Děkujeme. Celkové výsledky tohoto týdne naleznete zde.
Váš loučící se sběrový tým třídy 9.B

Jarní slavnosti

31. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se uskuteční ve středu 1. 6. 2022 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, soutěží a výtvarných aktivit!
Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená.
Vaše FZŠ Táborská

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

30. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Byla založena roku 1775, o rok dříve než vznikly Spojené státy americké, jak nás upozornila paní průvodkyně. Zahrada je součástí Přírodovědecké fakulty UK a je rozdělena na venkovní a vnitřní část – skleníky. Ve sklenících je stálá expozice tropů a subtropů. Vanilkovník, citronovník, banánovník, aloe vera, papája nebo nejmenší leknín světa – to vše jsme dnes o projektovém dni měli možnost vidět. Nyní zde právě probíhá prodejní výstava kaktusů, ze které jsme si odnášeli desítky krásných rostlinek.
Za 5.A Mgr. Valentová Martina

Kroužky končí

29. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Květen se chýlí ke konci a s ním také letošní kroužky. V červnu budou probíhat pouze náhrady odpadlých hodin podle pokynů lektorů.
PhDr. Jitka Svobodová

Poslední sběrový týden je tady

24. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, začíná poslední sběrový týden, který uzavře letošní celoškolní soutěž. Která třída bude sběrovým králem? Ovlivnit konečné pořadí můžete od úterý 24. do pátku 27. května mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Podmínkou je plná náruč sběru, protože každé kilo se počítá.
Těšíme se na vás (už naposledy).
Váš sběrový tým třídy 9.B

Deváťáci pro prvňáčky

19. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Před týdnem, ve čtvrtek 12.5., se opět sešli deváťáci se svými protějšky z první třídy. Tentokrát ale nešlo o společné čtení pohádek ve školní knihovně. Deváťáci si na dvě vyučovací hodiny převzali výuku a vyrazili s dětmi ven. Na školním dvoře na desíti stanovištích si prvňáčci mohli pohrát s abecedou, pohádkami, příslovími, či hádankami. Kreslili, soutěžili, namáhali své mozkové závity a lámali si hlavy nad aktivitami, které jsme si pro ně připravili. Akce byla příjemným zpestřením pro obě třídy, a i přesto, že bylo pro některé deváťáky oříškem, jak děti občas zkrotit, akci jsme si všichni užili.
Fotogalerie.
Laura Jedináková 9.A

Nepál ve 4.A a 2.B

17. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V květnu žáci našich tříd absolvovali dvouhodinový program zaměřený na asijskou zemi Nepál. Poznáváním této zajímavé země nás provázel Tomáš Hurdálek, který zemi navštívil a několik měsíců tam působil jako učitel na tamní škole. Měli jsme možnost seznámit se prostřednictvím fotografií, videí a předmětů s nepálskou kulturou, životem a dalšími reáliemi. Nejednalo se však jen o přednášku, ale žáci si také prakticky vyzkoušeli některé aktivity jako například poznávání hudebních nástrojů po sluchu, a dokonce si na jeden hudební nástroj sami vyzkoušeli zahrát. Jak jsme si rozšířili naše obzory, se můžete podívat ve fotogalerii.
PhDr. Štěpán Ročák a Mgr. Luděk Kovář

Žákovský parlament na výjezdu

14. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákovský parlament se měl možnost na začátku května účastnit třídenního výjezdu do Jizerských hor, konkrétně do Josefova Dolu. Lektoři organizace CEDU si pro nás připravili skvělý program. Královský syn hledal družinu dobrodruhů, kteří by dokázali znovu oživit srdce jeho otce, pana krále. Za svůj život toho mnoho zažil a už nebyl tak laskavý jako dřív, bolelo ho srdce. Královský syn se rozhodl, že najde spojence, kteří mu pomohou královo srdce opět probudit. A tak jsme se snažili dokázat, že naše srdce bije i pro někoho dalšího - naše spolužáky, školu a díky vzájemné spolupráci a ochotě se domluvit jsme nakonec království zachránili.
Fotogalerie
Marie Brichová a Marie Kazmarová

6.B sází ředkvičky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během projektového dne jsme navázali na praktickou činnost z minulého únorového dne. Domluvili jsme se s panem školníkem a vyrazili jsme na školní dvůr. Práci jsme si spravedlivě rozdělili. Někdo proséval hlínu, další ji nabíral na lopatku a přenášel k truhlíkům. Udělali jsme hrubý základ, aby se v truhlících nedržela voda. Poté jsme nakupili vrstvy hlíny, kterou jsme udusali, pohrabali, vytvořili záhonky a zasadili semínka ředkviček. Za pár dní se začaly rostlinky proklubávat z hlíny na povrch, což nám udělalo moc velkou radost. Těšíme se na úrodu, kterou si rádi dáme ke svačině.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci pro prvňáčky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 11. května si žáci třídy 9.B připravili zábavný program pro prvňáčky z 1.B. Děti na stanovištích hádaly pohádky, luštily, trénovaly psaní a hlavně svou mys! Program si užili jak prvňáčci, tak deváťáci. Těšíme se na další společné čtení.
Fotogalerie
Gabriela Svobodová, Annabelle Roth 9.B

Natka, Táborská Včelka, jede na mistrovství Evropy

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým je pilný i po pandemii Covidu. Kapitánka školního týmu Cheerleaders Bees se kvalifikovala společně se svou trenérkou na mistrovství Evropy v řeckých Athénách. Bude reprezentovat naši školu, Českou republiku v kategorii senior pom dance. Ukáže své taneční umění a akrobatické prvky. Již nyní neúnavně pracují a zdokonalují se, aby byly co nejvíce úspěšné na tomto mistrovství. Držte jim pěsti. Natko, Tvá škola je na Tebe pyšná, jak skvěle ji reprezentuješ.
Mgr. Karel Červený, DBA

IV.A a Karel IV.

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V uplynulých týdnech jsme se vydali na cestu do historie, abychom se seznámili s dobou a osobností Karla IV. Zjistili jsme, proč je Karel IV. tak významný pro naši zemi. Poznali jsme život lidí ve středověku. Vyzkoušeli jsme si výrobu dobové písemnosti, napodobovali jsme středověké písmo a vlastnoručně vyrobeným pečetidlem jsme naše písemnosti opatřili voskovou pečetí. Zjistili jsme, že Karel IV. rozšířil území našeho království nejen dobýváním, ale také sňatkovou politikou. Během komentované procházky centrem Prahy jsme se seznámili s některými památkami, které nechal tento panovník postavit. Karel IV. by na nás byl určitě hrdý, protože pokračujeme v jeho odkazu vzdělanosti. Jen zatím neumíme hovořit tolika jazyky, jako on. Na naši badatelskou výuku se můžete podívat ve fotogalerii.
IV.A

Deskové hry v 8.B

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve spolupráci s výrobcem hraček Dino se žáci 8. B připojili v rámci oborového dne ve škole do vývojářského projektu, jehož hlavním cílem je vymýšlení nových deskových her. V několikačlenných skupinách pod dohledem odborníků vytvořili žáci náčrt vlastních herních postupů, které budou v následujících týdnech zdokonalovat a na závěr prezentovat na dalším oborovém dnu. Pokud se bude některá z nových deskových her líbit, dočká se i výroby. Tak uvidíme. Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci Ivaně a Štěpánovi ze společnosti Dino.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Šesťáci se učí strategickému myšlení

06. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Není podstatné znát všechny důležité bitvy a letopočty, kdy se odehrály. Člověk se to sice naučí, ale zapomene a nic konkrétního mu to nedá. Naši šesťáci se učí vzájemné toleranci a respektu, že agrese a válka není řešení. Odehrálo se mnoho bitev v dějinách lidstva a žáci se snaží pochopit, proč k nim došlo, jakou strategii používaly jednotlivé národy. V tomto školním roce analyzují žáci a žákyně jednotlivé bitvy, učí se strategickému myšlení ve čtyřech fázích. V první fázi se rozdělili do dvojic a vybrali si jednu bitvu. Z textu určili příčiny bitvy, její průběh, výsledek a důsledek. Snažili se přijít na to, kdo a jaké chyby se dopustil. Ve druhé fázi jsme využili realtimovou strategickou hru Age of Empires II, resp. demoverzi této hry, která je volně stažitelná. Děti si nejprve nakreslily plán města, rozmístění budov a surovin. Poté si vyzkoušely samotnou hru, která je založená na těžbě surovin, stavbě budov vesničanů a vojáků. Cílem hry je obsadit protivníka. Po skončení hry porovnají původní plán města, který si vytvořily s herní realitou. Napíší závěrečnou zprávu Maestrovi (což je učitel dějepisu), jak dopadly v samotné hře, co se jim podařilo, co by učinily jinak, pokud by danou hru hrály znovu. V květnu nás čeká třetí fáze hry, a to bitva pěti armád, v červnu si zahrajeme starší deskovou hru Hrady a vyhodnotíme posun strategického myšlení našich šesťáků.
Mgr. Karel Červený, DBA

Svátek maminek

05. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hodně spokojenosti, zdraví a pohody přejeme všem maminkám k nedělnímu svátku. Naše přáníčka jsou poděkováním za všechnu péči, starost a lásku.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Ukázkové hodiny kroužku Minivolejbal

02. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Oddíl volejbalu Vršovice bude pro školní rok 2022/23 nabírat do volejbalové přípravky/minivolejbalu chlapce a děvčata z letošních 3. a 4. tříd.  Přijďte si  vyzkoušet trénink v ZŠ Táborská vždy ve  čtvrtek od 16:30 do 18:00 (dle počasí v tělocvičně nebo na venkovním hřišti). Volejbal je vhodný sport pro děti, pro které je pohyb a míč zábava.
Oddíl volejbalu TJ Sokol Praha Vršovice
Web: https://volejbal-vrsovice.estranky.cz
E-mail: volejbal.vrsovice@gmail.com
Facebook

Osmáci pomáhají přírodě

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Učíme naše žáky nejen znalostem, či dovednostem, snažíme se, aby výuka měla i praktický dosah. Spolupráci s městskými Lesy hlavního města Prahy měli mít původně deváťáci, kteří se detailně zabývali ochranou životního prostředí. Termínově nám to vyšlo bohužel v den, kdy se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Bravurně zaskočili jejich spolužáci z 8.A i z 8.B.
Lektor nám sdělil, že takto vysoké stromy, které se nacházejí na okraji Kunratického lesa, rostou 60 let a že naši práci ocenění až děti našich žáků. Dostali jsme instrukce, byli jsme poučeni o bezpečnosti práce, rozdělili jsme se do dvojic a pustili jsme se do práce, která nám šla hezky od ruky. Celkem jsme vysadili 120 sazenic. Moc chválíme naše osmáky za vynikající práci.
Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Robert Gronowski

Oborový den - 7.A - Lukostřelba

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes jsme se vydali do Kyšic, kde jsme si vyzkoušeli lukostřelbu pod vedením zkušeného trenéra pana M. Duška. Všem se nám to moc líbilo.
Fotogalerie
Za 7.A Mgr. Monika Hačecká a Ing. Alena Červová

Projektový den s LEGOrobotikou

27. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Název Lego byl v roce 1934 vytvořen z dánské věty „leg godt“, která znamená, hraj si dobře. Firmu Lego o dva roky dříve založil dánský truhlář, původně zde vyráběl dřevěné hračky. Slovo robot  vymyslel český spisovatel Josef Čapek. Robotika pak znamená disciplínu, která se zabývá vytvářením inteligentních strojů, které se pohybují a plní zadané úkoly. Výsledkem projektového dne ve vesmírné 5.A, jak vidíte na fotografii, byla pohyblivá vesmírná vozítka vybavená motorkem, centrifugy, raketoplány a mozaiky.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Projektový den 1.B

27. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnešní projektový den jsme pojali jarně. Ve třídě jsme si ozdobili květináče akrylovou barvou. Do nich jsme zasadili voskovky, protože dobře snášejí sucho a sluníčko. Název kytky "begónie - voskovka" jsme pak napsali na vyrobený zápich. Tvoření jsme si zpestřili návštěvou školní zahrady, kde nám pan školník vysvětlil a ukázal, co je to listovka.
Fotogalerie
Mgr. Hana Dražďáková

Výsledky zápisu do 1. tříd

26. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2022/2023 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde.
Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Setkání deváťáků s prvňáčky

25. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento rok se bohužel muselo zrušit několik akcí druhého stupně. Mezi ně patřilo setkání prvňáčků s deváťáky během prvního dne školy, nebo také první čtení v rámci školních vánočních trhů. Nakonec se ale přece jen podařilo. Prvňáčci 7.4. dostali možnost se skamarádit s deváťáky během společného čtení ve školní knihovně. Společně jsme si předčítali známé pohádky. Někteří prvňáčci již pracovali téměř samostatně a četli sami, jiné skupinky se ve čtení střídaly. Jak 9., tak 1.A si čtení užily a obě se těší na další společné akce. Fotogalerie.
Laura Jedináková 9.A

Kreativní deváťáci natáčejí reklamu

20. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém předmětu Evropan se žáci zabývají nejen současnými problémy, ale připravují se na budoucnost. Jak se na ni nejlépe připravit? Být kreativní. Mnoho pracovních pozic zanikne, jiné se vytvoří. To je podstata Průmyslu 4.0. Deváťáci rozvíjejí svoji kreativitu, vymyslí si fiktivní název výrobku, nakreslí jeho logo a díky dovednostem z informatiky natočené video sestříhají a připojují hudební doprovod. Nyní se můžete podívat na výtvor loňských deváťaček.
Mgr. Karel Červený, DBA

Nový učební předmět Evropan – aktuální problémy současné společnosti

19. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém předmětu Evropan rozebíráme aktuální problémy, které nás obklopují. Věnovali jsme se už globalizaci, která byla dětem přiblížena prostřednictvím jim vybraných hudebních interpretů. Zabývali jsme se problematikou změny klimatu, ochranou životního prostředí (palmový olej). Seznamujeme se s problematikou Průmyslu 4.0, např. s uplatněním na trhu práce, učíme se jak hledat kvalitní potraviny, podporujeme kreativitu dětí např. vymýšlením reklamy na fiktivní výrobek apod. V současnosti se věnujeme také událostem, které šokovaly nejen Evropu, ale i celý svět. Ruský útok na Ukrajinu se dotýká každého z nás a vyvolává mnoho otázek, na které hledáme odpovědi. Proto jsme na naší škole poskytli prostor a čas na dotazy našich žáků a žákyň, aby získali nejen pocit bezpečí, ale také odpovědi na své otázky. Naši deváťáci mají znalosti z historie, a proto jsme mohli analyzovat projev Vladimíra Putina, prezidenta Ruské federace z počátku útoku na Ukrajinu a hledat paralely současných událostí s nedávnou minulostí (nejen období od devadesátých let 20. století po desátá léta 21. století, ale i srovnání událostí z roku 1938 a 2022). Součástí zpravodajství o válečných událostech bývají i dezinformace. Je důležité, aby se děti naučily v záplavě zpráv správně orientovat a naši deváťáci i díky své historické gramotnosti se toto učí.
Mgr. Karel Červený, DBA

Smutná zpráva

16. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy,
s hlubokou lítostí vám oznamujeme, že nás v pátek 15. dubna navždy opustil pan učitel Robert Tippman. Tato událost nás velice zasáhla. Robert Tippman působil na naší škole řadu let jako učitel, později také jako vychovatel a asistent pedagoga. Byl nejen trpělivým pedagogem, ale také skvělým hudebníkem a výtvarníkem, který naší škole vtiskl unikátní výtvarnou tvář a vytvořil jedinečnou sbírku školních kalendářů.
Bude nám moc chybět. Dovolte, abychom touto cestou projevili hlubokou soustrast rodině a všem blízkým.
Zaměstnanci FZŠ Táborská

Velikonoce v 1.A a 4.A

14. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dva týdny před Velikonocemi jsme společně obě třídy zaseli jarní osení. Rozdělili jsme se do dvojic a čtvrťáci pracovali společně s prvňáčky. Postup práce jsme zaznamenali na přiloženém pracovním listu, který najdete společně s dalšími fotografiemi v galerii. Dozvěděli jsme se například, že osení není tráva, ale obilí - konkrétně jde o ječmen. O rostlinky jsme se dobře starali a před Velikonocemi jsme si je odnesli domů. Do květináčů jsme vyrobili papírovou dekoraci. Čtvrťáci v dalším týdnu pokračovali ve velikonočních zvycích tím, že barvili vajíčka a vyráběli sladké čokoládové jednohubky. Přejeme krásné Velikonoce i vám!
Žáci tříd 1.A a 4.A

Páteční přátelské setkání s partnerskou školou v Dürenu

13. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek žáci konverzačního kroužku se online spojili s partnerskou školou v německém Dürenu, aby tak zahájili dlouho plánovaný projekt. I přes technické potíže se žáci v obou cizích jazycích, v němčině a angličtině seznamovali. I přes počáteční ostych a nervozitu v nás společné setkání zanechalo pozitivní dojem. Už se těšíme na další setkání, a hlavně na červnový týdenní výjezd za naší partnerskou školou.
Mgr. Robert Gronowski

Hurá do školy se blíží

13. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu po Velikonocích začíná program pro přihlášené předškoláky Hurá do školy, bude probíhat celkem 7 lekcí. Přiveďte děti prosím k hlavnímu vchodu, vyučující si je tam vyzvedne. S sebou budou potřebovat přezutí a pastelky. Úterní kurz (15,30 - 16,30) je zcela naplněný, ve středečním (13, 30 - 14, 30) máme ještě několik volných míst.
PhDr. Jitka Svobodová

Společná hodina ŠJ a RJ v 7. ročníku na téma Povolání

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 5. dubna proběhla v 7. ročníku velice zajímavá hodina na téma Povolání. Každá skupina za svůj jazyk připravila aktivity, které pak předvedly svým spolužákům. Aktivity byly pestré a dobře zpracované. Žáci předvedli živé pexeso, scénky v obchodě, supermarketu a dokonce i scénku s kriminální zápletkou. V kadeřnictví a v salonu krásy dívky ukázaly, jak umí na požadavek ostříhat, udělat krásný účes a make-up na svatbu. Mezi aktivitami nechyběly ani pantomimy, ani kvíz. Na konci hodiny děti dostaly sladkou odměnu a měly možnost ochutnat delikatesní španělskou sušenou šunku jamón.
Fotogalerie
Za tým cizích jazyků
Hana Vacková a Anna Barašová

Návštěva Lobkowiczkého paláce – badatelský projekt Mladý kurátor

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 7.A se zapojili do badatelského projektu Mladý kurátor, ve kterém pomocí historických metod analyzovali artefakty naší minulosti. Ve svém výzkumu za pomocí rukavic a dalších nástrojů své objekty měřili, stanovovali hypotézy, zkoumali jejich stav i využití. Do jejich rukou se dostaly takové artefakty jako dělostřelecký granát z I. světové války, bajonet z roku 1854, tolar s podobiznou Marie Terezie, nočník šlechtičen a další. Zkoumali nejen podstatu artefaktu ale i kontext. Po náročném výzkumu si naši mladí badatelé prohlédli prostory paláce včetně uměleckých sbírek. Ve výzkumu prokázali velkou kreativitu, zvídavost a nadšení, za to je třeba je moc pochválit.
Na svém projektu nadále pracují v hodinách dějepisu a své výsledky slavnostně zveřejní v krásných prostorách Lobkowiczkého paláce za přítomnosti odborné komise a rodiny Lobkowiczů v pondělí 16. 5. od 9.00. Rodiče jsou jistě srdečně zváni (z kapacitních důvodů doporučujeme si své místo zarezervovat do 20. 4. prostřednictví e-mailu: robert.gronowski@zstaborska.cz).
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Letní družina

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce bude letní družina otevřena v základních školách Na Planině (červenec) a Bítovská (srpen). Zájemci se přihlašují přímo do jmenovaných škol. Bližší informace a přihlášky naleznete zde:
- přihlášky: ZŠ Na Planině, ZŠ Bítovská
- informace: ZŠ Na Planině, ZŠ Bítovská
PhDr. Jitka Svobodová

Šesťáci poznávají zvířata v pražské zoo

05. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně třídy 6.B vyrazili v pondělí do zoologické zahrady v Praze. Kdekdo může namítnout, že děti zvířata znají. Jenže na naší škole máme vždy aktivity navíc. V současné době probíráme v zeměpise biosféru, tedy poslední sféru fyzickogeografické sféry. Učíme se o jednotlivých přírodních krajinách, resp. šířkových vegetačních pásech. Děti měly za úkol zařadit jednotlivá zvířata do daných přírodních krajin. Počasí nám přálo a mohli jsme si užít nádherné sluneční dopoledne. Všichni byli úžasní a za odvedenou práci si zaslouží výbornou známku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci v roli starověkých Řeků

04. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 6.A a 6.B prožili netradiční den. Učitelé dějepisu, zeměpisu, tělesné výchovy a českého jazyka se spojili a připravili netradiční den pro naše šesťáky. V rámci českého jazyka a dějepisu si prošli dějiny, kulturu (divadlo) starověkého Řecka. Našim pedagogickým cílem je, aby vnímali jednotlivá témata všemi smysly. Na první hodinu si děti přinesly prostěradla a uvázali tuniku. Na lepíky napsaly své jméno v řecké alfabetě. Popovídali jsme si o tom, jak vypadalo starověké Řecko. Áčko si druhou hodinu vyzkoušelo aktualizované řecké olympijské hry (hod diskem, předání štafetového kolíku a řeckořímský zápas), béčko vytvářelo koláž na téma starověké i dnešní Řecko. V průběhu druhé vyučovací hodiny se vyměnili. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu se děti věnovaly řeckým bájím a pověstem. Nacvičily scénku a představily ji svým spolužákům. Využili jsme tři smysly a schází nám chuť a čich. Poslední hodinu jsme věnovali řecké hostině, řeckému jídlu. Krásně tradičně i netradičně jsme si užili středeční "řecký" den.
Mgr. Karel Červený, DBA

Jarní počasí probudilo sběrovou vášeň

01. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, někdo má rád 100 jarních kilometrů, někdo zase dva jarní sběrové kontejnery. Nám se podařilo to druhé, celkem jste přinesli 3 764 kilogramů papíru. A také se nám obměnilo pořadí na prvních třech místech - za celý týden nejvíce bodovaly třídy 5.B, 1.B a 8.C. Soutěž ale nekončí a bude pokračovat květnovým kolem.
Děkujeme. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

Novinky časopisu CampSite

31. 03. 2022 | Žáci > CampSite

Pokud jste již dlouho nezabrousili na stránky našeho on-line žákovského časopisu CampSite, tak vězte, že kromě několika různých příspěvků do ságy Hororové zeleniny, Vás tam čeká například:
- rozhovor s paní učitelkou Kotoučkovou,
- jak dopadl Modrožlutý den se sbírkou pro Ukrajinu,
- tipy na seriály a filmy na Netflixu,
- zajímavosti o vesmírném teleskopu Jamese Webba
- nebo fanpage Zdeňka Polreicha.
Takže neváhejte a přijďte se podívat, co naše redakce vytvořila:
Mgr. Marie Kazmarová

Zápis do 1. tříd

30. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme, že ve dnech 5. a 6. dubna bude probíhat od 14 do 19 hodin zápis do 1. tříd pro rok 2022/23. Stále platí možnost zaregistrovat se na konkrétní termín a čas na Zápisy online - klikněte zde. K zápisu je nutno přinést vyplněnou žádost o přijetí, doklad totožnosti a rodný list dítěte.
U zápisu budete mít možnost přihlásit své dítě na program Hurá do školy, který bude probíhat od 19. 4. 2022.
Přikládáme také Desatero pro rodiče, kde naleznete inspiraci, jak pomoci svým dětem před nástupem do první třídy. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Menstruační chudoba

29. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rádi bychom vás upozornili, že veřejná sbírka, kterou založily žačky 8. a 9. ročníku naší školy na webu donio.cz, se chýlí ke konci. K dnešnímu dni jsme vybrali krásných 18240 Kč. Vybrané peníze budou využity na zakoupení menstruačních hygienických pomůcek pro Azylový dům Naděje ve Vršovicích a pro Azylový dům Rosa pro oběti domácího násilí. Dnes se o našem projektu zmínila i reportáž Českého rozhlasu. K poslechu zde.
Dagmar Kavková

Další sběrový týden odstartoval

21. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, jaro je tady a jarní sběrový týden také. Chcete potvrdit dosavadní sběrové úspěchy své třídy? Nebo zamíchat průběžným pořadím tříd v celoroční sběrové soutěži? Pak přijďte s náručí sběru nebo s plnou taškou sběru, nebo rovnou přijeďte s naloženým autem od úterý 22. do pátku 25. března ráno na školní dvůr. Vždy od půl osmé do osmi. Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Den otevřených dveří

18. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Chtěli bychom pozvat nejen rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 22. 3. 2022 - tentokrát už prezenčně od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Kroužek keramiky

16. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 16. 4. 2022 odpadá kroužek keramiky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Zápis do 1. tříd

14. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
od 15. 3. je umožněn přístup do aplikace Zápisy online, kde si můžete zaregistrovat termín a čas zápisu - zápisy probíhají 5. a 6. dubna 2022. Zápisy budou letos prezenční formou, na Zápisy online vyplníte krátký formulář, následně Vám mailem přijde přihláška. S vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a průkazem totožnosti pak přijdete k zápisu na vybraný termín a čas.
Do aplikace Zápisy online se dostanete zde.
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Třídní schůzky

14. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. 3. 2022. V prvních třídách zároveň proběhnou Slavnosti čtení - v 1.B od 16, 30, v 1.A  od 16,45. Ve 2.A a 2.B schůzky začínají v 16,30, ve 3. a 5. třídách v 17 hodin. Třídy 4.A a 4.B už schůzky měly před odjezdem na hory, tyto se jich tedy netýkají. Na 2. stupni TS začínají v 18 hodin. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Sbírka a síť pro Ukrajinu

05. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 4.3. proběhla v naší škole sbírka pro matky s malými dětmi na Ukrajině. Je úžasné vidět, kolik jsme toho z dobré vůle schopni dokázat. Darů se nashromáždilo opravdu hodně, až byla nouze o krabice. Moc děkujeme všem, kteří přispěli, pomáhali třídit a nosit, vážíme si toho. Sbírka probíhala v mezipatře u sítě pro Ukrajinu, kterou jsme zřídili během úterního vyučování. Od té doby na ní přibyla spousta pěkných, u srdce hřejících vzkazů od našich žáků a učitelů. Chtěli bychom poděkovat i jim. Protože dobrým skutkem je i dobré slovo! Fotografie sítě s pár úlovky a z třídění sbírky naleznete: zde.
Váš Žákovský parlament

Sbírka pro Ukrajinu

03. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 4.3.2022 proběhne v naší škole sbírka pro porodnice a matky s malými dětmi na Ukrajině. Sbírka iniciovala naše ukrajinská asistentka Irina, která je teď na mateřské a je ve spojení s lidmi, kteří vše doručí na potřebná místa. Pokud se chcete zapojit, pošlete prosím po dítěti něco z následujícího seznamu:
- pleny všech velikostí,
- vlhčené ubrousky,
- dětská výživa - kaše, umělé mléko a kapsičky,
- přebalovací podložky,
- krémy na opruzeniny.
Věci budeme shromažďovat v mezipatře u Ukrajinské sítě. Menší děti mohou odevzdávat přes třídní učitele. Je nám jasné, že jste už mnozí někde pomohli, ale chtěli jsme i my jako škola něčím přispět, když máme takovýto přímý kontakt. Pokud byste chtěli přinést jiné věci, využijte sběrné místo naproti naší škole - Centrum humanitární pomocí Ukrajině. Adresa: Táborská 372/36. Pracovní doba od 10:00 do 19:00. Seznam potřebných věcí viz příloha. Moc děkujeme.
Žákovský parlament a učitelský sbor

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

28. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se bohužel stejně jako v tom loňském nemohou konat Dny otevřených dveří prezenční formou. Připravili jsme proto online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. Tato setkání proběhnou ve dnech 14. 2., 1. 3. a 22. 3., vždy od 17 hodin. Zájemci se mohou na zvolený termín přihlásit ve formuláři zde. Na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání (je nutný google účet). Těšíme se na Vás.
PhDr. Jitka Svobodová

Barevné dny

24. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky, ahoj kluci!
Možná jste zaznamenali, že ve vašich třídách se objevil záhadný letáček o tom, že žákovský parlament naší školy bude pořádat barevné dny. O co ale vlastně jde? Na letáčku najdete jednotlivá data a u nich barvu, ve které chceme mít tento jinak naprosto obyčejný školní den. V tento den bude velice oceněno, pakliže přijdete s něčím v této barvě, ať už je to všechno, co máte na sobě, tričko nebo jenom gumička v dané barvě na vaší ruce. Všemi zmíněnými způsoby podpoříte žákovský parlament a ukážete jim, že jejich práce má smysl. Jako první jsme zvolili modrou na středu 16. března a doufáme, že přijdete s byť jen kousíčkem modré ve vašem outfitu a nebo nějakou dobrou svačinkou v modré barvě.
Těšíme se
Žákovský parlament

1.B v divadle

15. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Slavnostně oblečeni a s nadšením si v pondělí 14.2. žáci 1.B poprvé vyšli do divadla na pohádku "Jak jsem se ztratil". Představení se všem moc líbilo a herci si zasloužili velký aplaus. Divadlo v Dlouhé nikdy nezklame.
Mgr. Hana Dražďáková

Kvíz

10. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci,
redakce žákovského online časopisu CampSite pro Vás přípravila kvíz složený z fotografií z různých koutů školy. Poznáte všechna místa? Pamatujete si správně všechny barvy?
Otestujte se zde.
Vaše CampSite

Čtenářský klub

09. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během prvního pololetí se žáci 1. třídy pravidelně scházeli k odpolednímu čtení. Díky projektu Čtenářské kluby mohly děti poznat různé knížky a pracovat s nimi. Někdy příběhy ilustrovaly, jindy hrály divadlo, prožily si děj s hlavní postavou knížky. A protože máme prvňáčky šikovné, při jedné z posledních schůzek už celou knížku přečetli sami. A co vy, kdy jste se naposledy začetli do knížky? Zkuste navštívit naši školní knihovnu, určitě si nějakou zajímavou knížku vyberete.
Mgr. Jana Kotrbatá

Projektový den – Ukrajinská přednáška

08. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na naší škole teď od září docela intenzivně pracujeme na vzdělávacích programech, ve kterých přibližujeme třídním kolektivům jednotlivé země jejich spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem /nejčastěji Vietnam, Ukrajinu a Rusko/.
V rámci projektového dne zakusili žáci 6. tříd tentokrát přednášku od ukrajinské iniciativy  ukrajinci.cz pod vedením B. Rajčince.
Začali jsme od typického znaku Ukrajiny, historie, kultury přes jídlo až po politiku. Ve třídách se diskutovalo, co to je migrace a jaké jsou její příčiny, co je to hybridní válka, co je to referendum atd. Došlo i na boršč a varenyky. Myslím, že ve 2 hodinách jsme stihli exkurz do této krásné země a žáci mají základní představu, odkud jejich spolužáci pocházejí. Můžete si zkusit odpovědět na některé otázky, zvládli byste odpovědět? Kdo byl Alex Ševčenko a Taras Ševčenko? Jaký je nejslavnější skokan o tyči?
Kdy byla anexe Krymu? Co byla Nebeská setnina a jaká je souvislost se sametovou revolucí? Kolik Ukrajinců žije v ČR? Jak se jmenuje dřevěný kostel přivezený z Karpat do ČR a kde v Praze bychom ho našli? Čím se živil současný prezident Ukrajiny? Co nejvíc vyváží Ukrajina?
... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Amálie Kořánová
koordinátorka pro vzdělávání cizinců

5.A v Muzeu Antonína Dvořáka

08. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Muzeum Antonína Dvořáka nás přivítalo v barokním letohrádku Amerika na pražském Novém Městě v krásné zahradě, vyzdobené sochami Matyáše Brauna. V muzeu byly k prohlédnutí dobové fotografie a Dvořákova korespondence a rukopisy. Pro naši třídu byl připraven interaktivní program Rusalka. Děti si vyzkoušely roli víly, ježibaby, vodníka nebo prince, zatančily si polku a poslechly si ukázky z Dvořákových nejznámějších skladeb.
Za 5.A Mgr. Valentová Martina

Třetí oborový den

07. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 3.2. proběhl v pořadí již třetí oborový den a žáci 7.C a 8.A se v rámci tohoto dne zaměřili na seznámení se židovskými dějinami, zvyky a tradicemi. Vyzkoušeli si ve škole krátkou únikovou hru na téma židovských dějin, v níž všechny skupiny uspěly. Zbytek dopoledne pak strávili částečně komentovanou prohlídkou synagog - Pinkasovy, Klausové a Staronové - a židovského hřbitova. Druhou částí programu byla pracovní dílna Badatel pod vedením lektorů z Židovského muzea, v rámci níž se děti ve skupinách staly badateli studujícími některou z židovských tradic a slavností (např. svatbu, Šabat, Pesach...). Připravili pak s použitím přidělených rekvizit pro ostatní krátké představení svého tématu. Fotogalerie z celé akce zde.
Mgr. Dagmar Kavková
"Byly tam pro mě úplně nové informace o židovské kultuře." Mohamed Hakimi 8.A
"Uvědomila jsem si, že to Židé v historii neměli jednoduché a že je důležité je respektovat." Adéla Vykusová, 8.A
"Exkurze mi ukázala hodně tradic Židů, které jsem neznal." Antonin Ašenbryl, 7.C

Přihlašovací údaje na schůzku rodičů 5., 7., (zájemci o gymnázia) a 9. tříd

03. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Schůzka je zaměřena na přijímací řízení a přihlášky, proběhne 9.2. 2022 od 16.15 v prostředí Google Meet, připojujte se prosím přes účty dětí, odkaz zde. Budu přítomna cca 5 minut před schůzkou.
Těším se na setkání
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Zmírnění menstruační chudoby

02. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
jsme žáci a žákyně 8. a 9.A a zabýváme se  projektem zaměřeným na zmírnění menstruační chudoby. Možná jste nás mohli vidět 13. prosince na dvoře školy, kde jsme konali sbírku peněz na zakoupení menstruačních pomůcek ženám v nouzi. Podařilo se nám vybrat necelé čtyři tisíce Kč. Přikládáme fotografii z předání menstruačních pomůcek organizaci Naděje. Děkujeme všem, kteří se podíleli a přispěli na sbírku menstruačních potřeb. Pro ty, kteří by chtěli přispět, můžete na tomto odkazu, kde bude sbírka ještě dva měsíce pokračovat. Dozvíte se tam také více o tématu menstruační chudoby.
Fotogalerie
Tým FZŠ Táborská za odstranění menstruační chudoby

Lyžařský kurz 8. ročníku

01. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 23 dětí z 8.A, B a C odjelo v neděli 23.1. na lyžařský kurz do Pasek nad Jizerou, kde zlepšovaly své lyžařské dovednosti pod vedením pana učitele Šafránka a Havla a lyžařské instruktorky Káti. Po večerech napříč ročníkem utužovaly své vztahy při hrách organizovaných paní učitelkou Kavkovou a panem učitelem Gronowskim... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková

Soustředění žákovského parlamentu

31. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 28.1. jsme měli s žákovským parlamentem celodenní soustředění, kde jsme pracovali na našich plánech na další pololetí. Nyní máme několik projektů - Knihovna, Den žákovského parlamentu, Hřiště a Jídelna.
V druhé půlce soustředění jsme se účastnili projektu Patronáty od Skautského institutu, kdy ve spolupráci se zástupcem Odboru ochrany prostředí MHMP jsme se vydali prozkoumat přírodní památku Dvorecké stráně. Nad tímto územím jsme přijali patronát a dozvěděli se, co je pro ochranu tohoto kusu přírody přínosné. Zaměřili jsme se na transfer semínek rostlin ze zánikem ohrožených plošek na místa, kde se jim bude dařit a kde se o ně budeme moct postarat. Těšíme se, až budeme moci na jaře zkontrolovat, zda se semínka uchytila.
Mgr. Marie Brichová

Ohlédnutí za Dnem školy

31. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Při oslavě 115. výročí školy jsme se nejen společně fotili, ale žáci měli možnost literárně nebo výtvarně tvořit na témata, která souvisí se školou nebo historií. Ukázky jejich prací si můžete prohlédnout zde.
FZŠ Táborská

Pololetní vysvědčení

28. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí 31. 1. 2022 čeká na děti pololetní vysvědčení - a v souvislosti s tím je i upraven konec vyučování. Jednotlivým ročníkům končí vyučování takto:
1. stupeň + 9. ročník - do 11,55
8. ročník - do 12,20
7. ročník - do 12, 35
6. ročník - do 12,50
S pozdravem
PhDr. Jitka Svobodová

Informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek

26. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
uvažujete společně s vaším dítětem o víceletém gymnáziu? Rozhoduje se váš deváťák o budoucím povolání? V následujícím textu jsem pro vás připravila informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek.
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Klub logických a deskových her

24. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Klub logických a deskových her pokračuje i v dalším pololetí. Kdo ještě nechodíme, neváhejte se přihlásit na e-mail: anna.kuriksukniak@zstaborska.cz.
Mgr. Sára Vidímová

Odhlášení oběda v době karantény

24. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
při případném výskytu karantény je nutné strávníka odhlásit z obědů! Obědy je možné odhlásit na našich www stránkách nebo elektronicky, případně  do 8.00 hod. v den výdeje stravy. V případě zájmu strávníka o obědy je možné si obědy vyzvednou od 11.20 – 12.00 hod. vchodem pro cizí strávníky nebo od 12.00 – 13.30 hod. vchodem do kanceláře školní jídelny.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Kroužek cheerleaders

23. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí a úterý (24. a 25.1.) odpadá kroužek cheerleaders. Lekce budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Projekt Magistrátu hlavního města Prahy - výzva 49

21. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 2.2.2022 od 14:30 proběhne na naší škole setkání, na kterém bude představen projekt Magistrátu hlavního města Prahy - výzva 49. Tato výzva je zaměřena na podporu a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Spolu s panem ředitelem bude přítomna odbornice Mgr. Markéta Slezáková, která bude k dispozici pro případné konzultace a představí metody využívané v aktivitách projektu. Délka setkání bude 120 minut.
Vendula Střálková

Kroužek badminton

20. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 21.1. odpadá kroužek badmintonu. Nahrazen bude v červnu.
Phdr. Jitka Svobodová

Kroužky ve 2. pololetí

18. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky, které probíhaly v 1. pololetí tohoto školního roku, jsou otevřené i v pololetí druhém. Děti přihlášené na začátku školního roku automaticky pokračují. Nově se otevírá kroužek Streetdance (viz informace z 4. 1.).  Platby za druhé pololetí prosíme uhradit do konce února, škole platíte jen keramiku a klavír, případně kytaru. Sportovní kroužky cheerleaders a badminton poskytujeme v druhém pololetí díky dotaci bezplatně. Ostatní kroužky jsou pořádány externími organizacemi, platíte tedy přímo jim. V některých z těchto kroužků jsou ještě volná místa, informace od externích organizací najdete zde:
- minivolejbal
PhDr. Jitka Svobodová

Lyžařský kurz 1.A + 1.B

10. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned po Vánocích si žáci 1. ročníků užili svou premiéru. Vyrazili na pětidenní lyžařský pobyt do Krkonoš na Benecko. I když to z počátku vypadalo spíš na jarní školu v přírodě s deštníkem, nakonec se ze všech stali lyžaři. Zvládli vyjet vlekem nahoru a užít si jízdy dolů. Ve videu se přesvědčíte, že je opravdu nic nezastaví.
Mgr. Jana Kotrbatá a Mgr. Hana Dražďáková

Dárek škole k narozeninám od 4.A

06. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto školním roce naše škola oslavila své 115. narozeniny. Naše třída vyrobila škole dárek v podobě kroniky, která dokumentuje nejdůležitější okamžiky jejího života. Práce to byla poměrně náročná. Listovali jsme staršími kronikami a almanachy. Na internetu jsme hledali fotografie z různých historických období. Seznamovali jsme se s historií naší země, abychom pochopili, proč se v naší škole děly nejrůznější události. Víte, že během 1. světové války byla v naší škole nemocnice? Nebo proč byla postavena v naší škole dvě schodiště? Pak neváhejte a nahlédněte do naší kroniky! Buďte prosím shovívaví a odpusťte nám chyby, které snad během práce vznikly. Teprve se učíme být dobrými historiky, ilustrátory a spisovateli.
PhDr. Štěpán Ročák

Tři králové

06. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Tři králové a tři královny z 8.A dnes dorazili do všech našich tříd a zazpívali dětem na uvítanou nového kalendářního roku 2022.
K+M+B+ 2022

Kroužek Street dance

04. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od 27. ledna začínají lekce Street dance “pokročilí”. Budou probíhat od 15.30- 16.20 každý čtvrtek. Přihlášky mohou zájemci stále ještě zasílat na tancery@seznam.cz Ti, kdo chodili na kurzy na jaře 2020, mají slevu na kurzovné 30%.
Alexandra Kallusová, lektorka kroužku

Aktuální informace k testování

01. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V období od 3. do 16. ledna 2022 bude probíhat testování 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Testování se nově týká i očkovaných a těch, kdo prodělali COVID. V případě pozitivního antigenního testu odchází dítě do karanténní místnosti a škola vyrozumí rodiče, kteří s ním musí jít na PCR test. Pokud tato situace nastane v pondělí, pro ostatní žáky třídy se nic nemění, pokračují ve vyučování. V případě potvrzeného pozitivního PCR testu budou kontaktováni hygienickou stanicí. Pokud by situace nastala ve čtvrtek, ostatní žáci třídy zůstávají ve škole, ale musí dodržovat režimová opatření – tedy např. mít roušky po celou dobu vyučování, používat vyhrazené WC, být v homogenní skupině apod. V následujícím dni (případně dnech) se znovu testují. Toto trvá do doby, kdy je potvrzen, či vyvrácen pozitivní antigenní test testem PCR. V případě pozitivního PCR testu se postupuje jako v předchozím období – tedy podle pokynů hygienické stanice. Dítě, jehož rodiče by odmítli testování, musí při pobytu ve škole dodržovat po celou dobu režimová opatření – tedy neustále nosit roušku, používat oddělené WC apod. Děti, které nebudou ve škole v den testování, se musí otestovat při příchodu do školy. Povinnost testování se týká ve stejném rozsahu i všech zaměstnanců školy. Povinnost podstoupit test se nevztahuje na toho, kdo absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. V období od 17. ledna 2022 bude testování probíhat 1x týdně, vždy v pondělí. Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT.
PhDr. Jitka Svobodová

Zprávičky České televize na návštěvě ve 4.A

31. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V adventním čase navštívil naši třídu štáb České televize, který u nás natočil reportáž v hodině českého jazyka. Celý týden jsme se věnovali přípravě a tvorbě obrázkové knihy pro děti ze třídy 2.B v rámci projektu Písmák 2.0. Dárek udělal druháčkům radost a ve spolupráci budeme v novém roce pokračovat. V projektu dílen psaní, které u nás probíhají od začátku školního roku každý čtvrtek, se učíme základním dovednostem pro tvorbu psaného textu. Na reportáž se můžete podívat zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

24. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné vánoční svátky naplněné radostí a pohodou, úžasného Ježíška a kopec splněných přání. A hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022. Ať se všichni ve zdraví a s úsměvem potkáváme v naší škole.

