Archiv aktualit:


„Paní Columbová“ odhalena!

24. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Veroničin a Iljův projekt na téma Výlohy v předmětu Umění jsme všichni dobře znali, poněvadž pracovali na části projektu pečlivě v hodinách. Také jsme věděli, že tato část není úplná a „jakýsi zbytek“ alias výlohu dotváří po domluvě doma. Pro mě to byla skutečně a doslova taková „paní Columbová“, protože jsem o výloze sice věděla, ale nikdy jsem ji nespatřila a pokud ano, tak nedokončenou a fotograficky zkreslenou, tudíž jsem si ji mohla jen v představách domýšlet. Odhalení se uskutečnilo 18.1. ráno před vyučováním, kdy mě Ilja naléhavě prosil, abych ihned zavítala do ateliéru. Při pohledu na ono dva metry vysoké a ke všemu svítící překvapení mi došla veškerá slova a užívala jsem si jen momentálního překvapení. A pocity? Nepopsatelné a přeji jej každému pedagogovi! Je úžasné, když žákyně/žák aktivně a mimo školní prostředí vynakládá své úsilí ke vzniku díla. Navíc když se jedná o přirozenou, cílevědomou a motivovanou činnost s nadšením. Děkuji Veronice Klimentové a Iljovi Šiplovi ze 7.B za celkový přínos, úsilí a invenci. Rovněž děkuji tatínkovi Veroniky za technickou a materiální pomoc, bez níž by projekt nebyl zrealizován.
Mgr. Klára Podlahová

Anglické básničky

23. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V lednu jsme se ve čtvrté třídě věnovali počasí a s ním spojenými aktivitami. Po zvládnutí slovní zásoby i tvorby vět nám učebnice v závěru lekce nabídla krátké básničky na téma počasí. Rozhodli jsme se tedy, že si zkusíme vytvořit a ilustrovat i své vlastní veršíky v anglickém jazyce. Podívejte se, co všechno jsme zvládli vytvořit!
4.ročník, Mgr. Barbora Doležalová

Kroužek keramiky

22. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 24. 1. odpadají z důvodu nepřítomnosti lektorky kroužky keramiky. Budou nahrazeny v červnu.
PhD. Jitka Svobodová

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

21. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v letošním roce proběhlo na naší škole v lednu školní kolo jazykové olympiády. Žáci v první části psali se svými vyučujícími poslechový test a ti nejlepší se pak účastnili ústního kola. V ústním kole, které proběhlo 18. ledna, žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Každý žák se vždy u ústní zkoušky představil, hovořil na vylosované téma a sehrál scénku s vylosovaným vyučujícím. Zkoušející hodnotili gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, ale i schopnost plynule mluvit a vhodně reagovat. Výsledky byly těsné a naši žáci nás nesmírně potěšili nejen svými znalostmi, ale také schopností improvizovat. Po sečtení bodů z poslechové i ústní části jsme mohli vyhlásit první tři místa, ocenit je drobnými dárky a nyní se těšíme, že nás dva zástupci (po jednom z každé kategorie) budou reprezentovat na krajském kole. Děkujeme za účast a gratulujeme postupujícím!
za tým jazyků, Mgr. Barbora Doležalová

Dny otevřených dveří

17. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 18. 1. a 14. 3. 2018 od 9 do 16 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
FZŠ Táborská

Kroužek keramiky

15. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tuto středu (tj. 17. 1.) odpadají z důvodů nepřítomnosti lektorky kroužky keramiky. Budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužky pokračují

15. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I ve druhém pololetí pokračují všechny kroužky, prosíme proto během února o zaplacení. Platby posílejte na účet č. 47936041/0100, variabilní symbol 2017196. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a název kroužku. Kroužky cheerleaders a badminton se díky dotaci opět v 2. pololetí neplatí.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídy 2.A a 3.B dorazily v pořádku

15. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, třídy 2.A a 3.B dorazily v pořádku na místo lyžařského výcviku. Sjezdovku u penzionu už nám zasněžují, tak máme zatím objednaný autobus na jiné sjezdovky. Hlavní ale je, že se nám tu líbí a máme všichni dobrou náladu a jsme připraveni na krásný týden.
Mgr. Jana Kotrbatá a Mgr. Luděk Kovář

Literární soutěž v anglickém jazyce

10. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V závěru minulého roku, tedy v prosinci, proběhlo tradiční kolo literární soutěže v anglickém jazyce, kdy žáci druhého stupně píší ve vymezeném čase sloh  na vybrané téma. V letošním roce nás velmi potěšila hojná účast a kvalita většiny odevzdaných prací. Žáci kategorie 6.a 7. tříd psali slohy na téma Má oblíbená hra, Můj ideální domov nebo Dopis řediteli, v kategorii 8. a 9. tříd jsme pak četli práce na téma Já a moji přátelé, Den, kdy jsem se stal/a neviditelný/á a Dopis starostovi. V divadelním sále jsme pak vyhlásili výsledky a ocenili první tři místa. Na vítěze v každé kategorii čekala i zjednodušená četba v anglickém jazyce. Tímto ještě jednou děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězům!
za tým cizích jazyků, Mgr. Barbora Doležalová

Návštěva v Muzeu Antonína Dvořáka

09. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslech opery Rusalka, tanec polonéza, víly a vodníci – to všechno čekalo třídu 3.C v Muzeu Antonína Dvořáka. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavého ze života tohoto významného hudebního skladatele a zahráli si v orchestru. Hudební program jsme si opravdu užili.
Mgr. Martina Valentová

Třídní schůzky 10. 1. 2018

08. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky ve středu 10. ledna 2018.

od 16:30 - 1. - 2. ročník
od 17:00 - 3. - 5. ročník
od 17:30 - 9. ročník (informace k přihláškám)
od 18:00 - 6. - 7. ročník, třída 8.A

Třída 8.B bude mít třídní schůzky v náhradním termínu, o němž budou rodiče včas informováni.
Vaše FZŠ Táborská​

Advent v 5.A

06. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již popáté a letos naposledy jsme spolu prožili předvánoční čas. Navštívili jsme výstavu betlémů v Betlémské kapli a poté obdivovali vánoční strom na Staroměstském náměstí. Nezapomněli jsme ani na tradici zdobení stromů pro zvířátka. Výroba bramborového salátu patří neodmyslitelně k Vánocům v naší třídě. Ani letos tomu nebylo jinak. Opět se všem moc povedl, a tak jsme si u nazdobeného třídního stromku pochutnali nejen na něm, ale i na řízcích od maminek. Děkujeme! I za skvělé cukroví. Ježíškovi dík za fůru krásných dárků. Vánoce jsme si prostě užili! Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Lyžařský kurz – 2. stupeň

05. 01. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zvu Vás na informativní schůzku, která se bude konat ve středu 10. 1. 2018 v 17.30 v učebně jazyků  (2. patro). Schůzka se týká pouze rodičů, jejichž děti jedou na lyžařský kurz (21.-26. 1. 2018). Děkuji za Vaši účast a těším se na viděnou,
Mgr. Táňa Vítková

PF 2018

31. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé, mnoho štěstí, zdraví, pohody a radosti (nejen v naší škole) vám přeje stále svěží FZŠ Táborská. Ve škole se sejdeme ve středu 3.1.2018.

Tak tohle byl pořádný adrenalin!

30. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborových dnů s názvem "Adrenalin pokaždé jinak" se naši žáci učí překonávat překážky a těší se na nové výzvy. Stále víc a více posouváme hranice jejich možností, které překonávají s radostí a navíc v týmovém duchu. Ve druhém oborovém dni jsme navštívili vesničku Chotilsko na Příbramsku, areál Tepfactoru, který nám učaroval. Děti, rozdělené do tří týmů, se těšily na tři hodiny plné adrenalinu, využití vlastní síly, logického uvažování, zručnosti. Dvacet pět úkolů, které byly před nimi, vypadaly náročně, ale jejich plnění uteklo jako voda. Sice se nám vše nepodařilo, jak jsme si přáli, ale sami se zkuste představit, zda byste sami zvládli vyběhnout nakloněnou rovinu, uniknout před velkým míčem, spočítat různá trojciferná čísla v uzavřené místnosti, či seřadit tóny od nejhlubšího po nejvyšší? Naši žáci a žákyně to dokázali. Překonali sami sebe, navzájem si pomáhali a podporovali se a hlavně si to parádně užili. Již nyní se těšíme na další oborový den.
Mgr. Taťána Vítková, Mgr. Karel Červený

Angličtina v prosinci

22. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V anglickém jazyce pokračujeme v nejrůznějších projektech - v hodinách jsme se třetí, čtvrtou a pátou třídou ještě navázali krátkými projekty na shlédnuté divadlo. Se třeťáky, jsme tvořili vtipné koláže, na kterých jsme procvičili popis částí obličeje. V sedmé třídě jsme s zvolili ze tří témat a tvořili plakát, který jsme pak představili spolužákům - nejvíce se ujalo téma Solar system (tedy Sluneční soustava). 14. prosince jsme se sedmým ročníkem také vyrazili na divadlo v anglickém jazyce. Jednalo se o westernovou komedii A Nut from Arizona. Studenti pražského gymnázia nás tak v Salesiánském divadle hodinu bavili svými výkony - všem se nám představení líbilo, a to nejen proto, že bylo vážně vtipné, ale úroveň angličtiny byla taková, že se každý tzv. chytal. V neposlední řadě je prosinec časem Vánoc a tak naše třídy ozdobily papírové vločky, nebo adventní kalendáře se slovní zásobou týkajících se Vánoc, hodiny jsme věnovali různým aktivitám spojených s Vánoci. A jako třešničku na dortu máme poslední zprávu - přes portál belouga.org se nám podařilo navázat spojení se školou v Makedonii, pro kterou  naši osmáci vytvořili prezentaci na téma Vánoční recepty a na oplátku jsme obdrželi prezentaci o slavení Vánoc v Makedonii (pdf zde). Podívejte se zde, jak naše projekty dopadly, naleznete tu i náhled naší prezentace. Merry Christmas and Happy New Year!
Mgr. Barbora Doležalová

Vánoční čtení pro prvňáčky

19. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes si naše třída připravila pro prvňáčky krátké čtení z knihy Děti z Bullerbynu. Jednalo se o kapitolu, která vyprávěla o tom, jak děti z Bullerbynu slaví Vánoce a jak se na ně připravují. Ačkoli se jedná o dětskou četbu, tak zde bylo mnoho zajímavých informací i pro nás, deváťáky - v knize se psalo o spoustě zvyků, které se dělají na Vánoce ve Švédsku. V četbě jsme se my deváťáci střídali, každý přečetl kousek a tak pořád dokola. Když jsme celou kapitolu dočetli, tak jsme si rozebrali prvňáčky a pomohli jim vyplnit pracovní list, který se vázal k textu. Mně se tato zkušenost moc líbila, a věřím, že to celé bylo v něčem prospěšné a zajímavé jak pro nás, tak hlavně pro naše malé spolužáky z prvních tříd.
Fotogalerie
Dan Táborský 9.A

Jak jsme v matematice pokládali parkety...

15. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Už i na druhém stupni se učíme matematiku vedenou Hejného metodou. Do výuky jsme zapojili nejen dřevěnou pomůcku určenou k manipulativní práci při řešení úloh z prostředí Parkety, ale i vizualizér. Podívejte se jak nám to šlo.
Za třídu 6.A a B Mgr. Petra Prokopová Machalová

Návštěva ČVUT v Praze – Voláme s astronautem !!

14. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí dne 4.12. 2017 se někteří žáci 6 až 8 tříd z FZŠ Táborská mohli zúčastnit videohovoru s astronautem na oběžné dráze – Paolem Nespolim a doprovodného programu. Náš program začal krátce po poledni v budově školy ČVUT na Karlově náměstí. Nejprve jsme se zúčastnili slavnostního uvítání, na kterém jsme byli seznámeni s tradicí a zájmy školy ČVUT a následovaly k tomu další projevy, u kterých jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých věcí...celý článek.
Fotogalerie.
Ellen Magdić a Šárka Vykusová žákyně 7.B

Oborový den Exploring Great Britain II

13. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během druhého oborového dne v rámci Exploring Great Britain II jsme se vydali do centra města objevovat místa, která se k Velké Británii neodmyslitelně pojí. Hned na počátek jsme zavítali k britskému velvyslanectví na Malé Straně, pokračovali jsme k legendární Lennonově zdi a následně jsme se zašli umělecky obohatit na výstavu britského designéra Paula Chamberlaina do Galerie UM v UMPRUM. I když se jednalo spíše o menší typ výstavy, na zajímavosti ji to rozhodně neubralo. Velmi brzy jsme totiž pochopili, jaká tajemství výstava skrývá. Na samotný závěr jsme plni dojmů navštívili ještě hračkářství Hamleys a maloobchodní řetězec Marks&Spencer v rámci něhož jsme si pověděli o fairtrade přístupu a jeho výrobcích. Podívejte se zde.
Mgr. Klára Podlahová a Ing. Alena Červová

Jak nám to jde v Umění

12. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci volitelného předmětu Umění pracují žáci sedmých tříd na společném tématu „Výlohy“, které si demokraticky zvolili na počátku školního roku a je opravdu úžasné být součástí tak tvůrčího prostředí. Kolektiv sedmých ročníků je velmi vynalézavý a iniciativní. Není se tedy čemu divit, když během výuky uplatníme celou škálu výtvarných technik. Na své si přijde skutečně každý. Během Umění se žáci realizují nejen prostřednictvím klasické kresby a malby, velmi nadšeně uplatňují techniky linorytu a suché jehly, pracují s písmem, vytváří graffiti, keramiku a v neposlední řadě se věnují i ručním činnostem a šití. Podívejte se zde.
Mgr. Klára Podlahová

Děti dětem

12. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. Stejně jako vloni se nám podařilo shromáždit pěknou částku, tentokrát to bylo 5 622,- Kč, za niž jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, vlhčené ubrousky, dětskou výživu atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 8.B

Adventní sběrový týden začíná

11. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, druhé kolo celoroční sběrové soutěže je tu. I v adventním čase se tak můžeme potkat s náručí plnou sběru, a to od úterý 12. až do pátku 15. prosince vždy mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře. Mimo soutěž sbíráme také vysloužilá elektrozařízení, PET láhve a staré mobilní telefony.
Váš sběrový tým

Poděkování

08. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
děkujeme Vám za včasné zaplacení za pracovní sešity na šk. rok 2017/18.
Vaše ZŠ Táborská

2.B poznávala život zvířátek v zimě

08. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také letos jsme se vydali do Toulcova dvora. Protože je už zima a na mnoha místech se objevuje sníh, zajímalo nás, jak zimu přečkávají některá lesní zvířátka. Během divadla, do kterého se zapojil každý z nás, jsme zjistili, která zvířátka přes zimu spí a která si zvládnou obstarat potravu i v zimě. Poznali jsme, jak vypadají stopy některých zvířat. Až je ve sněhu nebo v bahně uvidíme, snad poznáme, jestli tu před námi skákal zajíc, běžela srnka, divoké prase nebo jiné zvíře. S sebou jsme si domů odnesli námi vyrobený stopařský zápisník, který nám v určování stop určitě pomůže. Podívejte se, jak jsme si program užili.
Mgr. Gabriela Vlková

Vyrobili jsme si adventní věnce

07. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Těsně před začátkem Adventu zavítali do školy někteří z rodičů a prarodičů žáků. Spolu s dětmi si vytvořili adventní věnce, které si pak odnesli domů. Společně jsme strávili pohodové odpoledne, při kterém jsme nasáli již vánoční atmosféru. Jak se nám při motání a zdobení věnců dařilo můžete vidět zde.
Mgr. Gabriela Vlková

Mikulášská nadílka

06. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý se naší školou prohnalo stádo čertů, spatřeno bylo také několik andělů a celkem dva Mikulášové.
Fotografie zde.

Divadlo v anglickém jazyce

05. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 24.listopadu k nám do školy dorazilo anglické divadlo! Třeťáci cestovali po světě za různými zvířátky, aby je pozvali na závěrečnou taneční párty. Čtvrťáci řešili záhadu v lunaparku, kde potkali klauna, vlkodlaka, upíra i doktora Frankensteina. Páťáci zase s napětím sledovali, jak se dvojice ninjů snažila zachránit postapokalyptický svět od záhadné nákazy. Divadlo se nám líbilo, podívejte se jak zde.
Tým cizích jazyků

Oborové dny DIY: Sklo

05. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci oborových dnů DIY: Buď kreativní jsme navštívili tradiční výrobnu českých vánočních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem. Navštívili jsme dílnu, ve které jsme měli možnost vidět všechny fáze výroby tradičních foukaných ozdob. Na vlastní oči jsme se přesvědčili, že tato práce je opravdu náročná a především, že všechny ozdoby na vánočních stromcích projdou rukama zkušených a neskutečně zručných řemeslníků. Viděli jsme ozdoby foukané, které se nabarvily, nazdobily, v závěru i zabalily a připravily na vývoz do zahraničí (věděli jste, že 95% těchto ozdob putuje do zahraničí nebo že již navrhli přes 80000 různých ozdob?). Nabyté poznatky jsme ještě upevnili v místním muzeu, kde jsme se seznámili s historií výroby vánočních ozdob a to od 20. let minulého století až do současnosti. Oborový den jsme si užili, krásně se naladili na Vánoce a většina z nás si odvezla i nějakou tu ozdobu na stromeček. Podívejte se zde.
Mgr. Barbora Doležalová & Mgr. Daniela Černá

Den školy

04. 12. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se uskuteční ve středu 6. prosince 2017.
Program je opravdu bohatý:
15:00 až 17:00 Vánoční jarmark
15:30 a 16:30 Cheerleaders (tělocvična)
16:00 Slavnosti čtení 1. B
16:15 Slavnosti čtení 1. A
16:00 Šťastné a veselé  ... celý článek.
FZŠ Táborská - Vaše škola s tradicí!

Máme rádi divadlo

30. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na druhý oborový den jsme se sešli ve školní knihovně v půl deváté, což bylo nepochybně příjemné. Jeli jsme do Divadla pod Palmovkou na hru Don Juan. Po příchodu do divadla jsme se posadili a vyčkali pár minut do desáté hodiny, kdy hra začínala. Předpokládám, že je známo, o čem Don Juan pojednává ... celý článek.
Daniel Táborský, 9.A

Den školy

23. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská,
srdečně Vás zveme na Den školy, který se uskuteční ve středu 6. prosince 2017. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

17. listopad 1989

20. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Proč si připomínáme 17. listopad jako státní svátek? Na tuto otázku jsme s 5.B hledali odpověď v rámci tříhodinového projektu. Abychom si dobu socialismu lépe přiblížili, přinesl každý z domova předmět, který se k tomuto období váže. Dozvěděli jsme spoustu zajímavostí a porovnali způsob života v naší zemi dnes a před 30 lety. Víme, že si svou svobodu musíme bránit.
Štěpán Ročák

Dny otevřených dveří

19. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 21. 11. 2017, 18. 1. a 14. 3. 2018 od 9 do 16 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
FZŠ Táborská

Soutěž s Tričkem FZŠ Táborská

18. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí žáci,
blíží se nám 6.12. a Den školy, kdy proběhne vyhlášení soutěže. Prohledejte ještě vaše mobily a počítače, jestli tam náhodou nějaká fotka ve školním tričku není. Případně se ještě můžete originálně vyfotit. Fotky pošlete do 30.11. na mailovou adresu: tricko@zstaborska.cz ! Připomínám, že soutěžíme ve třech kategoriích - kam se tričko dostalo nejdál, nejoriginálnější fotka a losování, takže máte šanci :) Všem, kdo už poslali, děkujeme.

Lyžařský kurz pro 2. stupeň

17. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
pokud máte zájem ještě přihlásit své dítě na lyžařský kurz, který pořádáme pro 2. stupeň, tak neváhejte. Pojedeme do Rokytnice nad Jizerou v termínu 21. - 26. ledna 2018. Zúčastnit se mohou začátečníci i pokročilí lyžaři (snowbordisté). Případné dotazy a závazné přihlášky posílejte na email tana.vitkova@email.cz.
Skol, Táňa Vítková

Světový den laskavosti

16. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 7. B se rozhodla, že se zapojí do prvního ročníku projektu #jsemlaskavec v rámci Světového dne laskavosti. Velkou radost udělala seniorům z Domova pro seniory na Praze 2 (Máchova ul.). Ve svém volném čase vymysleli a připravili několik představení (scénický tanec, žonglování, kouzlení, yoyování), kterými je v pondělí 13. 11. moc potěšili. S sebou přinesli i dobrůtky, které jim velmi chutnaly. Nakonec si společně se seniory zazpívali lidové písně. Těšíme se na viděnou dříve než za rok.
Foto.
7. B a Táňa Vítková

Telefonát na Mezinárodní vesmírnou stanici

14. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci naší školy budou mít možnost 4.12. 2017 uskutečit videorozhovor s astronautem Paolem Nespolim na Mezinárodní vesmírné stanici. Ten, kdo se bude chtít účastnit této jedinečné chvíle a neodevzdal žádné otázky na téma "Život ve vesmíru", má poslední šanci, a to projít školním kolem Astronomické olympiády. Případní zájemci o účast v olympiádě se hlaste u pana učitele Karla Zavřela.
Za přírodovědný tým Mgr. Petra Prokopová Machalová

Noční obloha

13. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Co všechno lze vidět na podzimní noční obloze? Jak hledat a poznat souhvězdí? Proč jsou některá souhvězdí vidět celý rok a některá pouze v létě nebo v zimě? Na tyto a mnohé další otázky jsme hledali se šesťáky odpověď na hvězdárně v Ďáblicích. Měli jsme možnost dalekohledy pozorovat noční oblohu, hledat pomocí hledáčku souhvězdí … Největším zážitkem pro nás byl pohled na měsíční Alpy a krátery.
Mgr. Petra Prokopová Machalová

T-shirt project

10. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nechali jste se asi před dvěma týdny vyfotit v atriu, protože jste na sobě zrovna měli tričko s anglickými nápisy? S deváťáky jsme vám slíbili, že nápisy přeložíme a uděláme pak výstavu. Dnes jsme pověsili papírová trička v atriu ve třetím patře, tak se přijďte podívat, jak se nám to povedlo. Nahlédnout už můžete zde.
Mgr. Barbora Doležalová

Miniworkshopy Magformers

05. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Znáte stavebnici Magformers? Že ne? Tak to se dá napravit! Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK jsme ji mohli zakoupit a od října připravujeme série miniworkshopů. Těch prvních se zúčastnila třída 2.A a je neuvěřitelné, co vše děti vymyslely, sestavily a dokonce připravily pro své spolužáky! V krátkém videu se můžete spolu s námi podívat, jak jsme pracovali a doslova kouzlili. V listopadu se těšíme na třídu 3.B :)
Mgr. Jana Kotrbatá a Mgr. Luděk Kovář

Výjezd do Anglie

03. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kdo z rodičů chce své dítě přihlásit na zájezd, učiňte tak do této neděle 5.11. Info viz žákovská knížka - nástěnka nebo zprávy.
Děkuji, Mgr. Barbora Doležalová

Adrenalinový parkour

03. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Parkour je snem každého skvělého sportovce. Proto se naši oboranti velmi těšili na první oborový den. Necestovali jsme nikam daleko. Na pražském Jarově jsme se rychle zabydleli. Někteří z nás se nemohli ani dočkat. Už už to bude, vteřinové ručičky šly mílovými kroky, než odbila desátá hodina. Konečně. Instruktoři nás uvítali a rozdělili nás na dvě skupiny. Adrenalin mohl začít. Netřeba popisovat, co naše děti zažily, to se prostě musí zažít...
Fotogalerie.
Mgr. Karel Červený, Mgr. Taťána Vítková

Projekty v hodinách AJ

02. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše skupinky třetích, čtvrtých a pátých tříd už mají za sebou první letošní projekty v anglickém jazyce. Třeťáci pracovali na návrhu své vysněné třídy (a snažili se už popisovat vše celými větami!), páťáci si vybrali vlastní projekt a zpracovali téma My life, Mathematics nebo Names and titles. Ve skupinách čtvrťáků jsme pak v hodině využili interaktivní tabuli, kde děti sestavovaly vlastní dům, pojmenovaly místnosti a v nich pak i jednotlivé předměty. V jedné skupině pak popisovaly přímo vytvořený dům, ve druhé skupině se jím inspirovaly pro nákres domu podobného. Popsat naše vysněné domečky zvládli žáci téměř sami a to celými větami! Podívejte se na projekty zde a nebo přijďte nahlédnout do tříd AJ Sever a Jih.
Mgr. Barbora Doležalová a Ing. Alena Červová

Slavíme Halloween

01. 11. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jelikož učení jazyka není jen o biflování slovíček, procvičení gramatiky a trénování dovedností jak jazyk ovládat a používat, čas od času se věnujeme i faktům, reáliím, zvykům či kuchyni anglofonních zemí. Dozvídáme se tak více celkově o kultuře a poznáváme tradice jiných zemí. V hodinách angličtiny jsme proto rozšiřovali slovní zásobu, povídali si o vzniku Halloweenu nebo vyřezávaných dýní Jack-o-Lantern a dokonce jsme anglicky koledovali o sladkosti a namalovali si masky. Podívejte se, jak se nám dařilo zde. Halloween nás bavil a těšíme se na další svátky.
Mgr. Barbora Doležalová

Kroužek keramiky

30. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 1. 11. 2017 odpadá z důvodu nepřítomnosti lektorky kroužek keramiky. Odpadlé lekce budou nahrazeny v červnu 2018.
Děkuji PhDr. Jitka Svobodová

5.A stavěla hmyzí hotely

25. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Využili jsme nabídky organizace Koniklec a spolu s lektorkou Martinou jsme vyrobili tři hmyzí hotely. Jejich smontování vyžadovalo přesnost a šikovnost. Následně jsme je vyplnili přírodním materiálem. Na prezentaci jsme se dozvěděli, které druhy např. samotářských včel je vyhledávají. Hmyzí hotely jsme umístili na plot u školního hřiště. Snad je na jaře objeví noví nájemníci.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Projektový den 5.A na Karlštejně

25. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V letošním prvním projektovém dni jsme se vypravili vlakem na Karlštejn. Navštívili jsme Muzeum voskových figurín a zopakovali si v něm dějepisné znalosti z loňského ročníku. K vidění je zde Karel IV. se svými manželkami, Mistr Jan Hus, Jan Žižka, Rudolf II. a další významné osobnosti našich dějin i současnosti. Poté jsmesi prošli nádvoří a hradby hradu Karlštejn a procházkou podhradím jsme se přes řeku Berounku vrátili na nádraží. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Malujeme a posloucháme Vltavu

25. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes  24. října šla třída 3.A do Muzea Bedřicha Smetany. Viděli jsme Smetanovy brýle, křídlo, fotku... Povídali jsme si o jeho životě. Dozvěděli jsme se, že byl Smetana nadaný už odmalička, měl spoustu sourozenců. Jeho tatínek hrál v hudebním kvartetu. Nakonec jsme kreslili Vltavu podle krásné skladby. Pak jsme zamávali rackům a jeli jsme do školy.
Fotogalerie
Alžběta Matějková a Irena Bártová 3.A

Magický Vyšehrad

24. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak se na Vyšehrad dostal Čertův sloup? Proč neměl Ctirad troubit na Šárčin roh? A kde se berou stále noví vojáci do Libušina vojska ukrytého ve vyšehradské skále? Nejen na tyto otázky jsem hledali odpovědi na procházce Vyšehradem během oborového dne Magická Praha. Vyzkoušeli jsme si prezentaci pověstí a zajímavostí o tomto tajuplném místě a přiblížili jsme se k samým bájným počátkům českých dějin. A jak jste na tom vy? Myslíte si, že znáte Vyšehrad? My už ano.
Fotogalerie
Tým oborového dne Magická Praha

Oborový den DIY: Buď kreativní

23. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na letošním prvním oborovém dní se naše dívčí skupina vydala po stopách keramiky a ozdob přírodních národů. Nejdříve jsme zamířily do Maříže, kde jsme vytvořily vlastní originální hrneček. Každá z nás si vybrala ten nejsympatičtější tvar a domalovala ho dle své představy (vypálené hrníčky nám dorazily v pondělí). Týž den jsme ještě absolvovaly komentovanou prohlídku na téma ozdoby Papuánců v Náprstkově muzeu. Později jsme při workshopu ještě vytvořily každá vlastní ozdobu z provázku a mušliček. Při oborovém dni jsme se naučily jak pracovat s glazurou a dozvěděly jakými materiály se zdobili příslušníci oceánských kultur. Foto z našeho prvního oborového dne si prohlédněte zde. Všechny jsme si to náramně užily a těšíme se na další oborový den!
Mgr. Daniela Černá a Mgr. Barbora Doležalová

3.B a výstava - Krištof Kintera: Nervous trees

23. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 O projektovém dni jsme se zašli podívat do galerie Rudolfinum na výstavu Krištofa Kintery. Byla to naše první společná výstava a moc jsme si ji užili, protože toho bylo hodně k vidění. Některé ohromilo velké město z elektrických součástek, jiné velká socha z balónů, jiným se líbila polystyrénová hora nebo velká hora z praček. Zjistili jsme, že umění může vypadat různě a že každý má na něj jiný úhel pohledu.
Fotogalerie.
Mgr. Luděk Kovář

Za pověstmi do knihovny

20. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci 3.C v pátek navštívili knihovnu Na Veselí, aby se zde seznámili s nejznámějšími českými pověstmi.Ve skupinkách jsme si některé pověsti přečetli - například O Bivoji, O Přemyslovi, Dívčí válka, O Krokovi - a  výtvarně nebo dramaticky je ztvárnili. Paní knihovnice nám také ukázala, jak v počítači knihovny  vybrané knihy pověstí vyhledat. Zde si můžete prohlédnout naše fotogragie.
Mgr. Martina Valentová

6.B na adaptačním výjezdu

17. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po úspěšné teambuildingové akci – Laser game, se zúčastnili žáci a žákyně adaptačního výjezdu „Vítejte šesťáci“, ve Veletově. Smyslem této akce je nejen adaptace dětí na druhém stupni, ale také vzájemné poznání v rámci 6.B, resp. třídního učitele. První den jsme navštívili blízký les, cestou jsme hráli různé hry. V lese jsme zkusili ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Výroční zpráva za školní rok 2016/17

16. 10. 2017 | O škole > Výroční zprávy

Milí přátelé naší školy. Výroční zprávu za náš 110. školní rok naleznete zde. Zpráva není pouze o škole, ale především o naší společné práci, za kterou Vám moc děkuji. A těším se na setkání dne 6. prosince 2017 při oslavách již 111. roku naší školy. Jste vítáni.
PhDr. Bc. František Prokop

Táborská si opět užívá Legoland

15. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak se nejlépe nastartovat na začátek školního roku? Odpověď je jasná, navštívit zábavný park. Je úplně jedno, jestli je zde člověk poprvé, či po x-té. Tato zábava člověka prostě neomrzí. Užívá si plnými doušky různé horské dráhy, vodní atrakce, či bludiště. Nejvíce se však naši žáci a žákyně těší na nové atrakce. Letos na nás čekala interaktivní střílečka. Každý si najde svoje oblíbené místo a díky školnímu výletu nečeká dlouhé fronty a může si vše užít do sytosti. Těšíme se za rok na viděnou :)
Mgr. Karel Červený

Jak pracují archeologové?

13. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S touto otázkou možná přicházeli žáci třídy 6.A do Muzea hlavního města Prahy, kde jsme se zúčastnili programu Škola mladých archeologů. A skutečně – lektoři nás seznámili se čtyřmi archeologickými dovednostmi. Z hliněných střepů jsme skládali nádoby a zařazovali je do pravěkých kultur, pečlivě jsme zakreslovali kosterní nález na milimetrový papír a dokonce jsme si zkusili pravěký způsob drcení zrna na mouku. A šlo nám to skvěle, podívejte. Takže otázka nyní zní: Kdo by nechtěl být archeologem?
PhDr. Bc. František Prokop a 6.A

Výsledky 1. kola sběrové soutěže

11. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
první sběrový týden máme za sebou, odměny pro nejúspěšnější třídy jsou rozdány a celkové výsledky naleznete zde. Moc děkujeme za to pravé sběrové nadšení i za to, že jste nás ráno u kontejneru nenechali zahálet – pořádně jsme se protáhli a zapotili. Vždyť jsme naložili dva po střechu plné kontejnery. Tak nashledanou na předvánočním sběru.
Váš sběrový tým

Odpadající kroužky

10. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Z důvodu onemocnění lektora v období od 10. do 13. 10. neproběhnou kroužky cheerlearders 1. – 4. ročník, akrobacie a badminton. Dále se v tomto týdnu nekonají kroužky keramiky. Všechny odpadlé kroužky budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Semináře pro rodiče o výuce matematiky podle Hejného metody

09. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
i v letošním roce budeme pokračovat v organizování seminářů pro rodiče o výuce matematiky podle tzv. Hejného metody. Semináře jsou naplánovány zatím čtyři, a to pro rodiče 1., 2.-3., 4.-5 a 6. tříd. Účast rodičům z jiných tříd se samozřejmě povoluje. Na seminář je třeba se přihlásit pomocí formuláře níže, a to nejpozději den před konáním semináře.
Středa 20.9. od 17:00 - seminář pro rodiče 6. tříd, přihlašujte se
Středa 4.10. od 16:30 - seminář pro rodiče 2.-3. tříd, přihlašujte se
Středa 18. 10. od 17:00 - seminář pro rodiče 4.-5. tříd, přihlašujte se
Středa 1. 11. od 16:30 - seminář pro rodiče 1. tříd, přihlašujte se
Za matematický tým Mgr. Petra Prokopová Machalová

Teambuilding 6. B na laser game

07. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přechod žáků a žákyň na druhý stupeň může být obtížný. Třída si musí zvykat na mnoho věcí. Mají nového třídního učitele, nové předměty a spoustu dalších učitelů. Jak jinak si zpříjemnit začátek školního roku, než společnou akcí. Žáci a žákyně, v plném počtu, se zúčastnili společné akce. Nešlo o to, kdo vyhraje, či prohraje, kdo je nejlepší střelec, či tým. Šlo hlavně o zábavu, schopnost spolupracovat mezi sebou, pomáhat si. Každopádně to není poslední společná akce v tomto školním roce. Další nás čekají a již se moc všichni těšíme :)
Mgr. Karel Červený

Kroužky – Angličtina s rodilým mluvčím

06. 10. 2017 | O škole > Harmonogram šk. roku a tradice školy

Jazyková škola Superb Learning otevírá v naší škole v letošním školním roce 3 kroužky :
Pro 1. a 2. třídu v úterý od 15 do 15,45 hodin, pro 3. třídu ve středu od 14 do 14, 45 hodin a pro 4. třídu ve středu od 15 do 16 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Už jsou tady anglické časopisy!

05. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulém školním roce jsme s několika žáky začali odebírat časopisy v anglickém jazyce a letos se základna našich odběratelů ještě rozrostla. Vybrané třídy na druhém stupni a dokonce i šikovná skupinka z patých tříd se bude každý měsíc radovat z časopisů Bridge, Gate nebo R&R. První várka je zde a my už se těšíme na zajímavé články v anglickém jazyce.
Za tým jazyků, Mgr. Barbora Doležalová

Sběrová soutěž začíná právě teď!

02. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé sběrači, v úterý 3. října začíná 1. sběrový týden letošní celoroční sběrové soutěže. Po loňském roce plném rekordů můžeme jen doufat, že se opět zapojíte v hojném počtu. Proč? Každým odevzdaným kilogramem starého papíru nejen přiblížíte svou třídu k vítězství, ale také přispějete na aktivity naší školy. Právě ze sběru hradíme kromě závěrečného ohňostroje (na ten ale sbírají žáci 9. ročníku) veškeré medaile a odměny pro žáky v soutěžích pořádaných naší školou, dále akce pro rodiče a přátele školy (Den školy, Jarní slavnosti), také startovné ve sportovních turnajích a roční vstupenku do pražské ZOO. Pravidla jsou jednoduchá – rozhoduje počet kilogramů papíru odevzdaný na jednoho žáka třídy a odměníme tři třídy za celý rok i za každý sběrový týden. Mimo soutěž pak pokračujeme ve sběru PET lahví a vysloužilého elektrozařízení. Tak neváhejte a přijďte se sběrem od úterý 3.10. do pátku 6.10. na školní dvůr vždy mezi 7.30 a 8.00.
Váš (letos nový) sběrový tým

Zeměpisná Olympiáda

02. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v letošním roce se bude konat Zeměpisná Olympiáda pro žáky 6. až 9. tříd. Případní zájemci se mohou hlásit u Mgr. Petry Prokopové Machalové, která je garantkou školního kola na naší škole. Bližší informace zde.
Za přírodovědný tým Mgr. Petra Prokopová Machalová

Z Wittenbergu opět do Prahy

01. 10. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Je pátek a naše skupinka se už vrací zpět do Prahy. Uteklo to neskutečně rychle, to znamená, že jsme se ani chvilku nenudili. Už jste si mohli přečíst, co jsme všechno stihli v předešlých dnech. Ve čtvrtek jsme ještě navštívili motýlí dům, kde jsme se procházeli s okolo prolétajícími motýly. Jako bychom byli v tropickém lese. Alespoň teplotou jsme se k tomu přiblížili.
Ale nejvíce nás prostě uchvátilo hlavní město. Užili jsme si tam plno legrace, nakoupili jsme dárečky, ale hlavně jsme viděli všechny důležité berlínské budovy. Bylo to skvělé, ale to už víte! Tešíme se už na jaro, až přivítáme naše německé kamarády v Praze! Bis bald!
Fotogalerie.
Mgr. Daniela Černá

Kroužky začínají

28. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Už je to tady – od příštího týdne (tj. od 2. 10.) můžete navštěvovat naše kroužky. Většina kroužků je už zcela naplněna. Z důvodu malého zájmu se neotevírají kroužky Florbal I, Grafická dílna, Angličtina 2. ročník, Sportovní všestrannost, Fotografický kroužek, středeční Sokol a Inline. Vědecké pokusy I a II budou sdruženy do jednoho kroužku v pondělí od 14 do 14,45 s programem kroužku pro pokročilé. Divadelní kroužek bude dohromady pro obě skupiny, tedy od 14 do 15,30 hodin. Angličtina pro 1. ročník je z provozních důvodů přesunuta ze čtvrtka na pondělí – bude tedy v pondělí a úterý od 14 do 14, 45 hodin. Středeční kroužek Keramika jsme naopak kvůli velkému zájmu dětí museli rozdělit na 3 skupiny – 1) první třídy – od 14 do 14,50, 2) druhé třídy – 15 – 15,50 a 3) třetí a čtvrté třídy 16 – 16,50. Pokud by někdo z druhé skupiny mohl chodit v té třetí, prosím, ozvěte se mi, byli bychom rádi. Omlouváme se za vzniklé změny. Těšíme se na vás!
PhDr. Jitka Svobodová

Ředitelské volno

28. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek dne 28. září jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 29. září z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina bude ve dnech ředitelského volna uzavřena. Věřím, že tento den využijete k aktivnímu odpočinku. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Po roce opět Wittenberg!

27. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí jsme se opět vydali se skupinkou 8 žáků do našeho partnerského města Wittenberg. Tentokrát jsme zvolili trasu přes Berlín a dobře jsme udělali. Vše proběhlo bez problémů a už po druhé hodině na nás čekaly německé rodiny. Po úvodním seznámení nás už čekal nabitý program jako každý rok. Prohlídka školy, historického centra města, nezbytná návštěva Luttherova domu, jelikož je letos konečně 500. výročí reformace. Letos nás ovšem něco nového čekalo! A to celodenní výlet do Berlína! Zde jsme viděli snad úplně všechno... Braniborskou bránu, Alexander Platz, televizní věž, Bundestag a další významné budovy, muzeum voskových figurín Madame Tussauds, báli jsme se v berlínském podzemí. Těšíme se, co nám přinesou další dny.
Fotogalerie
Mgr. Daniela Černá

Festival vědy

26. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 6. září jsme místo vyučování šli na pátý ročník Festivalu vědy na Kulaťáku v Dejvicích. Sraz byl ve čtvrt na devět před školou. Poté jsme společně s třídou 8.B nastoupili na Vyšehradě na metro. Kolem deváté jsme dorazili na stanici Dejvická, kde začínal festival. Na Kulaťáku už byly ... celý článek.
Prokop Řehák, třída 8.A

Třída 8.A podporuje Teribeara

25. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 8.A s třídní učitelkou a panem ředitelem se dne 11.9.2017 rozhodla podpořit nadaci Terezy Maxové, kdy se  dětem pomáhá během. Tato akce se konala na vrcholu hory Vítkov. Jeden okruh měl 1200 metrů. A náš nejlepší běžec z 8.A uběhl 13,2 km. Za jeden okruh jste přispěli 60 Kč. Všichni, kdo mohli, běhali až do posledního dechu. Třída 8.A přispěla svým během dohromady něco kolem 10 000 Kč Moc jsme si tento den užili a příští rok si to zopakujeme. Fotografie naleznete zde.
Za třídu 8.A Anička Sládková

Pomáhali jsme sportem

25. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a učitelé naší školy se zúčastnili charitativní akce Teribear hýbe Prahou. Na hoře Vítkov jsme mezi 7. a 16. zářím naběhali více než 658 km a přispěli tak celkovou částkou 32.940,- Kč na projekty, kterými Nadace Terezy Maxové pomáhá znevýhodněným dětem. Všem běžcům moc děkuji.
PhDr. Bc. František Prokop
P.S. Fotografie z akce naleznete zde.

Dokola kolem Pankráce

21. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 16 kluků a holek ze 4. až 9. ročníku reprezentovalo včera naši školu v Cyklistickém závodě olympijských nadějí, který pořádal Spolek olympioniků ve spolupráci s MČ Praha 4. Na půlkilometrovém okruhu v parku na Pankráci jsme v rozjížďkách ukázali, že se s námi ve finálových jízdách rozhodně musí počítat. V silné konkurenci ostatních základních škol nakonec nejlépe uspěl Jáchym ze třídy 5.A, který svou jízdu proměnil v bronzovou příčku. Jak nám to jezdilo i jak jsme se bavili, to si můžete prohlédnout zde. A možná některé z nás uvidíte i v televizní reportáži z 20. září.  Jáchymovi gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za skvělou reprezentaci naší školy.
PhDr. Bc. František Prokop

Výjezd tříd 5.B, 6.A, 6.B ve Veletově

20. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče.
Žáci tříd 5.B, 6.A, 6.B dorazili do Veletova v pořádku a již se plně zapojili do programu. Posíláme pozdravy do Prahy.
Mgr. Miroslav Hricz

Ještě jeden nový kroužek!

15. 09. 2017 | Žáci > Kroužky

Podařilo se nám rozšířit nabídku sportovních kroužků – nově se můžete hlásit na kroužek Rozvoj pohybové všestrannosti.
· Lektor: Michaela Nejedlová
· Místo a čas: Gymnastická Tv, Pondělí 14:00 - 15:30
· Věk: 2. - 3. ročník
· Cena za pololetí: 800,-
· Každý měsíc tě čeká jiný sport. Gymnastika, atletika, tanec, míčové hry. Přijď si vyzkoušet různé sporty, které jsou základem pohybového rozvoje a pojítkem k výběru sportu do budoucna.
PhDr. Jitka Svobodová

Výjezd tříd 5.B, 6.A a 6.B

14. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně zveme žáky tříd 5.B, 6.A a 6.B na výjezd do Sporthotelu Relax ve Veletově u Kolína.
Informace pro třídu 5.B
Informace pro 6. třídy
Elektronická přihláška
Těšíme se na  vás.

Nabídka kroužků na letošní školní rok je tady

08. 09. 2017 | O škole > Klub volného času

Vybírejte, přihlaste se! Těšíme se na vás. Veškeré informace naleznete zde.

English lessons

08. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak a je to tady! Here we go again! Na druhém stupni máme za sebou první hodiny anglického jazyka. V šestém ročníku jsme se dnes vrhli na "vocabulary challenge" a snažili jsme se společně napsat co nejvíce slovíček. Příští hodinu uvidíme, jestli náš "had" obepne celou třídu, už se těšíme na další hodinu anglického jazyka!
Fotogalerie.
Mgr. Barbora Doležalová

Zvolte si svůj obor

08. 09. 2017 | Žáci > Oborové dny

8 zajímavých oborů. 8 zajímavých témat. Obory byly 7. září představeny jejich vedoucími žákům druhého stupně. Od 7.9. do 14.9. je možné se na jednotlivé obory hlásit. Vedoucí oborů se těší i na zdůvodnění, které žáci uvedou... Formulář naleznete zde.
Nejpozději 11.9. bude aktualizovaná stránka oborových dnů naleznete informace k oborovým dnům zde.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

03. 09. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
pokud chcete mít fotografii se svým prvňáčkem z prvního školního dne, přijďte prosím na školní dvůr 4. 9. už v 8 hodin. Profesionální fotograf vás zdarma vyfotí a hned fotku vytiskne.
FZŠ Táborská

Nový školní rok 2017/2018 zahájíme 4. září

30. 08. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsou sice ještě prázdniny, ale my se už připravujeme na nový školní rok 2017/2018. Zahájíme jej 4. září 2017. A jak bude vše probíhat?

4. září 2017
8:30 – 10.00 1. třídy
7:30 - 9:55 9.A + 8.B
8:15 - 9:55 2. - 7. ročník, 8.A

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Třídní schůzky
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v pondělí 4. 9. – v 10 hodin.
Třídní schůzky v 2.C proběhnou 4. 9. v 16:30 a 5.B 4. 9. v 17:00 hodin.
Třídní schůzky v ostatních třídách 2. – 9. ročníku se uskuteční ve středu 13. září 2017 v těchto časech.:
2. A, 2.B od 16:30 hodin;
3. – 4. ročník + 5.A od 17:00 hodin;
6. – 9. ročník od 18:00 hodin.
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka 5. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A - 8:15 - 12:15

Výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat od 6. září 2017 s výjimkou 1. tříd, ty budou mít do 10:00 hodin.

Školní družina uvítá žáky 4. 9. od 10:00 do 17:30, od 5. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2017/2018.

Vaše FZŠ Táborská

Školní jídelna - info

26. 08. 2017 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
objednání obědů na 4.9. – 5.9. 2017 pro žáky bude provedeno takto:
- první třídy na základě požadavků rodičů – obě třídy první den navštívím
- 2. až 9. třídy - strávníkům byl na tento den oběd objednán na základě zůstatku konta nebo došlé platby.
Případné změny na tento den je možné provést elektronicky nebo u vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů 4.9. – 5.9. 2017 bude probíhat od 11.00 – 13.30 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 6.9. 2017.

Objednání a výdej obědů od 6.9. 2017 je již v klasickém režimu.

Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.

J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Soutěž - tričko

04. 07. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Krásné sběrové prázdniny

04. 07. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé sběrači. Celoroční školní sběrová soutěž dospěla ke svému závěru, odměny pro vítěze jsou již snědeny (výsledky naleznete zde). Chceme vám moc poděkovat za letošní sběrové nasazení, které nemělo obdoby. Nejen že jsme zdolali během jednoho týdne tři sběrové kontejnery – také jsme obsadili třikrát první místo v meziškolní soutěži a získali tak poukázky v celkové hodnotě 8.000,- Kč. Děkujeme a příští rok zase na sběru AHOJ!
P.S. Ale už s jiným sběrovým týmem. My, deváťáci, vám držíme palce.
Váš sběrový tým

Prázdninový provoz školy

03. 07. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2017/2018.
Vaše FZŠ Táborská

Lichožroutí odpoledne

28. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 27.6. se proměnila velká tělocvična naší školy v doupě lichožroutího gangu Kojotů. Byl zajat náš třídní Hihlík, kterého jsme museli vysvobodit. Nejprve jsme se snažili vysvobodit jej písní a výstavou vymyšlených lichožroutích příběhů, ale to nestačilo. Kojoti nikoho nešetřili, vymysleli si složité úkoly. Museli jsme zapojit své smysly, paměť, soustředění, dokázali jsme svou zručnost, trpělivost i znalosti. V závěru akce dorazil i sám velký náčelník Kojotů Kudla Dederon, který nám Hihlíka nakonec vydal a také nás všechny ocenil za splněné úkoly. Odpoledne bylo opravdu báječné. Velké díky patří především rodičům, kteří celou akci vymysleli a úžasně zorganizovali.
Fotogalerie.
Veronika Boušková

Poznávali jsme svět nevidomých

27. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Několik tříd 1. stupně se zúčastnilo programu Šifra Mistra Brailla. Jedná se o interaktivní program občanského sdružení Beluška, díky kterému si děti vyzkouší úkoly bez použití zraku, naučí se vnímat svět kolem sebe jinými smysly pod vedením nevidomého. Co jsme si vyzkoušeli? Například číst Braillovo písmo nebo pohybovat se s bílou holí. Nevidomá paní nám předvedla, jak velký pomocník je vodicí pes a co všechno dokáže. Program nám přiblížil svět nevidomých a my již víme, jak správně jim na ulici či v dopravním prostředku pomoci. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

4.A v Kolbence a na dopravním hřišti

27. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V předposledním školním týdnu jsme utráceli peníze získané na vánočních trzích. Navštívili jsme freestylový park Kolbenka, kde je nejen mnoho trampolín, ale i adrenalinovější atrakce pro odvážnější. Hodinu pod dohledem trenérek jsme si náležitě užili! Další den jsme opět pod dohledem - tentokrát policistek - absolvovali jízdy na dopravním hřišti. Jak se nám dařilo, napoví více fotogalerie.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Sportovní týden s 6.AB

27. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce jsme se vydali směrem k Jizerským horám do penzionu Milada v Janově nad Nisou.  Po příjezdu na nás čekal oběd a hned po něm jsme vyrazili k místnímu lesnímu hřišti, které jsme si oblíbili. Celý týden jsme měli nádherné počasí a tak jsme hned druhý den vystoupali na rozhlednu Královka, kde nás potěšilo kromě nanuku i skvělé hřiště. Krásnou lesní cestou jsme se vydali na koupaliště v Bedřichově. Tématem našeho týdne byly smysly a proto jsme v různých týmech hráli hry zaměřené na jednotlivé smysly.Třetí den jsme pak trávili testováním naší chuti a hmatu a testováním svých fyzických sil v lanovém parku. Společně jsme také vytvořili vlajku třídy z obtisků našich dlaní. Později už jsme hráli nejrůznější týmové hry. Čtvrtý den nás čekal celodenní výlet, při kterém jsme se prošli kolem vodní nádrže Josefův Důl a navštívili Liščí boudu, kde sídlí malé sklářské muzeum. Poté jsme se vydali opět ke koupališti, kde jsme si užili vodních rádovánek. Cestu zpátky jsme si kvůlu blížící se bouřce zkrátili autobusem, stejně nás ale cca na 5 minut dostihla a tak jsme zažili i (už z tepla našich pokojů) pořádnou horskou bouřku. Nenechali jsme se ale vyvést z míry a náš pobyt zakončili diskotékou v jídelně. V pátek ráno nás už čekal jen závěrečný úklid, balení a cesta do Prahy. Jsme nadšení a těšíme se už na příští rok! Podívejte se na naše zážitky v galerii.
6AB + vyučující

Škola v přírodě 2.A, 2.B

26. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letos se vydali žáci třídy 2.A a 2.B na školu v přírodě do Českého ráje. Společně jsme zjistili, že je to kraj vskutku pohádkový. Našli jsme několik pokladů, potkali jsme loupežníky, navštívili jsme Rumcajsovu jeskyňku. Museli jsme prokázat svou odvahu, vynalézavost, hbitost… Sportovali jsme, hráli jsme si, chodili jsme na vycházky, absolvovali jsme i celodenní výlet do Prachovských skal. A aby se neřeklo, také jsme se trošku učili. Ochutnávku z našich zážitků můžete vidět na přiložených fotografiích.
Veronika Boušková a Luděk Kovář

4.A v jižních Čechách

23. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letos jsme na škole v přírodě poznávali další kout naší republiky. Nádherný slunečný týden jsme strávili v Chlumu u Třeboně. Kromě koupání a slunění na písečné pláži jsme sportovali, jezdili na koloběžkách, uvařili si oběd na ohni nebo rýžovali zlato. Zlaté nugety jsme na burze směnili za sladkosti a upomínkové předměty. Při celodenním výletě jsme navštívili Jindřichův Hradec - zámek a Krýzovy jesličky, které jsou největším betlémem na světě! V Třeboni jsme si prohlédli hrobku rodu Schwanzenbergů, rybník Svět i historické náměstí. Velkou radost jsme měli z toho, že nás na dva dny přijela navštívit p.uč.Ivanka i s malou Anežkou. Skvělý týden jsme zakončili zmrzlinovým pohárem a karnevalovou diskotékou.
Fotogalerie.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Páže, panoš a rytíř

19. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V týdnu od 12.6. do 16.6. jsme se na hodinách češtiny ocitli ve středověku v době rytířů, panošů a pážat. Třeťáci většinou plnili zkoušky panoše. Panošem se stával hoch ve 14 letech. Na speciální češtině toto období trvá pouze jeden rok. Budoucí panoši museli pojmenovat a přinést pánovi z Tygří hlavy zbraně a předměty, které si vyžádal ... celý článek.
Kamila Balharová

Angličtina hrou

19. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

S žáky sedmé třídy jsme se letos rozhodli zakončit hodiny anglického jazyka netradičně - v posledních dvou týdnech jsme připravili a zrealizovali pro děti ze třetí třídy hodinu učení hrou. K ruce jsme si vzali učebnici a pracovní sešit třeťáků, rozdělili si témata a s nimi související slovíčka i gramatiku, kterou se mladší děti učily. Připravili jsme pro ně stanoviště, kde plnili nejrůznější úkoly. Děti i my jsme si to nesmírně užili a krásně tak zakončili hodiny jazyka v tomto školním roce. Podívejte se, jak nám to hezky šlo v galerii.
7. třída, Barbora Doležalová

English zone

18. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A je to tady, ve škole jsme vytvořili English zone, tedy zónu angličtiny. V atriu, chodbách ve třetím patře (včetně malé kuchyňky) a anglické učebně (jih) jsou nově nejrůznější předměty polepeny anglickými popisky i s obrázky. Přijďte se podívat a naučit se nová slovíčka!
Fotogalerie.
8. třída, Barbora Doležalová

Druháci na ŠvP

17. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, třídy 2.A a 2.B v pořádku dorazily na místo pobytu ŠvP. Všichni jsou v pořádku a moc se nám tu líbí a těšíme se na krásné zážitky.
Veronika Boušková a Luděk Kovář

Zvláštní zpráva: Vánice v červnu!

17. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulém týdnu zachvátila naši základní školu lokální sběrová vánice. Během pouhých čtyř dní navála více než tři plné sběrové kontejnery. Jedná se o rekord, jaký nepamatujeme. A poděkování za tento dosud ojedinělý úkaz patří vám, milí sběroví nadšenci. Kolik sběru vánice navála jednotlivým třídám a které z nich byly v tomto sběrovém týdnu nejúspěšnější, si můžete přečíst zde. Celkové výsledky celoroční soutěže budou vyhlášeny v posledním červnovém týdnu. Děkujeme.
Váš sběrový tým

Rozdělení do prvních tříd ve školním roce 2017/2018

12. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání. Přejeme všem příjemné prázdniny a 4. září se už moc těšíme u nás na viděnou!
Vaše FZŠ Táborská

Absolventský ples

11. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, učitelé a absolventi naší školy. Blíží se konec školního roku, proto bychom Vás rádi pozvali na Absolventský ples letošních deváťáků. Bude se konat ve čtvrtek 29.6.2017 od 19 do 23 hodin. Večer si užijete ve stylu "MAFIE A KASÍNA". (Doporučený dress code ve stylu mafie). Vstupenky si zakoupíte u deváťáků nebo v kanceláři školy. Vstupenky je možné zakoupit i na samotném plese.
Vaše 9.AB

Budoucí chemici a chemičky se připravují ;)

09. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách chemie jsme dnes dělali řadu zajímavých pokusů. Marně jsme zkoušeli hasit hořící hořčík vodou (víc se rozhořel), vyzkoušeli jsme si srážecí reakce, neutralizaci i chemický rozklad. Prováděli jsme oxidaci ethylalkoholu, připravovali acetaldehyd a na závěr vyrobili "sloní pastu". Určitě nahlédněte do fotogalerie.
Video.
Ing. V. Vojta

Aneb jak jsme ochutnali různé kouty světa :)

09. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 7. června se nám do paměti zapíše jako šťastný den. V hodině Češtiny pro cizince jsme měli speciální výuku. Každý připravil tradiční jídlo ze své země. Mohli jsme ochutnat speciální dezert "Růžová rýže", kterou připravila Anička z Vietnamu. Sladkých dezertů bylo na výběr opravdu hodně. Výborný štrůdl od paní učitelky Škábové, sušenky ... celý článek.
Anička, Andrej a paní asistentka Lenka

A jdeme do finále

08. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví machři, poslední kolo celoroční školní sběrové soutěže je tady! O tom, kdo se stane celkovým vítězem, můžete rozhodnout právě vy. Proto napněte své poslední sběrové síly a podpořte svou třídu od úterý 13.6. do pátku 16.6. vždy mezi 7.30 a 8.00. Stále není nic rozhodnuto a na vítěze čeká bezva odměna.
Váš sběrový tým třídy 9.B

Červnové třídní schůzky

07. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, ve středu 7. 6. 2017 nás čekají třídní schůzky.
1. a 2. třídy od 16.30 hodin,
3. – 5. třídy (kromě 5.B) od 17 hodin,
6. – 9. třídy od 18 hodin.
Třídní schůzka 5.B se uskuteční v náhradním termínu.
Těšíme se na vás.
FZŠ Táborská

2.C soutěžila o nejzdařilejší kosmický oblek!

06. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 2.C se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásilo Planetárium hl. m. Prahy pod názvem „Navrhněte kosmický oblek“. Práce dětí si lze prohlédnout na uvedené internetové adrese od čísla 633. Dle informací planetária budou vybrané soutěžní práce vystaveny ve foyer Planetária od úterý 6. června.
Martina Valentová

Anglicky mluvící země

05. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V průběhu posledního čtvrtletí měli žáci šestých a devátých tříd šanci poznávat více země, ve kterých je angličtina oficiálním jazykem. Trénujeme tak zpracování textu psaného v anglickém jazyce a to buď z učebnice, či autentických internetových zdrojů. V šestých třídách jsme poznávali více USA, někteří z nás si také vybrali psát anglicky o naší zemi. V déváté třídě jsme se pak věnovali i UK nebo dokonce Indii. Podívejte se na naše projekty zde a nebo se zastavte v učebně AJ Jih.
6. a 9. ročník, Barbora Doležalová

Komiksy čtvrťáků

05. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrté třídě jsme se nedávno učili hodiny, tedy jak anglicky například řekneme, že je 15:10 nebo 7:45 apod. Při této příležitosti jsme vytvářeli komiksy, kde jsme popsali hodinu v životě superhrdiny. Někteří žáci se této příležitosti chopili i výtvarně a krásně zpracovali komiksy - tak jsme se je rozhodli zalaminovat a vyvěsit ve třídě. Přesvědčte se sami zde nebo v učebně AJ Jih.
4. třída, Barbora Doležalová

My room (3. třída)

05. 06. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve třetí třídě jsme před koncem roku mluvili o našich oblíbených věcech a učili jsme se jak pojmenovat různé předměty v našich pokojích. Vytvořili jsme pak nákresy našich pokojíčků a řádně jsme se popsali (procvičili jsme si tak i gramatickou vazbu). Na naše vydařené práce se podívejte zde.
3. třída, Barbora Doležalová

Poslední Hurá do školy, první schůzka rodičů

29. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
V tomto týdnu proběhnou poslední lekce programu Hurá do školy. Zároveň připomínáme, že ve čtvrtek 1. 6. v 17 hodin se setkáme na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat ve školní jídelně. Vezměte s sebou i děti – naši osmáci pro ně budou mít připravené různé hry a úkoly.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužky končí, už teď se ale můžete těšit na ty příští!

29. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a milí žáci, s koncem měsíce května končí kroužky Klubu volného času při ZŠ Táborská. V červnu budou probíhat jen náhrady za odpadlé kroužky – dle pokynů jednotlivých lektorů. Nabídku kroužků na příští školní rok dostanete první školní den, tedy 4. září.
PhDr. Jitka Svobodová

Jarní slavnosti

28. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, žáci a přátelé školy, srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se letos uskuteční ve středu 31. 5. 2017 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, her a výtvarných aktivit! Můžete se zúčastnit malování na obličej, výtvarné dílny, zahrát si deskové hry, skládat puzzle, vyzkoušet přesnost v hodu na cíl, zapřemýšlet si v dílničce science…. Stejně jako v loňském roce se můžete přihlásit na akci "Rodinný tým", při níž se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při společném plnění úkolů. Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená.
Vaše FZŠ Táborská

Rodinný tým

27. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O Jarních slavnostech, které se budou konat 31.5.2017, se stejně jako v loňském roce můžete přihlásit na akci "RODINNÝ TÝM". Společně se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při plnění úkolů z různých školních předmětů. Akce je určena žákům 1. stupně a jejich rodičům. Účast je možná pouze po přihlášení na adrese: petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz  a do naplnění kapacity akce.
Do přihlášky napište:
1. Vaše jméno a příjmení
2. Jméno a příjmení dítěte
3. Třídu, do které dítě chodí
Informace o průběhu se dozvíte až po přihlášení.
Srdečně zve tým 7.A a 9.A,B.

5. oborový den ve znamení Minigolfu

22. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Náš 5. oborový den (Exploring Great Britain) jsme zahájili poslechem známých písniček od starších světoznámých britských kapel a hlasováním o nejlepší písničku. Pak jsme se vydali na Minigolf, kde jsme si trénovali naší zručnost a skvěle jsme si zahráli. Fotogalerie zde.
Mgr. Veronika Miháliková, Ing. Alena Červová

Škola v přírodě se vydařila

21. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Celý týden si 2.C užívala v krásném prostředí Krkonoš nedaleko Černé hory. Strava byla výborná, personál penzionu velmi milý. Až na jedno zmoknutí jsme měli teplé a slunečné počasí. Jezdili jsme na koních, navštívili jsme ZOO ve Dvoře Králové, kde jsme projeli jejich známé Safari, v úpické hvězdárně jsme dalekohledem pozorovali Slunce, zvládli jsme pěší túru z Jánských Lázní zpět do pensionu v Javorníku a poté ještě táborák a karneval na rozloučenou. Všichni si přivezli spoustu krásných zážitků.
Martina Valentová

Máme rádi divadlo

19. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento, poslední oborový den byl asi jedním z nejzajímavějších. Sešli jsme se klasicky v 8:15 ve školním divadle. Byli jsme všichni, nikdo nechyběl, proto nám tedy nic nebránilo v tom, začít naposledy zkoušet naše představení. Nejdříve jsme si jen zkusili zopakovat text nanečisto, ze začátku bylo vidět... celý článek.
Daniel Táborský

Řecký den

17. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 20.4. 2017 si šesté třídy zažily ochutnávku ze života Řeků. Měli jsme si přinést zelený věnec, bílé prostěradlo a spínací špendlíky. Z těchto věcí jsme si vyrobili oděvy jako staří Řekové. Dále jsme absolvovali olympijské hry a umění. Na olympijských hrách jsme házeli diskem, běhali štafetu a zápasili. Vyráběli jsme koláže z obrázků o Řecku, které jsme si přinesli. Poté jsme si ve skupinkách připravili krátké scénky na základě některé z Řeckých bájí a pověstí od Eduarda Petišky. Vrcholem celého Řeckého dne byla závěrečná hostina s ochutnávkou řeckých pokrmů a potravin. Myslíme si, že se Řecký den velmi povedl a doufáme, že si ho všichni užili.
Fotogalerie.
A. Matějková - 6.A, T. Ševčíková a M. Nový - 6.B

Oborový den plný tance!

17. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během posledního oborového dne jsme si dali za cíl natočit video mapující různé taneční styly tohoto i minulého století. Každá skupina si nacvičila a v kostýmech předvedla různé tance a společně jsme pak i s učitelkami natočili ještě několik videí...no a na výsledek naší práce se podívejte sami zde. My jsme si to užili na maximum, tak snad naše video potěší i vás!

Pokusy nás baví!

16. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na pátý oborový den jsme pozvali naše spolužáky z prvního stupně, abychom jim ukázali a především aby si sami vyzkoušeli několik jednoduchých a zábavných pokusů.
Třeba: barevná sopka, oživlá rukavice, brambora s brčkem nebo míchání barev vrtačkou. Tak co, nemáte chuť to taky zkusit? Přijďte 31. května na Jarní slavnosti! Uvidíte, že i vás pokusy baví.
Fotogalerie.
Adéla Švaříčková & Karel Zavřel

Vrácení přeplatků za stravné

15. 05. 2017 | Školní jídelna > Aktuality

Vrácení přeplatků v tomto školním roce:
* přeplatek stravného ve výši 1.000,- Kč a více bude vrácen na účet strávníka převodním příkazem
* přeplatek stravného v částce pod 1.000,- Kč si bude možné vyzvednout od 26.6. – 30.6. 2017 od 6.30 – 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. V případě nevyzvednutí přeplatku bude tento automaticky převeden do následujícího školního roku. Variabilní symbol u strávníků je celou školní docházku neměnný.
Kolektiv kuchyně přeje Všem našim strávníkům krásné prožití letních prázdnin.
J. Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Den s W. A. Mozartem ve 2.A

15. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední projektový den tohoto školního roku jsme prožili s W. A. Mozartem.  Dozvěděli jsme se kdo to byl, jaký měl pohnutý život. Během dne jsme o panu Mozartovi trochu četli, počítali jsme úlohu z jeho života. Naučili jsme se francouzskou písničku, na niž složil W. A. Mozart variace, které jsme si také poslechli. Dokonce jsme se stali součástí orchestru a doprovodili jsme dle notového zápisu Malou noční hudbu hrou na tělo. V závěru dne jsme na příjemné tóny Malé noční hudby ještě malovali.
Mgr. Veronika Boušková

1.A v Perníkové chaloupce

11. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V dubnu se Pohádková 1.A vypravila do divadla Minor na Perníkovou chaloupku. Kdo si čekal klasickou pohádku, ten se tedy spletl. Byl to totiž hororový rockovo-folkový koncert. Poznali jsme, že v polysacharidovém království pana Ježibaby rozhodně nebylo místo pro hořkost. A například v lese jsme společně s Mařenkou utíkali před velkým pavoukem. Nedalo nám to a v rámci dramatické výchovy jsme si pohádku ve skupinkách několikrát zahráli. Jak jsme si na naši nejoblíbenější písničku zatancovali, můžete vidět ve videu a fotografie ve fotogalerii.
Jana Kotrbatá

Slaná krása – 5. oborový den

11. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 10. května jsme měli poslední oborový den. Nepracovali jsme ve skupinách, jako předchozí dny, a proto jsme si každý přinesl sám, co potřebujeme. Vytvářeli jsme slaný dort, mohli jsme si přinést obrázek a pracovat podle něj, nebo podle fantazie. Začali jsme tím, že jsme na tác pokladli toustové chleby, na ně poté namazali pomazánku, kterou jsme měli předem připravenou. Pomazánka měla být máslová, aby se nám chleby na sobě nerozjížděly. Chlebů jsme udělali několik vrstev. Když jsme měli základ dortu hotový, celý jsme ho potřeli pomazánkovým máslem. Na tuhle vrstvu jsme už pokládali uzeniny, sýry a zeleninu. Oborový den se mi líbil, protože mě tento design dortů baví a myslím si, že jsem si všechny oborové dny užil.
Fotaogalerie.
Mikuláš Matějka, 9.B

Podskalská celnice Výtoň dnes přivítala 2.C

10. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Šrek, pramen, vrátný, výtoň, vaziště -  to všechno jsou pojmy, které dřevaři před 130 lety běžně používali. I my jsme se dnes přenesli o 130 zpět a měli možnost poznat, jak se plavilo dříví z šumavských lesů po Vltavě do Prahy, někdy dokonce až do Německa. Jak takový opravdový vor vypadal, najdete v naší fotogalerii. Mimochodem – všichni jsme vorařské zkoušky zvládli na výbornou!
Martina Valentová

Sladká tečka za architektonickou soutěží

05. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 4.A spolupracovala s architekty na projektu "Pomozme architektům při obnově Synkáče." Ve výtvarné části projektu žáci této třídy vytvořili několik návrhů na změnu náměstí Bratří Synků. Nechyběly ani návrhy nových laviček, odpadkových košů nebo lamp veřejného osvětlení. Slavnostní vyhlášení výsledků a prezentace návrhů proběhly ve Velkém sále Nuselské radnice. Odměna byla opravdu sladká! Návštěva zmrzlinárny ve Slezské ulici na Vinohradech. Určitě všem doporučujeme! Zmrzlina je tam senzační! Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Zájezd do Londýna

04. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V termínu 24.4. - 28.4. jsme vycestovali na zájezd s názvem Londýn, jak ho neznáte. V Londýně jsme navštívili významné historické památky, například Westminster, Buckingham Palace, Trafalgar Square, St Paul´s Cathedral, nebo Tower Bridge. Ze slavného London Eye jsme obdivovali ... celý článek. Podívejte se v galerii, jak se nám na výletě líbilo.
Barbora Doležalová, Markéta Střihavková + žáci 

Děti pěvcům, pěvci dětem

01. 05. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek  27. dubna ve škole probíhal program Děti pěvcům, pěvci dětem. Zúčastnili se ho žáci sedmých tříd. V rámci programu jsme první dvě hodiny akce stavěli budky. Byli jsme rozděleni do skupin, každá skupina dostala několik dřevěných desek a hrst šroubů. Když jsme z částí konečně... celý článek. Na fotografie z akce se můžete podívat zde.
Tereza Schützová 7.B

Tak to je hustý!

28. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Až vám tuhle hlášku řekne někdo ze 6.B, berte to prosím vážně. Vědí, o čem mluví. V pátek si totiž sami vyzkoušeli měření hustoty kapalin pomocí hustoměru. Tak třeba zjistili, že mléko je hustší než pivo i víno a nejméně hustá (z toho, co jsme měřili), je nemrznoucí směs do ostřikovačů. (fotky)
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Hurá do školy se blíží

19. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme, že od příštího týdne začíná program pro předškoláky Hurá do školy – pro ty, kdo jsou přihlášeni na úterý, tedy 25. 4. v 15, 30, pro přihlášené na středu 26. 4. ve 13,30. Přijdeme si pro děti k hlavnímu vchodu, dejte jim prosím s sebou přezutí a pastelky.
Těšíme se na vás Hana Dražďáková a Jitka Svobodová

Dubnové třídní schůzky

18. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, ve středu 19. 4. 2017 nás čekají třídní schůzky.
1. a 2. třídy od 16.30 hodin,
3. – 5. třídy od 17 hodin,
6. – 9. třídy od 18 hodin.
Těšíme se na vás.
FZŠ Táborská

Táborský triangl má své vítěze

17. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 1. ročník velkého hudebního klání instrumentalistů proběhl ve čtvrtek 6.4.2017. Zazněly sólové skladby na klavír, housle, kytaru, zobcovou i příčnou flétnu, violoncello, ale i na harfu. Své umění předvedly i malé či větší hudební soubory. Všechno pečlivě sledovala umělecká porota, která v závěru udělila všem hráčům jednotlivé ceny. Poděkování patří soutěžícím, porotě, ale i všem, kteří zasedli v publiku a ocenili jednotlivé výkony velikým potleskem. Výsledková listina zde. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Výsledky zápisu do prvních tříd

11. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2017/2018 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde.
Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Hurá do školy

11. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Stále máme ještě volná místa v programu pro předškoláky Hurá do školy. Program rozvíjí zrakové a sluchové rozlišování, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, orientaci v prostoru a na stránce, předčíselné představy i sociální dovednosti.
Začínáme v týdnu od 24. 4. 2017, celkem děti čeká 7 lekcí. Můžete si vybrat, zda budete chodit v úterý (15.30 – 16,30 PhDr. Jitka Svobodová) nebo ve středu (13,30 – 14,30 Mgr. Hana Dražďáková). Těšíme se na vás!
FZŠ Táborská

Divadelní projekty v angličtině

11. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V návaznosti na zábavná divadelní představení v angličtině, která jsme s našimi třeťáčky a čtvrťáčky začátkem března viděli, vytvořily děti ve skupinkách či samostatně krásné projektíky, viz fotogalerii. Přijďte se podívat na výstavu do atria ve 3. patře!
3. a 4. třída, Veronika Miháliková

Clothes

10. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se třeťáčky jsme probrali v angličtině oblečení a jelikož se celá lekce nese v duchu šílených oblečků, vytvořili jsme si také každý nějaký ten šílený kus oblečení. Představili jsme ho pak anglicky třídě a zakončili tak hezky a vtipně celou lekci. Podívejte se na naše návrhářské kousky v galerii.


3. třída, Barbora Doležalová

All you need is...Food!

09. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Celý minulý měsíc jsme se šesťáky věnovali tématu jídlo, kdy jsme se, kromě rozšíření slovní zásoby o ingredience a pracovní postupy, věnovali i nejrůznějším výrazům spojených s ne/počitatelností. Práci jsme si kromě pouštění videí zpříjemňovali i měnšími či většími projekty - v hodinách jsme ve skupině tvořili menu z losovaných ingrediencí, sami pak zpracovali a prezentovali recept a na závěr ve dvojicích či trojicích vytvořili a třídě představili plakát či prezentaci na téma vybrané zahraniční kuchyně. Poznali jsme tak kuchyni asijskou, evropskou, ale i africkou. Projekty nyní zdobí stěny naší anglické třídy - přijďte se podívat! Ochutnávka zde!
6. třída, Barbora Doležalová

Máme 6 tun sběru. A není to apríl!

07. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, ačkoli vás aprílové počasí zkoušelo, byli jste vytrvalí a přinesli jste více než 6 tun starého papíru a několik tašek vysloužilých elektropřístrojů. Moc vám všem děkujeme, výsledky naleznete zde. Před námi je poslední červnový sběrový týden, který rozhodne, kdo bude letošním vítězem. Tak napněme síly – každá třída může ještě překvapit.
Váš sběrový tým

4.A animovala

07. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V březnovém projektovém dni navštívili čtvrťáci výstavu NAFILM, jež je vlastně takovým filmovým muzeem. Na interaktivních instalacích je zachycen vývoj filmu. Celá výstava byla moc zajímavá. Nejzábavnější však byla tvorba vlastních animovaných filmů. Někteří pracovali s lego kostkami, jiní jen s papírem. Posuďte sami, jak se nám filmy povedly - film1, film2, film3, film4. Výstavu určitě navštivte! Doporučujeme! Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

2.A a 2.B v divadle

05. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 4.4. jsme vyrazili do Divadla v Dlouhé na představení Tatínek není k zahození. Po cestě jsme sice dosti zmokli, ale návštěva divadla stála zato. Viděli jsme „trojpohádku“ o tom, jak se seznámil Petrův a Ivanin tatínek s maminkou. Tatínek dokázal přemoci draka, zahnal domácí strašidla a vypořádal se i se zákeřnými bacily. Tatínci tedy určitě nejsou k zahození, ba naopak. Na představení jsme se nejen dívali, ale někteří z nás v něm dokonce účinkovali. Moc nás to v divadle bavilo.
Za 2.A a 2.B Veronika Boušková a Luděk Kovář

Zápis do prvních tříd

04. 04. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Aktuální informace týkající se zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/18, včetně kritérií stanovených ředitelem školy, naleznete zde. Připomínáme, že k zápisu potřebujete občanský průkaz a rodný list dítěte. Těšíme se na vás.
Vaše FZŠ Táborská

Přišlo jaro a s ním sběrová soutěž

31. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, další kolo školní celoroční sběrové soutěže začíná v úterý 4. dubna. Nosit starý papír, ale i vysloužilé elektrospotřebiče můžete až do pátku 7. dubna vždy mezi 7.30 a 8.00. Třeba právě Vy rozhodnete o celkovém vítězi tohoto sběrového týdne!
Váš sběrový tým

Jarní Petrklíč 2017

28. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příchod jara oslavil školní pěvecký sbor Táboráček tradičně na hudebním festivalu malých a mladých muzikantů Jarní Petrklíč 2017. V konkurenci dvaceti velkých sborů z celých Čech se prezentoval lidovou písní Žádnej neví jako já a umělými písněmi Zajíček od Jaroslava Křičky a Medvědím jazzem Antonína Vidláka. Za svůj výkon byl sbor oceněn zaslouženým potleskem. Děkuji také všem rodičům, kteří mohli přijít a vytvořit tak dětem báječné publikum. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Učíme se první pomoc

28. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O projektovém dnu jsme se ve třídě 2.B zabývali zdravovědou a první pomocí. Čekalo nás mnoho praktických ukázek a vše jsme si na sobě mohli vyzkoušet. Nejprve jsme si o první pomoci povídali. Zkusili jsme si, zda bychom dokázali zavolat na záchrannou službu a jak by měl takový rozhovor vypadat. Také jsme si prohlédli, co by měla obsahovat lékárnička a na co se to vše dá použít. Potom už nastal čas něco si vyzkoušet. Naučili jsme se ošetřit ránu pomocí mašličkového stehu a také uložit člověka do stabilizované polohy. Také jsme si vyzkoušeli transport raněného a naučili jsme se stoličku nebo Rautekův manévr. Celý den byl moc zábavný a každý z nás se naučil něco nového, co by se nám mohlo v životě hodit.
Fotogalerie.
Luděk Kovář

Letní družina ve FZŠ Táborská

27. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také v letošním roce zajišťuje MČ Praha 4 letní družinu, a to v červenci na ZŠ Školní a v srpnu na FZŠ Táborská. Přihlášky a informace naleznou zájemci zde: ZŠ Školní, FZŠ Táborská.
Vaše FZŠ Táborská

Exploring Great Britain - 2., 3. a 4. oborový den

24. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na našem druhém oborovém dni Exploring Great Britain jsme vyrazili do ulic Prahy. Podívali jsme se, kde se nachází Britská ambasáda, obdivovali Lennonovu zeď, navštívili jsme obchod s tradičním skotským zbožím, kde jsme si dokonce mohli vyzkoušet pravé skotské kilty. Zašli jsme také do anglického knihkupectví The Globe, které se nám velmi líbilo. Nakoupili jsme si v typickém anglickém obchodním domě Marks and Spencer a na závěr jsme se byli podívat na sochu Sira Nicholase Wintona na hlavním nádraží. Viz fotogalerie.
Celý článek.
Ing. Alena Červová, Mgr. Veronika Miháliková

English Monsters!

23. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se třeťáčky už se učíme tvořit věty, ve kterých využíváme i slovíčka, která se právě učíme. Na počítačích jsme si proto na stránkách British Council vytvořili dle anglických instrukcí monstra, která jsme pak překreslili a napsali k nim nejrůznější otázky a odpovědi. Procvičili jsme si tak nejen tvorbu otázky a odpovědi se slovesem have, ale kromě částí těla ještě čísla a barvy! Hlavně jsme si ale užili spousty legrace při tvoření našich šílených monster! Prohlédněte si je v galerii!
3. třída, p. uč. Doležalová

Námořníci z 1.B dopluli do městské knihovny

22. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Březen je měsícem knih, a tak jsme během projektového dne stočili kormidla směrem na cestu do městské knihovny. Seznámili jsme se s tím, jak to v knihovně chodí. Už víme, podle čeho jsou knížky v knihovně rozdělené a zařazené. Díky tomu umíme najít právě ty knížky, které nás zajímají. Také jsme si zopakovali, jak bychom se v knihovně měli chovat a jak s knížkami zacházíme. Někteří z nás dostali svůj první čtenářský průkaz do městské knihovny. Před tím, než jsme se rozloučili, měli jsme dost času, abychom si knížky prohlédli. Kdo chtěl, mohl si vybrané knížky zapůjčit domů. Plavba do knihovny byla parádní, už se těšíme, až sem zase zabloudíme. Fotky z našeho výletu si můžete prohlédnout zde.
Gabriela Vlková

Wittenberg v Praze

22. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již před prázdninami proběhla druhá část výměnného pobytu, který již tradičně pořádá naše škola s partnerskou základní školou v německém městě Wittenberg. Tentokrát přijeli Němci k nám do Prahy. Během jednoho týdne jsme s našimi německými spolužáky stihli plno různorodých aktivit. Úterní dopoledne jsme ... celý článek.
Fotogalerie.
Mgr. Daniela Černá

V srdci Hané

22. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Účastníci oborového dne „Nejen prstem po mapě“ se opět vydali na Moravu, která je úžasná z mnoha hledisek. Jsou zde příjemní lidé, města mají úchvatnou architekturu a mimochodem se zde nacházejí skvělé adrenalinové možnosti. Morava je specifická také díky svému nářečí. Říká se, že co 50 kilometrů je jiné nářečí. Poznali jsme ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Čtvrťáci absolvovali bruslařský výcvik

22. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na bruslařský výcvik se všichni moc těšili - zkušení bruslaři i úplní začátečníci. A tak byla účast téměř stoprocentní, pěti dvouhodinovek na stadionu HASA se zúčastnilo 57 čtvrťáků. Během výcviku pilovali nejen bruslařskou techniku, ale užili si i spoustu legrace. Na ledě si totiž vyzkoušeli nejen hokej, ale třeba i vybíjenou nebo přeskakování švihadla a překážek! A co je s podivem: to vše absolvovali bez jediného úrazu! Na závěr každý obdržel absolventský list a vyhlášeni byli také nejlepší rychlobruslaři. Obrovská pochvala však patří všem za snahu, nadšení a  velké pokroky. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

2.A v Toulcově dvoře

21. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci projektového dne navštívila 2.A Toulcův dvůr. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o předvelikonočním období a o Velikonocích samotných. Víme proč se Velikonoce slaví, kdy se slaví a jaké lidové tradice jsou s nimi spojené. Některé zvyky jsme si i vyzkoušeli. Například jsme vynášeli Morenu, přivítali jsme jaro tancem, koledovali jsme. Ve druhé části programu jsme si ozdobili vajíčka voskem a obarvili cibulí, upekli jsme si velikonočního ptáčka a vyrobili jsme si velikonoční přáníčko. Z Toulcova dvora jsme odcházeli příjemně jarně naladěni.
Fotogalerie.
Mgr. Veronika Boušková

Dny otevřených dveří

20. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Připomínáme, že ve středu 22. 3. se koná další Den otevřených dveří. Přijďte se podívat!
Budeme se těšit.
Vaše FZŠ Táborská

Víte, jak správně pečovat o svůj chrup? 2. C již ano!

10. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek naše třída navštívila Vyšší odbornou školu pro dentální hygienistky. Studentky školy spolu s paní učitelkou pro nás měly nachystanou napínavou pohádku o četě zákeřných potvůrek, které pronikly do dětských úst. Po zhlédnutí pohádky jsme se rozdělili do dvou skupin. Zatímco první skupina sledovala zajímavou prezentaci o naší ústní dutině, druhá skupina odešla se studentkami do místnosti, která připomínala zubní ordinaci. Zde bylo několik zubařských křesel, v nichž nám studentky pomocí fialového fluoridového gelu zkontrolovaly, zda nemáme kaz, kámen či plak na zubech. Pokud po vypláchnutí úst nějaký gel na našich zubech zůstal, znamenalo to, že si zuby čistíme málo či nesprávně. Pro rodiče pak každý žák dostal Záznam o prohlídce, ve kterém bylo uvedeno, jak na tom jeho zoubky jsou. A mimochodem - víte, že zubní sklovina je tvrdší než kost? Návštěva se nám všem díky vstřícnosti a profesionalitě studentek moc líbila.
Martina Valentová

Pojďte si zahrát na Táborský triangl!

07. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zvolte si skladbu a ve čtvrtek 6.4.2017 ve 14.30 hod. v divadelním sále školy se na vás těší odborná porota! Tato instrumentální soutěž je určena pro všechny amatérské hudebníky a hudebnice, kteří si rádi zahrají jen tak pro radost, ale i pro žáky ZUŠ či jiných hudebních kroužků. Vyplněnou PŘIHLÁŠKU odevzdejte třídnímu učiteli nebo zašlete na msyrovatkova@zstaborska.cz nejpozději do 26.3.2017. Více informací ZDE.

Výtvarná soutěž projektu Mene Tekel

07. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je mi ctí, že Cyril Škoch a Tobiáš Hamsík ze 6.B se zúčastnili výtvarné soutěže projektu Mene Tekel, který si klade za cíl připomínat historické mezníky naší republiky ale i jiných evropských států. Smyslem projektu je vyzdvihovat porušování základních lidských práv a neustále tak upozorňovat naši veřejnost na danou problematiku. Tématem výtvarné soutěže byly „Cesty ke svobodě“ a já jsem moc ráda, že se podařilo Cyrilovi Škochovi zaujmout porotu natolik, aby v II. kategorii (žáci ve věku 11-15 let) získal Zvláštní cenu. Srdečně blahopřeji oběma talentovaným chlapcům, protože předvedli práce mimořádné kvality vzhledem k jejich nízkému věku.
Klára Podlahová

Anglické divadlo

03. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 3.3. dopoledne se na naší škole odehrála dvě divadelní představení v anglickém jazyce! Pro žáky třetích tříd bylo v divadelním dále připraveno představení Travel Machine, kdy jsme s Mr. Suitsem a jeho asistentkou Kiki cestovali po světadílech a potkávali zvířecí kamarády, které jsme zvali na závěrečnou taneční párty. Čtvrťáci pak pomáhali Mr. Suitsovi vyřešit záhadu ohledně jeho asistentky Kiki - otrávil ji klaun, vysál jí snad upír krev, utančil ji vlkodlak, nebo snad získal do své moci dr. Frankenstein? Z představení jsme byli všichni nadšení, a to hlavně, že jsme se mohli účastnit - zpívali jsme, tančili, odpovídali na otázky a napovídali hrdinům. Někteří z nás měli dokonce šanci vystoupit na podium a divadla se účastnit. Bylo to prostě naprosto skvělé! Jsme nadšeni a moc děkujeme!
Fotogalerie.
3. a 4. třídy a tým AJ

Jaro je tady!

03. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A s ním i nabídka dvou venkovních kroužků. Prvním z nich je už dobře známé inline bruslení, druhý je zbrusu nový - kriket. Více informací najdete na letáčcích - kriket, inline bruslení.
Jitka Svobodová

Literární soutěž a Anglická olympiáda

03. 03. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ani v únoru neleníme a pustili jsme se do další soutěže v anglickém jazyce - tentokrát již několikátého ročníku Literární soutěže v Anglickém jazyce. Žáci jsou v této soutěži rozděleni do kategorií 6. + 7. třída a 8. + 9. třída. Na výběr mají v každé kategorii ze tří témat, do ruky dostanou žáci slovník a zásobu papíru a vše už je jen na jejich fantazii a obratnosti v cizím jazyce. Letos jsme tak četli eseje například o tom, jak bude naše škola nebo svět vypadat za 100 let nebo o různých zajímavých koníčcích našich žáků.Po pečlivém prostudování a zhodnocení jsme udělili a ocenili první tři místa a poděkovali i ostatním účastníkům. Vítězem v kategorii osmých a devátých tříd se stal Adam Zahradník a v kategorii šestých a sedmých tříd o první místo podělili Anna Růžičková a Prokop Řehák. (foto z vyhlášení a průběhu soutěže zde)...celý článek.
Tým AJ

Biatlon v Chuchli

28. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 21.2.2017 se někteří žáci ze 4., 5. a 6. tříd zúčastnili biatlonu konaného ve SKI Parku Velká Chuchle. Nejprve byly děti vybaveny kompletními lyžařskými sadami a pak se jich ujal instruktor lyžování a instruktor střelby. Po krátkém nácviku nastal samotný biatlonový závod. Před startem samozřejmě panovala velká tréma a obavy z netrefeného terče a následných trestných kol. Všichni žáci závod úspěšně dokončili s výbornými časy. Gratulujeme. Fotky naleznete zde.
Mgr. Hana Dražďáková

Slavnostní vyhlášení literární soutěže

27. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Již po několikáté se na naší škole psala všemi oblíbená literární soutěž. Myslím, že zúčastněných bylo hodně, a tak porota měla těžké rozhodování. Nakonec vybrala, a ti nejlepší byli oceněni 22. 2. v divadelním sále. Ti nejmenší kreslili obrázek k pohádce, ostatní už pak psali povídku na dané téma. Celkem, i s prvňáčky, bylo pět kategorií. V každé kategorii se nejdřív udílela čestná uznání a potom se vyhlásili první tři. Všichni ocenění dostali pěkné ceny v podobě knížek a diplomů a vítěz z každé kategorie svůj povedený příběh přečetl. Všechny příběhy byly opravdu moc pěkné a měly skvělý ohlas. Myslím, že všichni ocenění byli a pořád jsou spokojení s cenami a určitě se všichni budeme chtít zúčastnit i příští rok. Moc děkujeme paním učitelkám, jak pěkné ceny vybraly a jak hezky to zorganizovaly. Moc se těšíme na příští rok!
Fotogalerie.
Anička Růžičková 7.B

Prázdniny v angličtině

24. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nedávno jsme se čtvrtou třídou probírali přítomný průběhový čas. V učebnici jsme narazili na text, kdy dívka Tess píše kamarádovi Mattovi dopis z dovolené u moře - popisovala, co zrovna dělá ona sama, její rodina a její pes. Rozhodli jsme se proto také napsat fiktivní dopis a doplnit ho obrázkem. Prohlédněte si některé z našich prací v galerii!
4. třída, skupina p. uč. Doležalové

Eliška je nejúspěšnější cheerleader v České republice

23. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees z FZŠ Táborské funguje od roku 2010. Je členem ČACHu (České asociace cheerleaders) a nedávno byly zveřejněny statistiky za rok 2016. Eliška Sommerová z 8.A je nejúspěšnější cheerleader ze všech soutěžících (celkem 1380). Získala totiž 7 zlatých medailí.


Mgr. Karel Červený

#8.A #časopisBRIDGE

21. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V letošním roce jsme se rozhodli odebírat anglický časopis Bridge. Pravidelně si z  něj čteme různé články, pracujeme na porozumění textu a rozšiřujeme slovní zásobu. Článek je plný aktuálních témat jako například podzimní volby v USA nebo lednové shrnutí roku 2016. V neposlední řade si zkoušíme poslechy (často i maturitní úrovně) a diskutujeme na témata, která se v časopise objevují. Naposledy nás časopis, konkrétně výše zmíněné shrnutí roku 2016 inspirovalo k natočení videa (článek zde). Jedním z trendů roku 2016 byly totiž různé výzvy (challenges) na sociálních sítích. My jsme si zkusili tu, která se šířila jako #mannequinchallenge - pózovali jsme jako figuríny ve výlohách obchodů. Tak co, poznáte, že jsme to my a ne naši voskoví dvojníci?
8.A, skupina p. uč. Doležalové

Prvňáci navštívili ZOO u čtvrťáků

21. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Možná to nevíte, ale ve třídě 4.A nenajdeme jen 30 žáků, ale i 14 pakobylek, několik rybiček a 3 vodní hady. Čtvrťáci nás pozvali na návštěvu do jejich třídy, abychom se na tu ZOO podívali. A bylo to báječné. Dozvěděli jsme se, jak se správně starat o pakobylky, už víme, že jim nejvíce chutnají listy maliníku a ostružiníku, jak se svlékají z kůže, jak je možné, že některým chybí některá noha a co jsou to mimikry. No a potom přišla chvíle, kdy si ti nejodvážnější zkusili chvíli podržet pakobylku na ruce. Pro prvňáky to byl neuvěřitelný zážitek. Poté jsme se všichni přesunuli do třídy 1.A, kde jsme si společně zazpívali kousek písničky Červená karkulka, kterou před dvěma lety čtvrťáci nacvičili jako divadlo. Představte si, že ji nezapomněli a společně s prvňáky jim to krásně znělo. Děkujeme za krásnou hodinu, jsme rádi, že máme ve škole další kamarády. Tak co, zopakujeme někdy návštěvu? Více fotek najdete zde.
Jana Kotrbatá

Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže

17. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 22. února ve 14, 30 hodin se v divadelním sále koná slavnostní vyhlášení výsledků naší Literární soutěže, kde budou ocenění autoři číst své příběhy. Zveme nejen žáky, kteří se umístili na předních místech, případně byla jejich dílka oceněna čestným uznáním, ale pochopitelně i rodiče, prarodiče, kamarády aj. Těšíme se na vás. Výsledky soutěže k nahlédnutí zde.
Jitka Svobodová

Potřebovali jsme tři kontejnery!

16. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, tak to tady ještě nebylo. Nikdy jsme nepotřebovali na sběr tři kontejnery. Až tento sběrový týden překonal dosavadní statistiky. Celkem jste nasbírali 7.911 kg starého papíru a několik kilogramů elektrozařízení. Odvezli jsme také pytel plný PET lahví. V tomto sběrovém týdnu byly nejúspěšnější třídy 6.A, 3.B a 3.A, ale obrovské poděkování patří vám všem. Celkové výsledky tohoto sběrového týdne naleznete zde. Ale pozor – do konce školního roku nás čekají ještě dva sběrové týdny, tak sbírejte dál o 106. Děkujeme.
Váš sběrový tým

3. oborový den – Kolem Prahy kolem horem i dolem

15. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třetí oborový den jsme zůstali ve škole, protože byla moc velká zima. Mohli jsme si přivézt kola, abychom si zkusili aspoň sundat přední kolo, plášť a tak podobně. Část první hodiny jsme si připravovali otázky na bývalého reprezentanta v cyklistice Slavoje Černého. Potom jsme se zbylý kus hodiny věnovali tomu, jaké má kolo části, jak fungují, jak velké ...celý článek.
Amy Pechová

Zápis do 1. tříd

15. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, rezervační systém na zápis do 1. tříd bude dostupný od 20.2.2017. Děkujeme za pochopení.
Vaše FZŠ Táborská

4.A na běžkách v Chuchli

14. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na sjezdovkách už nám to jde dost dobře. Ale běžky, to je něco jiného! Mnozí z nás je ještě nikdy neměli na nohou. A to se muselo napravit! Vydali jsme se na běžkařský okruh do Chuchle, kde nám vše potřebné zapůjčili a přidali i instruktora. Ten nám vysvětlil techniku, povzbuzoval nás a ocenil naše pokroky. Nakonec nám připravil štafetové závody. Bylo to bezva! Posuďte ve fotogalerii. Běžkařské dopoledne se líbilo nejen zkušeným lyžařům, ale i těm, kteří stáli na lyžích poprvé v životě. Chcete důkaz? Už o víkendu tam byli znova i se svými rodiči!
PhDr. L. Kotoučková

7.B napsala a nacvičila pohádku pro prvňáky

13. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Všichni známe různé pohádkové postavy Růženku, Zlatovlásku, Karkulku, Krtečka, Pata a Mata, Rumcajse, Pejska a Kočičku, Marušku, Gargamela, Maxipsa Fíka, Křemílka, Vochomůrku, Popelku a další... Nevěřili byste, že všichni mohou hrát v jedné pohádce. U nás je ale vše možné, a tak žáci ze 7.B s paní učitelkou Svobodovou vymysleli pohádku, celou ji nacvičili a nakonec prvňáčkům zahráli. Jak to bylo? V království se ztratilo žezlo a jednotlivé pohádkové bytosti se ho snažily najít. Háček byl však v tom, že ne všichni se chovali tak, jak je známe. Někteří totiž podlehli zlu a začali se chovat úplně jinak. Tak například Rumcajs zákeřně uspal Růženku, Pat a Mat zase ublížili Zlatovlásce. Pěkně se to zamotalo, ale naštěstí bylo více těch, kteří se snažili žezlo najít a vrátit ho. Ještě, že se nakonec objevila Karkulka a vše vyřešila. Žezlo se vrátilo do rukou královny, vše naštěstí dobře dopadlo a my jsme měli velkou radost, že jsme viděli tolik známých postav v novém příběhu. Sedmáci, moc vám děkujeme, bylo to pěkné! Více fotografií zde.
Jana Kotrbatá

Our School: Naše škola

12. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během školního roku tvoříme v anglickém jazyce s dětmi několikero druhů projektů. Jedním z takových je zpracování různých témat na papír, do podoby referátu, textu s obrázkem, jakéhosi plakátu. Koncem ledna se páťáci pustili do jednoho takového společného projektu, na téma naše škola. Rozdělili jsme se do dvojic či trojic a zpracovali témata jako rozvrh, naše třída, naše skupina, naši učitelé, atp. Ostatně, podívejte se sami! Všechny části jsme dali dohromady a nyní si naši práci můžete prohlédnout ve třetím patře.
5. třída, skupina p. uč. Doležalové

Andrej je nejlepším skokanem do výšky

10. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola se poprvé zúčastnila soutěže ve skoku do výšky. Technika flopu je složitá, ale naše děti ji zvládly. Nejlepší z nich byly nominovány na soutěž v rámci Prahy 4 – Laťka Jitřní. Andrej z 8.A byl vynikající, prošel ošidnou kvalifikací, kdy se oddělovalo zrno od plev, nechal si poradit v technice a vybojoval vynikající první místo. Gratulujeme a děkujeme všem ostatním za vynikající reprezentaci školy.
Mgr. Karel Červený

Opět jsme zavítali do Brna

10. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět se vydáváme po krásách zemí českých. Podruhé jsme v této sezóně zamířili na Moravu, konkrétně do Brna. Prohlédli jsme si historické centrum města, viděli jsme kontroverzní brněnský orloj. Dozvěděli jsme se pár historických brněnských zajímavostí a nakonec jsme si do sytosti užili trampolíny v jumpparku.
Mgr. Karel Červený

Terka je nejvšestrannější sportovkyní z Prahy

09. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je nám ctí, že Terka z 6.B byla společně s ostatními žáky a žákyněmi reprezentantkou naší školy na halovém pětiboji všestrannosti. Svým vynikajícím výkonem získala zlatou medaili a dokázala, že je nejlepší sportovkyní v Praze. I ostatní žáci a žákyně se snažili a dosáhli vynikajících výsledků. Každopádně jsme získali skvělé zkušenosti, které zúročíme na okresním kole OVOV.
Mgr. Karel Červený

Recitační soutěž

06. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Básničky Františka Hrubína, Miloše Kratochvíla, J. K. Rowlingové a dalších autorů jsme měli možnost slyšet ve středu 8. února. Na škole právě probíhalo školní kolo recitační soutěže. Žáci a žákyně se na tuto akci poctivě připravovali. Přednes básní se zúčastněným velmi povedl. Porota pak měla nelehký úkol, a to vybrat v daných kategoriích ty nejlepší. Ti pak budou reprezentovat naši školu v obvodním kole pražského poetického setkání. Všem, kteří se zúčastnili školního kola, patří velký obdiv. Postupujícím přejeme, aby se jim i v dalším kole dařilo. Fotografie z recitační soutěže naleznete zde a výsledky zde.
Za odbornou porotu Gabriela Vlková

Školní kolo olympiády v Aj

01. 02. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém roce jsme se rozhodli uspořádat školní kolo olympiády v anglickém jazyce a vybrat jeho prostřednictvím postupující do obvodního kola. Za celý tým jazyků děkujeme všem zúčastněným za jejich nasazení a upřímné úsilí vydat ze sebe to nejlepší! Školní kolo se skládalo z části poslechové a ústní. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, od 5. do 7. třídy a 8.a 9. třída, tedy ve dvou různých úrovních. V části poslechové plnili žáci různé úkoly související s vyslechnutými dialogy či monology (výběr správné odpovědi, doplnění textu, odpovědi na otázky apod.). V dalším kole je čekala komunikace v různých situacích. Úkolem každého soutěžícího bylo krátce se představit, mluvit anglicky po daný čas na vylosované téma, poté s vybranou vyučující improvizačně sehrát krátkou scénku ze života (např. nakupování, v restauraci, u doktora,...) a nakonec popsat obrázek. Po sečtení bodů z obou částí, poslechové i ústní, jsme mohli vyhlásit a ocenit první tři místa.  Vítěz v každé kategorii pojede v únoru naši školu reprezentovat do obvodního kola, tak jim držme palce! Fotogalerie.
za tým AJ, Barbora Doležalová

Čtvrťáci počtvrté v Peci

30. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sluníčko, výborné sněhové podmínky, hotel Emerich na sjezdovce Javor. Tak vypadal letošní pobyt na lyžích v Peci pod Sněžkou. Protože byly letos sněhové podmínky opravdu perfektní, všichni  se v lyžování výrazně zlepšili. Projeli jsme všechny sjezdovky v areálu, vyrazili na nákupy do Pece a pobyt zakončili závody ve slalomu. Ani se nám nechtělo domů. Tak zase za rok! Kam? No přece do Pece! Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Zdravíme z Pece pod Sněžkou

25. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme za sebou tři dny lyžování na úžasném sněhu! Občas svítí i sluníčko. Máme se fajn!


Lyžaři z 1. stupně

Život dětem

23. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 

První balonky jsou v cíli!

20. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tak již máme více jak 20 zpráv o tom, kam naše balonky dorazily! Vítr je unášel směrem na jih a východ, a tak doletěly k Táboru, Jindřichovu Hradci, Říčanům, Kolínu či Vlašimi. Vzhledem k tomu, že naši republiku pokryl sníh, uvidíme, zda ještě nějaké zprávy dorazí. Připomeňte si tuto podařenou akci na dalších fotografiích ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Kroužky v 2. pololetí

18. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dny otevřených dveří

14. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 3. 11. 2016, 17. 1. a 22. 3. 2017 od 9 do 16 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská

Užíváme si sněhu ...

10. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 2.C dnes v rámci hodin výtvarné výchovy vytvářela v parku za školou opravdové sněhuláky. Děti mohly pracovat samostatně, ve dvojicích či skupinkách. Hotové výtvory jsme si pak vzájemně prohlédli a vyfotili se s nimi. Všem se sněhuláci moc povedli. /viz fotogalerie/

Změna v termínu třídních schůzek některých tříd

09. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky těchto tříd jsou přesunuty na 25. 1. 2017:
2.B od 17 hodin
6.A, 7.A od 18 hodin

Konzultace s výchovnou poradkyní k přijímacím zkouškám pro zájemce z řad rodičů žáků 9., 5. a 7. tříd se koná také 25. 1. 2017 v 17 hodin.
FZŠ Táborská

Vánoce ve 4.A aneb Na tradice je nás více!

09. 01. 2017 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I tentokrát probíhaly vánoční oslavy v naší třídě podle tradic, jež dodržujeme už od 1. třídy. Letos je s námi slavilo poprvé několik nových spolužáků z bývalé 3.B. A tak bylo veselo! Nezbytnou součástí vánočních příprav je výroba bramborového salátu. V několika skupinkách vznikly saláty opravdu lahůdkové! Ve čtvrtek 22.12. jsme u koled ochutnali pečivo od maminek, venku ozdobili stromek pro ptáčky lojovými koulemi a jablky a společně si v atriu zazpívali koledy. Pak už byl čas na štědrovečerní oběd (řízek od maminek a salát naší vlastní výroby). Moc jsme si pochutnali a přišel čas na nadílku. Asi jsme museli být hodní, protože dárky se pod stromeček téměř nevešly. Děkujeme, Ježíšku!
Fotogalerie.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Lednové třídní schůzky

20. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, ve středu 11. 1. 2017 nás čekají třídní schůzky.
1. a 2. třídy od 16,30 hodin,
3. – 5. třídy od 17 hodin,
6. – 8. třídy od 18 hodin,
9. třídy od 17,30.
Těšíme se na vás FZŠ Táborská

PF 2017

20. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé. Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a mnoho radosti v novém roce 2017. Dětem přejeme krásné vánoční prázdniny, ve škole se sejdeme po prázdninách v úterý 3. 1. 2017.

Slavnosti čtení

20. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k velmi bohatému programu při letošních oslavách 110. výročí založení školy byly slavnosti čtení 1. tříd přesunuty ze Dne školy na středu 18. 1. 2017. Ve třídě 1.A začínají v 16,00 hodin, v 1.B v 16,30 a v 1.C v 17,00 hodin vždy v kmenových třídách.
PhDr. Jitka Svobodová

Graffiti spreje v 7.B

19. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na hodinách výtvarné výchovy se naše třída zabývala delší dobu prací s písmem. Zkoušeli jsme různé typy písma, vyráběli jsme plakáty na Den školy různými styly písma a tak nás napadlo, že bychom mohli také něco nasprejovat. K dispozici jsme měli pět barev graffiti sprejů a několik velkých papírů. Každý jsme si nejdříve ... celý článek.
Anička Růžičková a 7.B

Charitativní akce pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici

13. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádal Úřad městské části Praha 4. Podařilo se nám shromáždit částku 5 813 Kč, za níž jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíce potřebují – tedy plenky, lahvičky, vlhčené ubrousky, vatové tyčinky, šampony, krémy atd. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.
Jitka Svobodová a 7.B

Táborská na soutěži v Maďarsku

12. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci i absolventi školního cheerleadingového týmu FZŠ Táborské Cheerleaders Bees vyrazili poprvé na mezinárodní soutěž v cheerleadingu do maďarského Györu. Vyzkoušeli jsme srovnání se zahraniční konkurencí a přivezli jsme dvě zlaté medaile a jednu stříbrnou. Jsme rádi, že jsme úspěšně reprezentovali Českou republiku a hlavní město Prahu.
 

Balónky odletěly do světa!

09. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Oslavy 110 let naší školy vyvrcholily ve středu 7.12. v pravé poledne. Za krásného počasí jsme vypustili balónky s poselstvím. Napětí před startem by se dalo krájet. Poté se nebe změnilo v pestrou paletu barev. Nyní s napětím očekáváme, zda se nám ozvou nálezci, abychom zjistili, kam až dolétly. Třeba opět některý skončí až za našimi hranicemi, jako tomu bylo před 10 lety. Tehdy jich osm dorazilo až do Polska. O obdržených zprávách vás budeme informovat. Držte nám palce!
Fotogalerie.

Přečtěte si svůj horoskop!

09. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách anglického jazyka se už delší dobu věnujeme budoucímu času a proto jsme se rozhodli naše nové znalosti uplatnit v praxi. Vytvořili jsme pro vás horoskop na rok 2017! Přijďte do atria ve třetím patře zjistit co vám osud a žáci sedmého ročníku přichystali do dalšího roku!
Fotogalerie.
Barbora Doležalová

Slaná krása - 2. oborový den

08. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na druhém oborovém dni 2. prosince 2016 jsme měli téma obložená mísa. Ráno jsme se sešli ve školní kuchyňce. Nejprve jsme si řekli, co budeme dělat. Pak jsme šli na počítače a tam jsme si na internetu hledali inspiraci, jak by mohly takové obložené mísy vypadat. Na internetu bylo spousta pěkných nápadů...celý článek.
Beata Balicharová, 9.A

A máme vítěze!

07. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výsledky soutěže „Slož báseń pro svou školu“ byly vyhlášeny včera panem ředitelem v divedelním sále při příležitosti oslav školy. Vítěznými  se staly básničky od Kryštofa Lavala (2.C) a jeho maminky s názvem Od pondělí do pátku a Michala Tůmy (3.C), Karly Sieglové a Bohumily Sieglové s názvem Přání 110. leté škole. Sešlo se nám téměř 30 krásných básniček a tříčlenná porota měla velmi těžký úkol vybrat tu nejpovedenější. Všem, kteří se naší soutěže zúčastnili a přispěli tak do knihy básní velmi děkujeme. V elektronické podobě je kniha ke stažení zde.
Za FZŠ Táborskou Martina Valentová

Táboráček vítal Vánoce

06. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První prosincové odpoledne vystoupil  školní pěvecký sbor Táboráček na adventním odpoledni  Prahy  4. V prostoru před  OC DBK Budějovická vytvořili rodiče a ostatní příchozí báječné publikum. Zazněly známé koledy i vánoční písně a sbor byl po zásluze odměněn velikým potleskem.
Mgr. Milada Syrovátková

Pojeďte se čtvrťáky na hory!

04. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jako každoročně, vyrážíme i letos na lyžařský pobyt do Pece pod Sněžkou. Bydlet budeme stejně jako loni v hotelu Emerich, který leží přímo na sjezdovce Javor. Máme ještě nějaká volná místa, tak se k nám můžete přidat. Pokud umíte lyžovat, jezdit na vleku a jste žákem 1.stupně naší školy, můžete se ještě přihlásit u p. uč. Kotoučkové ve 4.A. Cena pobytu včetně dopravy a vleků je 5500,- Kč. Jedeme v termínu od 22.-28.1.2017.
Těší se na vás L. Kotoučková a D. Žďárská

Den školy

01. 12. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se uskuteční v úterý 6. prosince 2016. Program je opravdu bohatý:
15:00 až 17:00 Vánoční jarmark
15:30 a 16:30 Cheerleaders (tělocvična)
16:15  Polonéza 3.A (tělocvična)
16:15 Vánoční zpívání 1.C (ve třídě)
16:30 O 12 měsíčkách – pohádka  3.C (ve třídě)
16:30 Vánoční pásmo 1.B (ve třídě)
16:30 Příběh o Svatojánkovi 2.C (ve třídě)
FZŠ Táborská - Vaše škola s tradicí!

Vypouštění balónků

30. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 110 let od založení naší školy společně oslavíme 6. prosince.  Vyvrcholením oslav bude vypouštění balónků, které proběhne v parku před školou ve středu 7.12. dopoledne. V tento den si každý žák naší školy vypustí balónek se svým jménem a prosbou, aby se mu ozval jeho nálezce. Budeme sledovat, kam až naše balónky doletí. Když jsme před 10 lety slavili kulaté výročí, foukal vítr od jihu a donesl několik našich balónků až do Polska! Přejeme všem vašim balónkům šťastný let!
Fotogalerie z roku 2006

Sběru bylo jako listí

25. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, podzimní sběrový týden se nám vydařil. Nasbírali jste více než 5 tun papíru, ani na to nestačil jeden kontejner. Tentokrát nejvíce bodovaly třídy 3.B, 9.B a 1.A (celkové výsledky naleznete zde). Jak to ale ovlivnilo průběžné výsledky, to vám zatím neprozradíme, protože nás do konce školního roku čekají ještě tři sběrové týdny. Takže vyhrát celoroční soutěž může stále jakákoli třída. Za odevzdaný papír i elektro vám moc děkujeme.
Váš sběrový tým

Jedinečná příležitost spolupráce rodičů se školou!

24. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče a děti,
zbývá již pouze týden do ukončení soutěže „Slož báseň pro svou školu“ k jejímu 110. výročí založení. Přispějte i vy se svými dětmi do připravované knihy básniček. Můžete se tak stát spoluautory této knihy. Formulář k napsání básničky ke stažení zde.
Za ZŠ Táborskou Martina Valentová

Vezeme stříbro a bronz z Mia League

24. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nastal podzim, přelom října a listopadu a neduh tohoto období – virózy – postihl i školní cheerleadingový tým. Museli jsme předělávat sestavu. Některé cheerky si zkoušely tento sport poprvé. Generálku, den předem jsme zvládli a věřili jsme si i na soutěž Mia League, spolku Děti fitness proti drogám ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Chybělo 29 vteřin k postupu

23. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V letošním roce vyrazili žáci 6. a 7. ročníku na florbalový turnaj Prahy 4. Nemoci nás velmi omezovaly v trénincích. Žáci si moc nevěřili, ale trenér jim dodal energii  úspěšnému zvládnutí  zápasu. Každý se dá porazit, musíme mít respekt k soupeři, ale nepodceňovat jej, ale ani sebe sama. Bude-li každý z týmu pracovat pro tým, úspěch je zaručený ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Sběr podruhé

22. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, již podruhé v tomto školním roce probíhá sběrová soutěž.
A pevně doufáme, že se i tentokrát zúčastníte. Nosit starý papír můžete od úterý 21. do pátku 25. listopadu vždy mezi půl osmou a osmou hodinou. Děkujeme.
Váš sběrový tým třídy 9.B

Druháci a demokracie

21. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 2.A a 2.B se ve středu vydaly za kulturou a poučením zároveň. Žáci viděli v Minoru  představení s názvem Demokracie. Dozvěděli se hravou formou, jak demokracie funguje, jaká má pravidla a k čemu je vlastně dobrá. Formou hry si sami vyzkoušeli hlasování pomocí elektronického hlasovacího zařízení. Vybírali z šesti „politických“ stran.  Viděli,  jak strany po volbách vyjednávají a vytváří politický program. Mohli porovnávat chování stran před volbami a po volbách... Zkrátka si děti vyzkoušely tak trochu roli dospělých a doufejme, že až budou mít možnost volit, opravdu ji svědomitě využijí.
Veronika Boušková a Luděk Kovář

2. matematický workshop

20. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme vás na 2. matematický workshop, který bude ve středu 23.11. (14:00-15:30 hod). Budeme skládat origami zvířátka podle návodů a vytvářet ZOO. Tak kolik se nám jich podaří složit?

Ředitelské volno

16. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek dne 17.listopadu jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 18. listopadu z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina bude ve dnech ředitelského volna uzavřena. Věřím, že tento den využijete k aktivnímu odpočinku. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Čtení prvňáčků s deváťáky

15. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Deváté třídy měly možnost předčítat prvňáčkům a ukázat jim, jak budou za pár let plynule číst i oni. Každý deváťak měl jednoho či dva prvňáky, kterým četl pohádku. Například: Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O hloupém Honzovi, O Sněhurce a spousty dalších. Poté, co se každý prvňáček prokousal spolu se svým deváťákem na konec každé pohádky, mohl si vyplnit vlastní pracovní list, na který se nejprve podepsal. Pak nakreslil obrázek, ohodnotil, jak se mu pracovalo a žák deváté třídy mu napsal poblahopřání do dalších let. Když už měli všichni hotovo, přesunuli jsme se na schody a společně se vyfotili. Sice krátkou, ale příjemnou hodinu strávenou s prvňáčky si deváťáci užili a těší se na další chvíle s nimi.
Fotogalerie.
Klára Mattanelli

České státní symboly

15. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Spolu s 9.B jsme se vydali na exkurzi o státních symbolech České republiky. Poslechli jsme si zajímavý výklad jedné z průvodkyň a měli možnost prohlédnout si všechna ocenění... celý článek.
Za 9.B Klára M.

Táborská tančila s Mamma Mia

08. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Náš první oborový den V záři reflektorů byl ve znamení zpěvu a tance. Sešli jsme se i s druhou oborovou skupinou Tanec století v našem divadelním sále a chvilku poslouchali informace od našich učitelů. Potom se otevřely dveře a my jen tiše zírali na přicházející návštěvníky. Byli to dva mladíci. Zpěvák Peter a tanečník Michal. Přišli nás naučit písničku Dancing Queen známou z muzikálu Mama Mia.... celý článek.
Klára Hubáčková, 7.B

1. oborový den Kolem Prahy kolem horem i dolem

06. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První oborový den jsme měli sraz v 8:15 před školou i s koly. Tam nás paní učitelka a pan ředitel seznámili s pravidly a pověděli nám trasu a vyjeli jsme, jeli jsme směrem na Vyšehrad a projeli jsme Podolím. Potom jsme jeli po pravém břehu Vltavy, dali jsme si krátkou přestávku u zdymadla a počkali ...celý článek.
Amy Pechová

4.A v Národní galerii

04. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Kdo chodí na výstavy a do galerií, ví, že vystavovaných objektů se nesmí dotýkat. My jsme však při návštěvě Veletržního paláce  sochy prozkoumávali rukama, dotýkali se jich, porovnávali jejich tvar, materiál a povrch. Prohlédli jsme si sochařský ateliér a v tom našem jsme vytvořili obrovské prostorové instalace z nafouknutých tvarů, což byla výborná zábava. Vzniklé objekty jsme se pak snažili zachytit na obrazech. Každá výtvarná dílna v Národní galerii je jiná, ale vždy výborná. I tato o sochách nás moc bavila.
Fotogalerie
tř. uč. L. Kotoučková

Slož báseň pro svou školu

04. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče a děti,
od pátku 4. listopadu začíná akce „Slož báseň pro svou školu“ . Úkolem je vymyslet sám nebo ve spolupráci s rodiči či prarodiči básničku k 110. výročí založení školy Táborská. Do formuláře, který lze zde vytisknout, vyplňte jméno a příjmení autora či autorů básně, třídu, název básně a text a nakreslete ilustraci k básni. Vyplněný formulář s básní se předává třídním učitelům. Nejpovedenější básničky budou svázány do knihy a bude možno si je přečíst na Dni školy v naší školní kavárně. Nejzdařilejší básnička bude přečtena na Den školy v divadelním sále a její autor bude odměněn. Akce končí 30. listopadu. Již teď se těšíme na vaše příspěvky.
Martina Valentová

Výroční zpráva za školní rok 2015/16

01. 11. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2015/16 naleznete zde. Je o nás všech, kteří se v naší škole setkáváme. Proto Vám moc děkuji za spolupráci a srdečně Vás zvu na oslavy Dne školy, jež se uskuteční 6. prosince.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Slaná krása – 1. oborový den

29. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Téma našeho prvního oborového dne byly pomazánky. Jako první jsme měli za úkol vyrobit pět pomazánek, první byla sýrová, tu jsme bohužel neměli možnost udělat, protože jsme si na ni nepřinesli suroviny. Jako druhou jsme vyráběli česnekovou, se kterou jsme  trochu improvizovali. Třetí byla celerovo-mrkvová. Čtvrtou jsme vyrobili hermelínovou a jako poslední jsme dělali vajíčkovou. Mně osobně nejvíce chutnala vajíčková a na druhém místě byla celerovo-mrkvová. Mé rodině nejvíce chutnala celerovo-mrkvová. Jako druhé jsme vytvářeli plněná vejce a rajčatové košíčky. To mě osobně bavilo nejvíce, protože to byla více kreativní záležitost.
Lucie Bozděková, 9.A

6.A i 6.B vstupuje do cechu historického

28. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šesťáci se setkali s historií letos poprvé. Samozřejmě, že mají základy z I. stupně z výuky vlastivědy, ale od letošního školního roku se budou zabývat nejen českými, ale i obecnými dějinami. Mají již za sebou úvod do dějepisu a dějiny pravěku. Jelikož v rámci výuky využíváme různé metody a způsoby výuky, vyrazili jsme do muzea hlavního města Prahy, kde se šesťáci stali na chvíli archeology. Co si vyzkoušeli? Zakreslovali kostru v hrobu na milimetrový papír, naučili se přesnosti v jejím zaměření. Na dalším stanovišti na ně čekalo 3D puzzle, tedy lepili střepy, aby opětovně vytvořili keramiku. Na předposledním místě zařazovali jednotlivé artefakty do dané doby a kultury lidí, kteří žili na našem území. Poslední destinace byla nejlákavější. Víme, že neolitická revoluce je nejdůležitějším termínem z pravěku. Sami si vyzkoušeli pomlít obilí, aby vyrobili mouku. Již nyní ví, jak složité to měli lidé v pravěku a určitě, když si budou děti kupovat housku v obchodě, vzpomenou si na tento workshop.
Mgr. Karel Červený

Zkoumáme výrobu energie v Dolní oblasti Vítkovic

27. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Oborový den „Nejen prstem po mapě“ opět vyrážíme poznávat českou vlast. Cílem tohoto oborového dne je, aby žáci a žákyně naší školy poznali i jiná města a z jiného pohledu. V letošním roce je podtitulem  tohoto oborového dne zábava. První oborový den nasměroval naše kroky až do Ostravy. Již jsme tu byli několikrát, ale pokaždé toto město poznáme jinak. Nyní jsme navštívili Malý svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Odložili jsme tablety, mobily a vše jsme si mohli osahat a vyzkoušet. Poznali jsme parní stroj, tkalcovský stav, zkusili jsme si řezbářství, kovářství. Pohráli jsme si se světlem a zvukem. Tento den byl prostě plný kreativity a zkoušení nových věcí. Po úžasné dvouhodinovce jsme zamířili do centra Ostravy, kde děti měly za úkol zjistit tři slova ostravského nářečí (žrádlo do koňa, štrample a kobzol). Již nyní se těšíme na druhý oborový den, kde budeme zdolávat horolezeckou stěnu.
Mgr. Karel Červený, Mgr. Taťána Vítková

Deváťáci si užili laser game

26. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 9. A se rozhodli, že letošní, jejich poslední rok na Táborské, bude adrenalinový. Společně se rozhodli, jaké akce absolvují. První volba padla na laser game. Cílem této hry není sedět v koutě a čekat až přijde protivník, ale naopak být aktivní a soupeře vyhledávat. Hrála bojovná hudba Mortal Combat a potemnělý prostor vytvořil tajemnou atmosféru. Záleželo na taktice, předvídavosti, ale i spolupráci. Tento den stál za to :)
Mgr. Karel Červený

Ředitelské volno

23. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na podzimní prázdniny a státní svátky jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na dny 24. - 25. října a dále 18. listopadu z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina bude ve dnech ředitelského volna uzavřena. Věřím, že tyto dny využijete k aktivnímu odpočinku. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

3.C v Muzeu čokolády

22. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na úterní projektový jsme se vypravili do Muzea čokolády v Celetné ulici. Dozvěděli jsme zde, jak a z čeho se čokoláda vyrábí, a také jsme viděli na živo výrobu belgických pralinek. Vše jsme mohli i ochutnat a děti si pak v rámci workshopu vyrobily vlastní čokoládové tabulky, kdy si zvolily ze tří druhů čokolády a spousty zdobení podle svého vkusu a chuti. Všichni jsme si projektový den moc užili.
Fotografie z akce zde.
Mgr. Lucie Mašková

Ještě jednou Vyšehrad ...

21. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Také třída 2.C navštívila o projektovém dnu hrad Vyšehrad. Nejprve jsme si ve třídě pověděli, co zajímavého jsme o Vyšehradu nalezli v knihách a na internetu, přečetli si pověst o Horymírovi, potom jsme si udělali vycházku k bazilice sv. Petra a Pavla, prohlédli si Vyšehradský hřbitov a rotundu sv. Martina a nakonec po návratu do třídy hrad namalovali.

Martina Valentová

4.A spolupracuje s architekty

21. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída se zapojila do plánované revitalizace náměstí Bratří Synků. Ráno jsme se sešli s architekty na náměstí a podívali se na něj jejich očima. Co se nám nelíbilo? Poničené trávníky, lavičky a odpadkové koše, velký provoz aut a tramvají, hluk a málo příjemných zákoutí, kde by mohl člověk zrelaxovat. Poté jsme se odebrali do třídy na workshop, kde jsme se ve skupinkách snažili pojmenovat nejen, co se nám nelíbí, ale navrhovali jsme i svá řešení. Jedna skupinka přemýšlela jako senioři, jiná jako děti, manažeři atd. Nápadů jsme měli mnoho a nejen architekti, ale i návštěva z radnice s námi byli spokojeni. Zasloužili jsme si proto sladkou odměnu. Nyní pracujeme na výtvarné podobě našich návrhů. Chceme se zúčastnit výtvarné soutěže na toto téma.  
Fotogalerie
tř. uč. PhDr.  L. Kotoučková

Vyšehradské pověsti

20. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 O projektovém dni se třídy 2.A a 2.B vydaly na společnou procházku. Počasí nám přálo. Nepršelo! A tak jsme společně vyrazili poznávat historické památky na nedaleký Vyšehrad. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí, zahleděli se do minulosti a představovali si všechny vojvody, vladyky, knížata, kněžny, hrdiny starých pověstí a mnoho dalších. Když jsme se vrátili do školy, poslechli jsme si některé pověsti „O Krokovi a jeho dcerách“, „O Libuši a Přemyslovi“ a „O Křesomyslovi a Horymírovi“, které jsou s Vyšehradem neodmyslitelně spojené.
Fotogalerie
Veronika Boušková a Luděk Kovář

První matematický workshop

17. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek proběhl první matematický workshop v tomto školním roce. Učebna matematiky se proměnila přímo v "hráčské doupě" a školní lavice pokryly deskové a karetní hry. Přišly hlavně děti z prvního stupně, ale zahráli si s námi i šesťáci. S pravidly nám pomáhaly studentky z pedagogické fakulty. Bylo to moc prima odpoledne, kdy vůbec nezáleželo, z jaké třídy jsi. Zjistili jsme, že ta matematika je schovaná třeba v hrách jako Ubongo, Blokus, Dobble, Grabolo, Tajném kódu, Cink! a dalších. Moc děkujeme družině za půjčení her. A zveme vás všechny na další workshop, který bude 23.11. :)
Fotogalerie
Matematický tým

Olympijské naděje 2016

13. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Klub Olympioniků v Praze 4, vedený bývalým diskařem I. Bugárem, uspořádal pro mladé sportovce cyklistické závody, které se konaly 5. 10. 2016 v parku na Kavčích horách. Naši školu reprezentovalo 18 dívek a chlapců z 5. - 9. tříd ve třech kategoriích. Všichni sportovci bojovali ze všech sil a vzájemně si fandili. Největšího úspěchu dosáhla Anička Růžičková (kat. 6. - 7. tř.), která se stala celkovou vítězkou ve své kategorii. Po skončení závodů měly děti možnost se osobně setkat s našimi olympijskými legendami, např. cyklistou Slavojem Černým či kanoistkou Bohumilou Kapplovou – Kordovou.
Fotogalerie
Táňa Vítková, František Prokop

Pohár ředitele školy

11. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 4. 10. odpoledne se konal první z turnajů o Pohár ředitele školy, a to v basketbalu. Zúčastnily se čtyři smíšené týmy žáků z 2. stupně, které zastupovaly třídy 6.A, 6.B, 7.B a 8.A. Turnaj se hrál systémem každý s každým a celkovým vítězem se stal tým z 8.A. Druhé a třetí místo obsadili hráči ze 7.B a 6.B. Všichni podali výborné sportovní výkony. Děkujeme všem, kteří při organizaci pomáhali.
Fotogalerie.
Za sportovní tým – Táňa Vítková a Karel Červený

Semináře o výuce matematiky pro rodiče

07. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v letošním roce budeme pokračovat v organizování seminářů pro rodiče o výuce matematiky podle tzv. Hejného metody. Semináře jsou naplánovány zatím čtyři, a to pro rodiče 1., 2., 3. a 6. tříd. Účast rodičům z jiných tříd se samozřejmě povoluje. Na seminář je třeba se přihlásit pomocí formuláře níže, a to nejpozději den před konáním semináře.
Středa 12. 10. od 17:00 - seminář pro rodiče 2. tříd, přihlašujte se zde
Úterý 18. 10. od 17:00 - seminář pro rodiče 6. tříd, přihlašujte se zde
Středa 2. 11. od 17:00 - seminář pro rodiče 3. tříd, přihlašujte se zde
Čtvrtek 3. 11. od 17:00 - seminář pro rodiče 1. tříd, přihlašujte se zde
Vaše FZŠ Táborská

Wittenberg

03. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 26.9.2016 jsme se vydali s naší desetičlennou skupinou směr Wittenberg. Nestihli jsme se ani pořádně rozkoukat a už jsme se vrátili. Zažili jsme krásných pět dnů s našimi německými průvodci. Strávili jsme dva dny v partnerské škole, vydali se vlakem do nedalekého města Magdeburg, kde na nás čekal například motýlí dům nebo prostorný plavecký areál. Dokonce jsme se chvíli koupali i venku, jelikož si pro nás naši němečtí kamarádi připravili i vyloženě letní počasí. Vrátili jsme se všichni opět plni nových dojmů a těšíme se, až přivítáme německé spolužáky u nás v Praze. Přijedou k nám 6.3.2017 a odjedou 10.3.2017. Also bis bald!
Mgr. Daniela Černá

Jak dopadl branný den?

03. 10. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími žáky (1. a 2. třída) si nejlépe vedl tým třídy 1.C. Prostřední kategorii (3. a 4. třída) vévodili žáci 4.A a mezi staršími žáky (5. – 8. třída) si první místo rozdělila shodným počtem bodů družstva složená ze šesťáků a sedmáků. Celkové výsledky naleznete zde a fotografie oceněných žáků zde.
PhDr. Bc. František Prokop

Branný den očima deváťačky

30. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní, pro deváté třídy již poslední, branný den se opět vydařil. Poprvé jsme si zkusili podívat se na to z pohledu těch, jenž branný den připravují, a se všemi si to užili. I to čekání na stanovištích se vyplatilo, protože jsme pak mohli pozorovat jednotlivé žáky, jaký mají rozhled v různých otázkách či úkolech. Během našeho branného dne mezi námi procházeli i učitelé, kteří mohli posoudit, jak na tom jejich žáci jsou. Podívejte se na fotky a na chvíli se vžijte do dnešního dopoledne.
Klára Mattanelli alias Mattoni 9.B

Hurá, Wittenberg

27. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Do německého města Wittenberg jsme dorazili včera odpoledne. Po seznámení na nádraží se každý vydal do své německé rodiny. Doma jsme se ovšem moc dlouho nezdrželi, protože nás čekala příjemná procházka historickým centrem. A dnes jsme již začali plnit náš program. Vyrobili jsme si česko německou knížku, uvařili společně oběd nebo navštívili místní zoo... Zítra se opět podíváme do naší partnerské školy, kde si vyzkoušíme další zajímavé aktivity.
Mgr. Daniela Černá

Kroužky začínají

27. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Už je to tady – od příštího týdne (tj. od 3. 10.) můžete navštěvovat naše kroužky. Většina kroužků je už zcela naplněna, volná místa jsou jen u kroužků Sokol (3. a 4. ročník) a Divadelní kroužek (od 3. ročníku). Z důvodu malého zájmu se neotevírají kroužky Vědecké pokusy, Malý badatel, Ruční práce a Flétna pro pokročilé. Těšíme se na vás!
PhDr. Jitka Svobodová

Oblékáme hada Edu

27. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
žáci 1. stupně naší školy se od 3. 10. do 14. 10. zúčastní dopravní hry „OBLÉKÁME HADA EDU“. Jedná se o kampaň pro základní školy k podpoře udržitelného cestování - jako je chůze, jízda na kole (koloběžce) a cestování hromadnou dopravou. Naše škola si dala za cíl zvýšit podíl udržitelných cest do školy o 15 %. Pomozte nám, prosím, tohoto cíle dosáhnout tím, že umožníte Vašemu dítěti cestovat do školy udržitelným způsobem (pod dohledem nebo samostatně). Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

„Byl to docela pěkný začátek.“

26. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

- tato slova lze bezesporu říci o prvním sběrovém týdnu letošní celoroční soutěže. Celkem jste, přátelé, nasbírali téměř 5 tun starého papíru, několik mobilních telefonů a hezkých pár kilo vyřazené elektroniky. Do čela průběžného pořadí se nám probojovaly třídy 4.A, 2.B a 7.B. Pokud se ale podíváte na výsledky, zdaleka nic není ztraceno a do konce školního roku zbývá ještě hodně sběrového času. Tak zase v listopadu a moc vám všem děkujeme.
Váš sběrový tým třídy 9.B

Druhé třídy v Minoru

25. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 23.9. se vydaly všechny druhé třídy naší školy do divadla Minor na představení Divadlo. V Minoru jsme se nejen bavili, ale také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Teď už víme, jak vlastně takové představení vzniká, kdo a jakým způsobem se na tom podílí... a že to není vůbec jednoduché.
Fotogalerie.
Veronika Boušková, Luděk Kovář, Martina Valentová

Uzavírka části školního dvora.

22. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve dnech 26. a 27. září bude po celý den uzavřena část školního dvora. Nebude tedy možný příchod do školy dvorem z Božetěchovy ulice. Vstup do školních šaten průchodem z Táborské ulice bude volný. Důvodem je asfaltování povrchu školního hřiště a související práce.
Děkujeme za pochopení.
Vaše FZŠ Táborská

Volte obory ve 2. kole

21. 09. 2016 | Žáci > Oborové dny

9 zajímavých oborů. 5 naplněno v 1. kole.
Pro druhé kolo zbyla místa ve 4 oborech. Žáci, kteří nebyli zařazeni v 1. kole volí ve 2. kole.
Formulář pro přihlašování naleznete zde. Informace o oborových dnech naleznete zde.

Maketa ulice Táborská

20. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci třídy 2.C vyrobili v rámci hodin prvouky a světu práce maketu ulice Táborská.
 
Poznáte na fotografii dole, kde je „naše"  škola?
 
Martina Valentová

Omezení provozu školní kuchyně

19. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
 z důvodů nemoci dvou pracovnic školní kuchyně bylo nutné zúžit jídelní lístek pouze na nabídku jednoho pokrmu. Toto omezení zatím platí do 23.9. 2016. Všem strávníkům se tímto omlouváme.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Sběr a zase ten sběr

13. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přátelé sběratelé, již brzy odstartuje nový ročník sběrové soutěže. Opět sbíráme starý papír, ale mimo soutěž můžete přinést i nepotřebnou elektroniku, mobilní telefony či PET lahve. Budeme vás čekat na školním dvoře od úterý 20. do pátku 23. září vždy mezi 7.30 a 8.00. Tak nechoďte s prázdnou – vždyť na vás záleží, kdo se stane vítězem prvního sběrového týdne a ujme se tak průběžného vedení v celoroční soutěži! Na vás, na vaší sběrové trpělivosti a síle vašich paží.
Váš sběrový tým třídy 9.B

Volte obory

06. 09. 2016 | Žáci > Oborové dny

9 zajímavých oborů. 9 zajímavých témat. Obory byly 5. září představeny jejich vedoucími žákům druhého stupně. Od 6.9. do 13.9. 18:00 je možné se na jednotlivé obory hlásit. Vedoucí oborů se těší i na zdůvodnění, které žáci uvedou... Formulář naleznete zde.
V průběhu úterý 6. 9. naleznete informace k oborovým dnům zde.

UPOZORNĚNÍ

02. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 2.9.2016 začíná rekonstrukce školního hřiště. V souvislosti se stavebními pracemi může být omezen pohyb na školním dvoře. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

Nabídka kroužků

01. 09. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nabídka kroužků na letošní školní rok je tady! Přihlášky odevzdávejte do 23. 9., kroužky začínají od 3. 10. 2016.
PhDr. Jitka Svobodová

Nový školní rok 2016/2017 zahájíme 1. září

31. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsou sice ještě prázdniny, ale my se už připravujeme na nový školní rok 2016/2017. Zahájíme jej 1. září 2016. A jak bude vše probíhat?

1. září 2016
7:20 - 9:55 – 9. ročník
8:15 - 9:55 - 2. - 8. ročník

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Třídní schůzky
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v úterý 1.9. – v 10 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročnících ( kromě 4.A – ta má TS 14. 9.) se uskuteční
ve středu 7. září 2016 v těchto časech.:
2. ročník od 16:30 hodin;
3. – 5. ročník od 17:00 hodin;
6. – 9. ročník od 18:00 hodin (pozor změna času).
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka  2. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B, 1.C - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 12:15

Výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat od 5. září 2016.

Školní družina uvítá žáky 1.9. od 10:00 do 17:30, od 2.9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2016/2017.
Vaše FZŠ Táborská

Týmová soutěž Včelky mají talent

27. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Novou sezónu 2016 - 2017 začínáme hravě. Minule peeweeska kreslila týmového maskota Včelku. Nyní ukázala své umění v kresbě delfína. Je to totiž náš nejmilejší tým.
Kreativita ve sportu se rozvíjí nejen při sportovních, ale i uměleckých činnostech. A o to nám jde především, aby naše Včelky byly kreativní.
V další disciplíně si musela peeweeska vymyslet tři osmičky tance a v poslední části ukázala svůj oblíbený akrobatický prvek.
A jak to dopadlo, jaké bylo pořadí?
1. Elenka
2. Niki
3. Kája.
Gratulujeme.

Týmová soutěž Fitness cup

27. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše nejmenší cheerky ukázaly, jak jsou na tom s fyzičkou. Léto je ve znamení prázdnin. Ale u našich Včelek to neznamená, že nic nedělají. Sportují, aktivně tráví volný čas a své dovednosti ukázaly v týmové soutěži, která se skládala z leh-sedů, dřepů s výskokem a výdrži v polovičním vzporu. Byly vynikající.

Trénujeme na airtracku

27. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Výuka akrobacie je na naší škole na vysoké úrovni. I když nemáme takové vybavení jako jiné sportovní týmy či školy, dokážeme si poradit díky zkušenostem a vlastní kreativitě. Povedlo se nám pronajmout si airtrack – odpruženou žíněnku. Včelkám se velmi líbilo cvičení na něm. Krásně si vyzkoušely fázi letu v jednotlivých akrobatických cvicích. Došlo i na náročnější fliky. Tento trénink se povedl a stál za to.

Dietní stravování

26. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, strávníci,
od 1.2. 2015 vstoupila v platnost vyhláška č.17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška umožňuje školním jídelnám zajišťovat dietní stravování a zároveň stanovuje podmínky pro jeho realizaci....celý článek.
J. Uhlíkové, na tel. č. 724 590 395, 241029325.

Informace ze školní jídelny

26. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
objednání obědů na 1.9. – 2.9. 2016 pro žáky bylo provedeno takto:
* první třídy na základě požadavků rodičů
* 2. až 9. třídy - strávníkům byl na tento den oběd objednán na základě zůstatku konta nebo došlé platby.
Případné změny na tento den je možné provést elektronicky nebo u vedoucí školní jídelny.
Výdej obědů 1.9. – 2.9. 2016 bude probíhat od 11.00 – 13.30 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 5.9. 2016.
Objednání a výdej obědů od 5.9. 2016 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Na cheerleadingovém soustředění

20. 08. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po dvou letech jsme zase vyrazili na společné cheerleadingové soustředění s naším oblíbeným týmem Dolphins cheerleaders z Ústí nad Labem. Užili jsme si týden plný stuntování, akrobacie a tance. Využili jsme kreativity dětí, které vymyslely pár osmiček tance, které se zařadí do společného vystoupení s Delfíny. Počasí nám velmi přálo, venku na trávě jsme stavěli pyramidy a v tělocvičně jsme pilovali akrobacii. Ani o hry nebyla nouze. Tmelili jsme oba týmy v různých soutěžích. Všichni úspěšně nalezli poklad. Včelky i Delfíni se dohodli nejen na společných vystoupeních, ale i na vzájemné podpoře na různých soutěžích.

Prázdninový provoz školy

08. 07. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2016/2017.
Vaše FZŠ Táborská

Upozornění pro rodiče ze školní jídelny

07. 07. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rodiče prvňáčků mohou přijít s přihláškou do školní jídelny již od pondělí 18.8.2016 - každý den od 8.00 – 12.00 hod.
„Rádi Vás přivítáme, nového žáčka zapíšeme, sladkou odměnou odměníme“.
J. Uhlíková, vedoucí školní jídelny

3.A v Chuchelském háji

01. 07. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Chuchle-to nejsou jen dostihy, ale i lesní ZOO a krásný Chuchelský háj. Právě tam jsme se vydali v posledním školním týdnu. Pro zvířátka jsme donesli suché pečivo a prohlídli si nejen voliéry dravců, ale i výběhy divočáků, daňků, muflonů aj. Dále jsou v ZOO mývalové, nutrie, rys, tchoř, liška atd. Poté jsme kousek popošli na velkou piknikovou louku. Počasí nám přálo, dobroty od maminek byly výborné, a tak se nám závěrečný piknik moc vydařil.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Za zvířaty do ZOO

30. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý se třída 1.B vydala do ZOO. Počasí nám přálo a tak jsme si celý výlet všichni náramně užili. Zvířata také využila slunných dnů a producírovala se pěkně ve svých výbězích, takže jsme si je mohli dobře prohlédnout. Nejvíc nás ohromilo stádo slonů, které bylo slyšet snad po celé zahradě. Také nás zaujala mláďata, která jsme viděli. Krásný a pohodový den, plný krásných zážitků, dobré ledové tříště, ale i nových poznatků, informací a suvenýrů na závěr. Tak by se dal shrnout úterní den naší třídy.
Fotogalerie
Luděk Kovář

Slavnostní ohňostroj již dnes!

29. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, přijměte pozvání na tradiční slavnostní ohňostroj konaný u příležitosti absolventského plesu žáků 9. ročníku. Ohňostroj startuje dnes ve 21.50 hodin v parku před školou. Přejeme příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Sběrová soutěž

29. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
máme za sebou poslední sběrový týden, ceny za celoroční zápolení jsou již také rozdány, obojí výsledky naleznete zde. Co zbývá dodat? Že děkujeme! Všem z vás, kteří jste kvůli sběru vstávali již za časného rána, kteří jste doprovázeli své děti obtěžkáni náručí starého papíru a skládali kilogram ke kilogramu až na oněch úžasných téměř 33 tun papíru. Děkujeme, že jste takto podpořili naši školu. Děkujeme také za odevzdané elektrospotřebiče. Získané peníze použijeme na odměny pro naše žáky. A už v dalším školním roce se těšíme na sběru nashledanou.
Váš sběrový tým.

Dort za vítězství patří 3.A!

28. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci června vždy s napětím očekáváme vyhlášení výsledků celoroční soutěže ve sběru starého papíru. Letos jsme se pravidelně objevovali na předních příčkách, a proto jsme doufali, že by nám celkové vítězství nemělo uniknout. S velkou převahou jsme zvítězili a chtěli bychom touto cestou poděkovat našim rodičům, kteří nám moc a moc pomáhali. Dort byl senzační!!!
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Skřítkovská zahradní slavnost 1.A

27. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 27.6. proběhla na školní zahradě úžasná slavnost skřítků. Malí skřítci se nejprve loučili se svým prvním školním rokem recitací, zpěvem... Velcí skřítci (rodiče) připravili nápaditá stanoviště. U květinového skřítka se poznávaly vůně, u permoníka bylo třeba zapojit sluch, u plivníka se hledaly předměty schované v hrachu, u domácího skřítka se muselo zapojit logické myšlení, u šotka zase kreativita a u vodního skřítka se foukaly obří bubliny. K tomu všemu rodiče připravili výborné pohoštění. Příjemnou atmosféru nepřekazil ani velký liják, který se spustil ke konci akce. Za organizaci patří velký dík všem rodičům z 1.A a také panu školníkovi.
Mgr. Veronika Boušková

Po roce opět na Smržovce

24. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jizerské hory nás sice přivítaly deštěm, to nám ale nemohlo zkazit náladu (koneckonců v dalších dnech se ukázalo i sluníčko). Hobiti, trpaslíci i elfové putovali svojí Cestou tam a zase zpátky, tvořili výtvarně i literárně, lámali si hlavy nad Glumovými hádankami, procvičovali paměť učením těžkých veršů, prokazovali svou sportovní obratnost a šikovnost při ringu, frisbee, přehazované, všichni se snažili dobře spolupracovat ve skupině. Už se těšíme na příští rok – zase na Smržovce!
Fotogalerie.
PhDr. Jitka Svobodová

Upozornění pro rodiče ze školní jídelny

24. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vrácení přeplatků v tomto školním roce:
* přeplatek stravného ve výši 1.000,- Kč a více bude vrácen na účet strávníka převodním příkazem
* přeplatek stravného v částce pod 1.000,- Kč si bude možné vyzvednout od 22.6. – 30.6. 2016 od 6.30 – 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny.
V případě nevyzvednutí přeplatku bude tento automaticky převeden do následujícího školního roku. Variabilní symbol u strávníků je celou školní docházku neměnný. Kolektiv kuchyně přeje Všem našim strávníkům krásné prožití letních prázdnin.
J. Uhlíková,Vedoucí školní jídelny

1.C v pizzerii

23. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 1.C se včera rozloučila se svým prvním školním rokem v pizzerii Baretta. Jídlo bylo skvělé, obsluha rychlá a milá. Nezbylo nám na talířích jediné sousto. Podívejte se na naši fotogalerii.
Martina Valentová

Škola v přírodě s 9.A!

22. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letos jsme s deváťáky vyrazili do Jizerských hor. Našim útočištěm se stala chata Tučňák v Kořenově, nedaleko Harrachova. Naplánovali jsme si procházky a menší túry i nejrůznější aktivity v chatě i jejím okolí a každé ráno netrpělivě čekali, jestli nám počasí dovolí vše uskutečnit. První den jsme se po příjezdu z Prahy rozdělili do pokojů a vydali se na blízkou rozhlednu Štěpánka, cestou zpět jsme ještě krátce odbočili k bunkru. Druhý den jsme si naplánovali procházku delší, kdy jsme překonávali převýšení v krásné přírodě. Míjeli jsme vodopády, lesní stezky, golfové hřiště i koleje. Na konci jsme však řádně zmokli, většina z nás zjistila, že ne všechno oblečení a batohy jsou nepromokavé. Náš třetí výlet směřoval do KRNAP, kdy jsme za slunného počasí vystoupali z Harrachova a sešli do údolí, kde jsme pak následovali řeku Mumlavu až k vodopádům. Tam jsme dokonce poobědvali a po návratu na chatu jsme překonali strach a ještě si stihli zahrát paintball v lese - a to řádně oblečeni do maskáčů a helem. Po večerech jsme hráli hry, trénovali předtančení na ples, odpoledne jsme věnovali například výtvarným aktivitám (zde). V pátek dopoledne jsme za se všemi rozloučili, dostali diplomy a za deštivého počasí vyrazili vstříc domovu. Dojeli jsme všichni v pořádku a s krásnými vzpomínkami na ŠVP.
Fotogalerie.
9.A, Monika Škábová, Alena Červová, Barbora Doležalová

Startuje poslední sběrový týden!

20. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběrový nadšenci, právě v tomto týdnu máte poslední možnost zamíchat výsledky celoroční sběrové soutěže. Nosit starý papír můžete od úterý 21. do pátku 24. června vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Kdo bude letošním vítězem a které třídy skončí mezi poraženými? To záleží pouze a jen na vás.
Váš sběrový tým třídy 8.B.

Třeťáci na škole v přírodě

20. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Penzion Maják v Nové Vsi nad Nisou leží nedaleko Jablonce nad Nisou. Má nádhernou zahradu s potokem a jezírky, v nichž se prohánějí pstruzi a jeseteři. U penzionu je také minigolf, velká trampolína a hřiště. V areálu jsme si užili plno zábavy a zároveň jsme plnili disciplíny mezinárodního desetiboje. Změnili jsme si jména podle národností a největší boje tak mezi sebou svedli závodníci Fandis, Petrankopulos, Florianen, Adamis a Kolevo. Mezi dívkami se nejvíce dařilo např. desetibojařkám Scheynostas, Eliškez, Sofisis či Doubravowski. Kromě závodění jsme také poznávali krásy Jizerských hor, byli jsme na rozhledně Nisanka i Černá Studnice. Na výlet do Liberce nás vezl autobus libereckých hokejistů. V Liberci jsme vyjeli lanovkou na Ještěd a v ZOO jsme se nemohli odtrhnout od mláďat bílých tygrů. Škola v přírodě utekla jako voda. Závěrečný večer patřil karnevalu a rozdávání medailí. Letošní školu v přírodě jsme si opravdu užili.
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Utkání ve vybíjené mezi 1.B a 1.C

19. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 1.B a 1.C se dnes v rámci hodiny tělesné výchovy zúčastnily přátelského utkání ve vybíjené. Hra byla velmi napínavá, síly vyrovnané. Všichni se moc snažili a hráli skvěle. Poděkování patří panu učiteli Kováři za vedení celého utkání  /viz fotogalerie/. Hra skončila vítězstvím pro třídu 1.C, ale pouze o jeden jediný bod!  Nechyběla ani sladká odměna pro vítěze. Již teď se těšíme na to, jak si zápas v příštím školním roce zopakujeme. :)
Martina Valentová

Páťáci a sedmáci jsou na škole v přírodě

14. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 5.A, 5.B a 7.A odjely na školu v přírodě do Veletova u Kolína vstříc Hrám bez hranic. Všichni jsou v pořádku a užívají si pěkného sportovního zázemí a okolní přírody.
Mgr. Jana Kotrbatá

Už jsme zase na Smržovce

13. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 6.B se letos opět vypravila na Smržovku, dojeli jsme v pořádku, jen deště by mohlo být méně.PhDr. Jitka Svobodová

Škola v přírodě 3. tříd

13. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci 3. tříd dojeli na školu v přírodě v pořádku a psali, že se mají výborně.
FZŠ Táborská

Škola v přírodě 1.A a 1.B

07. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V týdnu od 23.5. do 27.5. prožila 1.A a 1.B na škole v přírodě v Jizerských horách v Dolním Maxově. Děti dokázaly, že jsou už samostatné a zvládnou být týden bez rodičů. Společně jsme si užili krásné počasí, zažili jsme spoustu legrace, ale i různá dobrodružství. Zdokonalili jsme se v důležitých dovednostech, a tak jsme dokázali přemoci zlého čaroděje a vysvobodili jsme princeznu. Byli jsme také na výletě. Projeli jsme se vláčkem, navštívili jsme výrobnu hraček a zvládli jsme se zpět vrátit pěšky do chalupy. Hráli jsme spoustu her a také jsme se trochu věnovali učení. :-)
Fotogalerie.
Veronika Boušková a Luděk Kovář

Videoklipy v anglickém jazyce!

06. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rozhodli jsme se s paní učitelkou vybrat některé naše oblíbené písničky, přeložit si texty tak, abychom věděli o čem jsou, a připravit vlastní videoklipy. Natočili jsme jednotlivé scény, dali dohromady video a paní učitelka nám i pomohla otextovat písničky. Poučili jsme se, poznali pár nových slovíček, natrénovali zpěv a pobavili se. Videa (Radioactive od Imagine Dragons a Baby od Justina Biebra) můžete shlédnou zde a zde. (P.S. U Radioactive si představte, že máme na sobě značku radioaktivity)
5. třída pod vedením p. uč. Doležalové

Rozdělení prvňáčků do prvních tříd ve školním roce 2016/2017

04. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném květnovém setkání. Přejeme Vám příjemné prázdniny a 1. září se už moc těšíme u nás na viděnou!
Vaše FZŠ Táborská

Kroužky končí, již teď se ale můžete těšit na ty příští!

03. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a milí žáci, s koncem května skončila většina kroužků Klubu volného času při ZŠ Táborská. Během června proběhnou už jen náhrady za hodiny, které v průběhu letošního školního roku odpadly. Nebuďte však smutní! Již teď pracujeme na nových kroužcích pro příští školní rok a určitě se máte na co těšit! Kompletní nabídku kroužků obdržíte opět v září! Těšíme se na vás.
Za Klub volného času PhDr. Jitka Svobodová

Deváťáci v geologické minulosti Prahy

02. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci tématu geologie jsme se s deváťáky vydali na exkurzi do světově významné geologické lokality, do tzv. Barrandienu. V pražské Chuchli jsme se tak přenesli do doby přibližně před půl miliardou let, kdy kontinenty naší planety ještě nevypadaly jako dnes a žili zde i jiní živočichové, hlavně mořští. S geologickými kladívky, úhloměry a buzolami jsme zkoumali vápence, hledali zkameněliny a měřili vrásnění vrstev. Někteří se při pohybu v drsném terénu i hodně ušpinili, ale o to větší zážitek to pro ně byl!
Mgr. Dana Sládková

Ve sběru mobilů jsme stále na špici

02. 06. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Také v tomto školním roce se naše škola zúčastnila soutěže ve sběru nepotřebných mobilních telefonů. Soutěž již tradičně vyhlašuje městská část Praha 4 ve spolupráci se společností Asekol a nám nešlo o nic menšího než o obhajobu předchozích dlouholetých prvenství. Tentokrát jsme odevzdali 61 kusů telefonů a získali 1. místo v počtu odevzdaných telefonů na jednoho žáka školy a 2. místo v celkovém počtu odevzdaných telefonů. O použití finanční odměny, která je s úspěchem spojena, rozhodnou naši žáci. Děkujeme všem přátelům naší školy za podporu.
--tta--

3.A ve svíčkárně

27. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Svíčkárna Rodas, kterou jsme navštívili, se nachází za Prahou v Šestajovicích. Čekalo nás velmi příjemné prostředí-dům s velkou zahradou a v ní minifarma. Poníci, kozy, malí čuníci, králíci, miniovečky, dravci aj. Po prohlídce jsme se už těšili na výrobu vlastních svíček. Bílé svíčky jsme máčeli v barevném parafínu a pak je zdobili. Co svíčka, to originál! Také jsme si ve voňavém království naplnili lahvičku různými koupelovými solemi. Všem vám návštěvu Šestajovic doporučujeme. V areálu se ještě nachází čokoládovna a výrobna knoflíků. Tam se vydáme třeba příště? Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Planeta opic

26. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Divadelní kroužek ZŠ Táborská zve srdečně všechny  své příznivce na představení:
 "PLANETA OPIC  ANEB  SOUROZENCI  KAPLANOVI MEZI CHLUPATCI" /na motivy stejnomenné hry Davida Drábka.
        
  kdy a kde? v pondělí 6. června v 16.30 hodin v divadelním sále ZŠ Táborská!
Těšíme se na  Vás!
Vstupné: 1 banán:-)
Fotogalerie.

Akce "RODINNÝ TÝM"

25. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O Jarních slavnostech, které se budou konat 1.6.2016, se stejně jako v loňském roce můžete přihlásit na akci "RODINNÝ TÝM". Společně se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při plnění úkolů z různých školních předmětů. Akce je určena žákům 1. stupně a jejich rodičům. Účast je možná pouze po přihlášení na adrese: kamila.balharova@zstaborska.cz  a do naplnění kapacity akce.
Do přihlášky napište:
1. Vaše jméno a příjmení
2. Jméno a příjmení dítěte
3. Třídu, do které dítě chodí
Informace o průběhu se dozvíte až po přihlášení. Srdečně zve tým 9.A

Jarní slavnosti se blíží

24. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se uskuteční ve středu 1. 6. 2016 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, soutěží a výtvarných aktivit!
Stejně jako v loňském roce se můžete přihlásit na akci "Rodinný tým", při níž společně se svými dětmi prožijete příjemné odpoledne při plnění úkolů z různých školních předmětů. Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená.
Vaše FZŠ Táborská

Vaříme v angličtině!

23. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Minulý měsíc jsme se učili v anglickém jazyce rozlišovat počitatelná a nepočitatelná slova a jelikož jsme se to učili na jídle, dostali jsme ohromný hlad. S paní učitelkou jsme se tedy dohodli, že si uvaříme v anglickém jazyce! Ve čtvrtek jsme se pilně připravovali, rozdělili si seznam surovin, opakovali si slovní zásobu včetně sloves jako krájet, smažit, vařit, atp. V pondělí ráno už jsme nastoupili v osm hodin do kuchyňky a začali vařit. Práci jsme si dobře rozvrhli, a tak jsme stihli ukuchtit pro všechny palačinky a navíc ještě těstovinový salát. Sladce jsme tedy začali den a každý měl pak s sebou ještě na svačinu i misku se salátem. Moc jsme si to užili a projekt ještě zpracovali další vyučovací hodinu do plakátu ve třídě (kdy jsme si ještě opakovali minulý čas) a videa, které můžete shlédnout zde!
Fotogalerie.
6. třída, skupina p. uč. Doležalové

ŠvP 1.A a 1.B

23. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 1.A a 1.B dorazily na ŠvP v pořádku.
ZŠ Táborská

Designová soutěž

22. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj děcka, tady je třetí oko. Jak všichni víte, proběhla designová soutěž o nátěr židlí. Vítězné židle jsou ve třídě výtvarné výchovy. Fotky židlí můžete vidět zde. Soutěž židlí byla taková předpremiéra naší další soutěže: nátěr průchodu. Jedná se o průchod mezi ulicí a šatnami, a my ho chceme vylepšit. Ve vaší třídě budou přihlášky, které můžete vyplnit podle jakéhokoliv tématu a do 27.5. můžete odevzdat do boxíku třetího oka, vždy o velké přestávce v átriu. My pak vybereme 20 finalistů a celkového vítěze soutěže vyberete právě vy!! těšíme se na případnou spolupráci při nátěru s případným vítězem.
Vaše oko

Sláva vítězi!

20. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 18. 5. se konalo krajské kolo OVOV (Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů), do kterého se z obvodního kola kvalifikovali za jednotlivce dva žáci naší školy - Růžena Sedláčková (4.B) a Patrik Studenovský (7.A). Na atletickém stadionu ve Vysočanech (Arena Sparta Podvinný mlýn) však soutěžil pouze Patrik, neboť Růža odjela na školu v přírodě. Každý závodník bojoval v šesti disciplínách – hod míčkem, skok daleký, sprint na 60 m, leh-sedy, shyby a běh na 1000 m (případně dribling). Patrik si ve všech disciplínách vedl skvěle a s velkým náskokem zvítězil ve své kategorii (chlapci r. 2003). Tím se kvalifikoval na republikové finále, které se bude konat začátkem září v Brně. Celá soutěž byla výborně zorganizovaná, závodníci podávali výborné výkony a bavili se zajímavým doprovodným programem. Patrikovi držíme pěsti do Brna!
Fotogalerie.