Vaše FZŠ Táborská

P.S. Ve škole se uvidíme v pondělí 3.1.2022.

Vánoce ve 4.A

23. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední týden ve škole jsme si opravdu užili. Vyrazili jsme ven na geocashing a byli jsme úspěšní - našli jsme kešku v blízkosti nuselského Sokola. Vyráběli jsme ozdoby z modelovací hmoty, pekli jsme cukroví a obdarovali se dárky. Pokud chcete vědět, jak to u nás vypadalo, prohlédněte si fotogalerii zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Organizace posledního předvánočního školního dne

21. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 22. 12. končí vyučování takto:
1. stupeň a 9. ročník  - 11,55
8. ročník     12,20
7. ročník     12,35
6. ročník     12,50
PhDr. Jitka Svobodová

Sníh nepřišel, zato sběru byl dostatek

21. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví přátelé, v předvánočním sběrovém týdnu jsme nasbírali celkem 2.196 kg papíru. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a gratulujeme nejúspěšnějším sběračským třídám - 8.C, 4.A a vítězi, 5.B. Celkové výsledky sběrového kola naleznete zde.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a úspěšný sběrový rok 2022.
Váš sběrový tým

Krizové linky

20. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milé žačky, milí žáci, vážení rodiče,
Vánoce nemusí být vždy šťastné a veselé, ač bych vám to všem přála. Pro krizové chvíle jsou zde mnohé služby, například linky důvěry.
Do nového roku vám všem přeji, abyste se nebáli takové služby vyhledat, pokud je budete potřebovat.

Vaše školní psycholožka
Klára Vožechová

Novinky z CampSite

17. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce žákovského časopisu CampSite v poslední době nelenila. Doporučujeme nahlédnout do těchto článků:
115 let školy: Redakce se ponořila do hlubin školních stránek a našla zajímavé fotografie k výročí školy. Chcete vidět, jak vypadali současní osmáci nebo deváťáci v první třídě? Pamatujete si ještě staré školní stránky nebo se chcete znovu podívat na video ke sto letům školy? Vše najdete v tomto článku.
Vánoce, Vánoce přicházejí!: Zajímá vás, na co se na těší učitelé i žáci?
Hororová zelenina: (Zatím) čtyřdílná hororová sága ze světa zeleniny. Všechny tyto a další články najdete na CampSite a pokud nechcete přijít o žhavé novinky, sledujte nás na Instagramu!
Mgr. Marie Kazmarová

Sběrový týden už běží

14. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, předvánoční kolo celoroční sběrové soutěže začalo. Chcete si zpříjemnit vánoční svátky vítězstvím ve sběrové soutěži? Pak noste starý papír od úterý 14. do pátku 17. prosince mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školní dvůr. Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Kroužek keramiky

14. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto týdnu (tedy 15. a 17. 12.) odpadá kroužek keramiky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Menstruační chudoba

13. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Menstruace je téma, o kterém se nahlas moc nemluví. A už vůbec se nemluví o tom, že na 70000 žen v České republice trpí menstruační chudobou. To znamená, že mají z důvodu nízkých příjmů ztížený přístup k menstruačním hygienickým pomůckám. Více se o tomto problému dočteme např. zde. Část žaček a žáků z 8.A se ve spolupráci se Skautským institutem rozhodla, že by chtěla více zviditelnit téma menstruační chudoby. Proto je můžete potkat dnes 13.12. a příští pondělí 20.12. u šaten školy, kde se dozvíte od nich něco dalšího k menstruační chudobě a budete zde moci přispět na nákup hygienických menstruačních pomůcek pro ženy, kterým pomáhají organizace Rosa a Naděje.
Mgr. Dagmar Kavková

4.A v Minoru!

13. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsme moc rádi, že jsme po delší době opět mohli vyrazit za kulturou do našeho oblíbeného divadla. Zhlédli jsme skvělý muzikál Robin Hood, ve kterém se hrálo, zpívalo a tančilo. Po představení nás ještě čekala divadelní dílna, ve které jsme si sami vyzkoušeli, jaké to je být muzikálovým hercem. Pokud vás zajímá, jak jsme si to užili, prohlédněte si fotky zde nebo videa: 1, 2, 3.
PhDr. Štěpán Ročák

Netradiční Den školy

07. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče a přátelé naší školy.
Téměř každý rok si společně připomínáme výročí otevření naší základní školy Táborská. Pořádáme pro vás vánoční trhy, zveme vás na představení v divadelním sále a ve školní tělocvičně nebo třeba na Slavnosti čtení prvňáčků. Společně tak prožíváme předvánoční atmosféru. Letos to bohužel nepůjde. Zkusme to tedy jinak. Když vás nemůžeme pustit dveřmi, pojďte nakouknout alespoň oknem, ať víte, co se u nás děje. Stačí zaťukat na okno vaší třídy na obrázku školy. Nebo můžete přiložit ucho a uslyšíte hlášení školního rozhlasu k narozeninám naší školy. Vítejte tedy u nás alespoň online.
Vaše 115ti letá FZŠ Táborská

Děti dětem

06. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V letošním roce se nám podařilo shromáždit opravdu hodně peněz, zatím nejvyšší částku za všechny roky, kdy jsme byli do akce zapojeni – a to 15227,- Kč. Za vybrané peníze jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, dětskou kosmetiku atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 8.C

Upozornění pro strávníky

02. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že byla závada v systému stravného, je nutné případné dlouhodobé odhlášky u strávníků provést opakovaně. Systém stravného již funguje v pořádku, ale výše uvedené případné odhlášky byly bohužel vymazány. Děkuji za pochopení.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Školní jídelna a ČT

24. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci, mílí rodiče,
naše školní jídelna byla oslovena Českou televizí v rámci vysílání pořadu Klíč, který je zaměřen na téma zdravotního
postižení. V tomto díle byla řešena problematika potravinové alergie u dětí. A zde se naše škola a zároveň školní jídelna prezentuje, jako jedna z mála, která vyšla vstříc všem, kteří mají problém s alergií na lepek tzn. intolerancí lepku.
Od roku 2016 u nás ve školní jídelně přinášíme možnost přípravy dietní stravy a tímto se samozřejmě snažíme zlepšit situaci pro děti s touto dietou. Personál školní kuchyně se snaží, aby chutnalo nejen strávníků, kteří nemají žádné zdravotní problémy, ale i těm, kteří mají ve svém jídelníčku určitá omezení.
Za školní kuchyni - Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Odhlášení obědů v době karantény

12. 11. 2021 | Školní jídelna > Objednávky on-line

Vážení rodiče,
při případném výskytu karantény je nutné strávníka odhlásit z obědů. Obědy je možné odhlásit na našich web. stránkách nebo elektronicky, případně do 8.00 hod. v den výdeje stravy.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Návštěva v Muzeu Bedřicha Smetany

10. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída 5. A dnes navštívila Muzeum Bedřicha Smetany, které se nachází na břehu Vltavy, v bývalé staroměstské vodárenské stanici. V rámci programu jsme si prohlédli stálou výstavu portrétů členů jeho rodiny a osobních předmětů a Smetanův dochovaný klavír. Součástí programu byl poslech skladby Vltava a její výtvarné ztvárnění. Z prvního patra budovy jsme měli krásnou vyhlídku na Vltavu, Karlův most a Pražský hrad.
Mgr. Valentová Martina

Testování COVID

04. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se i Praha dostala mezi regiony, kde proběhne preventivní screeningové testování. Testovat budeme 8. a 15. listopadu 2021 během 1. vyučovací hodiny. Před testováním a během něj musí mít děti roušky i ve třídě. Podrobně k testování zde.

Dítě může použít i jiný antigenní test, než je ten poskytnutý školou, ten však musí patřit k těm schváleným MZ.

V 1. - 3 ročníku se mohou testování účastnit i rodiče.

Pokud dítě bude chybět v době testování a přijde v následujících dnech, bude testováno ihned po příchodu do školy.

Testování se netýká žáků plně očkovaných (tedy 14 dní po druhé dávce), těch, kteří jsou v ochranné době do 180 dnů po onemocnění Covidem 19, nebo těch, kdo předloží platné potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení (platnost PCR testu je 72 hodin, platnost antigenního testu 24 hodin. Pro uplatnění výjimek z testování je nutné doložit potvrzení, které odevzdáte třídnímu učiteli.

V případě, že zákonný zástupce odmítne testování (a budeme rádi, když nás o této skutečnosti rodiče informují předem), vztahují se na žáka další opatření – po celou dobu pobytu ve škole (během dvou týdnů - tedy v období  screeningu) nosí respirátor a týkají se ho i další omezení.

Pokud by dítě mělo test pozitivní, budeme ihned kontaktovat rodiče. Ti si musí dítě vyzvednout a objednat se na PCR test.

ZŠ Táborská

Školní knihovna otevřena!

01. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nemáš již co číst? Potřebuješ nějakou speciální knížku na hodinu? Nebo jen chceš ověřit informace z knižních zdrojů? Přijď do knihovny! Je otevřena každé úterý a čtvrtek od 7:55 do 8:10. Stačí najít průkazku a dorazit.
FZŠ Táborská

Prevence rizikového chování

01. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
rádi bychom vás seznámili s podrobnou zprávou ohledně prevence rizikového chování na naší škole v loňském školním roce. I přes dlouhodobou uzávěru škol proběhla ve třídách řada programů, některé z nich v online formátu, jiné prezenčně. Kompletní zpráva k přečtení zde. Naše přesvědčení, že prioritu v tématech by měla mít kybernetická bezpečnost, vztahy a klima a duševní zdraví, podpořilo na konci školního roku metodickým doporučením i Pražské centrum primární prevence. Tato témata považujeme za prioritní i pro tento školní rok. Školní poradenské pracoviště se schází každý týden a jeho jednotlivé členky jsou k zastižení na školním mailu, kontakty naleznete zde.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

4.B na houbách

24. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rozlišit jedlé, nejedlé a jedovaté houby je někdy pěkně složité. A proto jsme vyrazili přímo do terénu - do lesa. Ve skupinkách jsme se prodírali mlázím, sbírali jedlé houby do košíků, a když jsme si nebyli jistí, atlasy hub nám hned pomohly. A nakonec jsme všichni dorazili i s malým úlovkem zpět do cíle. Povede-li se vám zabloudit do naší třídy, prohlédněte si náš třídní atlas hub vystavený na patře. Foto i zde.
Mgr. Radka Plichtová

V pondělí a v úterý normálně učíme

21. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
zatím se naštěstí držíme a můžeme se potkávat ve škole. Proto jsem se po zvážení situace rozhodl nevyhlásit na pondělí 25. a úterý 26.10.2021 ředitelské volno. Výuka proběhne podle běžného rozvrhu.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zástupci do školské rady

20. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
jako své zástupce jste do školské rady ZŠ Táborská zvolili Ing. Zdenku Johnson, PhD. a Pavla Koláře. Děkujeme všem za účast ve volbách a zvoleným zástupcům přejeme mnoho úspěchů a plodné funkční období.
Zápis o výsledku voleb
FZŠ Táborská

Chudoba a dostupnost bydlení - projektový den 8.A

18. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Část projektového dne strávila 8.A posezením v kavárně Pražírna, kam nás pozvala její majitelka paní Vanda a organizace Místní místním. Vanda se rozhodla, že její kavárna se zapojí do projektu, který poskytuje pomoc lidem v nouzi a bez domova. V její kavárně si mohou lidé v nouzi nabít telefon, zajít na toaletu, dostanou zde kávu a koláč a můžou si vybrat nějaké nové oblečení. Při posezení v kavárně jsme se dozvěděli podrobnosti o tomto projektu a žáci se pak vydali do vytipovaných kaváren s úkolem zkusit oslovit další kavárny s myšlenkou zapojení se do tohoto projektu. Projektový den byl součástí dlouhodobějšího projektu Chudoba a dostupnost bydlení vedeného lektory ze Skautského institutu, v rámci nějž se žáci seznámili už v červnu např. s pojmem skryté bezdomovectví a měli možnost mluvit s lidmi se zkušeností bezdomovectví.
Fotogalerie
Za 8.A Mgr. Dagmar Kavková

Toulky sluneční soustavou

14. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Toulky sluneční soustavou byl název pořadu, který jsme navštívili v pražském planetáriu. Dozvěděli jsme se, kdy vznikla sluneční soustava, co jsou to asteroidy, jaká je struktura naší planety, co přinesl vynález dalekohledu, že při příští návštěvě Měsíce v roce 2024 zde vystoupí na jeho povrch jako první žena. Ve stálé expozici jsme si mohli vyzkoušet řadu interaktivních exponátů, např. planetární váhu nebo model černé díry.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

2.B na Vyšehradu

14. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na projektový den jsme se vydali prozkoumat nedalekou památku - Vyšehrad. Počasí nám přálo a tak jsme si celý Vyšehrad prošli, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a vyslechli si i nějaké pověsti, které se k Vyšehradu vážou. Také jsme z hradeb viděli skoro celou Prahu a poznávali i další památky. Výlet na Vyšehrad a celý projektový den se nám velmi povedl. Procházku na Vyšehrad bychom doporučili i ostatním.
Fotogalerie
Mgr. Luděk Kovář a 2.B

Sběrový kontejner odjel plný!

13. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví přátelé, kontejner jsme naplnili téměř třemi tunami starého papíru a odjel zcela plný. To považujeme za dobrý rozjezd celoroční soutěže. Jinak tento sběrový týden ovládli páťáci z béčka, pozadu však nezůstala ani 8.C a o sběrovou pozornost se aktivně přihlásila také 2.B. Budou to letošní šampióni nebo zamícháte průběžným pořadím v prosincovém předvánočním sběrovém týdnu? Je to na vás.
Děkujeme. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

"Město, kde žijeme" - projektový den 1.B

12. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve třídě jsme si povídali o domově a městě, ve kterém žijeme, seznámili jsme se s pověstí o Staroměstském orloji a výtvarně jsme ztvárnili ulici našeho města. Nakonec jsme se do ulic i vydali a došli jsme až na Folimanku, kde jsme také zanechali výtvarnou stopu. Škoda jen, že nám ji déšť smyje.
Fotogalerie
Mgr. Hana Dražďáková

Projektový den s Karkulkou

12. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý navštívila naši třídu 1.A Karkulka. Společně jsme si s ní pověděli pohádku a vyrobili knížku, do které jsme správně seřadili obrázky podle děje. Stihli jsme si i vyrobit košíček a zazpívali jsme si její oblíbenou písničku. Kdo nás navštíví příště?
Mgr. Jana Kotrbatá

Začínáme už 18. října - přidejte se k nám

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Historická expedice

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V podzimním čase podnikli historici ze 7.A skvělou historickou expedici na téma rozvoj středověkých měst za dob Přemyslovců na Starém Městě. Náš výzkum se věnoval společenskému významu měst a fungování městské správy. Zvláštní pozornost jsme věnovali Staroměstské radnici, kde jsme se obdivovali nejen Brožíkovým obrazům. Měli jsme také možnost zasedat v historických sálech jako opravdoví konšelé (radní). Po intenzivním historickém zážitku jsme se vydali občerstvit v Domě U Minuty a na tajném místě ochutnat pravou italskou zmrzlinu. Bylo to skvělé.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a historici ze 7.A

Světový den pro duševní zdraví

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v neděli 10. října je Světový den pro duševní zdraví. Toto téma se v průběhu pandemie dostalo ve společnosti do popředí a věnujeme mu pozornost i na naší škole v rámci výuky a vzdělávání.
Doporučujeme vaší pozornosti články na blogu Nevypusť duši. U příležitosti víkendového svátku vybíráme pro vás článek shrnující, jak dlouhodobě posilovat psychickou odolnost u dětí.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Žákovský parlament je opět aktivní

07. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žákovský parlament pokračuje ve své činnosti a to každý čtvrtek, nultou hodinu. Již proběhla dvě setkání, kde jsme se zamýšleli nad cíli na tento školní rok. Žáci připravují konkrétní návrhy, které představí svým spolužákům. Naší snahou je propojit celou školu, tedy i vy žáci máte možnost podávat návrhy a připomínky ke změnám. Nebojte se předat své návrhy vašim zástupcům.
Mgr. Marie Brichová

CampSite je tady!

07. 10. 2021 | Žáci > CampSite

Chceš se přidat mezi super partu lidí z naší školy, poznat tak nějaké další tobě podobné existence a zajímá tě žurnalistika, psaní nebo novinařina? Nebo chceš prostě jenom zveřejnit nějaký svůj text? Tak to seš na správném místě, protože CampSite je tady!

Jsme školní online časopis, který vedou žáci z 2. stupně naší školy. Scházíme se každý čtvrtek ve 14:40 v učebně VT. Tak se stav ve čtvrtek na naší schůzku nebo napiš paní učitelce Kazmarové (marie.kazmarova@zstaborska.cz) a staň se součástí naší redakce!

A nebo bys snad chtěl zveřejnit nějaký svůj text ale nechceš být součást redakce? Pošli nám ho na náš e-mail campsite@zstaborska.cz a my ho  zveřejníme.
Mgr. Marie Kazmarová

Sběrová soutěž startuje

04. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
První sběrový týden celoroční soutěže začíná již nyní. Sběr můžete nosit na školní dvůr od úterý 5. do pátku 8. října, vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Která třída letos nejlépe vykročí k celkovému vítězství? A potvrdí jeden z dřívějších šampionů (loňská třída 5.B) své sběrové kvality i v 6. ročníku? Je to pouze na vás.
Váš sběrový tým

Kroužky začínají

01. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v příštím týdnu - tedy od 4. 10. začínají kroužky. Jen připomínám, že pokud jste přihlašovali děti na kroužky, které pořádají externí organizace, je nutné dítě přihlásit i přímo jim - a zároveň také platíte přímo té organizaci. Škole tedy prosím posílejte jen platby za keramiku, badminton, cheerleaders, klavír a kytaru.
V letošním roce byl obrovský zájem o kroužek keramiky, takže jsme bohužel z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny zájemce. Je nám to líto, ale nedá se s tím nic dělat - těm rodičům, jejichž dětí se týká, jsem psala zprávu do žákovské knížky.
S pozdravem
PhDr. Jitka Svobodová

Debatní liga na naší škole

27. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Debata a argumentace hýbe světem, potkáte jí skoro všude: ať už se budete snažit přesvědčit svého šéfa, že vám má přidat na výplatě, svého učitele, že byste si zasloužili lepší známku, nebo se například budete jako budoucí politici snažit obhájit svůj názor před Poslaneckou sněmovnou. V tomto kurzu se budeme zabývat tím, co to znamená správně a srozumitelně argumentovat, jak se nebát vystoupit před lidmi, jak vystavět a strukturovat přesvědčivou řeč, a dalšími debatními dovednostmi, které si pak procvičíme v samotných debatách. Do začátku nepotřebujete nic jiného než zdravý rozum a papír s tužkou.

Tak neváhej a připoj se do jedinečného týmu debatérů, máme ještě několik volných míst. Debaty se budou konat za účasti profesionálního lektora z Debatní ligy každou středu od 14.15 v učebně JAZ.

https://debatovani.cz/
Mgr. Robert Gronowski

Za nerosty do Národního muzea

22. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Když před 200 lety vznikalo Národní muzeum, první darovanou sbírkou byla právě sbírka minerálů, kterou muzeu daroval v roce 1818 hrabě Kašpar Šternberk. V nově otevřeném sále minerálů jsme si mohli prohlédnout více jak 4 000 různých kusů. Sbírka nás překvapila širokou škálou barev od bílé po krásné odstíny modré, zelené a červené. V expozici byly k vidění například zlato, stříbro, diamanty, grafity, acháty nebo křišťál.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Digitální domorodci - webinář pro rodiče

19. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
ještě během pondělka 20.9. je poslední možnost se přihlásit na webinář s názvem Digitální domorodci určený pro rodiče žáků naší školy. Webinář vede adiktoložka Mgr Michaela Štáfková. Více info a přihlašovací formulář zde.
Mgr Dagmar Kavková, metodička prevence

Štěpánka byla pokořena

15. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Krásný středeční den strávili společně žáci 6. A a 6. B. Zúčastnili jsme se výletu, během kterého jsme utužovali skvělé vztahy v rámci třídy i ročníku. Svého cíle jsme dosáhli, dostali jsme se na rozhlednu Štěpánka. Byli jsme unavení, ale spokojení a pyšní, že jsme to zvládli.
Mgr. Karel Červený, DBA

Podzimní škola v přírodě s 5.A

14. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školu v přírodě jsme strávili v krásném prostředí Krkonoš v Černém Dole. Prošli jsme všechny naučné stezky v okolí - vápenickou, hornickou a svaté Barbory. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o těžbě vápence a kovů. Navštívili jsme také Janské Lázně, kde jsme si dali výbornou kopečkovou zmrzlinu. Odpoledne jsme hráli míčové hry na sportovních hřištích, která patřila k našemu penzionu Natty, koupali se v bazénu, prohlédli jsme si také místní Muzeum Podzemí Krkonoš a pobyt zakončili opékáním chleba na ohýnku. Sportovně a turisticky vyžití jsme se vraceli spokojeně domů.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Šesťáci na adaptačním výjezdu

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci vyrazili na adaptační výjezd do Pasek nad Jizerou. Dorazili v pořádku a hned se zapojili do prvních aktivit.Mgr. Karel Červený, DBA

Návštěva Legiovlaku

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně devátého ročníku konečně mohli vyrazit na exkurzi, aby mohli lépe poznat naši minulost. V rámci opakování osmého ročníku navštívili Legiovlak, který jim přiblížil osudy československých legionářů v Rusku. Některým z nich se povedlo dohledat své prapradědečky, kteří se účastnili bojů v legiích, v boji za nezávislost Československa.
Mgr. Karel Červený, DBA

Ředitelské volno

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek na den svatého Václava jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pondělí 27.9.2021 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Budeme tak moci dokončit potřebné opravy naší školy. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Otevíráme klub deskových a logických her!

08. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Chcete si odpoledne zahrát deskovky? A třeba se u toho i něco přiučit? Napište na e-mail anna.kuriksukniak@zstaborska.cz.
Klub se koná v pondělí od 14:40 do 16:00 a je zdarma.
Těší se na vás Mgr. Anna Kuřík Sukniak

Nabídka kroužků

08. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Máme pro vás připravenou nabídku kroužků zde. Tak vybírejte, přihlašujte.

Digitální domorodci - webinář pro rodiče

07. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, rádi bychom i v letošním školním roce v rámci grantového projektu O2 Chytrá škola pokračovali ve webinářích pro rodiče. Na jaře jste projevili zájem o náhled na kybernetická rizika z pohledu psycholožky. Nabízíme Vám tedy ve čtvrtek 23. září v čase 17.30-19.30 webinář Mgr. Michaely Štáfkové, MBA, psychoterapeutky, lektorky a adiktoložky, vedoucí adiktologické a psychologické poradny pro děti a dorost...celý článek.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Provoz školy od 1. 9. 2021, testování

31. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu začínáme!
I v letošním školním roce platí pro výuku a pobyt dětí ve škole určitá omezení. Co nás tedy čeká?
Dodržování hygienických opatření, jako jsou časté mytí rukou, použití dezinfekce po příchodu školy, nošení roušek ve společných prostorách, časté větrání – a další pravidla, o nichž budou děti poučeny hned první den.
Žádáme tedy rodiče o spolupráci v tom, aby děti měly s sebou ve škole respirátor + náhradní respirátor a igelitový sáček na jeho uložení během jídla. Dále aby do školy nechodily děti, které mají příznaky infekčního či respiračního onemocnění. V takovém případě budeme telefonicky kontaktovat rodiče a budeme trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy.
Vstup do školy není povolen cizím osobám, což se týká i rodičů (kromě 1. dne u prvňáčků).
Ve školní jídelně probíhá stravování v oddělených skupinách, bez samoobslužného výdeje.

Během prvních dvou zářijových týdnů proběhne screeningové testování žáků – ve dnech 1. 9. (u prvňáčků 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. V 1. - 3. třídách se mohou testování s dětmi zúčastnit rodiče.
Ve středu 1. září před testováním a během testování musí děti mít respirátor i ve třídě.
Pokud dítě bude chybět v den testování a přijde v následujících dnech, bude testováno ihned po příchodu do školy. Testování se netýká žáků plně očkovaných (tedy 14 dní po druhé dávce), těch, kteří jsou v ochranné době do 180 dnů po onemocnění Covidem 19, nebo těch, kdo předloží platné potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení. Pro uplatnění výjimek z testování je nutné doložit potvrzení, které odevzdáte třídnímu učiteli.
V případě, že zákonný zástupce odmítne testování (a budeme rádi, když nás o této skutečnosti rodiče informují předem), vztahují se na žáka další opatření – po celou dobu pobytu ve škole (během prvních dvou týdnů - tedy v období  screeningu) nosí respitátor a týkají se ho i další omezení.
Více informací o testování najdete zde.
FZŠ Táborská

1. září začíná školní rok

25. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10:00   1. třídy
8:15 - 9:55     9.A + 9.B
8:15 - 9:55     2. - 8. ročník

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy).
Pokud chcete nechat své dítě vyfotit, přijďte dříve – pan fotograf bude připraven od 8 hodin.
Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Výuka 2. 9.
1.A, B 8:15 –  9:55, družina od 10:00
2.A, B, 3.A, B, 4.A, B, 5.A, B 8:15 – 11:55
6.A, B, 8:15 – 12:25
7.A, B, C 8:15 – 12:05
8.A, B, C 8:15 – 11:45
9.A, B 8:15 – 11:20

Výuka 3. 9. (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B, 7.C - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B, 8.C - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Školní družina uvítá žáky 1. 9. od 10:00 do 17:30, od 2. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/21.
FZŠ Táborská

Změna plateb obědů

24. 08. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Výdej obědů na začátku šk. roku

23. 08. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Výdej obědů 1.9. –2 .9. 2021 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 6.9. 2021. Výdej obědů od 3.9. 2021 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Zápis dětí do školní družiny

23. 08. 2021 | Školní družina > Informace

Milí rodiče,
pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 ŠKOLNÍ DRUŽINU, přihlaste jej, do konce srpna prostřednictvím online formuláře či tištěného zápisního lístku. Tištěné zápisní lístky naleznete ve vestibulu školy u nástěnky školní družiny. Vyplněný zápisní lístek vhoďte do schránky školy. Děkujeme a přejeme příjemný zbytek prázdnin.
Tým školní družiny

Volby zástupců rodičů do školské rady

09. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče,
protože červnové kolo voleb bylo neúspěšné pro nízkou volební účast, bude třeba volby zopakovat. Stane se tak na prvních třídních schůzkách ve středu 8. září 2021.
Seznam kandidátů zůstává nezměněn:
Ing. Zdenka Johnson, PhD.
Pavel Kolář
Martin Sánchez
S přáním krásného léta
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Prázdninový provoz školy

01. 07. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10 do 14 hodin. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků.
Těšíme se na setkání v novém školním roce 2021/2022.
Vaše FZŠ Táborská

Letní science kempy 2021

30. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vzdělávací volnočasové centrum Technecium nabízí příznivcům techniky a přírodních věd letní kempy zdarma.

Více informací naleznete zde.Vaše FZŠ Táborská

ŠvP 1.A a 1.B

29. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V neděli 13. 6. jsme se vypravili na naši první společnou školu v přírodě do Jedlové v Orlických horách. Na horách v přírodě bylo příjemně a krásně. Počasí nám přálo a tak jsme si užili spoustu zábavy na sluníčku. Vařili nám výborně! Ve středu jsme si to zkusili sami u ohně a také nám moc chutnalo. Po ohni jsme dokonce zvládli projít stezku odvahy. Ze školy v přírodě jsme přijeli v neděli 18. 6. plni společných zážitků a dokonce i nových poznatků.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Růstová skupina

29. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
chtěli bychom vás informovat o možnosti přihlásit vaše dítě v příštím školním roce do růstové skupiny, která bude zaměřena především na osobnostní rozvoj a rozvoj sociálních dovedností. Více informací najdete v přiloženém letáku. Pokud byste měli zájem, dejte prosím vědět na kontakty z letáku co nejdříve, neboť se začátkem prázdnin budou volná místa nabídnuta žákům dalších škol na Praze 4.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Ukázali jste, že sběrová soutěž žije.

28. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, po několikaměsíční přestávce jsme se přesvědčili, že tradiční sběrová soutěž na naší škole stále žije. Přes nepřízeň počasí jsme nasbírali téměř 3,5 tuny papíru a všem moc děkujeme za sběrové nadšení a zápolení, i když to třeba tentokrát s vítězstvím nevyšlo. Celkové výsledky červnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Rozdělení prvňáčků na školní rok 2021/2022

27. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rozdělení budoucího 1. ročníku naleznete zde: 1.A, 1.B
PhDr. Jitka Svobodová

Vyhlášení výsledků DOSTIHOVÉ SOUTĚŽE ve 4.B

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Už v minulém školním roce byly v naší třídě odstartovány dostihy. Na startovní čáru se postavily týmy Vraníků, Hnědáků, Ryzáků, Grošáků a Běloušů. Ve skupinách jsme sbírali body v různých předmětech. Do cíle se nám však podařilo doběhnout až v letošním roce.  Nejen vítězní Vraníci si pochutnali na sladké odměně. Dvouleté snažení stálo za to!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

4.B v jižních Čechách

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 5.-11.6.2021 jsme strávili týden v Chlumu u Třeboně. Ubytování přímo u písečné pláže rybníka Hejtman a krásné počasí nám dopřálo každodenní koupačku, stavby z písku, ale také rýžování zlata v místních vodách. Zlaté nugety jsme na burze zlata směnili za různé odměny. Správný zlatokop musí ovládat ale i plno jiných věcí - zastříleli jsme si z luku, ušili si sáček na zlato, vyrobili jsme si prak a došlo i na přípravu oběda na ohni. Kromě toho jsme jezdili na koloběžkách, hráli přehazovanou, vybíjenou i brenbal, celý den jsme pobyli v Třeboni, v Chlumu jsme vyhledali domek Františka Hrubína a navštívili místní kostel. Třešničkou na dortu pak byla karnevalová diskotéka, která pokračovala i na pláži nebo večerní bojovka. S Chlumem jsme se rozloučili zmrzlinovým pohárem. Máme na co vzpomínat!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Letní nabídka příměstských táborů a kempů

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
Obracím se na vás s letní nabídkou příměstských táborů (dále PT) ZDARMA. Letos můžete vybírat z velké škály. Jsou určeny pro  děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

PT organizované Karlovou Univerzitou od 19.–23.7. do 27.8.2021
Všechny informace VČETNĚ PŘIHLÁŠKY naleznete na:
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-569.html.

Letní science kempy s Techneciem

PT pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/news/oslavte-konec-leta

PT se zaměřením na angličtinu, češtinu, zeměpis, sportovní a zábavné aktivity
https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/news/oslavte-konec-leta

PT s různou nabídkou (pozor, zkontrolujte, že je zdarma, jsou tam i jiné PT)
https://www.sportjoy.cz/cz/schooljoy
Příjemné nadcházející léto
Marie Brichová
Sociální pedagožka

Nové zvonění

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Už vám připadalo, že zvoní stejně moc dlouho? Tak to jste šťastlivci, že jste narazili na tento text. Zapojte se do hlasování o našem novém zvonění a rozhodněte, jak bude zvonění znít v příštím školním roce. Termín odevzdání vašeho hlasování je 1. července do půlnoci ze školního účtu. Těšíme se na to, co se ozve v našem školním rozhlase.
Váš Žákovský parlament
Formulář

Platba za družinu

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste úhradu poplatku za družinu na školní rok 21/22 prováděli až OD 1. ZÁŘÍ. K úhradě použijte účet školy, jako variabilní symbol zadejte 2021263, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
Děkuje Vám tým školní družiny

Školní výtvarná soutěž

24. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na jaře se žáci II. stupně pustili v rámci výtvarné výchovy do tvůrčí výzvy s názvem „Jak současnou situaci vidím já?“. Všichni zúčastnění se pokusili svými výtvarnými pracemi reagovat na pandemii a vyjádřit tak současnou náladu, vlastní pocity či myšlenky. Výtvarné práce bylo možné odevzdávat v celkem 10 kategoriích, a co se týče techniky, každý si jistě přišel na to své. Zatímco někteří žáci dali přednost tradiční kresbě či malbě, jiní se odvážně pustili do prostorové tvorby, instalace či digitálního umění. V květnu pak proběhlo dobrovolné on-line hlasování, do kterého se zapojili jak žáci, tak učitelé. V každé kategorii zvítězil vždy jeden/jedna, případně se o ocenění podělila dvojice žáků. Vítězové získali diplom a sladkou odměnu. A které práce zaujaly nejvíce?
Prohlédněte si oceněná díla ZDE.
Klára Podlahová & Karolína Donovalová

Reportérem v akci

22. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od dubna do června probíhal v 9.B projekt "Reportérem v akci", kdy se deváťáci učili, jak natočit rozhovor či reportáž. Měli možnost si vybrat vlastní téma, ale věnovali se současné situaci, předsudkům, nezaměstnanosti a práci. Deváťáci nechtěli svá videa zveřejňovat, i když si u natáčení i sledování užili mnoho legrace, ale témata Vám jistě prozradit můžu: sport v době koronaviru, oblíbené těstoviny, obtěžování, změny ve škole související s koronavirem, uklízečka - její náplň práce a předsudky spojené s touto prací; učitelé a jejich zaměstnání. Celý projekt probíhal ve spolupráci s Channel Crossings, děkujeme!
Mgr. Marie Kazmarová a www.chc.cz

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

22. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme, že schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve středu 23. 6. 2021 od 17 hodin na školním hřišti.
Těšíme se na Vás i na naše budoucí žáčky.
PhDr. Jitka Svobodová

Výlet na zámek Loučeň

19. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Prohlídka s kostýmovaným průvodcem, posezení v barokní jídelně nebo ve společenském sálu, 12 labyrintů a bludišť - to vše čekalo třídu 4.A na středečním výletě na barokním zámku Loučeň kousek od Mladé Boleslavi. Jak jsme si návštěvu užili, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Mgr. Martina Valentová

Sběrová soutěž pokračuje

17. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, druhé kolo letošní sběrové soutěže je tady. Pojďme se společně vrátit k běžnému předcovidovému školnímu roku. Jak? Stačí přinést sběr v čase od pondělí 21. do čtvrtka 24. června vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Také letos odměníme sběrově nejúspěšnější třídy a výtěžek ze sběru použijeme na odměny pro žáky při školních soutěžích.
Váš sběrový tým

Zápis dětí do školní družiny - i pro budoucí páťáky

15. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
zapisujte, prosím, své děti do školní družiny na školní rok 2021/2022 už nyní. HLÁSIT SE MOHOU I ŽÁCI BUDOUCÍCH PÁTÝCH TŘÍD. Máte opět možnost on-line zápisu. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy předáte v září přímo své paní vychovatelce nebo panu vychovateli.
Tým školní družiny

Třídy 1.A a 1.B dorazily v pořádku

13. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 1.A a 1.B dorazily v pořádku na školu v přírodě do Orlických hor. Už jsme ubytování a čekáme na večeři a potom na krásný týden plný zážitků.
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Žákovský parlament zdraví z Jizerských hor!

01. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zástupci čtvrtých až osmých tříd si teď užívají tři dny v krásné přírodě, učí se spolupráci, zdokonalují se v různých způsobech komunikace a prohlubují vzájemné přátelství. A také si už užili hodně legrace. Dnes staví nová města jako základ nové civilizace na jiných planetách, až život na této planetě nebude možný.
Nicméně naši parlamenťáci mají opravdu obdivuhodné schopnosti a velké nasazení, takže zachovejte klid, naše budoucnost je v dobrých rukách!
Fotogalerie
Marie Kazmarová a Marie Brichová
cedu.cz

Projektový den s Karlem IV.

26. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během dnešní  dopolední výuky jsme se přenesli do doby Karla IV. - tedy do 14. století. Naučili jsme se tančit středověký tanec saltarello, zhlédli jsme několik ukázek z filmu o Karlu IV. „Noc na Karlštejně“, poslechli jsme si nejznámější písničku z filmu s názvem „Lásko má, já stůňu“, kterou nazpívala Helena Vondráčková. Počítali jsme, kolik grošů Karel IV. utratil za hostiny, lovy a oblečení. Například takové boty ho přišly na 8 grošů a kostka másla na 1 groš. Nezapomněli jsme na dramatizaci básničky Romance o Karlu IV. od básníka Jana Nerudy. V závěru projektového dne jsme psali na pergamen dopis Karlu IV. o tom, jak se nám žije v dnešní době, co se změnilo, jestli ještě stojí jeho stavby. Dopis jsme doplnili vlastnoručně vyrobenou pečetí.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Volby zástupců rodičů do Školské rady

24. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Funkční období zástupců žáků po třech letech ve Školské radě končí. Pokud máte zájem se stát členem a spolurozhodovat o dění ve škole, hlaste se e-mailem Školské radě (skolska.rada@zstaborska.cz). Prosíme Vás o stručné informace o sobě. Buďte přítomni dění ve škole!
Termín uzávěrky kandidátní listiny: 4. června 2021
Termín voleb: 28. - 30. června 2021
Způsob provedení voleb: kombinace online a osobní varianty, bude upřesněno spolu s kandidátní listinou
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Informace k výuce od 17. 5. 2021

14. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pondělí 17. 5. se škola otevírá pro všechny žáky – tedy 1. i 2. stupeň, bez rotací. Budeme se učit podle běžného prezenčního rozvrhu, na 2.stupni další cizí jazyk v původních skupinách.
Ranní družina bude také fungovat v běžném režimu, bohužel z kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit družinu pro 5. ročník.
Testování probíhá 1x týdně, vždy v pondělí (pokud dítě v pondělí chybí, testuje se ihned v den nástupu do školy). Testujeme antigenními testy.
PhDr. Jitka Svobodová

On-line zápis dítěte do školní družiny

12. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
 i ve školním roce 2020/2021 máte možnost on-line zápisu dítěte do školní družiny a to už nyní. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy předáte v září přímo své paní vychovatelce nebo panu vychovateli.
Tým školní družiny

Běh pro paměť národa

12. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milé děti,
naše škola se zapojila do výzvy Běh pro paměť národa. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. Žáci tak doslova každým svým krokem mohou přispět k zachycení osudů těchto pamětníků. Akce probíhá do půlnoci 23. května.
Běháte rádi a chcete se zapojit? Více informací o tom, jak svůj běh zaznamenat zde. Oprávnění vkládat za žáky výsledky do aplikace mají jednotliví třídní učitelé.
Naše průběžné výsledky můžete pak najít zde.
Mgr. Dagmar Kavková

Den matek

07. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Nezapomněli jste, že svátek maminek se v Čechách podle amerického vzoru slaví vždy druhou květnovou neděli? A to je letos datum 9. května. Děti ze 4. A si pro své maminky nachystaly přáníčka ve tvaru srdíček a přidaly i vlastní básničku. Všechny maminky si určitě zaslouží poděkování za všechnu starost a péči o Vás nejen přáníčkem, ale třeba i vlastoručně vyrobeným dárkem, kytičkou nebo jen prostým poděkováním za to, že tu pro Vás vždy jsou.
Mgr. Martina Valentová

Výsledky zápisu do 1. tříd

05. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2021/2022 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Nepanikař

05. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
rády bychom vaší pozornosti doporučili mobilní aplikaci “Nepanikař”, která je určena osobám potýkajícím se s úzkostmi, depresemi, poruchami příjmu potravy a se sebepoškozováním a je zdarma ke stažení v Google Play. Svým jednoduchým ovládáním je vhodná i pro děti a mladistvé a její autorkou je dvacetiletá studentka biomedicíny, která má sama zkušenost s depresemi a úzkostmi.

Odkaz na aplikaci Nepanikař - ke stažení.

Kromě aplikace jsou v provozu také webové stránky, které poskytují spoustu užitečných informací a chatovou poradnu, která je v provozu od pondělí do pátku v čase 17-20 hodin. Poradna nabízí podporu, informace, orientační poradenství ohledně možností řešení krizových situací a je schopna předat kontakty na další specializované služby

https://nepanikar.eu/

Ve škole je vám k dispozici také školní psycholožka Klára Vožechová, kterou můžete kontaktovat přes email klara.vozechova@zstaborska.cz.
Dagmar Kavková, metodička prevence
Klára Vožechová, školní psycholožka

Aktuální trendy rizikového chování na internetu

04. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, rádi bychom vás upozornili na nabídku Prahy 12 ohledně EduCoffee webináře "Aktuální trendy rizikového chování na internetu". Webinář je zdarma a bude se konat on-line 12.5. 2021 17:00-19:00. Lektorem je Martin Kožíšek, národní koordinátor Safer Internet Centra Česká republika. Webinář je vhodný pro rodiče i děti od 13 let. Je třeba se na něj předem registrovat. Více informací a registrace zde.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Informace ke střídavé výuce žáků 2. stupně a změna pro 1. stupeň

30. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
v pondělí 3.5.2021 se naše škola otevírá některým třídám 2. stupně. Seznamte se prosím s organizačními informacemi a postupem při testování žáků (instruktážní video a leták).

Současně dochází ke změně u tříd 1. stupně - žáky testujeme pouze jedenkrát týdně při vstupu do školy a začínáme s bezrouškovou výukou tělocviku na školním hřišti. Nově také žáci vstupují do školy sami přes šatny jako při běžné výuce (v čase 7.55 - 8.10.).  