Praha plná památek

17. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 3. 5. 2016 se naše 8.B v čele s třídním panem učitelem F. Prokopem vydala poznávat Prahu. Ještě ve škole jsme si vylosovali historickou budovu, kterou jsme si doma nastudovali a v daný den před spolužáky prezentovali. Na Hlavním nádraží jsme zhlédli Fantovu kavárnu a nástupiště s projíždějícími vlaky, kterými jsme ale nikam nejeli. Naopak jsme se vypravili do středu města. Patrik nás seznámil s kubistickou budovou - Dům U Černé Matky Boží a s její historií. Z úst Jany jsme si vyslechli zajímavosti o Obecním domě. Při vstupu na Židovský hřbitov jsme obdrželi jarmulku, která byla povinnou pokrývkou hlavy v areálu. Památek jsme ještě shlédli mnoho... A byla škoda, že se čas tak rychle přehoupl a my jsme se museli vrátit ke škole, protože se všem výprava Prahou moc líbila.
Fotogalerie.
Mikuláš Matějka, 8.B

Anglický projekt ve třetí třídě

15. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na jeden den jsme se spojili všichni ti, co jsme letos začínali s angličtinou, a vytvořili projekt tak, abychom si procvičili nejrůznější zvířata a vazbu there is/are. Navíc jsme pracovali ve dvojicích i skupinách, což nás ohromně bavilo – vyzkoušeli jsme si práci se spolužáky nejen ze své, ale i jiné skupinky! Opakovali jsme si zvířátka, trénovali jsme správnou výslovnost, zpívali písničkky a diktovali svým spolužákům a dokonce jsme si připomněli i barvy a čísla. Společně jsme pak ve skupinách vytvořili velké obrázky, ve kterých byla zvířata podle toho, kde žijí. Práce se nám moc líbila a krásně jsme ji zvládli! Na konci se ještě každá skupina vyfotila se svojí prací a se slovy: Bye, Bye and have a nice day (nashledanou a hezký den) jsme se rozloučili s oběma učitelkami. Naše práce je vystavená i ve třetím patře v atriu, takže neváhejte a přijďte se podívat!
Fotogalerie.
Barbora Doležalová a Markéta Střihavková

Pohádky na dobrou chuť

14. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Městská část Praha 4 letos vyhlásila u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy literární soutěž pro děti. Jmenovala se Malí, velcí spisovatelé a jejím smyslem bylo nabídnout žákům možnost napsat, ilustrovat a vyrobit si vlastní knihu a poslat ji do soutěže. Naši 5.A tento nápad velmi zaujal a rozhodli jsme se, že společně knihu napíšeme. Knížku jsme pojmenovali Pohádky na dobrou chuť. Každý žák napsal jednu pohádku. Psaní a ilustrování nám zabralo hodně času, ale výsledek stál za to. I porotě se naše knížka líbila a získali jsme 2. místo. Při slavnostním vyhlášení na radnici jsme dostali krásné dárky a diplom. Knížku si můžete prohlédnout u nás ve třídě :)
Fotogalerie.
Jana Kotrbatá

Máme rádi divadlo

09. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pátý - poslední oborový den se mi líbil, a myslím, že byl ze všech nejlepší. Nejdřív jsme si jednotlivé pohádky jako vždy vyzkoušeli, se vším všudy. Jako první, jsme hráli pro prvňáčky a těm jsme hráli jen první dvě pohádky, a to Královna Koloběžka I. a O rybáři a jeho ženě. Myslím, že se jim to líbilo, a nám se to celkem povedlo. Podruhé jsme hráli druhákům a těm už jsme hráli všechny tři pohádky – Královna Koloběžka I., O rybáři a jeho ženě, a O Lakomé Barce. Těm se to líbilo asi ze všech nejvíc, protože na konci křičeli: „Ještě jednu!“ nebo „ To byla krása!“ Takže myslím, že ti byli spokojení, a my také. Když jsme divadlo hráli naposledy, hráli jsme ho třeťákům. Protože jsme to hráli naposledy, měli jsme nejvíc „zkušeností“, a povedlo se nám to asi nejvíc. Třeťákům se to myslím také líbilo, a myslím, že všichni si naše představení užili. Já osobně jsem byla se svým výkonem celkem spokojená a myslím, že jsem to moc nezkazila. Ostatním se to povedlo moc a řekla bych, že jsme to měli pěkné.
Fotogalerie.
Anna Růžičková 6.B

Koncert pro maminky

08. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nový Časák je tady

06. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 6.B pro vás připravila další - tentokrát jarní číslo časopisu. Podívat se můžete zde.

Stavebnicový den ve 3.A

04. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci projektového dne jsme si trošku pohráli. Vyzkoušeli jsme si, jak nám to půjde se stavebnicí Merkur. A není to nic jednoduchého, to nám věřte. Přestože to vypadá, že Merkur je spíš zábava pro kluky, u nás se dařilo zejména holkám! Nezůstalo jen u Merkura. Ve třídě jsme měli ještě plno stavebnic vlastních. Byla to nejen výborná zábava, ale také jsme se mnoho nového naučili. Třeba: zkuste všechny součástky spojit tak, aby se roztočil větrák! Na to už jen šikovné ručičky nestačí, to chce i použít hlavu! Stavebnicový projektový den byl super!
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Třeťáci plavou

04. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od druhého pololetí mají třeťáci plavecký výcvik. Každý čtvrtek plaveme v YMCE na náměstí Republiky. Podle plaveckých dovedností jsme rozděleni do čtyř družstev. Kromě pilování plaveckých stylů se užije i spousta legrace - potápění pro puk, skoky do vody atd. Občas dojde i na skluzavky a bitvy na podložkách, což nás dost baví! Ale plavání taky, samozřejmě! Máme za sebou už polovinu výcviku. Oslavili jsme ji v cukrárně U Hájka!!!
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Hurá do školy

03. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Předškoláci chodili v měsíci březnu a dubnu do školy, kde se učili být školáky. Dostali průkazku a za každé setkání, kterého se zúčastnili, do ní získali barevný obrázek opičky. Plnili spousty zajímavých úkolů, učili se být samostatní a bez rodičů zvládnout vše: přezutí, orientaci v cizím prostředí, přivyknout si na nové paní učitelky a plnit hravé úkoly. Na konci kurzu Hurá do školy měli rodiče možnost konzultací. Mnoho úspěchů ve škole přejí předškolákům jejich paní učitelky: pondělí – Mgr. Lucie Mašková, úterý PhDr. Jitka Svobodová, středa – PhDr. Kamila Balharová

Projektový den 2.A

03. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 28.4. vyrazila 2.A k Hamerskému rybníku do Záběhlic zopakovat a shrnout si své poznatky o rostlinách a živočiších vyskytujících se u vody. Počasí i příroda nám přála. Sluníčko svítilo a nové kachní rodinky vyváděly svá mláďata. Během odpočinku a svačiny jsme objevili i krásně kvetoucí blatouch bahenní. Na závěr příjemného dne jsme ještě stihli pohádku od Jana Wericha, kterou pro nás v rámci oborových dnů připravili spolužáci z druhého stupně. Fotky k nahlédnutí zde.
Mgr. Tereza Besedová

Prahou na kole? Proč ne?

02. 05. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední oborový den začal v 8 ráno. Šli jsme si ještě se spolužákem koupit něco na zub (Fidorku a sušenku Lion). Na věži radnice právě odbíjelo 8:15 a my jsme v sedmi lidech nasedli naposledy v tomhle školním roce na kola. Objeli jsme zezadu naše školní hřiště, minuli Divadlo na Fidlovačce.... celý článek.
Filip Drábek 6.A

Byli jsme v Českém rozhlase

28. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letošní poslední projektový den strávila 1.A v Českém rozhlase. Viděli a slyšeli jsme zkoušku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, zažili jsme nahrávání přímo v režii. Dokonce jsme se zúčastnili živého vysílání v nahrávacím studiu Radia Junior, kde jsme potkali Ušouna Rušouna. Někteří z nás si vyzkoušeli mluvení na mikrofon. Když se rozsvítilo červené světlo, všichni jsme dokázali být úplně potichu, abychom nerušili nahrávání. Při průchodu rozhlasovou budovou mnohé z nás zaujal netradiční výtah páter noster. Návštěva Českého rozhlasu nás moc bavila a těšíme se, že se tam půjdeme ještě někdy podívat.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková

Informace pro rodiče o letní školní družině v červenci a srpnu 2016

25. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letní školní družina bude probíhat v červenci v Základní škole Na Chodovci (Praha 4, Na Chodovci 54), v srpnu v Základní škole a Mateřské škole Ohradní (Praha 4, Ohradní 1366/49). Děti je možné přihlašovat na jednotlivé týdny, provoz se uskuteční, bude-li na konkrétní týden přihlášeno minimálně 20 žáků. Provoz ŠD 7.00 – 16.00 hod. Školné za pobyt v družině činí 500,- Kč, cena stravného 61,- Kč (7 – 10 let), příp. 63,- Kč (11 – 14 let) denně. Školné se vrací pouze při nemoci dítěte po celou dobu přihlášení do letní školní družiny doložené potvrzením dětského lékaře. Při závažném porušení kázně může být dítě z letní školní družiny vyloučeno také bez nároku na vrácení poplatku.
Bližší informace u PhDr. Jitky Svobodové
tel. 725 044 109.

UPOZORNĚNÍ

23. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 28. a v pátek 29. dubna bude v areálu naší školy probíhat kácení a bezpečnostní prořez stromů. Z tohoto důvodu bude celý den uzavřeno školní hřiště. Také pohyb na školním dvoře může být omezen. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti.
Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

5841

22. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pět tisíc osmset čtyřicet jedna. To je číslo, které vyjadřuje množství nasbíraného starého papíru. Pokud bychom měli použít jiná slova, řekli bychom: Byli jste úžasní jako vždy! Moc vám, milí sběroví přátelé, děkujeme za vaši účast ve sběrovém zápolení a těšíme se na setkání ještě v posledním a rozhodujícím červnovém sběrovém týdnu. Výsledky dubnového klání naleznete zde.
Váš sběrový tým

Informace ze školní jídelny

19. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku (na platby nám zbývají dva měsíce), chtěla bych Vás touto cestou požádat, aby jste sledovali konta stravného Vašich dětí, která slouží k úhradě obědů. Prosím o zaslání pouze částek, které pokryjí potřebné platby pro následující měsíce tj. květen a červen. Přesné částky plateb jsou vždy uvedeny na našich stránkách školní jídelny. Případné přeplatky za stravné budou vráceny na Váš účet na začátku měsíce července, po ukončení školního roku. Bude použito číslo účtu, které bylo vyplněno v přihlášce na školní stravování. Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť v naší školní jídelně a těšíme se i nadále na jejich přízeň.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Zase je to tady!

13. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
Jaro klepe na dveře a my doufáme, že vám slunečné počasí vlilo do žil také spoustu sběračské energie. Protože na dveře klepe i jarní – v tomto školním roce předposlední – sběrový týden. Nosit starý papír můžete již tradičně mezi půl osmou a osmou hodinou ranní, a to od úterý 19. do pátku 22. dubna. Sběru zdar.
Váš sběrový tým třídy 8.B

Výměnný pobyt pokračuje!

12. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulém týdnu jsme v Praze a ve škole hostili žáky z německého Lutherstadt Wittenberg, kde jsme byli my na podzim na výměnném pobytu. Společný týden byl opět nabitý rozmanitými aktivitami a počasí nám víc než přálo! Navštívili jsme hrad Karlštejn, Vyšehrad, byli jsme si zaskákat v Jumpparku, vyráběli jsme svíčky, bubnovali a mnoho dalšího... Na naše zážitky se můžete podívat na fotkách zde. A také se můžete přihlásit na další výměnný pobyt, do Německa jedeme zase na podzim!
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Daniela Černá

Na kole (i metrem) po Praze

08. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Čtvrtý oborový den jsme vyjeli na kolech, i když paní učitelka s námi nejela. Na školním dvoře jsme se sešli v 8.15 i s koly. Vyjeli jsme na metro, na Vyšehrad, cestou jsme si museli vynést kola do schodů. Na Vyšehradě na nás už čekala paní učitelka. Do metra jsme se museli rozdělit do dvou skupin, protože v jednom vagonu může být jen omezený počet kol. Ve skupině jsem byla s Jáchymem a panem ředitelem. My jsme šli do předposledního vagonu a druhá skupina do posledního. Museli jsme čekat několik meter, protože metra byla furt plná lidí nebo v zadním vagonu byl kočárek. Tak jsme se rozhodli, že se rozdělíme. My jsme nasedli první, dojeli jsme na Ládví, ale museli jsme čekat několik meter, dokud druhá skupina přijela. Postupně jsme vyjeli výtahem z metra. Paní učitelka neměla kolo, takže už nejela dál. Z Ládví jsme se vydali po cyklostezce do bikeparku. Byl bohužel zavřený kvůli rekonstrukci, takže jsme se tam nemohli projet. Dali jsme si pauzu a jeli jsme dál. Potom jsme dojeli na Zámky a tam jsme sjeli prudký kopec. Jeli jsme dlouho podél Vltavy. Projeli jsme nábřeží a dostali jsme se ke Karlovu mostu a tam jsme si vedli kola po chodníku vedle sebe. Tam jsme si mohli něco koupit. A potom jsme už jeli do školy. Čtvrtý oborový den se mi líbil.
Amy Pechová 6.A

Představení 1.C pro rodiče

07. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci třídy 1.C včera rodičům zahráli  v divadelním sále školy představení veršované pohádky O dvanácti měsíčkách od Dagmar Vysoké. Pohádku nacvičili v hodinách dramatické výchovy. Nechyběly barevné kulisy, převleky ani fialky s jahodami. „Malí herci“ se dočkali i zasloužené sladké odměny od rodičů.

Čtvrtý oborový den Zvukoher

06. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento oborový den jsme byli v nahrávacím studiu Hobby centra Prahy 4. Nejdříve nás zvukař Robert Štolba seznámil s ovládacím pultem a samotným programem, na kterém byly velice zajímavé funkce pro úpravu jednotlivých stop. Potom jsme nahrávali jednotlivé stopy – bicí, zpěv a klavírní doprovod. Pak už jen vše spojit dohromady a výsledek si můžete poslechnou zde. Foto zde.
Mikuláš Matějka 8.B

Animace ve škole a v Aeru

01. 04. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V průběhu února a března  se osmé a deváté ročníky věnovaly projektu "Animace ve škole a v Aeru"- animační dílna. Studenti si zvolili téma, vytvořili storyboardy, nachystali postavičky, pozadí a poté za spolupráce Aeroškoly a místních lektorů vytvořili krátká videa. Zde jsou k nahlédnutí: Tokyo, Cesta z města, Lovestory, Zeměkoule, Dady, Pečivo.

Na statku

23. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 O projektovém dnu se naše třída 1.A opět vydala do Toulcova dvora, kde na nás tentokrát čekal program věnující se zvířatům ze statku. Na pastvinách u statku jsme viděli koně a krávy. Chvilku jsme se zastavili u prasátek, slepic, hus, kačen a holubů. Pohladili jsme si ovce, a dokonce jsme nakrmili králíčky a kozy. O všech zvířatech teď víme spoustu zajímavostí. Odnesli jsme si však nejen poznatky, ale i zážitky vizuální, hmatové a čichové.
Fotogalerie.
Mgr. Veronika Boušková

Šedivé úterý

22. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Věděli jste, že dnešnímu dni se říká Šedivé úterý a že i ostatní dny v týdnu před Velikonocemi mají své názvy? Středa je Škaredá a kdo se v tento den mračí, bude se prý mračit celý rok, v Zelený čtvrtek se má jíst zelené jídlo, abychom byli stále zdraví, a na Veliký pátek se otvírá země a vydává své poklady! V 1.C jsme si dnes o těchto zajímavostech vyprávěli, také jsme si vyzdobili vajíčka z papíru a zahráli velikonoční hru s vajíčky. Naše úterý tedy rozhodně škaredé nebylo - podívejte se ve fotogalerii.
Martina Valentová

Kulatý stůl

21. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 18.3.2016 se uskutečnil ve VV ateliéru již tradiční Kulatý stůl, tedy setkání parlamenťáků z Třetího oka a pana ředitele. Společně řešili mnoho otázek a sdíleli mnohé informace, které studentům připadají důležité. Zde si můžete přečíst zápis ze zasedání.
Radek Peřina + 3. Oko

Upozornění školní jídelny

17. 03. 2016 | Školní jídelna > Dokumenty

Vážení strávníci dovoluji si Vás pozvat na pondělní menu dne 21.3. , které bude spolu s kolektivem naší školní jídelny připravovat mistr kuchař firmy PODRAVKA pan Jiří Pšenčík. Dále upozorňuji zákonné zástupce našich strávníků, aby si řádně prostudovali Vnitřní řád školní jídelny, který nastavuje soubor pravidel a opatření s provozem školní jídelny. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují v naší školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. Všem strávníkům přeje kolektiv kuchyně dobrou chuť a spokojenost s našimi pokrmy.
J. Uhlíková, Vedoucí ŠJ

Žáci 4.B čistili ptačí budky

17. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V loňském roce žáci 4.B zhotovili pod vedením lektorů z Občanského sdružení Ornita ptačí budky a pak je umístili na stromy v okolí školy. Že jejich práce nebyla zbytečná, se přesvědčili tento týden. Za velké pomoci našeho pana školníka tyto budky zkontrolovali a zjistili, že všechny splnily svůj účel. Teď jsou budky vyčištěny od starých hnízd a připraveny na nové ubyvatele.
 Mgr. Hana Dražďáková

Divadlo v Domě seniorů v Michli

10. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou jsme nacvičili v hodinách dramatické výchovy s p.uč. Zbořilem, jsme tentokrát zahráli babičkám a dědečkům v Domě seniorů v Michli. Zpříjemnili jsme jim jedno únorové dopoledne a naše představení s písničkami Jaroslava Uhlíře mělo velký úspěch. Odměnou nám byl velký potlesk, sladkosti a dobrý pocit, že jsme babičkám a dědečkům udělali radost. Fotogalerie.
žáci 3.A, tř. uč. L.Kotoučková

Hurá do školy

07. 03. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto týdnu začíná program pro přihlášené předškoláky Hurá do školy. Program je zaměřen na rozvoj zrakového  a sluchového  rozlišování, hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, orientace v prostoru, předčíselných představ, sociálních dovedností a logopedických dovedností. Jednotlivé kurzy probíhají v následujících termínech: pondělí 13,30 – 14,30, úterý 15.30 – 16,30, středa 13,30 – 14,30.
PhDr. Jitka Svobodová

Recitační soutěž

26. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak jak bývá v únoru zvykem, proběhlo i letos školní kolo recitační soutěže. Užili jsme si velmi příjemné odpoledne s mnoha krásnými básničkami. Recitátorů se sešlo hodně, zvlášť v těch nejmladších kategoriích byla vystoupení velmi zdařilá, dokonce jsme museli rozdělit kategorii 2. a 3. tříd na dvě, abychom mohli spravedlivě ohodnotit všechny přednášející. Porotu složenou z našich učitelů přišel podpořit i jeden host - pan Libor Bouček, kterému tímto moc děkujeme, jsme rádi, že si na nás našel čas a mohl soutěžícím přispět i dobrou radou pro další kola Pražského poetického setkání, kam postupují ti nejlepší. A jak to vše dopadlo? To si přečtěte zde. Foto ze soutěže naleznete v naší fotogalerii - zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Nový Časák je tu

26. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připravili jsme pro vás další číslo svého časopisu. Těšíme se i na vaše připomínky a náměty.
Třída 6.B

Barevné čarování v Národní galerii

24. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Výtvarné dílny v Národní galerii nikdy nezklamou. Tentokrát jsme zkoumali, jakou barvu má voda a míchali jsme různé odstíny barev tak, aby vzniklo celé barevné spektrum. Studovali jsme obrazy ve Veletržním paláci a všímali si, jak malíři znázornili vodu, její pohyb, odraz objektů ve vodě atd. Sami jsme pak z barevných folií složili diapozitiv, který nám naše lektorka na závěr promítla na zeď. Některé obrazy byly nádherné a my se u promítání výborně bavili. Nakonec jsme si před galerií prohlídli výstavu soch zvířat z čínského zvěrokruhu. Víte, že nedávno začal rok opice?
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

3.A putovala při projektovém dni do Ypsilonie

24. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Že nevíte, kde Ypsilonie leží? Cesta je do ní dlouhá a plná překážek - úkolů. Museli jsme projít Myšákovem, Syslínem, Pyšnou Lhotou, Vydřínem a Plyšákovem. Protože jsme pracovali ve skupinkách, úkoly se nám podařilo vyřešit. Některé byly snadné, jiné zapeklité, ale všechny se týkaly vyjmenovaných slov, která letos probíráme. V cíli zvaném Ypsilonie jsme se za odměnu naučili novou stolní hru. V ní se každý dobře bavil a vlastně ani nepostřehl, že si procvičuje pravopis. Určitě se do Ypsilonie zase brzy vydáme.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Viděli jsme mraky sběru

23. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nebo ještě lépe 8 tisíc kilogramů starého papíru, které jste, milí sběrači, shromáždili ve dvou kontejnerech během únorového kola sběrové soutěže. Moc děkujeme také za vysloužilou elektroniku. Celkové výsledky sběrového týdne naleznete zde. Prozradíme však, že vítězem se stali žáci třídy 3.A, druhé místo získala třída 2.A a jako třetí se umístili deváťáci. Dosud ale nic není ztraceno – pokračujeme v dubnu!
Váš sběrový tým třídy 8.B

Výsledky zápisu do prvních tříd

18. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. V první fázi byli přijati uchazeči ze spádového obvodu. Ve druhé fázi rozhodl o přijetí všech řádně zapsaných uchazečů (s výjimkou č. 51 a č. 96, kde přijímací řízení stále probíhá). Rozhodnutí je připraveno k vyzvednutí v kanceláři školy od 18. února 2016. Vyzvedávejte si prosím do 26. 2. 2016 a pak po 10. březnu 2016.
PhDr. Jitka Svobodová

1.A v Toulcově dvoře

16. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci projektového dne jsme navštívili ekologický program v Toulcově dvoře. Zabývali jsme se tříděním odpadů a recyklací. Vysvětlili jsme si, co a jak třídit. Povídali jsme si, proč vůbec máme třídit. Zahráli jsme si několik tematicky souvisejících her a nakonec jsme si vyrobili dalekohled z recyklovaného materiálu. Bylo to moc prima.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková

Třídíš? Třídím! Třídíme v 1.B

15. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnes jsme se věnovali ve třídě 1.B životnímu prostředí a hlavně jeho ochraně. Sami jsme zjistili, že toho víme docela dost a je nám jasné, že přírodu kolem nás musíme chránit a starat se o ní, protože ji využíváme k životu. Zaměřili jsme se hlavně na třídění odpadu a uvědomili si, co třídit umíme a kam vyhodit odpadky, u kterých jsme si nebyli jisti. Teď už víme, že budeme chránit přírodu o něco lépe. Jak jste na tom vy?
Fotogalerie
Luděk Kovář

1.C poprvé v knihovně

15. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnešní projektový den byl zaměřen na podporu čtenářství. Děti si přinesly na papíře napsané údaje o knize, kterou samy četly, a poprvé prezentovaly před třídou svou přečtenou knihu. Potom nakreslily na papír ilustraci ke knize a vytvořili jsme společně barevný plakát. V 10 hodin jsme již odcházeli do knihovny Na Veselí.  Tam nás čekala paní knihovnice, která nám řekla spoustu zajímavých informací. Některé z dětí již v lednu odevzdaly vyplněné přihlášky a měly tak připravené průkazky a mohly si knihy i vypůjčit. Návštěva knihovny se dětem moc líbila, hlavně krásná malba na stěně. (viz. fotogalerie) Naše návštěva určitě nebyla poslední.
Martina Valentová

Třetí oborový den Svět je na dosah

15. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během třetího oborového dne jsme shrnuli, jak postupují naše oborové práce, specifikovali témata a vyrazili do terénu. Jelikož jsme se rozhodli prozkoumat v rámci našich prací turisty navštěvované památky Prahy, vydali jsme se dnes na Pražský hrad. V našich pracích se pak budeme zabývat i Malou Stranou, Karlovým mostem, ale třeba i dalšími ne-historickými místy, které podle nás stojí za vidění. Na hradě jsme nemohli vynechat katedrálu sv. Víta, podívali jsme se i na expozici Příběh Pražského hradu, navštívili Vladislavský sál a stáli na místě druhé pražské defenestrace. Snad nejvíce nás nadchla (kromě všudypřítomných stráží) Zlatá ulička s nejrůznějšími domky (tam jsme se skoro nevešli). Viděli jsme i repliky či originály nejrůznějších artefaktů spojených s naší historií, všímali jsme si i skvostné architektury. Vracíme se plni dojmů, s letáky v ruce, informacemi v hlavách a pouštíme se do psaní oborové práce!
Fotogalerie
Barbora Doležalová

Únor bílý, svaly sílí

11. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví nadšenci. Sněhu pro sport zatím mnoho není – přesto můžete posílit svou fyzickou kondici při dalším kole naší sběrové soutěže. Stačí přinést opravdu hodně starého papíru, nebo alespoň tolik, kolik unesete. Přitom vzhledem k dosavadnímu vývoji soutěže to vypadá, že nejsilnější žáky máme na I. stupni naší školy. Nebo nejsilnější rodiče. Změní to třetí únorový sběrový týden? Těšíme se na vás od úterý 16. do pátku 19. února vždy od půl osmé do osmi na školním dvoře.
Váš sběrový tým třídy 8.B

Masopust v 1.A

10. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 9. 2. 2016 prošel třídou 1.A masopustní průvod plný zajímavých masek. Maškary se nám představily a zasoutěžily si v plnění jitrnic a jelítek. Nakonec jejich obchůzka skončila hodováním koblih. Moc jsme si to užili. Tak třeba zase za rok. :-)
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková

Divadelní představení pro rodiče

09. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 3.A nacvičili s p. učitelem Jiřím Zbořilem v hodinách dramatické a hudební výchovy hudební pohádku "O dvanácti měsíčkách". Pohádku s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře známou z filmu Tři bratři zahráli v divadýlku školy 21. 1. odpoledne. Mezi diváky byli nejen rodiče a sourozenci, ale i babičky, tety atd. Pohádka měla velký úspěch, a tak na závěr nechyběl velký aplaus vestoje i květinové dary. Všichni jsme se výborně pobavili!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Matematický workshop

08. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zveme všechny žáky 5. a 6. tříd na další matematický workshop - ve středu 10.2., 14:00 - 16:00 hod.
Těšíme se na vás!
3K

Třeťáci a spol na horách

02. 02. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na letošní zimu výborné sněhové podmínky, krásný hotel Emerich a plno zábavy na lyžích - to byl lednový pobyt v Peci pod Sněžkou. Během celého týdne jsme pilovali techniku lyžování na všech svazích v Peci. Jezdili jsme i čtyřsedačkovou lanovkou, mnozí z nás poprvé, ale vše jsme bez problémů zvládli. Ve středu odpoledne jsme nenazuli lyže, ale šli jsme na pěší výlet do Pece pro dárečky a na dobroty do cukrárny. Další den jsme na sjezdovce Smrk trénovali na páteční závody ve slalomu. Počasí nám přálo, trať byla rychlá, protože bylo pod nulou a večer nejrychlejší závodníci dostali opravdové medaile, diplomy i jiné odměny. Celý týden v Krkonoších se vydařil a nám se ani nechtělo domů. Tak zase za rok!!!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Platby kroužků 2. pololetí

27. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Školní rok se překlopil do druhého pololetí a nastává opět čas, kdy je nutno uhradit kroužky. Platit můžete převodem na účet č. 47936041/0100, variabilní symbol 2015150, uveďte prosím název kroužku a jméno dítěte. Pokud chcete platit v hotovosti, pak u PhDr. Jitky Svobodové ve sborovně v úterý, ve středu a v pátek od 7,55 do 8,15 hodin. Kurzovné prosím uhraďte nejpozději do konce února.

Literární soutěž

26. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jako každý rok jsme se shromáždili v divadelním sále, abychom se podělili o naše povídky, které se tak skvěle umístily. Nezáleželo na tom, jestli jsme získali jen čestné uznání anebo naše jméno bylo na stupních vítězů. Důležité bylo, že jsme se soutěže vůbec zúčastnili a mohli se vyjímat na podiu v divadelním sále. Jako vždy to začalo žáky prvních tříd a my jsme si mohli poslechnout krátké příběhy, napsané teprve jen sedmiletými dětmi. Postupem jsme se dostávali k čím dál delším příběhům a mohli jsme si vychutnat už skoro profesionálně napsané detektivky, vytištěné do malých sešitků. Ze sálu jsme se odebírali buď s diplomem a knížkou v ruce, nebo jen s dobrým pocitem, že jsme přišli podpořit své kamarády a spolužáky.
Sborník

Klára Mattanelli 8.B

Zveme budoucí prvňáčky na ZÁPIS

09. 01. 2016 | Rodiče > Zápis do prvních tříd

Zápis do prvních tříd se na naší škole uskuteční v 18. a 19. ledna 2016 od 14 do 19 hodin. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce.

Na zápis do 1. tříd na FZŠ Táborská se můžete přihlásit předem. Rezervujte si čas, který Vám vyhovuje a nebudete muset čekat. Rezervační systém je dostupný na http://kaminet.cz/taborska/?id=9. Pokud Vám žádný z volných časů nevyhovuje, určitě k nám přijďte v tyto dny i bez rezervace.

Více se o nás dozvíte na www.zstaborska.cz, telefonním čísle 241 029 320 nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zstaborska.cz.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na zástupkyni ředitele PhDr. Jitku Svobodovu, tel. 725044109, e-mail: jitka.svobodova@zstaborska.cz.

Vaše FZŠ Táborská

Zápis

08. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vánoce v 3.B

06. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Předvánoční čas jsme si užili i v naší třídě 3.B. Poslední den školy před Vánocemi jsme si udělali dílničku, kde si každý žáček vyrobil jedlou dekoraci na vánoční stůl. Zpívali jsme koledy a nakonec k nám přišel Ježíšek a každý našel pod stromečkem nějaký dáreček. Fotografie z našeho školního vánočního dne si můžete prohlédnou zde. A celá 3.B přeje všem: Vše nejlepší do nového roku!
Mgr. Ivana Táborová

Besídkování v 1.B

06. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konec kalendářního roku se ve třídě 1.B nesl v duchu příjemných setkání, dostatku sladkých pochutin a několika překvapení pod stromečkem. Nejprve jsme si užili odpolední vánoční besídku s rodiči, na které jsme jim předvedli několik koled, které jsme společně nacvičili. Potom už jsme si rozdávali dárky, občerstvovali se doneseným cukrovím a povídali si nebo si rovnou hráli s dárky. V úterý už jsme pod stromečkem žádné dárky nečekali, ale když jsme se vrátili do třídy ze společného zpívání koled, pod stromečkem na nás čekala hromada dárků a někteří prý pootevřeným oknem ještě zahlédli Ježíška. Každý dostal krásnou novou knížku. Děkujeme Ježíšku!
Fotogalerie.
Luděk Kovář

Vánoce ve 3.A

04. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Stromeček, dárečky, pečivo, koledy, salát, řízek. To vše patří neodmyslitelně ke Štědrému dni. Ten náš třídní se v ničem neliší. Letos už podruhé jsme si den před vánoční besídkou vytvořili ve skupinkách bramborový salát. Už víme od loňska jak na to, a tak jsme ho zvládli během jedné vyučovací hodiny.Vůně se ze 3.A linula jak z lahůdkářství! Druhý den probíhal podle zajetého scénáře. Poseděli jsme u koled a pečiva od maminek a babiček a pak se vydali před školu ozdobit strom pro zvířátka. Letos byl opravdu bohatý! Dali jsme do trouby ohřát řízky z domova a odešli na tradiční zpívání koled v atriu školy. Vždy se sejde sbor Táboráček, celý 1.stupeň a tentokrát i někteří žáci z 2. stupně. To byl chór! Po koledách jsme zasedli ke svátečně nazdobeným stolům ve třídě a pustili se do štědrovečerního oběda. Každý už byl natěšený na dárky, které ležely pod stromečkem. Pak konečně nastal čas nadělování. O překvapení nebyla nouze. Děkujeme, Ježíšku!
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Besídka v 1. A

03. 01. 2016 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 21.12. 2015 jsme si udělali v naší třídě vánoční odpoledne u stromečku. Zpívaly se koledy, říkaly se básničky, jedlo se cukroví, povídalo se... Zásluhu na příjemné atmosféře měly nejen děti, kterým se moc povedlo vystoupení, ale i rodiče a další příbuzní, kteří na akci přišli. Všem zúčastněným děkuji. Fotky z besídky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mgr. Veronika Boušková

Listopad v kronice!

02. 01. 2016 | O škole > Má historie > Kronika

Prohlédněte si školní kroniku a zavzpomínejte na oborové a projektové dny nebo sportovní turnaj! Dozvíte se i další zajímavosti, o kterých jste neměli možná ani tušení! Listopadová kronika k nahlédnutí zde.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Jana Kotrbatá

PF2016

24. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a mnoho radosti v novém roce 2016. V roce oslav naší školy.
Vaše FZŠ Táborská

Dva sběrové kontejnery jsou více než jeden

18. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
s časovým odstupem, ale stále dříve než slibovaný první sníh, se hlásíme s výsledky listopadového kola naší sběrové soutěže. Možná jste si všimli, že se za ty čtyři sběrové dny vystřídaly na školním dvoře dva kontejnery. Vešlo se do nich celkem 5850 kg starého papíru.Takže nelze říci nic jiného než MOC DĚKUJEME, BYLI JSTE ÚŽASNÍ! Třídám 2.A, 2.B a 3.A gratulujeme k vítězství, ostatní výsledky naleznete zde. Těšíme se na viděnou v únorovém kole.
Váš sběrový tým třídy 8.B

Den školy a vánoční trhy v 3.B

08. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 3.12. u nás na škole byl den školy spojený s vánočními trhy. Celá naše třída 3.B se nemohla této tradiční akce dočkat a moc jsme se těšili. Již v průběhu listopadu jsme vyráběli drobné dárečky na prodejní stánek. Den školy i vánoční trhy se velmi vydařily i díky rodičům, se kterými jsme si užili pěkné předvánoční posezení. Fotky z našich příprav na trhy a Den školy v 3.B si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mgr. Ivana Táborová

Divadlo nás baví

08. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

   Náš druhý oborový den jsme opět zahájili zkoušením. Začali jsme ''Princeznou Koloběžkou'' a skončili ''Lakomou Barkou''. Svůj text už skoro každý uměl, a tak to i lépe vypadalo. Poté, co jsme si jednotlivé pohádky přehráli,odebrali jsme se do počítačové učebny, abychom si ujasnili jednotlivé informace. Jelikož prvňáčci měli v projektovém dnu na programu pohádku O Smolíčkovi, mohli jsme se také podívat. Představení to bylo dětské, ale malé to bavilo a to bylo nejdůležitější. Když jsme posbírali nějaké ty zkušenosti a s divadelníky se rozloučili, mohli jsme se znovu vrhnout na to naše divadlo. Po každé pohádce jsme si sedli a prodiskutovali, co by bylo dobré změnit či vylepšit. Bude důležité sehnat kulisy, rekvizity a další pomůcky, které k divadlu patří. Odcházeli jsme však spokojení a s důležitým úkolem naučit se svůj text.
Klára Mattanelli 8.B

Z pohádky do pohádky v 1.B

06. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Díky projektovému dni jsme se dostali do všemožných pohádek, které jsme poznávali na začátku dne. Seznámili jsme se s pohádkou O Třech prasátkách, opravili jsme pohádku O Perníkové chaloupce a ozdobili jsme si vlastní střešní tašky z perníku, které jsme si odnesli domů a pochutnali si na nich jako Jeníček s Mařenkou. Poté jsme se přesunuli do divadelního sálu, kde jsme zhlédli představení pohádky O Smolíčkovi. Vyplynulo nám z ní ponaučení, což je vlastně úkolem všech pohádek.
Fotogalerie.
Luděk Kovář

Mikulášský rodinný čtyřboj v naší škole. Již zítra!

04. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Den školy

02. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince 2015.

Program je opravdu bohatý:
15:00 až 17:00 Vánoční jarmark
15:30 a 16:30 Vystoupení Cheerleaders
16:00 Slavnosti čtení v I.A
16:15 Slavnosti čtení v I.B
16:30 Slavnosti čtení v I.C
17:00 Slavnostní program k výročí 109. založení školy.

Přijďte se k nám předvánočně naladit a slavit!
Těšíme se na vás!

FZŠ Táborská - Vaše škola s tradicí!

Velké vítězství malých florbalistů

01. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši malí florbalisté pod vedením trenéra Jiřího Szebinovského vybojovali v sobotním turnaji druhé místo. Gratulujeme!
PhDr. Jitka Svobodová

5.A se vypravila za zvuky tamtamů

01. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci projektového dne jsme se vypravili do džungle. Stali se z nás domorodci, kteří se rozdělili do dvou kmenů a zvolili si šamany. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o zvířatech, která žijí v Indonésii. Plnili jsme různé úkoly, ve kterých jsme prokázali naše znalosti. Největší překvapení nás však čekalo na závěr, kdy paní průvodkyně přinesla živého hada, kterého si ti nejodvážnější z nás mohli pohladit.
Fotogalerie.
Jana Kotrbatá

ZVUKOHRY s hudebním dramaturgem

01. 12. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během druhého oborového dne jsme se věnovali výrobě alternativních hudebních nástrojů, a poté jsme navštívili Popmuzeum v KC Kaštan. Tam jsme se seznámili s ozvučením elektrických hudebních nástrojů, zahráli si na elektrické kytary, bicí, klávesy, seznámili jsme se s obsluhou mixpultu a stali se z nás DJ i zpěváci pod laskavým vedením hudebního dramaturga Aleše Opekara. Foto zde. A protože naší první zvukovou zastávkou byla Loretánská zvonkohra, kde jsme si poslechli tradiční píseň Tisíckrát pozdravujem Tebe, kterou jsme nastudovali ve škole, tak naše provedení si můžete poslechnou na pracovní nahrávce zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Sladká krása - 2. oborový den

30. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na začátku druhého oborového dne jsme si nejprve řekli, co vlastně budeme péct – Adventní věnec z perníkového těsta. Dále jsme se mohli inspirovat v časopisech, jak nazdobíme adventní věnec a perníčky. Poté, když jsme byli rozhodnuti, šli jsme připravit těsto z předem odvážených surovin. Následovalo vyříznutí adventního věnce a ozdobiček na věnec.  Jakmile jsme měli hotovo,  všechno se dalo do předehřáté trouby péct a mohli jsme si ze zbylého těsta vykrájet perníčky. Dále jsme si rozšlehali žloutky a mléko na potření adventního věnce, perníčků a ozdobiček. Když byl věnec a ozdobičky upečené, mohli jsme je potřít a nechat zaschnout. Mezitím se pekly připravené perníčky. Dalším naším krokem bylo vyšlehat polevu, kterou jsme  zdobili  věnec a perníčky.  Posledním krokem bylo přilepit všechny svíčky na podkladové perníčky a dozdobit jimi věnec, pak už bylo hotovo. Mně se tento oborový den líbil a myslím, že jsme si to všichni užili a něco nového se naučili.
Forogalerie.
Nikola Kucharczyková, 9.A

Oborový den Svět je na dosah

27. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci druhého oborového dne Svět je na dosah, který proběhl 26. října, jsme si vyhodnotili a zpracovali anketní otázky z prvního dne a vyrazili jsme na Karlův most pro další data. Opět jsme se ptali turistů na různé otázky - například jestli ochutnali české pivo, jídlo, nebo jestli už byli na Pražském hradě. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, vždy jedna učitelka a dva žáci. Chlapci byli tentokrát už o poznání průbojnější a turisty oslovovali téměř sami! Na Karlově mostě jsme strávili asi hodinu a potkali jsme mimo jiné spoust upovídaných rodilých mluvčí z různých koutů USA, Kanady, ale také Velké Británie. Měli jsme ohromnou radost, když s námi sdíleli svoje dojmy a zážitky; někteří dokonce chválili naši angličtinu! To je skvělá motivace pro další oborový den!
Fotogalerie.
Barbora Doležalová, Alena Červová

Den plný pohádek v 1.C

26. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tématem projektového dne třídy 1. C se stala pohádka Sněhurka. Pohádku jsme si nejprve přečetli a poté společně i zahráli. Následně jsme si popsali vlastnosti, které jsou typické pro jednotlivé trpaslíky, a odhadli, ke kterému typu asi nejvíce patříme my. Překvapivě se nejvíce z nás vidělo v Kejchalovi. Však se můžete na fotografii přesvědčit! Také jsme si zahráli hru „Trpaslík ztratil čepičku“ a každý si svou čepičku sám vyrobil. Odměnou za celodenní práci nám bylo  představení, které jsme zhlédli v divadelním sále školy, dokonce jsme se mohli do hry zapojit. Představení se všem moc líbilo.
Martina Valentová

Výroční zpráva za rok 2014-15

25. 11. 2015 | O škole > Výroční zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2014/2015 naleznete zde. Všem vám moc děkuji za spolupráci a srdečně vás zvu na tradiční oslavy Dne školy, jež se konají dne 3.12.2015.
PhDr. Bc. František Prokop

Říjen v kronice!

23. 11. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

Přijměte pozvání k nahlédnutí do stránek školní kroniky. Dozvíte se, co důležitého a zajímavého se naučili a zažili naši žáci v měsíci říjnu. Listovat můžete zde!
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Jana Kotrbatá

Listopadový sběr na blátě, Vánoce na sněhu.

20. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Svatý Martin letos opět zahálel, a tak náš listopadový sběrový týden proběhne na blátě. Zato my vás budeme spolehlivě čekat u sběrového kontejneru každé ráno od úterý 24. do pátku 27. listopadu, vždy od půl osmé do osmi. Nosit můžete starý papír a drobná vysloužilá elektrozařízení. A že nemůžete přivézt sběr do školy na saních? Nezoufejte, třeba nám za to svatá Kateřina připraví bílé Vánoce.
Váš sběrový tým třídy 8.B

Výtvarná soutěž o nejlepší plakát na Den školy

13. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento rok jsme uspořádali výtvarnou soutěž pro 2.stupeň o nejlepší plakát určený k propagaci předvánoční akce Den školy, která se již tradičně pořádá vždy začátkem měsíce prosince. Soutěže se zúčastnili téměř všichni žáci... celý článek.
Fotogalerie.
Kateřina Vávrová, učitelka Výtvarné výchovy

Veřejné fórum se zastupiteli

11. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Mozaika na zdi ve výtvarném ateliéru

10. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Už delší dobu jsme s žáky v rámci Výtvarné výchovy uvažovali, jak si vyzdobit holé a šikmé zdi našeho půdního výtvarného ateliéru. Naše přemýšlení nenásilně vyústilo využitím jedné z možných street artových technik k vytvoření geometrické mozaiky, která prostě nemůže vypadat špatně. Děkuji téměř všem třídám 2. stupně podílejícím se na jejím vytvoření a doufám, že je to bavilo. Vznikl mnohobarevný organicko-geometrický tvar, co nemusí být nikdy dokončen. Lze na něho tedy volně v různých koutech navazovat a pokračovat v něm. Posuďte sami, jak se nám mozaika povedla a snad se všichni žáci 2. stupně budou díky ní ve výtvarném ateliéru cítit lépe a umělecky naladění.
Fotogalerie.
Kateřina Vávrová, učitelka Výtvarné výchovy

SEMINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. TŘÍD NA TÉMA „HEJNÉHO METODA VÝUKY MATEMATIKY“

03. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče žáčků 1. tříd, připravili jsme pro vás dobrovolné setkání spojené s dílnou na téma: Výuka matematiky podle Hejného metody. Při společném setkání vám představíme výuku matematiky podle principů Hejného metody. Seznámíme vás s některými matematickými prostředími. Navrhneme, jak můžete doma s dítětem podle této metody pracovat. Zároveň rádi zodpovíme vaše případné dotazy. Setkání se bude konat ve středu 11.11. 2015 od 16.30 hodin v naší FZŠ Táborské. Pokud se setkání zúčastníte, je nutná registrace. Místnost bude upřesněna podle počtu přihlášených účastníků. Těšíme se na setkání.
Za organizátorský tým Mgr. Ivana Táborová

1. oborový den – Sladká krása

02. 11. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Dne 20. října 2015 se konal první oborový den v tomto roce. Už minulý rok jsem se na tento obor hlásila, ale nedostala jsem se. Letos to vyšlo, byla jsem moc natěšená a zvědavá. Na začátek jsme si řekli, jak má vypadat oborová práce a jak budou probíhat další oborové dny. Byli jsme rozdělení do skupinek po čtyřech, kde jsme museli spolupracovat celý den. Začali jsme dělat třené těsto na minidortíky. Potřebovali jsme: vajíčka, cukr krupici, polohrubou mouku, prášek do pečiva, vanilkový cukr, kakao, slunečnicový olej a špetku soli. U pečení těsta jsme se střídali. Každý ze skupiny udělal kus práce na pečení těsta. Potom jsme dělali pudinkový krém, na který jsme potřebovali: mléko, máslo, cukr krupici, vanilkový pudink a barviva nebo kakao. Samozřejmě každý přiložil ruku k dílu i u dělání pudinku. Když už jsme měli vše připravené, dostali jsme za úkol z těsta, které jsme upekli, vykrojit trojúhelník, čtverec či obdélník a kruh minimálně. Následně jsme si namazali tvary a dali jsme je do lednice, aby krém ztuhl. Mezitím jsme si z hořké polevy vytvořili různé tvary a obrázky. Když byl krém ztuhlý šli jsme zdobit. Každý si zdobil podle své představy. S dnešním oborovým dnem jsem spokojena na maximum.
Týna Dalekorey, 9.A

OBOROVÝ DEN KOLEM PO PRAZE HOREM I DOLEM 20.10.2015

26. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

   Na oborovém dni jsme se sešli v plném počtu: Filip, Amy, Vojta, Prokop, Dominik, Jáchym, pan ředitel a paní učitelka Petra Prokopová Machalová. Celkem jsme ujeli cca 30 kilometrů. Naše trasa vedla od školy FZŠ Táborská. Potom jsme jeli na Vyšehrad a dorazili jsme do Podolí, kde jsme zamířili po cyklostezce na Zbraslav. Po dvou hodinách jízdy jsme si dali pauzu na Zbraslavském nádraží a pak jsme se vydali ke kopci, na kterém byly pozůstatky keltského Oppida. Ten den napadalo hodně listí a bylo vlhko. Cesta do kopce byla proto hodně kluzká a byla dlouhá asi jeden kilometr. Z Podolí jsme se vrátili Vyšehradským tunelem. Vrátili jsme se ve dvě hodiny s prázdným žaludkem. Výlet se povedl a všem se líbil.
Prokop Řehák 6.A.

Jako prase v žitě!

25. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tématem prvního oborového dne Svět kolem nás byl chov hospodářských zvířat a práva zvířat. V Toulcově dvoře jsme zjistili, jak vypadá taková welfare farma, kde se zvířatům dobře daří a také, že ale většina prasat chovaných na maso ve velkochovech nemá ani to žito jako podestýlku... Dozvěděli jsme se zajímavosti ze života tohoto opomíjeného zvířete, měřili jsme velikost prostoru, který prasata mají ve velkochovu a hodně jsme diskutovali... Kdyby vás téma více zajímalo, můžete shlédnout toto krátké video https://www.youtube.com/watch?v=rEkc70ztOrc a také fotky z oborového dne zde.
Mgr. Dana Sládková

Září v kronice!

24. 10. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

Jak proběhl první měsíc nového školního roku, jak jsme ho zahájili, kde jsme byli a co jsme všechno zažili a mnohem více, najdete v zářijové kronice! Zde...
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Jana Kotrbatá

Turnaj Mölkky

23. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I sluníčko přišlo podpořit stejnojmenné oddělení družiny a Berušek na odpolední turnaj  Mölkky. Díky firmě Albi, která nám darovala několik sad her a hodnotné ceny pro vítěze, jsme mohli uspořádat  1. turnaj této jednoduché a zábavné finské hry. Jako nejlepší taktik s dobrou muškou se ukázal Bertík P. z Berušek. Sluníčka si také nevedla špatně. Nikola jim vybojoval místo druhé a Kačka H. byla na třetím místě. Pro velký zájem hráčů na sebe další turnaj jistě nenechá dlouho čekat.
M. Blovská

Projektový den v 1.C

22. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 1.C o svém prvním projektovém dnu byla na vycházce v okolí naší školy. Pozorovali jsme změny v podzimní přírodě a nasbírali spoustu krásných barevných listů,  ze kterých jsme potom vyráběli veselé ježky. Některé listy jsme obreslili, vybarvili a vystřihli a vyzdobili jimi naši třídu. Na fotografii níže je ukázka naší práce. Již teď se těšíme na další projektový den.
Martina Valentová

Oborový den Svět je na dosah

22. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letos se budeme věnovat v rámci oborových dnů s tématem Svět je na dosah užití anglického jazyka, poznávání jiných kultur, i cizinců samých. V rámci prvnního oborového dne, který proběhl 20. října, jsme si stihli vytvořit anketní otázky a vyrazit do terénu pro sběr dat. Ptali jsme se turistů v Celetné ulici a na Staroměstském náměstí odkud jsou, jak se jim u nás líbí, nebo jestli například umí nějaká česká slova. Chlapcům se nejdřív moc nechtělo navazovat kontakt s cizími lidmi, ale poté, když viděli, jak jednoduché to vlastně je, pustili se sami do oslovování turistů. A že se jim dařilo! Zjistili jsme spoustu zajímavých informací a seznámili se s turisty z Izraele, Austrálie, Brazílie, Číny, USA, ale třeba i Filipín. Máme spoustu dat a už se těšíme na další oborový den!
Fotogalerie.
Barbora Doležalová

Můj první oborový den – Máme rádi divadlo

22. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jako první jsme si řekli, co bychom od tohoto oborového dne čekali nebo co bychom chtěli zažít. Paní učitelka nám potom řekla, jaké tři pohádky budeme hrát. Všechno to jsou pohádky z knížky Jana Wericha, a to: O lakomé Barce, O rybáři a jeho ženě a Královna Koloběžka První. Všechny jsme si je přečetli (každý četl něco) a potom jsme si rozdělovali role. Každý má nějakou větší roli, protože postav je v pohádkách hodně a je jich tam hodně na výběr. Poté jsme dostali scénáře a já jsem se celkem lekla, že mám tolik textu (hraji Zdeničku). Každý četl svou roli, a když pohádka skončila, řekli jsme si, kdo by hrál různé menší role nebo kdo by hýbal s kulisami atd. Po přestávce jsme si všechny pohádky zkoušeli zahrát i na pódiu. Bylo to těžší tím, že jsme se nemohli soustředit na hraní, ale spíš na text, abychom ho správně přečetli. Každý hraje minimálně ve dvou pohádkách, protože je tam hodně rolí, zejména v pohádce O rybáři a jeho ženě. Tam se mění prostředí (spíš ho mění Zlatá rybka), je tam celkem hodně práce s kulisami kvůli změnám počasí, které se pohádce objevují. Je tam hodně postav, které sice nic neříkají, ale různě tam chodí a tak. Pak je taky víc rolí v pohádce o Lakomé Barce, ale tam je vlastně hodně dětí učitele, které říkají jen jednu větu. Já se těším, až budeme divadlo hrát pro prvňáky a druháky. První oborový den se mi moc líbil a těším se na další!
Anička Růžičková, 6. B

3.A v Národní galerii

21. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci projektového dne jsme absolvovali návštěvu Veletržního paláce. Věnovala se nám lektorka Martina, která nám pověděla, co je galerie, co v ní můžeme vidět a také, jak se v ní chovat. Národní galerie je obrovská. My prošli jen malou část a prohlédli si několik moderních obrazů. Zjistili jsme, že většina je malovaná na plátno. Zastavili jsme se u děl ruského malíře Viktora Pivovarova. Bylo to 8 obrazů na téma Deník výrostka. Některá jsme skládali ve skupinách jako skládačku. Ta pravá výtvarničina nás však teprve čekala. V jednom velkém ateliéru každý z nás dostal předlohu - kousek Pivovarova obrazu. Ten pak na svou černou čtvrtku co nejvěrněji namaloval pastelem. Když všichni dokončili, složili jsme hotové obrazy. Sami posuďte, ja k se nám povedly. Nám se naše díla líbila a lektorka Martina i p.učitelka nás moc chválily.
Více fotek zde.
PhDr. L.Kotoučková

Branný den

20. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 24. 9. proběhl na naší škole Branný den. Rádi bychom Vám oznámili výsledky. Na třetím místě za první stupeň se umístila skupinka 2.A1 s paní učitelkou Besedovou, na druhém místě byly dvě skupinky - 1.C2 s paní učitelkou Blovskou a 4.B2 s paní učitelkou Dražďákovu a na prvním místě se umístila skupinka 3.B s paní učitelkou Táborovou. Na druhém stupni se na třetím místě umístila skupinka č. 12, na druhém skupinka č. 9 a na prvním skupinka č. 10.
Fotogalerie.
Barbora Vajnerová, 9.A

Doučování z matematiky

14. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve spolupráci se studenty učitelství matematiky pokračuje i letos na naší škole ranní doučování z matematiky. Probíhá pravidelně v úterý, středu a čtvrtek od 7:20 do 8:05. Doučování je zdarma, jen je třeba se předem přihlásit. Buď osobně v kabinetu matematiky (2. patro), nebo emailem. Podrobnosti zde.
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Vycházka po Praze s našimi hosty aneb Make friends around the world!

12. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na začátku října měla třída 5.A vzácné hosty – Vivian z Číny a Ákose z Maďarska. Žáci pro ně během hodin vlastivědy, českého jazyka, anglického jazyka a výtvarné výchovy připravili vycházku po Praze. Stali se z nich téměř profesionální průvodci :). Ve dvojicích si našli a zpracovali informace o jednotlivých památkách či zajímavých místech. Aby jim hosté rozuměli, část informací přeložili do angličtiny. Na památku jim vyrobili knížky s obrázky jednotlivých míst a krátkým popiskem. Po vycházce jsme je pozvali na oběd do školy a zahráli jsme si s nimi hry na školním hřišti. Na fotografiích můžete vidět, jak se nám celé dopoledne vydařilo. Ráda bych žáky pochválila za pečlivou přípravu a hlavně za to, že se nebáli a s naší návštěvou si po celou dobu povídali anglicky. Ukázali, že i když mají angličtinu ve škole teprve 3. rokem, už spoustě věcí rozumí, umí se zeptat a odpovědět. Vivian i Ákos byli z připraveného programu nadšení a jako poděkování nám nechali ve třídě vzkaz na tabuli: Make friends around the world! (Najít si přátele kolem světa!) Už teď se těšíme, až nás zase někdo navštíví :)
Mgr. Jana Kotrbatá

Pojďte si s námi zahrát kultovní hru Vikingů!

09. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po celé České republice probíhá spousta turnajů ve hře Mölkky, a ani naše škola není výjimkou. Přijďte si s námi zahrát tuto finskou hru v rámci prvního matematického workshopu!
Kdy: v pondělí 12.10.2015 od 14:00 do 15:30
Kde: hřiště
Pro koho: 4.-6. třída

Pravidla hry: http://www.albi.cz/gallery/download/3119/
Za matematický tým Mgr. Petra Prokopová Machalová, Mgr. Jana Kotrbatá

Ranní pobyt žáků ve škole

08. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
Městská část Praha 4 se rozhodla umožnit žákům I. stupně, kteří nenavštěvují školní družinu, ranní pobyt ve škole před vyučováním. Záměrem je zajistit bezpečnost žáků a současně podpořit sladění osobního a pracovního života rodičů. Pokud se rozhodnete tuto službu využít, pak stačí ráno přivést své dítě do školní družiny (6.30 – 7.50 hod.). Služba je bezplatná.
PhDr. Bc. František Prokop

Legoland 2015

05. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 25. 9. 2015 jsme po roce opět vyrazili do Legolandu. Cesta byla rychlá, takže jsme tam zanedlouho byli. Přijeli jsme asi v půl osmé, a čekali do deseti, než otevřou. Všichni byli nedočkaví, ale čekání jsme měli hned za sebou, a už jsme si šli pro vstupenky. Jakmile se otevřely brány, tak se všichni nahrnuli k turniketům, a rozběhli se na všemožné atrakce. Fronty nebyly skoro žádné (až na pár výjimek). Všechny rozhodně bavila horská dráha v podobě autíček nebo v podobě draka, nebo vodní dráha. Také jsme navštívili 4D kino, nebo všechny ostatní atrakce. A velkou okrasou Legolandu jsou městečka, památky nebo nějaké filmové postavy z lega (např. stadion Bayernu Mnichov, darth vader atd.) Velký zájem byl taky o velké plyšové Mimoně. Skoro nikomu se nepodařilo trefit či shodit danou věc :) A od 17:00, kdy končily atrakce, jsme měli čas do 18:00 na nakupování :) Každý si něco koupil, a má památku. Všichni jsme si Legoland moc užili a příští rok všichni pojedeme zas :) :)
Anička Růžičková 6.B

ŽIVOT DĚTEM

02. 10. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letos se na naší škole již po několikáté koná sbírka pro vážně nemocné děti. Tentokrát pro pětiletá dvojčata Ondřeje a Lukáše. Tato sbírka se bude konat dne 7.10. o velké přestávce v horním átriu. Budou se prodávat přívěsky s žetonem do vozíku (různé barvy) za 35 Kč a magnetky za 30 Kč. Ve stejnou dobu a na stejném místě se bude konat i sbírka pro trénink koní do hiporehabilitačních center, kde se nemocní lidé léčí ze svých nemocí s pomocí koní. Budou se prodávat záložky, hopíky, samolepky a spousta dalších drobností. Všechny s motivem koní za cenu 10 Kč.
-- Richard Krapf -- 8.B

Branný den očima osmačky

30. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 24. 9. 2015 se uskutečnil branný den, který probíhal při krásném počasí. S úsměvy na tváři jsme se probojovávali všemi stanovišti. Ti starší, co už branný den dobře znají, se v Krčském lese zorientovali i bez pomocné mapy. Stanoviště a úkoly byly většinou pro nás nové, ale některé naopak dobře známé. Já jakožto osmačka, budu příští rok branný den připravovat, takže na tomhle dni jsem jako soutěžící byla už naposled. Podle komentářů ostatních k letošnímu brannému dni byli všichni spokojení a já samozřejmě také. Počasí bylo krásné a bez deště, takže nás cestou doprovázelo jen sluníčko a dobrá nálada. Věřím a doufám, že příští rok tomu bude stejně.
Klára Mattanelli alias Mattoni 8.B

Branný den!

25. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ač ráno bylo chladné, nakonec z toho byl krásný slunečný den v lese plný otázek a úkolů o bezpečnosti ve škole i mimo ni, mimořádných událostech a ochraně zdraví, který pro všechny své mladší spolužáky organizovali deváťáci. Nechyběl nácvik první pomoci, oblékání ochranné pláštěnky a pro některé i střelba. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla a už by věděly, co patří do evakuačního zavazadla... Na fotky z akce (3.B) se můžete podívat zde.
Aktualizace 26.9. - Nové fotky zde!!
Mgr. Dana Sládková

Logická olympiáda

21. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci,
je tu další možnost, jak reprezentovat naši školu, tentokrát v Logické olympiádě. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování, nemusíte se tedy ničeho bát. Zúčastnit se může úplně každý - jak prvňák, tak deváťák, jen je potřeba se do konce září zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz , kde také najdete bližší informace. Za zkoušku nic nedáte!
Mgr. Jana Kotrbatá

3.A u Večerníčka

20. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Večerníčkovi už je 50 let! Takovou slávu jsme si nemohli nechat ujít a vyrazili jsme na jeho výstavu do Valdštejnské jízdárny. Protože jsme ráno byli prvními návštěvníky, výstavu jsme si opravdu užili! Zavzpomínali jsme na Večerníčky nové i starší, vyzkoušeli si několik kostýmů a zhlédli i nějakou tu pohádku. Po svačině jsme se vydali do přilehlé Valdštejnské zahrady. Obdivovali jsme obrovské kapry i barevné karase, pozorovali malinké lysky a na umělé krápníkové stěně jsme hledali hlavy lidí i zvířat. I díky krásnému počasí se nám zářijové dopledne opravdu vydařilo!
Fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Byli jste úžasní.

18. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jen tak lze, milí sběroví přátelé, vystihnout vaše sběračské nasazení v první sběrovém týdnu. Donesli jste celkem 5.850 kg papíru a několik desítek kilogramů elektrospotřebičů. Všichni si zasloužíte poděkování, třída 2.A blahopřání k celkovému vítězství a nashledanou v předvánočním sběrovém týdnu.
Váš sběrový tým
P.S. Výsledky jednotlivých tříd naleznete zde.

2.A na dopravním hřišti

17. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 2.A navštívila Muzeum policie a tamější dopravní hřiště. Pravidla dopravního provozu dětem vysvětlil pan policista a dopravu na hřišti pečlivě hlídal s několika dalšími policistkami. Vyčerpané děti snědly svačinu a odpočinuly si na pohádce, jak jinak než s dopravní tématikou. Fotky k nahlédnuití zde.
Mgr. Tereza Besedová

Volba oborových dnů spuštěna

16. 09. 2015 | Žáci > Oborové dny

I letos na žáky 2. stupně čeká 10 zajímavých oborů, jimž se v průběhu roku budou věnovat. Obory byly žákům představeny v úterý 15. září. Od dnešního dne je možné se na jednotlivé obory hlásit v 1. kole. Více informací naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Kdy mají naši žáci cestou do školy nejtěžší aktovky? A rodiče plné ruce (sběru)?

11. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přece během sběrového týdne! Letošní kolo naší celoroční sběrové soutěže začíná již v úterý 15. září a já pevně věřím, milí sběroví přátelé, že soutěž bude stejně úspěšná jako v předchozích letech. Sbíráme opět starý papír, nosit můžete i drobné nepotřebné elektrozařízení, celoročně pak sbíráme i  prázdné PET lahve (pro ně je určen box u kanceláře školy v 1. patře budovy) a vysloužilé mobilní telefony. Pouze sběr papíru se ale počítá do bodování tříd a jsme opravdu zvědaví, zda někdo vystřídá na prvním místě loňského vítěze, loňskou třídu 1.A. Tak neváhejte a sbírejte o 106! Těšíme se na vás od úterý 15. do pátku 18. září vždy mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře.
Váš nový sběrový tým třídy 8.B

Nabídka kroužků

10. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nabídka kroužků na letošní školní rok je tady! Přihlášky odevzdávejte do 25. 9., kroužky začínají od 1. 10. 2015.

2.A na výstavě Večerníčka

08. 09. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 4.9. 2.A navštívila druhou část výstavy Večerníček slaví 50 let na Kampě a moc si to užila. Výstava byla už sice menší než část ve Valdštejnské jízdárně, za to jsme si na ní všichni vyrobili pravé "večerníčkovské" čepice, s kterými jsme se vyfotili na pozadí ze znělky Večerníčka.
Fotky si můžete prohlédnout zde.
Mgr.Tereza Besedová

Informace pro strávníky školní jídelny

26. 08. 2015 | Školní jídelna > Aktuality

Výdej obědů 1.9. 2015 bude probíhat od 11.30 hod. – 13.00 hod. Další dny je výdej obědů již v klasickém režimu tzn. od 12.10 hod. – 14.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 2.9. 2015. Za celý kolektiv školní kuchyně přejeme úspěšný školní rok a hodně spokojenosti s pokrmy v naší školní jídelně.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZAHÁJÍME 1. ZÁŘÍ

20. 08. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsou sice ještě prázdniny, ale my se už připravujeme na nový školní rok 2015/2016. Zahájíme jej 1. září 2015. A jak bude vše probíhat?

1. září 2015
7:20 - 9:55 – 9. ročník a třída 8.A
8:15 - 9:55 - 2. - 7. ročník a třída 8.B

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Třídní schůzky
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v úterý 1.9. – v 10 hodin.
Třídní schůzky ve třídě 5.B proběhnou v úterý 1.9. – v 17 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročnících se uskuteční ve středu 9. září 2015 v těchto časech:
2. ročník od 16:30 hodin;
3. – 4. ročník a třída 5.A od 17:00 hodin;
6. – 9. ročník od 18:00 hodin (pozor změna času).
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka ve dnech 2. a 3.9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B, 1.C - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A - 8:15 - 12:15

Výuka podle rozvrhu hodin bude probíhat 4. září 2015.

Školní družina uvítá žáky 1.9. od 10:00 do 17:30, od 2.9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2015/2016.
Vaše FZŠ Táborská

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

20. 08. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, prázdniny se chýlí k závěru a my už nyní vše připravujeme na nový školní rok 2015/2016. Nové prvňáčky přivítáme v úterý 1. září 2015 v 8:30 na školním hřišti. Zde se můžete podívat na seznam z květnové schůzky (věcí, které prvňáčci dostanou a těch, které je třeba dítěti pořídit).
Vaše FZŠ Táborská

Prázdninový provoz školy

01. 07. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete­-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2015/2016.
Vaše FZŠ Táborská

Projekt Comenius končí

30. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Sladký závěr školního roku v 2.B

29. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ke konci školního roku jsme si s dětmi naplánovali přípravu salátu. Každá skupinka si přinesla svůj recept a potřebné ingredience. Saláty byly ovocné či zeleninové, originální a skutečně k nakousnutí. Proto jsme pozvali na ochutnávku i kamarády z ostatních tříd. Jak dětem šla příprava si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Příprava a následná ochutnávka byly naší poslední třídní akcí v tomto školním roce. Nyní si již užíváme prázdniny a těšíme se na další společné akce ve třetí třídě! Krásné léto všem přeje 2.B.

Zakončení celoroční skupinové soutěže

28. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Celý školní rok jsme v 2.A závodili na našem třídním dostihovém závodišti. Byli jsme rozděleni do skupin běloušů, vraníků, hnědáků, grošáků a ryzáků a plnili úkoly ve všech předmětech. Nejenom jsme se pobavili, ale naučili jsme se rozdělit si práci a spolupracovat. Nejlépe se dařilo běloušům, ale i souboj o další umístění byl napínavý. V cílové rovince měli nakonec nejvíce sil vraníci a hnědáci. Odměna za celoroční snahu byla sladká pro všechny skupiny bez rozdílu.
Fotogalerie.

1.A na konci školního roku

26. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 1.A si první ročník moc užili. Cestovali každý měsíc z pohádky do pohádky, užili si moc zábavy, ale hlavně pilně pracovali. Během roku kromě práce ve třídě zažili i spousty zajímavých akcí - např.: navštěvovali Divadlo v Dlouhé, pravidelně docházeli na program Hurá do Opery, v zimě byli společně lyžovat, na jaře vyrazili do zoo, vyjeli společně na výlet do Strže u Dobříše podívat se na památník Karla Čapka a v závěru si užili čtení s deváťáky i výstavu Večerníček slaví 50 let ve Valdštejnském paláci. Doufám, že si všichni krásně užijí prázdniny a po prázdninách se těšíme na další práci a zábavu. Fotky k nahlédnutí zde.
Mgr. Tereza Besedová

Rozdělení prvňáčků do prvních tříd ve šk. roce 2015/2016

22. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném květnovém setkání. Přejeme Vám příjemné prázdniny a 1. září se už moc těšíme u nás na viděnou! Omlouváme se za dvoudenní zpoždění, k němuž došlo z technických důvodů.
Vaše FZŠ Táborská

Bezpečné cesty do školy!

21. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 17.6. proběhlo setkání v programu Bezpečné cesty do školy, na němž tým našich žáků prezentoval výsledky celoškolního mapování zástupcům organizujícího sdružení Pražské matky, Policie a dopravním odborníkům z městské rady. Následně představil stavební projektant programu možnosti, jak lze naše připomínky řešit. Už teď můžeme být zvědavi, k jakým změnám k lepšímu nejen z hlediska bezpečnosti v okolí naší školy dojde. Program bude pokračovat i po prázdninách, kdy budou žáci provádět dopravní průzkum v terénu! Na fotky se můžete podívat zde a na výsledky dotazníkového šetření a přehled rizikových míst je k nahlédnutí zde. Děkujeme vám za spolupráci!
Mgr. Dana Sládková

Květnová kronika!

21. 06. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

Připomeňte si nevšední zážitky, cestovatelská dobrodružství a sportovní úspěchy našich žáků v květnové kronice zde!
Mgr. Dana Sládková

Škola v přírodě 5.B

20. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve dnech 8. – 12. 5. 2015 jsme měli školu v přírodě. Vyráželi jsme z nádraží Vršovice a měli jsme téma Harry Potter. Jeli jsme do Smržovky v Jizerských horách do penzionu U potůčku. Přepážkou jsme na nádraží sice neprobíhali, ale i tak byla cesta super. Když jsme dorazili, bylo to tam moc pěkné. Také tam skvěle vařili a byli tam moc milí. Pokoje byly velké, prostorné a nám se moc líbily. Po obědě jsme byli rozděleni do čtyř kolejí, které jsou v Bradavicích - Nebelvír, Mrzimor, Havraspár, Zmijozel - a soutěžení začalo. Měli jsme soutěže nejen sportovní, ale i na logiku, také jsme soutěžili, kdo bude mít nejlepší hymnu nebo pokřik. Také jsme měli soutěže na paměť. A dokonce jsme hráli Famfrpál - kouzelnický sport, ve kterém se létá na košťatech. Sice jsme nelítali na košťatech, ale i tak to bylo super. Program jsme měli nabitý, a ani na chvilku jsme se nenudili. Dokonce jsme se byli podívat na vysoké rozhledně, a cesta tam byla pro některé velmi náročná J. Byli jsme se podívat i ve Smržovce a nakupovali jsme. Nakonec vyhrál Nebelvír, na 2. místě byl Havraspár, na 3. Zmijozel a na 4. Mrzimor. Škola v přírodě se nám moc líbila a děkujeme paní učitelce Svobodové i Halamové, že to tam s námi vydrželi, a vymysleli nám pestrý program. A také děkujeme panu učiteli Marcelovi, který také pomáhal s přípravou. Moc se nám tam líbilo a rádi si to zopakujeme.
Fotogalerie.
Za třídu 5. B Anička R.

Pasování na rytíře

19. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V týdnu od 15.6. - 19.6. se uskutečnilo každoroční pasování na rytíře, zkoušky panošů a přijímání nových pážat ve 3. a 4. třídách u dětí se specifickými poruchami učení. Ti na svých hodinách speciální češtiny sbírají celoročně erby a na závěr jsou podle množství nasbíraných erbů odměňováni. Není to nic jednoduchého, páže musí umět nalít z plného korbele do poháru, panoš musí zvládat pojmenovat věci, které se ve středověku používaly. Mají-li být pasováni na rytíře, musí se jim podařit za rok nasbírat nejvíce erbů. Rytíři mají na fotkách červený diplom a mohou na fotce držet meč, podívejte se zde.
Všem blahopřeje PhDr. Kamila Balharová

I sběrová soutěž má svůj konec

17. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ovšem až příští pátek. Do té doby máte stále možnost zvítězit. Někomu chybí k vítězství málo, někomu více. Důležité ale je, že i jediný sběrový den může vše změnit a úplně obrátit současné pořadí tříd. Poslední šanci k úspěchu vám nabízí závěrečný sběrový týden, který bude probíhat od úterý 23. do pátku 26. června. Najdete nás jako vždy na školním dvoře mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. A protože se jedná o náš poslední sběrový týden na této škole, přijďte se s námi rozloučit plným kontejnerem. Děkujeme za celoroční spolupráci.
Váš sběrový tým třídy 9.A

Pokusy nás stále baví...

17. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Také v letošním školním roce probíhaly již tradiční oborové dny a mezi nimi ten náš - Pokusy nás baví. Zažili jsme toho mnoho a všechno jsme si parádně užili. Čtyři deváťáci v našich řadách navíc úspěšně obhájili své oborové práce, dva s oceněním doktorát, dva s čestným uznáním. Gratulujeme! A vám ostatním nabízíme alespoň malou ochutnávku v podobě fotografií a již teď se těšíme na další ročník. Celý článek.
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Druháčci na ŠvP

15. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zdravíme všechny příznivce druhých tříd. Na ŠvP jsme dorazili v pořádku. Po příjezdu jsme si ještě stihli užít krásného, slunečného odpoledne. Posíláme odkaz na fotografie a fotografie2 z našeho dne. Galerii budeme průběžně doplňovat a těšíme se, že s námi budete sdílet naše zážitky.
 

Druháci dorazili

12. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všichni druháci dorazili na Lesanku v pořádku.

Comenius v Polsku

09. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V květnu proběhl poslední výměnný pobyt v rámci projektu Comenius, tentokrát jsme pracovali v polském dalekém severovýchodě – v Suwalki. Takto pobyt hodnotí naši žáci:
V Polsku to bylo podle mě stejně dobré jako v Turecku, takže super. Moc se mi líbily výlety i když jsme většinou neměli moc dobré počasí. Asi nejvíce se mi líbil výlet na lodi. Také se mi líbil nápad ochutnávek jídel z různých zemí. Ve skupinách na natáčení se mi pracovalo velmi dobře a to nejenom z toho důvodu, že jsme měli téma na natáčení o ČR, ale i z toho důvodu, že jsme měli ve skupince prima lidi. Také jsem byl rád, že jsem se zde opět setkal s Turkem, u kterého jsem byl ubytován v Turecku. Celkově byl tento výměnný pobyt i celý projekt mojí největší dosavadní zkušeností s cizím jazykem. Děkuji všem učitelům za organizaci tohoto projektu, protože si myslím, že si ho ostatní stejně jako já moc a moc užili a našli hodně nových přátel.
Cyril Malák, 7.B
Na Polsko mám velmi dobré vzpomínky, protože už od začátku jsme věděl, u koho budu. Naštěstí pro mě to byl kluk z Polska, se kterým jsem se bavil už v Praze. Přes Facebook jsme si psali ještě před projektem v Polsku a bavili jsme se o Programu, až přijedeme. Den odjezdu byl velmi chaotický a náročný. Nejen že jsme vstávali kolem 4 hodiny ranní, ale po příjezdu na letitě jsme se dozvěděli, že nám let zrušili a máme čekat 6 hodin na další letadlo. Po dalších 5 hodinách v autobuse jsme konečně dojeli do Suwalki a šli jsme do rodin, kde na mě čekala příjemná rodina. Byla super. S mým kamarádem z Polska byla sranda, protože to byl trošku blázen jako já, jezdili jsme na kole a scházeli se s dalšími lidmi. Nakonec jsme trávili každé odpoledne v super partě kluků a pokaždé jsem se skvěle bavil. Například jsme si zahráli basketball na jejich novém hřišti a bylo to skvělé zpříjemnění času. Projekt Comenius mi dal skvělé zážitky a čas se skvělými lidmi.
Jenda Střihavka, 9.A

Nedělní odpoledne v Chuchli

02. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na nedělní odpoledne 31.5. jsme v 2.A naplánovali společnou třídní akci s rodiči. Vydali jsme se na dostihy v Chuchli. Počasí přálo a my jsme si dostihy opravdu užili. Fandili jsme vydatně, protože každý měl vytipovaného svého favorita. A nejen to, probudilo se v nás zdravé hráčství a sázeli jsme o stošest! Do tipování se zapojili dokonce i mladší sourozenci. Nikdo na sázkách nezbohatl, v kasičkách přibylo maximálně pár desetikorun, ale většinou jsme odcházeli v mínusu. Na náladě nám to ale neubralo. Naše 37členná výprava se výborně pobavila! Pokud budete mít některou neděli volno, určitě do Chuchle zajeďte!
Fotogalerie, Fotogalerie2
tř.uč. L. Kotoučková

Druháci na výletě v hřebčíně

02. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 27.5. jsme se všichni společně vydali na návštěvu barokního statku v Benicích u Benešova. Nachází se tam hřebčín Favory, ve kterém chovají kladrubské bělouše. Ti nejsou trénováni pro dostihy, ale jsou vycvičeni zejména pro zapřažení do kočárů.I my jsme se vydali na projížďku kočárem po okolí statku.Pak jsme si prošli stáje a od naší průvodkyně jsme se dozvěděli plno zajímavostí-třeba o pravidlech, podle kterých se hříbatům vymýšlejí jména. Prohlédli jsme si stáje a sedlovnu a poté jsme zamířili do minizoo. Tam jsme krmili koně, osly, lamu, krávu, poníky a jiná zvířata. Každý z nás totiž z domova přivezl plno dobrot- jablka, mrkve, tvrdé pečivo aj. Mezitím už pro nás chovatelé osedlali bělouše a hnědáka a my jsme se na nich mohli projet. Někdo jel poprvé a trošičku se bál, ale byl to zážitek! Na závěr jsme si mohli koupit výborný místní perník nebo jiné suvenýry. Výlet se nám všem moc líbil a i vám návštěvu hřebčína v Benicích doporučujeme! Fotografie z našeho výletu si můžete prohlédnout zde.

Kroužky

01. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče.
Dovolujeme si Vás upozornit, že od 25. 5. 2015 převzala péči o kroužky paní učitelka PhDr. Jitka Svobodová. V případě potřeby se na ní obracejte na tel. čísle: 725044109 (to se nemění).
Vaše FZŠ Táborská

Třídní schůzky

01. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme poslední třídní schůzky v tomto školním roce:
středa 3. června 2015
16:30 hodin - třídy 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C;
17:00 hodin - třídy 3.A, 4.A, 4.B, 5.B;
17:30 hodin - třídy 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A.
čtvrtek 4. června - mimořádný termín
17:00 hodin - třídy 3.B, 5.A.
Vaše FZŠ Táborská

Setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou

01. 06. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnes 27.5.2015 nás navštívila spisovatelka Ivona Březinová! Ivona Březinová je nejen skvěla spisovatelka, ale také moc milá žena. Nejdřív nám povídala o tom, jak začínala se psaním a poté nám ukazovala knížky, které napsala. Ukazovala nám svoji první knížku (Panáček Paneláček) nebo knížku, která má nejvíc vydání (Začarovaná třída), pak nám ukazovala knížky, které ilustrovala Helena Zmatlíková atd. Také nám radila, těm, co by chtěli psát příběhy, nebo chtěli být spisovateli, jak začít psát, nebo o čem psát. Poté jsme my mohli dávat otázky jí. Dotazů bylo hodně a paní spisovatelka nám na ně s chutí odpovídala. Kdo chtěl, tak si mohl podepsat deníček nebo knížku, kterou si u ní mohl koupit. Ti, kteří si knížku nekoupili, tak si ji můžou objednat. Beseda se nám moc líbila a rádi si ji zopakujeme.
Za třídu 5.B Anička R.

Dárky pro školáky z Nepálu

28. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a žáci naší školy,
jistě nikomu z vás neuniklo, že Nepál, zemi pro nás tak vzdálenou, postihlo zemětřesení a to dvakrát za sebou.  A proto by se naše škola prostřednictvím Vás ráda zúčastnila humanitárního programu KIDS TO KIDS – Děti dětem. Pokud byste se chtěli zapojit do tohoto projektu, poprosili bychom Vás o balíčky s těmito potřebami:
 - Kartáček a zubní pasta
 - Tuhé mýdlo a malý ručník
 - Propiska, tužka a pastelky
 - Blok na kreslení A5
 - Výživná tyčinka (müsli)
 - Ořechová směs nebo sušené ovoce
Všechny potřeby budou uloženy do igelitového sáčku se zatahovacím zipem, které dodala humanitární služba. Součástí dárku je ještě kartička s fotografií dárce, jménem, věkem atd. a zemí odkud pochází. Fotografii dárce zajistí škola a krátký vzkaz pro kamaráda z Nepálu (nejlépe v angličtině) napíše žák. Akce bude probíhat od 1.-12. 6. 2015. Především 2. 6. 2015 na Jarních slavnostech. Děkujeme za Vaši vstřícnost.
ZŠ Táborská

Matematické putování

24. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V prostorách Pedagogické fakulty UK proběhl 13.5.2015 jubilejní pátý ročník soutěže Matematické putování. Letošním tématem byla alchymistická dílna. Tým z naší školy složený se žáků 4.A - Anička Matějková, Tonička Borovská, Hoang Tran Minh, a 5. A - Danuška Nguyen, Bárt Škoch obsadil třetí místo. GRATULUJEME!

Koncert

22. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní pěvecký sbor Táboráček si Vás dovoluje pozvat na KONCERT, který se bude konat dne 25.5.2015 od 17.00 hod. v div. sále školy.
Těšíme se na Vás!

Táborská je 2. vicemistrem republiky v hip hopu

21. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees se zúčastnil 14. mistrovství republiky v cheerleadingu. Děvčata z 8.A Laura s Dominikou vybojovala nádherné bronzové medaile a odnáší si tak cenný kov z nejvyšší cheerleadingové soutěže České republiky. Mladší Včeličky obsadily 5. a 6. místo v cheerleadingové kategorii. Všem moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Karel Červený

Laura a Boreš získali medaile na okresním kole OVOV

20. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po roce se konalo okresní kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) v Praze 4. Naše škola samozřejmě nesměla chybět. Po dvou letech jsme opět vybojovali zlatou medaili a zároveň postup na krajské kolo OVOV, a to díky skvělým výkonům Laury z 8.A. Bronzovou medaili vybojoval Boreš ze 7.B. Jako obyvkle bylo přítomno mnoho slavných osobností, jako např. trojskokanka Šárka Kašpárková, či zpěvák Johny Machette. Tuto akci moderoval skvělý sportovní moderátor České televize Jan Smetana. Zlatým hřebem bylo vystoupení školního cheerleadingového týmu.
Mgr. Karel Červený

V 2.B čarujeme s barvami

14. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Víte, jakou barvu má voda? Modrou, zelenou, hnědou? Průhlednou? V Národní galerii jsme si užili interaktivní program, ve kterém jsme si zkusili, jak lze měnit barevnost vody různými technikami. Pokoušeli jsme se vnímat barvy vodní hladiny u známých uměleckých děl, které se v galerii nacházejí. Během programu si každý nejen namíchal svoji vlastní barvu, ale i ztvárnil hloubku vody technikou překrývání barevných folií. Jak jsme si program užili si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Mgr. Ivana Procházková

Školní družina v červenci a srpnu 2015

06. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
také v letošním roce nabízí MČ Praha 4 žákům z naší městské části služby letní školní družiny. Družina bude otevřena během měsíce července (v ZŠ Jižní, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 - Spořilov - přihláška zde) a měsíce srpna (v ZŠ Bítovská, Bítovská 1/1246, Praha 4 - přihláška zde) za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny minimálně 20 dětí. Úplata za pobyt v družině je 500,- Kč a bude hrazena v ZŠ Táborská v kanceláři paní hospodářky (současně s odevzdáním přihlášky) nejpozději do 13. 5. 2015. Zaplacením úplaty rodiče potvrzují závazně účast svého dítěte v letní školní družině. Stravné rodiče zaplatí do 12. 6. 2014 ve výši a dle pokynů uvedených v přihlášce.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

4.A na škole v přírodě

05. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jestli si myslíte, že se 4.A něčeho bojí, tak jste na omylu. 16. - 19. dubna jsme byli na škole v přírodě a všechny děti ukázaly, že strach není faktor, který by je zastavil. Užili jsme si spoustu zábavy, her, běhání a bojovek. Měli jsme se opravdu báječně, jak můžete vidět na videu a fotkách.
Jana Kotrbatá

SETKÁNÍ RODIČŮ S MATEMATIKOU

05. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 29.4. se uskutečnil seminář pro rodiče žáků 2. tříd na téma Hejného metoda výuky matematiky. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře. Rodiče se s touto metodou seznámili, vyzkoušeli si řešit matematické úlohy z různých prostředí a měli možnost zeptat se na všechny otázky s touto metodou spojené. Jak se na semináři ukázalo, řešení úloh si rodiče užívali stejně jako děti v hodinách. Několik fotografií z našeho setkání si můžete prohlédnout zde.
Za tým 2. tříd Mgr. Ivana Procházková

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

04. 05. 2015 | Rodiče > Zápis do prvních tříd

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
První třídní schůzky se konají ve středu 13. května 2015 od 17:00 hodin ve školní jídelně. Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská

Fotografický workshop

04. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V březnu proběhl v 8.A v rámci jejich předmětu Umění fotografický workshop. Žáci si za asistence Bětky Diringerové a Dory Dernerové, absoloventek FAMU, zkusili fotit na dva typy analogu a za dva týdny si filmy sami vyvolali. Právě v tuto chvíli si vybírají 5-10 nejlepších fotek, které nechám vyvolat a budou ke shlédnutí v atriu školy. Přiložená fotografie je jednou z těchto fotek. Je to černobílá skupinová fotografie focená samospouští na široký negativ na analogový fotoaparát za použití stativu. Snad si to studenti užili jako já.
Mgr. Kateřina Vávrová

Milí sběroví machři

04. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Byli jsme tentokrát svědky drtivého nástupu nižších ročníků nebo se jedná o promyšlenou strategii starších žáků, kteří své síly soustředí na poslední červnový sběrový týden? Buď jak buď, v dubnovém kole jste přinesli více než 5.600 kg starého papíru, a to je úctyhodný výkon. Díky tomu se některé třídy usadily na čelných místech v naší celoroční soutěži. Ale neházejte sběr do žita – rozhodne až poslední červnové kolo. Tak sbírejte o 106! Za odevzdaný papír i elektrozařízení moc děkujeme. Výsledky dubnového kola naleznete zde.
Váš sběrový tým

Mini-graffiti jam

03. 05. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední oborový den nám bohužel nepřálo počasí, a tak jsme se místo prosluněné malby blízko Orionky klepali zimou a vlhkem v průchodu na Pobřežní cestě. Klepali, ale malovali. A nemalovali jsme sami, našeho mini-graffiti jamu se zúčastnil i Bros z CMR. Mohli jsme pozorovat jeho schopnosti a léta praxe a porovnávat je s našimi pokusy.

Naše žákyně v hudebním videoklipu Adama Mišíka

30. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Najdete naše dívky, které účinkovaly v hudebním videoklipu ČOV (Českého olympijského výboru), jehož hudbu a slova napsal zpěvák Adam Mišík.
https://www.youtube.com/watch?v=Q_GLDKjmYPY&feature=youtu.be
Mgr. Karel Červený

Hladíme a krmíme rejnoky ve Zlíně

29. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Posledním zastavením v rámci oborového dne „Nejen prstem po mapě“ bylo na východě naší republiky ve Zlíně, kde jsme strávili tři dny. Poznali jsme typickou Baťovu architekturu, dověděli se, jak začínala světová obuvnická firma. V zoologické zahradě jsme měli náramnou příležitost si pohladit a nakrmit rejnoky. Úžasný to zážitek. Nádherné tři dny jsme završili na plovárně. Již teď se těšíme na další školní rok a pokračování v objevování krás naší vlasti.
Mgr. Karel Červený

Bezpečné cesty do školy!

28. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola dostala na základě výběrového řízení jedinečnou možnost zapojit se do programu občanského sdružení Pražské matky Bezpečné cesty do školy. Jak jsme vás již informovali na třídních schůzkách, na základě rozsáhlého dotazníkového mapování dopravování se do školy našich žáků, budou třídy a následně celá škola vytvářet mapu problematických míst v blízkosti školy, která se stane podkladem pro odbornou dopravní studii s cílem tyto problémy a překážky ve spolupráci s pražským magistrátem a odborem dopravy a životního prostředí účinně odstranit a učinit tak okolí školy pro všechny obyvatele bezpečnější, příjemnější, s větší možností pohybovat se i na kole nebo pěšky. Děti se budou tématem zabývat v různých předmětech, důraz je kladen na dopravní výchovu a udržitelný rozvoj. S vaší pomocí můžeme dosáhnout skutečných změn k lepšímu pro všechny! Více o programu se dočtete zde.
Mgr. Dana Sládková

Úžasná reprezentace školy cheerek na soutěži v Plzni

27. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na této soutěži jsme sice skončili na 6. místě, způsobené vlivem penalizace, jinak bychom skončili 4. Co však děvčata předvedla, bylo dech beroucí , otáčení kolem své osy ve stuntu, vysoké létání vzduchem, právem sklidila velký potlesk a prověřila si, že se mohou rovnat s cheerleadingovou špičkou v České republice.
Mgr. Karel Červený

Výuka matematiky podle HEJNÉHO METODY

27. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče žáků 3. - 9. ročníku,
ve spolupráci s H-mat, o.p.s. jsme pro Vás připravili setkání tematicky zaměřené na výuku matematiky podle HEJNÉHO METODY. V rámci setkání bude vysvětlena základní filozofie této metody, shrneme odlišnosti ve srovnání s tradiční výukou matematiky. Představíme vybraná prostředí, ve kterých se děti v hodinách matematiky pohybují, ukážeme, co tato prostředí rozvíjí a jakou matematiku v nich můžeme hledat. V diskusi budeme hledat odpovědi na otázky, které vás v souvislosti s využitím této metody napadají. Setkání se uskuteční ve středu 29. 4. 2015 od 17 hodin v naší škole FZŠ Táborská. Lektorkou bude Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. (H-mat, o.p.s.). Abychom setkání mohli pro vás připravit co nejlépe, budeme rádi, když nám vyplníte dotazník. Dotazník slouží současně jako registrace - viz adresa https://docs.google.com/forms/d/1g85M8rjtDNC9oWVHf3rwST4KzYt_bw5fiB_1WIwksD4/viewform.
Těšíme se na setkání s vámi!
Miroslav Hricz

Ve sběru mobilů jsme mistři!

27. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem žákům, rodičům a přátelům školy, že jsme letos již potřetí mohli převzít hlavní cenu ve sběru vysloužilých mobilních telefonů v soutěži MČ Prahy 4. S neuvěřitelným počtem 153 kusů jsme suverénně předehnali ostatní zúčastněné školy a kromě finanční odměny škola získala i poukázku od společnosti Asekol na vybraná elektrozařízení. Ceny převzali žáci 2. A jako nejvýkonnější sběratelské třídy s paní učitelkou Kotoučkovou. Odevzdané mobily budou dále ekologicky zpracovány a recyklovány, proto neváhejte a všechny vaše staré a rozbité elektrospotřebiče odevzdávejte v rámci sběrových týdnů ve škole. Těšíme se i na další spolupráci s vámi při příštím ročníku soutěže!
Mgr. Dana Sládková

7. A na bowlingu

26. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 7.A pokračuje v třídních akcích. Po výletech, ať už v rámci České republiky, či mimo ni, jsme nesměli zapomenout na zábavu. Vyrazili jsme na bowling. Někteří z nás to hráli poprvé, jiní byli ostřílení závodníci. Důležité však bylo, že si tento den naše třída užila plnými doušky.
Mgr. Karel Červený

Přeplatky ze školní jídelny

23. 04. 2015 | Školní jídelna > Aktuality

Vrácení přeplatků v tomto školním roce:
* přeplatek stravného ve výši 1.000,- Kč a více bude vrácen na účet strávníka převodním příkazem
* přeplatek stravného v částce pod 1.000,- Kč si bude možné vyzvednout od 22.6. – 30.6. 2015 od 6.30 – 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. V případě nevyzvednutí přeplatku bude tento automaticky převeden do následujícího školního roku. Variabilní symbol u strávníků je celou školní docházku neměnný. Kolektiv kuchyně přeje Všem našim strávníkům krásné prožití letních prázdnin.
J. Uhlíková, vedoucí školní jídelny

SEMINÁŘ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. TŘÍD NA TÉMA HEJNÉHO METODA VÝUKY MATEMATIKY

20. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče žáčků 2. tříd,
připravili jsme pro vás dobrovolné setkání spojené s dílnou na téma: Výuka matematiky podle Hejného metody. Setkání se bude konat 29.4. 2015 od 17 hodin v naší FZŠ Táborské. Více informací a registrace na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1BzGS1-wVQOd2O7d3SxcUHtgmrsqXLN0p7fQ3wJQyUmw/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
V případě zájmu bude dílna připravena i pro rodiče žáků dalších tříd.

Včeličky na předkole mistrovství republiky

18. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V narychlo přeměněné sestavě a s jiným topem jsme se zúčastnili předkola mistrovství republiky. Obsadili jsme 11. místo a získali tak cenné zkušenosti do dalších soutěží.
Mgr. Karel Červený

Velká kočičí pohádka 5.B

17. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 9.4.2015 hrála naše třída 5.B představení Velká kočičí pohádka. Představení jsme trénovali s paní učitelkou Svobodovou, která nám s tím hodně pomohla a představení se nám (podle mě) povedlo. Dopoledne jsme hráli pro 1. třídy, a odpoledne pro rodiče. Představení jsme trénovali podle knížky Karla Čapka. Všichni se text skvěle naučili a herecké výkony také myslím stály za to. Představení bylo doplněno i hudební vložkou, a to znělkou z růžového pantera. Trvalo asi dvacet minut, myslím, že nebylo ani dlouhé ani krátké. Představení bylo o tom jak se králově mamince zdál sen, že příštího krále přivede kočka Jůra, kterou přivedla babička. Jůru ale ukradl kouzelník a král si zavolá detektivy, aby Jůru našli. Nepovede se jim to, a tak si vyšetřování převezme slavný Sydney Hall. Jak to dopadne vám ale říkat nebudu, příště se přijďte podívat. Hraní jsme si užili a doufáme, že budeme hrát i příští rok! Kdyby ano, tak se určitě přijďte podívat.
Fotogalerie.
Za třídu 5.B A. Růžičková

Jarní Petrklíč 2015

15. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příchod jara oslavil školní pěvecký sbor Táboráček tradičně na hudebním festivalu malých a mladých muzikantů Jarní Petrklíč 2015, kde zahájil kategorii Velké sbory a soubory. V konkurenci dvaceti sborů z celých Čech se prezentoval lidovou písní Vyletěla holubička ve dvojhlasé úpravě Radko Rajmona, písní Jaro přichází od Inky Rybářové a na závěr zazněla píseň Emila Hradeckého Až na Sněžku s partou ježků. Za svůj výkon byl sbor oceněn zaslouženým potleskem. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Milí papíroví sběrači. Už jste si odpočinuli? Další kolo je tady!

14. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dva měsíce – přibližně tolik času zbývá do konce naší celoroční sběrové soutěže. A protože konečné pořadí je stále otevřené, jistě všechny sběrové nadšence potěší další sběrový týden, který začíná již v úterý 21. dubna a potrvá do pátku 24. dubna. Nosit starý papír můžete vždy od 7.30 do 8.00 na školní dvůr. A noste hodně – je to už předposlední sběrové kolo!
Váš sběrový tým
P.S. Na vítěze tohoto sběrového týdne čeká sladká odměna.

Březnová kronika

13. 04. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

Akční, rozmanitý, poučný i zábavný! Takový byl březen u nás ve škole. A taková je i naše školní kronika! Přesvědčte se sami zde!
Mgr. Dana Sládková

Natáčíme hudební videoklip pro ČOV s Adamem Mišíkem

12. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Český olympijský výbor vytáhl do boje proti dětské obezitě a na podporu sportu mezi dětmi. Zúčastnili jsme se natáčení hudebního videoklipu, kde jsme ukázali své taneční umění. Tento videoklip bude prezentován mj. na stanici ČT Sport a volně přístupný na youtube. Byla to dřina, velmi náročné odpoledne a večer, ale zvládli jsme to. Odnášíme si skvělé zážitky nejen z natáčení, ale i společnými fotkami se zpěvákem Adamem Mišíkem.
Mgr. Karel Červený

Přerov nad Labem

08. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projektový den tentokrát 5.B a 1.C věnovaly návštěvě skanzenu. Bylo krásné počasí, vše jsme si prohlédli, a dokonce jsme i vyráběli drobnosti na velikonoční výzdobu. Jak jsme si skanzen užili, se můžete podívat zde...

Podruhé na zájezdě v Budapešti

04. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Deštivé počasí v České republice nás neodradilo od návštěvy Budapešti, hlavního města Maďarska. Počasí nám přálo, někteří z nás se dokonce spálili na sluníčku. Navštívili jsme hlavní dominanty Budapešti, a to parlament, Chrám sv. Štěpána, Rybářskou baštu, nakoupili jsme v obchodech, na tržnici, vychutnali si plavbu lodí, návštěvu zábavního parku Vidámpárk a zoologické zahrady a krásně relaxovali v Szechényiho lázních.
Mgr. Karel Červený

​Zelené Velikonoce v 2.B

02. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na Škaredou středu jsme si ve třídě udělali velikonoční dílničku. Vyráběli jsme velikonoční dekorace, připravili jsme si zelenou svačinku z řeřichy, o kterou se každý žáček ze třídy celý týden staral. Nezapomněli jsme ani na zvířátka ze školního Chováku. I jim jsme přinesli zelenou svačinku v podobě čerstvě nastříhaného oseníčka, které jsme ve třídě pěstovali. A protože na Škaredou středu se nemá nikdo mračit, bylo nám společně pěkně veselo. Fotografie z našeho dne si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Ivana Procházková

Zatmění Slunce

02. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 20. března v dopoledních hodinách jsme měli možnost vidět nad Českou republikou více jak 70% zatmění Slunce. Tým složený ze žáků 5.A a 7.B se vydal pozorovat tuto neobyčejnou scenérii do Ondřejovské hvězdárny. Zde na nás čekal mluvčí České astronomické společnosti Akademie věd ČR pan Pavel Suchan, který nás celým dopolednem provázel. Absolvovali jsme i přednášku se slunečním astrofyzikem Michalem Švandou, který nám vysvětlil jak a proč k zatmění dochází. Zatmění Slunce jsme měli možnost pozorovat nejen přes svářečské filtry či speciální sluneční brýle, ale i několika dalekohledy. To však nebylo jediné pozorování, které jsme ten den uskutečnili. Na dvacátého března připadl i první jarní den a my jsme měli možnost sledovat na speciálně vyrobené soše, jak skrze ni v pravé poledne projde sluneční paprsek. Děti dokonce mohly chytit první jarní paprsek  do dlaně. Počasí nám opravdu přálo, takže jsme si celý výlet parádně užili. Pokud chcete vidět jak moc, tak mrkněte na fotky či na hlavní zprávy České televize Události.
Mgr. Petra Prokopová Machalová

Akce šití panenek

01. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 19. 3. jsme se spolu se žáky 1. a 2. stupně zúčastnili akce šití panenek pro humanitární organizaci UNICEF. Překvapilo nás, jak mnoho se nás zde sešlo. Na akci nás přišly podpořit i známé osobnosti herečky Kateřina Macháčková, Tereza Herz Pokorná, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek a zpěvačka Leona Machálková. Šití panenek jsme pojali i trochu netradičně - přišli jsme s inovací - polštářkové panenky. Na zakoupený polštářek jsme ušili potah a na něj vytvořili panenku z barevných látek. Panenkám jsme vyplnili a připevnili rodné listy a nyní nedočkavě čekáme, až se naše panenky objeví na webových stránkách UNICEFU v e-shopu panenek. Netradičně ušité panenky šily děti zapojené v projektu PREPIN.
Fotogalerie
Bc. Martina Valentová, Mgr. Petra Prokopová Machalová

Oborový den Sladká krása

01. 04. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Čtvrtý oborový den jsme se sešli před školní kuchyňkou. První hodinu jsme si nejdříve řekli, jak bude oborový den probíhat. Potom jsme začali připravovat těsto na mazanec. Jakmile jsme ho měli hotové, nechali jsme těsto kynout a mezi tím jsme si začali připravovat piškotové těsto na velikonočního beránka. Dodělávali jsme ho i během druhé hodiny. Třetí hodinu už jsme pekli beránky. Jakmile se dopekli, vyndali jsme je z forem a zdobili je rozinkami, mandlemi a nakonec jsme beránkovi kolem krku uvázali stužku. Když jsme měli hotovo, začali jsme zpracovávat těsto na mazanec. Čtvrtou hodinu jsme dodělávali a pekli mazance. Pátou hodinu jsme naše výtvory vyfotili a uklidili kuchyňku. Oborový den se mi moc líbil, protože jsem ještě nikdy nedělal velikonočního beránka sám, jen jsem vždycky pomáhal mámě nebo babičce. Dnes jsem si to sám zkusil a mám radost, protože se mi to tak krásně vyvedlo.
Forogalerie
Benjamin Šíma, 8.A

Únor v kronice!

31. 03. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

V kalendáři sice nejkratší měsíc, nikoliv ale nejchudší na události v naší škole! Pročtěte si školní kroniku, aby vám nic neuniklo...
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

2. třídy a 1.B pozorují částečné zatmění slunce

31. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 20. března naše třídy pozorovaly (v době největšího překrytí) částečné zatmění slunce. Rodiče děti vybavili pomůckami pro pozorování - například speciálními brýlemi či svářečskými sklíčky. Proto jsme si zatmění užili v plné kráse. Fotky z našeho pozorování si můžete prohlédnout ve fotogalerii. ​
Mgr. Ivana Procházková

ŽIVOT DĚTEM - CHARITATIVNÍ AKCE

30. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 1.4.2015 se koná charitativní akce Život dětem, kde bude Třetí oko prodávat barevné náramky, magnety s obrázky a 3D pravítka. Akce se bude konat v átriu o velké přestávce.

Ceny zboží:
- barevný náramek 30 Kč/ks (barvy náramků: zelená, modrá, žlutá, červená)
- magnet s obrázkem 30 Kč/ks
- 3D pravítko 25 Kč/ks

Pozor celkově je kusů jen padesát:
- 20 ks magnetů s obrázky
- 20 ks náramků
- 10 ks 3D pravítek

Tak nezapomeňte přijít! Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek.

Oborový den Graffiti

30. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na oborovém dnu Graffiti jsme opět vyšli ven a zjistili jsme, že se tvůrce graffiti musí při práci pohybovat i v méně příjemném prostředí jako jsou průchody, okraje frekventovaných ulic nebo podloubí mostů. Místem k tvorbě se nám nakonec stal jeden z pilířů Barrandovského mostu, který je celý k dispozici graffiti umělcům a je jednou z legálních ploch v Praze. Každý měl možnost věnovat se vlastnímu projektu, nebo se podílet na skupinovém street artu, veliké mozaice složené z barevných geometrických ploch. Provázela nás také Kamila Karagavrilidisova, studentka doktorandského studia z Pedagogické fakulty v Praze, která se didaktice graffiti a street artu věnuje ve své práci.
Mgr. Kateřina Halamová​

Seznamujeme rodiče s Hejného metodou výuky matematiky ​

25. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí 23.3. odpoledne proběhla dílna pro rodiče žáků 1. tříd na téma – Výuka matematiky Hejného metodou, kterou se děti vzdělávají na naší škole. Při společném setkání se rodiče seznámili s filozofií této metody. Ukázali jsme, jak se v hodinách pracuje s některými matematickými prostředími. Nastínili jsme, jak může rodič pomoc svému dítku doma s matematikou, aby pomoc byla v souladu s touto metodou. Při společném setkání vznikla živá diskuse, která byla cílem našeho setkání. Rodiče měli možnost zeptat se na všechny otázky, které je v souvislosti s metodou zajímají. Společné setkání přineslo kladné odezvy, a proto jsme se rozhodli, že podporu nabídneme i zájemcům z řad rodičům žáků 2. ročníku. Rodiče budou o akci informováni. Těšíme se na setkání.
Mgr. Ivana Procházková, Mgr. Petra Prokopová Machalová

V Českých Budějovicích, ve městě piva

24. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Další naší zastávkou po krajích českých byly poprvé jižní Čechy, navštívili jsme České Budějovice, pivovar - národní podnik Budvar a malebné náměstí Přemysla Otakara II.
Mgr. Karel Červený

Litr za dvacku, dvacka za strom!

24. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V neděli 22. března přímo na Světový den vody začala akce Voda pro Kamerun na podporu ochrany přírody v Africe, konkrétně horského mlžného lesa v Kamerunu, kde žije řada unikátních druhů živočichů, např. šimpanzi. Když v době do 7. dubna zajdete do některé ze zapojených kaváren a restaurací v celé ČR a koupíte si kohoutkovou vodu, půjdou tyto peníze na vysazení nových stromů v této oblasti. Neboli litr za dvacku, dvacka za strom! I naše škola se do letošního ročníku akce pořádané sdružením Kedjom Keku zapojila! Žáci 2.B a 3.B vyráběli se svými třídními učitelkami Ivankou Procházkovou a Janou Bezecnou pro tento projekt speciální tematické kasičky, do kterých budete vaše peníze v restauracích vhazovat. Zároveň se děti seznámily s problematikou kácení pralesů a ohrožení přírodní rozmanitosti. Fotky z 2.B k nahlédnutí. Další info najdete zde.
Mgr. Dana Sládková

Medailová smršť na cheerové soutěži Roller Coaster Cup

22. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši nováčci si zkusili svou první soutěž a to na Letné - Roller Coaster Cup.
Přivezli jsme historicky nejvíce medailí z jedné soutěže.
A jak jsme dopadli?
1. a 3. místo v kategorii Doubles cheer hip hop dance.
5. místo v kategorii team cheer peewee, level 1
1. a 2. místo v kategorii Group stunt peewee, level 1
10. - 11. místo v kategorii Group stunt peewee, level 4CZ
3. místo v kategorii Group stunt all girl, level 4CZ
Soutěž jsme si hlavně skvěle užili a získali jsme cenné zkušenosti.
Mgr. Karel Červený

Exkurze na pevnost Königstein

17. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmý ročník probírá v dějepise středověk, proto jsme se vydali na pořádnou pevnost, kousek za našimi hranicemi v Sasku. V sychravém počasí s námi jeli i zájemci z vyšších i nižších ročníků.
Mgr. Karel Červený

Cheerleading jako součást tělesné výchovy

14. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole zapojujeme znalosti a dovednosti cheerleadingu v rámci výuky tělesné výchovy. Žáci se seznámí se základními i nadstavbovými akrobatickými prvky, cheerleadingovými cviky, či tancem.