Upozorňujeme také na rozsáhlou rekonstrukci Táborské ulice, protože stavební práce se přesouvají před naši školu. Informace o náhradní autobusové dopravě a o objízdných trasách naleznete zde.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop

Napříč pravěkem

29. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Život lidí v pravěku v době kamenné, příchod Keltů a Slovanů na naše území, bitvu proti kočovnému kmenu Avarů – to vše se nám podařilo při hodinách výtvarné výchovy zachytit při společné skupinové práci. Naše obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Změny v testování žáků ve škole

23. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pondělí 26.4.2021 budeme děti na prezenční výuce testovat jiným typem antigenních testů než dosud. Jedná o testy Singclean, dodavatelem testů je MŠMT. Jak samotestování těmito testy probíhá? To zjistíte v instruktážním videu a v letáku.  

MČ Praha 4 navíc zajistila možnost testování dětí stěrem z úst. Více informací naleznete zde.

Děkujeme vám za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Testování před přijímacími zkouškami - změna termínu

23. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po konzultaci s několika středními školami jsme se rozhodli posunout termín testování žáků, kteří se účastní přijímacích zkoušek, tak aby nemohlo dojít ke komplikacím s požadovaným počtem 7 dnů.
Žáci devátého ročníku budou testováni ve středu 28. 4. 2021, sraz ve 14 hodin.
Žáci sedmého a pátého ročníku v pátek 30. 4. 2021, sraz ve 14 hodin.
Všechny ostatní informace zůstávají v platnosti.
PhDr. Jitka Svobodová

Testování před přijímacími zkouškami

20. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že pro účast na přijímacích zkouškách je nutné mít potvrzení o negativním výsledku testu, který není starší 7 dní a který má zajistit základní škola, budou žáci budou testováni v následujících termínech:

Žáci 9. ročníku v úterý 27. 4. 2021 – sraz na školním dvoře ve 14,00, žáci 9.A před šatnami, žáci 9.B u školního hřiště. Testování proběhne ve škole v učebnách, po otestování obdrží potvrzení (bylo by dobré mít s sebou desky na uložení).

Žáci hlásící se na víceletá gymnázia ve čtvrtek 29. 4. 2021
Třída 5.B bude v tomto týdnu ve škole, testují se tedy normálně ráno.
Žáci z ostatních tříd (tedy 5.A, 5.C a 7. ročníku) sraz ve 14,00 hodin na školním dvoře, s dodržením rozestupů, testování bude probíhat v učebnách, kde žáci počkají na vydání potvrzení (bylo by dobré mít s sebou desky na uložení).

Pokud bude test negativní, žák dostane potvrzení, které předloží na střední škole.

Pokud by byl výsledek testu pozitivní, zákonný zástupce informuje lékaře a žák je odeslán na RT-PCR test. V případě negativního RT-PCR testu je směrodatný tento.
V případě pozitivního RT- PCR testu doklad o výsledku přiloží k omluvě ze zkoušky.
PhDr. Jitka Svobodová

Výzva od školního parlamentu

15. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V téhle době se bohužel, jen tak nikam nedostaneme, a spousta z nás se právě proto snaží dostat za každou cenu ven. Někdo si sedne v parku, někdo se jde procházet po památkách a někdo se dostane třeba i do lesa. V učebně "Focení" (kód učebny: tvmweag) se můžete vašimi zážitky pochlubit pomocí fotografií. Například, když se o víkendu vydáte do parku, pořídíte fotku, a pak jí přidáte do jamboardu pod názvem "PARK". K fotce můžete dodat, kde se nacházíte nebo přidat nějakou zajímavost právě o tomto místě. Doufáme, že zde zahlédneme co nejvíce vašich momentek. Váš školní parlament.
Eliška Fichtlová, 8.A

Rozhovor se školní psycholožkou

15. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce žákovského online časopisu CampSite zveřejnila rozhovor se školní psycholožkou Klárou Vožechovou o dětské psychice při distančním vzdělávání. Přečíst si ho můžete zde.
Mgr. Marie Kazmarová

Aktuální informace k testování žáků

14. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, zde naleznete dokument k plnění informační povinnosti o nakládání školy s osobními údaji v souvislosti s testováním žáků. Bližší informace k testování a k provozu škol od 12.4.2021 naleznete na webu edu.cz a na webu MŠMT.

Zřizovatel školy, městská část Praha 4, v současné době jedná o možnosti testovat děti antigenními testy stěrem z úst v určeném zdravotnickém zařízení a následně přinést do školy výsledek testu.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Tečka za Živou knihovnou?

13. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci a žačky,
listování v živých knihách z minulého týdne si zaslouží nějaké slovo na závěr. Rádi bychom jako organizátoři poděkovali všem, kteří se podíleli na tvorbě neopakovatelné atmosféry. Mohli bychom tu popsat mnoho řádků o skvělých hostech, kteří nás navštívili a zanechali mnohdy nesmazatelnou stopu. Seznam jmen by to byl úctyhodný obsahem a dlouhý rozsahem. Nakonec jsme se ale rozhodli, že místo výčtu necháme promluvit ty, pro které se akce konala - návštěvníky z řad žáků a žaček naší školy. Reakce necháváme v původním znění (a bez titulků). Budeme se těšit, že místo tečky napíšeme za akcí otazník za otázkou, jací hosté nás navštíví... celý článek.
Tým Živé knihovny 2021

Živá knihovna

09. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes probíhá online Živá knihovna 2021. Vstup do meetu na setkání s hostem najdete v tabulce, do níž jste se přihlašovali, nad jménem hosta. Je třeba se hlásit přes gmail. V případě dotazů a nejasností k dnešní Živé knihovně, kontaktujte prosím marie.brichova@zstaborska.cz či stepan.rocak@zstaborska.cz. Přejeme všem nevšední den plný nových informací.
Tým Živé knihovny

Informace ke střídavé výuce tříd prvního stupně

08. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, seznamte se prosím s organizačními informacemi k návratu dětí 1. stupně do školy a s postupem při testování dětí. (leták pro děti, leták pro rodiče, video o testování, manuál MŠMT)

Současně upozorňujeme na probíhající rekonstrukci Táborské ulice. Informace o náhradní autobusové dopravě a o objízdných trasách naleznete zde. Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zapisujte se na Živou knihovnu 2021

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, zapisujte se prosím do tohoto formuláře k jednotlivým hostům na Živou knihovnu 2021. Formulář bude odemčen pro 1.-4. třídu ve středu v 19.00 a pro 5.-9. třídu ve čtvrtek od 8.00.
1.-4. třída zapisuje dva hosty, 5.-9. třída tři hosty.
Každá z těchto skupin má ve formuláři svoji záložku (přepínání mezi záložkami uvidíte ve formuláři vlevo dole). Žák se přihlašuje do formuláře zapsáním své mailové adresy (musí být Gmail). Kapacita přednášek je omezená, pokud zde již není volné místo, zvolte si návštěvu u jiného hosta. Pod sloupečkem s vaším jménem je prostor napsat v předstihu otázku pro hosta.
Mgr. Dagmar Kavková

Rozdělení tříd prvního stupně na střídavou výuku

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci,
informace k rozdělení tříd prvního stupně na střídavou výuku, k průběhu testování žáků a k organizaci obnovené školní docházky zveřejníme nejpozději ve čtvrtek 8.4.2021 na webových stránkách školy. Informováni budete také prostřednictvím žákovské knížky.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Živá knihovna 2021

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy


Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,
v pátek proběhne online konference Živá knihovna 2021. Živá knihovna je on-line akce, kde se žáci setkají s lidmi se zajímavou prací, koníčkem nebo životním osudem a mají možnost si s nimi popovídat.
  • Program bude rozdělen na 1.-4. třídu a 5.-9. třídu. Každé vystoupení trvá 45 minut a součástí je diskuse se žáky. Akce proběhne 9.4. od 8 do 13 hodin.
  • Zapisování na akci proběhne pro 1.-4 třídu přes webové stránky školy ve středu od 19.00. Žáci těchto tříd se budou zapisovat ke dvěma hostům z nabídky.
  • Pro druhý stupeň bude odemčeno zapisování na webových stránkách školy ve čtvrtek od 8.00. Žáci těchto tříd se budou zapisovat ke třem hostům z nabídky.
  • Odkaz na meet, kde se setkají s hostem, najdou v pátek ráno přímo v tabulce Programu, do nějž se zapsali.
Adéla Vykusová a Sofie Vachtlová ze 7.A vás svým plakátem zvou na akci.
Mgr. Dagmar Kavková

Velikonoční vyrábění

06. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přestože jsme si ani letos nemohli užít vyrábění velikonočních dekorací ve škole, děti ze 4.A doma nezahálely. Různě zdobená vajíčka, pomlázky, stromek zdobený vajíčky, beránky, zajíčky z proutí, mazance nebo velikonoční chléb – to vše najdete v naší fotogalerii.
Mgr. Martina Valentová

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

31. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis do 1. třídy probíhá od 6. do 23. dubna 2021. Všechny informace potřebné k přihlášení Vašeho dítěte na naši školu najdete zde.
Váš zájem o naši školu nás těší.
PhDr. Jitka Svobodová

První ročník soutěže ke Dnu poezie

30. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tento rok redakce žákovského časopisu CampSite uspořádala první ročník soutěže ke Dnu poezie, zde si můžete přečíst texty, které komise či redakce ocenila jako nejlepší. Redakce má domluvené nahrání těchto a dalších několika oceněných básní od studentů herectví, bohužel nahrávání se komplikuje kvůli současné situaci, ale všichni se na to těšíme.
Mgr. Marie Kazmarová

Podcast zabývající se tématem strachu

29. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Doporučujeme rodičům zajímavý kratší podcast zabývající se tématem strachu nejen u dětí. Podcast najdete ZDE.Dagmar Kavková, metodička prevence, Klára Vožechová, školní psycholožka

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

25. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rozhodli jsme se po dvou uskutečněných schůzkách nabídnout rodičům budoucích prvňáčků ještě jeden termín online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. V přiloženém formuláři se zájemci mohou přihlásit, na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání. Těšíme se na Vás
PhDr. Jitka Svobodová

7.A pracuje v Canvě

23. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci občanské výchovy v 7.A jsme se učili pracovat v editoru Canva a vytvořili plakáty propagující různé pomáhající organizace. Nahlédněte do ukázky některých prací a třeba tam naleznete odpověď na své trápení.
Mgr. Dagmar Kavková

Veřejné zasedání našeho žákovského parlamentu

23. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zveme všechny žáky naší školy na veřejné zasedání našeho žákovského parlamentu. Pamatujete si, jak jste nedávno volili třídní zástupce? Pojďte zjistit, co tam vlastně děláme. Sejdeme se 25.3. v 15:00 na tomto odkaze. Těší se na vás žákovský parlament a paní učitelky Marie Kazmarová a Marie Brichová.


Mgr. Marie Brichová

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/22

22. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na FZŠ Táborská. Váš zájem o naši školu nás těší.
PhDr. Jitka Svobodová

Družina je online

22. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pokud vám chybí družina, spolužáci, paní vychovatelky, máme pro vás odpolední povídání se Zorkou a Renatou. Od pondělí do čtvrtka se můžete připojit na meet, který najdete v záhlaví GC Družina a to vždy od 13:30 do 14:30. Budeme společně debatovat na různá témata, číst krátkou pohádku nebo třeba sdílet nápady na zahnání nudy.
Prvními dvěma meety (22. 3. a 23. 3.) vás provedou společně Zorka s Renatou. Další povídání pak budou v pondělí a středu s Renatou a v úterý a čtvrtek se Zorkou.
Vaše družina

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

12. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a žáci 5., 7. a 9. tříd,
v následujícím textu naleznete informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.
Mgr. Monika Hačecká

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

12. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že kvůli současné situaci nemohou proběhnout klasické Dny otevřených dveří, připravili jsme online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. V přiloženém formuláři si zájemci mohou zvolit termín. Na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání. Těšíme se na Vás
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní časopis

11. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 7.B tvořila v rámci češtiny svůj třídní časopis - podíleli se všichni, psali, editovali, dělali korektury. A teď by se rádi pochlubili svými výtvory - zatím jsou k dispozici dvě čísla:
Všehochuť 1
Všehochuť 2
PhDr. Jitka Svobodová

Prázdninová výzva k vaření

08. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Více jak polovina dětí ze 4.A se během jarních prázdnin zúčastnila prázdninové výzvy k vaření a s pomocí rodičů nebo samy vařily, pekly, smažily a jedly… Mezi dobrotami nechyběly sladkosti jako např. bábovka, vafle, zmrzlinový pohár, šátečky z listového těsta, krupicová kaše, ale také slaná jídla jako oblíbená pizza, řízky, zeleninový salát, hranolky s rybou, lasagne či špagety. V naší fotogalerii se můžete podívat, jak  se děti činily při vaření a jak báječně vypadaly jejich kuchařské výtvory.
Mgr. Martina Valentová

Přeplatky na stravném

03. 03. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Vážení rodiče,
v důsledku současné situace je nutné korigovat platby na úhradu stravného. Některá konta strávníků vykazují již velký přeplatek na stravném. Na základě této skutečnosti je nutné případné další platby usměrnit nebo přímo pozastavit. Děkuji za pochopení a těšíme se na naše strávníky snad v lepší době.
V Praze dne 3.3.2021 Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Přechod žáků 1. a 2. tříd na distanční výuku

28. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
na základě nového krizového opatření je naše škola od 1.3.2021 uzavřena také pro žáky 1. a 2. tříd. Všichni žáci tak pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem. Potřebné informace o průběhu výuky naleznete nejpozději v pondělí 1.3.2021 v 8.00 v týdenních plánech jednotlivých tříd (odkaz Distanční výuka na webu školy).

Obědy jsme žákům 1. a 2. tříd odhlásili. Pokud chcete využít možnost školního stravování během distanční výuky, je nutné si obědy přihlásit. Obědy vydáváme pouze do přinesených nádob v čase od 12.00 do 13.30. Do jídelny vstoupíte ze školního dvora.

V případě ošetřovného již škola nevyplňuje žádné potvrzení (více informací naleznete zde).

Děkujeme vám za spolupráci.
za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Inkaso za stravné

27. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
je možné, že v měsíci únoru došlo při natahování inkasa za stravné na měsíc březen ke stržení částky i u strávníků, kteří zatím nenavštěvují školní jídelnu. Peníze na kontě strávníka samozřejmě zůstávají až do doby, kdy bude možná návštěva školní jídelny, popřípadě mohou využít k objednání pokrmů při distanční výuce, vše po skončení vyhlášeného nového nouzového stavu. Děkuji a za celý kolektiv pracovníků školní jídelny přeji brzy na viděnou.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Distanční výuka - dotazník pro rodiče 3. až 9. tříd

10. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,
vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku a situace s distanční výukou 3. až 9. tříd stále trvá. Proto budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu k distanční výuce.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl zaslán přes Bakaláře. Dotazník můžete vyplnit do úterý 16. února.
Děkujeme Vám za podporu při vzdělávání dětí.
Vaše FZŠ Táborská

Ahoj, my jsme Žákovský parlament 2021 a chceme zlepšit vaši spokojenost

10. 02. 2021 | Žáci > CampSite

 Ve čtvrtek 4. února se poprvé sešel Žákovský parlament naší školy, přivítal nás pan ředitel i obě paní učitelky, které parlament budou dělat. Proběhly první debaty o tom, co nás zajímá a na co se těšíme. Společně jsme vytvořili tuto fotku se vzkazem, což byla první zkouška koordinace. Nálada byla velmi pozitivní, chuť do práce velká.
Za ŽP Marie Kazmarová a Marie Brichová

Návrhy bankovek

09. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Věděli jste, že české bankovky obsahují až 8 ochranných prvků, které je mají chránit před paděláním?  Patří mezi ně např. vodoznak, mikrotext, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh. Že nevíte, co to je? Velmi podrobně a srozumitelně je vše vysvětleno na stránkách České národní banky, a nejen to. Naleznete zde také animovanou prezentaci o bankovkách, počty zadržených padělků, obrázky neplatných bankovek a řadu dalších zajímavých a užitečných informací. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout návrhy bankovek doplněné vybranými ochrannými prvky dětí ze 4.A z hodiny vlastivědy.
Mgr. Martina Valentová

Úhrada stravného

03. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v důsledku současné situace je nutné korigovat platby na úhradu stravného. Některá konta strávníků vykazují již velký přeplatek na stravném. Na základě této skutečnosti je nutné případné další platby usměrnit nebo přímo pozastavit. Děkuji za pochopení a těšíme se na naše strávníky snad v lepší době.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Přihlášky na střední školy

01. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd,
přihlášky je možné odevzdávat do kanceláří školy (zvoňte na paní hospodářku nebo na paní zástupkyni JItku Svobodovou) ke kontrole ve všední dny od 9.00 do 15.00. Jakmile budou přihlášky zkontrolovány, orazítkovány a podepsány, zašleme vám informaci na rodičovský účet do Bakalářů. Přihlášky prosím přineste do školy nejpozději 17.2. Vyzvednutí přihlášek bude možné v pracovní dny ve stejný čas jako odevzdání.
Mgr. Monika Hačecká

Atlas lučních rostlin

01. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti ze 4.A vytvořily v rámci online výuky do předmětů přírodověda a výtvarná výchova listy do atlasu s obrázky lučních rostlin a živočichů. Pod každý obrázek připojily tři informace, které nalezly v učebnici, na internetu nebo v encyklopedii. Vyrobeným atlasem si zároveň obohatíme naši třídní knihovničku. Fotogalerii našeho atlasu si můžete prohlédnout zde.

Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Naše první vysvědčení

31. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si prvňáčci došli pro své první vysvědčení. Byla to slavnostní událost. Všichni se na ní těšili a krásně se oblékli. Celé předávání jsme si společně moc užili a jsme hlavně rádi, že jsme mohli.
1.B a Mgr. Luděk Kovář

Distanční hlášení školního rozhlasu k vysvědčení

28. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslechni si zde.
Vaše FZŠ Táborská

Táborská kytice

27. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce školního online časopisu CampSite vyhlašuje soutěž ke Dni poezie. Napíšeš básničku, báseň, říkanku nebo snad dokonce sonet? Svoje dílo můžeš přihlásit do soutěže ke Dni poezie, který se slaví 21. 2. 2021.
Do 17. 2. posílejte svá mistrovská díla na email campsite@zstaborska.cz nebo ti co jsou ve škole, tak můžou přes svého třídního do přihrádky pí. uč. Kazmarové.
Zadání a podrobnosti zde.
Mgr. Marie Kazmarová

Webinář pro rodiče

26. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně zveme všechny rodiče na online webinář pro rodiče AKTUÁLNÍ RIZIKA INTERNETU. Informace v letáku zde, přihlašování do 11. února. Webinář financován z grantu O2 Chytrá škola.


Mgr. Dagmar Kavková

Předávání vysvědčení

25. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k prodloužení krizových opatření pro školství bude dne 28. 1. vydáváno vysvědčení pouze žákům 1. a 2. tříd. Ostatní žáci z ročníků, které se momentálně vzdělávají distančně, dostanou vysvědčení až v době, kdy budou školy pro tyto žáky přístupné pro prezenční docházku. Pololetní klasifikaci najdou rodiče v žákovské knížce.
V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, distanční výuka tedy neprobíhá.
PhDr. Jitka Svobodová

Les

24. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve fotogalerii si můžete prohlédnout krásné modely lesa, které během distanční výuky vyrobily i se slovním popisem děti ze 4.A.

Mgr. Martina Valentová

Informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek

21. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
uvažujete společně s vaším dítětem o víceletém gymnáziu? Rozhoduje se váš deváťák o budoucím povolání? V následujícím textu jsem pro vás připravila informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek.
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Ošetřovné

21. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
Máte zařízené ošetřovné? Víte na koho se můžete u nás ve škole obrátit? V letáčku najdete další užitečné odkazy.
Marie Brichová, sociální pedagožka

Kalendářový kvíz pro opravdové čtenáře

15. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj kluci a holky,
školní kalendář pro rok 2021 je na světě. Tentokrát je zaměřen na čtenářství. To se hodí. Na čtení máte nyní spoustu času, a pokud se už doma nudíte, můžete se zapojit do kalendářové soutěže pro celou rodinu. Protože bez pomoci dospělých to tentokrát nepůjde. Více informací naleznete v kalendáři.


Vaše FZŠ Táborská

Webinář pro rodiče

04. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně zveme všechny rodiče na online webinář pro rodiče VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ. Nutno se přihlásit zde, přihlašování do 14. ledna. Webinář financován z grantu O2 Chytrá škola.
Mgr. Dagmar Kavková

Začátek školy v novém roce

01. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci jdou v pondělí 4.1.2021 do školy pouze děti z 1. a 2. tříd. Informace k organizaci výuky, ke stravování a k fungování školní družiny naleznete zde.   
Ostatní žáci se vzdělávají distančně. Týdenní plány s učivem, rozvrh online výuky a manuál pro rodiče naleznete v rychlém odkazu Distanční výuka.
Děti na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd ve školní jídelně do přinesených nádob (12.00 - 13.30). Je ale třeba si oběd včas přihlásit.
Vaše FZŠ Táborská

Informace o stravování od 4.1.2021

31. 12. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

⮚ Stravování cizích strávníků – v klasickém režimu tzn.  11.20 – 12.00 hod.
⮚ Žáci na distanční výuce nutno přihlásit – forma výdeje  pouze do přinesených nádob – 12.00 – 13.30 hod. – vstup – vchod pro cizí strávníky – tzn. stav současný
⮚ Žáci prvních a druhých ročníků – bylo provedeno  přihlášení. Pokud strávník nemá peníze na kontě je nutné  urychleně poslat převodem na č. ú. 47936041/0100 Výdej obědů v klasickém režimu tzn. 12.00 – 13.30 hod.  za daných hygienických podmínek
⮚ Zaměstnanci školy – nutné přihlášení obědů  
J. Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné a pohodové vánoční svátky, bohatého Ježíška a hodně zdraví a štěstí v roce 2021. Snad budou tentokrát prázdniny kratší než školní rok.


Vaše FZŠ Táborská


P.S. Ve škole se sejdeme v pondělí 4.1.2021. Doma zůstanou třídy 7.ABC a 8.A.

Vánoce ve 3.B

22. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední týden před vánočními prázdninami jsme se ve 3.B činili. Vytáhli jsme zástěry, mísy, vařečky, vykrajovátka, válečky ... a pustili se do míchání, hnětení, pečení a samozřejmě také ochutnávání. Museli jsme se naučit recepty na cukroví, správně navážit ingredience, domluvit se ve skupině, dbát na hygienu a úklid při práci. Výsledkem byly 3 druhy cukroví, 5 různých bramborových salátů a 1 ovocný, nazdobená třída a závěrečná "štědrovečerní večeře". Odměnou bylo mnoho dárků pod stromečkem. Jen se podívejte, jak jsme se měli.  
Hodně radosti v roce 2021 přeje 3.B

Vánoce ve 3.A

19. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední společné dny letošního roku jsme u nás ve třídě strávili v příjemné a přátelské atmosféře. I když neproběhly tradiční adventní trhy, pustili jsme se do výroby vánočních dárků, které jsme si odnesli domů. Zavařovací sklenice jsme proměnili na barevné lucerny a dovnitř jsme umístili svíčky z včelího vosku, které jsme sami umotali. Ježíšek nám do třídy přinesl spoustu společenských her, u kterých jsme si užili hodně zábavy.
Na fotky se můžete podívat zde.
Veselé a šťastné svátky přeje 3.A!

Christmas Cooking

18. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce jsme s žačkami z 8.A připravily ve školní kuchyňce vosí hnízda (bee hives). Během příprav jsme si rozmýšlely, jak popíšeme jednotlivé ingredience, nádoby i postupy tak, abychom je mohly posléze celé předat naší rodilé mluvčí. K poslechu nám hrály tradiční vánoční písničky v anglickém jazyce a tak nám práce šla i přes prvotní boj s formami pěkně od ruky. Hodinu jsme si užily a přejeme tímto i vám spoustu radosti a zábavy při přípravě tradičních vánočních pochutin!
Mgr. Barbora Chrenková

Letos se rozloučíme už v pátek 18.12.

16. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, na pondělí 21. a úterý 22.12. vyhlásil pan ministr volné dny. Škola, jídelna i družina budou uzavřeny, nebude ani distanční výuka. Ve středu 23.12. pak začínají vánoční prázdniny. Nezapomeňte si v pátek 18.12. odnést své věci ze šatních skříněk domů. Opatření pana ministra naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Přání pro Táborskou

14. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj kluci a holky, milí přátelé naší školy,
v jiném školním roce bychom v těchto dnech slavili výročí založení naší školy. Letos se tradiční Den školy nekonal, neměli jsme vánoční trhy, nezněl bouřlivý potlesk po vystoupení žáků v divadelním sále, ani jsme si společně nezazpívali. Děti ze 3.B ale nezapomněly a připravily úžasné přání pro Táborskou. Děkujeme. Přejeme naší škole vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Ať se společně sejdeme za rok na oslavách jejích 115. narozenin.   
my všichni z Táborské

Online představení organizace Divadelta

13. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jelikož současná situace neumožňuje přítomnost mimoškolních lektorů v budově školy, snažíme se z online prostoru vytěžit maximum. 8.12. tak do čtyř tříd (5.A, B, C a 4.B) vstoupili přes webovou kameru herci, aby pro děti odehráli představení ukazující, jak snadno drobné škádlení může přerůst v konflikt s těžkými následky. Děti vytvořily porotu a měly možnost se do představení zapojit svými postřehy a dobrými radami. Slovy žáků 5.A a 5.C:

"8.12. jsme se zúčastnili soudu, jak Milan strčil svoji spolužačku ze schodů. Na začátku jsme ho chtěli odsoudit, ale pak nám řekl bližší informace, a zjistili jsme, že to není tak jednoduché, jak to vypadalo. Ale nakonec jsme mu trest zmírnili. Moc nás to bavilo. 5.A"

"V úterý 8.12. jsme měli projekt o šikaně - kyberšikaně. Lektoři z Divadelty nám přiblížili příběh o klukovi a jeho kamarádce, kterou shodil ze schodů a do příběhu jsme mohli zasahovat i my a být v roli soudců a řešit, co bychom udělali jinak a jak lehce může legrace přejít do šikany.  Programu se zúčastnily všechny 5. třídy a 4.B. Dozvěděli jsme se také, že je nová aplikace NNTB /NeNechToBýt/, kde si anonymně můžete popovídat o šikaně. Program byl zajímavý.
Adéla Vinárková a Hao Xiang Chen, 5.C"

Při zpětné vazbě žáci hodnotili představení jako "originální, napínavé, zábavné, super a zajímavé".
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková

Co si přejete…?/Was wünschen Sie sich...?

04. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci sedmých ročníků tvořili během hodin němčiny vlastní komiks na téma oběd v restauraci. V projektu dokázali využít znalosti z různých předmětů – od němčiny přes umění až po informatiku. Na závěr své prezentace vyprávěla každá skupina v němčině svůj komiksový příběh. Projekt se velice vydařil. Níže přikládáme pár ukázek k nahlédnutí:

 - ukázka 1
 - ukázka 2

Während des Deutschunterrichts hatten die Schüler eine besondere Gelegenheit einen Comic zum Thema Mittagessen im Restaurant zu bearbeiten. Während der zweistündigen Arbeit konnten sie auf gleichzeitig die Kenntnisse aus unterschiedlichen Schulfächern in der Praxis anwenden – von der Kunst über Informatik bis hin zu Deutsch. Außerdem schafften sie es ganz fließend und spontan über ihren Comic zu sprechen. Das Projekt ist sehr gelungen. Unten können Sie eine kleine Präsentation der Arbeit sehen.
Mgr. Robert Gronowski

Teenageři obsazují parlament

04. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Co dnes žáky hýbe v politice? O jaká témata se zajímají? Co by chtěli změnit, pokud by se stali politiky? Těmito otázkami se žáci 9. A zabývali v rámci VOZ v diskusi nad politickými projevy. Sami si takový projev vyzkoušeli napsat. Níže přikládáme některé inspirativní ukázky.
 - Tobiáš
 - Anika
Mgr. Robert Gronowski

Projekt „Můj pokoj“

03. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V posledním týdnu distanční výuky děti ze 4.A pracovaly na dobrovolném projektu "Můj pokoj". Úkolem bylo vytvořit vlastní pokoj z různých materiálů dle vlastního výběru – z papírových krabiček, ruliček, látky, špejlí nebo i lega. Nafocené pokojíčky potom děti vložily do učebny GC, kde jsme také jako třída hlasovali pro nejpovedenější. Hlasování bylo velmi obtížné, protože všechny pokoje byly moc pěkně vyrobené. Vítězný model je na fotografii.
Mgr. Martina Valentová

Otvíráme adventní kalendář

01. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letos nás v matematickém adventním kalendáři čekají v okénkách příklady na dělení trojmístného čísla jednomístným. Kdo správně vypočítá příklad na daný den, získává i sladkou adventní odměnu. Protože dětem ze 4. A matematika jde, nikdo o ni určitě nepřijde.Mgr. Martina Valentová

Protinacistický plakát

30. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci devátého ročníku již znají, jaké byly příčiny, průběh a důsledky druhé světové války. Nyní se budou zabývat temným obdobím okupace českých zemí. Zásadní rokem pro české, resp. československé dějiny byl rok 1938, kdy probíhal v pohraničí boj mezi českými ozbrojenými složkami a nacistickými teroristickými skupinami. I když jsme byli na distanční výuce, využily děti své výtvarné umění. Naučily se, jak vytvořit plakát, co je to propaganda a vytvořily zajímavé protinacistické plakáty z československého pohledu, tak jako např. Anika z 9.A.
Mgr. Karel Červený

V pondělí otevíráme školu

27. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, v pondělí 30.11.2020 otevíráme školu pro všechny žáky 1. stupně a pro deváťáky. Do školy se podívají také některé 6., 7. a 8. třídy, kterým začne střídavá výuka. Které třídy to budou a jak bude výuka vypadat? Potřebné informace naleznete zde. Upravené rozvrhy pro střídavou výuku zveřejníme v Rychlých odkazech v pátek 27.11. A pokud byste hledali manuál MŠMT k otevření škol, je tady.
Vaše FZŠ Táborská

Školní online noviny

26. 11. 2020 | Žáci > CampSite

Některé volnočasové aktivity lze dělat i za současné situace, například zřídit školní online noviny. Několik žáků z druhého stupně se spojilo v redakci a ode dneška funguje CampSite, malé online tábořiště pro zprávy, tvorbu i sdílení toho, co žáky zajímá. Přijďte se podívat!
Mgr. Marie Kazmarová

Kreativní 8.A

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V polovině října jsme se přesunuli do virtuálního světa, kde probíhá výuka. Je to pro nás výzva a je skvělé, jak děti neztrácejí svoji kreativitu. V 8.A v zeměpise probíráme jednotlivé regiony Asie. Děti se rozdělily do skupin a vytvářejí velký projekt. Netradičním způsobem pojala Áďa S. svůj úkol ztvárnění vlajek. Ve svém regionu, Jižní Asie, načrtla obrys hranic států a do nich nakreslila vlajky.
Mgr. Karel Červený

Psychologické poradenství

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou připomenout možnost využívat na naší škole psychologické poradenství, které je možné od 18. 11. využívat opět i osobně (se staršími dětmi lze i online).

Můžete se na mě obracet například pokud se Vaše děti potýkají s adaptačními potížemi, mají problémy s fungováním ve třídním kolektivu, je pro ně náročné zvládat projevy svých emocí (vzteku, úzkosti, strachu,...), řešíte s nimi výchovné problémy, rodina prochází náročnou životní situací a dítě potřebuje podporu (např. rozvod, úmrtí v rodině).

V případě Vašeho zájmu a dotazů se lze ozvat na email klara.vozechova@zstaborska.cz.

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová, školní psycholožka

Drakiáda

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během distanční výuky děti pracovaly na dobrovolném úkolu vytvořit pozvánku na pouštění draka. Výtvarné pojetí bylo zcela na fantazii dětí. Za splnění tohoto úkolu bylo možné získat jedničku za výtvarné zpracování, ale také jedničku z českého jazyka, pokud byly uvedeny všechny zadané náležitosti: kdy se akce koná, kde se koná, kdo ji pořádá a její název. Nechyběla ani diskuze, zda se ve slově drakiáda píše měkké „i“ nebo tvrdé „y“. Pozvánky se dětem moc vydařily, některé byly veselé, jiné vtipné. Škoda, že se žádné z akcí nemůžeme zúčastnit. Jak se dětem pozvánky povedly, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

První a druhé třídy se vracejí do školy

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, ve středu 18.11.2020 obnovíme výuku pro žáky 1. a 2. ročníku. Informace k organizaci výuky, ke stravování a k fungování školní družiny naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Informace o stravování od 18.11.

15. 11. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

⮚ Stravování cizích strávníků – v klasickém režimu tzn.  11.20 – 12.00 hod.
⮚ Žáci na distanční výuce nutno přihlásit – forma výdeje  pouze do přinesených nádob – 12.00 – 13.30 hod. – vstup – vchod pro cizí strávníky – tzn. stav současný
⮚ Žáci prvních a druhých ročníků – bylo provedeno  přihlášení. Pokud strávník nemá peníze na kontě je nutné  urychleně poslat převodem na č. ú. 47936041/0100 Výdej obědů v klasickém režimu tzn. 12.00 – 14.00 hod.  za daných hygienických podmínek
⮚ Zaměstnanci školy – nutné přihlášení obědů
J.Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Pokusy nám jdou

11. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti ve 4.A plnily úkoly v přírodovědě zatím formou pokusů. Některé byly dobrovolné, některé byly zadané jako povinné k ohodnocení. Na výběr bylo z 5 různých zadání. V rámci této práce jsme si ověřovali důležitost podmínek – tepla, vody, vzduchu a světla - pro život rostlin, přítomnost vzduchu kolem nás, zjišťovali jsme, z čeho se skládá půda a jaký je vliv světla na rostliny. Jedničky za práci byly zasloužené. Jak jsme pokusy zaznamenávali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Elektromagnetické jevy v podání devítek

07. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Se startem distanční výuky nás ve fyzice čekaly elektromagnetické jevy. Aby žáci pouze neleželi v učebnicích, dostali možnost si toto učivo vyzkoušet i prakticky v rámci dobrovolného projektu. Výsledky takového domácího počínání můžete zhlédnout zde: Hynkův elektromagnet a elektromotor, Aniky elektromotor.
Ing. V. Vojta

Změny v distanční výuce od pondělí 9. listopadu

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
vzhledem k tomu, že distanční výuka pokračuje i nadále a pravděpodobně ještě delší čas pokračovat bude, budou od pondělí 9.11.2020 platit některé změny.  Povinné budou některé předměty, v nichž bylo zatím plnění úkolů dobrovolné - týká se to prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni, dále předmětů výchova k občanství a zdraví (VOZ), volba povolání, finanční gramotnost, média a technika na 2. stupni. Všechny změny budou zahrnuté v týdenních plánech na webových stránkách školy. Žáci 2. stupně tam v pondělí naleznou také aktualizované rozvrhy online výuky (meetů)... celý článek.
Vaše FZŠ Táborská

3.B tvořila modely

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S dětmi jsme ve škole neleželi jen v učebnicích. Zkoumali jsme, které budovy sousedí se školou, jak jsou dlouhé a široké. K měření jsme využívali naše kroky. Zjistili jsme, že naše škola je skoro stejně široká jako budova Nuselské radnice směrem nahoru do parku. A také, že restaurace Bašta se skládá ze dvou budov. Všechny tyto informace jsme využili k sestavení 3D modelů z polepených krabiček od čaje. Trvalo to dlouho, ale ještě jsme naši práci stihli vystavit u naší třídy v přízemí. Fotky jsou zde.
3.B a Mgr. Radka Plichtová

Anketa o podobě parku na Fidlovačce

05. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Napadá vás, jak zlepšit park na Fidlovačce? Pak napište svůj názor do ankety, kterou zveřejnila MČ Praha 4. Park leží v blízkosti naší školy a je pro nás důležité, jak bude vypadat. Proto se na návrhu na jeho využití podíleli i naši žáci. Anketa bude otevřena do 11. listopadu 2020.
Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

Poděkování

29. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
dovolte, abychom vám poděkovali za projevenou účast a vzpomínku na Mirka Hricze. Je úžasné, že před naší školou vzniklo pietní místo s květinami a svíčkami, které jste po celý týden smutku chodili zapalovat. Vážíme si vaší vzpomínky. Také jste se na nás obraceli s nabídkou pomoci. Informace jsme předali pozůstalým a případně vás budeme kontaktovat.

Děkujeme vám.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Smutná zpráva

17. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení přátelé naší školy,
s velikou lítostí vám oznamujeme, že nás v pátek 16. října navždy opustil pan zástupce Miroslav Hricz. Tato událost nás hluboce zasáhla. Mirek Hricz působil na naší škole v roli učitele a zástupce ředitele třináct úžasných let.
Bude nám moc chybět.
Dovolte, abychom touto cestou projevili hlubokou soustrast rodině a všem blízkým.
Zaměstnanci FZŠ Táborská

Pomoc v době distanční výuky

15. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
potřebujete pomoci v této nelehké době? Nemáte doma počítač, nevíte, jak je to s ošetřovným, potřebujete hlídání či potřebujete poradit s výchovnými problémy? Podívejte se na letáček a neváhejte se případně ozvat.
Mgr. Marie Brichová, sociální pedagog

Přechod školy na distanční výuku

13. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je naše škola od středy 14.10.2020 uzavřena pro prezenční výuku. Ve dnech 14. - 23.10 budeme vyučovat distanční formou (děti se učí doma na dálku), následovat bude týden podzimních prázdnin (26. - 30.10.). Ve škole se zase sejdeme v pondělí 2.11.

Na webu školy jsme obnovili odkaz Distanční výuka (v Rychlé odkazy). Už ve středu 14.10. v 8.00 tam naleznete upravené rozvrhy tříd 6. až 9. ročníku a týdenní plány všech tříd s přehledem učiva. Zadání na nový týden bude zveřejněno vždy v pondělí do 8.00.

Účast žáků na distanční výuce je povinná.

Žáci neztrácejí možnost školního oběda. Informace naleznete v Aktualitách na školním webu.

Bližší informace k podobě distanční výuky na naší škole a ke způsobu omlouvání žáků naleznete v manuálu pro rodiče.

Děkujeme za spolupráci.

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Stravování žáků po dobu distanční výuky od 14.10. – 23.10. 2020

13. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Bylo provedeno plošné odhlášení obědů pro všechny strávníky. Objednání obědů na den 14.10.2020 je možné učinit do 8.00 hod. 14.10.2020 (telefonicky, www. stránky ŠJ nebo elektronicky).
Od 15.10. – 23.10. je možné obědy přihlásit takto:
...celý článek
J.Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Informace o distanční výuce

09. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

od pondělí 12.10.2020 do pátku 23.10.2020 proběhne výuka žáků 2. stupně formou střídavé výuky. Znamená to, že v prvním týdnu (12.-16.10.) budou ve škole třídy 6. a 9. ročníku, 7. a 8. ročník se bude učit distančně (tedy doma). Druhý týden se to otočí a doma zůstanou naopak šesťáci a deváťáci.
Děti ze 7. a 8. tříd dnes obdržely upravený rozvrh hodin, podle kterého bude distanční výuka probíhat. Úkoly pro ně vložíme do Google Classroom. Rodiče naleznou rozvrh a přehled zadaných úkolů v týdenních plánech tříd na webu školy (Rychlé odkazy – Distanční výuka). Plány na příští týden budou vloženy na web nejpozději v pondělí 12.10. v 8.00).

Obědy byly dětem hromadně odhlášeny. Pokud si chcete oběd v době distanční výuky vyzvedávat, musíte si jej přihlásit. Obědy vydáváme do přinesených nádob mezi 12. a 14. hodinou.

Účast na distanční výuce je povinná a neúčast žáka je nutné omluvit. Více informací naleznete v manuálu pro rodiče zde.

Děkujeme vám za spolupráci.