Mgr. Karel Červený

Mezinárodní spolupráce

13. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento týden proběhl další z tradičních výměnných pobytů s partnerskou školou v německém Wittenbergu. Tentokrát jsme hostili my a na celý týden jsme pro naše přátele připravili zajímavý program. Při procházce Prahou jsme vystoupili na Petřínskou rozhlednu a prošli bludiště. Navštívili jsme zoologickou zahradu nebo jsme malovali keramiku v dílně Maříž. Velký úspěch měla prohlídka nového muzea voskových figurín Grévin v Celetné ulici, kde jsme potkali slavné celebrity, sportovce, ale i historické osobnosti, navíc jsme si mohli vytvořit vlastní 3D podobiznu! Společně jsme také tančili a nově vyzkoušeli aquapark Šutka. Připojte se příště k nám a potrénujte komunikační schopnosti v cizích jazycích! Fotogalerie z celého týdne k nahlédnutí zde...
Mgr. Dana Sládková a Bc. Daniela Černá

Jaro patří dětem

12. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, milé maminky, babičky, kamarádi, naše Základní škola Táborská ve spolupráci s humanitární organizací UNICEF pořádá akci Jaro patří dětem - šití panenek pro děti z Afriky.  Jedna ušitá panenka má hodnotu 600 Kč a to stačí na celoroční pokrytí léčby a vakcín pro jedno dítě v Africe. Panenky se na této akci neprodávají, pouze vyrábí a jdou následně do aukce humanitární organizace UNICEF. Byli bychom moc rádi, kdybyste tuto akci podpořili svojí účastí ve čtvrtek 19. 3. v 16h v prostorách divadelního sálu školy. Abyste se u toho nenudili, tak jsme vám pozvali patrony a pomocníky z řad osobností, které nás přijdou podpořit a pomohou nám také šít. Účast nám přislíbila např. zpěvačka Jitka Zelenková, herečka Dana Batulková, Kateřina Macháčková, operní pěvkyně Andrea Kalivodová, mistr slova Jan Přeučil, první česká Popelka Eva Hrušková, nezapomenutelný Honzík z Arabely Ondřej Kepka a řada dalších lidí. Věříme, že nás v tom nenecháte a přijdete podpořit svoji třídu. Každá třída bude mít svoji pracovní skupinu. Co potřebujeme  na výrobu panenky: kousky látek, nůžky, jehlu, nit, bavlnky, knoflíky, vatu a hlavně dobrou náladu. Věřím, že si celou akci společně užijeme. Prosíme o potvrzení účasti vašemu třídnímu učiteli.
Děkujeme a těšíme se na vás....FZŠ TÁBORSKÁ

2.A v TRILOPARKU

11. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Víte, že stačí ujít pár metrů od naší školy a ocitnete se hluboko v minulosti? Stačí navštívit trilopark a zahrát si na paleontology. My jsme byli z návštěvy nadšení! Hned u vchodu nás vítal model vyhynulého dinosaura a o kousek dál předchůdce nosorožce. Od průvodců jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, měli jsme v rukou plno zkamenělin a dokonce i pravé zuby dinosaura. Pak jsme si zkusili práci paleontologů. Vyhrabávali jsme kostry z písku a zakreslovali jejich části. Vrtačkou jsme opracovávali horninu se zkamenělými hlavonožci a odlili jsme si ze sádry trilobita i lebku dinosaura. Vše bylo moc zajímavé a bonus nakonec: naši návštěvu natáčela televize ČT déčko a pokud budete mít štěstí, zahlédnete nás za 14 dní v pořadu Tamtam. Trilopark všem doporučujeme! Je to tam SUPER! Více na fotkách ZDE.

Vystupujeme pro německé spolužáky z Wittenbergu

10. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět jsme německým spolužákům z výměnného pobytu ukázali, co nového umíme v cheerleadingu.Mgr. Karel Červený

2. TŘÍDY V ZOO

10. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Protože naše "dvojky" (ale jen ročníkově, jinak jsme samé jedničky!) jsou chtivé poznání, vyrazily společně do ZOO. Užili jsme si prohlídku s průvodcem, která byla zaměřena na primáty. Zkušení průvodci, nám řekli spoustu zajímavých informací. A zbyl nám čas i na ostatní krásy zoologické zahrady. Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout zde.
Tým 2. tříd

Třetí Oko vás informuje

09. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj. Tady je 3. Oko. Máme pro Vás několik informací za Třetí oko.

A.
16.3.2015 bude druhý letošní kulatý stůl s panem ředitelem.
B. Myslíme si, že písničky, které máme jako zvonění, už máme dlouho, a tak jsme se rozhodli vybrat nové. Písničky, které by se vám líbily jako zvonění, vybíráte jako třída. Návrhy řekněte svému zástupci ve 3. Oku. Pokud žádného nemáte, můžete návrh napsat na papír, který je vyvěšen na nástěnce 3. Oka (ta je ve 2. patře). Nezapomeňte, že je to za třídu. Jestliže jste návrhy už odevzdali, byly již na papír napsány. Na zapsání svých návrhů máte čas do 23.3.2015.
C. Kampaň „Čistá škola“ pokračuje ještě do konce března!

Vaše Třetí oko

Aktuální informace o dění v naší školní kuchyni

04. 03. 2015 | Školní jídelna > Aktuality

 Vážení rodiče, strávníci, dovolujeme si Vám představit novou prezentaci stránek naší školní jídelny. Strávník zde najde jídelní lístky na další období, nabídku jídel tématických kuchyní, oznámení plateb na následující měsíc a především aktuální informace o dění v naší školní kuchyni.
"Náš cíl - kvalitní, nutričně vyvážená strava pro vývoj dětí s orientací na zdraví a moderní životní styl"
Vedoucí ŠJ, J. Uhlíková

Program "Hurá do školy" začíná

01. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Program "Hurá do školy", který se skládá z 10 lekcí, bude zahájen 2. a 3. března 2015.

Sraz dětí je vždy u vchodu, kam pro děti přijde paní učitelka, která vede program. Na konci programu probíhají pro zájemce konzultace o tom, jak se vašemu dítěti dařilo, případně doporučení, co můžete dělat, než v září dítě nastoupí do 1. třídy.
Programu se mohou účastnit pouze žáci přijatí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Termíny:
Pondělí 13:00 - 14:00 hodin, PhDr. Ludmila Kotoučková
Pondělí 15:30 - 16:30 hodin, Mgr. Lucie Svobodová
Úterý    15:30 - 16:30 hodin, PhDr. Jitka Svobodová

Termíny pondělního programu: 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5.,;
Termíny úterního programu: 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5.

Těším se na vás, milí předškoláci!
Vaše FZŠ Táborská

Máme rádi básničky

01. 03. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 17.2. na naší škole proběhla recitační soutěž, která se konala pod patronací přední české herečky, královny české poezie paní Gabriely Vránové. Do poroty kromě paní učitelky Ludmily Kotoučkové a pana učitele Jiřího Zbořila zasedli i dva vzácní hosté, první česká Popelka herečka Eva Hrušková a legenda českého filmu Valentína Thielová. Obě dámy ocenily velkou připravenost všech zúčastněných dětí a celkovou atmosféru soutěže.
Výsledky.
Fotogalerie.

7.A v loňském školním roce

25. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Podívejte se, co zažila 7.A v roce 2013 – 2014.

Krtek z vesmíru navštívil ZŠTáborská

24. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na ZŠ Táborská jsme měli vzácnou návštěvu. Společně s mluvčím České astronomické společnosti Akademie věd Pavlem Suchanem k nám zavítal plyšový Krtek, který díky americkému astronautovi A. Feustlovi vyletěl raketoplánem Endeavour let číslo 134 do vesmíru. Žáci prvních, druhých a pátých tříd shlédli v rámci projektového dne "Krtek astronautem" prezentaci o tom, jak Krtek "žil" ve stavu beztíže - jak spal, jedl, čistil si zuby a jak pracoval. Děti měly možnost si sáhnout i na křemíkovou destičku, která byla součástí pláště raketoplánu, nebo psát speciálním perem, kterým astronauti píší ve stavu beztíže.
Fotogalerie.
Mgr. Petra Prokopová Machalová

Matematika podle profesora Hejného

20. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Matematika podle profesora Hejného? Matematika, při níž děti experimentují, využívají vlastních zkušeností, spolupracují, vysvětlují vlastní chyby apod. a tím matematiku vlastně objevují. Ale nejde jen o matematické znalosti a dovednosti. Děti své objevy, myšlenky, postupy a strategie vysvětlují, přinášejí argumenty. Tím získávají také cenné komunikační dovednosti a rozvíjejí se také v rovině sociální. Video projektu Rodiče vítáni (natáčelo se i u nás ve škole) naleznete na https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/10005004-matematika-ktere-rodice-nerozumi#nejnovejsi
--- tta ---

Sbíráš starý papír? Pak čekáme právě na tebe!

14. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
V úterý 17. února zahajujeme další, v pořadí již třetí sběrový týden naší celoroční soutěže. Nosit starý papír můžete až do pátku 20. února, a to na školní dvůr, vždy od 7.30 do 8.00. Totéž platí o vysloužilé elektrotechnice, všemi deseti bereme i prázdné PET lahve. Letošní ročník skvěle odstartovali prvňáci a druháci a je otázka, nakolik si to starší žáci nechají líbit. Vzhledem k tomu, že na sběrový týden navazují jarní prázdniny a na odpočinek bude dostatek času, věříme, že vaše nasazení bude vyčerpávající.
Váš sběrový tým

Letohrádek Kinských a Národopisné muzeum

13. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Děti se 13. února hravou formou seznámily se základními postupy archeologické práce, samy si vyzkoušely vykopávání předmětů, rekonstrukci prastarých artefaktů. Setkaly se s originálmími nálezy jako jsou keramické střepy, či kosterní materiál. Součástí odpoledne byla kreativní dílna, z níž si každé dítě odneslo vlastně vytvořený artefakt..:-)
Více také ve Zprávičkách ze dne 8. 3. 2015.
Fotogalerie.
MgA. Táňa Tobolová

Oborový den Graffiti

13. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na oborovém dnu Graffiti si tentokrát žáci vyzkoušeli sami navrhnout, oskenovat a v počítači zmnožit tzv.Stickers neboli nálepky. Stickers jsou důležitou součástí graffiti, protože se dají i složitější obrázky rychle někde zanechat na památku. My jsme si hned ozdobili jeden ze sloupů ve výtvarném ateliéru.

Mezipředmětové vztahy ve VV

13. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 5.A a 5.B byly nedávno na přednášce o mořských želvách. Dozvěděly se tam, že jsou tito krásní obrovští živočichové v ohrožení. Téma se nám tolik líbilo, že jsme se ho rozhodli zpracovat i v rámci výtvarné výchovy a děti ve skupinkách vytvářely plakáty vyzývající k ochraně Mořských želv. Jak plakáty vypadají si můžete prohlédnout v mezipatře mezi prvním a druhým patrem. Na umění v sedmém ročníku jsme zase objevovali kouzlo matematiky. Ač se to nemusí zdát, matematika a výtvarná výchova mají hodně společného. Tvorbu žáků inspirovanou prastarou geometrickou skládankou Tangramem jsem nazvala „Možnosti čtverce“ a můžete se jí pokochat v proskleném atriu.

Literární soutěž

12. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 3. února 2015 se v divadelním sále uskutečnilo vyhlášení Literární soutěže 1. a 2. stupně. Dostavilo se mnoho žáků, ale i učitelů. Nejvíce žáků přišlo z 9. třídy a své umístěné spolužáky odměnili bouřlivým potleskem. Ti, co se umístili na krásném 1. místě, nám přečetli svůj vítězný příběh. Někdo se vrátil s knížkou v ruce a někdo s čestným uznáním, ale všichni si odnesli úsměv na tváři. Děkujeme všem, kdo se na této soutěži podíleli.
Anglický sborník
Sborník
Fotogalerie
Klára Mattanelli, 7.B

V chladné Mladé Boleslavi

09. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pokračujeme v rámci oborového dne „Nejen prstem po mapě“  v cestování po vlasti české. Tentokráte jsme zamířili do Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. Prohlédli jsme hrad, vilu Laurina a Klementa i muzeum Škodovky.Mgr. Karel Červený

Výsledky zápisu do 1. tříd

09. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí uchazečů o přijetí k základnímu vzdělávání. V první fázi jsou přijati uchazeči ze spádového obvodu, uchazeči z nespádových obvodů s bodovým zvýhodněním (sourozenci ve škole, odklad v loňském roce v ZŠ Táborská).
Ve druhé fázi rozhodl o přijetí uchazečů s vyšším bodovým ohodnocením v souladu se stanovenými kritérii.
Rozhodnutí bude k dispozici k vyzvednutí v kanceláři školy od úterý 10. února 2015. Následně bude odesláno poštou.

Přijatí jsou uchazeči, jejichž evidenční čísla jsou:

2

24

51

75

99

4

25

53

78

100

6

26

54

79

101

7

27

55

80

103

9

29

56

83

104

10

31

58

84

108

11

32

60

85

110

13

33

61

87

112

14

34

62

88

113

15

37

63

89

115

16

38

64

91

120

17

39

66

92

123

18

40

67

93

124

19

41

68

94

125

20

42

69

95

126

21

43

70

96

127

22

45

71

97

128

23

50

73

98

129


Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí ostatních uchazečů bude vydáno koncem tohoto týdne. Zákonní zástupci uchazečů budou informováni e-mailem, prostřednictvím webových stránek, případně telefonicky.
 Vaše FZŠ Táborská

DRUHÉ TŘÍDY NA EXKURZI U HASIČŮ

09. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak se chovat při mimořádných situacích - třeba když vznikne požár? Co dělat, když je místnost plná kouře z ohně, jak se zachránit? Seděli jste někdy v hasičském voze? Zkoušeli jste si kyslíkovou masku? Všechny tyto informace zvládli vyslechnout a vyzkoušet žáčci druhých tříd a odnesli si i další cenné zkušenosti. Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Ivana Procházková

Kiki a Maky se protančily k zlatu

07. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zavítali jsme do Ústí nad Labem na cheerleadingovou soutěž. Vloni nás kosily nemoci, letos to nebylo o moc lepší, alepřesto jsme ve skromném počtu vyrazili v chladném ránu na sever naší republiky.
Zažili jsme úžasnou atmosféru, skvělé moderátory a cheerleadingové zážitky.
6. místo v kategorii individual junior - Eliška.
1. místo v kategorii Doubles cheer hip hop dance junior - Kiki a Maky. Jak vtipně poznamenali moderátoři, odkazující na naše reprezentantky v plážové odbíjené :)
Mgr. Karel Červený

Deskové hry na školní lavici

06. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Znáte Ubongo, Ligretto, UNO, Dobble, Cink, Barvínka nebo třeba Blokus? My už ano, protože ve čtvrtek 5.2. se konal již letošní 3. matematický workshop – tentokrát s názvem "Deskové hry na školní lavici"... celý článek.
Jana Kotrbatá a Jana Bezecná

Kroužky, Cheer akrobacie

05. 02. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, informace ohledně Cheer akrobacie a kroužků:

Hodiny Cheer akrobacie nyní odpadly a odpadají, jelikož lektorka Mgr. Hana Fialová je po operaci. Její nástup zpět na kroužek Cheer Akrobacie je možný nejdříve příští týden. Odpadnuté hodiny eviduji a budou nahrazeny v červnu, či jiným způsobem po domluvě s lektorkou, tak, jak je běžné u ostatních kroužků. Za vzniklé nepříjemnosti se omlouvám.

Prosím, pokud potřebujete řešit nějaký problém či dotaz ohledně kroužků, volejte přímo mně – Báře Kuňákové, na tel. č. 725 044 109. Na telefonu jsem vždy v úterý a čtvrtek dopoledne. Odpoledne pracuji s dětmi, takže často telefon neslyším. Prosím vyčkejte se svými dotazy vždy na výše zmíněné dny, kdy ode mě můžete čekat i odpovědi na Vaše emaily. Zároveň Vás prosím – je-li v kroužku něco, s čím jste nespokojeni, lektor, materiál, náplň výuky, a podobně, informujte o tom přímo mě, nejlépe emailem. Jedině tak budeme moci kroužky stále zlepšovat.

Děkuji Vám za pochopení, Bára Kuňáková

Kroužky

29. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
dětem, které nemohly chodit na kroužky kvůli karanténě, bude platba za druhé pololetí ponížena. Pro tyto děti bude tedy kurzové pro 2. pololetí následující:

Divadelní kroužek – 800 Kč
Vaření – 540 Kč
FIMO hrátky, Tvorba z FIMO hmoty – 600 Kč
Florbal II, Florbal III – 440 Kč
Keramika - 940 Kč
Cheerleaders– 600 Kč
Angličtina pro 2. ročníky – platí pro všechny přihlášené, tedy i pro děti z 2.B - 1350 Kč

Prosím při platbě převodem na účet č. 47936041/0100, variabilní symbol 2014129, napište do poznámek: „Jméno dítěte – kroužky – Karanténa“. Dotazy prosím směřujte na email barbora.kunakova@zstaborska.cz, nebo na tel 725 044 109 v úterý a ve čtvrtek dopoledne.
Děkuji, Bára Kuňáková

POZDRAVY Z PECE POD SNĚŽKOU

27. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Cestovatelé z Pece pod Sněžkou posílají mnoho pozdravů! Dojeli jsme v pořádku, kopec k chalupě jsem všichni zvládli vyšlapat a zítra nás již čeká lyžovačka. Těšíme se na ni! Posíláme odkaz na fotografie z dnešního dne. Do alba budou fotografie průběžně doplňovány, takže s námi budete moci sdílet naše horské zážitky ...

KDYŽ NA LYŽE, TAK DO PECE!

26. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tímto heslem se řídíme hezkých pár let. Pec je prostě záruka výborné lyžovačky. Letos se druháci a pár nadšených lyžařů z jiných tříd vydali na chatu Protěž. Ta leží přímo na sjezdovce Zahrádky III. Vloni jsme se naučili základům lyžování a zvládli jsme jezdit na pomě. Letos jsme pilovali techniku a všichni už umí jezdit i na kotvě. Protože nám to šlo, brázdili jsme i sjezdovku Smrk a velké Zahrádky. A špičkoví lyžaři pokořili dokonce Javor! Počasí nám přálo, sněhu bylo plno a pořád sypal, jen to sluníčko chybělo. :( Na chatě se o nás dobře starali, chutnalo nám a i večerní programy byly zajímavé. Kromě karnevalu a pohádek jsme také měli přednášku člena horské služby. Vyprávěl nám o záchraně zavalených lavinou a přinesl nám ukázat sondu a pípák, který pomáhá při vyhledávání osob pod sněhem. Víte, že je dobré mít v kapse obyčejný magnet? Na něj pípák zareaguje a máte vyhráno!
Na závěr nesměly chybět závody. Tentokrát jsme jeli obří slalom. Na Klondiku je totiž slalomová trať s časomírou. A tak jsme byli jako opravdoví závodníci! I medaile večer byly opravdové. Žádný kulatý sušenky! ;)  Už teď se těšíme na příští zimu. A kam vyrazíme? No přece DO PECE!

Vánoční čas ve škole...

26. 01. 2015 | O škole > Má historie > Kronika

O tom, jak probíhaly tradiční předvánoční akce v naší škole a ještě mnohem více, najdete na stránkách prosincové školní kroniky! Vraťme se společně ve vzpomínkách a fotografiích přímo tady...
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Video a fotografie ze dne školy

20. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V prosinci opět proběhl již tradiční "Den školy", při kterém vlastně slavíme narozeniny naší školy, tentokrát již sto osmé. Pokud si chcete předvánoční atmosféru připomenout, můžete shlédnout krátký sestřih z programu, který probíhal ve školním divadle. Fotografie z žákovského jarmarku pak najdete ve fotogalerii.
tta

Výsledky kampaně Čistá Škola za prosinec

19. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Konec měsíce se již blíží a tak bychom vás chtěli informovat o dosavadních výsledcích kampaně Čistá škola. Za prosinec jsme utratili 4970kč, takže jsme ušetřili 1230Kč oproti běžnému průměrnému měsíci. To je velmi pozitivní i přesto, že prosinec byl o 14 dní kratší kvůli vánočním prázdninám, v prosinci se ovšem opravovaly závady, které vznikly před začátkem kampaně. Zároveň bychom vám chtěli nabídnout, abyste se stali tváří kampaně Čistá škola. Co to obnáší? Plakát s vaší tváří bude viset na zdi. Ano, zdá se to jednoduché, ovšem je to velký přínos pro naši kampaň. Pokud tedy máte zájem, kontaktujte člena 3. oka, nebo p.uč. Nováka.

Zápis do 1. tříd zahájen

15. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 15. ledna byl zahájen zápis budoucích prvňáčků do naší školy. Jak zápis probíhá a jak jsme se na příchod budoucích prvňáčků připravovali se můžete podívat na stránkách České televize:
- živý vstup ve Studiu 6
- živý vstup v odpoledním vysílání ČT24 (čas 16:50)
- živý vstup v Událostech v regionech (Vstup: redaktorka Zuzana Smiešková)
-- tta --

Zápis do prvních tříd

14. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu o možnost rezervovat si termín k zápisu do 1. tříd, jsme přidali další skupinu termínů pro dny 20. a 22. ledna 2015. Těšíme se na Vás!
Vaše FZŠ Táborská

Kroužky ve 2. pololetí

08. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, přinášíme Vám informace o kroužcích v druhém pololetí:

Pokud je Vaše dítě na kroužek již přihlášené, nemusíte ho přihlašovat znova. Stačí pouze doplatit včas kurzovné na druhé pololetí.

Pokud již teď víte, že Vaše dítě nechce pokračovat v kroužku, napište prosím tuto informaci na email barbora.kunakova@zstaborska.cz do 28.1.  Vaše dítě bude z kroužku odhlášeno.

Máte - li zájem o přihlášení do nového kroužku, odevzdejte třídnímu učiteli přihlášku.  Budete informováni, jestli se Vaše dítě na kroužek dostalo. Takto se můžete hlásit na všechny kroužky z letáku, i na ty, které nebyly v minulém pololetí otevřeny! V případě zájmu se otevřou. Přihlášky také můžete odevzdávat v úterý od 8:00 do 9:00 Báře Kuňákové v Klubíčku (naproti šatnám).

Kroužek Fotbal je z časových důvodů  lektora zrušen. Všem, kdo měli zájem o tento kroužek, se omlouváme

OTEVÍRÁME NOVÝ KROUŽEK: Karibský mix. Vaše dítě se v něm může naučit základy salsy a jiných latinských tanců a jednoduché choreografie. Kroužek bude probíhat s p.uč. Danielou Černou ve čtvrtek v 15:00 hodin a je vhodný pro děti od čtvrtého ročnku. Máte - li zájem o tento kroužek, odevzejte přihlášku třídnímu učiteli.

Důležitá informace o platbách: Kurzovné prosím uhraďte nejpozději do 19. února u Báry Kuňákové v Klubíčku(naproti šatnám) v Út 8:00 do 9:00, nebo převodem na účet č. 47936041/0100, variabilní symbol 2014129.  Do poznámky uveďte prosím název kroužku a jméno dítěte.
Děkujeme za spolupráci

Vánoce v 2.A

08. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak jsme spolu letos prožili podruhé Advent a vánoční nadílku. Letos jsme však zavedli novou tradici. Ve čtvrtek 18.12. jsme se rozdělili do skupinek a každá vyrobila svůj bramborový salát. Některý byl s vajíčky, jiný se salámem, další s mrkví, ale všechny se nám moc povedly. V celém přízemí školy to vonělo jako v lahůdkářství! Dali jsme je do ledničky, aby se do druhého dne pěkně zaležely. V pátek jsme poseděli u stromečku, ochutnávali pečivo od maminek a poslouchali koledy. Pak jsme se vydali stejně jako loni do parku před školou a ozdobili stromek pro zvířátka jablíčky, lojovými koulemi a křížalami. Po návratu do třídy jsme slavnostně prostřeli stoly a dali do trouby ohřát řízky od maminek. Hostina pak byla opravdu štědrovečerní. Vzájemně jsme si ochutnávali a chválili saláty. I rodičům jsme donesli! Nadílka pod stromečkem pak byla opravdu bohatá. Děkujeme, Ježíšku!
Fotky.

Třídní schůzky

07. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky se uskuteční ve středu 7. 1. 2015  ve všech třídách v těchto časech:
- 1. – 2. ročník od 16:30 hodin;
- 3. – 5. ročník od 17:00 hodin;
- 6. – 9. ročník od 17:30 hodin.
 --tta--

Mimořádná opatření

06. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem ke dvěma případům onemocnění žloutenkou typu A u žáků tříd 2.A a 7.B jsme ve spolupráci s Hygienickou stanicí Hlavního města Prahy přijali potřebná preventivní opatření. Týkají se chodu školní družiny a rozvrhu některých tříd. Podrobnější informace budou sděleny na třídních schůzkách. Děkujeme za pochopení.
PhDr. Bc. František Prokop

Staré pověsti pražské na hrachu a špejlích

04. 01. 2015 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 8. prosince 2014 odpoledne se v čase 14:15 – 17:00 v prvním patře budovy FZŠ Táborská uskutečnil workshop s názvem „Staré pověsti pražské na hrachu a špejlích“. Jak již název napovídá, jednalo se o stavění různých historických budov Prahy 4 a nejen geometrických útvarů s pomocí namočených hrachových kuliček a párátek... celý článek.

PF 2015

30. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci, přátelé, kamarádi. Děkujeme vám za podporu a těšíme se na spolupráci i v roce 2015. Přejeme vám mnoho úspěchů a pohody.
Vaše FZŠ Táborská

Vánoční trénink

21. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše Včeličky si opět zažily kouzlo vánočního tréninku. Ježíšek k nim přijde až po vánočních prázdninách, ale i tak si již tradičně mohly zkusit, jakoukoliv pozici ve stuntu.
Mgr. Karel Červený

Malé zavzpomínání na oborový den plný adventu a perníčkové vůně

21. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 27. listopadu se uskutečnil druhý oborový den oboru Sladká krása. Téma tohoto dne bylo udělat si adventní věnec z perníku. Po odměření všech ingrediencí jsme začali zpracovávat těsto. Hotové těsto jsme nechali chvíli odstát. Poté jsme ho vyváleli do placky, podle talíře vykrajovali obrysy věnce a ozdoby. Vše jsme vložili do předem rozpálené trouby. Po vyndání z trouby se ještě rozpálený perník potřel vajíčkem, aby byl lesklý. Když bylo vše upečené, vrhli jsme se na polevu z bílku, kterou jsme perník zdobili. Dostali jsme zdobící sáčky, vzali jsme si vychladlý perník a pustili se do zdobení. Bylo nám vysvětleno, jak si polevou přilepíme svíčky a ozdoby k věnci.  Všichni jsme si na tom dali hodně záležet a výsledky pak podle toho i vypadaly. Řekla bych, že se nám to i přes některé obtíže povedlo. Tento den bych ohodnotila velice dobře. Všichni jsme spolupracovali, zasmáli se i u toho a především se hodně naučili. Díky tomuto dni máme spoustu zkušeností do budoucnosti.
Veronika Boulová, 8.A

Zápis do prvních tříd a Den otevřených dveří

19. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis do prvních tříd se v naší škole uskuteční ve dnech 15., 20. a 22. 1. 2015 od 14 do 19 hodin.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Táborská ve školním roce 2015/16

O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Kritéria:
- děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (viz seznam spádových ulic) – 7 b.
- děti s trvalým bydlištěm v katastru Městské části Praha 4 – 4 b.
- děti s trvalým bydlištěm v Praze – 3 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu, ale s přechodným bydlištěm ve spádové oblasti – 2 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu – 1 b.
- děti mají alespoň jednoho sourozence na škole – 2 b.
- děti, které měly v loňském roce odklad ZŠ Táborská – 1 b.
V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v rámci základních kritérií rozhodne ředitel podle data narození.

Spádové ulice základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 4.


Na zápis do 1. tříd na FZŠ Táborská se můžete přihlásit předem. Rezervujte si čas, který Vám vyhovuje a nebudete muset čekat. Pokud Vám žádný z volných termínů nevyhovuje, určitě k nám přijďte i bez rezervace. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce. V případě jakýchkoli dotazů se prosíme obraťte na zástupce ředitele Mgr. Miroslava Hricze, tel. 724238323, e-mail: miroslav.hricz@zstaborska.cz.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ve středu 14. 1. 2015, od 9:00 do 16:00 hodin.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská

5.A na vánočních trzích

19. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 18.12.2014 byla třída 5.A na vánočních trzích. Nejdříve navštívila Staroměstské náměstí, pak následovalo Václavské náměstí a nakonec navštívila Náměstí Míru. Zjistila mnoho informací o různých částech náměstí. Například o Celetné ulici, říká se jí Celetná, protože dříve se tam pekly housky kterým se říkalo calty (celetky). Zažila opravdu krásné odpoledne s různými zajímavostmi. Doufáme, že si to zase někdy zopakujeme.
Vaše (naše) třída 5.A.

Spaní ve škole

18. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dne 9.12. spala naše třída 5.B ve škole. Večeři jsme měli ve formě švédských stolů z jídel co každý uvařil doma. Byly to samé vybrané pochoutky např. řízky, pizza, cukroví, palačinky atd. Po večeři jsme šli na Staroměstské náměstí. Tam jsme se koukli na pěkný vánoční stromeček a na trhy, kde jsme si koupili nějaké drobnosti. Když jsme se vrátili, šli jsme si zacvičit do tělocvičny. Zahráli jsme si vybíjenou, fotbal, cvičili jsme na kruzích a cvičili akrobacii. V deset večer jsme si pustili film: Zloba-královna černé magie. I slza ukápla. Ve dvanáct večer jsme šli spát. Mnozí z nás byli hodně dlouho vzhůru, protože někteří naši kamarádi chrápali na celou třídu. Budíček byl velmi krutý. Užili jsme si spoustu legrace a zábavy i s paní učitelkou. Moc jí děkujeme že to s námi přežila.
Za třídu 5.B Anička R.

Sběrový týden číslo 2

16. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví přátelé.
Kontejner naložený více než 4 a půl tunami sběru v pátek odjel, nejlepší třídy byly odměněny. Co zbývá dodat k předvánočnímu sběrovému týdnu? Velké poděkování vám všem, kteří jste se zapojili. Načerpejte síly a v únoru sběrové zápolení pokračuje!
Váš sběrový tým

Projektový den 5.B

07. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během projektového dne jsme pokračovali v projektu Poznáváme památky Prahy, kterým jsme se zabývali už v hodinách vlastivědy, informatiky, výtvarné výchovy a češtiny. Malovali jsme vybrané památky, vyhledávali o nich informace, psali zajímavé texty a vše prezentovali. A teď na závěr jsme je všechny viděli na vlastní oči! Prošli jsme se od Pražského hradu přes Karlův most na až Staroměstské náměstí a pražské památky si prohlédli nejen zvenku, ale některé z nich (např. Chrám sv. Víta a Chrám sv. Mikuláše) i vevnitř.

Včelky na vánočních trzích

06. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pokračujeme v milé tradici, kdy společně vyrazíme na vánoční trhy, kdy jako tým máme další společné zážitky a zkušenosti, spolu stuntujeme, prohlížíme výzdobu, krámky a koupíme si občas nějaké ty drobnosti. Plně se naladíme na nadcházející vánoční svátky. Tentokráte jsme navštívili náměstí Jiřího z Poděbrad, Žižkovský vysílač, Staroměstské náměstí, Prašnou bránu a Senovážné náměstí.


Mgr. Karel Červený

Předvánoční sběrový týden

05. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběrači papíru a elektrozařízení.
Pokud máte chuť zapojit se do dalšího kola celoroční sběrové soutěže, pak se budeme těšit na ranní setkání s vámi od úterý 9. do pátku 12. prosince, vždy mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře. A plnou náruč sběru s sebou!
Váš sběrový tým

Vystupujeme na Den školy

04. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již počtvrté mohli vidět naši spolužáci, rodiče a přátele školy naše vystoupení. Své umění ukázaly ti nejmenší, Růženka se svým groupem a pak tři soutěžní vystoupení z Plzně, show peeweesek a juniorek a group Kiki. Všem Včelkám a divákům moc děkujeme.

Mgr. Karel Červený

Ordinace v táborské zahradě

03. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Děti ze 4.A a 4.B pro vás v hodině AJ natočily krátký film z lékařského prostředí, a to v rámci tématického okruhu "Naše zdraví". Posuďte sami, jak se jim to povedlo.
Mgr. Lenka Jacko

Den školy

03. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

2.B vyrábí na Den školy

02. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pro nás druháčky bude Den školy 4.12. velkou událostí. Letos poprvé zkusíme, jaké to je, starat se o svůj stánek na předvánočních trzích, které jsou spojeny s oslavami. Proto jsme projektový den věnovali vyrábění a tvoření. Fotky z naší dílničky si můžete prohlédnou zde. Těšíme se, že náš stánek navštívíte a uvidíte, jací jsme šikulové a co všechno jsme dokázali vyrobit.
​Mgr. Ivana Procházková

Kampaň čistá škola

01. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky a kluci!
Chcete získat až 24 800Kč? Je to jednoduché! Průměrně za měsíc škola vydá 6200Kč na opravy. Pojďme tyto peníze využít jinak! Od 2.12 do konce března se bude konat akce: ČISTÁ ŠKOLA. Cílem této kampaně je, aby naše škola byla nezničená a čistá, aby se nám líbila. Pokud budeme od prosince do března  naší školu udržovat čistou, ušetříme peníze a budeme si moct něco koupit. O ušetřených penězích budeme rozhodovat my – žáci. I ty se můžeš zapojit! Jak??? Stačí chovat se normálně, např. nekreslit na dveře a zdi, neházet toaletní papíry na strop a také vyhazovat odpadky tam, kam patří a spousta dalších věcí. Říkáte si, že to je jednoduché, ale většina z vás na to často zapomíná. Buďte jedni z těch, kdo nám pomůžou, aby naše škola byla hezčí. Těšíme se na vaši pomoc a brzy se uvidíme v naší nové škole :)
Za Třetí oko Anička Růžičková, 5.B

Staré pověsti pražské na hrachu a špejlích

01. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Oborový den Graffiti

01. 12. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na oborovém dnu Graffiti se žáci nejdříve ve škole naučili, jak si udělat papírovou šablonu podle fotky. Pak už jsme se s hotovými šablonami vydali do centra do graffiti shopu pro spreje a pak na úplně první legální místo pro malování, Lennonovu zeď. Tam psali vzkazy možná už jejich babičky a dědečci. Každopádně je také zajímavá tím, že ji někdo v posledních dnech přetřel na bílo a zanechal tam pouze vzkaz Wall Is Over. Když jsme ke zdi dorazili, zdaleka už nebyla jen bílá. Nejdříve jsme si zkusili malbu sprejem přes šablony (měli jsme například šablonu našeho exprezidenta V. Havla), pak si každý našel místo pro vlastní psaný vzkaz. Také díky žákům naší základní školy si můžeme být jisti, že Lennonova i jiné zdi volné pro výtvarné a literární vyjádření veřejnosti „Are Never Over“.

S oborovým dnem v předvánoční Plzni

28. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vydali jsme se opět do dalšího krajského města, tentokráte do Plzně. Navštívili jsme židovskou synagogu, třetí největší na světě, centrum města a Techmanii (IQ park). Do sytosti jsme si to užili.Mgr. Karel Červený

Desatero sov

28. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se sdružením Ornita již naše škola v rámci environmentální výchovy spolupracuje několik let. Tentokrát jsme zažili program o sovách, které můžeme vidět i v okolí školy, ale i o druzích, se kterými se u nás často nesetkáte. Puštíka, kalouse i sovu pálenou jsme si mohli zblízka prohlédnout i pohladit. Nechyběla ani naše největší sova výr velký Mikeš, který je dokonce i filmovou hvězdou. Překvapením na závěr byla pro všechny sovice sněžná, která přiletěla snad přímo z příběhu Harryho Pottera, aby nás pobavila svými kousky. A jak, že je to s tou soví moudrostí? Můžete nosit sovy do Atén klidně dál :-) Fotogalerie k nahlédnutí zde.
Mgr. Dana Sládková

Říjnová kronika

27. 11. 2014 | O škole > Má historie > Kronika

Jak proběhl říjen ve škole? To zjistíte, pokud zalistujete naší školní kronikou za minulý měsíc! Příjemné počtení najdete zde.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Zlaté medaile z mezinárodní cheerové soutěže

26. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poprvé se mezinárodní soutěž Spirit cheer cup konala mimo Prahu. Přijeli jsme do Plzně se třemi soutěžními sestavami a jak jsme dopadli? :) Story cheer team peewee (téma Danger of a space) 6. místo. Jen o fous nám uteklo lepší umístění, 5. místo bylo lepší o jeden bod, 4. o dva body. Nato, že jsme museli na poslední chvíli předělávat sestavu, tak se nám to povedlo famózně. Group stunt peewee - 11. místo, první zkušenost Kiki M. s groupovou sestavou. Story cheer team junior coed+all girl level 4CZ (téma A wild west) - 1. místo. Všem Včelkám děkujeme za skvělou reprezentaci a úspěchy. Naposledy jsme vystupovali pod názvem Prague Dolphins. Delfínům tímto moc děkujeme :)
Mgr. Karel Červený

Zdi tělocvičny se otřásaly fanděním

23. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 19.11. se na naší škole uskutečnil florbalový turnaj 2.-5. tříd. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev a čas vyšel pouze na hru v základních kolech. Proto se musela finálová skupina dohrávat ve čtvrtek a na vítěze si jeden den počkat. Do finálové skupiny postoupily třídy 2.A, 3.A, 4.B a 5.A. Po velkém souboji,  za mohutného povzbuzování fanoušků, si putovní pohár ředitele školy odnesla  třída 5.A.  Novinkou letošního ročníku byla účast druhých tříd. I když sice nevyhráli, bude se muset s jejich týmy v příštím roce počítat. Byly opravdu dobří.  Děkujeme také deváťákům, kteří se role rozhodčích zhostili opravdu výborně. Doufáme, že příští rok bude školní florbalový turnaj stejně úspěšný jako tento.
Fotogalerie.
Anhelina a Danuška z 5.A

Tučňáci z Táborské vyhráli nad zebrami z Keni

21. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý jsme zažili opravdu úžasnou hru, kdy žáci ze 4.A a 4.B přes Skype hráli hádanky s dětmi z Nairobi v Keni. Hádali jsme zvířata. Děti z Afriky si pro nás připravili zebru, my pro ně tučňáka a vyhráli jsme! Následný rozhovor byl přínosný pro obě strany, výborně jsme se slyšeli i viděli, bylo jim dobře rozumět a hodně jsme se toho dověděli o životě v africkém slumu, neboli chudinské čtvrti z improvizovaných chatrčí, ve kterých tyto děti bohužel žijí. Svěřili se nám, že život tam opravdu není lehký, ale i tak se snaží vše vidět pozitivně. Vyprávěli nám o svých mazlíčcích (psech a kočkách), o jejich škole a oblíbeném jídle. Skype in the Classroom je skvělá příležitost spojit se se školou z téměř jakékoli části světa. Těšíme se na další setkání. Fotografie zde.

Čtu, čteš, čteme

20. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulý týden proběhla již třetí akce v rámci společného projektu tříd 1.C a 5.B, tentokrát zaměřená na čtenářství. Prvňáčci si donesli své oblíbené knížky, o kterých svým kamarádům z páté třídy povyprávěli, a páťáci jim na oplátku předvedli, jaké knihy oni měli rádi, když byli v první třídě. Každá dvojice si společně z knížky také četla a pak kreslila k příběhu ilustraci. Že si to všichni parádně užili, se můžete přesvědčit ve fotogalerii.
Mgr. Lucie Svobodová a PhDr. Jitka Svobodová

Výstava Naše cesta

19. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 3. listopadu jsme se 4.A navštívili výstavu Naše cesta. Během dvou hodin jsme si vyzkoušeli např. jaké je to projít místnost a poznávat předměty v úplné tmě, nastoupit do vlaku na invalidním vozíku, domluvit se s neslyšícím, zahrát si basketbal a floorball na vozíku, zdolat lezeckou stěnu se zavázanýma očima a mnoho dalšího. Celou dobu nás provázeli lidé, kteří žijí s nějakým hendikepem a seznámili nás s mnoha zajímavými pomůckami, které jim pomáhají. Po návštěvě této výstavy jsme odcházeli bohatší o nové zkušenosti, informace a zážitky. Všem doporučujeme na Výstaviště v Holešovicích do konce listopadu zajít.
Fotogalerie.

6.A hádá zvířata

18. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek nám paní učitelka z partnerské školy ve Francii nabídla, že si s námi přes Skype zahrají hru "Animal Mystery" - hádání zvířat. Taková nabídka se samozřejmě neodmítá. Procvičování slovíček, jednoduchých frází a otázek není nikdy dost. Vybrali jsme si chobotnici a Francouzi žraloka. Museli jsme správně klást otázky tak, abychom co nejdříve přišli na to, jaké zvíře si pro nás připravili. Hra trvala chviličku a tentokrát vyhráli žraloci. Po této hře jsme se s Francouzi po dvojicích seznamovali, komunikovali na daná témata a byla to legrace. Ještě trošku bojujeme s ostychem, ale určitě to dlouho nepotrvá a všichni se více rozmluvíme. Více k této akci zde.
Mgr. Lenka Jacko

4.A a 4.B nakoukla do Anglie

17. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek zažili čtvrťáci v hodině angličtiny svou první hru Mystery Skype. Zavolali jsme přes Skype do zahraničí a komunikovali s anglicky mluvícími žáky, které jsme samozřejmě i na obrazovce krásně viděli. Cílem hry bylo uhádnout, odkud kdo je. Byl to úžasný zážitek. Pomocí skvělé taktiky, správně kladených otázek a prací s mapou jsme se dostali až do anglického Manchesteru a hru jsme vyhráli! Děti z Británie uhodli Prahu chvilku po nás. Poté už jsme se ptali na nejrůznější otázky o životě v Británii, o jejich škole, oblíbených předmětech, koníčcích, o fotbale, atd. Naučili jsme se nová slovíčka a dokonce jsme si i zazpívali anglickou písničku. Více ve fotogalerii.
Mgr. Lenka Jacko

6.A volala do Indie

16. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu se v hodině angličtiny šesťáci přes Skype spojili se svými vrstevníky z Indie. Byl to nezapomenutelný zážitek - viděli jsme a mluvili jsme s dětmi a učiteli z šestého největšího města v Indii - Hyderabadu. Děti se snažily komunikovat v angličtině jak nejlépe uměly a vylepšovaly tím své komunikační kompetence. Hru Mystery Skype, ve které jsme hádali místo bydliště dětí na druhé straně drátu, naši šesťáci na plné čáře vyhráli! Velká gratulace! Fotografie zde.
Mgr. Lenka Jacko

Prag in Wittenberg: den čtvrtý

13. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Uteklo to jako voda a blíží se loučení s našimi německými přáteli a cesta domů... Ještě předtím jsme se ale stihli vyřádit i odpočinout si na tobogánech a v bazénech Fläming Therme. Již plánujeme, co připravíme pro další vyměnný pobyt v Praze my!
Mgr. Dana Sladkova a Bc. Daniela Cerna

Prag in Wittenberg: den třetí

12. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnešní den byl opět nabitý zážitky! Město Dessau nedaleko Wittenbergu je sídlem světoznámého muzea a moderního uměleckého směru Bauhaus. My jsme budovy Bauhausu navštívili a tvořili jsme podle pravidel této umělecké školy. Odpoledne nás čekala lezecká stěna, kde někteří předvedli svojí perfektní fyzickou zdatnost!
Mgr. Dana Sládková a Bc. Daniela Černá

Prag in Wittenberg: den druhý

11. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Do Prahy možná přijel Martin na bílém koni, my ve Wittenbergu jsme ale strávili odpoledne s Martinem Lutherem, poznali jsme jeho dům i historický význam. Během workshopu jsme si vyrobili různé módní doplňky z jeho doby. Dopoledne jsme ve škole hráli seznamovací hry, tvořili hudbu a soutěžili se Speed Stacks...
Mgr. Dana Sládková a Bc. Daniela Černá

9.A a Švédsko

11. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek deváťáci měli zajímavou hodinu angličtiny, tentokrát společně s žáky ze švédského Hjärup. Nejprve jsme opět hádali, odkud kdo je. Celkem brzy jsme zjistili, že jsou ze Skandinávie a pak už to šlo celkem hladce. Nezůstali jsme ale pouze u města a vesnice, tentokrát jsme se snažili pomocí otázek formy ANO/NE dopátrat více do detailu, a to až k jednotlivým školám. Pomocí různých map deváťáci našli švédskou školu Hjärupslundsskolan a mohli se tak podívat na jejich školní web. Pak už jsme se ptali na život ve Švédsku a na vše, co nás zajímalo. Žáci z 9.A se snažili komunikovat jak jen mohli a hodně se tím naučili. Švédové se ještě trošku styděli mluvit, anglicky ale mluví perfektně. Jsme moc rádi, že máme tuto výjimečnou příležitost procvičit si angličtinu a zeměpis zábavnou formou, a to vše díky tomuto unikátnímu projektu Mystery Skype. Fotogalerie.
Mgr. Lenka Jacko

Divadelní představení známých českých herců přímo u nás ve škole

11. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 U nás na škole se stále něco děje. V minulém týdnu jsme si vychutnali kulturní představení s předními českými herci. Přímo k nám do školy přijeli zahrát divadelní představení Jan Přeučil a Eva Hrušková. Divadlo bylo plné krásných písniček, pohybu a divadelních scének. Žádné dítko z prvního stupně, které divadlo navštívilo, nezůstalo sedět v koutě. Fotografie z akce si můžete prohlédnou zde.
Mgr. Ivana Procházková

Program primární prevence Unplugged

11. 11. 2014 | O škole > Projekty > Unplugged: Program primární prevence

 Unplugged je preventivní program určený dospívajícím ve věku 12 až 14 let. Cílem programu je snižování počtu dětí začínajících užívat návykové látky či oddalování přechodu od experimentování s drogami k pravidelnému užívání. Program vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, interaktivity a rozvoje sociálních dovedností. Naše škola program realizuje ve spolupráci Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v období 2013 - 2016). Jak to při realizaci programu vypadá se můžete podívat v reportáži České televize na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101108/obsah/362387-prevence-koureni-mladistvych.

Prag in Wittenberg: Den první

10. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí odpoledne jsme šťastně dorazili do Wittenbergu, města naší partnerské školy. Nervózní okamžiky seznámení se u většiny s novou rodinou snad brzy vystřídají zážitky z rozmanitých aktivit a poznávání nových míst. Těste se na další zprávy o nás!

Ocenění školní jídelny

10. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše školní jídelna se 1.10.2014 zúčastnila soutěže pro školní jídelny vyhlášené MČ Praha 4 – „NETRADIČNÍ POUŽITÍ PLODŮ PODZIMU VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ“. Pro tuto soutěž byl připraven pokrm:  Rybí kostky v cuketě, bramborovo-dýňové pyré. Podmínkou soutěže bylo zařazení pokrmu na jídelní lístek. Do soutěže bylo přihlášeno 11 školních jídelen základních škol a náš kolektiv školní jídelny se umístil na pěkném bronzovém místě. Porota, která posuzovala pokrmy byla ve složení: Ivana Staňková (zástupkyně starosty), Dana Křivánková-Klisáková (členka zastupitelstva), Bc. Eva Jedličková (vedoucí jídelny a mistrová odborného výcviku) a Eva Suková (vedoucí školní jídelny). Ocenění za toto umístění proběhlo 6.11.2014 na Nuselské radnici, kde kolektivu ŠJ a panu řediteli školy PhDr.Bc. Františku Prokopovi byl předán diplom za 3. místo v této soutěži. Věříme, že budeme mít i nadále mnoho spokojených strávníků!
Vedoucí ŠJ, J. Uhlíková

Tangramy s příběhy

06. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V říjnu se uskutečnil první matematický workshop s názvem Tangramy s příběhy. Žáci z prvního stupně sestavovali zvířátka, která se objevila v písničce od skladatelů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Svátek zvířat“. Druhostupňáci se ponořili do hlubin naší bájné historie a tvořili postavy, zvířata a stavby na motivy pověsti „O Brunclíkovi“. Účastníky sedm dílků hlavolamu natolik pohltilo, že musel být prodloužen čas konce dílničky. Tangram tedy ještě na naší škole neřekl svoje poslední slovo. Sledujte náš web a nástěnku v učebně matematiky. (Podle přiloženého návodu si jej můžete zhotovit doma sami ..zde. Stačí jen rozstříhat a začít tvořit.)
Fotogalerie
Za matematický tým Mgr. Petra Prokopová Machalová

Na zájezdě ve Švýcarsku

02. 11. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 O podzimních prázdninách tradičně naši žáci vyrážejí za hranice. Poprvé jsme se podívali do Švýcarska do kouzelného Luzernu. Inspiraci jsme nalezli v Legolandu, kde je miniatura právě tohoto města. Cestu i přestup v Luzernu jsme zvládli. Před námi se objevil majestátný Pilatus (podle legendy zde zemřel Pilát Pontský). Po ubytování v hotelu jsme ihned vyrazili do města. Velmi jsme se těšili na Kaplový most s vodní věží. V řece Reuss pluly kachny, labutě a racci, které jsme krmili. Vyrazili jsme dále do města a zhlédli malebné a útulné uličky, bytelnou pevnost, jezuitský kostel, Lví pomník. Fascinující byla noční prohlídka Luzernu.Lákala nás vyjížďka po Lucernském jezeře. Nemohli jsme si nechat ujít tuto příležitost. Rackové cestovali s námi a neustále žadonili o kousek chleba. V obci Weggis jsme se vydrápali k lanovce, kde jsme zjistili, že jízda je opravdu moc drahá a nestojí to za to. Náladu jsme si nenechali zkazit a užívali jsme si alpskou přírodu plnými doušky. Jsme velmi rádi, že jsme toto město navštívili a bohatě si užili krásné dny prázdnin ve Švýcarsku, které byly spojené s ochutnávkou sýrů a čokolády.
Mgr. Karel Červený

9.A na Islandu

31. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek jsme měli hodinu angličtiny, kdy jsme se přes Skype spojili se školou z Islandu. Takhle akci hodnotí žáci z 9.A: "Líbilo se mi, že jsme takhle spolupracovali. Mám radost, že tuhle možnost máme. Naučíme se tak toho hodně a dozvídáme se něco o jiných zemích. Dostáváme možnost mluvit i s někým jiným, než mezi sebou ve škole."..."Bohužel, hodně z nás se ale stydělo a bálo mluvit."..."Skypovala jsem poprvé a bylo mi trapné mluvit s cizími dětmi. Určitě by se ale  časem všichni z nás více zapojili a rozmluvili. Příště se budu víc snažit mluvit, snad bude další příležitost."..."Super bylo, že jsme viděli Island, aniž bychom museli někam cestovat. Ukázali nám výhled z okna  a viděli jsme pěkné městečko a sníh!"..."Já jsem se hodně ptala a tak jsem se toho dozvěděla hodně. Byli jsme překvapeni, že v jejich škole je pouze 15 žáků a všechny jsme viděli."..."Mě překvapilo, že i malé děti (3.-4. třída) mluvily perfektně anglicky." Také můžete nahlédnout do fotogalerie.
žáci z 9.A a Mgr. Lenka Jacko

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

29. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy.
Pokud se chcete ohlédnout za uplynulým školním rokem či se dozvědět informace o naší škole, můžete využít výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2013/14. Děkuji Vám za podporu, která je pro naši školu důležitá a těším se na další spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop

2.A Dostihová v Chuchli

27. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V loňském roce jsme v naší DUHOVÉ třídě vystřídali barvy duhy, letos jsme se změnili na třídu DOSTIHOVOU. Při projektovém dni vedly naše kroky na závodiště do Velké Chuchle, kde jsme si prohlédli stáje, nakrmili koníky a dozvěděli se plno zajímavostí. Víte třeba, že kůň dokáže běžet až 60km rychlostí? Nebo že bělouš se narodí tmavý? A že koni stačí 4h spánku? To a plno dalšího my už víme. Na památku jsme dostali opravdové podkovy a na jaře se do Chuchle vypravíme znovu. Ale už i s rodiči na dostihy. Zafandíme si a třeba i zasázíme. Zatím závodíme na našem třídním závodišti ve skupinkách hnědáků, ryzáků, grošáků, běloušů a vraníků. Podívejte se, jak jsme se v Chuchli měli ZDE.

2.A NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

27. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Není nad to vyzkoušet si teorii v praxi! To, co jsme se naučili v dopravní výchově v prvouce, jsme si procvičili na dopravním hřišti u Muzea policie. Jezdili jsme podle semaforů, řadili se do jízdních pruhů a řídili se dopravními značkami. Jízdu na kolech i koloběžkách jsme zvládli bez kolizí a dopoledne jsme si užili! V Muzeu policie jsme si pak prohlédli zbraně, uniformy a výstroj policistů. Každý si pak mohl udělat otisk prstu a prohlédnout si ho přes lupu. Pár fotek z této akce ZDE.