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Workshop Revitalizace parku Fidlovačka - 7.A

06. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 1.10. jsme zavítali v rámci předmětu výchova ke zdraví a k občanství do parku Fidlovačka, který se nachází v blízkosti naší školy. Myslím si, že skoro všichni žáci i učitelé kolem tohoto parku někdy šli. Každý si asi myslel své, ale troufám si říct, že na nikoho park nepůsobil nějak vlídně. Aspoň tedy ne na moji třídu. Do parku Fidlovačka jsme dorazili za účelem něco zkusit změnit. V parku na nás čekali členové organizace Architekti ve škole, kteří nám představili plán na změnu parku. Poté jsme se rozdělili do skupin a pomalu si společně Fidlovačku prošli. Povídali jsme si o tom, jak na nás park působí, a co bychom na něm chtěli změnit. Na závěr jsme všechny své nápady zapsali do mapy a ještě si trochu popovídali o všech výhodách i nevýhodách parku. Nejlepší na celém projektu je, že se vybrané nápady opravdu dostanou na Městský úřad Prahy 4 a některé z nich tak mohou být zrealizovány. Jako celá třída jsme se shodli že je super, že naše návrhy může někdo zrealizovat a že můžeme něco změnit.
Fotogalerie
Róza, 7.A

3.B v Adršpachu

05. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 4. do 10. září 2020 jsme byli na škole v přírodě v Adršpachu. Navštívili jsme Teplické i Adršpašské skály, muzeum Merkuru v Polici nad Metují, prohlédli si skalní bludiště Ostaš, a dokonce došli i k zřícenině hradu Skály, rozhledně Čáp a ke skále Lokomotiva. Během celé naší výpravy jsme v týmech plnili cestovatelské zkoušky - učili se orientovat v mapě, chodit ve tmě, dát lidem 1. pomoc a hlavně jsme posilovali naší fyzickou zdatnost. Už se těšíme na další dobrodružství.
Fotogalerie
3.B a Mgr. Radka Plichtová

Zahajujeme celoškolní sběrovou soutěž

02. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
po několikaměsíční přestávce znovu zahajujeme celoškolní sběrovou soutěž. První sběrový týden začíná již v úterý 6. října, starý papír pak můžete nosit na školní dvůr až do 9. října ráno mezi půl osmou a osmou hodinou. Abychom byli spravedliví, nezačínáme od nuly a loňský sběr započítáme do výsledků letošní soutěže. Nezapomeneme ani na prvňáčky.
Váš sběrový tým

Kroužky – aktuální informace

01. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současným nařízením, která se týkají volnočasových aktivit, jsme nuceni odložit zahájení kroužků o 14 dní. - tedy na 19. 10. 2020. Doufejme, že se poté situace zlepší a kroužky budou moci normálně fungovat. Jedinou výjimkou je Inline bruslení - dětí je do 20 a kurz probíhá pouze venku.
PhDr. Jitka Svobodová

4.B v Jizerských horách

01. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zářijovou školu v přírodě jsme si užili na penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Za krásného počasí jsme soutěžili v deseti netradičních disciplínách. Jako reprezentanti cizích národů s pozměněnými jmény jsme například běhali slalom pod zábradlím, házeli polenem, skládali puzzle, chodili poslepu aj. Vítězové tohoto mezinárodního desetiboje získali diplomy i medaile. Kromě soutěžení jsme celý den strávili na výletě v Liberci. Vyjeli jsme lanovkou na Ještěd a při pěším sestupu dolů jsme si pořádně zahoubařili. Z lesa jsme nosili náruče pravých hřibů, skoro jsme je nemohli pobrat. V liberecké ZOO jsme viděli nejen bílé tygry, ale i krmení a výcvik lachtanů. Předposlední den jsme ještě stihli výstup na rozhlednu Černá Studnice a válení sudů po sjezdovce. Nejen u toho byla velká legrace, školu v přírodě jsme si prostě užili!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Tento pátek normálně učíme

23. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
zatím se držíme, proto jsem se rozhodl nevyhlásit na pátek 25.9.2020 volno ředitele školy. Výuka proběhne podle běžného rozvrhu.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení venku nás baví

21. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnes je to potřetí, kdy jsme využili školní venkovní učebnu – amfiteátr - k výuce. Poprvé jsme zde v  rámci hodiny světa práce zkusili skládat origami zvířat. Podruhé jsme venku strávili hodinu českého jazyka, ve které jsme měli nachystanou čtenářskou dílnu. Všichni se shodli, že není nic příjemnějšího než číst svou oblíbenou knížku a při tom se vyhřívat na sluníčku. A potřetí jsme v amfiteátru měli hodinu přírodovědy, ve skupinách jsme v encyklopediích vyhledávali informace o lučních rostlinách a zvířatech a nalezené poznatky pro ostatní psali křídami jako „zastara“ na velkou venkovní tabuli. Určitě se budeme těšit na čtvrtek, kdy nás zase čeká dílna čtení. Doufáme, že i sluníčko…
Za 4. A Mgr. Valentová Martina

Roušky nás nezastaví

20. 09. 2020 | Žáci > Technika a robotika > Arduino

 9.B v pátek nasadila roušky a testovala ultrazvukový měřič vzdálenosti v kombinaci s Arduinem. Pouhé vypisování hodnot na sériovém monitoru nám ale nestačilo, a proto výsledné zapojení detekovalo nakonec nastavenou vzdálenost i pomocí ledky a bzučáku.


Ing. V. Vojta

ŠVP 3. A + 5. A: Hry bez hranic

18. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme za sebou týden plný her, zábavy a výletů bez hranic. Ani státní hranice nás nezastavila v pokoření naší nejvyšší hory. Překonali jsme hranice strachu a posunuli jsme hranice našich fyzických limitů. Dnes nás čekají (snad jen) buřty na hranici. Dostali jsme se zkrátka za hranice všedních dnů, jak můžete vidět ve fotogalerii.
PhDr. Štěpán Ročák

Změna v nošení roušek v naší škole

17. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pátku 18.9.2020 platí povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy, včetně učeben. Výjimka se vztahuje na žáky a pedagogy na 1. stupni ZŠ při pobytu v učebně a dále na vzdělávací aktivity, které nošení roušky neumožňují, tedy tělocvik a zpěv.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Plánujeme výlet

16. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci výuky prvouky naše třída 4. A naplánovala vlastivědně zaměřenou vycházku na Vyšehrad. Nejprve se děti ve škole rozdělily do 5 libovolných skupinek. Každá skupinka dostala tři úkoly: sestavit rozstřihanou mapu Vyšehradu, najít pro ostatní vhodný okruh se zajímavými zastávkami a napsat co nejvíce pověstí, které se vážou k Vyšehradu. Zvítězila skupinka, která navrhla sedm zastávek a vzpomněla si na dvě pověsti. A pak už jen zbývalo vyrazit. Na Vyšehradě nám vítězná skupinka ukázala Táborskou bránu, rotundu sv. Martina, Cihelnou bránu, chrám sv. Petra a Pavla, Čertovy sloupy, vyšehradský hřbitov a vyhlídku, ze které jsme viděli až na Pražský hrad. Dozvěděli jsme se také spoustu zajímavostí, například v jakém století památky vznikly, v jakém jsou postaveny slohu nebo jaká pověst se k nim váže. Protože všichni pozorně naslouchali připravenému výkladu, za odměnu jsme si za Táborskou bránou koupili na osvěžení zmrzlinu.
Za 4. A Mgr. Valentová Martina

Platby za kroužky

15. 09. 2020 | O škole > Klub volného času

Vážení rodiče,
platby za kroužky pořádané externími organizacemi posílejte přímo jim, na školní účet prosíme pouze platby za školní kroužky. Číslo účtu je 47936041/0100, variabilní symbol 2020247. Do poznámky uveďte prosím název kroužku a jméno dítěte. Zároveň upozorňuji, že vzhledem k současné epidemiologické situace nemohou rodiče platit v hotovosti, pouze přes účet, případně prostřednictvím dítěte. Děkuji.
PhDr. Jitka Svobodová

Nabídka kroužků

14. 09. 2020 | O škole > Klub volného času

Vážení rodiče,
máme pro Vaše děti připravenou nabídku kroužků zde. Tak vybírejte, přihlašujte.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní schůzky

11. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou 16. 9. v následujících časech:
2. A            16,30
3. B, 4. A     17,00
2. stupeň     18,00
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Chytré hlavy z 5.A

08. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned na začátku školního roku jsme se zúčastnili Festivalu vědy. Kvůli situaci s COVID-19 se festival pořádal online. Nejdřív jsme se podívali na krátká videa, ve kterých jsme našli odpovědi na otázky. Podařilo se nám získat 30 bodů, a tak jsme získali titul Chytrá hlava. Dokážete to taky? Na stránkách www.festival-vedy.cz to můžete zkusit až do 30.11.
třída 5.A

4.A v Triloparku

06. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek naše třída navštívila Trilopark, který se nachází  hned vedle školy. Čekala nás zajímavá přednáška o pravěku. Vytvořili jsme si odlitky ze sádry vyhynulého živočicha a odkrývali jsme z písku třímetrovou kostru dinosaura. Viděli jsme také vzácné exempláře zubů dinosaurů a mamuta, trilobity a hlavonožce a pomocí vibračních jehel jsme hledali zkameněliny v horninách. Návštěva Triloparku se nám všem moc líbila a můžeme ji jen doporučit.
Za 4.A Mgr. Valentová Martina

3.B na cestách

05. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na školu v přírodě do Adršpachu jsme dorazili v pořádku.Mgr. Radka Plichtová

Zavádíme nošení roušek

31. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v Praze zavádíme nošení roušek ve společných prostorách školy. Důvodů je několik. Jednak chceme omezit množství osob, které by se v případě výskytu infekční nemoci ve školy ocitly v karanténě, jednak vnímáme potřebu ochránit rizikové osoby mezi žáky a pracovníky školy.

Co to bude znamenat? Žádáme vás, aby žáci měli s sebou dvě roušky a igelitový sáček na odložení roušky. Roušky děti použijí třeba při pohybu ve školní šatně, na školních chodbách a v jídelně. Po příchodu do učebny a při jídle v jídelně roušky odloží do sáčku.  
Po rodičích budeme nošení roušky vyžadovat při každé návštěvě školy. Určitě ji s sebou potřebují rodiče našich nových prvňáčků na první školní den.  

Děkujeme za spolupráci.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

1. září začíná nový školní rok

30. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10.00   1. třídy
8:15 - 9:55     9.A + 9.B
8:15 - 9:55     2. - 8. ročník
Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v úterý 1. 9. – v 10 hodin. O podobě zářijových třídních schůzek ostatních tříd Vás budeme informovat podle aktuální situace.

Výuka 2. 9.
1.A, B  8,15 –  9,55
2.A, B, 3.A, B, 4.A, B, 5. A, B,C   8,15 – 10,55
6.A, B, C  8,15 – 12,25
7.A, B, C  8,15 – 12,05
8.A, B   8,15 – 11,45
9.A, B   8,15 – 11,20

3. - 4. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, 6.C - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B, 7.C - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Školní družina uvítá žáky 1. 9. od 10:00 do 17:30, od 2. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/21.
FZŠ Táborská

Informace k zahájení školního roku 2020/21

28. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zahájení školního roku se blíží a vzhledem k současné situaci s sebou nese i určitá nutná opatření. Jak tedy bude vše probíhat?

Školní rok zahájíme stejně jako v uplynulých letech, pochopitelně s důrazem na dodržování požadovaných hygienických zásad. Prohlášení o bezinfekčnosti a o rizikových skupinách, které žáci nosili do školy na jaře, se nyní před prvním vstupem do školy nepožaduje, roušky ve škole děti nosit nemusí.

Škola zajistí zvýšený úklid a dezinfekci prostor – bude probíhat několikrát denně, žáci budou opakovaně poučování o dodržování zásad osobní a respirační hygieny – tedy budou si pravidelně mýt ruce, používat dezinfekci, papírové kapesníky, ručníky na jedno použití v souladu s doporučeními. Ve třídách se bude... celý článek.

Za FZŠ Táborská  PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Školní jídelna

25. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 1.9. – 2.9. 2020 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 3.9. 2020. Výdej obědů od 3.9. 2020 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Tak ahoj, deváťáci!

30. 07. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jelikož jsme se mohli konečně všichni potkat, proběhl poslední školní den radostně, ale i v duchu loučení. Děti sice netušily, co se na ně chystá, tajně ale všechny doufaly, že si přeci jen školu slavnostně projdou a užijí si poslední chvilky slávy, než vykročí do další fáze svých životů. Jak na áčko, tak na béčko čekaly ve třídách hned ráno malé dárečky, které jim budou navždy připomínat roky strávené na naší základní škole, někteří měli to štěstí a mohli si napsat i poslední diktát. Po předání vysvědčení se všichni nahrnuli do divadelního sálu, kde na ně čekala krásná výzdoba z pera a fantazie osmáků, žáci a žákyně 8.A a 8.B a také pan ředitel. Došlo nejen na šerpování a slavnostní vyhlášení doktorů a docentky Táborské, ale i na tradiční předtančení, přičemž parket nejprve patřil třídním učitelům, ke kterým se později přidali téměř všichni přítomní. Nakonec se za zvuku Bohemian Rhapsody absolventi vydali po školním schodišti na poslední zvonění. Deváťáky ze školy vyprovázel i potlesk spolužáků ze všech ročníků, učitelů a ostatních pracovníků školy.  Nejedno oko nezůstalo suché.

Z posledního dne máme jak fotky, tak video, které žáci naleznou v Google Classroom
(Třída 9.A  a Český jazyk 9.A)
(Třída 9.B a Matematika 9.B).
Mgr. Monika Hačecká, Mgr. Miroslav Hricz a Mgr. Sára Vidímová

Otevíráme nový klub pro druhý stupeň!

29. 07. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Sice se teprve blíží půlka prázdnin, ale my už se těšíme na září. Připravili jsme pro druhý stupeň zájmový klub. Zde je první upoutávka.
Zajímá Tě svět okolo nás? Baví Tě psát a natáčet? Chceš zkusit ovlivnit prostředí školy k lepšímu?
Otevíráme v novém školním roce zájmový klub, který Ti ukáže, co to znamená být aktivním občanem. Chtěli bychom se zaměřit na ekologická témata a demokracii. Naučíte se lépe diskutovat a formulovat své názory. Vyzkoušíte si, jak naplánovat projekt nebo jak napsat článek do novin a udělat reportáž. Pozveme také zajímavé lidi a nahlédneme do fungování městské části.
Chceš být u toho? Chceš být součástí týmu? Přijď a nebudeš litovat.
Těšíme se: Marie Kazmarová, Karolína Donovalová, Sára Vidímová a Robert Weinrich
Více na: marie.kazmarova@zstaborska.cz

Prázdninový provoz školy

30. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10 do 14 hodin. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/2021.
Vaše FZŠ Táborská

Rozdělení prvňáčků pro školní rok 2020/21

21. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete zde. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání. Přejeme všem příjemné prázdniny a 1. září v 8, 30 se těšíme u nás na viděnou!
FZŠ Táborská

Vysvědčení bude

19. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče,
čeká nás poslední školní týden, protože za týden, v pátek 26.6., bude vysvědčení (ve dnech 29. a 30.6. máme ředitelské volno).
Díky částečnému uvolnění situace můžeme alespoň poslední školní den prožít téměř stejně jako v jiných letech. Při předávání vysvědčení děti budou po třídách, vše bude probíhat i ve stejném čase – tedy od 8,15 do 9,30. I tak však zůstávají dvě podmínky, které je potřeba splnit – děti musí přinést vyplněné Čestné prohlášení (zde) a roušku. Čestné prohlášení se odevzdává jen jednou – tzn. děti, které chodí do školních skupin, případně měly nějakou třídnickou aktivitu, mají již odevzdáno. Přítomnost ve škole je stále dobrovolná. Vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy i během prázdnin.
Děti, které chodí do školních skupin, mohou po vydávání vysvědčení zůstat ve skupině na odpoledne. Oběd bude zajištěn pouze pro již přihlášené – týká se tedy školních skupin.
Ve dnech od pondělí do čtvrtka pokračují na 1. stupni školní skupiny, režim zůstává stejný. U žáků 2. stupně mohou proběhnout třídní setkání, také stále podle daných pravidel.
Učebnice budou děti odevzdávat až v září (tedy kromě dětí, které ze školy odcházejí), pouze moc prosíme o odevzdání klíčku od šatny nejpozději při přebírání vysvědčení. Konkrétní informace týkající se vyzvedávání, či odevzdávání věcí se dozvíte od třídních učitelů.
Společný ohňostroj si necháme na příští školní rok.
Vaše FZŠ Táborská

Hodnocení žáků za 2. pololetí a konec školního roku

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
školní rok poznamenaný současnou mimořádnou hygienickou situací se nám pomalu blíží ke konci. Čekají nás poslední dva týdny, po které budeme zadávat úkoly pro učení doma. Týden od 22.6. pak budeme věnovat předávání učebnic, klíčů od šatních skříněk a jiných školních věcí. Následně v pátek 26.6. bude den vysvědčení, protože ve dnech 29. a 30.6. máme ředitelské volno.
Tento školní rok zakončíme jinak než jsme byli zvyklí – musíme vynechat fotografování tříd, společné akce a tradice - a také práci žáků budeme tentokrát hodnotit odlišně (informace k hodnocení za 2. pololetí naleznete zde). Ale vše doženeme po prázdninách a třeba se nám ještě podaří společně si předat vysvědčení. Těšíme se na vás.
Vaše FZŠ Táborská

Ředitelské volno

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem ke stávající situaci jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na dny 29. a 30.6.2020 z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina budou v těchto dnech uzavřeny. Posledním dnem druhého pololetí tohoto školního roku a dnem vydání vysvědčení bude pátek 26.6.2020. O způsobu předání vysvědčení vás budeme informovat. Snad nám aktuální hygienická situace dovolí setkat se před prázdninami alespoň na chvíli v naší škole. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Třídnická hodina 6.B

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Z důvodu výpadku internetu upc neprobíhá třídnická hodina 6.B ve 12.15. Přesouvá se na pozdější odpoledne v čase 17.00. Děkuji za pochopení.
Mgr. Robert Weinrich

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

03. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, chtěli bychom Vás pozvat na první společnou schůzku, která se bude konat ve středu 10. 6. od 17 hodin na školním hřišti. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně

03. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče, od pondělí 8.6.2020 otevíráme školu pro žáky 2. stupně pouze v podobě příležitostných třídních aktivit. Nejedná se tedy o pravidelnou docházku, ani o výuku. Výuka nadále probíhá v distanční podobě prostřednictvím Učení doma. Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout osobní věci svých dětí, kontaktujte paní hospodářku na tel.
241 029 320. Více informací naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zápis dětí do školní družiny (nově i pro žáky 5. ročníku)

27. 05. 2020 | Školní družina > Informace

Milí rodiče, zde máte možnost on-line zápisu dítěte do školní družiny na následující školní rok 20/21. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy vhoďte do schránky školy, která je u hlavního vchodu.
Monika Blovská, vedoucí ŠD

Knihovna - vrácení knih

26. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Prosím o vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny (informace byly poslány přes Bakaláře) do pátku 5.6.2020. Děti, které chodí do školy, knihy předají učiteli, který s nimi tráví dopolední blok. Děti, které do školy nechodí, přinesou knihy buď v čase 9 - 14 hodin paní hospodářce, nebo v čase 14 - 16 hodin paní šatnářce. Děkuji.
Mgr. Gabriela Vlková

Informace pro cizí strávníky

25. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Na základě současné situace není možné, aby naše školní jídelna provozně a hygienicky zabezpečila stravování cizích strávníků. V důsledku této skutečnosti bude výdej obědů pro cizí strávníky opět obnoven 2.9. 2020. Vrácení stravného bude prováděno pouze na požádání strávníka, jinak částky na kontech bude možné opět využít v měsíci září 020. Věříme, že se vše vrátí do našeho zaběhlého režimu a těšíme se opět v září na vaší návštěvu.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace k průběhu vyučování přihlášených žáků 1. stupně naleznete zde. Prosíme, abyste se s informacemi níže důkladně seznámili, hlavně nezapomeňte na čestné prohlášení a roušky pro dítě. Jinak nemůžeme Vaše dítě do skupiny zařadit.
Žádáme Vás také, abyste do školy v následujícím období neposílali děti s příznaky respiračních onemocnění.

S ohledem na počet přihlášených žáků jsme nakonec otevřeli 11 školních skupin. Jako hlavní kritérium jsme zvolili udržení třídních kolektivů pohromadě, nešlo to ale ve všech případech.

Konkrétní údaje k vaší školní skupině obdržíte od třídního učitele.
FZŠ Táborská

Informace k dobrovolnému nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

19. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny přihlášené děti byly přijaty, podrobnější informace budou zveřejněny ve čtvrtek.
PhDr. Jitka Svobodová

Stravování v době od 25.5. do 30.6. 2020

13. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Děti přihlášené do školní docházky od 25.5. – 30.6. 2020, kteří jsou strávníci školní jídelny, budou automaticky přihlášeny do stravování v naší školní jídelně. Pokud se strávník nebude stravovat je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.
Strávníci, kteří využívají plateb inkasa musí uhradit na toto období platby za obědy pouze bankovním převodem na č.ú. 47936041/0100 + VS strávníka.
V tomto období nebude možné v případě nemoci žákovi v první den nemoci oběd vyzvedávat ve školní jídelně. Odhlášky obědů je nutné nahlásit do 7.00 hod. v den nepřítomnosti žáka ve škole.
Je nutné dbát na to, aby strávník měl obědy řádně uhrazené, jinak nebude možné, aby mu byl vydán plnohodnotný oběd.
Školní jídelna bude vařit v tomto období pouze jeden druh pokrmu včetně polévky, nápoje a ovoce případně zeleninového salátu.
V Praze dne 13.5.2020, Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Letní družina

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné situaci se MČ Praha 4 rozhodla zvážit možnost otevření školních družin některých škol v letních měsících. Nabídka je určena zaměstnaným rodičům. Více informací naleznete zde.
FZŠ Táborská

Otevření školy pro žáky 1. stupně

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, v pondělí 25.5.2020 se naše škola otevře pro dobrovolnou účast žáků 1. stupně. Základní informace k podmínkám provozu školy a způsobu přihlášení dítěte naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dobrovolná osobní účast žáků 9. ročníku ve škole

05. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče žáků devátého ročníku,
v pondělí 11.5.2020 se z rozhodnutí vlády otevřou základní školy pro žáky 9. ročníku. Abyste se mohli rozhodnout, zda své dítě k dobrovolné výuce přihlásíte, sestavili jsme pro Vás základní informace k organizaci výuky na naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Výsledky zápisu do prvních tříd

01. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Tancující Včelky

29. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Doba koronavirová nás omezuje v mnoha ohledech, stejně tak je to u sportu. Národní cheerleadingová asociace ČACH se rozhodla uspořádat online soutěž, které se zúčastnila Áďa z 6. A a Kamča ze 4. C. Své sólo taneční vystoupení si užily a obsadily 6., resp. 7. místo. Důležité však bylo, že si mohly dopřát pohyb a účastnit soutěže svého oblíbeného sportu. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Karel Červený

Učení doma – dotazník pro rodiče

21. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,

již déle než měsíc probíhá distanční způsob výuky a my Vás v tomto poločase žádáme o zpětnou vazbu.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl odeslán přes Bakaláře.
Dotazník můžete vyplnit do neděle 26. dubna.

Děkujeme, že učíte s námi. Bez Vás by to nešlo.

Vaše FZŠ Táborská

Veselé Velikonoce

08. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Začínají velikonoční svátky, doba, kterou lidé obvykle slaví společně. A přitom je to už téměř měsíc, co se potkáváme nanejvýš přes Skype.

Pojďme si přesto společně připomenout jednotlivé dny pašijového týdne a obyčeje, které se k nim vážou. Vždyť jsou to právě zvyky a tradice, jež spojují lidi z různých koutů světa. V dobách radosti i dnes.

Ale jak to udělat? Kouzelné připomenutí velikonočních svátků naleznete na zvukovém záznamu zde. Za vytvoření nahrávky pro vás moc děkujeme Alexandře a Ottovi Kallusovým. Věříme, že vám velikonoční slovo udělá radost.
Vaše FZŠ Táborská

P.S. A pokud máte chuť, milí rodičové, připojte se a v četbě pokračujte. Budeme rádi za příběhy i pohádky pro děti.

3D tiskárna zapojena do boje proti viru

03. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší školní tiskárně právě tiskneme ochranné obličejové štíty pro zdravotníky, ale i pracovníky v dalších profesích, ve kterých by mohli být vystaveni zvýšenému nebezpečí infekce. Několik snímků najdete ve fotogalerii.


Mgr. Karel Zavřel

Žádosti o ošetřovné (zaměstnanci a OSVČ)

01. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro děti mladší 13 let potvrzujeme v kanceláři školy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 nebo po telefonické domluvě na čísle 241 029 320. Formuláře máme k dispozici. Více informací naleznete zde.
Potvrzení o uzavření školy, které je přílohou pro žádost o „ošetřovné“ pro OSVČ naleznete ke stažení zde. Kancelář školy je v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Informace k průběhu zápisu do prvních tříd

25. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme změnili organizaci zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Informace naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení doma

24. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče.

Děkujeme vám za vaši práci na úkolech z Učení doma. Je to pro nás všechny nová situace, a proto bychom na základě nových zkušeností i na základě zpráv od vás některé věci rádi upřesnili.

Nadále se budeme zaměřovat především na předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky. Ostatní předměty podpoříme dobrovolnými úkoly a aktivitami, případně zadáme úkoly s delším časem na vypracování. Také se více zaměříme na opakování a procvičování. Ve výchovných předmětech nemusí být úkoly zadány vůbec. Rozhodující budou pro vás pokyny jednotlivých učitelů.

Vaši práci nyní nebudeme hodnotit známkou, ale chceme vám poskytnout zpětnou vazbu jinou formou (slovní zpětná vazba, zveřejnění správných výsledků úkolů učitelem, body apod.).

Vy, druhostupňoví žáci, nezapomeňte na psaní oborové práce, deváťáci pracujte na přípravě na přijímací zkoušky. Nyní máte dostatek času i energie. Pokud potřebujete konzultovat, obraťte se na své učitele.

Rozcestník Učení doma na školním webu funguje i nadále. Pokud používají učitelé pro učení doma vlastní webové stránky, Google Classroom apod., naleznete v rozcestníku potřebný odkaz. V takovém případě vám byly školní přístupové údaje poslány do žákovské knížky (dětem). Další informace naleznete na Učení doma.

Samozřejmě záleží především na vás, nakolik se s námi budete udržovat ve školní kondici. Je ale jasné, že po návratu do školy toho času na výuku nebude mnoho. My se zatím budeme snažit, aby úlohy v Učení doma byly užitečné, podnětné i zábavné.

Držme si všichni palce.
Vaše FZŠ Táborská

Platby na stravování

23. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, vážení strávníci ,
v důsledku současné situace je nutné pozastavit platby na stravování. Zde se hlavně jedná o trvalé platební příkazy, kdy je nutné s okamžitou platností tyto platby pozastavit - zrušit!!! Děkuji za pochopení a držme si palce v brzký návrat do školy.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Tradiční karneval v 2.B

21. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci z 2.B. si koncem února uspořádali svůj druhý karneval a dveře byly otevřené všem, kdo měli chuť si pořádně zařádit a stát se na chvíli jinou bytostí. Už od samého rána jste mohli na chodbách potkávat princeznu, vojáka, čaroděje, medvěda, modrou oblohu či indiánku, dokonce i motýla a pejska, mořskou pannu, nákupní tašku Billa, ironmana a trpaslíka. Pestrost masek byla letos opravdu veliká a originální. Děti měly připravené malé občerstvení, řadu her a pro návštěvu vyrobené maškarní brýle a motýlky na krk. Nechyběla ani naše paní učitelka. Všem se to moc líbilo a děti se už nyní těší na další karneval v příštím školním roce. Mějte se krásné.
Tamara Klofandová

Jarní petrklíč

18. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pěvecká soutěž Jarní petrklíč 2020, na kterou jsme s Táboráčkem přihlášeni, je odložena pravděpodobně na květen.
Mgr. Květa Vostruhová

Lyžařský kurz v Peci úspěšně za námi

17. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Druhý březnový týden jsme strávili s žáky 5.- 9. tříd v malebném hotelu Obzor přímo na sjezdovce Bramberk v Peci pod Sněžkou. Hned první den jsme zahájili koulovačkou a stavbou sněhuláků, z nichž nejhezčí byla sněhulačka Jarmila. Následující dny byly v režii našich tří skvělých instruktorů Tomáše Nováka, Martina Kejmara a Ondřeje Richtera, všichni lyžaři i snowboarďáci se tak mohli naučit novým kouskům, které využili při závěrečném čtvrtečním slalomu na čas. Někteří se zlepšili natolik, že šlapali na paty profíkům.
Večery jsme trávili i přes věkové rozdíly často společně, dozvěděli jsme se, jak se dělá carvingový oblouk, anebo jak nejlépe uniknout před lavinou. Zájemcům jsme také promítli film Sněženky a machři, který se odehrával v sousední chatě Smetánka, bylo tak vtipné pozorovat, jak Krkonoše vypadaly před téměř čtyřiceti lety. Nechyběla ani tradiční diskotéka, ovšem tentokrát bez volenek. Domů se nám ani moc nechtělo, raději bychom zůstali v horách, kam nedolehl ani nouzový stav. Vrátili jsme se zdraví a plní zážitků.
Fotogalerie
Mgr. Sára Vidímová, Mgr. Karel Zavřel

Další informace k provozu školy od 13.3.2020

12. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR se od pátku 13.3.2020 ruší do odvolání pronájmy prostor školní budovy.

Lyžařský kurz žáků 2. stupně v Peci pod Sněžkou dokončíme v souladu s doporučením MŠMT podle původního plánu.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení doma

12. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, podklady pro učení doma po dobu uzavření školy naleznete na školním webu vlevo v části Rychlé odkazy (Učení doma). Naleznete zde svůj ročník, předměty, případně studijní skupiny u jazyků, tělocviku apod. U podkladů může být uveden také termín a způsob odevzdání vypracovaného úkolu. Podle vývoje situace budeme úkoly doplňovat.

Pokud Vaše třída používá ke komunikaci vlastní třídní webové stránky, pak jsou úkoly uveřejněny tam.

Bude skvělé, pokud druhostupňoví žáci využijí volný čas pro psaní své oborové práce.

Těšíme se na setkání zase ve škole.
Vaše FZŠ Táborská

Obědy

10. 03. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
v důsledku dané situace, mají všichni strávníci odhlášené obědy, až do té doby dokud opět nebude nastaven klasický režim školní docházky. Po ukončení tohoto režimu bude opět všem strávníkům (kromě cizích strávníků) oběd opět automaticky objednán. Věřím, že tato situace nebude dlouhodobého charakteru a naše strávníky budeme moci opět přivítat v naší školní jídelně.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k provozu školy v době nařízeného uzavření od 11.3.2020

10. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Den otevřených dveří proběhne v plánovaném termínu 11.3.2020 od 9 do 16 hodin. Neuvidíte výuku ve třídách, ale rádi odpovíme na Vaše dotazy k zápisu a ke způsobu výuky v naší škole.

Lyžařský výcvik žáků 2. stupně v Peci pod Sněžkou pokračuje podle plánu.

Kroužky pro žáky včetně tanečního kurzu se po dobu uzavírky školy ruší.

Nájmy školních prostor probíhají podle harmonogramu.

Školní jídelna je uzavřena, pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.

Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro děti mladší 10 let potvrzujeme v kanceláři školy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 nebo po telefonické domluvě na čísle 241 029 320.

Formuláře máme k dispozici. Více informací naleznete zde.

Kancelář školy je v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Mysli pozitivně

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na cvičení z anglického jazyka jsme si v 7.třídě založili speciální sešit a snažíme se do něj psát a malovat tak, abychom k procvičování angličtiny přistupovali maximálně pozitivně. Na cvičení chodí ti, kteří mají z nejrůznějších důvodů, například poruch učení, problémy se zvládnutím AJ. Snažíme se postupně probírat učivo, se kterým máme problém, přehledně si píšeme veškerou gramatiku, a potom ji pomalu procvičujeme... celý článek.
Za 7. tř. Mgr.R.Štefaňáková

Březen - Měsíc knihy

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Měsíc březen je tradičně označovaný jako Měsíc knihy, v posledních letech jako Měsíc knihy, čtenářů a knihoven. V 5. a 6. třídě tedy v tomto měsíci čteme ještě více než obvykle, povídáme si o životech významných spisovatelů, včetně toho, že se pozastavíme nad zajímavými momenty jejich života a povíme si o nich. Pokud si vyprávíme o některém spisovateli, zároveň si prohlédneme i na fotografiích a videu jeho portrét a místa, kde žil, aby pro nás dotyčný spisovatel nebyl jen pouhým jménem. Učili jsme se například o známém spisovateli ...celý článek.
Za 5.C a 6.A Mgr .R. Štefaňáková

Za sněhem do Pece pod Sněžkou

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naší týdenní výpravy za opravdovou zimou se zúčastnili žáci 3. třídy a jejich sourozenci a kamarádi. Pětidenní lyžovačku jsme si opravdu užili. Sněhu je v Krkonoších hodně a stále připadával. Došlo i na odpolední bobování a koulovačky. Večery patřily hrám, pohádkám, ping pongu a piškvorkiádě. Všichni lyžaři udělali velké pokroky, vrátili se zdraví a spokojení, někteří s medailí na krku.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Uzavření naší školy v souvislosti s prevencí šíření viru COVID - 19

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví a po projednání v Bezpečnostní radě státu, bylo rozhodnuto o zákazu osobní přítomnosti žáků v základních školách v ČR. Toto opatření platí od středy 11.3.2020 do odvolání. V praxi to znamená, že od středy 11.3.2020 bude naše škola, školní jídelna a školní družina uzavřena. Bližší informace o době trvání tohoto opatření a o způsobu náhradního plnění školní docházky (způsob vzdělávání žáků během pobytu doma) obdrží rodiče a žáci prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Bližší informace k provozu školní budovy (nájmy, Den otevřených dveří) budou uveřejněny na webu školy.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zdravíme z Pece

08. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lyžařský kurz 2. stupně zdraví z Pece pod Sněžkou!


Mgr. Bc. Karel Zavřel

Flétničkové vystoupení

07. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Od září se děti zvířátkové třídy 3.A učí v hodinách hudební výchovy hrát na zobcovou flétnu. Včera se naše učebna proměnila v koncertní síň, kde jsme uspořádali flétničkový koncert.  Vystupující hráli  podle notového zápisu písničku Foukej, foukej větříčku. Kdo nechtěl hrát, alespoň se koncertu účastnil jako divák. Vyhodnotili jsme tři nejpovedenější vystoupení. Sladkou odměnu ale získal každý vystupující. A nebylo jich málo!
Za 3.A Mgr. Valentová

Hygienická opatření

04. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě jsme ve škole přijali doporučovaná hygienická opatření.
Žádáme Vás o sdělení, zda jste se Vy nebo Vaše dítě v poslední době nepohybovali v oblastech zasažených  virem COVID-19. V takovém případě nás prosím kontaktujte. Pokud plánujete cestu do zasažených oblastí, zvažte po návratu možnost preventivní karantény Vašeho dítěte a postupujte podle aktuálně platných doporučení MZ ČR. Také v tomto případě budeme rádi za informaci. Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Pracujeme s Arduinem

29. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Arduino je prototypovou a otevřenou platformou založenou na snadno použitelném hardwaru a softwaru. Programovatelné desky Arduino zpracovávají vstupy a s použitím programového kódu vytvoří výstup. Přes nepájivé kontaktní pole lze snadno přidat řadu hardwarových komponent: senzory nejrůznějších veličin, ledky, motory, bzučáky, serva atd. Tím je tato platforma velice flexibilní a hodí se jak do fyziky, tak do informatiky. Arduino získalo popularitu díky své jednoduchosti a cenové dostupnosti. A s jakou chutí jsme se do poznávání této platformy pustili my? Podívejte se do fotogalerie!

Svět práce s Merkurem

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V dnešních hodinách světa práce jsme pracovali se školními stavebnicemi Merkur. Někteří si přinesli vlastní podobnou stavebnici.  Mezi hotovými výtvory byla letadla, auta, různé postavičky, jedna houpačka, loď, klec pro ptáčka nebo motorka. Jak jsme si s montáží poradili, můžete vidět v naší fotogalerii.


Za 3.A Mgr. Valentová

Školní kolo recitační soutěže

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Je již tradicí, že v únoru si mezi sebou poměří síly nejlepší třídní recitátoři. Koná se totiž školní kolo recitační soutěže s názvem Pražské poetické setkání. Letos byla účast opravdu hojná, porota si vyslechla přednes 38 soutěžících ve 4 kategoriích. V kategorii 1. tříd byla nejlepší Kristýna Hyhlíková z 1.B, mezi žáky 2. a 3. tříd porotu nejvíce zaujala Stella Kallusová ze 3.B. Velká konkurence byla mezi žáky 4. a 5. tříd, proto prvenství patřilo Jáchymu Florianovi ze 4.A a Aloisi Grecovi z 5.B. Mezi druhostupňovými recitátory měla nejzajímavější přednes Natálie Kallusová a Háta Adamovská- obě ze 6.B. Více ve fotogalerii.
Vítězům budeme držet palce v březnovém okresním kole!
PhDr. L. Kotoučková

Táborská schodová výzva - druhé kolo

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Aktualizace: Nevyhovoval ti termín v prvním kole? Druhé kolo bude v pondělí 2.3. od 14h ;)
Tým učitelů vyhlašuje výzvu pro všechny žáky i učitele. Zapojíš se i ty? Úkolem bude vyběhnout schody ve škole (ze suterénu až úplně nahoru) v co nejkratším čase. Zvládneš to pod 35 sekund? Pokud se chceš zapojit, přihlas se zde. Na prvních pět běžců čeká speciální odměna. Tak odlož telefon z ruky a utíkej trénovat.
David Brázda, Václav Vojta, Jana Kotrbatá

Pohádky Boženy Němcové ve 3.A

27. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci dvouhodinového bloku jsme měli možnost seznámit se s nejznámějšími pohádkami známé spisovatelky Boženy Němcové. Některé z nich jsme si vyslechli z audionahrávek, které namluvila herečka Libuše Šafránková, jiné jsme si přečetli společně. Jeden ze žáků měl pro třídu také připravený zajímavý referát o B. Němcové. Některé knihy spisovatelky Němcové přinesly děti k prohlédnutí z domova. Výukový blok jsme zakončili kvízem z čítanky při skupinové práci. Dokážete doplnit názvy těchto pohádek? Chytrá ………., Čert a ……….., Neohrožený …..
Za 3.A Mgr. Valentová

Animace v Aeroškole

25. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třetí oborový den jsme zavítali do Aeroškoly, kde jsme si připomněli základy a rozdělení animačních technik, stali se sami objekty animace v pixilizaci a vyzkoušeli si nejrůznější animační techniky. Střídali jsme se na stanovištích a tvořili tak různé krátké příběhy/experimenty, kde hlavní roli hrála buď naše kresba, kovové součástky, sypký materiál, přírodniny, modelína a občas i naše vlastní ruka. Oborový den jsme zakončili zhlédnutím všech filmů a moc se nám líbily! Přesvědčte se zde: pixilace, kresba, kov, sypké, příroda, modelína ... a v galerii. Těšíme se na další oborový den!
Mgr. Barbora Chrenková

3. oborový den - Svět povolání

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Téma třetího oborového dne bylo zdravotnictví. Dopoledne jsme trávili ve škole v učebně češtiny, kde nás navštívila zdravotní sestra, která pracuje v ambulanci. Nejdříve povídala o své práci, v minulosti pracovala jako porodní asistentka. Následně nám říkala o svém studiu na střední škole zdravotnické. Zdravotní sestry v nemocnici často pracují 12 hodin denně...celý článek.
Fotogalerie
Jana Tranová, 9.A

Kroužek konverzace pro přátele německého jazyka

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Freizeitangebot für Freunde der deutschen Sprache

Od tohoto pátku 14. 2. začíná od 14.15 zájmový kroužek pro přátelé/fandy německého jazyka. V malé osmičlenné skupině se budeme intenzivně zabývat konverzací na různá témata všedního i nevšedního dne. Budeme také cestovat v příštím roce do německy mluvících zemí. Tím všechny vítám a těším se na naší spolupráci.

Ab diesem Freitag, dem 14. Februar um 14. 15. Uhr beginnt das Freizeitangebot für Freunde/Fans der deutschen Sprache an. In einer kleinen achtköpfigen Gruppe werden wir uns sehr intensiv mit der Konversation über Alltägliches und weniger Alltagliches beschäftigen. Nächstes Jahr reisen wir auch in die deutschsprachigen Länder. Ich heiße alle herzlich willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
Mgr. Robert Weinrich 

Úspěch v soutěži německé olympiády

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Hurá! Naše žákyně získala třetí místo v soutěži německé olympiády. Hurra! Unsere Schülerin hat den dritten Platz im Wettbewerb Deutscholympiade gewonnen.

Naše žákyně Magdalena Bartoňová se účastnila 5. února německé olympiády v kategorii mladší žáci na úrovni obvodního kola. Dokázala ve všech čtyřech dovednostech: poslech, popis, vlastní příspěvek i konverzace porotu přesvědčit o svých schopnostech. Umístila se na hezkém třetím místě. Tímto jí gratulujeme a přejeme další skvělé úspěchy. 

Unsere Schülerin Magdalena Bartoňová hat am Mittwoch, dem 5. Februar, an der Deutscholympiade in der Kategorie „jüngere Schüler“ in der Stadtteilrunde teilgenommen. Sie hat in den vier Fertigkeiten Hören, Beschreibung, eigener Beitrag und Konversation die Kommission von ihren Kenntnissen überzeugt. Sie hat den schönen dritten Platz belegt. Daher gratulieren wir ihr und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg.
Mgr. Robert Weinrich

Po stopách Rudolfa II

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na projektovém dni se třída 5.B vrátila v čase do 16. století na dvůr Rudolfa II. Habsburského. Seznámili jsme se s původní verzí pověstí O Golemovi a každý si svého vymodeloval. Oživit se nám je ale nepovedlo. Také jsme se podívali na uměleckou sbírku Rudolfa II. a přidali mu pár exemplářů Mony Lisy, od originálu jistě k nerozeznání.
Fotogalerie
Mgr. Luděk Kovář

Milí sběroví přátelé.

08. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Protože náš dlouholetý odběratel starého papíru pozastavil z důvodu klesajících cen výkup sběru, nebudeme pořádat únorové kolo sběrové soutěže. Nyní hledáme jiná řešení, abychom mohli zajistit průběh dalších sběrových týdnů a dokončit tak celoroční soutěž. Dáme vám včas zprávu.
Váš sběrový tým

Prezentujeme projekty o škole

07. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V anglickém jazyce jsme narazili s páťáky na téma škola a tak jsme se rozhodli vyzkoušet si větší projekt i s prezentací před třídou. Ve skupinkách jsme vytvořili plakáty o historii a systému školy, akcích školy, budově jako takové, předmětech, učitelích, přestávkách i obědech a odpoledních kroužcích. Své projekty dnes žáci  prezentovali před třídou a vysloužili si krásný potlesk od svých spolužáků. Mám z nich velkou radost a vy se sami můžete přesvědčit v galerii, jak krásné projekty vytvořili a když třeba požádáte, myslím že vám i rádi znovu své práce odprezentují. Nemají se totiž čeho obávat, zvládli to skvěle!
Mgr. Barbora Chrenková

Literární soutěž

05. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí 3. února proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků letošní Literární soutěže. Ocenění žáci si převzali diplomy i knižní odměny, ti nejlepší pak přečetli své práce. Všechny oceněné práce si můžete přečíst ve sborníku zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní schůzky

04. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky ve středu 5. února 2020.

Třídní schůzky ve třídách 1.A, 2.A a 2.B začínají v 16:30 hodin.
Ve 3., 4. a 5. třídách v 17:00 hodin.
Ve třídách 6.B, 6.C, 7.A a 7.B v 18:00 hodin.

Ve třídách 1.B, 6.A, 8.A a 8.B se z důvodu nemoci třídních učitelů třídní schůzky v tomto termínu nekonají.
O náhradním termínu budete informováni. Třídní schůzky v 9. třídách již proběhly v lednu.

Vaše FZŠ Táborská

Anglické projekty ve 4. třídě

03. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Naši čtvrťáci se seznamují s přítomným průběhovým časem  a tak nejenže už umí říci, co se zrovna děje a nebo popsat obrázek, ale dokonce napsali celý dopis z dovolené, ve kterém zvládnou popsat svoje aktivity. Přijďte se na jejich povedené pohledy podívat do třídy AJ jih.
Mgr. Barbora Chrenková

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

02. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 28.1. se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích - mladší žáci (6. + 7. třída) a starší žáci (8. + 9. třída). Všichni účastníci prokázali výborné znalosti ve třech jazykových dovednostech – poslech, mluvení a ústní interakce.  Vítěz z každé kategorie bude v únoru reprezentovat naši školu v obvodním kole. Gratulujeme Jonášovi a Martinovi k vítězství a držíme pěsti v obvodním kole!

Tým cizích jazyků

Lyžaři se vrací

30. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Lyžaři právě vyráží z Krkonoš. Plánovaný příjezd ke škole je 12:30.

4.A a 5.B na lyžích

25. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 4.A a 5.B v pořádku dorazily do hotelu Krakonoš.


Mgr. Luděk Kovář

Včeličky v Milánu

23. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lara s Kamčou, naše Včeličky, jely poprvé do zahraničí, aby se zúčastnily soutěže v italském Milánu. Nejprve si prohlédly úžasné milánské centrum, monumentální dóm a světoznámé oděvní značky. Zabojovaly velmi pilně, jak se na Včeličky slušní a patří a získaly 5. místo (duo pom dance). Nádherný den završily v místním aquaparku.

Mgr. Karel Červený

Vánoční pohoda ve 3.B

21. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letos probíhaly ve 3.B Vánoce nanečisto. Ve čtvrtek provoněl školu bramborový salát, který jsme si ve skupinkách vyrobili. Večer jsme doma s maminkami usmažili řízky a v pátek už chybělo jen slavnostně prostřít a pochutnat si na svátečním obědě. Po něm došlo na rozbalování dárků. Asi jsme byli opět moc hodní :))), protože dárků bylo pod stromečkem opravdu hodně! viz. fotogalerie. Děkujeme, Ježíšku!
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Zlatovláska udělala radost rodičům i seniorům

21. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách dramatické výchovy jsme nastudovali pohádku Zlatovláska. Pár dní po vánočních trzích jsme ji zahráli rodičům v divadelním sále. Podle dlouhotrvajícího potlesku se všichni diváci výborně bavili. Protože v rámci Dne školy probíhal charitativní bazar pro Dům seniorů v Michli, zahráli jsme při příležitosti předání výtěžku 7500,-Kč pohádku i babičkám a dědečkům. Měli velkou radost. Třída 4.B přidala několik vánočních písniček a my ještě novoroční přáníčka. Byla to výborná akce, kterou určitě zopakujeme!
fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

3.B Dostihová - podzimní ohlédnutí

20. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podzimní projektový den jsme prožili ve stájích v Chuchli. Věnovala se nám dostihová trenérka paní Marcela Sýkorová. Sledovali jsme trénink, prošli jsme si stáje a mohli si některé koně pohladit a nakrmit. Už se těšíme na další návštěvu dostihového závodiště - v květnu si půjdeme zafandit na nedělní dostihy. A protože venku je vskutku podzimní počasí, přidáváme ve fotogalerii i naše skřítky podzimníčky.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Horoskop v angličtině

14. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S žáky sedmého ročníku končíme kapitolu povídání si o budoucnosti a tak jsme si téměř ke konci udělali radost a z legrace zkusili sepsat horoskopy na rok 2020. Pokud Vás zajímá, co Vaše znamení podle našich sedmáků čeká, přijďte si počíst do třídy AJ Jih. Dozvíte se, co Vás čeká v lásce, práci, zdraví i rodině a snad Vám utkví v paměti i anglický překlad Vašeho znamení.
Mgr. Barbora Chrenková

Dny otevřených dveří

08. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce budou Dny otevřených dveří v termínech 15. 1. a 11. 3. 2020 od 9 do 16 hodin. Jste srdečně zváni.
PhDr. Jitka Svobodová

Platby kroužků

07. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky budou pokračovat i ve 2. pololetí, prosíme tedy o úhradu do konce února. Na účet školy plaťte prosím jen kroužky pořádané školou, ne ty externí. Zároveň upozorňujeme, že kroužky cheerleaders a badminton se díky poskytnuté dotaci v 2. pololetí neplatí.
PhDr. Jitka Svobodová

Cheerleaders Bees vyrazil do Atén

06. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees vyrazil na svoji první letošní soutěž a to do řeckých Atén. Velmi úspěšně reprezentoval naši školu a Českou republiku a vybojoval tři stříbrné medaile v soutěži Diamond cup, konkrétně 2. místo pom dance solo junior a 2. místo pom dance solo senior. A v rámci European cheer league jsme získali 2. místo duo pom dance senior a 4. místo duo hip hop senior.
Mgr. Karel Červený

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám veselé vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Vaše FZŠ Táborská

P.S. Ve škole se sejdeme v pondělí 6.1.2020.

Kouzlo Vánoc ve 2.B

22. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příjemnou atmosféru jsme si začali užívat již ke konci listopadu, kdy jsme si vyráběli adventní věnce a zdobené větvičky. Poslední týden před vánočními prázdninami se v naší třídě válelo, vykrajovalo, peklo, mazalo, spojovalo, krájelo, loupalo, dochucovalo a hlavně servírovalo a ochutnávalo. Na prostřeném stole se objevily tři druhy cukroví a bramborový salát s řízkem. Zpěvem u stromečku jsme otevřeli naše rozbalování dárků. Každý měl radost. I vám přejeme mnoho radosti, štěstí a zdraví nejen o Vánocích, ale i v roce 2020.
Forogalerie
2.B, Mgr. Radka Plichtová a Mgr. Andrea Götzová

Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku 2020

20. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Veselé Vánoce!

20. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jak jsme pekli francouzské vánoční poleno

17. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci francouzského jazyka z 6. a 9. tříd přijali výzvu vytvořit tradiční francouzské vánoční jídlo. V pátek 13.12. jsme společně pekli “la Bûche de Noël”, tradiční roládu pocházející z Francie, jejíž kořeny sahají do 19. století. Roláda nahrazuje starobylou tradici ozdobeného polena, které na Štědrý večer hořelo v kamnech, zatímco děti zpívaly vánoční písně a poslouchaly vyprávění prarodičů. Dětí si vaření užily, naučily se některá nová francouzská slovíčka a paní asistentka Sára s nimi sdílela svou zkušenost s pečením franouzského polena.
Fotogalerie
Elie Lusaku, Sára Vidímová a francouzštináři/ky z 6. a 9. ročníku

Hodně sběru, mnoho radosti.

16. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, moc vám děkujeme za odevzdaný papír. Celkem ho bylo 3.422 kilogramů a naplnili jsme dva sběrové kontejnery. A protože šlo o předvánoční sběrový týden, odměnili jsme hned pět nejúspěšnějších tříd. Výsledky naleznete zde. Přejeme vám příjemný adventní čas.
Váš sběrový tým

Vánoce jsou za dveřmi :)

13. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Blíží se Vánoce a čas prskavek. Jednu takovou větší jsme si vyrobili dnes v chemii.

Video
Video_2
Fotogalerie
Ing. V. Vojta

Výsledky přijímací zkoušky na střední školy – jaro 2019

12. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, zde naleznete základní údaje o výsledcích našich žáků, kteří se na jaře účastnili jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), v porovnání se žáky ostatních škol v ČR. Tyto výsledky nám poskytlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Vysvětlivky k výsledkům naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Vánoce jsou tady

10. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Tým cizích jazyků za podpory dalších kolegů se rozhodl v letošním roce na poslední dva týdny před začátkem prázdnin vytvořit v našem atriu výstavu věnovanou Vánocům. A povedlo se, máme hotovo! Pokud Vás zajímají Vánoce tak, jak se slaví nejen u nás, ale i ve Velké Británii, Americe, Německu a Francii, určitě přijměte naše srdečné pozvání ke krbu a stromečku a prohlédněte si jak žáci pod vedením učitelů připravili výstavu. Na to, co Vás čeká, se můžete podívat v galerii.
Přejeme krásné svátky!

Děti dětem

10. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. Stejně jako v minulých letech se nám podařilo shromáždit pěknou částku, tentokrát to bylo 6808,- Kč, za niž jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, vlhčené ubrousky, dětskou výživu atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 6.C

Sběrová soutěž

09. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
co takhle zpříjemnit si kouzelný adventní čas sběrovou soutěží? Pokud vám to také připadá jako docela dobrý nápad, pak se na vás těšíme od úterý 10. do pátku 13. prosince vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře. A protože se jedná o předvánoční sběrový týden, bude mimořádně oceněno pět tříd, které donesou v celkovém součtu za týden nejvíce starého papíru (na jednoho žáka třídy).
Váš sběrový tým

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

08. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete zde. Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidný adventní čas.
PhDr. Bc. František Prokop

Interaktivní divadlo v AJ

04. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 15. a 22. listopadu jsme s žáky pátých a šestých tříd navštívili divadlo Reduta, abychom nejen shlédli představení v anglickém jazyce, ale také se do něj sami aktivně zapojili. Byly to hry Jackie and the Giant (5. tř.) a Alien Grammar Show (6. tř.). Nejen, že jsme se zdokonalili ve schopnosti tvořit různé otázky v našem oblíbeném cizím jazyce, ještě jsme se u toho stihli dost nasmát a herce jsme náležitě odměnili hlasitým potleskem.
Fotogalerie
Tomáš Košťál

Den školy

04. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí založení naší školy uskuteční ve středu 4. prosince 2019. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý – podrobně zde. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

03. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 28.11. proběhl druhý oborový den, na kterém jsme si vyzkoušeli, jak sami natáčet reportáž. Našim cílem bylo zjistit informace ohledně dne školy a vánočních trhů. V naší reportáži jsou rozhovory s mladšími žáky. Děti měly radost, že se mohly účastnit natáčení. Druhá skupina žáků se zaměřila na další z oborových dnů, konkrétně Okolo světa. Bylo to velice zábavné, ale zároveň pracné, protože některé záběry jsme museli natáčet několikrát. Reportáže se budou ještě stříhat, a proto se na ně v blízké době můžete těšit.
Členové oborového dne „Zažij záři – za svým snem jít“

Animace s Karlem Zemanem

03. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Náš listopadový oborový den byl pořádně nabitý! Poté, co jsme se podívali na film o Karlu Zemanovi, jsme vyrazili do muzea, které se zabývá jeho tvorbou. Tam jsme absolvovali komentovanou prohlídku, zahráli si hru Mezi literaturou a filmem, vyrobili lampičky z filmových pásů, vyfotili se se všemi možnými rekvizitami a ještě stihli vytvořit krátký animovaný film! Podívejte se, jak jsme si tento den užili v galerii, filmy pak ke stažení zde, zde, zde a zde.
Mgr. Barbora Chrenková

Díkůvzdání

02. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Věděli jste, že minulý týden ve čtvrtek bylo Díkůvzdání neboli Thanksgiving? Slaví se v anglofonních zemích čtvrtý čtvrtek v listopadu a je velice důležitým svátkem srovnatelným s Vánoci. V Americe se dokonce sjíždění rodiny z různých států, aby tento den trávili spolu, chystali klasickou večeři s krocanem, sledovali průvod nebo sport a dobře se vyspali na další den, kdy přichází Black Friday, tedy obrovské slevové akce. Pro mnohé ale spočívá kouzlo tohoto svátku právě v jeho názvu – vzdání díků, kdy by si měl každý člověk uvědomit, že ne vše je samozřejmost a za co vše je vděčný. V hodinách angličtiny jsme si povídali s rodilou mluvčí o tradici díkůvzdání a v učebně AJ Jih jsme v průběhu celého týdne lepili společně na tabuli papírové lístky, na které jsme psali za co jsme ve svém životě vděční. A víte, které slovo se objevilo nejčastěji? Rodina, tedy FAMILY :)
Mgr. Barbora Chrenková

Přispějte na Belušku

01. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Již podruhé se několik tříd naší školy zúčastnilo vzdělávací akce organizace Beluška. Ta podporuje zaměstnávání a začleňování nevidomých do běžného života. Nevidomé paní dělal doprovod vodící pes Bela. Dozvěděli jsme se, jak se nevidomí orientují a viděli jsme výraznou pomoc Bely. Výcvik takovéhoto psa však vyjde na více jak 200 tisíc korun a ne každý postižený si ho může dovolit. I proto jsme se rozhodli v rámci Dne školy uspořádat sbírku ve prospěch této organizace. Pokud byste při návštěvě vánočních trhů rádi přispěli alespoň drobnou částkou, zapečetěnou pokladničku najdete u vchodu do školy. Děkujeme!
L. Kotoučková, tř. uč. 3.B

Den školy

29. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská,
jste srdečně zváni na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí školy koná ve středu 4. 12. 2019. Začínáme v 15 hodin tradičními Vánočními trhy, od 17 hodin bude probíhat program v divadelním sále školy. Některá představení pro rodiče se budou konat i v kmenových třídách a v tělocvičně. Žáci prvních tříd předvedou, co se od září naučili, také na Slavnostech čtení (1.A v 16 hodin, 1.B v 16,15). Program bude opravdu pestrý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Discgolf

29. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborového dne si naše skupina vyzkoušela další netradiční sport, tentokrát discgolf. Setkali jsme se s několikanásobným mistrem republiky, který nám představil různé typy disků a techniky hodů. Vše jsme si také vyzkoušeli a jako bonus jsme si každý jeden disk odnesli domu. Fotky z oborového dne naleznete ve fotogalerii.

Oborové dny "Exploring UK and US"

28. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci našeho oboru jsme se ve čtvrtek vydali na různá místa v centru Prahy, která  mají spojení se Spojeným Královstvím nebo Spojenými Státy. Už víme kde sídlí americký a britský velvyslanec, po kom se jmenuje hlavní nádraží a kdo to byl, kdo byl Nicolas Winton a mnoho dalšího. Počasí nám přálo a všichni jsme si oborový den užili.   
Ing. Alena Červová

Soutěž ve šplhu

27. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 27.11. se na naší škole uskutečnila soutěž ve šplhu na tyči (laně). Zúčastnilo se jí celkem 57 žáků, 15 chlapců a 42 dívek. V kategorii 1. - 3. tříd se z dívek umístila na prvním místě Marta Tučková, z chlapců pak David Šindler. V kategorii 4. - 9. třídy vyhrála z dívek Julie Kučerová, z chlapců Petr Slabý. Slavnostní vyhlášení prvních, druhých a třetích míst proběhne v nejbližších dnech. Všem zúčastněným i divákům děkuji za povzbuzování a skvělou atmosféru.
Fotogalerie
Mgr. David Brázda

Charitativní bazar

25. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně Vás zveme na vánoční charitativní bazar, který proběhne 4.12.2019  v Klubíčku od 15 do 18 hodin. Celý výtěžek z akce poputuje do domova seniorů v Michli. V bazaru najdete plno krásného oblečení pro ženy, muže i děti, nebude nouze ani o knihy a šperky. Pokud byste si z této nabídky náhodou nevybrali, můžete si zakoupit domácí sušenky nebo třeba bábovku! Na své si tak jistě přijde každý. Tak proč neudělat radost hned několikrát - dárkem pro sebe, blízké i seniory. Těšíme se na vaši návštěvu!
Tereza Pořízková - organizátorka

Den školy

21. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí založení naší školy uskuteční ve středu 4. prosince 2019. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

7.A a 7.B v Planetáriu

20. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 13. listopadu navštívili žáci 7.A a 7.B planetárium ve Stromovce. Společně jsme shlédli program "Letíme na Mars" a to v anglickém jazyce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, například, že kosmonauti poletí na Mars několik měsíců nebo, že sonda Viking 2 objevila na fotografii povrchu Marsu "tvář" a co to ve skutečnosti je.  Fotky zde.
Za tým cizích jazyků  Ing. Alena Červová

Projekty v angličtině

19. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  V listopadu se pouštíme do nejrůznějších projektů, se čtvrtou třídou jsme tvořili věty v rozkazovacím způsobu a tak v naší třídě nyní visí nejrůznější plakáty v angličtině. které nabádají ke zdravému životnímu styly. V osmém ročníku jsme si chtěli procvičit minulý čas a tak jsme na internetu zapátrali po informacích o mládí či minulosti našich oblíbených hudebníků a sepsali vlastní  texty. Přijďte se podívat, jak se nám projekty vydařily do učebny AJ Jih.
Mgr. Barbora Chrenková

Provoz školy ve středu 6.11.2019

05. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Ve středu 6. listopadu proběhne vyučování v naší škole obvyklým způsobem. Přestože se nepřipojíme ke stávkujícím školám, neznamená to, že jsme spokojeni se stavem českého školství a s postavením pedagogů v naší společnosti. Také my vnímáme zvyšování platů pracovníků ve školství jako jednu z cest ke zvyšování kvality českých škol, k podpoře společenské prestiže naší profese a v neposlední řadě i jako motivaci pro naši práci. Jen v tomto konkrétním případě, kdy se jedná o přihození 2% navýšených prostředků na jednu či druhou hromádku, dáváme přednost tomu, proč jsme se rozhodli ve školství pracovat.
Vaše FZŠ Táborská

Halloween

01. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Součástí výuky anglického jazyka je průběžné seznamování s reáliemi a kulturou anglofonních zemí a pro potěšení mnohých jsme se věnovali právě Halloweenu! Letos si učitelé angličtiny připravili i s naší rodilou mluvčí hodiny zaměřené na slovní zásobu a třeba i poslech či diskuse na téma Halloween, hráli jsme hry, učili se slovíčka, sledovali videa, plánovali Halloweenskou party atp. Během čtvrtka měly děti možnost vyluštit kvíz a nebo zkusit Trick-or-Treating aby dostali sladkou odměnu. Děkujeme i všem dětem, které nás potěšily Halloweenským kostýmem! Fotky z jednotlivých učeben si prohlédněte zde. Těšíme se na oslavy dalších svátků!
za tým cizích jazyků, Barbora Chrenková

3.A oslavila Halloween „Vietnamským workshopem“

01. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Paní, která pro nás Vietnamský workshop připravila, Vietnam velmi dobře zná, protože zde několik let žila. Během zajímavého povídání jsme měli možnost ochutnat hůlkami banánové chipsy, sledovat přípravu zeleného čaje nebo si poslechnout zvuk vietnamských žab. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací  - například, že netopýr je motivem štěstí, banánovník je bylina, která roste zcela volně a všude, kapr je symbolem dostatku jídla, že cesta do Vietnamu trvá 18 hodin a překonáte tak vzdálenost 10000 kilometrů. Na pokračování Vietnamského workshopu v květnu se těšíme již teď.
Mgr. Martina Valentová

Projekt About Me a pozvánka na Halloween

30. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V páté třídě jsme tvořili s naší rodilou mluvčí krásné projekty o sobě, popisovali jsme co máme a nemáme rádi, psali o svých zájmech a oblíbencích. Kdo chtěl, mohl svůj projekt i prezentovat před tabulí. Všem se moc projekty povedly, podívejte se zde a zde! Na fotkách si také můžete všimnout, že se blíží Halloween, pokud přijdete během čtvrtka do učebny AJ Jih a vyluštíte kvíz, dostanete sladkou odměnu! Případně zkuste štěší s tradiční Halloweenskou koledou Trick-or-Treat u jakéhokoliv učitele angličtiny.
Barbora Chrenková

Basketbalový turnaj 2. stupně

25. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 16.10. proběhl na naší škole turnaj v basketbalu pro žáky 2. stupně. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 tříd, přičemž největší zastoupení měli žáci šestých a devátých ročníků. Atmosféra byla velmi dobrá díky velkému počtu diváků a značného nasazení všech zúčastněných hráčů. Na děleném třetím místě se umístili žáci třídy 7.B a 8.A. Ve finále spolu svedly, dle očekávání, vyrovnaný boj třídy 9.A a 9.B. Navzdory nepříznivému stavu 2:8, dokázali žáci 9.A skóre na závěr otočit a v prodloužení vyhrát celkovým výsledkem 10:8. Vítězem turnaje se tedy stala třída 9.A, která si mohla zahrát zápas s týmem učitelů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a divákům za účast a budu se těšit na dalším turnaji, tentokráte ve florbalu.
Mgr. David Brázda

Táborská strašidla - soutěž

23. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Psal se rok 1909. Žáci 7.B Baumwald a Fuchs, mladí vlastenci, hodlali místo školy roznášet protirakouské letáky. Aby zakryli záškoláctví, zmocnili se třídní knihy s úmyslem ukrýt ji někde ve školním sklepení. K večeři domů nepřišli. V temnu suterénních pater zabloudili a byli napadeni strašidly, která se vyskytují v každé školní budově. Bauwalda a Fuchse již živé nikdo nikdy nespatřil. Pravděpodobně zahynuli v podzemním bludišti chodeb hrůzou a hladem. Jejich přízraky dodnes bloudí suterénem, kde soustavné vyrušují tesklivým huhláním. Vysvobodit je může odvážlivec, který jim vezme třídní knihu a zapíše do ní jejich zameškané, neomluvené hodiny. Vymyslete k jednotlivým strašidlům legendy, tzn. jméno, jak a proč straší a jak je můžeme vysvobodit. Nemusíte popsat všechna strašidla. Porota posoudí vaše nápady. Tři vítězové budou po zásluze odměněni. Příspěvky do soutěže posílejte na: taborska.strasidla@seznam.cz

My house, my castle

22. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se čtvrťáky jsme se naučili popisovat celými větami a rozšířili jsme svoji slovní zásobu nejen o místnosti v bytě či domě, ale také jejich vybavení, probrali jsme při té příležitosti i množná čísla. Vše jsme pak uplatnili v krásném projektu, kdy jsme popisovali svůj vlastní vysněný dům. Přijďte se na naše krásné projekty podívat do třídy AJ Jih a nebo se podívejte zde. Žákům se opravdu moc povedly!
Fotogalerie
Mgr. Barbora Chrenková

Oborový den Animovaný film

21. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci prvního oborového dne jsme se seznámili nejen s požadavky na oborové práce a podobou samotných oborových dnů, ale rovnou jsme se začali bavit o počátcích i vývoji animace, ukazovali si názorné klipy. Ze školy jsem se přesunuli do muzea NaFilm, kde jsme se seznámili s počátky filmu, s filmovou technikou, různými vizuálními efekty, ale zkusili jsme si i dabing v ruchárně či virtuální realitu. Moc nás bavila i skupinová práce, kdy jsme vytvořili krátké animace, které můžete shlédnout zde, zde a zde. Fotky pak najdete zde. Těšíme se na další animovaný oborový den!
Mgr. Barbora Chrenková, Bc. Jiří Havel

Lyžařský kurz pro 2. stupeň

18. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
ve dnech 8. - 13. 3. 2020 se uskuteční pobyt na horách pro žáky 7. ročníku. Protože kapacita nebyla naplněna, rádi bychom tuto možnost nabídli všem žákům 2. stupně. Ubytování s plnou penzí je zajištěno v hotelu Obzor v Peci pod Sněžkou. Cena pobytu činí 7000,- a jsou v ní zahrnuty všechny výdaje spojené s pobytem (včetně pětidenního skipasu). S sebou je možné si vzít lyže i snowboard. Pokud má Vaše dítě o pobyt zájem, přihlašte ho prosím zasláním e-mailu na klara.vysohlidova@zstaborska.cz do 25. 10. 2019.
Do 11. 11. 2019 je potřeba uhradit zálohu 3000,- (či celou částku 7000,-). Doplatek 4000,- je pak nutné uhradit do 20. 1. 2020.
Číslo účtu školy: 47936041/0100
Variabilní symbol: 2019236
Klára Vyšohlídová

Drakiáda

17. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 11. října odpoledne si žáci v družině uspořádali v Centrálním parku Na Pankráci drakiádu a pozvali i celou školu. Děti vám vzkazují, že: „Byla nádherná, boží a moc jsme si to užili. Byla zajímavá a hezká. Přišlo hodně lidí a kamarádů včetně naší paní učitelky. Zastavovali se i kolemjdoucí, kteří se přidávali k nám. Sami jsme si draky vyráběli a bylo potřeba otevřít v parku i servis na opravování draků. Děkujeme, že jste si to přečetli a udělali si na nás čas. To je už asi všechno… Na shledanou ! Čau a pusu. 2.B.“ Za sebe bych ráda ještě poděkovala mamince paní Tůmové a mamince paní Veselé za pomoc. Děkuji i svým dětem v družině za krásnou týmovou práci a nadšení pro věc.
Tamara Klofandová

Klubíčko

16. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 18. 10. bude Klubíčko z provozních důvodů zavřené.
PhDr. Jitka Svobodová

Hurá na letiště

13. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Fanoušci letadel a letového provozu si během prvního oborového dne přišli skutečně na své. S oborem Okolo světa jsme se totiž vydali do areálu neveřejných prostor Letiště Václava Havla. Díky exkurzi jme měli možnost vidět a blíže pochopit provoz na ploše i jedinečnou záchrannou techniku. Dostali jsme se do blízkosti „ranveje“, kde jsme sledovali vzlety a přílety, zhlédli jsme odbavení letadel před startem i po přistání či jejich navádění na stání. Dále jsme díky průvodkyni mohli blíže poznat registrační značení letadel a v neposlední řadě jsme spatřili různé typy letadel včetně vládních speciálů a malých soukromých tryskáčů. Exkurze předčila mnohá naše očekávání a plni zážitků jsme se vraceli zpět do školy.
Fotogalerie
Klára Podlahová & Elie Lusaku

Pozvání pro rodiče i veřejnost

11. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme vás na dvě výstavy, které se právě v tomto období konají v naší základní škole. Jedna se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně autismu, druhá je věnovaná výročí 17. listopadu. Pokud máte zájem dozvědět se o kterémkoli tématu více, přijďte do školy vchodem přes šatny. Tam se zapište do knihy návštěv. Výstavy najdete v atriu mezi přízemím a prvním patrem a na chodbě ve druhém patře. Až budete přes šatny odcházet, nezapomeňte se v knize návštěv opět odepsat.
Příjemný zážitek přeje
FZŠ Táborská

Sběr je tady.

11. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, s novým školním rokem opět začíná celoroční sběrová soutěž. Nosit starý papír můžete od úterý 8. října do pátku 11. října, vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou. Tak na viděnou na školním dvoře.
Váš sběrový tým

2.A i 2.B v Krokodýlí zoo

10. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projektový den jsme strávili v Krokodýlí zoo, kde jsme kromě krokodýlů viděli také želvy a hady. Z videí a povídání pana průvodce jsme se dozvěděli více o životě krokodýlů - jak přežili, čím se živí, jak loví a kdo jsou jejich predátoři. V zoo jsme se pak mohli seznámit například s krokodýlem Kačenkou nebo si pohladit krajtu královskou.
Fotogalerie
Mgr. Radka Plichtová a Mgr. Štěpán Ročák

Vesmír nejen kolem 5.A a 5.B

04. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O projektovém dnu jsme se s třídami 5. A a 5. B vypravili do planetária na pořad "Vesmír kolem nás". Nejprve jsme měli čas prohlédnout si výstavu k výročí 50. let od přistání Apolla 11 na Měsíci. Poté se už všichni usadili v promítacím sále a nechali jsme se vtáhnout do tajů vesmírného nekonečna kolem nás. Cestovali jsme mezi planetami sluneční soustavy a proplouvali jsme mezi jednotlivými souhvězdími, která můžeme na obloze spatřit. Z planetária jsme odjížděli obohaceni nejen o nové poznatky, ale i o pár zajímavých suvenýrů.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Kroužek Herecká improvizace

03. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Podařilo se najít další zájemce, takže kroužek bude otevřen - tedy ve středu od 14 do 15 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Legoland

03. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola pravidelně jezdí každý rok do Legolandu. V pátek jsme si to tam moc užili. Není nic, co by se nám tam nelíbilo. Nejlepší atrakce jsou horská dráha, hrníčky, drak. Těšíme se, až pojedeme příště.
Áďa, Barča a Róza 4.A

Za pověstmi do knihovny Na Veselí

02. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 3.A strávila projektový den v knihovně Na Veselí, kde byl pro nás připravený program na téma „Pověsti“. S paní knihovnicí jsme si povídali o pověstech českých, pražských i řeckých, o Bivoji, Libuši i doktoru Faustovi. Na závěr programu jsme si mohli knihovnu celou prohlédnout, zapůjčit si domů knihy a ti, kteří v knihovně nebyli dosud zapsaní, si odnesli alespoň přihlášku.
Mgr. Martina Valentová

Kroužek Vaření

30. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kroužek Vaření začíná až příští týden - tj. v úterý 8. 10. 2019.
PhDr. Jitka Svobodová

7.B na bowlingu

29. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jak nejlépe utužovat třídní kolektiv? Společnými akcemi přece. Žáci a žákyně 7. B tráví spolu čas nejen ve škole, v lavicích, ale i mimo ně. Proto jsme se rozhodli vyrazit do Strašnic na bowling. Rozdělili jsme se do týmů a zahráli jsme si opravdu perfektně. Vynikající bylo, že si děti během hry navzájem fandily a podporovaly se. Již se těšíme na další společné akce.
Mgr. Karel Červený

Kroužky začínají

27. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Je tady říjen a s ním i kroužky. Většina z nich začíná od 1. 10., s výjimkou Sokola- basketbalové přípravky, která startuje už od pondělka. Některé kroužky se bohužel nepodařilo naplnit, nebude se realizovat Sparťanská fotbalová přípravka a prozatím Ruština a Herecká improvizace. U těchto dvou kroužků by stačilo, kdyby se přihlásili tři další zájemci, a mohli bychom je otevřít.
PhDr. Jitka Svobodová

Táborská v Legolandu

27. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Štěpán, Jana a ostatní učitelé a žáci dorazili v pořádku do Legolandu!
Příprava občerstvení ve 3.B

23. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Při zářijovém světě práce jsme si opravdu pochutnali. Připravovali jsme studené občerstvení. Domácími pomazánkami přispěly maminky a přidaly i recepty. Moc děkujeme! My jsme nazdobili pečivo a vše jsme hezky prostřeli. Po deseti pomazánkách a jedné domácí paštice se jen zaprášilo. Každý si domů odnášel několik nových receptů, které může sám vyzkoušet. I vy se můžete inspirovat. Dobrou chuť! Více ve fotogalerii.
tř. uč. L. Kotoučková

Streetdance, moderní balet - změna

20. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na přání rodičů nově otvíráme Street dance 1 ve čtvrtek od 14.40- 15.30. Moderní balet 1 bude sloučen s baletem 2 v čase 15.45- 16.35 taktéž ve čtvrtek. Noví zájemci se mohou přihlašovat na mail: tancery@seznam.cz
PhDr. Jitka Svobodová, Alexandra Kallusová

2.A V INDII

18. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída se seznámila s indickou kulturou a kuchyní a přitom jsme neopustili naše hlavní město. Navštívili jsme totiž indickou kuchyni, kde pracuje tatínek našeho spolužáka. Ochutnali jsme mangový džus, tradiční indický pokrm kari s různými druhy masa a rýží, opečené brambory a další pochoutky. Na fotografiích jsme si mohli prohlédnout, jak život v Indii vypadá. Poznávání jiných částí světa nás moc baví!
Fotogalerie.
Mgr. Štěpán Ročák, Mgr. Amálie Kořánová

Judo - ukázková hodina

18. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme Vás na otevřenou ukázkovou hodinu judo kroužku. Už zítra 19. 9. ve 14:00 v tělocvičně ZŠ Táborská. Na judo kroužcích klademe maximální důraz na profesionalitu trenérů a pestrost tréninků. Školní judo kroužky mají za cíl všeobecný pohybový rozvoj a osvojení duchovních zásad a principů juda.
Jan Ječmínek, trenér

Úhrada stravného + čipy

17. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů u dětí upozorňujeme rodiče, že pokud strávník nebude mít včas uhrazené stravné není možné, aby dostal plnohodnotný oběd. Strávníkovi bude poskytnuta pouze polévka. Není možné vydat oběd bez řádného zaplacení. Zároveň připomínáme, že strávník je povinen nosit čip, na který si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném neprokázání čipem nebude oběd strávníkovi vydán.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Zájezd do Anglie

16. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se opět chceme podívat do Anglie, tentokrát na jih a bez Londýna – budeme mít tak spoustu času na prozkoumání pobřeží. Termín je 26.4.- 1.5.2020 a cena 8100 kč zájezd, 75GBP na vstupy a doporučené kapesné 10 GBP na den. Čeká nás cesta autobusem, přejez kanálu La Manche, tři noci v hostitelských rodinách s jídlem ve formě balíčku, v ceně je i průvodce a komplexní cestovní pojištění. Navštívíme Oxford, Salisbury, Stonehenge, Jurské pobřeží, Beaulieu a Brighton. Rodiče mohou své děti na zájezd přihlásit do 27. září a to zprávou na email barbora.chrenkova@zstaborska.cz
Těšíme se!

Řecký den

13. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmé ročníky si minulý týden vyzkoušely netradiční výuku dějepisu a českého jazyka. Na den si všichni oblékli tógy a uvili věnce na hlavu. Vyzkoušeli si řecké olympijské hry, zahráli divadlo a nakonec společně hodovali. Jak jim to slušelo, se podívejte ve fotogalerii.
Za všechny zúčastněné,
Klára Vyšohlídová

Nabídka kroužků - změna

12. 09. 2019 | O škole > Klub volného času

Dnes se mi ozvala organizace, která nabízela Anglický klub, že v naší škole kroužek otvírat nebudou. Omlouvám se tedy všem případným zájemcům.
A ještě jedna změna - vloudil se mi do tabulek šotek - cheerleaders tanec je ve středu, nikoli ve čtvrtek. Děkuji za porozumění.
PhDr. Jitka Svobodová

Nabídka kroužků je tady!

11. 09. 2019 | O škole > Klub volného času

Máme přichystáno velké množství kroužků, tak neváhejte a vybírejte. Nová nabídka je zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní schůzky 6.C - změna času

09. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky třídy 6.C dne 11. 9. budou výjimečně už od 17 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

5.B v IQportu

05. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5.B se na začátku roku vydala vzdělávat zážitkem. V IQportu jsme si vyzkoušeli něco málo z různých vědních i technických oborů, procvičili jsme své smysly, znalosti i dovednosti. Nejlepší na tom všem bylo, že jsme si vše objevovali, zkoušeli a učili se tak zážitkem. Nakonec jsme si dali svačinu na sluníčku na palubě lodi a mohli jsme se vrátit do školy.

Fotogalerie

Mgr. Luděk Kovář

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019.

30. 08. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10.00 1. třídy
7:20 - 9:55 9.A + 9.B
8:15 - 9:55 2. - 8. ročník
Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v pondělí 2. 9. – v 10 hodin.
Třídní schůzka ve třídě 3.A a 5.C proběhne v pondělí 2. 9. v 17 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročníku se uskuteční ve středu 11. září 2019 v těchto časech.: 2. ročník od 16:30 hodin; 3.B, 4. ročník, 5.A, 5.B 17:00 hodin; 6. – 9. ročník od 18:00 hodin.
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka 3. - 4. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, 6.C - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Výuka 5. - 6. 9. probíhá :
1.A, 1.B - 8:15 - 11:00, družina od 11:00 (5.9.); 8:15 - 11:55 (6.9.)
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55 (oba dny)
2. stupeň - dle rozvrhu nebo dle pokynů k akci třídy. )
Školní družina uvítá žáky 2. 9. od 10:00 do 17:30, od 3. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.
Těšíme se na setkání v novém školním roce 2019/20
FZŠ Táborská

Školní jídelna

26. 08. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 2.9. – 3.9. 2019 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 4.9. 2019. Výdej obědů od 4.9. 2019 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Ples devítek

29. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Náš ples v roce 2019 být úžasný a plný zážitků. Obě třídy se spojily a utvořily partu, kterou už ani nové školy nerozdělí. I když se naše cesty v následující době rozdělí, jsem si jistá, že se opět brzy shledáme. Nejen osmáci udělali neskutečný kus práce a všichni jsme byli dojatí. Škola se s námi rozloučila se vším všudy velkolepým způsobem.
Fotogalerie
Vláďa Havlíčková, 9.A

Slavnostní ohňostroj 27. 6. 2019!

27. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, přijměte pozvání na tradiční slavnostní ohňostroj konaný u příležitosti absolventského plesu žáků 9. ročníku. Ohňostroj startuje ve čtvrtek 27. 6. 2019 ve 21,50 hodin v parku před školou. Přejeme příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Co se dělo v 2.B

26. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 2.B se pořád něco děje. Rádi chodíme např. do Národní galerie na výtvarné dílny. Také si občas něco ukuchtíme. Po vánočním bramborovém salátu to byl nedávno salát ovocný. Povedl se všem skupinkám a  byla to fakt dobrota! Hodiny matematiky jsme si zpestřili programováním robotických včelek. Ale nejvíc zábavy jsme si užili v zábavním parku Toboga na Zličíně. Posuďte sami v naší fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

2.A a 2.B na Lesance v Krušných horách

26. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školu v přírodě jsme strávili na chatě Lesanka v Mariánské v Krušných horách.Hned druhý den jsme dostali dopis od víly Fantazie, že zlá Temnota začarovala všechny pohádky. Víla nás kouzlem změnila na barevné skřítky a požádala nás o pomoc. Občas jsme u chaty, na louce nebo v lese zahlédli nejen vílu, ale i černou Temnotu. Podařilo se nám zachránit několik pohádek a Temnotu jsme porazili. Počasí nám přálo, a tak jsme se vykoupali v bazénu, jeli jsme autobusem na celodenní výlet na hrad Loket a do Karlových Varů, dělali jsme táborák, jezdili na koloběžkách a sportovali. Svou odvahu jsme prokázali při cestě nočním pohádkovým lesem. Na závěr jsme si užili nejen karneval, ale pochutnali jsme si i na slavnostních zmrzlinových pohárech. Na Lesance bylo fajn viz. fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková, Mgr. Z. Kočková

Rozdělení prvňáčků do tříd pro školní rok 2019/20

25. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání. Přejeme všem příjemné prázdniny a 2. září v 8, 30 hodin se už moc těšíme u nás na viděnou!
FZŠ Táborská

Pobyt v Deštném v Orlických horách

24. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu 17.-23. června se třída 9.B zúčastnila pobytu v Deštném v Orlických horách. Mohli jsme se zde kochat krásnou přírodou a zároveň jsme nepřišli o náš komfort. Byli jsme příjemně překvapeni prostory a vybaveností naší chaty. V letošním roce jsme se totiž rozhodli ubytovat se na vlastní pěst,  a tak  jsme měli celou chatu ve vlastních rukou. Sami jsme si připravovali snídaně i večeře, které nám chutnaly více než obědy v hospodě. Nechyběla zde ani zábava, zahráli jsme si bowling, rovněž  počasí nám velmi přálo, a tak jsme si užili i míčové hry na sportovním hřišti. Ti odvážnější z nás navštívili také lanový park v korunách stromů, který všichni úspěšně zdolali. Ve zbylých volných chvílích jsme se  díky dobrému kolektivu nenudili, znovu jsme propadli hraní karet a ohranému městečku Palermu. Na závěr školy v přírodě jsme si užili také grilování na terase se spoustou dobrého jídla. Škola v přírodě nám bohužel rychle utekla a stejně tak uteklo i devět let na této škole a my se s ní brzy budeme muset definitivně rozloučit. Je před námi poslední týden a my doufáme, že si ho užijeme stejně jako tento pobyt. Těšíme se na všechny, kdo dorazí na ples a přejeme všem krásné prázdniny!
9.B Tereza Schützová

Osmáci v Krkonoších

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci 8. tříd dorazili ho Sporthotelu Švýcarská bouda ve Špindlerově Mlýnu v pořádku.
za tým pedagogů Mgr. Miroslav Hricz

Jizerské hory se hlásí

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 1.A a 3.A dorazili do Josefova Dolu, popadli plyšáky a vzali rozhlednu Slovanka útokem. Zítra se chystáme na přehradu, doufáme, že nám bude přát počasí.
Mgr. Jana Kotrbatá

5.A a 9.A na švp

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 5.A a 9.A dorazily v pořádku do Pece pod Sněžkou.
PhDr. Bc. František Prokop

4.AB na švp

16. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 4.A a 4.B dorazily v pořádku na školu v přírodě.
Mgr. Luděk Kovář

Milí sběroví přátelé

16. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme vám za všechen starý papír, který jste přinesli během posledního sběrového týdne. Naplnili jsem opět dva kontejnery a některé třídy se tentokrát skutečně překonaly. Výsledky 5. sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

2.AB na švp

15. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

2.A i B dorazila na chatu Lesanku v pořádku.Mgr. Zuzana Kočková

Městečko

12. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na středu 5. 6. si žáci šestých ročníků pod vedením učitelů angličtiny připravili pro své mladší kamarády akci nazvanou Městečko. A nebylo to Městečko ledajaké, bylo to Městečko anglické. Třeťáci se tak mnohdy poprvé ocitli na místě, kde se česky prostě nedomluvili. Připravena byla spousta atrakcí, jako obchody, kino či kavárna. K tomu nám hráli pouliční umělci a na vše dohlížel příslušník policejního sboru. Na všech stanovištích bylo možné za obdržené libry zakoupit nějaké (více či méně imaginární) zboží či zážitek, a komu došly peníze, neměl jinou možnost, než si najít práci... Akce se moc povedla, a tak už se těšíme na další ročník.
Fotogalerie
Za tým AJ s pozdravem Jiří Havel

3.B a 3.C v Dolní Čermné

10. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Hlásíme, že jsme v pořádku dorazili na školu v přírodě. Těšíme se, jak si celý týden užijeme.
3.B + 3.C

Milí sběroví přátelé

10. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak jako se kvapem blíží konec školního roku, blíží se také konec naší celoroční sběrové soutěže. Poslední sběrový týden, kdy můžete zamíchat pořadím a vyhoupnout se se svou třídou na stupně vítězů, začíná právě nyní. Budeme se na vás těšit od úterý 11.6. do pátku 14.6. vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní.
Váš sběrový tým

1.B na Švp

09. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skřítkové dorazili na školu v přírodě bez problémů. Již jsme ubytovaní, po první vycházce a těšíme se na další dobrodružství.
Radka Plichtová

Čokoládová tretra letos i s Táborskou

07. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Běhat umí každý, hýbat se nás baví! A tak jsme se rozhodli zúčastnit se běžeckého závodu pro děti do 11 let. Školní kolo jsme zaběhli již začátkem dubna a v červnu jsme se vydali čelit běžcům z různých pražských škol. Byla to pro nás velká zkušenost. Obdrželi jsme svoje startovní čísla, startovali jsme na výstřel, běželi jsme na velkém stadionu ve dráhách, čas nám měřila časomíra. Všichni jsme do běhu dali maximum. Při pádu jsme se zvedli a doběhli do cíle. Kromě běhu jsme měli možnost vyzkoušet si další disciplíny a hry. Na foto z Čokoládové tretry se podívejte zde. Sportu zdar!
Mgr. G. Vlková, PhDr. L. Kotoučková

Třetí oko na konferenci školních parlamentů

05. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj, ozýváme se znovu ze Třetího oka. Ve čtvrtek 23.5. jsme jeli do základní školy Chýně, kde se konala konference školních parlamentů. Celou tuto akci pořádal parlament Parťáci, který je právě ze školy v Chýni. Sešlo se zde asi dvacet parlamentů. Byli jsme rozděleni do šesti skupin, ve kterých jsme se střídali na různých aktivitách. Nejvíc nás bavila hra tichá pošta, ve které jsme byli poučeni, abychom si důležité informace zapisovali. Dostali jsme tam oběd a podívali jsme se na projekty pořádané právě Parťákama. Nakonec jsme dostali možnost prezentovat náš parlament Třetí oko a projekty v tomto roce. S novou inspirací jsme se vrátili domů.                  
Vaše Třetí oko

5.B na ŠVP

03. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

5.B dorazila v pořádku na Prezidentskou chatu.