Comenius v Turecku

20. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmičlená posádka dětí 2. stupně se v pátek večer vrátila z výměnného pobytu v tureckém Izmiru. Máme za sebou spoustu úžasných aktivit, které se konaly jak na prestižní soukromé škole Özel Cakabey Lisesi, tak v terénu. Veškeré aktivity byly v angličtině a možností se v jazyce procvičit bylo nespočet. Měli jsme i hodinu s rodilými mluvčími z Británie, ale i turecké děti této školy mluví plynule anglicky. V terénu jsme hlavně natáčeli, a to například ve starověké řecké obci Pergamonu, ve velkoměstě iónského Řecka - Efesu, nebo v malebné vesničce Sirince. Seznámili jsme se s jejich kulturou, navštívili místní restaurace, naučili se spoustu nových věcí a díky pohostinnosti tureckých rodin a učitelů si děti tento pobyt maximálně užily. Všichni byli nadšeni a máme na co vzpomínat. Více k tomuto projektu naleznete zde.
za Comenius tým Mgr. Lenka Jacko

Deskohraní

17. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První říjnové pondělí se děti z pátých tříd zúčastnily festivalu Deskohraní, které se konalo v Tyršově domě na Malé Straně. Co je Deskohraní? Festival plný deskových a karetních her, předváděček, turnajů, volného hraní a jiných atrakcí. Moc jsme si to užili. Fotky hovoří za vše.
Mgr. Petra Prokopová Machalová

Bezplatné doučování z matematiky

16. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
chceme vás informovat o možnosti bezplatného doučování z matematiky, které se na naší škole bude i letos konat ve spolupráci se studenty učitelství matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doučování je možné využít k doplnění látky po absenci, opakování před prověrkami, ale např. pro i ty, kdo by se chtěli připravovat na přijímací zkoušky. Stačí se přihlásit alespoň den předem osobně v kabinetu matematiky nebo mailem na adrese karel.zavrel@zstaborska.cz nebo petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz
Doučování se koná každé ÚTERÝ, ČTVRTEK a PÁTEK nultou hodinu, tj. 7:20 – 7:55.
Za matematický tým Mgr. Karel Zavřel a Mgr. Petra Prokopová Machalová

Platby koužků

16. 10. 2014 | Žáci > Kroužky

Milí rodiče, děkuji všem, kteří již zaplatili svůj kroužek. Pokud se Vám stalo, že jste zaplatili kroužek, který se neotevřel, nebo který neproběhne, prosím: Napište email na barbora.kunakova@zstaborska.cz -> Jméno kroužku, dítěte, uhrazenou částku a účet, na který Vám můžeme peníze vrátit. Vaše platby Vám budou vráceny během příštího týdne. Zároveň prosím rodiče, kteří ještě neuhradili kurzovné za toto pololetí, aby tak udělali nejpozději během příštího týdne.
Děkuji, Bára Kuňáková, Klub Volného času

TÁBORÁČEK PRO ČTYŘKU

14. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V sobotu 4.10.2014 uspořádala MČ Prahy 4 akci s názvem Koncert pro čtyřku, kde vedle známých zpěváků různých žánrů zazpíval i školní pěvecký sbor Táboráček. Zazněly mimo jiné pohádková Kdybys byla vlaštovkou či Podvečerní písnička Emila Straška a Václava Čtvrtka. I přes počáteční technické problémy se dětem dobře zpívalo a jejich snahu publikum ocenilo zaslouženým potleskem. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Sladká krása - oborový den č. 1 – 8. 10. 2014

13. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nejdříve jsme si řekli, co budeme dnes vařit – třené těsto a pudinkový krém, ze kterých budeme vyrábět mini dorty. Nejdříve jsme si udělali návrhy a poté jsme začali tvořit těsto a krém. Když bylo vše hotové, pomocí vykrajovátek a skleniček jsme vykrajovali tvary z těsta. Na těsto potom přišel krém – těsto – krém. Zdobícími sáčky jsme dortíky zdobili zbytky krému, dělali jsme různé kytičky apod. Nakonec jsme vše vyfotili a mohli sníst, ale všichni byli přejedení vším tím ochutnáváním krémů, že výrobky raději odnesli domů rodině. Po dojedení a uklizení jsme si ještě říkali, jak bude vypadat naše oborová práce, a na internetu jsme zjišťovali, jaké jsou zdobící techniky dortů. Během tohoto dne jsme se toho spoustu naučili, zjistili, jaké jsou techniky zdobení dortů a také vše ochutnali.

Růženka a Eliška excelovaly ve školní soutěži

12. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Fyzická zdatnost je základ cheerleadingu, proto jsme se rozhodli zjistit, jak jsou na tom naše peeweeska. Disciplíny se skládaly z počtu lehů-sedů, dřepů a posilování tricepsových a zádových svalů během jedné minuty. První místo za I. stupeň získala Růženka z 3.B a za II. stupeň  Eliška z 6.A.Mgr. Karel Červený

Comenius - Turecko

12. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skupinka 7 dětí ze 7. a 9. tříd, zapojená do projektu Comenius, dorazila v pátek večer  v pořádku do tureckého Izmiru. Nezahálíme. Už komunikujeme v angličtině, vymýšlíme scénář ke své zmodernizované legendě, cestujeme, fotíme, natáčíme, ochutnáváme místní speciality a poznáváme krásy Turecka. Počasí je nádherné - 28 stupňů a sluníčko.
Váš Comenius tým

Oborový den SVĚT KOLEM NÁS

09. 10. 2014 | Žáci > Oborové dny

 První oborový den jsem viděla přes Skype africké děti a to mě moc zaujalo, mohla jsem si s nimi anglicky promluvit a zeptat se je na různé otázky. Hádali jsme, kde žijí a nakonec jsem to uhádla já a to mi udělalo radost. Žijí v největším slumu v Nairobi - Keňa. Taky nám zazpívali moc pěknou písničku s tanečkem. Je mi těchto dětí moc líto a proto bych jim chtěla pomoc. Až dosáhnu vhodného věku na to, abych mohla darovat peníze a budu mít už třeba práci nebo víc peněz, ráda pomohu. Když vidím, jak jsou šťastný za každou korunu, přijde mi nutné abych jim pomohla. Když jsem se jich zeptala, co by dělali, kdyby vyhráli milion dolarů, řekli, že by je darovali chudým! Ráda bych jim poslala např. něco k Vánocům (pastelky, pomůcky do školy nebo hračku). Chtěla bych říct, že jsem v oborový den viděla věci, které si ani nedokáži představit. A teprve až teď si uvědomuji, jaké velké mám štěstí. Pár fotografií zde.
Klárka Mattanelli, 7.B

informace ohledně kroužků

09. 10. 2014 | Žáci > Kroužky

Z důvodu nemoci lektorky dnes 9.10. FIMO Hrátky odpadají. Hodina bude nahrazena dle pokynů lektora.

Z důvodu pracovního výjezdu pedagogického sboru odpadají v týdnu 13. - 17. 10. tyto kroužky:
Angličtina pro první třídy – pouze skupina Mgr. Lucie Svobodové – bude nahrazeno v červnu
Angličtina pro druhé třídy – pouze skupina Mgr. Lucie Svobodové – bude nahrazeno v červnu
Flétna II – Hodina bude nahrazena dle pokynů lektora
Cheerleaders – Hodina bude nahrazena dle pokynů lektora

Děkujeme za pochopení

S oborovým dnem do Pardubic

08. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nadále pokračujeme v poznávání krajských měst naší vlasti. Vydali jsme se do města perníků, který někteří z nás okusili, uviděli útulné, ale zároveň úchvatné centrum města, které je postaveno v renesančním duchu, impozantní zámek a navštívili jsme i dostihové závodiště, kde bude zanedlouho probíhat Velká pardubická.

Mgr. Karel Červený

Mystery Skype v 7.A

06. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek jsme si v hodině AJ přes Skype volali se školou z jiné země. Zahráli jsme si takovou hru. Nejprve jsme hádali, odkud jsou, a oni zas, odkud jsme my. Když zjistili, že jsme z České republiky, tak hned uhodli, že jsme z Prahy. Přestože jsme měli systematičtější otázky a zjistili jsme dřív než oni, o jakou zemi se jedná, potom nám chvíli trvalo, než jsme přišli na jejich vesnici, francouzský Draguignan. Měli to jednodušší. Poté jsme se představovali a ptali na vše, co jsme chtěli vědět. Měli horší výslovnost, než my. Občas bylo těžké jejich přízvuku porozumět, ale zvládli jsme to. Všichni se bavili a užili si to. Více info zde.
Tereza Šafářová, 7.B a Beata Nováková, 7.A

Jste sběroví machři!

03. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Přátelé, jen tak lze vyjádřit naši radost z účasti v prvním kole letošní sběrové soutěže. Přinesli jste více než 7 tun starého papíru – a dokonce se zapojily všechny třídy. Velkým překvapením pro nás byli prvňáčci, kteří rovnou zaútočili na celkové vedení v celoroční soutěži. Ale čeká nás ještě několik sběrových týdnů a vše může být jinak. Jak vše nakonec dopadne, to záleží pouze na vás. Za sběr i za odevzdané elektrozařízení moc děkujeme. Celkové výsledky prvního kola sběrové soutěže naleznete zde.
Váš sběrový tým

Tajemství "Mystery Skype" odhaleno

02. 10. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnes jsme si v hodině AJ společně s páťáky ze školy St. Molaga's Senior National School z irského Dublinu zahráli hru Mystery Skype, oblíbenou žáky po celém světě. Setkali jsme se na Skypu a měli jsme za úkol pomocí správně kladených otázek zjistit, odkud druhá škola ... celý článek.
Fotografie z akce zde.
Mgr. Lenka Jacko

INFORMACE ohledně kroužků

02. 10. 2014 | Žáci > Kroužky

Mílí rodiče
Některé kroužky se nenaplnily – viz seznam níže. Nenajdete – li svůj kroužek na níže uvedeném seznamu, kroužek se otevírá, pro mladší děti si lektoři chodí do družiny. Pokud nebude na této nástěnce sděleno jinak (viz jmenné seznamy dětí v přeplněných kroužcích), kroužek probíhá pro Vaše dítě v čase a na místě uvedeném v letáku.
Nenaplněné kroužky – LETOS NEOTEVÍRÁME:
FLÉTNA I., KUKYHO KAMARÁDI, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, MALÉR, KONVERZACE FJ, KONVERZACE NJ, FRANCOUZŠTINA, FRANCOUZŠTINA HROU, NĚMČINA HROU
Rodičům, kteří již zaplatili za kroužek, který se neotevírá, budou peníze vráceny.

Pozn: FOTBAL
- kroužek fotbal tento pátek z osobních důvodů lektora bohužel neproběhne! Hodina bude nahrazena. Kdy a jakým způsobem se dozvíte přímo od lektora Petra Bureše nejpozději na první lekci v pátek 10.10.
Děkuji za pochopení, Bára Kuňáková

Opět v centru zábavy a radosti

27. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rok se s rokem sešel a my jsme opět vyrazili do Legolandu. Každý si přišel na své. Hned po otevření brány zábavného parku, každý věděl, kam půjde, bude to ninja, horská dráha, pyramida, či bionicle? Prostě Legoland je tím pravým místem, kde vždy zažijeme spoustu radosti, a proto tam jezdíme každý rok.

Mgr. Karel Červený

Pro sběrové fanoušky: Startuje nový ročník soutěže!

24. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví fandové, moc vám děkujeme za fantastickou účast v loňském ročníku celoškolní sběrové soutěže. Vaše sběrová pomoc nám nečekaně přinesla odměnu 4.000,- Kč za 2. místo ve sběru papíru a dokonce 1. místo v množství odevzdaných PET lahví od provozovatele meziškolní soutěže. Školní sběrová soutěž pokračuje i letos a začínáme již v úterý 30. září. Nosit starý papír pak můžete až do pátku 3. října -  vždy mezi 7.30 a 8.00 bude sběrový tým připraven na školním dvoře. Odebíráme také vysloužilé drobné elektrozařízení a PET lahve. Záleží pouze na vás, zda loňská vítězná třída udrží korunu sběrového krále. Přijďte, těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

7.A a komiks

21. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 17. 9. jsme se třídou a s paní učitelkou Svobodovou vyrazily do GUD, neboli galerie umění pro děti. Hned když jsme vešli, přivítala nás milá paní, která se představila jako Tereza. Odložili jsme si věci a sedli si do místnosti, která byla hned u vchodu. Řekli jsme si něco krátkého o komiksu a dozvěděli se něco více... celý článek.
Matylda Winterová

Nabídka kroužků

19. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a milí žáci, vítejte u naší nové nabídky kroužků! Letos jsme pro Vás přichystali více než 40 kroužků. Je Vaše dítě umělecky, sportovně, nebo jazykově nadané? A nebo si chce jen tak hrát, rozvíjet své dovednosti a znalosti v nějakém oboru? Přihlašte ho na některý z našich kroužků. Už se na něj těší naši lektoři.  Pokud se chcete do nějakého kroužku přihlásit, vyplňte prosím přihlášku a do 26.9. ji odevzdejte p. Kuňákové nebo třídnímu učiteli. Bude-li ve Vámi vybraném kroužku volné místo, moc rádi Vás do něj zapíšeme. Tak si pospěšte, o spoustu kroužků je velký zájem! Kurzovné se hradí ve sborovně u p. Kuňákové: V úterý, čtvrtek a pátek od 7:45 do 8:10, případně paní hospodářce Ivě Szentpéteryové každý den v dopoledních hodinách, nebo bezhotovostně ve prospěch účtu: 47936041/0100, variabilní symbol:2014129. Do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte a název kroužku. Kurzovné uhraďte nejpozději do 19.10. Děkujeme.
Za Klub volného času  Bc. Barbora Kuňáková

ANGLIČTINA PRO PRVNÍ ROČNÍKY

19. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

ANGLIČTINA PRO PRVNÍ ROČNÍKY ZAČÍNÁ 23.9.2014 a probíhá každé úterý a čtvrtek od 12:05 do 12:50.
Platbu za tento kroužek prosíme do 26.9.2014 do rukou Báry Kuňákové. Platby se přijímají v úterý, ve čtvrtek a v pátek (sborovna: 7:45-8:15, Klubíčko: 16:00-16:30) nebo na č.ú.47936041/0100, variabilní symbol 2014123, do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte a AJ pro 1.třídy. Děkujeme. Rozdělení žáků do skupin naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

7. A na exkurzi v Nižboru

13. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme rádi historii a nejraději ji objevujeme v praxi a v terénu. V poněkud menším počtu vyrazila 7. A na zámek Nižbor, aby si zopakovala své znalosti o Keltech. Milujeme hrané dokumenty a zhlédli jsme poutavou formou film, ve kterém jsme se dozvěděli další zvláštnosti ze života našich předků. Měli jsme naplánováno shlédnout i oppidum, ale místní les, resp. jeho nepřístupnost po nedávných deštích nám to neumožnil. Nakonec jsme nakrmili místní ptactvo a se skvělým pocitem jsme jeli domů.
Mgr. Karel Červený

Hlaste se na Oborové dny

11. 09. 2014 | Žáci > Oborové dny

Stejně jako v předchozích letech, i v letošním školním roce na žáky 2. stupně čeká devět zajímavých oborů, jimž se v průběhu roku budou věnovat. Obory byly žákům představeny ve čtvrtek 11. září. Od tohoto dne od 11 hodin je možné se na jednotlivé obory hlásit v 1. kole. Více informací naleznete zde.

Třídní schůzky ve třídě 2.B

09. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky ve třídě 2.B proběhnou ve středu 10. září 2014 už v 16 hodin. Vzhledem k nemoci třídní učitelky I. Procházkové bude přítomna zastupující třídní učitelka L. Kotoučková a zástupce ředitele M. Hricz.
--- tta ---

Vystupujeme na Koncertě pro Čtyřku

04. 09. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola byla požádána, aby vystoupila na Praze 4 u obchodního centra Arkády, kde ukázala své umění v cheerleadingu. Část našich Včelek má také i zlato v hrdle, což ukázala svým zpěvem v dětském pěveckém sboru.

Mgr. Karel Červený

Výlet na Konopiště

31. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Včelky si vybraly v anketě, že se chtějí podívat na Benešovsko, konkrétně na zámek Konopiště. Z výletu jsme si odnesli spoustu zážitků. Viděli jsme medvěda, který zrovna svačil meloun, zajímavou prohlídku s mnoha loveckými trofejemi, úžasné dravce a hlavně jsme si v zámeckém parku zastuntovali :)
Mgr. Karel Červený

Návštěva Benešova

31. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci výletu na státní zámek Konopiště jsme navštívili i město Benešov. Moc se nám líbilo jeho kouzelné náměstí. Návštěvou Benešova jsme zakončili krásný výlet.


Mgr. Karel Červený

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZAČÍNÁ 1. ZÁŘÍ

29. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsou sice ještě prázdniny, ale my už připravujeme nový školní rok. Zahájíme jej 1. září 2014. A jak bude vše probíhat?

1. září 2014
7:20 - 9:55 – 8. a 9. ročník
8:15 - 9:55 - 2. - 7. ročník

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí ve vestibulu školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Třídní schůzky
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v pondělí 1.9. – v 10 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročnících se uskuteční ve středu 10. září 2014 (!!! pozor změna: třídní schůzky budou probíhat vždy ve středu) v těchto časech:
2. ročník od 16:30 hodin;
3. – 5. ročník od 17:00 hodin;
6. – 9. ročník od 17:30 hodin.
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka ve dnech 2. a 3.9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B, 1.C - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A - 8:15 - 12:25
9.A - 8:15 - 12:15

Výuka podle provizorního rozvrhu hodin bude probíhat 4. - 9. 9. 2014 a výuka podle stálého rozvrhu hodin bude zahájena ve středu 10. 9. 2014.

Školní družina uvítá žáky 1.9. od 10:00 do 17:30, od 2.9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2014/2015.

Vaše FZŠ Táborská

Cheerleadingové soustředění v Peruci u Loun

24. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po dvou letech jsme jeli opět na společné cheerleadingové soustředění, abychom se mohli plně připravit na novou sezónu. Sbíráme zkušenosti, nalézáme nové kamarády, navzájem si pomáháme. Po důkladné rozcvičce jsme si zaskákali a zastuntovali. Došlo i na akrobacii, ve které jsme se stále zlepšujeme. Druhý den za námi přijeli členové  nejlepšího groupu v republice JNS Pulse, kteří nám pomáhají vypilovat techniku a naučit se něco nového.


Mgr. Karel Červený

Informace pro strávníky školní jídelny

24. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 1.9. 2014 bude probíhat od 11.30 hod. – 12.30 hod. Další dny je výdej obědů již v klasickém režimu tzn. od 12.10 hod. – 14.00 hod. Za celý kolektiv školní kuchyně přejeme úspěšný školní rok a hodně spokojenosti s pokrmy v naší školní jídelně.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Společný závěrečný raut 1.A a 1.B

20. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na závěr školního roku třídy 1.A a 1.B společně uspořádaly „mlsací raut“. Nebylo to jen o jídle a o dobré společnosti, ale děti se také dozvěděly, jak se na rautu má člověk správně chovat a při jakých příležitostech se rauty pořádají. Nyní již děti své zkušenosti mohou využívat v praxi. Několik fotografií z našeho rautování si můžete prohlédnout zde. Těšíme se na další společné akce v druhé třídě.
Mgr. Ivana Procházková a PhDr. Ludmila Kotoučková

Pro rodiče budoucích prvňáčků

18. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
prázdniny utíkají jako voda a my už se nyní připravujeme na nový školní rok. Nové prvňáčky přivítáme v pondělí 1. září 2014 v 8:30 na školním hřišti. Zde se můžete podívat na seznam z květnové schůzky (věcí, které prvňáčci dostanou a těch, které je třeba dítěti pořídit).
Vaše FZŠ Táborská

Prohlídka Ústí nad Labem

17. 08. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na cheerleadingové soustředění jsme jeli vlakem. Vystoupili jsme v Ústí nad Labem a čekali na náš partnerský tým Dolphins. Čekání jsme si zkrátili menší prohlídkou města, kde jsme navštívili centrum a samozřejmě jsme nezapomněli si zastuntovat.

Mgr. Karel Červený

Ples jsme si užili, nemůžu mít hezčí vzpomínku

19. 07. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákyně 9. tříd vzpomínají na poslední dny školní docházky na ZŠ Táborská.

Ples byl naprosto úžasný, vůbec jsem nečekala, že se takhle povede. Byla jsem hrozně překvapená, jak krásná byla výzdoba. (hlavně po tom, co osmáci/budoucí deváťáci říkali, jak nic nestíhají) Tak ještě jednou díky! Jsem moc vděčná taky kapele 5xZavřel za hudbu a panu učiteli za to, že se nakonec nechal přemluvit. Poslední zvonění bylo taky krásné a oběd výborný. Nemohla bych mít hezčí poslední vzpomínku na mojí školu, budu si vás všechny pamatovat.

S láskou Naty Schejbalová, 9.A26. června jsme měli absolventský ples, jehož výzdoba byla velmi pěkná, za její přípravu děkujeme třídě 8.A. Příjemné bylo nejen to, že v sále nebylo ani moc velké horko, ale i to, že nám hrála kapela 5xZavřel. Bylo to určitě lepší, než pouštět písničky z počítače. Ohňostroj byl letos nejhezčí, díky nápadu pana učitele Hricze, který k ohňostroji pustil písničku Haleluya. Aspoň za třídu 9.B, můžu říct, že jsme si ples užili. V poslední školní den jsme druhou hodinu strávili s prvňáčky, abychom se s nimi rozloučili a aby nám předvedli, co si pro nás připravili. Při posledním zvonění, kdy zněla písnička We are the champions, nás odváděli ze školy. Byl to zvláštní zážitek, když jste se na to 8krát dívali jako tleskající na schodech a teď jste to byli Vy, kterým ostatní tleskali. Slavnostní oběd byl dobrý a 8.A zvládla organizaci i obsluhu. Dort byl krásný a také velmi dobrý. Za třídu 9.B děkujeme 8.A a všem, kteří se na plese a slavnostním obědě podíleli.

Nikola Svinková za třídu 9.B
--- tta ---

FZŠ Táborská se loučila s žáky 9. tříd

05. 07. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

K tradicím naší školy v závěru roku patří ABSOLVENTSKÝ PLES žáků 9. tříd. Ten letošní proběhl ve čtvrtek 26. 6. 2014 a byl ve stylu RETRO. Slavnostní nástup, předání doktorátů a čestných uznání za obhajoby oborových prací, šerpování absolventů i předtančení tříd 9.A a 9.B zachycuje naše fotoreportáž. V pátek 27. 6. se sešli s deváťáky naši nejmenší prvňáčci, nejprve zarecitovali báseň a poté si všichni společně zazpívali. Ještě společné foto a pak už přišla chvíle posledního zvonění, kdy žáci prvních tříd odvádějí deváťáky na slavnostní rozlučkový oběd. Poslední zvonění naleznete ve fotogalerii.
Mgr. Miroslav Hricz

Prázdninový provoz

30. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dětem už začaly prázdniny a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2014/2015.
Vaše FZŠ Táborská

BAREVNÉ DNY V 1.A DUHOVÉ POKRAČOVALY

30. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rádi bychom se s vámi podělili o pár fotografií z našich barevných dní. Květnová barva byla fialová, a přestože ji asi více nosí holčičky, nenechali se ani kluci zahanbit. Moc jim to v ní slušelo. Posuďte sami. Na poslední měsíc červen jsme si naplánovali den proužkovaný. A to byla teprve pastva pro oči! Za celý školní rok jsme si užili devět barevných dnů a moc jsme se u nich pobavili.

Pozvánka na OHŇOSTROJ

24. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme na slavnostní ohňostroj ve čtvrtek 26. 6. 2014 ve 21.50 hodin v parku před budovou školy.

14. ABSOLVENTSKÝ PLES

23. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zveme Vás na 14. absolventský ples 9. tříd ve stylu RETRO, který se koná ve čtvrtek 26. 6. 2014 od 19 hodin v divadelním sále naší školy. Prodej vstupenek byl zahájen, možnost zakoupení u paní učitelky Svobodové nebo v kanceláři FZŠ Táborská.
9.A a 9.B

Paleontologové z 1.B

22. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáčci 1.B si vyzkoušeli práci paleontologů a dozvěděli se spoustu zajímavých informací z období prvohor. Už jste někdy zkoušeli vydobývat z hornin fosílie? Paleontologové z 1.B ano. Fotografie z naší dílničky si můžete prohlédnou zde.
Mgr. Ivana Procházková

Piknik prvních tříd

21. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První třídy si společně užily hrové dopoledne spojené s piknikem a mlsáním. Počasí nám přálo a sluníčko nám na naše společné řádění ale i lenošení krásně svítilo. Fotografie z našeho dne si můžete prohlédnout zde.

Čtení prvňáků s deváťáky

20. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tak jako v minulých letech i letos proběhlo čtení prvňáčků s deváťáky. Malí i velcí si to společně užili, příští rok proto budeme tuto aktivitu zase opakovat. Foto zde.

Návštěva vodního světa

20. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 2.A zakončila velké prvoučné téma o vodě návštěvou vodního světa ve sportovním parku Gutovka. Počasí nám naštěstí vyšlo, takže jsme si mohli vodu pěkně užít a vyzkoušet nejrůznější vodní šrouby a stavidla.
Fotky ke zhlédnutí zde.

Páťáci a sedmáci v Krkonoších

17. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 5.B a 7. ročníku navštívili Krkonoše. Sedmáci měli ve srovnání se svými mladšími spolužáky rozdílný program. Zahráli si na barbarské národy, které různými hrami obsazovaly území římské říše. Využili jsme velmi slunečného počasí a hodně času jsme trávili v bazénu. Jeden den jsme věnovali výletu na nejvyšší horu České republiky (Sněžku) a jednou nohou jsme se objevili i v sousedním Polsku.
Mgr. Karel Červený

Páťáci a sedmáci v Krkonoších

17. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 5.B a 7. ročníku navštívili Krkonoše. Sedmáci měli ve srovnání se svými mladšími spolužáky rozdílný program. Zahráli si na barbarské národy, které různými hrami obsazovaly území římské říše. Využili jsme velmi slunečného počasí a hodně času jsme trávili v bazénu. Jeden den jsme věnovali výletu na nejvyšší horu České republiky (Sněžku) a jednou nohou jsme se objevili i v sousedním Polsku.
Mgr. Karel Červený

Sedmihorky

17. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 9. června jsme po dvou letech vyrazili na vytoužený výjezd. Tentokrát do Autocampu Sedmihorky. Jak už to na našich výjezdech bývá, vlak měl výluku, takže se cesta trochu protáhla, ale to nám vůbec nevadilo. Počasí nám přálo až moc - bylo strašné vedro, ale na koupání a beach volejbal bylo ideální. Sice jsme nechodili na tolik výšlapů, kolik paní učitelka Svobodová plánovala, ale o to víc jsme se věnovali nácviku předtančení na ples a zdokonalování ve volejbalu :) Stihli jsme i bowling a výlet na Janovu vyhlídku. Také jsme zjistili, že máme v učitelském sboru výborného kytaristu a zpěváka - pana učitele Zavřela. Bohužel to byl náš poslední společný výjezd, ale všichni jsme si ho nádherně užili :)
Máří Košťálová, 9.A

Rozdělení prvňáčků do prvních tříd ve šk. roce 2014/2015

16. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném květnovém setkání. Přejeme Vám příjemné prázdniny a 1. září se už moc těšíme u nás na viděnou!
Vaše FZŠ Táborská

Finále sběrové soutěže je tady

16. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední sběrový týden tohoto školního roku proběhne od úterý 17. do pátku 20. června. Máte tak, milí sběroví přátelé, poslední šanci na vítězství. Stále totiž není jasné, která třída získá celkové vítězství - hraje se tedy o vše. Tak sbírejte o 106 a vozte či noste starý papír vždy od 7.30 do 8.00 na školní dvůr. Záleží pouze na vás, kdo získá dort pro celkového vítěze.
P.S. Bereme samozřejmě i vysloužilé elektrozařízení.
Váš sběrový tým

Focení tříd

13. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

18.6. 2014 proběhne FOCENÍ TŘÍD. 1. vyučovací hodina začíná až v 8.30 h! Děkujeme za pochopení.
Vaše ZŠ Táborská

Zprávy z Veletova

11. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Podívejte se na videopozdrav z Veletova.
-- tta --

Za geologickou minulostí!

10. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Za letního počasí vyrazila třída 9.B na exkurzi do Geoparku v Botanické zahradě PřF UK, aby prozkoumala horniny typické pro naše území, jejich složení a původ. Z názorných vzorků můžeme dokonce vyčíst, jak je oblast stará nebo kteří živočichové v té době žili... A koho horniny příliš nenadchly, obdivoval unikátní kvetoucí liliovník tulipánokvětý. Najdete ho také v geoparku!
Mgr. Dana Sládková

Škola v přírodě druhých tříd

09. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 ŠvP v Zásadě se nám moc povedla. Počasí nám přálo, nikdo neochořel, užili jsme si spousty her, legrace a zábavy. Vrchol pobytu byl výlet vláčkem do Pěnčína, návštěva ekofarmy, korálková dílna a foukání skla v malé sklárně přímo v Zásadě. Naprostá tečka byla bojovka, kterou jsme zažili poslední večer po setmění. Fotky k nahlédnutí zde.

RETRO výjezd 9.B

09. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Co mají společného Kolín, Veletov a Tři Dvory?
A co znamená "Šimone, už tam budeme?" nebo "Hele autobus" ?
Tak to ví pouze účastníci výjezdu třídy 9.B.
Už brzy se dozvíte více.
-- tta --

Výlet do zoo

08. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Škola již skončila a začaly prázdniny. Školní cheerky si však vybraly výlet do pražské zoo. Byly tam sice už mnohokrát. Úžasná a roztomilá zvířata již známe, ale cheerovat před nimi jsme ještě nezkusili. Parádně jsme si užili slunečný den a již se těšíme na další sezónu, soutěže a výlety.
Mgr. Karel Červený

Novinky ze školy v přírodě prvňáčků

07. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek jsme na na škole v přírodě podnikli výlet parníkem po Orlické přehradě. Nebyl to žádný Titanik, a tak plavba dopadla výborně. Prošli jsme zámek Orlík, poobědvali v trávě řízek jako sloní ucho a zahráli si hry. Po návratu se náš penzion proměnil v karnevalový rej masek. Fotky z našich dnů si můžete prohlédnout zde.

Úžasný úspěch školních cheerek v soutěži Talent roku 2014

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše děvčata byla za naši školu nominována do soutěže Talent roku 2014. Všechny tři kategorie (Laura ze 7.A jako jednotlivec za II. stupeň, prvostupňové cheerky jako kolektiv a Růženka z 2.B jako jednotlivec za I. stupeň) se dostaly do užšího finálového kola. Gratulujeme. Držme všem pěsti, ať jsou úspěšné.
zdroj: https://www.facebook.com/talentroku/photos
Mgr. Karel Červený

Vystoupení na Jarních slavnostech

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na další významné akci naší školy nesměla chybět naše cheerová účast. Johanka s Áňou ukázaly své duo z mistrovství republiky, kde skončily čtvrté. Vystoupení se všem líbilo a již během tance obecenstvo tleskalo, tak dynamicky ...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Dvakrát jsme vystupovali na pražském krajském kole OVOV

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po našem úspěchu na okresním kole OVOV a finále her 4x4 na Praze 4 nás organizátoři požádali, abychom vystoupili i na krajském kole v Praze, které se konalo ve dvou dnech. Milujeme cheerleading, a proto jsem vystoupili se svou sestavou. Díky našim zkušenostem jsme sebevědomější a umíme naplno prodat naše umění. Vystoupení se nám povedlo a byli jsme pozváni na republikové finále OVOV, které se bude konat v září v Praze, již se těšíme.
Mgr. Karel Červený

Cheerový výlet na Petřín a Pražský hrad

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým se dočkal dalšího výletu. Cheerky si v anketě odhlasovaly, že se chtějí podívat na Petřínskou rozhlednu. Sluneční neděle velmi přála našemu výletu. Od školy jsme se tramvají dostali k lanovce. Stoupli jsme si dozadu, abychom měli nádherný výhled na naši matičku Prahu. Sotva jsme se dostali z lanovky do Růžového sadu, už jsme měli strašně velkou touhu postavit pyramidu a vytvořit cheerové pózy. Kolemjdoucí, ať už Češi, nebo cizinci se zastavovali...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Máří z 9.A se konečně dočkala

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po loňském zranění se Máří nemohla zúčastnit žádné sportovní akce, což ji hodně mrzelo. Mohla si tedy plně vynahradit účinkování v cheerové školní soutěži. Se svým spolužákem Jirkou (8.A) zajeli cheerové duo...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Boreš z 6.B ovládl školní akrobatickou soutěž

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šesťáci prostě válí. Sotva přišli na druhý stupeň, nepotřebovali dobu hájení na rozkoukání. Jsou úspěšní v mnoha sportech. Naposledy se předvedl Boreš, který svůj um ukázal spolužákům a jednoznačně měl nejlepší sestavu. Ví o svém talentu a umu...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Kouzelný Berlín

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je tu jaro a opět nás čeká výlet do zahraničí. Po Vídni jsme navštívili Berlín, další hlavní město našeho souseda.
První den odpoledne, bylo ve znamení nakupování, které si náš cestovatelský klub velmi oblíbil. V podvečer jsme okusili nejlepší kebab v Berlíně, který byl silně pálivý...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Půl bodu od medaile

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět bramborová medaile. Děvčata v hip hopu vybojovala nádherné 4. místo na mistrovství republiky v cheerleadingu, v kategorii Doubles hip hop cheer dance. Nádherně zajela svoji sestavu. Ladné pohybu streetu i drsný hip hop s kouzelným úsměvem...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Včelky poprvé na mistrovství republiky

06. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dotřetice všeho dobrého, jak se říká. Dvakrát jsme se snažili jet na mistrovství republiky v cheerleadingu a kvůli zraněním jsme jet nemohli. Letos se to podařilo ve velkém. Poprvé bylo vytvořeno předkolo, ve kterém pět nejlepších účastníků v dané kategorii postoupí do finále. Prvostupňoví se předvedli v individuálních vystoupeních. Růženka a Barunka nadchly porotu, která se o nich zmínila, že jsou velkými talenty. Není to jen tak placnutí do vody, poněvadž v takové rychlosti má porota pouze pár vteřin na popsání vystoupení... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Včelky mají talent

05. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nová soutěž „Včelky mají talent“ byla zrealizována pro naše školní cheerky. Není důležité ukázat své umění v akrobacii a cheerleadingu, ale dívky musí prokázat svoji kreativitu v tanci, v kresbě týmového maskota, či originálně se prezentovat v maškarním. V pilotním ročníku zvítězila Andulka z 3. A, gratulujeme.
Mgr. Karel Červený

Růženka excelovala i v akrobacii

04. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po školním cheerleadingovém úspěchu zabodovala Růženka i v akrobacii, poslední školní soutěži v tomto školním roce.
Nejde jen o to, aby soutěžící ukázal daný prvek, ale záleží i na provedení. Na druhém místě se umístila Kiki z 3. A a bronz si odnesla Barunka z 3. A. Nejlepším chlapcem se stal Marek ze 4. B. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.
Mgr. Karel Červený

Upozornění pro rodiče

04. 06. 2014 | Školní jídelna > Aktuality

Vrácení přeplatků v tomto školním roce:
* přeplatek stravného ve výši 1.000,- Kč a více bude vrácen na účet strávníka převodním příkazem
* přeplatek stravného v částce pod 1.000,- Kč si bude možné vyzvednout od 23.6. – 4.7. 2014 od 6.30 – 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny.
V případě nevyzvednutí přeplatku bude tento automaticky převeden do následujícího školního roku. Variabilní symbol u strávníků je celou školní docházku neměnný.
Kolektiv kuchyně přeje Všem našim strávníkům krásné prožití letních prázdnin.
J.Uhlíková, Vedoucí školní jídelny

Růženka obhájila zlatou medaili

03. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již tradičně se v červnu koná školní cheerleadingová soutěž. Každé děvče muselo ukázat své cheerleadingové dovednosti. Během školního roku se všechna nesmírně zlepšila a konkurence byla velká. Růženka z 2. B potvrdila své kvality a po roce opět získala zlatou medaili. Stříbrnou medaili si odnesla Barunka z 3. A a bronz si rozdělily Kiki z 3. A a Niky z 5. A.
Mgr. Karel Červený

Pozdrav ze školy v přírodě z 1. tříd

03. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Všichni cestovatelé z 1. tříd dorazili do středověké tvrze v pořádku. Nyní si užíváme sluníčka, dobrého jídla a krásné přírody kolem nás. Fotky z naší školy můžete průběžne sledovat ve fotogalerii. Posíláme pozdravy!

Ohlédnutí za nejvýznamnější sportovní akcí tohoto roku

03. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od března do května probíhaly na celé Praze 4 sportovní soutěže mezi základními školami nazvané 4x4 Letní hry Prahy 4. Po dvou letech si naši žáci opět změřili síly v basketbale, florbalu, házené, vybíjené, přehazované, kopané...celý článek.
Mgr. Hana Fialová

Táborská je vicemistrem republiky

02. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým čekala poslední soutěž, druhé mistrovství republiky, které se konalo v Liberci. Získali jsme skvělé zkušenosti a naplno si užívali soutěžní atmosféru. Johanka z 9. B a absolventka Áňa vybojovaly nádherné druhé místo, za které jim gratulujeme.
Mgr. Karel Červený

Páťáci a šesťáci v Krkonoších

01. 06. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5. B, 6. A a 6. B se vydaly na nejvyššího pohoří naší republiky. V podhůří Krkonoš jsme se ubytovali v retroparku Dolní Sejfy.
5. B měla vlastní program, šesťáci si po adaptačním kurzu, kdy absolvovali cestu do pravěku, se najednou ocitli na sklonku římské říše. Převtělili se do barbarských národů Vizigótů, Ostrogótů, Vandalů a Franků. Formou her získávali jednotlivá území skomírající římské říše. Základem každé civilizace je obchod, proto vyrazili do blízké vesnice, Mladé Buky, kde měli formou hry „Dědeček měnil, až vyměnil“získat nejhodnotnější věc. Někteří přinesli hodnotné kousky. Své vyměněné zboží museli přenést přes bazén na pevninu, aby se dostali z Britských ostrovů na území dnešní Francie. Naši žáci vytvářeli města, předměty, připomněli si uzly. Vrcholem her byly strategické bitvy – Bitva pěti armád a Námořní bitva. Bylo by škoda, kdybychom neprozkoumali nádherné prostředí. Vydali jsme se na horskou túru z Pece pod Sněžkou až na nejvyšší horu České republiky, na skok jsme se podívali k našim sousedům do Polska.
Mgr. Karel Červený

Středověká škola v přírodě žáků 4. tříd

31. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V sobotu jsme všichni šťastně doputovali do středověké osady Hrdlička, kde nás čekalo a stále ještě čeká spousta dobrodružství, her, zábavy, tvoření i výuky na naší univerzitě. Počasí nám zatím přeje, tak snad nám to vydrží. Bohužel středověké mobilní a internetové připojení nedovoluje připojit se k webu, ale kdyby se dělo něco důležitého, určitě Vám dáme vědět. A poté, co si užijeme dobu bláznivých účesů, karnevalů, alchymie či nápojů lásky, se těšíme zase na shledání v Praze! Náš kočár dorazí zpět v pátek 6.6. 2014 mezi 14. - 15. hodinou opět před ZŠ Táborská!

Wittenberg v Praze

30. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulý týden jsme přivítali žáky a kamarády z naší partnerské školy v Německu. Tradiční akce se velmi vydařila, letní počasí nám dovolilo užít si v lese geocaching a zapádlovat si na lodích na Vltavě. Během workshopů ve škole jsme se učili irský tanec, vyráběli jsme pro sebe navzájem módní placky i staročeské krkonošské vánoční ozdoby! Také jsme navštívili černé divadlo a muzeum čokolády. Fotky si můžete prohlédnout v galerii. Na podzim opět vyrážíme na výměnu do Wittenbergu my, proto neváhejte a přihlaste se již nyní, aby vám neunikly jedinečné zážitky a zajímavé zkušenosti!​
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Helena Suchánková

Kroužky končí, již teď se ale můžete těšit na ty příští!

28. 05. 2014 | Žáci > Kroužky

 Vážení rodiče a milí žáci,
v tomto týdnu končí většina kroužků Klubu volného času při ZŠ Táborská. Začátkem června ještě proběhnou náhrady těch kroužků, které se v posledních dnech neuskutečnily. Nebuďte však smutní! Již teď pracujeme na nových kroužcích pro příští školní rok a určitě se máte na co těšit! Kompletní nabídku kroužků obdržíte opět v září! Těšíte se? My ano! :)
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera​

Jarní slavnosti již ve čtvrtek 29. května!​

28. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Morčata na prázdniny

27. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pomalu se blíží letní prázdniny a ani naše morčata z chováku nechtějí zůstat ve škole! Využijte možnosti půjčit si zvířátko a zkusit o něj pečovat! Morče s vámi může lehce i cestovat, všechna zvířata vám půjčíme s veškerým vybavením. Morčata si můžete prohlédnout a pohladit i během Jarních slavností. Přijďte navštívit náš stánek!
Mgr. Dana Sládková

Kroužky během Jarních slavností

27. 05. 2014 | Žáci > Kroužky

Ve čtvrtek 29.5.2014 proběhnou pouze tyto kroužky: Angličtina pro 1. třídu,  Angličtina pro 2. třídu a Anglická komunikace. Z provozních důvodů se neuskuteční kroužek Cheerleaders - akrobacie, Badminton, Floorbal a kroužek Fimo. Neodučené hodiny budou nahrazeny v červnu. Děkujeme za pochopení.
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

Třídní schůzky I. stupně - 26.5. 2014

23. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Začátek třídních schůzek:
1. - 2. ročník - 16:30
3. - 4. ročník a 5.B - 17:00
5.A bude mít třídní schůzky v náhradním termínu 2.6. 2014 v 17.00 h.
Těšíme se na Vás!

Velký úspěch našich sportovců

21. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V obvodním kole Odznaku všestrannosti pro naši školu vybojovali 2 bronzové medaile BOREŠ ŠTEFFL ze 6.A a LUKÁŠ ZADRAŽIL z 8.A ! Díky nim a dalším 13 závodníkům jsme získali z dvaceti škol Prahy 4 krásné 5. místo! Děkujeme také nejmladšímu účastníku našeho týmu MARKU PÉCHY z 4.B...celý článek.
Mgr. Hana Fialová

Kroužek angličtiny - pozor změna!

20. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kroužek Angličtiny pro 1. ročník paní učitelky Sládkové se ve čtvrtek 22. 5. 2014 neuskuteční. Kroužek AJ s paní uč. Krátkou a s paní uč. Svobodovou v tomto termínu proběhne beze změn. Neodučené hodiny budou nahrazeny v červnu. Děkujeme za pochopení.
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

Táboráček zpíval maminkám

19. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 K příležitosti květnového svátku matek školní pěvecký sbor připravil maminkám dárek v podobě lidových i umělých písní s doprovodem Orffových nástrojů či pohybovým doprovodem, kde mimo jiné zaznělo dílo dvojice Emila Straška a Václava Čtvrtka Podvečerní písnička. Výkon sboru byl oceněn zaslouženým potleskem! Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Byli jsme u toho!

18. 05. 2014 | O škole > Má historie > Kronika

Pro vás jsme byli s projektem Comenius, sdíleli jsme zážitky z oborového dne, podnikli jsme cesty do zahraničí a sledovali napínavé okamžiky her 4x4. A ještě mnohem více! Prolistujte dubnovou kronikou, ať víte, co se děje!
Mgr. Lenka Jacko a Mgr. Dana Sládková

Vařili jsme se šéfkuchařem Fa La FOOD

16. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pondělní menu 12.5. jsme vařili se šéfkuchařem fa LA Food organizováno společností LA Food, s.r.o.
Více info zde.

2.B Ptačí budky

16. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve spolupráci s Ornitou jsme v zimě vyrobili pět ptačích budek, které jsme umístili do parku před školou. Naším úkolem bylo budky sledovat a vést si záznamy o tom, zda se v některé z nich neuhnízdili ptáci. Ve čtvrtek 15.5. za námi přijel pan ornitolog a šli jsme se společně podívat, zda byly naše budky ptákům k užitku.
Fotogalerie
Mgr. Jana Bezecná

ZŠ Táborská v Mellendorfu

14. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět máme za sebou další z tradičních výměnných pobytů s partnerskou školou z Mellendorfu u Hannoveru. Tentokrát sedm žáků naší školy zavítalo do německých rodin, kde si zdokonalili své jazykové a komunikační schopnosti. Kromě navázání nových přátelství a spousty zajímavých zážitků jsme toho také mnoho viděli. Navštívili jsme Hannover a dozvěděli jsme se něco z jeho historie, podívali jsme se do malebného středověkého městečka a na zámek Celle a samozřejmě jsme si prohlédli Mellendorf a užili si v tamní škole několik hudebních, výtvarných a sportovních aktivit. Jak to všechno probíhalo, si prohlédněte zde. Pokud se chcete do dalších výměnných pobytů zapojit, není nic jednoduššího, než se nám přihlásit!
PhDr. Bc. František Prokop a Mgr. Roman Kučera

Máme vynikající 4. místo z přehazované

07. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vytvořila se nová skvělá parta dívek, 6. a 7. ročníku, která opět dala o sobě vědět na Praze 4. Nejsme sportovní školou, svým sportovním zázemím se nemůžeme srovnávat s ostatními, ale  naším know how je týmová práce. V týmu máme mnoho individualit a sebevědomých osobností, nikoliv však egoistických... celý článek.
Mgr. Karel Červený

BAREVNÉ DNY V 1.A

06. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 1.A Duhové pokračují barevné dny. Všechny barvy duhy jsme již vystřídali, a tak jsme se vrhli na barvy ostatní.
Na začátku března jsme si užili černou barvu. A vůbec nám z ní nebylo smutno! Vypadali jsme jak členové sicilské mafie, nechyběly černé brýle i paruky! Posuďte sami, jak nám to slušelo. A duben? Ten jsme uvítali v barvě bílé. To jsme se zas změnili ve třídu andílků. Vždyť my taky andílci jsme..../ ale jen když spíme.../ říká paní učitelka. Už se těšíme na další barvičky!
Fotogalerie.

Ze žáčků 1.B se stali přírodovědci

06. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše třída opět nezahálela a vydala se poznávat přírodní zákoutí Prahy. Tentokrát naše kroky směřovaly do Stanice přírodovědců, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o zvířatech. Chtěli byste například vědět, jak poznáte samečka papouška od samičky? A zajímá vás, proč už nebudete vonět, když vás poplije lama? Odpovědi na všechny tyto otázky již znají děti z 1.B! Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Ivana Procházková

Předposlední sběrový týden ve znamení 5.B

04. 05. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přátelé naší sběrové soutěže.
Dubnové kolo celoroční soutěže ovládla třída 5.B, která přinesla téměř 1259 kg starého papíru. Čeká nás ale ještě poslední červnové kolo, které určí celkového vítěze. Chystá se snad některá z tříd k závěrečnému útoku na čelní umístění? A co na to 5.B? Sbírejte. Čas rozhodnutí se blíží! Výsledky dubnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Ředitelské volno

29. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče.
V návaznosti na květnové státní svátky jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a na dny 2. a 9. 5. 2014 vyhlásit z provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina a školní jídelna bude ve dnech ředitelského volna uzavřena. Věřím, že tyto dny využijete k aktivnímu odpočinku. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dnes vaříme se šéfkuchařem firmy LA Food

28. 04. 2014 | Školní jídelna > Aktuality
Zeměpisná exkurze do Schöny a Hřenska

27. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šestý ročník má již za sebou učivo litosféry, hydrosféry a atmosféry. Proto bylo na čase, aby naši žáci poznali teoretické znalosti v praxi. Nejvhodnější místo pro zopakování této látky se nachází na česko-německé hranici. Vydali jsme se proto v sobotu vlakem do německé Schöny... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Mezinárodní setkání v Praze očima žákyně 8.A

25. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Bylo horké sluneční odpoledne. Po škole jsme se s holkami rozhodly, že si ještě zajdeme na zmrzlinu i přes to, že mají přijet naši cizinci. Náš plán selhal a my jsme přiběhly na poslední chvíli, abychom se stihly uvítat a představit. Párkrát jsem se rozhlédla po nových tvářích, moc velký dojem na mě neudělaly....celý článek.
Fotoprezentace.
Iva Hoangová, 8.A

V srdci Hané

25. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše kroky se zaměřily v poslední oborový den do Olomouce a na Svatý Kopeček. Místní veřejnou dopravou jsme vyjeli k bazilice Navštívení Panny Marie, kde se nám rozprostřel nádherný pohled na celou Olomouc. Zlatý hřeb tohoto městečka je však místní zoologická zahrada. Byl to úchvatný zážitek vidět spícího dikobraza, šplhajícího nosála, létajícího netopýra. Získali jsme nové poznatky o zvířatech žijících mimo naši republiku. Po poledni jsme se vydali do centra města Olomouc, kde jsme byli překvapení nádherným náměstím, kde se nachází orloj, morový sloup a secesní zástavba. Všech pět oborových dnů stálo za to. Poznali jsme různé kontrasty i podobnosti jednotlivých krajských měst. Teď hurá dopilovat naše oborové práce, ať jsou excelentní na obhajobách, které nás čekají.
Mgr. Karel Červený

Třetí ročník a zase vítězství

24. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již potřetí se naše škola zúčastnila soutěže ve sběru mobilních telefonů, kterou pořádá městská část Praha 4. A opět jsme obhájili první místo. Třetí vítězství v řadě tak patří naší škole. Moc děkujeme všem, kteří jste vysloužilé mobilní telefony do soutěže poskytli - jsme rádi, že vás máme. Získaná finanční odměna bude použita na školní soutěže. Děkujeme.
--tta--

Poohlédnutí za výletem do Řezna

24. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Prohlédněte si fotovideo a fotokoláž a připomeňte si zážitky z cesty našich žáků do německého města Regensburg.


Mgr. Karel Červený

Poohlédnutí za projektem Comenius v Itálii

23. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podívejte se na fotokoláž a fotovideo, jak jsme pracovali na projektu a poznali krásy Itálie.Mgr. Karel Červený

Film makers a naše tradice

23. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V posledním oborovém dni všichni dokončili své reklamy, vložili je do svých krátkých filmů, vše jsme sestříhali, přidali hudbu, titulky a bylo hotovo. Zde je pár ukázek: Cyril a Terezka (6.B), Betty (9.A) a Vendy (6.A). V druhé polovině oborového dne jsme se pak soustředili na české dubnové tradice, a to zejména na Velikonoce, čarodějnice či apríl. Naše nahrávky ještě zpracováváme. V říjnu je budeme prezentovat partnerským školám na výjezdu v Turecku.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Předposlední sběrový týden

17. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přátelé, předposlední sběrový týden tohoto školního roku je před námi a záleží jen a jen na vás, zda zamícháte současným pořadím tříd. Stále platí, že zvítězit v celoroční soutěži může každá třída bez ohledu na dosavadní výsledky. Jak? Je to prosté – stačí přinést nejvíce starého papíru ze všech. Tak do toho. Uvidíme se od úterý 22. do pátku 25. dubna vždy od 7.30 do 8.00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Třídní schůzky

16. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední třídní schůzky se tentokrát uskuteční ve dvou termínech:
v pondělí 26. 5. 2014:
- 1.– 2. ročník od 16:30 hodin
- 3.– 5. ročník od 17:00 hodin
v pondělí 2. 6. 2014:
- 6.– 9. ročník od 17:30 hodin
-- tta --

Táboráček zahájil Jarní Petrklíč

16. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v letošním roce se školní pěvecký sbor Táboráček zúčastnil hudebního festivalu malých a mladých muzikantů Jarní Petrklíč 2014, který se konal v Kulturním centru v Jesenici u Prahy. Krásné čestné uznání sbor získal za interpretaci lidové písně Kudy, kudy, kudy cestička a za předvedení písně od současného hudebního skladatele Jana Vičara Kampak pluje malá lodička? Za svůj výkon byl sbor oceněn zaslouženým potleskem. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Zelená velikonoční dílnička v 1.B

16. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V naší třídě jsme se rozhodli, udělat si o projektovém dnu rukodělnou dílničku na velikonoční téma. Vyráběli jsme různé dekorace a nezapomněli jsme si připravit o velké přestávce společnou zelenou svačinku z čerstvého chlebíčka, másla a námi vypěstovanou řeřichou. Na náš školní den se můžete podívat ve fotogalerii. Krásné Velikonoce přeje 1.B!
Mgr. Ivana Procházková

Comenius v Praze

15. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V dubnu proběhla další schůzka týmu Comenius, tentokrát u nás v Praze. Opět se setkali žáci i učitelé ze všech partnerských škol – z Itálie, Turecka, Polska a České republiky. V programu se kromě seznamovacích aktivit žáci zúčastnili dramatického workshopu Táni Tobolové, kde ze sebe shodili všechen stud a připravili se tím na natáčení svých krátkých filmů. Ve workshopu pana učitele Nováka se žáci naučili tančit polku či walz, zatímco paní učitelka Sládková nás naučila vyrábět krásné dárky z Fimo hmoty. Dále jsme navštívili studia Barrandov a pak hurá do své vlastní filmové tvorby. Jako prostředí pro své natáčení jsme si vybrali Zlatou uličku, Karlův most, Kampu, Staroměstskou věž či Vyšehradské kasematy. Všichni jsme si to náramně užili. Více ve fotogalerii nebo projektovém blogu.
za Comenius tým Mgr. Lenka Jacko

Velká kočičí pohádka

14. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 3. dubna se v našem divadelním sále konalo představení, které nacvičila třída 6.A,  spolu s paní učitelkou Jitkou Svobodovou. Jednalo se o Velkou kočičí pohádku na motivy Karla Čapka. Seznámili jsme se s princeznou, kouzelníkem, detektivy, a napjatě jsme čekali, jak to dopadne s ukradenou kočkou Jůrou. Sledovali jsme skvělé kostýmy, kulisy a hlavně výkony všech herců. Generálka proběhla o den dříve pro děti z prvních tříd, takže tréma stačila opadnout. A jak už to tak v pohádkách bývá, nakonec všechno dobře dopadlo. Děti se dočkaly několika potlesků a my už se těšíme, co si pro nás připraví příště.