Street art a graffiti – Umění zdar!

03. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pátý oborový den byl zaměřen na street art a graffiti. Celým dnem nás provázel umělec Juraj Ďuriš. Nejdříve nám představil co je graffiti a street art, jak vzniklo a jeho stručnou historii. V podstatě šlo o to, že graffiti je podpis či jakýkoliv nápis a street art jsou ostatní „malby“. Nejdříve se spreje používaly na podpisy writerů a vyznačování území různých gangů. Dnes je grafitti a street art více umělecká záležitost. My jsme si nejdříve ve škole navrhli, co budeme tvořit. Já jsem navrhl takovou sovu. Poté jsme vyrazili na tramvaj do Modřan na legální zeď. Tam jsme dostali krátké instrukce, jak se používá sprej a jakou trysku použít na co. Pak každý začal tvořit podle vlastního návrhu. Navzájem jsme si půjčovali spreje, protože nebylo dostatek odstínů pro každého. Byl to nejlepší oborový den. Už od začátku roku jsem se na něj těšil. Asi si vyzkouším navrhnout a vytvořit ještě něco. Bylo to hrozně skvělé a zajímavé. Škoda, že to nebyly dva dny.
Fotogalerie
Jáchym Tuček, 6.A

Kroužky končí, ale už teď se můžete těšit na ty další

30. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a milí žáci,
s koncem měsíce května končí kroužky Klubu volného času při ZŠ Táborská. V červnu budou probíhat jen náhrady za odpadlé kroužky – dle pokynů jednotlivých lektorů. Nabídku kroužků na příští školní rok dostanete první školní den, tedy 2. září.
PhDr. Jitka Svobodová

Domácí úkoly v chemii

29. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Domácí úkoly v chemii máme rádi. Jsou totiž dobrovolné a baví nás. Někdy nevyjdou úplně podle našich představ, ale to vůbec nevadí :) Podívejte se, jak se nám tentokrát dařilo indikovat pH pomocí červeného zelí.
Video1, Video2.
Majda K., Verča K. 8.B

Jarní slavnosti - Rodinný tým

28. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
jako každý rok se při Jarních slavnostech uskuteční tzv. Rodinný tým. Tentokrát na téma "Únikovka". Svoji účast prosím nahlaste e-mailem (petra.machalova@seznam.cz) i s prioritním časem.
Tým Únikovky

Tentokrát Paseky nad Jizerou

26. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 4.C letos strávila školu v přírodě v krásném prostředí Krkonoš v Pasekách nad Jizerou, kde jsme navštívili Krkonošské muzeum Památník zapadlých vlastenců.  Cílem cesty do Vysokého nad Jizerou bylo Vlastivědné muzeum a cukrárna s opravdu výbornými dortíky a jinými sladkostmi. Podnikli jsme také výstup k rozhledně Štěpánka a cestou jsme potkali mloka a slepýše. Celkem jsme nachodili  27 km. Odpoledne jsme hráli vybíjenou, kriket, badminton, opékali jsme chléb a maršmelouny, vyráběli jsme totemy a sádrové odlitky. Nezapomněli jsme ani na české hokejisty a alespoň chvíli jsme sledovali jejich utkání s Německem.
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Jarní slavnosti

24. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se letos uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, her a výtvarných aktivit! Můžete se zúčastnit malování na obličej, zahrát si deskové hry, vyrábět obrázky, vyzkoušet si rovnováhu při chůzi na slackline, zapřemýšlet si v dílničce science, poslechnout si školní sbor Táboráček, podívat se na vystoupení tanečního kroužku....
Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená. Kroužky v tento den nebudou.

Slavností otevření Klidové zóny

23. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 15.5. v 17 hodin jsme za přítomnosti dětí, rodičů a vedení školy slavnostně otevřeli k užívání prostor v podkroví školy, který jsme nazvali Klidová zóna. Během setkání jsme zavzpomínali na letošní práci Třetího oka, zhlédli videa o dokončených projektech a prohlédli si fotky z jednotlivých akcí. Aby to byla kolaudace se vším všudy, po slavnostním přestřižení pásky nás čekal bohatý raut, který připravily děti. Někteří ze zúčastněných se v Klidové zóně zabydleli až tak, že se jim ani ve 20 hodin ještě nechtělo domů. Z celého odpoledne jsme měli velikou radost. Všem přejeme příjemné chvíle v Klidové zóně.
Fotogalerie
Vaše Třetí oko

Anglická literární soutěž

21. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole probíhá literární soutěž nejen v českém jazyce, ale dokonce i v jazyce anglickém. Naši žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku a vybírají si téma své práce ze tří nabízených v každé kategorii, letos to byla témata jako například má oblíbená kniha a film nebo adaptace, mé ideální prázdniny, popis nového objeveného světa, velká chyba nebo stroj času. Byli jsme mile potěšeni úrovní prací, které naši žáci odevzdávali a tleskáme jejich nápaditosti. Samozřejmě nebylo lehké vybrat nejlepší práce, ale nakonec jsme se shodli na pořadí a vyhlásili ve třech kategorích první tři místa. V letošním roce jsme navíc zajistili odměny přímo z Anglie (například anglické knihy pro vítěze) a doufáme, že oceněné potěšily. Tímto ještě jednou děkujeme zúčastněným a těšíme se na další ročník!
za tým AJ, Mgr. Barbora Doležalová

4.C na švp

20. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

4.C dorazila na školu v přírodě v pořádku.
Mgr. Martina Valentová

Květnové projekty v angličtině

20. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na prvním stupni se snažíme často v různých projektech zúročit to, co jsme se naučili. Máme teď ve třídě tedy krásné projekty třeťáků a čtvrťáků, kteří podle svých dovedností popisovali nejrůznější zvířata, a páťaků, kteří využili dovednost popsat osoby k vytvoření plakátů s hledanými zločinci a malé knížečky o svých fiktivních šílených rodinách. Podívejte se v galerii nebo se za námi přijďte podívat do učebny AJ Jih.
Mgr. Barbora Doležalová

Soutěž s kalendářem

17. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nejzazší lhůta k odeslání řešení soutěže "Poznej v kalendariu významné osmičkové události" se prodlužuje do 30. května 2019.
Mgr. Robert Tippman

Okresní kolo soutěže OVOV

17. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 29.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže OVOV. Ve vysoké konkurenci  škol zaměřených na tělesnou výchovu jsme se umístili na krásném desátém místě a ani v jednotlivcích se naši žáci neztratili. Děkuji všem za účast a těším se někdy příště.
Fotogalerie.
Mgr. David Brázda

Poznáváme perly krásné Anglie

14. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přelom dubna a května téměř tři desítky žáků z druhého stupně strávily poznáváním Londýna a jeho okolí. Volná místa v autobuse doplnili teď již naši kamarádi z Vejprnic a mohli jsme vyrazit vstříc dobrodružství. Cestou jsme projeli Německem, Belgií, Francií, ve které jsme se nalodili na trajekt. Ve Velké Británii nás čekal skutečně nabitý program, na který jsme se všichni neskutečně těšili. První i poslední den ... celý článek. Všichni máme mnoho krásných zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Sami se přesvědčte v galerii.
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Gabriela Vlková

Jarní turnaj kouzelnických kolejí

13. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na začátku jara se kouzelnické koleje 4. ročníků rozhodly uspořádat další klání, tentokrát výtvarné. Téma bylo příhodné, vytvořit jarní strom. Všechny koleje se nejprve pečlivě věnovaly vymýšlení projektu, následovala realizace a výsledný efekt zdobí naší školu do teď. Rozhodnout o nejpovedenějším jarním stromu nám pomohli žáci a pracovníci školy. Děkujeme.
Fotogalerie

Mgr. V. Boušková, Mgr. L. Kovář, Mgr. M. Valentová

3.C jsou horolezci

07. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída se dlouho těšila na slíbené lezení na umělé stěně ve Vysočanech. Jmenuje se to tam Bigwall a je to tam opravdu velké. Měli jsme horolezecký výcvik s instruktory lezení. Byli moc hodní a prima. Uměli také skvělé hry. Nejvíc se všem líbila týmová hra Souboj dvojic se šátkem. Všichni jsme lezli několikrát na stěnu až nahoru. A co pak o tom napsali někteří z nás: V pátek jsem překonal svůj strach. Lezl jsem dvakrát 6.a obtížnost a zvládl jsem to…Vylezla jsem nahoru a měla skvělý pocit.. Nelíbila se mi ta výška, moc jsem se bála, ale nakonec to bylo super…Těch barevných chytů bylo hodně a strašně mě lákaly nahoru… Bylo to prima a škoda, že to skončilo. Těšíme se, že se tam zase brzy vrátíme.
Žáci 3.C

Ředitelské volno

02. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na květnové státní svátky jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na čtvrtek 9. a pátek 10. května z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina budou ve dnech ředitelského volna uzavřeny. Věřím, že tento den využijete k aktivnímu odpočinku.
Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Další turnaj kouzelnických kolejí

01. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kouzelnické koleje 4. ročníků se tentokrát utkaly v „přírodovlastivědném“ turnaji. Lámaly si hlavu nad tím, co je mapa, jaký tvar hnízda má vlaštovka, zda je rotunda na hoře Říp postavena v románském, gotickém nebo barokním slohu. Celkem se potýkaly s 30 takovými otázkami. Výsledky kolejí se lišily opravdu jen o jednotlivé body! Doufejme, že jim nějaká energie zbyla i na další zápolení. A čeho se bude týkat? Sledujte webové stránky školy a nechte se překvapit….
Mgr. M. Valentová, Mgr. V. Boušková, Mgr. L. Kovář

3.A a páteční LEGO robotika

30. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Možná jste si všimli, že v nabídce kroužků pro letošní školní rok je i robotický kroužek. A protože pár dětí z naší třídy moc baví, rozhodli jsme se s panem A. Prokopem připravit několik Lego projektů pro celou třídu. První setkání bylo v pátek 26.4. a představte si, že jsme strávili 3 hodiny stavěním z Lega. To stavění však nebylo ledajaké, naším úkolem bylo postavit takové autíčko, které dojede co nejdál, jeho dráha bude co nejpřímější a samozřejmě se bral ohled i na estetickou stránku. Jednotlivé stáje se předháněly v tom, jakou konstrukci a prvky zařadit, aby právě jejich vůz dojel co nejdál. To, jak jsme objevovali fyziku přímo vlastníma rukama bylo skvělé. Už teď se těšíme na další projekt. Navíc jsme nadchli i žáky 8. tříd, kteří si už také Lego robotiku do výuky domluvili. Takže Legu zdar a děkujeme! Fotografie zde.
Mgr. Jana Kotrbatá

Kroužky angličtina a sportovky

27. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu od 29.4. do 3.5. nebudou kroužky Angličtina pro 1. ročník, Angličtina pro 2. ročník, Sportovní příprava z důvodu absence učitelky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
Gabriela Vlková

Okna vesmíru dokořán

25. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Oborový den „Okna vesmíru dokořán“ byl plný překvapení. Potkal jsem se s astronautem Andrewem Feustlem a poslal zprávu na vesmírnou stanici ISS. Ale začnu od začátku … celý článek.
Jan Florian

Zahraniční návštěva

25. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 24. 4. navštívil naší školu mezinárodní poradce v oblasti vzdělávání Lambrecht Spijkerboer z Holandska. Byl se podívat na hodiny matematiky ve třídách 6.A, 6.B a 7.A. Své dojmy shrnuje v této zprávě (v angličtině). Ve zprávě zmiňuje především nadšení z pěkné atmosféry ve třídách, přítomnost kooperativního učení, spolupráci žáků při řešení úkolů a ochotu pomoci si navzájem. Svou návštěvu zakončil slovy: „Jsem rád, že jsem viděl, že jsou země, kde jsou hodiny o hodně lepší, než u nás v Holandsku.“
Klára Vernerová

V pátek to vypukne!!!

24. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé školy,
chtěly bychom vám za Třetí oko poděkovat za vaši úžasnou spolupráci na projektu Klidová zóna. Podařilo se nám díky vám v krátkém časem shromáždit skoro všechno vybavení a knihy, a proto se můžeme tento pátek 26. 4. odpoledne pustit společně s dětmi do malování, montování a celkového zútulnění prostoru. Bude to výzva, ale všichni se na to těšíme. Pokud máte již doma zarezervované vybavení, prosíme o doručení během tohoto či příštího týdne do školy. Za již doručené věci moc děkujeme.
Táňa Vítková, Jana Kotrbatá a Klára Podlahová

Informace o focení tříd

24. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 26. 4. 2019 proběhne focení tříd. Cena fotografie třídy je 35,- Kč, skupinky 25,- Kč. Platby prosíme předem. Vyučování začíná až v 8,30, šatna je otevřena od 8,15.
PhDr. Jitka Svobodová

Zpívá celá čtyřka

23. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 16. 4. se v ZŠ Křesomyslova konala pěvecká soutěž Zpívá celá čtyřka. Žákyně naší školy Stella, Lucie a Carolina se soutěže zúčastnily a všechny dívky byly velmi úspěšné. Vystoupení dalších soutěžících byla velmi inspirativní a těšíme se na další ročníky soutěže.
Mgr. Květa Vostruhová

Hurá do školy se blíží

19. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme rodičům přihlášených žáků, že od příštího týdne zahajujeme program pro předškoláky Hurá do školy.

Středa 24. 4. 13,30 – 14,30 Mgr. Květa Vostruhová
Čtvrtek 25. 4. 15,30 – 16,30 PhDr. Jitka Svobodová

Prosím, dejte dětem s sebou přezutí a pastelky.
Těšíme se! FŽS Táborská

Výsledky zápisu do prvních tříd

18. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
 PhDr. Jitka Svobodová

Informace ze školní jídelny

17. 04. 2019 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku (na platby nám zbývají dva měsíce), chtěla bych Vás touto cestou požádat, aby jste sledovali konta stravného Vašich dětí, která slouží k úhradě obědů. Prosím o zaslání pouze částek, které pokryjí potřebné platby pro následující měsíce tj. květen a červen. Případné přeplatky v částce pod 1.000,- Kč je možné si vyzvednout do 27.6. po celý den do 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Přeplatky nad 1.000,- Kč budou v měsíci červenci vráceny na číslo účtu, které je uvedené na přihlášce pro školní stravování.  Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť v naší školní jídelně a těšíme se i nadále na jejich přízeň.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

I když byla zima, na sběru bylo príma.

17. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, za dubnová kamna jste rozhodně nevlezli. Váš sběrový výkon byl úžasný – řečeno čísly: dva plné kontejnery s celkem 5634 kg papíru. Děkujeme, že jste pomohli své třídě v celoroční sběrové soutěži, a děkujeme, že jste nám pomohli získat prostředky na vybudování klidové zóny ve škole. Výsledky dubnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Velikonoce v angličtině

16. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Blíží se Velikonoce, proto jsme v hodinách angličtiny využili přítomnost našeho rodilého mluvčího z USA, který pro některé skupiny připravil velikonoční aktivity. Podívejte se, jak si například žáci ve 4. třídě vyrobili zaječí uši (Easter Bunny) a hledali po třídě vajíčka (Easter Egg Hunt).
Mgr. Barbora Doležalová

1.A na horách

15. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída si v pátek 12. dubna udělala výlet na hory. A přitom jsme zůstali v Praze. Ptáte se, jak je to možné? Navštívili jsme budovu České televize na Kavčích horách. Měli jsme možnost podívat se do studií, kde se každý den natáčejí nejrůznější pořady. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to stát před kamerou, ale i za ní. Oblékli jsme si kostýmy, které se objevily ve spoutě českých pohádek, a dozvěděli se spoustu informací o tom, jak to v televizi funguje. Fotky sice nenahradí atmosféru, kterou jsme zažili na místě, ale prohlédnout si je můžete zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Projekt „Karel IV.“ v neprojektovém dnu

12. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I když nás dnes čekal běžný rozvrh – český jazyk, matematika, výtvarná a hudební výchova, celé dopoledne jsme strávili poznáváním života za vlády Karla IV. Napsali jsme dopis Karlu IV., který jsme řádně opatřili vyrobenou pečetí, vyřešením několika algebrogramů jsme se dozvěděli zajímavosti o manželkách Karla IV., naučili jsme se středověký tanec a zazpívali si známou píseň ze zhlédnuté ukázky filmu Noc na Karlštejně. Nechybělo ani několik referátů o významných stavbách, na jejichž realizaci se Karel IV. podílel, a skupinová dramatizace Romance o Karlu IV.
Mgr. Martina Valentová a žáci 4. C

Ve škole strašilo!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 6.A přespávala ve škole. Všichni si to užili, dokonce i ve zdraví přežili, stejně jako škola, kterou jsme zanechali bez následků. Některým šťastlivcům se dokonce podařilo vylekat paní učitelku a pana učitele při děsivé bojovce, kterou si pro nás přichystali. Děkujeme panu řediteli, že nám přespání ve škole povolil a dík patří také všem, kteří se akce zúčastnili.
Za třídu 6.A
tř. uč. Klára Vernerová

1.A má knížky ráda!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 5. dubna jsme navštívili pobočku Městské knihovny v Praze nedaleko školy. Paní lektorka nás seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, podle čeho najdeme knížky a jak si je můžeme půjčit domů. Pochválila nás, kolik toho o knihách víme a jak o nich umíme mluvit. A protože nás čtení baví, zůstali jsme po besedě v knihovně ještě dlouho a začetli jsme se do spousty zajímavých knih. Každý podle svého gusta. Na fotky se můžete podívat zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Poznáváme pohádky

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 2.A strávila projektový den opravdu POHÁDKOVĚ: nejdříve jsme si pověděli, jak pohádky vznikaly, jak se přenášely nejdříve ústně mezi lidmi. Také jsme si povyprávěli o tom, jak vznikaly jejich odlišnosti u různých národů a na příkladu pohádky O Popelce jsme si vyprávěli její různé verze - od české, přes ruskou, německou i americkou až po české moderní Tři oříšky pro Popelku. Děti ve skupinách kreslily obrázky nejznámějších pohádek. Paní učitelka přinesla opravdový meč i šavle a všichni si zkusili s nimi bojovat proti drakovi, kterého nahradil smeták:-) Zdá se, že draka jsme porazili opravdu důkladně. Pak paní učitelka Zorka vyprávěla reálně příběhy, na jejichž základě pohádky vznikly. Ta nejstarší, Popelka, pochází už ze starého Egypta. Nakonec jsme společnými silami vyrobili krásnou perníkovou chaloupku z kartonu, kterou si můžete prohlédnout v atriu školy. Na úplný závěr jsme si na zahradě zabojovali s 5 metrovým nafukovacím drakem. Nepřežil:-) Pohádkový projektový den nás moc bavil.
Fotogalerie
Za 2.A zapsala Zorka Gajerová

Letní družina

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také v letošním roce zajišťuje MČ Praha 4 letní družinu, a to v červenci na ZŠ Plamínové a v srpnu na ZŠ Ohradní. Přihlášky a informace naleznou zájemci zde:
ZŠ Plamínkové, ZŠ Ohradní.
FZŠ Táborská

Zlaté české filmové ručičky

10. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme se pustili do výroby krátkých animovaných filmů technikou stop motion. Sraz byl v učebně výtvarné výchovy, kde jsme se dali do první části - focení jednotlivých okének. Každá skupina se nejprve dohodla na scénáři, technice focení a použitých materiálech. Největší oblibě se těšili lego panáčci, nicméně v některých filmech obživla modelína nebo dokonce ovoce. Po focení následoval přesun do "střižny"(učebny informatiky), kde film dostal finální podobu. Skládali jsme snímky za sebe, přidávali titulky a zvukové či vizuální efekty. Dílo se všem skupinám moc povedlo. Ostatně posuďte sami! Fotogalerie zde a videa zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jiří Havel a Barbora Doležalová

Pokusy nás baví

05. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme strávili ve školní dílně, kde jsme vyráběli elektrické hračky. Kolesový "parník" z krabičky od sýru všechny zaujal, jeho výroba ale nebyla úplně jednoduchá. Další dvě hračky už byly o něco snazší: zohýbaný drát s kroužkem, který se ho nesmí dotknout a elektricky kontrolovaná spojovačka. Víme už, jak zapojit LED diodu, baterii i vypínač a taky jak donutit motor, aby se otáčel na druhou stranu. Každý nakonec odcházel domů alespoň s jedním fungujícím výrobkem.
Fotogalerie
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Milí sběroví přátelé.

04. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pokud jste se v březnu řídili lidovou pranostikou a vlezli za kamna, pak je nyní ideální příležitost k jarnímu protažení svalů. Čím více sběru přinesete, tím více rozhýbáte své tělo. Navíc přispějete na vybavení školní klidové zóny. A pokud přinesete sběr do školy opakovaně, možná splníte i svých jarních 100 kilometrů. Náš sběrový týden začíná v úterý 9. dubna a potrvá do pátku 12. dubna. Budeme vás čekat mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře. 
Váš sběrový tým

Anglické projekty v březnu

04. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nezahálíme a napříč ročníky se věnujeme nejrůznějším projektům. Prohlédněte si v galerii jak jsme tvořili a anglicky popisovali šílené oblečky se třeťáky, psali a ilustrovali básně v anglickém jazyce se čtvrťáky, se šesťáky jsme sepsali vlastní kuchařku našich oblíbených receptů nebo tvořili s deváťáky plakáty týkající se životního prostředí a vybavení nejrůznějších obchodů.
Mgr. Barbora Doležalová

Projekt Klidová zóna

03. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom vám představili projekt Třetího oka (žákovského parlamentu), který bychom rádi společně zrealizovali do konce května. Jedná se o využití a přestavbu prostoru ve 3. patře naproti divadelnímu sálu. Nápad zřídit Klidovou zónu – prostor, kde by žáci mohli trávit volný čas, např. před odpoledním vyučováním, se zrodil minulý rok v projektu Lepší místo ve škole (současná 8.B). Zástupci Třetího oka projekt dopracovali, vedení školy vyslovilo podporu a nyní je čas na samotnou realizaci. Více informací naleznete zde a seznam vybavení zde.
Vaše Třetí oko

Sbírka pro školáka z Afriky

02. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve dnech 28. a 29. března uspořádala naše třída 5.A ve škole finanční sbírku na podporu Sékouby. Chlapec Sékouba žije v Africe a již několik let přispívá naše škola na zajištění jeho školní docházky a na nejnutnější školní potřeby. Tentokrát jsme vybrali celkem 3529 korun. Všem dárcům moc děkujeme.
Třída 5.A

Jarní petrklíč

01. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 21. 3. se náš sbor Táboráček zúčastnil pěvecké soutěže Jarní petrklíč. Vystoupili jsme s písněmi pánů Svěráka a Uhíře. I když konkurence byla opravdu veliká, soutěž jsme si užili a obdivovali jsme nádherná vystoupení dalších sborů.
Mgr. Květa Vostruhová

2.B opět v barvách

22. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V Duhové 2.B už jsme vystřídali všechny barvy duhy, a tak jsme si v únoru udělali bílý den, protože k tomuto měsíci bílá barva prostě patří. Dalším přáním dětí byla černá a růžová. Proto byl březnový barevný den tentokrát dvoubarevný, abychom se černou barvou nezahalili do smutku. Ten do naší třídy nepatří! Posuďte z fotografií.

tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Druháci a spol v Peci pod Sněžkou

22. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 2.A a 2.B letos poprvé vyrazili na hory. Doprovod jim kromě dospělých dělali také nadšení lyžaři ze 6.A, kteří zejména začátečníkům často pomáhali. Chata Jindřichův dům stojí přímo na sjezdovce Eso. Sněhu bylo opravdu hodně a každé ráno jsme vyráželi do čerstvé sněhové nadílky. Úplní začátečníci dělali obrovské pokroky, a tak se všichni mohli zúčastnit pátečních závěrečných závodů ve slalomu. Kromě lyžování jsme si užívali obrovské herny, bobovali jsme, promítali si filmy a užili si i nákupů v Peci. Naše první lyžovačka se vydařila, viz. fotogalerie, a tak už se všichni těšíme na příští zimu!
PhDr. L. Kotoučková

Táborská má mozek

18. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Každý ví, že březen je první jarní měsíc, ale ne každý tušil, že 11.3. je Evropský den mozku a hned 14.3. je Den π. Třetí oko se rozhodlo, že tyto dny spojí a oslaví je v rámci dalšího Tradičně netradičního dne. Opět vznikla interaktivní výstava, kde si děti ze všech tříd mohly otestovat své logické uvažování, prozkoumat optické klamy, zahrát si paměťové hry nebo jen hledat ukryté kartičky s řeckým písmenem π. Třetí oko potěšil velký zájem o tuto akci, jak můžete vidět na fotografiích paní učitelky Kláry Podlahové, která se zároveň s žáky druhého stupně postarala o výtvarnou stránku výstavy.
Vaše Třetí oko

Ozoboti v Táborské

15. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v naší škole držíme krok s dobou, a proto jsme zakoupili armádu robotů. Budou nám sloužit k výuce programování. Právě dnes si s nimi osmáci zpestřili výuku a seznámili se s jejich základními funkcemi.
Fotogalerie. Video1. Video2.

Ing. Václav Vojta

Jak to chodí na oborovém dnu "Okna vesmíru dokořán"?

15. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 
Přečtěte si naše postřehy a prohlédněte fotky.
první oborový den:
text
fotky
druhý oborový den:
text
fotky
třetí oborový den:
text
fotky
PS: VESMÍR JE COOL !!!!!!!!!!
Mgr. Petra Prokopová Machalová

Pec pod Sněžkou

10. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti dorazily do Pece v pořádku.

PhDr. Ludmila Kotoučková

1.A umí pečovat o své zuby!

08. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 7. března jsme navštívili ordinaci dentální hygieny. Čekal na nás zajímavý program. Zhlédli jsme pohádku, luštili křížovky a bludiště, vybarvovali a povídali jsme si o tom, které potraviny jsou pro naše zuby škodlivé. Studentky a studenti vyšší odborné školy nás potom na zubařských křeslech prohlédli a my jsme tak mohli zjistit, jestli jsme si ráno vyčistili zuby opravdu správně. Dostali jsme kartáčky a zubní pasty a také osvědčení o tom, že se o své zuby umíme starat. Víme, že je nutné si je čistit dvakrát denně. Na fotky se můžete podívat zde.
Zářivé úsměvy i Vám přeje 1.A!

Kroužek vaření

08. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu od 11. do 15. 3. se nebude konat kroužek vaření z důvodu nepřítomnosti lektorky. Lekce budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Klubíčko

07. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V termínu od 11. do 15. 3. bude Klubíčko zavřené - obě paní vychovatelky odjíždějí na hory s 2. třídami. Děkujeme za pochopení.
PhDr. Jitka Svobodová

Masopustní veselí zvířátkové 2.A

05. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Těsně před jarními prázdninami jsme si v klubíku školy uspořádali mastopustní veselici. Téma bylo zvířatka (jak jinak ve zvířátkové třídě). Masopustu však předcházela pečlivá příprava. Na výtvarné výchově jsme si vyráběli masky. V českém jazyce jsme zjišťovali a zapisovali důležité informace ze života vybraného zvířete... celý článek.
Fotogalerie
Za 2.A zapsala Mgr. Zuzana Kočková

Nezklamali jste – opět dva plné kontejnery

28. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
v únorovém sběrovém kole jsme společně nasbírali celkem 4.818 kilogramů starého papíru a musíme říci, že zvláště v pátek jste nám dali zabrat. Ten den jsme totiž naplnili jeden celý kontejner – a doslova až po střechu. Všem moc děkujeme za účast a za skvělé sběrové nadšení. Celkové výsledky tříd za únorový sběrový týden naleznete zde. Tak ahoj v dubnu.
Váš sběrový tým

3. oborový den - UMĚNÍ ZDAR

26. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je tu středa, 6.2. 2019 a my jsme připraveni na další oborový den. Potřebujeme mít jen 80 kč, lítačku a být ve škole v 8:30. Po příchodu posledních opozdilců, mezi které patřím částečně i já jsme dostali potřebné informace k tomuto dni. Po vybrání peněz se dozvídáme, jaká jsou témata na oborové práce a někteří, kteří byli vzorní a přemýšleli, seznámili...celý článek.
Fotogalerie
Alžběta Šejnostová 6.B

"U lavice dítě stálo..."

25. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se začátkem druhého pololetí proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Všichni recitátoři se přednesu zhostili, jak nejlépe uměli. První stupeň byl zastoupen hojným počtem žáků, snad se v příštím roce zúčastní také více žáků z vyšších tříd. Žáci s nejzdařilejšími výkony v jednotlivých kategoriích budou reprezentovat školu v obvodním kole Pražského poetického setkání. Držíme všem palce! Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Gabriela Vlková

Máte už náš školní kalendář? Tak se zapojte do soutěže.

21. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, letošní školní kalendář jsme věnovali připomenutí významných osmičkových událostí z českých dějin. Osvěžte si své školní znalosti v kalendářové hře či se rovnou zapojte do soutěže a pošlete nám na adresu taborska.strasidla@seznam.cz události zobrazené v kalendáriu. A možná to bude i příležitost, jak si doma popovídat o slavné české historii. Kalendář je k vyzvednutí zdarma v kanceláři školy. Přejeme Vám příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Únor bílý, svaly sílí

20. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, týdenní prázdninový odpočinek je třeba zakončit pořádnou rozcvičkou. A co je vhodnější než vzít 30 kilo sběru a odnést jej ráno do školy? Zvláště, když zrovna probíhá další kolo celoroční sběrové soutěže. Tak neváhejte a přijďte – těšíme se na vás od úterý 19. do pátku 22. února vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Matematický workshop

19. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Triangl jako starší synonymum pro pravidelný trojúhelník nás provázel v úterý 29. ledna odpoledne. Mohli jsme ho nalézt v modelech nejrůznějších lidských obydlí (jeskyně, chata, domek, panelák i věž), technických objektů (lodička, kosmická loď, zámořský parník) i dalších zajímavých objektů podle vlastní fantazie. Nechyběly ani různé bezejmenné, ale o to víc krásné stavby vycházející z tvaru pravidelného trojúhelníka. Objevil se samozřejmě i pravidelný čtyřstěn (tetraedr), osmistěn (oktaedr) nebo dvacetistěn (ikosaedr). V průběhu odpoledne jsme přivítali téměř 40 dětí – žáků prvního stupně naší školy. Někteří přišli i s některým z rodičů či prarodičů. Někteří si své výtvory odnesli domů, ale většinu výtvorů si můžete prohlédnout ve spodním atriu ještě pár dnů po jarních prázdninách. Děkujeme všem za příjemně prožité odpoledne a věříme, že se uvidíme na dalších matematických workshopech.
Fotogalerie
J. Kloboučková, J. Kotrbatá, L. Kovář

Projektový den v 1.B

08. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skřítkové o projektovém dnu zakládali vlastní obchůdky. Vymýšleli jejich jména, rozmístění regálů se zbožím a také ceny. Za odměnu jsme si šli ke konkurenci koupit něco dobrého. Naši tvorbu si můžete prohlédnout zde a také v přízemí vedle naší třídy.
Radka Plichtová

Třetí oko nespí

07. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Možná by se mohlo zdát, že se ve Třetím oku nic neděje, ale opak je pravdou. Na setkáních zástupců probíhají živé diskuse o návrzích, jak můžeme vylepšit naši školu i pobyt v ní. Už teď také připravujeme další Tradičně netradiční den, na který se můžete 14.3. těšit. Pokud byste se chtěli již nyní dovědět něco více, nebojte se zeptat svých třídních zástupců. Všem děkujeme za spolupráci.
Vaše Třetí oko

Za Kelty do Národního muzea

07. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Návštěva výstavy „Keltové a jejich svět“, která se koná v nové budově Národního muzea až do konce února, nás inspirovala k nakreslení stromů, ke kterým podle keltského horoskopu - stromoskopu - patříme. Kritériem pro správnou volbu stromu je datum našeho narození. Horoskop nám pak poví, jaké jsou naše kladné a záporné stránky osobnosti. A k jakému stromu patříš ty? Jaká jsou tvoje pozitiva a negativa? Přijď si najít svůj strom do 1. patra před třídu 4.C. Mezi jedenadvaceti stromy jsou některé i méně známé, jako například cypřiš, jilm nebo cedr.
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Prvňáčci se rozloučili se svou asistentkou Karolínou

06. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milá Kájo, děkujeme, že jsi nám pomáhala a že jsi s námi strávila celé první pololetí 1. třídy. Byli bychom rádi, kdybys k nám ještě přijela. Měj se v Itálii dobře a užij si to tam. Přejeme také hodně štěstí a ať jsi pořád usměvavá. Na naše rozloučení se můžeš podívat zde.
Ahoj, píše celá 1.A a 1.B.

Dny otevřených dveří

05. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 15. 11. 2018, 5. 2. a 21. 3. 2019 od 9 do 16 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
FZŠ Táborská

I bez sporáku si dokážeme poradit aneb VAŘENÍ V 5.A

04. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V jeden lednový čtvrtek jsme se společně domluvili na tom, že bychom v naší kmenové třídě 5.A připravili studenou kuchyni v rámci předmětu Svět práce. Měli jsme zajímavé nápady jako například cheesecake, sushi, rozpuštěná čokoláda s kousky ovoce, zeleninové saláty, nejrůznější pomazánky, bramborový salát či dokonce hamburgery, které připravovali kluci. Vystačili jsme si přitom jen s rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. Všechna jídla vypadala hezky, jen ta naše třída byla jak po výbuchu. Každá skupinka pracovala aktivně a s velkou chutí. Celý den jsme si moc užili!
Fotogalerie
Za 5.A - Sofie Vachtlová, Marianna Pémová a Ela Němcová

Vzpomínky na letošní lyžařský kurz 2. stupně

30. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní lyžařský kurz pro starší žáky je minulostí, vzpomínky však rozhodně zůstanou. V polovině ledna jsme tentokrát vyrazili do krkonošské Rokytnice nad Jizerou, kde jsme byli ubytovaní v rodinném penzionu Anna. Atmosféra, vstřícnost i domácí kuchyně nám vynahradily náročné podmínky pro lyžování a snowboarding. Husté sněžení, velká mlha a náročnost terénu však patří k horám, a tak nám nezbylo, než se s tím poprat. Vystřídali jsme mírnější sjezdovky na Studenově i těžší na Lysé hoře. Přes nepřízeň počasí jsme si výborně zasportovali a i úplní začátečníci se mohou pochlubit, že sjeli nejdelší sjezdovku v ČR. Všem děkuji za spolupráci a příští rok zase na sjezdovanou!
Fotogalerie
Táňa Vítková, Adéla Švaříčková a Jiří Havel

Soutěž Voda v krajině

30. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Celý měsíc leden pracovaly děti ze třídy 4.C na modelech krajiny do soutěže „Voda v krajině“. Ve skupinách jsme vytvořili celkem 5 modelů krajiny a z nich pak třída vybrala jeden, jehož fotografie a popis jsme zaslali na adresu organizátora soutěže. Modely, doplněné zajímavými informacemi, jsou vystavené v prvním mezipatře v budově školy. /viz foto/
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Za kulturou a nákupy do Berlína

28. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 7.B je cestovatelskou třídou. Již v loňském roce jsme navštívili mj. Drážďany a Vídeň. V letošním roce jsme se rozhodli opět navštívit našeho největšího souseda. Naším cílem byl Berlín. Němčinu se učíme již druhým rokem a jak se nejlépe naučit cizí jazyk? Pasivním poslechem, ale i aktivní komunikací. Počasí nám tuto sobotu nepřálo. Přijížděli jsme do mlhavého a deštivého Berlína. Z autobusového nádraží jsme se přesunuli metrem do centra. Naštěstí déšť ustál a my si mohli vychutnat impozantní Braniborskou bránu a majestátně vzhlížející Bundestag. Zajímala nás samozřejmě i historie rozděleného města a podívali jsme se na berlínskou zeď, či zajímavé grafity na East side gallery. Odpoledne začínalo být pochmurněji, proto jsme se u televizního vysílače na Alexander Platz rozhodli prozkoumat místní obchody. Cestou domů jsme si odváželi nejen vynikající zážitky, ale i zajímavé suvenýry. Už moc se těšíme na další akci.
Mgr. Karel Červený

Olympiáda v anglickém jazyce

27. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letos měli naši žáci příležitost otestovat své znalosti a dovednosti anglického jazyka ve školním kole jazykové olympiády. Z prvního poslechového kola postoupila do druhého ústního kola dvacítka žáků. Během ústního kola mluvili žáci o vylosovaných tématech a zkusili si role-play (situaci ze života) s naším rodilým mluvčím. Na základě součtu bodů poslechu i mluvení jsme ještě týž den vyhlásili a odměnili první tři místa v obou kategoriích (6. a 7. ročník katergori I.A; 8. a 9. ročník kategorie II.A). Moc děkujeme všem účastníkům, jsme na vás hrdí,  vaše znalosti jsou vynikající! Nyní se těšíme, jak nás Helena Junková a Michal Hrtoň budou reprezentovat na okresním kole, držte jim palce!
Fotogalerie
za tým AJ, Mgr. Barbora Doležalová

Fotografický kroužek

25. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 2. pololetí nabízíme nový kroužek – pro všechny, koho baví focení a úprava fotek. Bude se konat ve čtvrtek od 16 do 16,45 hodin, pro žáky od 9 let. Lektorkou kroužku je Diviška Štefflová, cena 1 000,- Kč. Zájemci prosím hlaste se osobně nebo mailem u zástupkyně ředitele PhDr. Jitky Svobodové.

FZŠ Táborská

Lyžaři se vrací do Prahy

25. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lyžaři z Pasek nad Jizerou se rozloučili s penzionem a vydali se na cestu do Prahy. Předpokládaný příjezd je v 18 hodin.Jana Kotrbatá, Luděk Kovář

TRIANGL - matematický workshop

22. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 29. 1. 2019 v době od 15:00 do 16:30 se uskuteční další matematický workshop v naší škole. Tématem bude TRIANGL (tedy rovnostranný trojúhelník). V průběhu odpoledne se seznámíme s tím, která geometrická tělesa je možné vytvořit z tohoto tvaru (dokázal to už Platón) a inspirujeme se k vytvoření různých staveb z minulosti (pravěká jeskyně), ze současnosti (vytvoříme model víkendové chaty nebo chalupy), navrhneme i objekty z budoucnosti (kosmická loď), vlastní fantazii při tvorbě se meze nekladou. Samozřejmostí je, že potřebný materiál bude k dispozici (hrášky a dřívka) v dostatečném množství. Vezměte si chuť tvořit a přijďte si užít zajímavé odpoledne, vezměte s sebou i starší sourozence, rodiče nebo kamarády.
Za matematický tým J. Kloboučková

3.A se prokoulela do nového roku

16. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned první týden nového roku 2019 jsme využili k tomu, abychom si užili společnou zábavu. Za peníze, které jsme si vydělali na vánočních trzích, jsme šli na bowling. A věřte nebo ne, kuželky padaly jedna za druhou. Někdo byl už zkušeným hráčem, někdo hrál bowling poprvé. Pravidla jsme pochopili, vší silou jsme se do toho opřeli a možná jste o nás věděli i vy, protože když se někomu podařil STRIKE, musela to slyšet celá Praha. Moc nás to bavilo a určitě jsme tuto hru nehráli naposled.
Mgr. Jana Kotrbatá

Kroužky angličtiny

14. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tento týden v úterý a ve čtvrtek odpadají kroužky angličtiny (hodiny budou nahrazeny v červnu). Vzhledem ke změně lektora - kroužky povede nadále paní učitelka Mgr. Gabriela Vlková, se bude konat kroužek pro 2. ročník v úterý od 15 do 16,30 hodin a kroužek pro 1. ročník ve čtvrtek od 14 do 15,30 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Školní kuchyně obdržela Řád zlaté vařečky

11. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Velice děkujeme našim strávníkům za další ocenění naší práce ve školní kuchyně. Opět musím konstatovat, že si toho velice vážíme a těší nás, že strávníkům u nás chutná. S dojetím byl přijat Řád zlaté vařečky spolu s krásnými květinami pro celý personál školní kuchyně. Ještě jednou Vám moc děkujeme a jsme rády, že můžeme vařit pro spokojené strávníky.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Vánoce v 2.B

11. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní Vánoce jsme si užili se vším všudy. Nejenom se stromečkem, dárky, koledami a vánočním pečivem! My jsme si připravili takovou štědrovečerní večeři nanečisto. Ve skupinkách jsme vyrobili bramborový salát a moc se nám povedl. Od maminek jsme donesli usmažené řízky a svátečně jsme prostřeli. Nezapomněli jsme ani na ozdobení stromu pro ptáčky lojovými koulemi, jablky a křížalami. A Ježíšek byl u nás opravdu štědrý! Donesl nám několik kilogramů lega. Děkujeme, Ježíšku!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Co je nového v 2.B

10. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V prosinci jsme si užívali divadelních představení. V divadle Minor, kde je krásná herna, jsme viděli zajímavé představení Libozvuky. U Spejbla a Hurvínka nás zase pobavil Hurvínkův Mikuláš. Také jsme měli další barevný den. Tentokrát jsme svítili v oranžové barvě. Podívejte se do fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Podzimní kolo OVOV na naší škole

10. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I v letošním školním roce proběhlo podzimní kolo OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Děti se utkaly v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, kliky, leh-sedy, přeskok přes švihadlo). Byla to úžasná vánoční atmosféra, kdy se děti navzájem podporovaly a fandily si. Přijela se na nás podívat Česká televize, která o naší školní akci referovala ve svém pořadu Olympijský magazín (12:40 – 13:50).
Mgr. Karel Červený

Platby kroužků

09. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky budou pokračovat i ve 2. pololetí, prosíme tedy o úhradu do konce února. Na účet školy plaťte prosím jen kroužky pořádané školou, ne ty externí. Zároveň upozorňujeme, že kroužky cheerleaders a badminton se díky poskytnuté dotaci v 2. pololetí neplatí.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužek vaření

08. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 10. 1. a v týdnu od 14. 1. se nebude konat kroužek vaření z důvodu onemocnění lektorky.
PhDr. Jitka Svobodová

PF 2019

29. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé, nespoléhejte pouze na štěstí. To pravé zlato je přece vědění! Přejeme Vám radostný a spokojený rok 2019.
Vaše FZŠ Táborská
P.S. Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019.

Jak dopadl předvánoční sběrový týden?

28. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí papíroví sběrači,
v předvánočním souboji se sněhem sběr nakonec vyhrál – byly ho celé dva kontejnery. Všem moc děkujeme za účast ve sběrovém zápolení, které vyhrála třída 2.A. Mimořádnou předvánoční prémii pro třídy 2. stupně si odnesla třída 8.A. Celkové výsledky naleznete zde.
Krásný a bohatý sběrový rok 2019 vám přeje
Váš sběrový tým

Vánoční čtení prvňáčkům

21. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jakožto deváťáci tento rok čteme prvňáčkům různé pohádky. Prosincové čtení bylo zaměřeno vánočně, a proto jsme četli z knihy „Děti z Bullerbynu“ kapitolu o Štědrém dnu. Na židlích rozestavěných do půlkruhu a s prvňáčky posazenými v chumlu před námi jsme jeden po druhém četli kousek textu. Pak si každý z nás našel dva nebo tři prvňáčky a pomáhal jim vypracovat pracovní list. Děti si zkoušely čtení, protože list byl popsaný velkými tiskacími písmeny. Některým to šlo lépe,  některým hůře, ale s občasnou malou pomocí to zvládly. Už na začátku našeho čtení je paní učitelka upozornila, aby dávaly pozor. Když poté dostaly  pracovní listy, byly na nich otázky, které byly obsaženy v přečteném textu. Taky měly na listech cvičení, kde musely porozumět textu. Byl to úryvek ze stejné knížky, ale z jiné kapitoly. Když všechno vypracovaly, mohly si za odměnu vybarvit omalovánky. Prvňáčci říkali, že je to bavilo, což nás těšilo. Prvňáčkům přejeme, aby se co nejdříve naučili psát i číst tak, aby si třeba jednou přečetli tuto knížku sami.
Fotogalerie
Marta Pikhartová, 9.B

Vánoční turnaj prvních tříd

17. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 13. prosince se obě první třídy setkaly na prvním florbalovém sportovním utkání proti sobě. Ti, kteří se nezapojili přímo aktivně do utkání, podporovali své spolužáky fanděním a povzbuzováním. Všem sportovcům patří velké uznání. Zcela jistě to není poslední akce svého druhu, na kterou se můžeme těšit.
Fotogalerie.
Radka Plichtová a Štěpán Ročák

Děti dětem

13. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. Stejně jako v minulých letech se nám podařilo shromáždit pěknou částku, tentokrát to bylo 7795,- Kč, za niž jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, vlhčené ubrousky, dětskou výživu atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 9.B

Matematický turnaj kouzelnických kolejí

10. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V minulém týdnu se kouzelnické koleje 4. ročníků střetly v dalším turnaji. Žáci se v něm tentokrát tolik nenaběhali, ale museli zapojit všechny své mozkové závity. Jednalo se totiž o turnaj v řešení matematických úloh. Všichni víme, že nejvíce bodů může získat pouze jedna kouzelnická kolej. Pro nás však bylo důležité si ověřit, že zvládneme vyřešit netradiční matematické úlohy a každý, ač třeba malým dílem, přispět k úspěchu naší koleje. Už teď se všichni těšíme, až se společně setkáme u dalších turnajů nebo při společně strávených chvílích.
Mgr. Veronika Boušková, Mgr. Luděk Kovář, Mgr. Martina Valentová

Bude sběru více než sněhu?

07. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
pojďme si zpříjemnit čekání na Ježíška vánočním kolem sběrové soutěže. Nosit starý papír můžete od úterý 11. do pátku 14. prosince vždy mezi 7.30 a 8.00. A protože se jedná o vánoční sběrový týden, bude tentokrát oceněna také nejlepší sběrová třída z 2. stupně.
Váš sběrový tým

Kroužek Vaření

07. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu od 10. 12. nebudou kroužky Vaření.
PhDr. Jitka Svobodová

Den školy

07. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ještě jednou si dovolujeme všechny pozvat na Den školy, který se koná 6. 12. 2018 od 15 hodin. Podrobný program k nahlédnutí zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Zlaté české ručičky v Maříži

05. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Druhý oborový den jsme zamířili do keramické dílny Maříž, kde jsme si zkusili práci s keramikou. Vybrali jsme si hrníček či mističku, které byly už pokryté bílou glazurou, a pak pomocí barev či vyškrabávání tvořili své vlastní originální kousky. O několik dní později jsme vypálené hrnečky a mističky přivezli do školy a už je můžeme používat či s nimi někoho obdarovat. Oborový den se nám moc líbil (podívejte se zde) a už se těšíme na příští!
Barbora Doležalová a Jiří Havel

Divadlo v anglickém jazyce

05. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I v letošním roce jsme pro naše žáky prvního stupně objednali interaktivní divadlo v anglickém jazyce. Herečky přijely do školy a v rámci hodin angličtiny vystoupily v našem divadle jako Mr. Suits a Kiki. Třeťáci shlédli představení Xmas Escapades kde Mr. Suits hledal smysl Vánoc, čtvrťáci řešili pokus o vraždu v zábavním parku (Fun Fair Mystery Murder) a páťáci zachraňovali postapokalyptický svět od smrtící nákazy s pomocí dvou ninjů/agentů (Decoding mission). Děti si představení moc užily a ocenily i to, že jim občas herečky napověděly česky. Foto zde.
za tým cizích jazyků, Mgr. Barbora Doležalová

Planetárium anglicky!

05. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Koncem listopadu jsme se vydali s osmáky do Planetária Praha na program Our Violent Planet (Naše Bouřlivá Planeta). Celý program i s úvodním popisem jsme měli objednaný v anglickém jazyce a moc se nám to líbilo. Před i po programu jsme trávili čas na interaktivní výstavě v prostorách planetária a vyplňovali pracovní list v anglickém jazyce. Moc jsme si to užili!
Fotogalerie.
8. ročník, Barbora Doležalová, Elie Lusaku

Představení s Táboráčkem zrušeno

04. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Představení s Táboráčkem 20. 12. v Komunitním centru matky Terezy na Hájích je zrušeno.
Mgr. Květa Vostruhová

Celoškolní matematická hra

03. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

První kolo celoškolní matematické hry je za námi! Do řešení úloh se zapojili převážně žáci 1. stupně, kteří odevzdali 32 zajímavých řešení. Díky těmto řešitelům přispěje naše škola na Dětské centrum při Thomayerově nemocnici částkou 320 Kč. Další kolo celoškolní matematické hry začíná již toto pondělí 3. 12. 2018. Věříme, že se do něj zapojíš i ty a pomůžeš svým řešením přispět na dobrou věc!
Matematický tým

Skřítkovská adventní dílna

03. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 28. 11. u nás proběhla adventní dílna. Popovídali jsme si o tom, jak kdo slaví vánoční prázdniny, dozvěděli jsme se také, jak slaví Vánoce v jiných zemích a pak už se šlo vyrábět. Na pomoc nám přišli rodiče a z jehličnatých větviček a slaměných korpusů jsme vytvořili krásné adventní věnce a ozdobené větvičky na pověšení. Jen se podívejte.
Tř. uč. Radka Plichtová

1.B v Botanické zahradě Troja

02. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rozdělili jsme se na dvě skupiny. První skupina procházela nejprve botanickou zahradou a s paní průvodkyní si povídala o stromech. Nejvíce nás zaujal strom s názvem Sekvojovec obrovský, který potřebuje oheň, aby se jeho šišky se semeny otevřely. Druhá skupina šla do skleníku Fata Morgana, ve kterém bylo i akvárium. Poté se skupiny vyměnily. Přestože byla venku veliká zima, den jsme si užili. Podívejte se sami.
Tř. uč. Radka Plichtová

Skřítkové spali ve škole

01. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skřítkové z 1.B poprvé přespali ve škole. Nejen, že se museli sami uložit ke spánku, ale čekala je i náročná cesta po svíčkách z nejvyššího patra Táborské až k nim do třídy. Jak jsme si akci užili, můžete vidět ve fotogalerii.
Tř. uč. Radka Plichtová

Kroužky

29. 11. 2018 | O škole > Klub volného času

Dne 6. 12. 2018 vzhledem k probíhajícímu Dni školy nebudou kroužky.
PhDr. Jitka Svobodová

Vystavení diplomu pro školní kuchyni

27. 11. 2018 | Školní jídelna > Aktuality

 Školní kuchyně velice děkuje našim malým strávníkům za tak krásné ocenění, vystavení Diplomu pro nejlepší kuchařky v Praze 4. Velice si tohoto ocenění vážíme a moc nás těší, že strávníkům u nás chutná. Ještě jednou děkujeme a dobrou chuť v naší jídelně.

Diplom1.
Diplom2.

J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Den školy

27. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 112. výročí založení naší školy uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

2.B Duhová se červenala

27. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přestože je venku sychravý podzim, 2.B byla plná vlčích máků! Měli jsme totiž další barevný den. Podívejte se, jak nám to v červené slušelo!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

2.B spolu s 5.B na exkurzi v České televizi

27. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Měli jsme možnost nahlédnout do nahrávacích studií v České televizi. Naši průvodci nás provedli také dílnami, ve kterých se vyrábějí kulisy např. pro pořad Planeta YÓ. Největší zážitek jsme však měli ve studiu Déčka, kde jsme sledovali přímo natáčení jednoho z pořadů. Potichu jako myšky jsme pozorovali práci herců, režiséra, kameramanů i osvětlovačů. Na závěr jsme měli možnost vyzkoušet si různé kostýmy a okusit práci moderátora zpráv za pomoci čtecího zařízení. Na výstavě v jedné z budov České televize jsme si prohlédli nádherné šaty soutěžících z taneční soutěže Stardance. Návštěvu této interaktivní výstavy všem doporučujeme. Více ve fotogalerii.
tř. uč. L. Kotoučková a L. Černá

První oborové dny Umění zdar!

26. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zatímco první oborový den Umění zdar! probíhal v ateliéru Aeroškoly, kde jsme vytvářeli krátké animované klipy (k nahlédnutí zde) a nesl se v ryze tvůrčím duchu, tak druhý den jsme pro změnu zavítali do prostor galerií. Naše první kroky směřovaly na komentovanou prohlídku do Valdštejnské jízdárny, kde aktuálně probíhá výstava Františka Kupky. Kromě prohlídky s lektorkou jsme se účastnili i tvůrčího workshopu, který nám pomohl hlouběji pochopit Kupkovo celoživotní dílo. Toulky po galeriích završila návštěva Rudolfina a výstavy Space Maker Petra Písaříka. Zde jsme se procházeli mezi prostorovými díly, která jsme nechali na sebe volně promlouvat. Naše dojmy a myšlenky se pak staly skvělou příležitostí k diskuzi.
Fotogalerie.
Mgr. Klára Podlahová a Mgr. Kristýna Říhová

Atlas rostlin

25. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Víte, že vlčí mák dorůstá do výšky až 100 cm, plodem lilie cibulkovité je tobolka vejcovitého tvaru, že sasanka hajní patří do čeledi pryskyřníkovitých rostlin? To vše jsou informace, které se můžete dozvědět v obrázkovém atlasu rostlin, který na hodinách výtvarné výchovy vytvořily děti ze 4.C. /viz foto/
Mgr. Martina Valentová

Vánoce v Toulcově dvoře

24. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci projektového dne se kouzelnické třídy 4.A a 4.B vydaly do Toulcova dvora. Byl zde pro nás připraven program s názvem „Vánoce na statku“. Společně s lektorkami jsme si připomněli adventní čas a vánoční tradice našich předků. Některé byly pro nás již známé, ale spoustu jich bylo i nových. Na začátku jsme si tedy o Vánocích hlavně povídali, zpívali jsme koledy a nakonec jsme si každý v rámci dílničky vytvořili a domů odnesli pět různých vánočních výrobků – zdobený perníček, vlastnoručně zamotanou svíčku z včelího vosku, pečeného čertíka, řetěz ze slámy a andělíčka z pravé ovčí vlny. Moc jsme si to užili a příjemně jsme se vánočně naladili.
Fotogalerie
Veronika Boušková a Luděk Kovář

1.A v Národním muzeu

23. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projektový den 20. listopadu jsme strávili v Nové budově Národního muzea a šli jsme po stopách Keltů, kteří kdysi žili na našem území. Kromě toho, že jsme viděli mnoho zajímavých předmětů z jejich doby, měli jsme také možnost navštívit archeologickou dílnu. Zde jsme některé předměty dostali do vlastních rukou a mohli jsme si sami na vlastní kůži vyzkoušet práci archeologa. Na fotografie se můžete podívat zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

19. 11. 2018 | O škole > Výroční zprávy

Milí přátelé naší školy, ohlédnutí za jedničkovým, tedy 111. školním rokem naší základní školy nabízí výroční zpráva, kterou naleznete zde. Zpráva je o nás všech, kteří se v naší škole setkáváme, a já vám děkuji za spolupráci. Pevně věřím, že se setkáme také 6. prosince, abychom společně oslavili již 112. táborský školní rok.
PhDr. Bc. František Prokop

Florbalový turnaj 8. a 9. tříd

18. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 16.11. se v Táborské konal tradiční turnaj ve florbale. Své síly a umění změřili hráči z 8. a 9. tříd. Celkem nastoupilo pět týmů, které hrály postupně systémem každý s každým. Všichni hráči předvedli skvělé výkony a byli odměněni fanděním a potleskem spolužáků. Celý turnaj proběhl v přátelské atmosféře a všichni se těší na odvetu. Vítězem turnaje se stal tým 9.A, jenž jako jediný přehrál hráče z 8.A, kteří skončili druzí. Třetí místo obsadila třída 8.B. Gratulujeme všem zúčastněným.
Fotogalerie
Mgr. David Brázda a Mgr. Táňa Vítková

Světový den laskavosti s 8.B

17. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět po roce jsme v úterý 13.11. oslavili spolu s dalšími 445 školami či organizacemi Světový den laskavosti. Po loňské návštěvě domova pro seniory jsme se rozhodli, že uklidíme okolí školy. Během odpoledne jsme naplnili několik pytlů odpadky, které se válely v přilehlých parcích a kolem našeho školního hřiště. Přejeme všem hodně laskavosti!
8.B a Mgr. Táňa Vítková

Matematický workshop NIM

16. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 14. 11. proběhl na naší škole matematický workshop zaměřený na hru Nim a její varianty. Žáci hráli ve dvojicích buď mezi sebou nebo s učiteli a studenty z pedagogické fakulty. Hráli jsme hry s víčky a dřívky, užili jsme si u toho hodně zábavy a také jsme se toho hodně naučili. Mnozí odhalili způsob, jak a za jakých podmínek ve hře vždy zvítězit.. Fotografie si můžete prohlédnout zde. Už se těšíme na další zábavný workshop!
Za matematický tým Mgr. Štěpán Ročák

Projekty v angličtině

16. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výuku cizího jazyka velice rádi doplňujeme nejrůznějšími projekty. Na prvním stupni pak mají tyto projekty typicky podobu obrázku s popisem v celých větách - podívejte se, jak letos třeťáci popsali svou vysněnou třídu, čtvrťáci vysněný dům nebo byt a páťáci posílali pohledy z fiktivní země.
Mgr. Barbora Doležalová

Přespání s angličtinou

15. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V listopadu jsme poprvé uspořádali pro žáky druhého stupně dobrovolnou akci s názvem Přespání s Paddingtonem a soudě podle toho, jak se vyvedla, budeme po novém roce pokračovat. Ve večerních hodinách jsme se s přihlášenými žáky sešli a náš večer jsme začali literárním workshopem - žáci dostali za úkol přečíst ve dvojici část příběhu z autentické knihy o medvídkovi Paddingtonovi, k němu pak plnili různé úkoly. Když jsme se pak sešli a celý příběh si převyprávěli, mohli jsme si pustit filmy s Paddingtonem v anglickém znění a s anglickými titulky. Užili jsme si krásný večer a tešíme se na další takovou akci! Pokud se chcete podívat, jak jsme se měli, v učebně AJ-Jih máme plakát i texty k nahlédnutí.
Fotogalerie
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Gabriela Vlková

Voda v krajině

14. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Voda v krajině je název soutěže, kterou vyhlásily Pražské vodovody a kanalizace pro základní školy. Do soutěže se celkem přihlásilo 11 škol z Prahy. Úkolem soutěže je vytvořit model krajiny, do kterého zahrneme co nejvíce opatření bojujících proti suchu a ubývání vody z naší krajiny. Soutěž již začala a má několik fází. V té první se budeme formou her seznamovat s teoretickými informacemi jako například, že vodní nádrže sice pomáhají zachycovat vodu, ale zároveň při jejich stavbě měníme ráz krajiny nebo dojde ke zničení určitého druhu živočichů, že přibývající betonové či asfaltové plochy nepropouštějí vodu do půdy, a ta rychleji z naší země odtéká. V druhé fázi pak vyrobíme model krajiny z různých materiálů a ve třetí fázi ho nafotíme, vytvoříme k němu písemnou dokumentaci a to vše zašleme organizátorovi soutěže. Pokud se nám nepodaří získat žádnou cenu, rozhodně nebudeme smutní, protože nás bude těšit pocit, že nám není osud naší krajiny lhostejný. Přiložená mapa stažená z webových stránek hydrometeorologického ústavu ukazuje, kolik vody se nyní v půdě nachází.
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Slavnostní zasedání Třetího oka

13. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První listopadová středa byla pro znovu oživlé Třetí oko velmi významná. Uspořádaly jsme pro čerstvě zvolené zástupce 5. až 9. tříd slavnostní podvečerní setkání. Členové žákovského parlamentu se účastnili úvodní seznamovací aktivity či například diskuse zabývající se činností Třetího oka. A co by to bylo za večer bez večeře. U krásně prostřeného a nachystaného stolu jsme si pochutnali na různých druzích pizzy, ochutnali jsme asijské sushi  a jiné slané pochutiny, na samotný závěr pak nemohl chybět dezert. Posilněni a motivováni týmovou náladou se již těšíme na další setkání, kdy se pokusíme dát naším nápadům a představám tu správnou formu.
Fotogalerie
Klára Podlahová, Jana Kotrbatá a Táňa Vítková

Deváťáci čtou prvňáčkům

13. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak už je na naší škole zvykem, i letos deváťáci četli prvňáčkům. Někteří prvňáčci už možná číst umí, ale jiní se to teprve učí, a proto jsme jim my, jakožto žáci 9.B ve čtvrtek 8. listopadu četli pohádky. Našli jsme si každý své dva prvňáčky, (protože jich je dvakrát více než nás) a odvedli jsme je do knihovny. Kde jinde by se lépe četlo než v knihovně, že? Pohádek je velká spousta, a tak každý deváťák četl jinou pohádku. Někdo slyšel pohádku o Karkulce, někdo o Otesánkovi nebo třeba o Chytré horákyni, všem prvňáčkům se líbily a mnozí je již znali. Prvňáčci doplňovali naše předčítání, protože text byl částečně obrázkový. Také dostali pracovní listy společně s přáním, kam nakreslili obrázky k pohádkám, které slyšeli. My všichni rozhodně prvňáčkům přejeme, ať se brzo naučí číst a psát, tak dobře, jako to už umíme my, a možná ještě lépe. Také se na naše prvňáčky těšíme při další společné akci.
Fotogalerie
Tereza Schützová 9.B

Kouzelnické koleje slavily Halloween

05. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Visací obrázek s netopýrem, pavučinu s děsivým pavoukem, veselou dýni – to vše si dnes v divadelním sále mohli v rámci oslav halloweenského svátku vyrobit žáci 4. tříd. Mohli jsme zde potkat strašidelné čarodějnice a čaroděje, kostlivce i duchy. Samozřejmě oslavu provázely sladké odměny za povedené výrobky. Dobrá nálada a přátelská atmosféra rozhodně nechyběly.  A kde že se příště kouzelnické koleje potkají? Možná tentokrát potrápí své kouzelnické hlavy!
Fotogalerie
Mgr. M. Valentová, Mgr. V. Boušková, Mgr. L. Kovář

Celoškolní matematická hra pro každého

02. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Matematický tým naší školy vyhlašuje pro všechny žáky školy celoškolní matematickou hru. V budově školy jsou umístěny čtyři různě obtížné matematické úlohy, jsou barevně odlišené barvami duhy. Pokud se rozhodneš zapojit do hry, pokus se vyřešit alespoň jednu úlohu, kterou najdeš vyvěšenou v období od 1. do 15. listopadu na chodbách školy. Řešení můžeš odevzdávat do 22. listopadu 2018 panu učiteli Kovářovi nebo svému vyučujícímu matematiky. Pro řešení je důležitý nejen výsledek, ale i postup, pokud možno originální a zajímavý. Za každé odevzdané řešení přispěje škola 10,-Kč na kojenecké oddělení v Thomayerově nemocnici, proto je důležité každé odevzdané řešení. Za měsíc se můžeš těšit na sérii dalších zajímavých úloh. Případné dotazy ti zodpoví vyučující matematiky.
Fotogalerie
Mgr. Jaroslava Kloboučková

Oslavili jsme 100 let naší republiky

01. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek se na Táborské konala velká oslava. Celá škola slavila 100. výročí založení naší republiky. Žáci i učitelé přišli oblečeni ve státních barvách. Po celý den byla pro ně připravena výstava, kde si mohli prohlédnout dobové předměty a oblečení, knihy, mince a bankovky. Dále si mohli rozšířit své znalosti o státních symbolech. Za správné vyplnění kvízu obdrželi sladkou českou odměnu. Ve škole nám také vyrostl národní strom, který děti ozdobily lipovými listy s vlastním přáním. Atmosféru prvního Tradičně netradičního dne můžete zhlédnout na videu či fotografiích.
Klára Podlahová, Jana Kotrbatá a Táňa Vítková

Happy Halloween!

01. 11. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letos jsme se rozhodli zprostředkovat žákům alespoň částečně atmosféru Halloweenu, který se v anglofonních zemích slaví 31. října, i mimo hodiny anglického jazyka. Tentokrát tedy Halloweenské dekorace nezdobí jen třídy angličtiny. S žáky jsme vyrobili výzdobu, nainstalovali ji ve druhém patře a upořádali pak malou Halloweenskou sešlost o velké přestávce. Kromě krásných duchů, dýní a netopýrů si na výstavě můžete přečíst v angličtině základní informace o Hallowenu, naučit se pár slovíček, přečíst si vtipy nebo se naučit koledu. Ve středu o velké přestávce jsme pak vyřezali dýni, děti si mohly pomalovat obličeje a když řekly správně koledu, dostaly malou sladkost. Máme velkou radost, že se tato akce povedla, přesvědčte se sami v galerii!
za tým cizích jazyků, Mgr. Barbora Doležalová

Turnaj kouzelnických kolejí

31. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulých týdnech se sešli jednotlivé kouzelnické koleje 4. ročníků k přátelským utkáním ve vybíjené. Kolej Ostrozraků, Jenommágů i Nebelvíru bojovali v utkáních fair play a dokázali přijmout porážku, neboť vítěz každého zápasu může být pouze jeden. Ač si některá kolej odnesla ze zápasu vítězství či prohru, vzájemné zápasy si všichni náležitě užili a pořádně si u nich zasportovali. Už se všichni těší na další společnou akci, která nás zanedlouho čeká.
Mgr. Veronika Boušková, Mgr. Luděk Kovář, Mgr. Martina Valentová

Jako Josef Mánes

26. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Při návštěvě Muzea hl. města Prahy zaujal naši třídu 4.C originál kalendářní desky ze Staroměstského orloje, kterou namaloval český malíř Josef Mánes. Deska má uprostřed městský znak Prahy se zlatými věžemi a hradbami, okolo jsou menší obrázky s jednotlivými znameními zvěrokruhu a větší obrázky jednotlivých měsíců. V dnešním dvouhodinovém bloku výtvarné výchovy jsme se pokusili o napodobení Mánesovy desky. /viz obrázek/
Mgr. Martina Valentová

Třetí oko opět bude!

22. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci pátých až devátých tříd mohli ve čtvrtek zhlédnout úvodní prezentaci k obnovení práce školního parlamentu - Třetího oka. Formou videa jsme se snažily žáky jednak pobavit a ukázat na některá témata, kterým bychom se mohli věnovat, a zároveň je tímto způsobem pozvat ke společné práci a rozhodování, jak bude jejich škola vypadat. Do 26.10. si mohou tyto třídy zvolit dva své zástupce, kteří se budou účastnit společných setkání. Zároveň jsme vyhlásily první Tradičně netradiční den, který bude připomínat 100. výročí založení naší republiky. Všichni žáci a učitelé mají za úkol přijít 26.10. oblečeni v národních barvách – bílé, červené a modré. Těšíme se na všechny.
 T. Vítková, J. Kotrbatá a K. Podlahová

Zelený den v 2.B

22. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Venku příroda hraje podzimními barvami, ale u nás ve 2.B se minulý týden vše krásně zelenalo! Měli jsme totiž zelený den. Ten jsme si náležitě užili, nahlédněte do fotogalerie.
tř.uč. PhDr. L.Kotoučková

2.B ve Veletržním paláci

22. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída v rámci projektového dne navštívila Národní galerii. Spolu s lektorkou jsme zkoumali barvy a motivy jednotlivých moderních obrazů, hledali různé detaily a dívali se kolem sebe přes malý rámeček. Zkoušeli jsme napodobit zvuky, které by vydával obraz, kdyby mohl mluvit a nahlédli jsme i do sochařského ateliéru. Naše první návštěva Národní galerie se vydařila a určitě se tam ještě vrátíme.
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Na loňský rok jsme navázali úspěšně

22. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé sběrové soutěže, po prvním sběrovém týdnu nového školního roku je znát, že vaše sběrové nadšení přes prázdniny neupadlo. Opět se na dvoře střídaly sběrové kontejnery, opět jsme měli plné ruce práce, zkrátka - opět celou školu zachvátila sběrová horečka. A opět můžeme říci DĚKUJEME! Nasbírali jsme krásných 5.490 kilogramů papíru. No a jak byly úspěšné jednotlivé třídy, to naleznete zde.
Váš sběrový tým třídy 9.A

Oborový den Exploring UK and US

19. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na prvním oborovém dni jsme měli možnost porovnat americkou a britskou angličtinu. Nejprve jsme se dozvěděli  jak se žije v New York City od člověka nejpovolanějšího tedy od pana učitele, který v NY strávil většinu svého života. Potom jsme si zahráli kriket na školním hřišti pod vedením trenéra z UK. Všichni jsme si to velmi užili i díky krásnému počasí. Jak nám to šlo sami posuďte v galerii.
Ing. Alena Červová

O líné babičce, která vůbec nebyla líná

18. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na projektový den 11.10.2018 se zvířátková 2.A vydala na divadelní představení  O líné babičce do Divadla v Dlouhé. Cestou jsme ještě zvládli navštívit Staroměstské náměstí a seznámit se s hlavními památkami, které se zde nachází. Divadelní představení nás naprosto nadchlo. Bylo v něm spoustu hezkých písniček na hudbu známých zahraničních autorů. Zároveň bylo nachystáno spoustu dechberoucích překvapení, jako třeba letící vzducholoď nad hledištěm nebo Yetti ze Slovenska. A hlavně jsme si odnesli to, že si máme plnit své sny, ať je nám 7 nebo 80 a neschovávat si je jenom do šuplíku. Ve škole jsme se pak zamýšleli nad tím, co by si možná přály nejvíc naše babičky. Při malování obrázků jsme pak vzpomínali na nejhezčí zážitek s našimi babičkami.
Fotogalerie
Za 2.A sepsala Mgr. Zuzana Kočková

Oborový den Světová kuchyně

16. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ráno jsme se dozvěděli informace o oborových dnech a o tom, co budeme vařit. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, také jsme si rozdělili, kdo co bude vařit a peníze na nákup. Naše skupina připravovala dezert tiramisu. Vydali jsem se do Lidlu, kde jsme nakoupili ... celý článek.
Gábina Svobodová, 6.B

Zlaté české ručičky

15. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na prvním oborovém dni jsme vyráběli vlastní barefoot sandály a navrhovali vlastní design sportovního vaku. Pro design vlastního sportovního vaku jsme vytvořili návrh, který jsme přenesli pomocí fixů na textil na náš sportovní vak. Poté, co jsme si navzájem vaky představili, jsme se vhrli na výrobu sandálů. Nejprve jsme si vyměřili a vystřihli podrážku, pak si každý vybral šňůrku, se kterou jsme za pomoci videa i učitelů a spolužáků začali vyplétat vlastní sandály. V těch jsme pak odcházeli domů, spokojeni s našimi výtvory (sami posuďte v galerii). Těšíme se na další oborový den!
Bc. Jiří Havel, Mgr. Barbora Doležalová

Časopisy v angličtině

15. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V letošním roce se rozrostla základna odběratelů časopisů v anglickém jazyce a my, vyučující, z toho máme velkou radost! Odebíráme ve všech ročnícíh časopisy R&R, Gate nebo Bridge a v některých skupinách jsou časopisy i stabilní součástí výuky.
za tým AJ, Mgr. Barbora Doležalová

Výtvarná dílna v přírodě

15. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na projektový den se 1.A vydala do parku, kde jsme zkoušeli vytvářet výtvarná díla z přírodnin. Zjistili jsme, že k tvorbě nemusíme používat vždy štětec a barvy, ale že se stačí rozhlédnout kolem nás. Inspirací pro nás byly fotografie land artového umění. Naše vlastní povedená díla si můžete prohlédnout v galerii.
Mgr. Štěpán Ročák

Čtvrťáci archeology!

11. 10. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lepení střepů keramických nádob, určování stáří nálezů, drcení obilí na mouku, zaměření a zakreslení kostrového hrobu – to vše jsme si dnes vyzkoušeli v rámci dvouhodinového bloku, který pro nás připravili v Muzeu hl. města Prahy. Součástí programu Škola mladých archeologů byl i krátký dokument, ve kterém jsme se seznámili s prací archeologů v terénu i v laboratoři.
Za 4.C
Mgr. Martina Valentová

Kroužek vaření

04. 10. 2018 | O škole > Klub volného času

Informace k ceně kroužku - cena kroužku Vaření je 1000,- Kč, k tomu děti musí nosit na každý kroužek 50,-Kč na potraviny.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužek Sportovní příprava

03. 10. 2018 | O škole > Klub volného času

Vzhledem k počtu přihlášených dětí jsou spojeny kroužky Sportovní příprava pro 1. a 2. ročník. Kroužek probíhá vždy v úterý od 14 do 14, 45 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužky začínají

01. 10. 2018 | O škole > Klub volného času

Je tady říjen a s ním i kroužky. Většina z nich začíná tento týden. Legorobotika a Výtvarná tvořivost začnou až v příštím týdnu, bohužel kroužek Sokol – basketbalová přípravka se nepodařilo naplnit, takže se otevírat nebude.
PhDr. Jitka Svobodová

Modrý den v 2.B Duhové

27. 09. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 20.9. se celá naše třída zbarvila do modra! Některé rekordmanky na sobě měly i víc jak deset kousků modrého oblečení a všichni dohromady jsme byli jako modrásci. Kromě toho, že to byla bezva zábava, jsme také donesli odpad v modré barvě a učili se ho správně třídit. Rada i pro ostatní: krabičky od mléka opravdu patří do směsného odpadu, protože oranžový kontejner ve škole bohužel nemáme. V říjnu už se těšíme na den v zelené barvě! Více ve fotogalerii.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Táborská závodila na kolech

26. 09. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulou středu se konal další ročník již tradičního cyklistického závodu v Central parku. Soutěž probíhá pod záštitou Olympijského výboru i samotných bývalých olympioniků, kteří vždy přijdou podpořit mladé závodníky. Letos se do soutěže přihlásil rekordní počet nadšenců z naší školy, což zvyšovalo naše naděje v konkurenci se školami z Prahy 4. Výborný výkon podali Anička Prokopová a Jirka Halásek, kteří ve své kategorii zvítězili a zároveň si odvezli hlavní cenu – kolo. Úspěchy jsme slavili i v dalších kategoriích, na stupně vítězů se probojovala Amy Pechová, Amálka Niklová, Sofie Nováková a Karolína Priknerová. Gratulujeme všem sportovcům, kteří se zúčastnili. Skvělé je, že všichni zdárně dojeli do cíle a nikdo se nezranil!
Fotogalerie
Mgr. T. Vítková, PhDr. Bc. F. Prokop, Mgr. D. Brázda

Kroužky

25. 09. 2018 | O škole > Klub volného času

Vážení rodiče,
pokud platíte za kroužky, které jsou v nabídce uvedeny jako externí, posílejte platbu přímo pořádající organizaci, tak jak je uvedeno v nabídkovém letáku. Pokud platbu pošlete na účet školy, budou Vám peníze vráceny zpět na Váš účet. Děkuji
PhDr. Jitka Svobodová

Druháci v policejním muzeu

17. 09. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 6.9.2018 jsme se obě druhé třídy vydaly do Muzea policie ČR v krásném prostoru bývalého kláštera na Karlově, kde jsme měli domluvené seznámení se základními pravidly, jak jezdit na silnici a následně jsme si to na dopravním hřišti mohli také vyzkoušet. Pan policista, který nás celé dopoledne provázel, nám vše skvěle vysvětlil, ukázal a rozhodně uměl děti zaujmout. Následná prohlídka policejního muzea byla už jen třešničkou na dortu:-) Moc se nám tam líbilo a určitě jsme tam nebyli naposledy.
Fotogalerie.
Mgr. Zuzana Kočková

Nabídka kroužků na školní rok 2018/19

17. 09. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V aktualizované verzi nabídky je jedna změna týkající se kroužku vaření - podařilo se nám zajistit kromě již nabízeného úterý a čtvrtka ještě pondělí ve stejném čase. V části tištěných nabídek tato možnost chybí - tuto informaci jsem se dozvěděla až během tisku. Kroužky vybírejte zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Úhrada stravného + čipy

05. 09. 2018 | Školní jídelna > Aktuality

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů u dětí upozorňujeme rodiče, že pokud strávník nebude mít včas uhrazené stravné není možné, aby dostal plnohodnotný oběd. Strávníkovi bude poskytnuta pouze polévka. Není možné vydat oběd bez řádného zaplacení. Zároveň připomínáme, že strávník je povinen nosit čip, na který si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném neprokázání čipem nebude oběd strávníkovi vydán.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Nový školní rok 2018/2019 zahájíme 3. září

30. 08. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsou sice ještě prázdniny, ale my se už připravujeme na nový školní rok 2018/2019. Zahájíme jej 3. září 2018. A jak bude vše probíhat?

3. září 2018
8:30 – 10.00 1. třídy
7:30 - 9:55 9.A + 9.B
8:15 - 9:55 2. - 8. ročník

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Třídní schůzky
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v pondělí 3. 9. – v 10 hodin.
Třídní schůzka v 5. A proběhne ve středu 5. 9. v 17 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročníku se uskuteční ve středu 12. září 2018 v těchto časech.:
2. ročník od 16:30 hodin;
3. – 4. ročník + 5. B, C 17:00 hodin;
6. – 9. ročník od 18:00 hodin
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka 4. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 12:15

Výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat od 5. září 2018 s výjimkou 1. tříd, ty budou mít do 10:00 hodin.

Školní družina uvítá žáky 3. 9. od 10:00 do 17:30, od 4. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2018/2019.

Vaše FZŠ Táborská

Informace pro přijetí nového strávníka do naší školní jídelny

29. 08. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zde jsou informace pro přijetí nového strávníka do naší školní jídelny.
    • K dispozici je přihláška (smlouva) o poskytování obědů v naší školní jídelně, součást této přihlášky je též  vnitřní řád školní jídelny –  smlouvu je nutné vyplnit a podepsat, vnitřní řád podepsat, že byl zákonný zástupce seznámen s tímto řádem
    • Jídelna poskytuje též stravování pro celiaky. Informace ohledně stravování těchto strávníků jsou na stránce školní jídelny. Podrobnější informace je nutné  komunikovat s vedoucí školní jídelny při přihlášení strávníka pro školní stravování.                           

Vyplněnou přihlášku do ŠJ je možné  odevzdat :
  20.8. – 31.8. 2018               od 8.00 – 12.00 hod.
  3. 9. 2018                          od 6.00 hod.
    • Částka potřebná na stravování – 100 ,- Kč na  bezkontaktní čip
    •  + 616 ,- Kč částka na první měsíc stravného

Stravné v následujících měsících je uhrazováno převodem nebo inkasem (inkaso – prováděno z peněžního ústavu Česká spořitelna).
J. Uhlíková

Výdej obědů začátkem roku

27. 08. 2018 | Školní jídelna > Aktuality

Výdej obědů 3.9. – 4.9. 2018 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 5.9. 2018. Výdej obědů od 5.9. 2018 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Prázdninový provoz školy

02. 07. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2018/2019.
Vaše FZŠ Táborská

5.A spala ve škole

30. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše společné dny jsou sečteny, a tak jsme si dopřáli také společnou noc ve škole. Náplň byla opravdu bohatá. Začali jsme večeří v pizzerii, poté si zahráli přehazovanou a zazávodili v běhu do táborských schodů. Klídek při sledování filmu v klubíčku vystřídala troška adrenalinu. Prošli jsme si zhasnutou školou po šipkách a svíčkách. Po této malé bojovce jsme zalezli do spacáků a další den ráno jsme si u rautového stolu pochutnali na dobrotách od maminek.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Krkonošské putování 5.A

30. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní školu v přírodě jsme strávili na chatě Lovrana v Janských Lázních. Výborně se tam o nás starali, počasí vyšlo výborně, a tak jsme prošli okolí křížem krážem. Navštívili  jsme například stezku v korunách stromů. Přestože měli někteří závratě, byl to nakonec nezapomenutelný zážitek, který mnozí zakončili 80m dlouhým tobogánem. Celodenní výlet na Sněžku byl také skvělý, někteří z Růžové hory vystoupali až na vrchol, jiní vyzkoušeli lanovku. Kabinkovou lanovkou černohorský expres jsme se vyvezli k rašeliništím. Návrat z Černé hory byl dobrodružný, ale máme na co vzpomínat! Další den jsme navštívili farma park, a tak jsme  celkem nachodili přes 40 km. Stihli jsme i barvení hedvábných šátků, soutěže v rodinných týmech, táboráky a maškarní disko. Naše poslední společná škola v přírodě (počítáme-li i zimní pobyty, tak byla desátá!) se opravdu vydařila!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Slavnostní ohňostroj 28. 6. 2018!

26. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, přijměte pozvání na tradiční slavnostní ohňostroj konaný u příležitosti absolventského plesu žáků 9. ročníku. Ohňostroj startuje ve čtvrtek 28. 6. 2018 ve 21.50 hodin v parku před školou. Přejeme příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Oborový den Dvojka bilancuje

26. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Oborový den Dvojka s podtitulem V záři reflektorů podruhé připravil pro účastníky pestrý program a v závěru roku tak trochu dobrodružství. Někteří žáci měli jasno a po loňské účasti se chtěli znovu vyhřívat v záři reflektorů. Uvedli, že rádi navštěvovali muzikálu a nahlédli do zákulisí divadel, potkali se s herci a zpěváky. Jiní na náš obor nechtěli, ale nakonec byli spokojení. Většina oceňovala, že se podívali tam, kam se běžně divák nedostane. Navštívili jsme například zákulisí divadla Hybernia a potkali se s Luciferem z muzikálu Mefisto v podání tanečníka Michala Máši. Tomáš Löbl a Genny Ciatti s námi nacvičovali vystoupení na Den školy. Do sherwoodského lesa nás zavedl Robin Hood - Jan Kříž. Díky němu jsme poznali i sličnou Mariannu (Míšu Tomešovou). V divadle Kalich jsme navštívili ještě představení Johanka z Arku. V  Divadle Na Prádle jsme zažili zvukovou zkoušku  a pak shlédli představení Tick tick...  BOOM! Potkali jsme Tomáše Vaňka, Lucii Jagerčíkovou a Petera Pechu. To nejvěší překvapení účastníci oboru zažili, když se dozvěděli, že jejich úkolem je připravit koncert od A až do Z. Koncert, na němž vystoupili Monika Sommerová a Jakub Hübner jako hlavní hosté, byl plně v režii oborantů...  A opravdu se vydařil... Nejen koncert, ale i celý rok Dvojky. Podívejte se na video. Děkujeme všem za účast v oborovém dnu, který jsme si podle všeho, všichni užili.
Mgr. Milada Syrovátková a Mgr. Miroslav Hricz

Informace pro rodiče ze školní jídelny

25. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Odhlašování obědů v posledním týdnu školní docházky je možné do 27.6. 2018. Ve dnech 28.6. + 29.6. nebude odhlašování obědů možné. Přeplatky za stravné ve výši nad 1.000,- Kč budou vráceny na účet strávníkům v prvé polovině měsíce července.
Kolektiv kuchyně přeje krásné prožití letních prázdnin.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Uteklo to moc rychle!!!

24. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek se 7.B vrátila z tolik očekávaného výjezdu do Jiřetína pod Jedlovou v Lužických horách. Prožili jsme neobyčejný týden plný sportu, výletů po okolí, koupání, her v lese a hlavně zábavy. Co však bylo nejlepší, že nás to všechny spolu ohromně bavilo.
Fotogalerie
Mgr. Táňa Vítková

5.B na Lasergame

22. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  V úterý 19.6. navštívila naše třída Lasergame a zahráli jsme si tři hry v různě početných týmech. Byl to skvělý adrenalinový zážitek a moc se nám to líbilo.
Mgr. Štěpán Ročák

7.A na Benecku

20. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zdravíme z krásného horského penzionu Alex. Dorazili jsme bez problémů, vaří nám skvěle a už máme za sebou i první výlet. Plníme úkoly z různých kontinentů a jde nám to skvěle! Děkujeme rodičům za odměny a na viděnou v pátek!
Fotogalerie

1.A v Pohádkové zemi

18. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 4.-8.6.2018 se 1.A vydala do Pohádkové země v Jizerských horách, kde pomáhala zachraňovat pohádky, aby nezanikly. Děti plnily spoustu úkolů, získávaly za každou zachráněnou pohádku kouzelné klíče, které jim nakonec otevřely truhlu s pokladem. Strávili jsme mnoho času venku na loukách i v lese, v Penzionu Lenka se o nás výtečně starali a měli jsme se prostě báječně. Už se těšíme na školu v přírodě příští rok.
Fotogalerie
Mgr. Zuzana Kočková

1.B a 8.A v Českém ráji

18. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 1.B a 8.A dorazily v pořádku do Českého ráje.

Škola v přírodě v Orlických horách

18. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 3.A a 3.B se opět po roce vydaly společně na školu v přírodě. Tentokrát jsme strávili skoro celý týden v Orlických horách v obci Jedlová. Stali jsme se indiány, kteří ve svých indiánských kmenech plnili všemožné sportovní, dovednostní, vědomostní a jiné zábavné úkoly. Užili jsme si krásnou horskou přírodu a ačkoli nám počasí vždy nepřálo, vše jsme úspěšně zvládli a máme plné hlavy příjemných zážitků.
Fotogalerie
Veronika Boušková a Luděk Kovář

Výstava o Leonardovi

17. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 14.6.2018 jsme s 1.A vyrazili do Malostranské besedy na výbornou interaktivní výstavu Leonardium. Seznamuje návštěvníky s renesančním umělcem Leonardem Da Vincim. Mohli jsme si pomocí speciálního programu přetvořit Monu Lisu, seznámili se s jeho objevy, vyzkoušeli si několik stavebnic založených na jeho vynálezech a mnoho dalšího. Výstava děti ohromně bavila, vůbec se jim nechtělo pryč a ještě k závěru rozluštily tajný nápis ze svitku, o kterém ani paní průvodkyně netušila, že na výstavě je. Výstava trvá do 30.6. a můžeme ji vřele doporučit.
Fotogalerie.
Mgr. Zuzana Kočková

Rozdělení prvňáčků do tříd pro školní rok 2018/2019

15. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání.

Informace pro rodiče najdete zde a formuláře k družině najdete zde.

Přejeme všem příjemné prázdniny a 3. září se už moc těšíme u nás na viděnou!
FZŠ Táborská

Čtení prvňáčků s deváťáky

13. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Uběhl rok a opět nastala doba, kdy se již tradičně ke společnému čtení scházejí prvňáčci s deváťáky. Prvňáčci si přinesli vlastní knížku nebo si ji vypůjčili v knihovně. Nejprve se deváťáci s prvňáčky rozdělili do dvojic (popřípadě trojic) a hurá do čtení! Nejdříve četli prvňáčci a poté převyprávěli děj. Pak četli deváťáci a prvňáčci úryvek opět převyprávěli. Takto čtení probíhalo dvacet minut. Po těchto dvaceti minutách dostali prvňáčci pracovní list, do kterého napsali název knížky, co se jim nejvíce líbilo, co se jim nelíbilo a jak jim čtení šlo. Tento pracovní list byl završen prostorem na ilustraci k dané knížce. Po skončení hodiny se prvňáčci odebrali do své třídy. Následující hodinu přišla druhá třída prvňáčků a šli jsme opět číst. Společné setkání bylo velmi příjemné, líbilo se jak malým, tak velkým. Fotografie z akce naleznete zde.
Lada Lanštiaková 9. A a PhDr. Jitka Svobodová

2.A a 2.B si užívá školu v přírodě

11. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hlásíme, že jsme v pořádku dorazili na místo určení. Už jsme dávno po obědě a těšíme se na první prozkoumávání okolí!


účastníci zájezdu z 2.A a 2.B

Třídy 3.A, 3.B a 5.B dorazily v pořádku

10. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 3.A, 3.B a 5.B dorazily do Orlických hor na školu v přírodě bez problémů. Už jsme i po obědě a užíváme si krásné, slunečné, horské počasí.
Veronika Boušková, Luděk Kovář a Štěpán Ročák

Konec dobrý, všechno plné sběru

08. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
poslední sběrový týden tohoto školního roku skončil radostně, protože jsme opět naplnili dva sběrové kontejnery. Tentokrát to bylo více než 6 tun starého papíru, který proměníme ve větší nebo menší kousek klece na kola a koloběžky. Děkuji Vám všem za celoroční sběrovou věrnost, s níž jste ráno běhali do školy obtíženi sběrem, děkuji i členům sběrového týmu za nasazení, se kterým zvládali ranní sběrové rozcvičky u kontejneru – v horku, v zimě, za sněhu i deště.
Výsledky tohoto sběrového týdne naleznete zde, na vyhlášení vítěze celoroční soutěže si ještě počkáme.
Vaše FZŠ Táborská

Třídní schůzky

05. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 6. 6. 2018 se konají třídní schůzky (kromě 4.B, 1.A):
2. stupeň – od 18 hodin,
3. – 5. třída – od 17 hodin,
1. a 2. třída – od 16,30 hodin.
Těšíme se na Vás. FZŠ Táborská

5.A v České televizi

05. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Návštěva budovy zpravodajství České televize byla víc než zajímavá. Náš průvodce p.Kopecký nás zavedl do studia, odkud se vysílají zprávy a počasí. Navštívili jsme i místnost režiséra a dozvěděli se, kolik lidí a jaké profese zpravodajství připravují. Víte, že hlasatelé počasí stojí před zelenou stěnou a mapu republiky a různé jiné obrázky a ikony vidíme jen my diváci? Po exkurzi jsme ještě navštívili výstavu Česká televize dětem a ve zbytku dopoledne jsme si užívali krásného počasí v parku na Kavčích horách. Viz. fotogalerie.
tř.uč. PhDr. L.Kotoučková

Páťáci plavou

05. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Páté třídy mají letos plavecký výcvik v paláci YMCA. Plaveme 1,5 hodiny a celý výcvik se skládá z 10 lekcí. Pilujeme techniky plaveckých stylů, skoků i vytrvalost. Čas zbývá i na různé hry. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Poslední sběrový týden aneb vyměň starý papír za klec na kola a koloběžky

04. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé sběrové soutěže i přátelé kol a koloběžek,
před námi je poslední sběrový týden, který rozhodne o vítězi naší celoroční soutěže. Kromě podpory své třídy však můžete tentokrát pomoci i jinak. Protože již nutně potřebujeme klec na ukládání kol a koloběžek, použijeme peníze získané v tomto sběrovém týdnu na její pořízení.
Starý papír můžete přinést nebo přivézt od úterý 5. do pátku 8. června vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školní dvůr. Nebo také ve čtvrtek 7.6. mezi 15. a 16. hodinou odpolední.
Tak jedééém …
Váš sběrový tým

1.A dorazila v pořádku

04. 06. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

1.A dorazila v pořádku do Pohádkové země. Držte nám pěsti, ať se nám podaří pohádky zachránit.
Mgr. Zuzana Kočková

Hlasujte pro náš projekt

31. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od 28. 5. do 8. 6. máte možnost podpořit projekt naší školy Klidová zóna. Hlasujte na www.lepsimisto.cz
FZŠ Táborská

Pozvánka na koncert DVOJKA

30. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení přátelé,
srdečně vás zveme na náš koncert DVOJKA. Uvádí jej oborový den DVOJKA aneb V záři reflektorů podruhé. Akce se uskuteční 31.5. 2018 v 16:30 hodin v divadelním sále ve 3. patře školy. Připravili jsme si pro vás krásné POHÁDKOVÉ písně, které vám zazpíváme my, členové oboráku DVOJKA, těšit se můžete i na Moniku Sommerovou a Jakuba Hübnera. A čeká na vás také (ne)jedno překvapení. Budeme rádi, když dorazíte v hojném počtu. Vstupenky si rezervujte zde. Těšíme se na vás.
Za oborový den Dvojka - Veronika Klimentová a Matěj Záruba, moderátoři akce

Krásná Anglie

29. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek jsme se vrátili ze vskutku krásného zájezdu do Anglie se zastávkou v Belgii. Autobus i cestování s ním bylo poměrně komfortní, děti hezky spaly, mohly si koupit u řidičů pití nebo si nechat zalít horkou polévku a po cestě zpátky jsme se dívali na filmy. První den jsme si prohlédli atomium a odpoledne v Belgii zamířili do Brugg, kde jsme viděli nejen ... celý článek.
Fotogalerie: 1. den, 2. den, 3. den, 4. den
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Daniela Černá

Kroužky končí, už teď se ale můžete těšit na ty příští!

28. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a milí žáci, s koncem měsíce května končí kroužky Klubu volného času při ZŠ Táborská. V červnu budou probíhat jen náhrady za odpadlé kroužky – dle pokynů jednotlivých lektorů. Nabídku kroužků na příští školní rok dostanete první školní den, tedy 2. září.
PhDr. Jitka Svobodová

Informace o zpracovávání osobních údajů

25. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace o zpracovávání osobních údajů naší školou a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Projekt Lepší místo

23. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na letáku najdete informace, jak pomoci našemu školnímu projektu uspět.
PhDr. Jitka Svobodová

Jarní slavnosti

23. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se letos uskuteční ve středu 30. 5. 2018 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, her a výtvarných aktivit! Můžete se zúčastnit malování na obličej, zahrát si deskové hry, skládat origami, vyzkoušet si přesnost v hodu na cíl, rovnováhu při chůzi na slacline, zapřemýšlet si v dílničce science, poslechnout si školní sbor Táboráček, podívat se na vystoupení tanečního kroužku....

Stejně jako v loňském roce se můžete přihlásit na akci "Rodinný tým", při níž se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při společném plnění úkolů.

Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená. Kroužky v tento den nebudou.
Vaše FZŠ Táborská

Jarní slavnosti

22. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O Jarních slavnostech, které se budou konat 30.5.2017, se stejně jako v loňském roce můžete přihlásit na akci "RODINNÝ TÝM". Společně se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při plnění úkolů z různých školních předmětů. Akce je určena žákům 1. stupně a jejich rodičům. Účast je možná pouze po přihlášení na adrese: petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz  a do naplnění kapacity akce.
Do přihlášky napište:
1. Vaše jméno a příjmení
2. Jméno a příjmení dítěte
3. Třídu, do které dítě chodí
Informace o průběhu se dozvíte až po přihlášení.
Srdečně zve tým 8.A

Projekt Lepší místo – Den D na naší škole

21. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projekt, na kterém pracují naše holky a kluci ze 7.B a 8.A, B, se posunul do další fáze. 11.5. jsme měli možnost se zúčastnit Prezentačního dne v budově České spořitelny, kde jsme zhlédli ukázku prezentačních dovedností profesionálů z ČS a zároveň vyslechli rady studentky gymnázia, která má za sebou velké úspěchy v oblasti prezentování. Nejcennější pak byla možnost zkonzultovat naše připravované projekty s odborníky, kteří se všem účastníkům věnovali. 16.5. v odpoledních hodinách proběhla ve škole prezentace tří projektů, které holky a kluci vytvořili. Před komisí, složenou ze zástupců dětí, učitelů, vedení školy a zástupkyně projektu Lepší místo, skvěle představili své návrhy jak vylepšit nějaké místo v naší škole. Pouze jeden projekt však mohl postoupit do závěrečné fáze. Včas vás budeme informovat o tom, jak budete moci podpořit tento projekt, aby uspěl v konkurenci mezi jinými školami na Praze 4. Všem ještě jednou děkujeme za jejich práci.
Fotogalerie
Mgr. Táňa Vítková a PhDr. Jitka Svobodová

Příští rok pojedeme zase!

20. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jídlo vynikající, turistických tras mnoho /naučná stezka, kameny Viklan, Bába a Dědek, hrad Rabštejn/, sportovní vyžití maximální /velká tělocvična, venkovní fotbalové a volejbalové hřiště/, volnočasové aktivity skvělé /laser game, lanové centrum/, cesta příjemná, pan řidič velmi ochotný. Tak toto je stručné shrnutí našeho pobytu na škole v přírodě Sklárna. Fotogalerie zde.
Za 3.C Mgr. Martina Valentová

Workshop 3D tisku pro veřejnost

18. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od letošního školního roku disponuje naše škola 3D tiskárnou. Pokud byste chtěli trochu blíže zjistit, jak tato technologie funguje a jak ji implementujeme do výuky, nabízíme možnost účastnit se dvou workshopů. Při nich si sami tiskárnu prohlédnete, naučíte se základní manipulaci a ovládání, vyzkoušíte si tvorbu a úpravu 3D modelů a také nutnou předtiskovou úpravu.

1. termín: 28. května 17:00 - 18:30 (jak funguje tiskárna, tvorba 3D modelů)
2. termín: 11. června 17:00 - 18:30 (ovládání tiskárny, předtisková příprava)
Modely, které během workshopů vytvoříte, vám vytiskneme za cenu materiálu (cca 0,60 Kč/1 g), účast na workshopech je zdarma.
Přihlašovací formulář zde.
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Návštěva Kanceláře prezidenta republiky

17. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne  6.4. 2018 se 8.A vydala na Pražský hrad. Byla vybrána jako jedna z mála tříd v republice, které se poštěstilo jít na Hrad a navštívit kancelář prezidentů České Republiky, dříve Československa. Po krátkém čekání na hradním nádvoří jsme se s průvodkyní vydaly do části úřední budovy Hradu... celý článek.
Prokop Řehák, 8.A

Kreativní popáté

14. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední oborový den jsme se sešly opět ve škole a na oborovém dni DIY:Buď Kreativní jsme se věnovaly letteringu a papíru. Učily jsme se dát našemu písmu ucelenou formu, pracovat s kaligrafickými a štětcovými fixy a trénovat "krasopísmo". Vyrobily jsme si také své vlastní originální desky na oborovou práci - základem byly kartonové desky, které jsme dále potiskly, zdobily ubrouskovou technikou, barevnými papíry či vlastními kresbami. Poslední oborový den se nám moc líbil.
Fotogalerie
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Daniela​​​​​​ Černá

Máme rádi divadlo

14. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na dnešním, již posledním oborovém dni jsme se sešli v 8:15 ve školním divadle. První hodinu jsme si kontrolovali různé rekvizity a masky, které jsme si na dnešní představení měli přinést. U našeho představení to nebylo moc složité, pro krále stačila deka (jako plášť) a žezlo vyrobené z papíru...celý článek.
Dan Táborský, 9.A

Historici ze 7.B zkoumají románské památky

12. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V loňském roce vstoupili žáci a žákyně do cechu historického. Na první stupni se seznamovali s českými dějinami, nyní se zaměřují i na dějiny obecné. Máme velkou výhodu, že žijeme v matičce Praze, která je bohatá na kulturní památky a architektonické skvosty.
Žáci a žákyně 7. ročníku měli za úkol navštívit jednu románskou památku, nakreslit ji, popsat vybavení kostela, zaznamenat životopis světce, kterému je kostel zasvěcen a popsat jaké měli pocity v onom křesťanském svatostánku. Letošní sedmáci se toho zhostili bravurně. Ukázali, jaký jsou tým, že nejlépe se pracuje společně, domluvili se a navštívili románský kostel. Svůj úkol do posledního puntíku splnili.
Mgr. Karel Červený

Human Body

11. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Necelé dva týdny osmáci pracovali na, pro angličtinu neobvyklém, projektu. V hodinách se žáci věnovali sběru informací z autentických internetových zdrojů, jejich zpracování i prezentaci, a to jak vizuální, tak ústní. Zkusili si tak jednu z variant metody CLIL, kdy se obsahově věnujeme jinému oboru, zde systémům lidského těla z pohledu biologie, a v angličtině jsme pak trénovali skills, tedy různé dovednosti jako čtení, psaní, mluvení i poslech, ale pilovali jsme i různé fráze a  výslovnost a rozšiřovali okruh slovní zásoby. Pracovali jsme ve dvojicích, takže došlo i na takzvané soft skills. Na naše výsledné projekty se můžete tentokrát přijít podívat do učebny přírodopisu!
Mgr. Barbora Doležalová

Plné ruce práce

10. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Plné ruce práce měly dnes děti z 3.C. Stavěly se zde vlaky, letadla, domy, vrtulníky, dokonce i jedna policejní stanice. V rámci projektového dne jsme se učili montovat a demontovat jednotlivé části stavebnice Merkur a Lego, orientovat se v pláncích, pracovat se šroubováky a klíči. Naše výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mgr. Martina Valentová

Nejsme žádní suchozemci

09. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na oborových dnech si užíváme adrenalin plnými doušky. Vyzkoušeli jsme mnoho zvláštních her, možných i nemožných. Tuto středu jsme vyrazili do pražské Tróje. Nejsme žádná ořezávátka, proto jsme se těšili na to, až si vyzkoušíme kanoe. Samozřejmě máme pud sebezáchovy, takže jsme k této výzvě přistupovali s menšími obavami. Ale adrenalin prostě zvítězil. Seznámení s tímto sportem bylo svižné. A už hurá na vodu. Rozdělili jsme se do dvojic a vyrazili na plavbu po řece Vltavě. Na zemi jsme velmi zdatnými sportovci, ale jak to bude na vodě? Zvládli jsme sprint, ale také míčové hry jako vybíjená a přehazovaná. V tomto parném dni nám přišlo vhod trávit dopolední čas u vody. Teď už dopsat poslední slova k oborové práci, kterou budeme brzy obhajovat.
Mgr. Taťána Vítková, Mgr. Karel Červený

Za zábavou a poznáním Vídně

04. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 6.B je cestovatelská, a proto využívá volné chvíle k cestování. Vydali jsme se do Vídně, hlavního města Rakouska. Jsme třídou sportovní a milující zábavu, a proto naše první zastávka směřovala do nejstaršího zábavného parku, a to do Prátru. Máme srovnání s Legolandem, kam jezdíme každý rok. Atrakce jsou ve Vídni více adrenalinové, ale dražší. Každý si našel svoji oblíbenou horskou ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Divadlo v anglickém jazyce

04. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poté, co jsme v letošním roce shlédli divadlo se sedmým ročníkem, rozhodli jsme opět vybrat představení v anglickém jazyce a vyrazit i s osmým a devátým ročníkem.Představení bylo inspirováno anglickými dějinami, nicméně herci ožívali jako postavy muzea voskových figurín a představili tak zajímavě život a osud nejen Jindřicha VIII., ale  i jeho šesti žen. Divadlo se nám moc líbilo, angličtině jsme rozuměli a několikrát jsme se i od srdce zasmáli. Na závěr jsme spolu vše zhodnotili a doufáme, že nějaké pěkné představení vybereme i pro příští školní rok.
8.A, 8.B, 9.A a Mgr. Doležalová, Ing. Červová

V ráji Českého Švýcarska

03. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šesťákům zbývá probrat v zeměpise poslední sféru, a to živočichy a rostliny (biosféru). Jak si mohou nejlépe představit tuto látku? Vyrazit do přírody a vidět na vlastní oči národní park České Švýcarsko. V sobotu jsme vyrazili vláčkem směrem k německým hranicím. Cesta nám utíkala velmi rychle a kochali jsme se nádhernou krajinou, když jsme projížděli Portou Bohemicou... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Informace o focení tříd

02. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 4. 5. 2018 proběhne focení tříd. Cena fotografie třídy je 35,- korun, skupinky 25,-. Platby prosíme předem. Vyučování začíná až v 8,30 hodin (šatna otevřena od 8,15).
PhDr. Jitka Svobodová

Táboráček zpíval Pod Terebkou

02. 05. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Kdo navštívil Festival malých knihkupců a velkých čtenářů, mohl ve středu 25.4.2018 uslyšet zpívat děti z pěveckého sboru Táboráček. Zazněly písně lidové, umělé i z filmových pohádek. Moc děkujeme všem posluchačům i organizátorům, kteří připravili báječnou atmosféru a ocenili vystoupení velkým potleskem! Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Výsledky zápisu do prvních tříd

27. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2018/2019 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde.
Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Class Survey

27. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtém ročníku jsme se rozhodli zkusit si ankety! Napsali jsme si deset otázek a zpovídali v hodinách anglického jazyka své spolužáky. Každou otázku jsme pak vyhodnotili a doplnili vhodným grafem. Ptali jsme se co naši spolužáci umí, co mají, na jejich oblíbené věci a při vyhodnocení jsme se už učili rozlišovat správné koncovky sloves. Navíc měla naše práce přesah mimooborový a to seznámení se s grafickým znázorněním našich dat. Každý z žáků pak zpracoval své výsledky do přehledného projektu, ty jsou k prohlédnutí v učebně AJ Jih.
Mgr. Barbora Doležalová

5.B v Národní galerii

26. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 18.4. jsme v rámci projektového dne navštívili Veletržní palác Národní galerie v Praze. Měli jsme možnost vidět dechberoucí dílo umělkyně Katharina Grosse, které pomocí sprejů vytvořila přímo pro Národní galerii. V navazujícím workshopu jsme si stejnou techniku vyzkoušeli na vlastní tvorbě. Fotografie si můžete prohlédnut zde.
Štěpán Ročák

Výsledky voleb do školské rady

25. 04. 2018 | Školská rada > Zápisy

Milí rodiče.
Výsledky voleb do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků naleznete zde. Děkujeme vám za účast a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Vaše FZŠ Táborská

Velký úspěch na Pražském poetickém setkání

25. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dva naši recitátoři – Natálka Kallusová ze 4.B a Lojzík Grec z 3.B byli velmi úspěšní v soutěži Pražské poetické setkání. Nejen, že postoupili z obvodního do městského kola, ale i tady byli mezi ohodnocenými. Lojzík dostal ocenění za přirozený projev, Natálka byla v širším výběru pro postup do dalšího kola. Moc gratulujeme.
FZŠ Táborská

DIY: Buď kreativní

23. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tentokrát jsme oborový den trávily ve škole, v učebně  jsme spojily stoly, připravily čaje do hrnečků z prvního oborového dne a něco dobrého k snědku a začaly tvořit. Každá si mohla potisknou a vyšít či jinak zdobit a upravit tričko nebo plátěnou tašku, poté jsme vyráběly několikero druhů naušnic a na závěr ještě libovolné náramky. V učebně vládla krásná, pohodová a tvůrčí atmosféra. Nahlédněte zde.
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Daniela Černá

Předběžná informace o zápisu do 1. tříd

20. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče.
Do první třídy jsou pro školní rok 2018/19 přijaty všechny děti, které splňují kritérium č. 1. Nyní zjišťujeme, zda k nám tyto děti skutečně zamýšlejí nastoupit. V průběhu příštího týdne pak určíme zbývající volnou kapacitu, o jejímž obsazení se rozhodne losováním mezi dětmi, jež splňují kritérium č. 2. Lituji, ale děti splňující kritérium č. 3 a 4 nemůžeme z kapacitních důvodů přijmout. Vyrozumění o výsledku zápisu obdržíte ve stanoveném termínu.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Táborský triangl má své vítěze

20. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

2. ročník velkého hudebního klání instrumentalistů proběhl ve čtvrtek 12.4.2018. Zazněly skladby na klavír, housle, kytaru, zobcovou i příčnou flétnu, violoncello, klarinet, harfu a dokonce i sundrum. Své umění předvedli jednotlivci i hudební soubory. Všechno pečlivě sledovala umělecká porota, která v závěru udělila všem hráčům jednotlivé ceny. Poděkování patří soutěžícím, porotě, ale i všem, kteří zasedli v publiku a ocenili jednotlivé výkony velikým potleskem. Výsledková listina zde. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Víte, co jsou pop-upy?

18. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pokud ne, pak vám třída 3.C může jen doporučit návštěvu zajímavé výstavy komiksu v Poštovním muzeu v Praze. Výstavu pro děti a dospělé připravili studenti univerzity z Plzně. Viděli jsme známky z celého světa, světelné komiksy, hýbající se obrázky a také si zkusili vytvořit vlastní pop-up. /viz fotogalerie/
Mgr. Valentová Martina

Hurá do školy se blíží

18. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme rodičům přihlášených žáků, že od příštího týdne zahajujeme program pro předškoláky Hurá do školy.
Pondělí 23. 4. 15,30 – 16,30 PhDr. Jitka Svobodová
Středa 25. 4. 13,30 – 14,30 PhDr. Kamila Balharová
Těšíme se!
FŽS Táborská

Přeplatky na stravném

17. 04. 2018 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku (na platby nám zbývají dva měsíce), chtěla bych Vás touto cestou požádat, aby jste sledovali konta stravného Vašich dětí, která slouží k úhradě obědů. Prosím o zaslání pouze částek, které pokryjí potřebné platby pro následující měsíce tj. květen a červen. Případné přeplatky v částce pod 1.000,- Kč je možné si vyzvednout do 29.6. 018 po celý den do 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Přeplatky nad 1.000,- Kč budou v měsíci červenci vráceny na číslo účtu, které je uvedené na přihlášce pro školní stravování. Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť v naší školní jídelně a těšíme se i nadále na jejich přízeň.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

HRNEK – VÁZA – MISKA – A CO JINÉ?

16. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S žáky šestých tříd jsme se rozhodli vyměnit ateliér za keramickou dílnu a osvojit si tak základy modelování. V dílně jsme se nejprve seznámili s hlínou, s jejími vlastnostmi a tím, jak s ní pracovat. Pro naši tvorbu jsme zvolili široce využívanou metodu zpracování hlíny, a sice za pomoci úzkých válečků. I přes nevěřícné pohledy žáků a jejich pochybnosti se výtvory z keramické hlíny náramně podařily. Tudíž milí rodiče, máte se nač těšit. :-)
Mgr. Klára Podlahová

Letní družina

11. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také v letošním roce zajišťuje MČ Praha 4 letní družinu, a to v červenci na ZŠ Jílovská a v srpnu na ZŠ Mendíků.
FZŠ Táborská

Vaříme v angličtině

11. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poté, co jsme se šestou třídou vytvořili kuchařku, rozhodli jsme se zakončit celou kapitolu jídla vařenímv angličtině! Každý přinesl ingredience, které uměl pojmenovat a popsat, co s nimi umí (krájet, loupat,sekat,...). Rozdělili jsme se na team Guacamole a team Open Sandwich a pod vedením vyučujících jsme nejen připravovali jídlo, ale také komunikovali v angličtině (např. jsme si řekli o nůž nebo prkénko, popsali jsme také, co zrovna děláme). Na konci jsme představili druhému týmu svůj pokrm a společně si pochutnali a anglicky pochválili (např. That´s fantastic!). Zde můžete nahlédnout, jak jsme pracovali.
6AB, Mgr. Barbora Doležalová

Třídní schůzky

10. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky ve středu 11. dubna 2018,
od 16:30 - 1. - 2. ročník,
od 17:00 - 3. - 5. ročník,
od 18:00 - 6. - 9. ročník.
Během třídních schůzek proběhnou volby do Školské rady.

Volby členů Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

10. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Oznámení kandidátů

Harmonogram voleb:
2. 3. 2018 – oznámení konání voleb
11. 4. 2018 – proběhnou volby v rámci třídních schůzek (účast rodičů nutná).
Představení kandidátů zde.
Vaše FZŠ Táborská

Duben – první ve sběru budem

09. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, jaro nám buší nedočkavě na dveře a nás čeká jarní kolo sběrové soutěže. A protože se již pomalu blížíme do finále celoroční soutěže, je důležitý každý donesený kilogram starého papíru. A co když už naše třída nemůže vyhrát? Pak si alespoň uděláme radost. Vždyť po únorovém kole jsme žákům koupili nové pohovky do školního atria. Vyhrát ale stále může každý.

Těšíme se na vás na školním dvoře od úterý 10. do pátku 13. dubna vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní.
Váš sběrový tým

Projekt LEPŠÍ MÍSTO na Praze 4

06. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 6.4. se u nás na škole sešla skupina žáků z druhého stupně se zástupkyní organizace Lepší místo. Organizace Lepší místo chce zapojit nejen žáky a studenty, ale i občany ke zlepšování veřejného prostředí, ve kterém se každý den pohybují a tráví svůj čas. Jejich aktuální soutěžní projekt se týká vylepšování a opravování veřejných prostorů ve škole a v jejím okolí. Do soutěže se celkem zapojilo patnáct z dvaceti škol z Prahy 4. Soutěží se o čtyřikrát 50 000 korun, které čtyři vítězné školy dostanou v podobě šeku. Školy mají poté tyto peníze ke zrealizování svého nápadu a na zlepšení vybraného prostoru. Žáci z naší školy navrhli několik  nápadů jak zútulnit a vylepšit školní prostředí. Tyto návrhy budou poslány této organizaci a bude se hlasovat o čtyři nejlepší návrhy a nápady. I vy se můžete zúčastnit hlasování a rozhodnout, zdali naše škola vyhraje, a získá tak částku ke zrealizování návrhu. Projekt budou na naší škole realizovat žáci 7.B, 8.A a 8.B. Těšíme se na spolupráci!
Leták 1. Leták 2.
Váš tým 7.B

Pobyt v Peci pod Sněžkou

06. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak jsme se konečně dočkali! 23.3. parta páťáků doplněná zájemci ze 4.a 3. tříd vyrazila do Pece pod Sněžkou. Pobyt musíme zhodnotit na jedničku! Úžasné sněhové podmínky, Žižkova bouda přímo na sjezdovce, bezva počasí a výborný pan kuchař, který pekl domácí vánočky a štrúdly. Užili jsme si čtyřdenní lyžovačku ve družstvech Draků, Machrů a Sněženek a udělali velké pokroky. Závěrečné odpoledne patřilo závodům ve slalomu na trati s elektronickou časomírou. Bylo to napínavé skoro jako na olympiádě, i u nás šlo o setinky sekundy! Závěr zimy jsme si tedy náležitě užili a vůbec se nám nechtělo domů.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Pojďte si zahrát na Táborský triangl!

04. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zvolte si skladbu a ve čtvrtek 12.4.2018 ve 14.30 hod. v divadelním sále školy se na vás těší odborná porota! Tato instrumentální soutěž je určena pro všechny amatérské hudebníky a hudebnice, kteří si rádi zahrají jen tak pro radost, ale i pro žáky ZUŠ či jiných hudebních kroužků. Vyplněnou PŘIHLÁŠKU odevzdejte třídnímu učiteli nebo zašlete na e-mail: msyrovatkova@zstaborska.cz nejpozději do 9.4.2018. Více informací ZDE.

Ředitelské volno

03. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na květnové státní svátky jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pondělí 30. dubna a na pondělí 7. května z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina bude ve dnech ředitelského volna uzavřena. Věřím, že tento den využijete k aktivnímu odpočinku.
Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Kuchařka 6. třídy

03. 04. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vždy když probíráme ve škole různé gramatické struktury a pravidla, snažíme se nalézt vhodné příklady ze života, na kterých bychom si ukázali jak prakticky využít to, co se učíme. V případě ne-počitatelnosti podstatných jmen se příimo nabízí slovní zásoba týkající se jídla a vaření. Proto jsme se se šesťáky rozhodli naše znalosti uvést do praxe a sepsali jsme malou kuchařku v angličtině. K nahlédnutí je v učebně AJ-Jih. Ochutnávka zde.
Mgr. Barbora Doležalová

Ukázková hodina LEGO-robotiky

28. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém robotickém kroužku jsou dosud volná místa. Pokud ještě váháte, přijďte se nezávazně podívat na naše setkání, které se koná v úterý 3.4. od 16.00 v učebně Vt. Kroužek je určen pro žáky 5. – 9. tříd. Více informací o kroužku naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Dřevěná dílnička

28. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 22.3.2018 se v 1.A uskutečnila Dřevěná dílnička. Lektorka Věrka a její pomocníci nám vysvětlili, jak si z připravených dílů vyrobit krásnou funkční hračku. Po zbroušení a sestavení jsme si hračku nabarvili. Celá akce nás ohromně bavila, všechny vyrobené hračky jezdily a my měli radost, že jsme dokázali vyrobit něco vlastníma rukama, co nám jistě mnoho let vydrží. A kdo ví, možná si s ní jednou budou hrát i naše děti.
Fotogalerie
Mgr. Zuzana Kočková

Pozdrav z Pece

26. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zdravíme z hor! Máme se nádherně! Vynikajicí sněhové podmínky, prázdné sjezdovky, hezké počasí, výborný pan kuchař, v chatě je taky bezva!
Fotogalerie

„Zpívá celá čtyřka“ má vítěze

26. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve 2. ročníku soutěže v sólovém zpěvu „Zpívá celá čtyřka“, které se zúčastnilo více jak třicet zpěváků a zpěvaček ze základních škol Prahy 4, v kategorii 7.-9. třída zvítězila Lucie Hanušová ze 7.A a v kategorii 4.-6. třída 3.cenu získala Laura Jedináková z 5.A.Gratulujeme a děkujeme všem za reprezentaci školy!

Robotický kroužek v FZŠ Táborská

24. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všem zájemcům o LEGO-robotiku nabízíme kroužek, který se bude konat přímo v prostorách naší školy. Více informací naleznete v přiloženém letáčku. Začínáme už příští týden.
Vaše ZŠ Táborská

Žižkova bouda

23. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Děti dojely na Žižkovu boudu v pořádku.

Vyhlášení výsledků Literární soutěže

23. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 15. 3. 2018 proběhlo v divadelním sále škole slavnostní vyhlášení výsledků školní Literární soutěže. Úspěšní autoři předčítali svá díla, která si můžete přečíst i vy ve Sborníku žákovských prací zde. Pochopitelně získali nejen diplomy, ale také svůj výtisk Sborníku a knižní odměny. Při vyhlašování byla v sále velmi příjemná atmosféra, už se všichni těšíme na příští rok – na další ročník naší Literární soutěže.
PhDr. Jitka Svobodová

Anglické projekty

22. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Až půjdete do třetího patra naší školy, zastavte se podívat do učebny AJ Jih na nové projekty. Ve třetí třídě už píšeme celé texty, ve čtvrté třídě komiksy a v osmé třídě provádíme a vyhodnocujeme ankety. Ochutnávku naleznete zde.
Mgr. Barbora Doležalová

Matematický workshop

22. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 U nás naTáborské jsme se už rozloučili se zimou a přivítali jaro. Měli jsme tu totiž další matematický workshop. A víte, jak se to na jaře všude hemží a cvrliká? Tak podobně to vypadalo i ve třídě, kde workshop probíhal. Vystřídalo se tam zhruba 70 žáků a všichni skládali z papíru krásné tulipány, motýlky, zajíčky a další zvířátka. Starší žáci pomáhali mladším, díky tomu i prvňáčci brzy pochopili, jak návody fungují a nakonec si každý odnesl domů pěkný výrobek. Přesvědčit se o tom můžete i na fotografiích.
matematický tým

Návštěva předškoláků

21. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý a ve čtvrtek minulý týden naši školu navštívily děti z mateřských školek. Žáci osmého ročníku si pro předškoláky připravili hodinový program. Děti provedli  školou, nahoru do divadelního sálu a tam pro ně měli připravená stanoviště. Děti si zkusily různé aktivity, jako hod míčku na cíl, kuželky, vybarvování zvířátek a taky si všechny obkreslily ruce na jeden velký papír a ten si odnesly do školky na památku. Všichni předškoláci byli moc šikovní a hodní, je také možné, že se s částí z nich příští rok budeme moct potkávat na chodbách naší školy.
Fotogalerie
Tereza Schutzová 8.B

Kalendář na rok 2018

20. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Už to vypadalo, že každým dnem přiletí z teplých krajů jaro. Jaké však bylo naše překvapení, když místo jara přiletěl tradiční školní kalendář. Je věnován 111. školnímu roku FZŠ Táborská a doufáme, že vám, přátelé, udělá radost. K vyzvednutí je zdarma v kanceláři školy.

Plná kvalita - pdf

Vaše FZŠ Táborská

Matematický workshop

16. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně zveme všechny žáky na další matematický workshop - tentokrát s jarní tematikou, který bude v úterý 20.3. od 14:00 do 15:30hod. Budeme skládat z papíru zvířátka a kytičky podle různě obtížných návodů, takže na své si přijde jak prvňáček, tak i deváťák. Je možné přijít i na chvilku, pokud mají děti kroužky. Na všechny se moc těší žáci 6. ročníků a matematický tým, kteří workshop připravili.

5.A na výstavě a v Národní galerii

16. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výstava v Tančícím domě, kterou jsme navštívili, se jmenuje Sedmičky Josefa Lady. Kromě mnoha kreseb a maleb jsme si mohli prohlédnout také kostýmy z pohádky Hrátky s čertem. Prozkoumali jsme Ladův životopis, viděli jeho voskovou figurínu i model domu v Hrusicích. Zaujaly nás různé techniky, kterými tvořil. O pár dní později jsme byli ve Veletržním paláci na dramatické dílně Pohyblivé obrazy. Sehráli jsme pověst o Horymírovi, zhlédli její loutkovou podobu od Jiřího Trnky a poté jsme živě animovali část této pověsti. Ve fotogalerii na krátkém filmu vidíte náš údiv, když Šemík přeskočí nejen přes nás, ale i přes hradby. Dílna vedená výbornými lektorkami nás moc bavila.
Fotogalerie
Video
PhDr. L. Kotoučková

5.A hraje kriket i bruslí

15. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Minulý týden  k nám  do školy zavítal lektor kriketu a naučil nás tuto bezvadnou hru. Pravidla nejsou složitá, hned jsme hru pochopili. Také s odpalem jsme neměli problém, protože často hrajeme brenbal. Už se těšíme, až budeme mít ve škole kriketovou sadu.Také jsme byli nedávno bruslit na ledové ploše na Letné. Od loňského roku, kdy jsme měli bruslařský výcvik jsme udělali velké pokroky, protože většina z nás chodí o víkendech bruslit. Za pár dní se chystáme do Pece pod Sněžkou na lyže. Sportování nás baví!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Anglické projekty

14. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve výuce anglického jazyka  podporujeme tzv. productive skills, což je psaní a mluvení, i prostřednictvím projektů, které jsou u dětí velmi oblíbené. Během měsíce února jsem zvládli opět několik takových projektů zhotovit a během hodin si navzájem představit v anglickém jazyce. Prezentovali jsme svá monstra či draky,tvořili originální kusy oblečení, učili se měsíce v roce, popisovali svůj den a nebo dokonce oblíbený seriál či počítačovou hru. Na ukázku se podívejte v galerii a na projekty se přijďte podívat přímo do tříd.
Mgr. Barbora Doležalová

Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže

12. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 15. 3. od 14, 30 hodin proběhne v divadelním sále slavnostní vyhlášení výsledků naší tradiční akce – Literární soutěže. Ocenění žáci zde budou předčítat své práce. Přijďte si je poslechnout. Výsledky soutěže zde.

Volby do školské rady

02. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče.
Na lednových třídních schůzkách jsme Vás informovali o vyhlášení voleb do naší školské rady. Důvodem je skutečnost, že dosavadním členům, kteří zastupovali zákonné zástupce nezletilých žáků, skončilo tříleté funkční období. Na naši lednovou výzvu se bohužel nepřihlásil potřebný počet zájemců ... celý článek.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Ohlédnutí za lyžařským kurzem 7. a 8. tříd (Benecko)

02. 03. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 21. 1. 2018 jsme se všichni sešli před školou a vyrazili na Benecko. Na sjezdovce jsme se rozdělili do skupin podle toho, jaké máme s lyžováním nebo se snowboardem zkušenosti. Lyžovali jsme každý den v lyžařském centru s jednou sedačkovou lanovkou a několika pomami nebo kotvami. Také jsme se seznámili s freestylem na snowboardu nebo jsme se dozvěděli, jak se připravit na lavinové nebezpečí nebo jak se nachystat na túru do hor. V pátek 26. 1. jsme se vrátili do Prahy. Všichni jsme si lyžování moc užili a každý si odnesl skvělý zážitek!
Fotogalerie.
Ellen Magdić, 7.B

2.A navštívila tiskárnu

28. 02. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projektový den třída 2.A věnovala návštěvě tiskárny v Praze. Byli jsme překvapeni, jak je tam vše velké, rychlé a promyšlené.  Pan výrobní ředitel a mistr tisku nám ukázali z kolika různých kroků vzniká časopis. Jak se jednotlivé strany tisknou, skládají, lepí a oříznou. Viděli jsme, kolik rolí a archů papíru se spotřebuje za 14 dní nepřetržitého tisku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. A když se zeptáte někoho z naší třídy, kolik barev je potřeba pro tisk, odpoví vám, že 4. Víte jaké? Nakonec jsme všichni dostali krásné dětské časopisy. V tiskárně se nám moc líbilo a děkujeme, že jsme mohli poznat zase něco nového!
Fotky.
Jana Kotrbatá

Exploring Great Britain II potřetí

27. 02. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci třetího oborového dne Exploring Great Britain II jsme si pokusili přiblížit britské umělecké hnutí Arts & Crafts, které vzniklo na konci 19. století jako jakási odezva na tehdejší průmyslovou revoluci. A protože hnutí kladlo důraz na autentičnost, dovednost a řemeslo a navracelo se k ruční výrobě, vyzkoušeli jsme si dřevořezbu. Svěřili jsme se do rukou zkušeného a odborného lektora řezbářství, který za námi dorazil až ze severu Čech. No a jak se nám podařilo vyřezat lžíci, která má duši? Posuďte sami zde.
Mgr. Klára Podlahová a Ing. Alena Červová

Byli jsme v knihovně – 3. A

26. 02. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu jsme navštívili v rámci projektového den knihovnu na Ostrčilově náměstí. Při besedě s paní knihovnicí jsme nejprve každý řekl, jakou knihu máme nejraději. Pak nás paní knihovnice s knihovnou seznámila. Vyprávěla nám o řazení knih, o různých žánrech, kde a podle čeho je najít. Nakonec jsme si mohli knihy vyhledávat podle svých zájmů, prohlížet a pročítat. Pobyt v knihovně byl zajímavý a zábavný. Určitě se tam ještě někdy vydáme.
Fotogalerie.
Mgr. Veronika Boušková

Za Josefem Ladou do Tančícího domu

23. 02. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V projektový den 21.2.2018 jsme s 1.A vyrazili na výstavu Josefa Lady. Proletěli jsme se v kouzelném autě z pohádky Bubáci a hastrmani, seznámili se