Třídní schůzky

14. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 14. 4. 2014 v těchto časech:
- 1.– 2. ročník od 16:30 hodin
- 4.– 5. ročník + třída 3.B od 17:00 hodin
- 6.– 9. ročník od 17:30 hodin
Třída 3.A bude mít třídní schůzky v náhradním termínu. Zákonní zástupci žáků budou o termínu schůzky včas informováni.
-- tta --

Školní družina v srpnu 2014

12. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků, MČ Praha 4 nabízí žákům z Prahy 4 možnost navštěvovat školní družinu během měsíce srpna 2014 ve Škole Kavčí hory, K Sídlišti 840, Praha 4  za podmínky, že každý týden bude přihlášeno v oddělení školní družiny minimálně 20 dětí. Úplata za pobyt v družině je 500,- Kč a bude hrazena v ZŠ Táborská v kanceláři paní hospodářky (současně s odevzdáním přihlášky) nejpozději do 5. 5. 2014. Zaplacením úplaty rodiče potvrzují závazně účast svého dítěte v letní školní družině. Přihlášky jsou ke stažení zde. Stravné (žáci 7 – 10 let 60,- Kč, žáci 11 – 14 let 62,- Kč / 1 oběd) rodiče zaplatí do 13. 6. 2014 dle pokynů uvedených v přihlášce.
Mgr. Roman Kučera, Klub volného času při ZŠ Táborská​

Odznak všestrannosti FZŠ Táborské

08. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Táborský čtrnáctiboj je inspirovaný projektem OVOV (sportovní všestrannosti), kterým učitelé tělesné výchovy pozvedli zájem žáků naší školy o sport a tělesnou výchovu. Ve svém premiérovém ročníku se zapojilo všech 153 žáků na II. stupni. Táborská všestrannost se skládá z pěti disciplín z atletiky (běh na 40 metrů, Cooperův vytrvalostní běh na 12 minut, skok daleký, hod míčkem a skok daleký z místa), z pěti testů fyzických zdatností (trojskok z místa do dálky, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo za 1 minutu, počet přítahů na lavičce za 1 minutu a počet leh-sedů za 1 minutu) a čtyř disciplín ...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Mezinárodní návštěva Comenius v Praze

07. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento týden (4.-11.4.) máme na naší škole návštěvu z Turecka, Itálie a Polska. V pátek všichni dorazili a ubytovali se v rodinách. V sobotu přišly na řadu seznamovací aktivity a začali jsme pracovat na projektu e-Motion Pictures. V neděli jsme se podívali na Pražský hrad, Karlův most a Kampu a natočili zde první snímky do projektu. Čeká nás náročný týden se spoustou aktivit v anglickém jazyce. Všichni se moc těšíme na nové zážitky při seznamování se s jinou kulturou.
za Comenius tým Mgr. Lenka Jacko

eTwinning - 6.AB

03. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projekt, který realizujeme společně s našimi francouzskými partnery, stále pokračuje. V březnu jsme natáčeli rozhovory se známou osobností. Zde se můžete podívat, jak to dopadlo. :)
Mgr. Lenka Jacko

Včeličky byly nominovány na Talent roku 2014

01. 04. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým FZŠ Táborské Cheerleaders Bees v loňském školním roce začínal s deseti žákyněmi. Jsme rádi, že potvrdily své kvality postupem do užšího kola „Talent roku 2013“. Rok předtím jsme se věnovali hlavně gymnastice, ve které pokračujeme, přidali jsme však v tanečním umění a vytváření lidských pyramid. Letos má náš tým skoro třicet dívek prvního stupně...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Růženka z 2.B získala nominaci za naši školu v soutěži Talent roku 2014

28. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Růženku by chtěla mít každá škola, každý tým. Je úžasnou osobností, která ví, že umí, ale nemá vůbec potřebu se chlubit, vychloubat, či pochválit. Je prostě skromným člověkem. Svůj všestranný sportovní talent dokazuje neustále. Ve svých výkonech, ať se týkají gymnastiky či míčových her, s absolutním přehledem předčí i své spolužáky z druhého stupně. Ať si vyzkouší jakýkoliv sport, je v něm nadprůměrná... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Laura ze 7.A byla nominována za naši školu do soutěže Talent roku 2014

26. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Laura je všestranný sportovní talent. Reprezentuje svoji školu v mnoha sportech, ať už je to vybíjená, přehazovaná, basketbal, či florbal. Přestože je sebevědomou osobností, má kolektivního ducha a dokáže se pro svůj tým vybičovat na maximum a přijmout roli, která vede... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Zahájili jsme cestu za medailí?

25. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 24. března byly slavnostně odstartovány sportovní hry 4x4. Jejich pořadatelem je již po několik let městská část Praha 4, soutěžícími jsou žáci základních škol. Naši sportovci obhajují sedmé místo z posledních her a věříme, že jsou i tentokrát skvěle připraveni. Ale přejme jim taky trochu toho sportovního štěstíčka a držme jim palce. Táborská do toho!!!
Informace a průběžné výsledky naleznete zde.
--tta--

V černé Ostravě

24. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtém oborovém dni jsme se vydali do Moravskoslezského kraje. Pojem černá Ostrava je spojen s typickou a symbolickou činností a to dolováním uhlí. Náš první cíl směřoval do muzea Vítkovických vysokých pecí, kde se zpracovávalo železo a dolovalo uhlí. Tato technická památka nám vyrazila dech. Majestátný železný kolos se nachází přímo ve městě. Vyjeli jsme výtahem nahoru a před námi se rozprostřela nejen část Vítkovic, ale i centrum Moravské Ostravy. Dozvěděli jsme se jak fungovala výroba železa, jaký byl vývoj pecí od 19. století. Další část naší exkurze směřovala do centra města, kde jsme navštívili starou i novou radnici. Z vyhlídkové věže jsme viděli jinou část Ostravy, a to hlavně její slezskou část. Poznali jsme jiný typ města, specifické nářečí a odnášeli si skvělé zážitky.
Mgr. Karel Červený

Oslava dne sv. Patrika

20. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na oborovém dni Irské tance a kultura jsme s několikadenním předstihem oslavili svátek patrona této země svatého Patrika, který připadá na 17. března. Protože je zvykem obléknout se do zeleného, ozdobili jsme si trička této barvy irskými motivy, připravili si na osvěžení zelenou limonádu a uspořádali pořádnou irskou tancovačku v divadelním sále. Jak jsme si to užili, se můžete podívat na foto zde.
Mgr. Lucie Svobodová

Film o Praze 4

18. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci oborového dne Film Makers ve čtvrtek dodělali své reklamy a pak vyrazili do okolí naší školy, natočit krátký film v angličtině. Cílem bylo představit našim partnerským školám z Itálie, Turecka a Polska nejbližší okolí FZŠ Táborské. A takhle to dopadlo.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Letem světem – západním směrem

17. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po severu, východu a jihu jsme se tentokrát v oborovém dnu vydali západním směrem. Narazili jsme na indiánské kmeny a věnovali svou pozornost materiálům, ze kterých si indiáni vyráběli oděvy a další výrobky. V příjemném prostředí ekologického centra Toulcův dvůr a inspirováni indiánskými povídkami jsme si vyrobili lapač snů a amulet. Pod ochranou jejich magické síly jsme se hned cítili lépe. Foto zde.
Mgr. Milada Syrovátková

Kouzlení, zaříkávání, přivolávání deště – ŠAMANI z 1.B

14. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Už jste někdy zažili přemíru energie, přemíru emocí, které jste nemohli ventilovat? Myslím, že každý z nás ten pocit zná. My v 1.B jsme se pokusili svoje emoce vybít na hudebně dramatické dílně Šaman. Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Ivana Procházková

Sicílie očima žákyně z 9.B

11. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve 13:20 jsme z letiště Václava Havla vyrazili letadlem do Benátek, kde jsme čekali na naše další letadlo do Sicílie. S paní učitelkou Lenkou Jacko a Lucií Svobodovou jsme si v Benátkách udělaly výlet na jeden malý ostrůvek - Murano. Byl velice hezký a neobvyklý... celý článek.
Ilona Burdejna, 9.B

Milí fanoušci sběrové soutěže.

06. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V únorovém kole jste přinesli tolik starého papíru, že jsme museli přiobjednat ještě jeden kontejner. Děkujeme, byli jste úžasní. Výsledky sběrového týdne naleznete zde. Nashledanou při dubnovém kole.
Váš sběrový tým.

Comenius - Sicílie

03. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skupinka šesti žáků 9. tříd se v sobotu odpoledne vrátila z dlouhé cesty - z městečka San Cataldo ležícího v centru Sicílie. Všichni jsme v pořádku a plni zážitků. V Itálii jsme se naučili spoustu nových věcí. Byla to lekce jak pro naše žáky, tak i pro učitele... celý článek.
Můžete se podívat na fotografie z výjezdu a nebo na blog v angličtině s našimi filmovými nahrávkami. Blog bude průběžně aktualizován.
Za Comenius tým Mgr. Lenka Jacko

V mrazivém Liberci

03. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Klub cestovatelů, aneb oborový den „Nejen prstem po mapě“ se vydal na svoji třetí severskou cestu. Navštívili jsme všechna severozápadní krajská města – Po Ústí nad Labem, Karlových Varech jsme dorazili do hlavního města Libereckého kraje. Tato města... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Recitační soutěž

02. 03. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Recitační soutěž proběhla v úterý 25. února. Všichni měli trému a přeříkávali si básničky pořád dokola. Nejdříve byl na řadě 1. stupeň a bylo jich mnoho. Pak byl na řadě 2. stupeň, nás bylo málo. Já jsem měla strach, že jsem to zkazila, ale dopadlo to takhle. Nakonec se mi to i líbilo. A tady jsou fotky ze soutěže.
Klára Mattanelli 6.B

Platby kroužků finišují!

28. 02. 2014 | O škole > Klub volného času

 Vážení rodiče, pokud jste dosud neuhradili kroužky pro 2. pololetí tohoto školního roku, prosíme, učiňte tak nejpozději do pondělí 10. března 2014. Platbu je možné uhradit hotově v pracovní dny od 8.00 do 8.10 h ve sborovně u p. Kučery nebo převodem na účet č. 47936041/0100, vyriab. symbol: 2013100, do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte + název kroužku (např. Kuky, Sport. příprava,…). Děkujeme.
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

Sicílie

27. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tým zapojený do projektu Comenius v neděli časně ráno po dlouhé a únavné cestě dorazil do městečka San Cataldo. Máme již za sebou dvě cesty letadlem, vřelé uvítání našimi italskými rodinami, seznámení se s mezinárodním týmem, intenzivní lekci italštiny, výlet do Palerma, ale hlavně spoustu práce s natáčením a pilováním angličtiny.
Váš Comenius tým

Kulatý stůl s panem ředitelem

23. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na začátku února uspořádal školní žákovský parlament Třetí oko druhý letošní kulatý stůl s panem ředitelem. Na kulatém stole zástupci žáků přednesli své návrhy, připomínky a podněty k chodu školy. Zápis ze zasedání si můžete přečíst zde.
Jaroslav Novák

Lednová kronika

17. 02. 2014 | O škole > Má historie > Kronika

Využijte jarní prázdniny k počtení si v naší školní kronice! Jaké zajímavosti, akce a soutěže se udály v měsíci lednu se dočtete právě zde!
Mgr. Lenka Jacko a Mgr. Dana Sládková

Crazy Clothes Shop

14. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nyní se žáci 3.A a 3.B v hodinách angličtiny věnují oblečení. Nejprve jsme se nejrůznější kousky oblečení naučili pojmenovat, nacvičili jsme jednoduché fráze, a pak už se děti pustily do scének v obchodě s bláznivým oblečením, do kterého každý přispěl nějakým zajímavým módním doplňkem - od puntíkovaných ponožek přes citrusové leginy, bláznivá trička a pestrobarevné šatičky až třeba po hranolkovou čepici. Byl to prostě "Crazy clothes shop". Zde je nahrávka z hodiny.
Mgr. Lenka Jacko

Den na "budku" ve 2.B

14. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 13.2. jsme měli projektový den jehož cílem bylo sestavení a vyvěšení ptačích budek. Jak se nám to povedlo se můžete podívat zde.
Mgr. Jana Bezecná

Film-makers natáčeli reklamy

09. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve třetím oborovém dni jsme se zaměřili na reklamu. První hodinu jsme se ve třídě dívali na reklamy různě ze světa. Pak jsme se pustili do vlastní tvorby v týmech. Já jsem navrhl téma reklamy na iPod. Poskytl jsem do týmu kameru a reklamu jsme společně v tělocvičně natočili. Pak jsem z kamery dal nahrávky do počítače, upravil je a dal do Movie Makeru. Přidal jsem tam triky, hudbu a titulky. Ostatní z týmu zatím na PC upravovali náš film z předchozích oboráků. Na minulém oboráku jsem nebyl, takže jsem nemohl moc svému týmu pomoct, ale tou reklamou jsem myslím pomohl. Už víme, že herci musí příště mluvit víc nahlas. Tady je má reklama.
Vojtěch Dolejš, 6.A

Sbírám, sbíráš, sbíráme…

08. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, další kolo celoroční sběrové soutěže začíná v úterý 11. února a potrvá do pátku 14. února. Přinést můžete nejen starý papír, ale také drobné vysloužilé elektrozařízení. Budeme se na vás těšit vždy mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým třídy 8.A

Vyhlášení výsledků literárních soutěží

07. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 4. února proběhlo v sále školy slavnostní vyhlášení výsledků literárních soutěží v českém a anglickém jazyce. Výherci obdrželi knížky jako poděkování za pěkné práce. Ti nejlepší svoji práci přečetli ostatním a sklidili za to velký potlesk. Všechny oceněné práce si můžete přečíst ve sbornících zde: Čj, Aj. Foto z vyhlašování si můžete prohlédnout zde.
PhDr. Jitka Svobodová a Mgr. Lucie Svobodová

Byl to poprask

07. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I přes nepříznivé rozlosování se naši basketbalisté 6. a 7. tříd  se svými soupeři doslova prali o každý míč. Sportovní školy Filosofská a Ohradní nás sice porazily, ale zápas s ZŠ Jílovskou byl koncertem pro oči všech. Dařila se střelba, přihrávky, uvolňování a konečný výsledek 27:14  hovoří za vše. Škoda, že se nám tak nedařilo se ZŠ Ohradní. Tady stálo štěstí na straně soupeře. Když se podařilo přejít do protiútoku, koše prostě nepadaly a nepadaly. I tak jsme v počtu pouhých 7 hráčů podali výborný výsledek. Děkujeme za bojovnost, která se někdy cení víc než vítězství.

Barevné dny v 1.A "DUHOVÉ"

07. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti z 1.A si celé první pololetí užívaly barev duhy. Jak takové barevné dny probíhají? Vždy na začátku měsíce přijdou všichni oblečení do jedné barvy. Září bylo například zelené. Vypadalo to, jako kdyby do třídy dorazili samí vodníci a vodnice. Rekordmani měli na sobě i 10 a více zelených věcí! Kromě zeleného oblečení donesou děti i odpad v zelené barvě a společně se ho pak učí třídit na plast, papír a směsný odpad. Celým měsícem je pak provází pohádková postavička odpovídající barvy. V září, které bylo zelené, četla p. učitelka dětem každé ráno Rákosníčka, v modrém říjnu to byla knížka Modrý medvídek. V červeném prosinci poslouchaly děti Kukyho atd. Po oranžovém dni byla poslední barvou duhy žlutá. Přinášíme pár fotografií, jak to v 1.A Duhové při barevných dnech chodí......

Rosničky ze 4.A a 4.B

06. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V Praze koncem ledna napadl sníh, a tak se čtvrťáci v hodinách anglického jazyka začali více věnovat počasí. Připravili si ve skupinkách předpovědi pro místa, která jim byla nejsympatičtější a pustili se do práce. Podívejte se, jak se jim to povedlo.
Mgr. Lenka Jacko

1.B poprvé v galerii

06. 02. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 My prvňáčci jsme se za první pololetí naučili již hodně. Umíme obstojně počítat do 15, začali jsme pěkně číst. Víme, jak se chovat ve škole i v divadle. Abychom i dále rozšiřovali naše obzory, rozhodli jsme se navštívit Národní galerii. Zde jsme se seznámili s tím, co je umění a naučili jsme se, jak se v takové galerii máme správně chovat. Na fotografie z naší výpravy se můžete podívat zde. Už se těšíme na další společnou akci za poznáním!
Mgr. Ivana Procházková

Pozdrav z hor

30. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zasněžený a mrazivý pozdrav z hor zasílají lyžníci z Pece pod Sněžkou. Dorazili jsme v pořádku, kopec k chalupě jsme zvládli vyšlapat a teď už si užíváme jen lyžování, sluníčka (zatím :)), dobrého jídla a všech našich kamarádů, kteří jsou okolo. Dnes někteří prvňáčci vyjeli poprvé na vleku kopec a velké děti si užily večerní lyžování. Na naše momentky se můžete podívat ve fotogalerii, která bude průběžně doplňována. Všechny naše příznivce zdraví děti i učitelský tým.
Mgr. Ivana Procházková

eTwinning - FILM STARS

29. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 "Film Stars" je pokračováním eTwinningového projektu žáků 6.AB, který probíhá v hodinách anglického jazyka. Na projektu se podílíme už 3. rokem a letos máme novou partnerskou třídu ve Francii. Společně se zdokonalujeme v angličtině formou hádanek a krátkých filmových nahrávek. Během projektu si žáci mimo jiné uvědomili, jak je důležité mluvit jasně, srozumitelně a hlasitě. Seznámili jsme se s francouzským přízvukem a zjistili, že Francouzi mají problém zase s jinými anglickými hláskami, než my. Zde můžete shlédnout naše nahrávky.
Mgr. Lenka Jacko

6.A spí ve škole

29. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poprvé na druhém stupni si vyzkoušela třída 6.A spaní ve škole. Započali jsme start celoroční soutěže, kdy žáci 6.A byli rozděleni do čtyř barevných týmů a prostřednictvím různých instrukcí budou pátrat po záhadné tajence. Mohou však získat i důležité body. První bodíky mohly týmy získat v rámci hodiny zeměpisu, kdy při opakování litosféry si zahrály hru (kombinace starších známých her „Riskuj“ a „Nejslabší máte padáka“). V pátek večer se rozehrály soutěže v twisteru, či páce. Jelikož jsme sportovní třída, šli jsme si zahrát přehazovanou a florbal, a zbyl čas i na cheerleading. Který tým vyhraje? Nechme se překvapit :-)
Mgr. Karel Červený

Včelky poprvé vystoupily na plese

28. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vyzkoušeli jsme si další premiéru. Cheerové týmy běžně vystupují na plesích, my jsme předvedli své umění poprvé. Odlišili jsme se od ostatních tím, že jsme měli desetiminutové pásmo vystoupení prokombinované show, akrobacií, tancem, hip hopem a nakonec vícestupňovými pyramidami. Další zkušenost je za námi a teď se budeme plně soustředit na mistrovství republiky, které se bude konat 10. května.
Mgr. Karel Červený

Mistryně republiky na tréninku cheerleaders

27. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tereza Mrkvicová, mistryně republiky ve sportovní gymnastice a úspěšná účastnice mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu navštívila naši školu. Děvčata byla nadšená a snažila se ukázat, co umí. Byli jsme velmi rádi, že za námi zavítala a že ji brzy zase uvidíme. Jsme rádi, že děláme velké pokroky, které táhnou celý školní cheerleadingový tým nahoru.
Mgr. Karel Červený

Pingpongový turnaj ovládli žáci z 9.B a 6.B

26. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Všichni se již nemohli dočkat turnaje ve stolním tenise. Byla to první netradiční sportovní disciplína v tomto školním roce. Pavoukový systém je nemilosrdný. Nejlepší dívkou se stala Klárka M. ze 6.B. Dalším úspěšným šesťákem byl Boreš. Dokázali tak, že se mohou rovnat starším spolužákům. O putovní pohár si to rozdali Maytáš a Patrik z 9.B, přičemž prvně jmenovaný deváťák zvítězil. Za učitelský tým se postavil pan školník Grasser, který byl úspěšnější. Všem výhercům gratulujeme.
Mgr. Karel Červený

Logo je na světě!

20. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 A máme tu vítězku výtvarné soutěže o nejlepší logo projektu Comenius - eMotion Pictures. Stává se jí Marie Košťálová z 9.A. Na druhém místě se umístila Tereza Šafářová ze 6.B. Výhercům gratulujeme a všem ostatním výtvarníkům děkujeme za účast! Obrázky byly všechny moc povedené a nám i našim partnerům dalo práci vybrat to nejlepší české logo. V blogu se můžete podívat, jaká loga vytvořili žáci z našich partnerských škol. Také tam naleznete zeměpisné kvizy v angličtině - kdopak z vás se nebojí vyzkoušet si své znalosti?
Mgr. Lenka Jacko

Kroužky Klubu volného času ve 2. pololetí

16. 01. 2014 | O škole > Klub volného času

Zápis do prvních tříd

14. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis do první tříd se v naší škole uskuteční ve dnech 15. a 16. ledna 2014 od 13 do 19 hodin a 28. ledna 2014 od 14 do 17 hodin. Rezervujte si svůj čas, abyste nemuseli čekat - zde.
-- tta --

Tři králové v 2.A

13. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na  prosincový vánoční projekt (výstavu betlémů a procházku vánoční Prahou) jsme minulé  pondělí navázali oslavou Tří králů a tím uzavřeli vánoční čas. První den jsme si moc užili, přečetli si příběh o mudrcích z východu, zazpívali si koledu a vyrobili si korunky. Pak už zbývalo jen, zkusit si koledování v reáluJ Po zpívání u sborovny jsme nadepsali tradiční iniciály nad dveře a pustili se do výtvarného zpracování tématu.
Mgr. Tereza Besedová
Fotky k nahlédnutí zde.

Táboráček zpíval koledy

13. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci prosince školní pěvecký sbor Táboráček zpříjemnil všem čekání na Ježíška vánočním koncertem. V úvodu zazněly písně se zimní tématikou a následovaly tradiční koledy s instrumentálním doprovodem, které si s chutí zazpívali i posluchači. Vystoupení se povedlo a sbor byl oceněn zaslouženým potleskem.

Logo projektu e-Motions

10. 01. 2014 | O škole > Projekty > Comenius

 V prosinci proběhla soutěž o nejoriginálnější logo našeho mezinárodního projektu, hrazeného z grantu Programu celoživotního učení - Comenius. Do soutěže se zapojili žáci prvního i druhého stupně a zde se můžete podívat na jejich výtvory. Žáci a učitelé z našich partnerských zemí právě vybírají nejlepší logo, které  budeme pro náš projekt používat, a my brzy vyhlásíme výherce. Všem dětem děkujeme za účast a krásné obrázky!
Mgr. Lenka Jacko

Třídní schůzky

10. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky se uskuteční v pondělí 13. 1. 2014  ve všech třídách v těchto časech:
- 1.– 2. ročník od 16:30 hodin
- 3.– 5. ročník od 17:00 hodin
- 6.– 9. ročník od 17:30 hodin
- Comenius od 18:00
-- tta --

Poohlédnutí za rokem 2013

05. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rok 2013 byl bohatý na zážitky na naší škole. Celkem jsme se dostali do šesti měst ve třech evropských zemích (Německo, Rakousko, Velká Británie). http://www.youtube.com/watch?v=kSYQI3_9nUE
Těchto výletů se samozřejmě zúčastnil i školní cheerleadingový tým, který ukázal i v zahraničí, co umí. http://www.youtube.com/watch?v=7YHkScOInSE
Cheerleaders Bees měl velmi nabitý program v tomto roce, můžete se podívat na jeho hlavní aktivity. http://www.youtube.com/watch?v=vw69FSARCAo
Mgr. Karel Červený

Dny otevřených dveří a zápis - přijďte k nám!

05. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vánoční trénink školních cheerek

04. 01. 2014 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Víme, že dárky nosí náš Ježíšek, který přišel o chlup dříve než na Štědrý den. Jelikož cheerleading je americký sport, přinesl nám santovské čepičky, proto jsme společný trénink oslavili v duchu česko-americkém. V tanečním rytmu anglicky zpívaných vánočních písní jsme si připravili fotku pro PF a každý člen týmu mohl mít dvě přání, která mu byla splněna. Mohl si zkusit cokoliv z akrobacie či stuntování. Včelky a Včeličky děkujeme za skvělý rok plný cheerleadingu, kdy se neustále zlepšujeme a užíváme si plnými doušky tento sport. Hezky si odpočiňte během vánočních svátků a mnoho štěstí do nového roku :-)
Mgr. Karel Červený

Hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014

31. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Přátelé, přejeme vám hodně zdraví a štěstí v novém roce 2014 - a pořádnou dávku fištrónu.
Vaše FZŠ Táborská

Deváťáci popřáli krásné Vánoce prvňáčkům

26. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tradicí naší školy je patronát našich deváťáků nad žáky 1. tříd. V pátek 20. prosince se všichni opět sešli a popřáli si krásné Vánoce. Společně si zazpívali koledy a navodili tak vánoční atmosféru. Nakonec starší spolužáci předali přáníčka našim nejmenším.
-- tta --

Zápis do 1. tříd

20. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis do první tříd se v naší škole uskuteční ve dnech 15. a 16. ledna 2014 od 13 do 19 hodin a 28. ledna 2014 od 14 do 17 hodin.
 
O přijímání žáků rozhoduje ředitel na základě náležitě vyplněné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Táborská ve školním roce 2014/15:
- dítě s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (viz seznam spádových ulic) – 7 b.
- děti s trvalým bydlištěm v katastru Městské části Praha 4 – 4 b.
- děti s trvalým bydlištěm v Praze – 3 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu, ale s přechodným bydlištěm ve spádové oblasti – 2 b.
- děti s trvalým bydlištěm mimo Prahu – 1 b.
- děti mají alespoň jednoho sourozence na škole – 2 b.
V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v rámci základních kritérií rozhodne ředitel podle data narození.

Na zápis do 1. tříd na FZŠ Táborská se můžete přihlásit předem. Rezervujte si čas, který Vám vyhovuje a nebudete muset čekat. Pokud Vám žádný z volných termínů nevyhovuje, určitě k nám přijďte i bez rezervace. K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce. Rezervační systém - formulář - bude přístupný zde od 1. 1. 2014. Pokud Vám žádný z volných termínů nevyhovuje, určitě k nám přijďte i bez rezervace. Těšíme se na Vás!
 
V případě jakýchkoli dotazů se prosíme obraťte na zástupce ředitele Mgr. Romana Kučeru, tel. 725044109, e-mail: roman.kucera@zstaborska.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská

Deváťáci předčítali prvňáčkům

19. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Příjemnou předvánoční atmosféru si užili prvňáčci s deváťáky, kteří jim předčítali z knížky Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu a poté jim pomáhali s plněním úkolů v pracovním listu. Na foto z vánočního předčítání se můžete podívat zde.
-- tta --

Náš druhý cíl směřoval do Karlových Varů

15. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přestože jsou Ústí nad Labem a Karlovy Vary velmi blízko sebe, jsou to absolutně rozdílná města. Obě místa utrpěla odsunem Němců. Ústí nad Labem však doplatilo na to, že bylo krajským městem během komunistického režimu a jeho zástavba je typická pro socialistický realismus, čehož si všimly i děti ve svých postřezích a hodnocení. Poprvé jsme, v rámci oborového dne "Nejen prstem po mapě", přespali v jiné škole a hned jsme tuto možnost využili k podvečerní procházce městem. Mohli jsme tak druhý den zhodnotit, jak se liší noční a denní Karlovy Vary...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Včeličky poprvé na soutěži

14. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše prvostupňové cheerky okusily poprvé soutěžní klání. Zúčastnily se mezinárodní soutěže Spirit cheer cup 2013, která se konala v Praze. Podzimní počasí moc sportu nepřeje. Poznali jsme to na vlastní kůži, kdy jsme neměli kompletní pyramidy a nemohli naplno trénovat. Včeličky jsou...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Cheerleaders Bees a jejich pásmo vystoupení na Den školy

13. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nemoci nejsou naším přítelem, narušilo nám celé pásmo vystoupení. Ale my si vždy víme rady :-) Pro rodiče, spolužáky a přátele školy jsme připravili pásmo vystoupení. Nejprve jsme všichni ukázali, co umíme z akrobatické části. Nádherné kotouly byly metány jeden za druhým. Hvězdy? To byla pastva pro oči...celý článek.
Mgr. Karel Červený

TAB-TAB

04. 12. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vychází další číslo školního časopisu, číst a prohlížet můžete zde.

Den školy

29. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 

Říjen na stránkách naší kroniky!

28. 11. 2013 | O škole > Má historie > Kronika

Zalistujme čerstvými stránkami školní kroniky a připomeňme si zážitky zdaleka ne jen ze školních lavic, aneb co jsme všechno dělali během října zde...
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Vážení přátelé sběru starého papíru

20. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příští týden nás čeká druhé kolo letošní sběrové soutěže a my se těšíme na opětovné setkání se všemi skalními příznivci sběru. A pokud jste se rozhodli přidat i vy, stačí přinést starý papír – budeme připraveni na školním dvoře od úterý 26. do pátku 29. listopadu, vždy od 7.30 do 8.00. Nosit můžete také nepotřebné a vysloužilé drobné elektrozařízení.
Váš sběrový tým

Výtvarná soutěž

19. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci mezinárodního projektu Comenius vyhlašujeme celoškolní soutěž o nejlepší logo projektu. Logo musí zobrazovat:
1) všechny 4 zapojené země: Česká republika, Itálie, Turecko, Polsko
2) správně napsaný název projektu: E-motion pictures
3) hlavními tématy projektu jsou filmování a cestování
4) velikost výtvoru – A4
5) buďte kreativní, originální a pečliví (může být nakreslené, namalované, koláž, vyhotovené na počítači a barevně vytištěné, atd. Kreativitě se meze nekladou ...)
Uzávěrka soutěže je 13.12.2013. Loga odevzdávejte paní uč. Jacko. Výhra = MP4 přehrávač

Judista Jaromír Ježek a školní OVOV

18. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Abychom zjistili, jak jsou na tom naše děti  se všeobecnou zdatností, uspořádali jsme společně s nadací Roberta Změlíka a Romana Šebrleho v rámci Dne sportovní všestrannosti školní trojboj  a čtyřboj. Když se pořádá nějaká soutěž, stačí závodníkovi být úspěšný v ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Vítej zlatý hattricku!

17. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rozeběhla se nová cheerleadingová sezóna. V generační výměně jsme letos nemohli postavit juniorský cheerový tým, ale rozhodli jsme se znovu zabojovat o úspěch v hip hopu. Na předešlých soutěžích v Praze (Spirit cheer cup 2012) a v Liberci (Liberec cheer cup 2012), jsme ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Den sportovní všestrannosti

13. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 15. 11. 2013 se koná u nás na škole Den sportovní všestrannosti, na který zavítá i olympionik judista Jaromír Ježek, který obsadil 9. místo na LOH v Londýně (2012) a má bronzovou medaili z ME (2011).

A jak bude probíhat tento sportovní den?
8:20 - slavnostní nástup všech tříd, projev pana ředitele Prokopa a pana Zavřela z OVOV, vystoupení školního cheerleadingového týmu Cheerleaders Bees.
8:50 - trojboj žáků a žákyň I. stupně (hod míčem proti směru pohybu, sed-lehy, trojskok z místa).
10:50 - čtyřboj žáků a žákyň II. stupně (sed-lehy, trojskok z místa, přeskok přes švihadlo, kliky).
12:45 - beseda s olympionikem Jaromírem Ježkem.
13:30 slavnostní vyhlášení výsledků.
Sportovní tým

Školní časopis Tab Tab

11. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tak už je to tady - opět vychází nové číslo školního časopisu Tab Tab. Jeho elektronickou verzi naleznete zde.

Třetí oko na návštěvě v Ústí nad Labem

11. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 23. Října se Třetí oko vydalo na návštěvu žákovského parlamentu do Ústí nad Labem. Cestovalli jsme vlakem, což bylo spojení rychlé a příjemné. Cestou od nádraží ke škole jsme si krátili různými hříčkami. V dohodnutý čas už nás přes základní školou České mládeže čekali Fakulťáci, což je název tamějšího parlamentu. Návštěvu jsme začali... celý článek.
Fotogalerie.
Jaroslav Novák

Po roce jsme zase zpříjemnili odpoledne seniorům z Prahy 4

10. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola byla opět požádána, zda by mohla připravit vystoupení pro seniory z Prahy 4, pro které městská část Praha 4 zorganizovala zábavné odpoledne. Propojili jsme dva sporty. Moderní gymnastiku, kdy Laura ze 7.A s kamarádkou, předvedla své umění. Poté Jirka z 8.A zatancoval svůj cheerový tanec a pak přišla chvíle pro peeweeska (kategorie cheerek z I. stupně) a juniorek (kategorie cheerek z II. stupně). Ukázaly svoji dovednost v akrobacii, cheerový tanec s ostrými pohyby a nakonec pyramidy. Osazenstvo bylo v úžasu a sklidili jsme veliký potlesk. Dle zpětné reakce z radnice jsme zjistili, že se jim představení opravdu líbilo a povídali si o něm i o přestávce. Jsme rádi, že svoji malou troškou jsme přispěli k hezkému odpoledni babičkám a dědečkům z Prahy 4.
Mgr. Karel Červený

Doctor, doctor, what can I do?

07. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S listopadovým ochlazením přišlo i období rým, kašlů a chřipek. Naši čtvrťáci si s tím však starosti nedělají. Vědí, jak nad takovými nemocemi vyzrát! Pokud rozumíte trošku anglicky, podívejte se na jejich nový film z lékařského prostředí. :)
Mgr. Lenka Jacko

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ŽÁKŮ 6.-9. ROČNÍKŮ V KVĚTNU 2014

05. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milé děti!
ZŠ Táborská organizuje tradičně i ve školním roce 2013/14 mezinárodní výměnný pobyt pro žáky 2. stupně, kteří se učí německy nebo anglicky. Máme v oblasti mezinárodních výměnných pobytů žáků již mnohaletou zkušenost. Doporučujeme proto účast všem žákům, kteří mají zájem o cizí jazyk a nebojí se vyzkoušet si svoje znalosti mimo školní výuku v různých situacích běžného života. Přihlášky jsou k vyzvednutí u paní učitelky H. Suchánkové. Více informací zde.
V květnu 2014 se uskuteční již 28. výměnný pobyt!
Mgr. Helena Suchánková

Netopýr ve škole?

03. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ne, že by se chystal přezimovat u nás ve škole, ale v rámci environmentální výchovy měly některé třídy možnost blíže poznat tohoto chráněného savce ze skupiny letounů během odborného povídání. Malého ochočeného netopýra rezavého jsme si mohli prohlédnout, pohladit i pomocí detektoru poslechnout zvuky, které vydává a kterými se orientuje v prostoru při echolokaci. A nemusíte se bát, že se vám netopýr zamotá do vlasů, dozvěděli jsme se, že je to jen báchorka:-)
Mgr. Dana Sládková

1.B si užila projektový den v ZOO

01. 11. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída strávila projektový den v ZOO. Na začátku výpravy na nás čekala paní průvodkyně, která pro nás měla připravený zajímavý výklad s doprovodným programem. Prohlédli jsme si nový areál pro slony. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi slonem indickým a africkým. Naším dalším zážitkem bylo pozorovat 14 denní mládě žirafy. Nakonec výpravy jsme vyzkoušeli místní skluzavku. Fotografie z našeho dne si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Ivana Procházková

Uzavření školního hřiště pro veřejnost

31. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 31.10. 2013 končí letní provozní doba našeho školního hřiště pro veřejnost. V zimním období bude hřiště uzavřeno, a to až do 31.3.2014. Děkujeme za váš zájem o sport v našem školním areálu.
--tta--

Září ve školní kronice!

31. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomeňte si a pobavte se nad stránkami o prvním měsíci nového školního roku v naší kronice! Stačí kliknout zde...
Mgr. Lenka Jacko a Mgr. Dana Sládková

Platby kroužků finišují!

31. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, pokud jste dosud neuhradili kroužky pro 1. pololetí tohoto školního roku, uhraďte je prosíme nejpozději do 8.11. 2013 ve sborovně u p. uč. Kučery (denně od 8.00 do 8.10h a v pondělí od 16.00 do 17.00h) nebo bankovním převodem na účet číslo 47936041/0100, variab. symbol 2013100. Do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte + název kroužku (např. Kuky, Sport. příprava,…). Děkujeme.
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

Srdce Habsburské monarchie objeveno

30. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již tradičně vyjíždí Klub cestovatelů o podzimních prázdninách za hranice naší země. Náš cíl zněl Vídeň, hlavní město Rakouska a bývalé hlavní město našich zemí. S Rakouskem nás pojí bohatá historie, podobná gastronomie a přeshraniční spolupráce. Počasí jako vždy nám hezky přálo  ...celý článek.
Mgr. Karel Červený

Druhý školní turnaj v basketbale měl vynikající atmosféru

30. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První stupeň, resp. 4.A, 5.A a 5.B, se utkal o nejlepší basketbalový tým na naší škole. V rámci prvního ročníku proběhly urputné, ale férové zápasy, které byly nakonec s rozdílem pouhých dvou bodů, tedy jednoho koše. První místo obsadili „překvapivě“ čtvrťáci, druhá skončila 5.A a třetí 5.B. Ale byl to lahodný pohled na čistou hru, skvělé přihrávky a vypjaté snahy. Na druhém stupni ovládli basketbal sedmáci a obhájili tak své loňské prvenství. Druzí skončili chlapci z 9.A a bronzovou pozici získal mix z 8.A. Všem zúčastněným hráčům, ale i divákům děkujeme.
Mgr. Karel Červený

Klub cestovatelů po naší vlasti, aneb oborový den „Nejen prstem po mapě“

30. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Paní učitelka Fialová a pan učitel Červený se rozhodli, že nápad Klubu cestovatelů cestovat do zahraničí je skvělý, ale že by naše děti měly poznávat i Českou republiku. Proto pro druhý stupeň zrealizovali oborový den „Nejen prstem po mapě“. Jejich první cesta mířila do Ústí nad Labem. Většina ... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Oborový den FILM MAKERS

30. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První letošní oborový den jsme strávili ve škole. Nejprve jsme shlédli pár ukázek o tom, co to je kompozice, proč používat stativ a jak pracovat s kamerou. Dozvěděli jsme se spoustu základních tipů a triků o tom, jak natáčet zajímavé snímky. Poté jsme se pustili do vlastní tvorby - stali jsme se scénáristy a ve skupinkách jsme si připravili osnovu příběhu ke svému filmu. Stihli jsme už i pár krátkých záběrů natočit. Zde je krátká ukázka naší tvorby. Nyní žáci pilují a sepisují své scénáře. Příští oborový den, 11.12., vyrazíme do terénu natáčet.
Mgr. Dana Sládková, Mgr. Lenka Jacko

Projektový týden v 2.A

25. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento týden jsme si v 2.A pěkně užili. Podzimnímu projektu jsme se věnovali hned několikrát. V pondělí jsme vyrazili do ZOO Praha, podívat se, jak se zvířata chystají na zimu. Vytvořili jsme si skřítky "Podzimníčky", které nám krásně dozdobily třídu, a které nám pěkně hlídají podzimní sovičky. Dnes jsme se ještě dozvěděli zajímavosti o ježcích, dokonce jsme si i jednoho živého pohladili... Zbytek dne jsme se věnovali 28. říjnu. (Povídali si o založení ČSR, vyrobili si praporek, poslechli státní hymnu, přečetli a shlédli pohádku Jak pejsek a kočička slavili 28. říjen a vyplnili o všech zjištěných informacích pracovní list.) Teď už hurá na podzimní prázdniny!
Mgr.Tereza Besedová
 Fotky k nahlédnutí zde.

Počítačový kurz pro seniory

25. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše základní škola se zapojila do sítě škol na Praze 4, které v říjnu otevřely počítačové kurzy pro seniory. Kurzy organizačně i finančně zajišťuje Městská část Praha 4 a jejich cílem je zvýšit počítačovou gramotnost seniorů. Přejeme jim mnoho úspěchů ve studiu.
--tta--

Čtvrťáci architekty

24. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 4.tříd letos v říjnu v hodinách angličtiny představovali své domečky, byty a jiné interiéry s veškerým jejich vybavením. Nejen že vytvořili originální budovy, ale hlavně se učili mluvit jednoduchými větami zpaměti, bez čtení. Zde se můžete podívat, jak se jim to povedlo.
Mgr. Lenka Jacko

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

23. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2012/2013 naleznete zde. Všem vám moc děkuji za spolupráci a srdečně vás zvu na tradiční oslavy Dne školy, jež se konají dne 4.12.2013.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dny otevřených dveří

22. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 23.10., 21.11., 12.12. 2013 a na 8.1. 2014 od 9 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
Vaše FZŠ Táborská
-- tta --

Skvělá atmosféra na školním atletickém trojboji

20. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V říjnu proběhla první školní soutěž v atletickém trojboji pro I. i II. stupeň. Původní termín měl být v září, ale pro nepřízeň počasí musel být odložen. Stejně jako v loňském roce se atletický trojboj skládal z běhu na 40 metrů, skoku dalekého a hodu míčkem. A jak to dopadlo? Nejlepším chlapcem... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Jizbice pod Blaníkem? Nejlepší adapťák

20. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šestý ročník se nakonec dočkal svého vytouženého adaptačního výjezdu. Nový třídní učitel 6. A Karel Červený a 6. B pan ředitel František Prokop si se svými novými žáky skvěle užili tři dny v Jizbici pod Blaníkem. Tématem tohoto výjezdu byl pravěk. Právě toto učivo je probíráno v rámci hodin dějepisu... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Spolupráce školní jídelny při absolvování stáže studia nutričního terapeuta

18. 10. 2013 | Školní jídelna > Aktuality

 V druhé polovině loňského školního roku měla naše školní jídelna možnost spolupracovat s paní Mgr. Martinou Kollerovou, studentkou Univerzity Karlovy v Praze,1. lékařské fakulty, specializace ve zdravotnictví. Paní Mgr. M.Kollerová nás oslovila v rámci svého studia nutričního terapeuta pro absolvování stáže v naší školní jídelně. Odborná stáž na této úrovni byla pro školní jídelnu velice přínosná a zajímavá, vždy budeme upřednostňovat tento druh spolupráce a se zájmem vylepšovat své gastronomické dovednosti v rámci nutriční vyváženosti pokrmů s důrazem na zdravou výživu u našich dětských strávníků. Výstup celé seminární práce paní Mgr. M.Kollerové je možné shlédnout na stránkách školní jídelny.
J. Uhlíková,Vedoucí ŠJ

Pozdrav z Wittenbergu

16. 10. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pravě v těchto dnech probíhá tradiční podzimní výměnný pobyt se školou v německém Wittenbergu. Letos se přihlásilo mnoho nových tváří, někteří sbírají své první zkušenosti s reálným životem v zahraničí, o to je to pro ně napínavější. Počasí nám přeje, seznámili jsme se s místní školou, společně pekli chleba v ekocentru, navštívili jsme plavecký bazén nebo vyzkoušeli střelbu z luku a kuše. Ještě se také chystáme do ZOO v Lipsku. Využijte také možnost a přidejte se přiští rok!
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Helena Suchánková

Poslední volná místa - výměnný pobyt AJ

07. 10. 2013 | O škole > Projekty > Comenius

Máte jedinečnou šanci vylepšit svou angličtinu v praxi! A to jak v Sicílii, Polsku, Turecku, tak tady v Praze, až k nám návštěva z těchto zemí v dubnu přijede! A to vše za pouhých 1500,- Kč na celý týden pobytu v cizině včetně letenky a stravy! Místa pro deváťáky jsou již zaplněna. Pro žáky 6.-8. tříd je ještě 5 volných míst. Hlaste se, život šance nevrací! :) Více informací zde. Přihlášky odevzdávejte do konce října 2013.

Kroužky 2013

30. 09. 2013 | Žáci > Kroužky

 Milí rodiče a žáci,
aktuálně se nám naplnily tyto kroužky: Anglická komunikace (pouze čtvrteční termín), Angličtina pro 1. a 2. ročník, Badminton 1, Badminton 2, Divadelní kroužek 1 & 2, Flétna začátečníci, Florbal 1, Florbal 2, Florbal 3 (pozor, změna termínu na čtvrtek 15.30 – 16.15h), Fotbal, Cheerleaders I. + Akrobacie 1.-3. ročník, Keramika 1 & 2, Kukyho kamarádi, Kytara, Míčové hry, Počítače junior, Řemeslný kroužek, Sportovní příprava, Šachy, Táboráček, Tvorba z FIMO hmoty, Vaření (3 skupiny - pondělí, úterý a pátek), Věda nás baví, Vědecké pokusy a_Zdravotní TV... (více zde)

Po roce zase v Legolandu

30. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rok se s rokem sešel a my jsme opět navštívili hlavní středisko zábavy ve střední Evropě a to bavorský Legoland. Někteří z nás ho navštívili již dříve, pro jiné to byla premiéra. Nic se však nezměnilo na tom, že jsme se všichni těšili. Bez problémů a celí natěšení jsme zvládli cestu autobusem... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Přihlašování do oborových dnů

27. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Přihlašování do oborových dnů ve druhém kole probíhá do středy 2. 10. do 16:00 hodin. Informace na http://www.zstaborska.cz/zaci/oborove-dny/.

Kolik jsme nasbírali starého papíru?

26. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přátelé, všem děkujeme za účast v prvním sběrovém týdnu. Celkem jste přinesli 5120,5 kg papíru a několik kilogramů nepotřebných elektrických přístrojů. Výsledky jednotlivých tříd naleznete zde. A pokud vaše třída nezvítězila, nevěšte hlavu. Soutěž pokračuje podzimním kolem, takže sbírejte dál. Děkujeme.
Váš sběrový tým.

Vzpomínky na červnové události...

25. 09. 2013 | O škole > Má historie > Kronika

Připomeňte si ve školní kronice poslední měsíc minulého školního roku - kdo kde byl na škole v přírodě, jak se vydařil ples deváťáků apod. A nezapomeňte, i vy píšete s námi naše školní dějiny!
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Temíny mezinárodní spolupráce - ANGLIČTINA

21. 09. 2013 | O škole > Projekty > Comenius

 Vážení rodiče, milé děti,
Slibované termíny jsou zde:
13.1.2014 v 17:45 - rodičovská schůzka pro rodiče zúčastněných žáků v učebně AJ (3.patro)
24.2. - 2.3.2014 – výjezd do Itálie (7 žáků a 3 učitelé) – přednost mají žáci 9.ročníku
4.4. - 11.4.2014 - návštěva cizinců v Praze (ubytování v rodinách)
Výjezdy  do Turecka a Polska - termíny upřesníme začátkem příštího školního roku.
Těšíme se na vaši spolupráci!
Mgr. Lenka Jacko

Nezapomeňte se přihlásit na kroužky včas a přijďte na golf!

19. 09. 2013 | Žáci > Kroužky

 Vážení rodiče a milí žáci, nezapomeňte na včasné doručení vyplněných přihlášek na kroužky Klubu volného času. Odevzdávat je můžete do 26.9. 2013  p. uč. Kučerovi nebo svým třídním učitelům. Bude-li ve Vámi vybraném kroužku volné místo, moc rádi Vás do něj zapíšeme. Tak si pospěšte! Kroužky startují už od pondělí 30.9. 2013. Také zveme všechny zájemce z prvního stupně, které zaujal kroužek Golfové školy, na otevřenou hodinu zdarma. Uskuteční se v pondělí 23.9. 2013 od 14.00 do 15.00h v atriu ve 3. patře. Přejeme příjemnou zábavu! :)
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

ANGLIČTINÁŘI, HLASTE SE NA MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ POBYT!

16. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máte jedinečnou šanci vylepšit svou angličtinu v praxi! A to jak v Sicílii, Polsku, Turecku, tak tady v Praze, až k nám návštěva z těchto zemí v dubnu přijede! A to vše za pouhých 1500,- Kč na celý týden pobytu v cizině včetně letenky a stravy! Pro deváťáky máme poslední 2 volná místa! Pro žáky 7. a 8. tříd je ještě 11 volných míst. Hlaste se, život šance nevrací! :) Přihlášky odevzdávejte do konce září 2013.
Mgr. Lenka Jacko

Včelky vystoupily na charitativní akci

12. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola byla požádána, zda by vystoupila na charitativní akci pořádané Ligou proti rakovině. Propojili jsme zkušenosti našich juniorů a nadšení našich peeweesek (žákyně prvního stupně) a vytvořili dynamickou sestavu. Šibeniční termín, 4 dny, jsme stihli natrénovat pásmo našeho vystoupení, které mělo více jak čtyři minuty. Propojili jsme naše umění tance, akrobacie a stuntování (stavění lidských pyramid). Získali jsme nejen důležité zkušenosti, ale hlavně jsme rádi, že jsme přispěli svým skromným dílem na správnou věc.
Mgr. Karel Červený

Hlaste na Oborové dny

12. 09. 2013 | Žáci > Oborové dny

I letos je připravena pestrá nabídka oborů, které byly žákům představeny ve středu 11. září. Od dnešního dne až do 19. 9. 8:00 hodin se můžete na jednotlivé obory hlásit v 1. kole. Více informací naleznete zde.     

Nabídka kroužků pro školní rok 2013/2014

11. 09. 2013 | O škole > Klub volného času

 Vážení rodiče a milí žáci, vítejte u naší nové nabídky kroužků! Také v letošním roce obsahuje více než 40 různých volnočasových aktivit a díky dotaci Městské části Praha 4 jsou v nabídce některé sportovní kroužky zdarma. Pevně věříme, že si u nás vyberete. :-) Pokud se chcete do nějakého kroužku přihlásit, vyplňte prosím přihlášku a do 26.9. ji odevzdejte p. uč. Kučerovi nebo třídnímu učiteli. Bude-li ve Vámi vybraném kroužku volné místo, moc rádi Vás do něj zapíšeme. Tak si pospěšte! Kurzovné se hradí v kanceláři zástupce ředitele u p. Kučery - případně u paní hospodářky Szentpeteryové: denně od 8:00 do 8:10 a v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin nebo bezhotovostně ve prospěch účtu: 47936041/0100, variabilní symbol: 2013100. Do poznámky prosíme uveďte jméno dítěte. Kurzovné uhraďte nejpozději do 1.11. Děkujeme.
Za Klub volného času Mgr. Roman Kučera

Tradiční celoroční sběrová soutěž

11. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přátelé sběru starého papíru,
s novým školním rokem startuje i naše tradiční celoroční sběrová soutěž. Začínáme již v úterý 17. září na školním dvoře. Nosit starý papír můžete až do pátku 20. září, vždy od 7.30 do 8.00 hodin. Novinkou letošního roku je nové složení sběrového týmu. Tvoří jej žáci třídy 8.A v čele s třídním učitelem J. Novákem. Jinak noste to, co vždycky – starý papír do soutěže, dále vysloužilou elektroniku a elektrotechniku (nesoutěžní část, škola ale získává body, které promění třeba za sportovní vybavení pro žáky). Těšíme se na vás.
Váš nový sběrový tým.

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ POBYT – ANGLICKÝ JAZYK

10. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letos se na naší škole naskytla bezva šance procvičit angličtinu v praxi - organizujeme výměnný pobyt pro 20 žáků 7.-9.tříd. Spolupracujeme se školami v Itálii (Sicílie), Polsku (Suwalki) a Turecku (Izmir). Jedná se o reciproční výměnu, kdy komunikačním jazykem bude angličtina. Projekt je naplánován na dva roky a je z velké části hrazen grantem z Programu celoživotního učení – Comenius. Cizinci přijedou do Prahy v dubnu 2014 a budou ubytováni v rodinách žáků, kteří dle níže uvedeného termínu pojedou do jedné z destinací.
Více informací.

Třídní schůzky

05. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky se ve 2.- 9. ročnících uskuteční v pondělí 9. září 2013 v těchto časech:
- 2. ročník od 16:30 hodin
- 3.– 5. ročník od 17:00 hodin
- 6.– 9. ročník od 17:30 hodin
Třídní schůzky v prvních ročnících proběhly již v pondělí 2. září 2013.

Oslava evropanství začíná na Karlštejně

03. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příští rok to bude již deset let od vstupu naší republiky do Evropské unie. Naše škola, školní cheerleadingový tým i Klub cestovatelů oslaví tuto významnou událost mnoha způsoby. Po celý školní rok si budeme připomínat toto významné datum nejen ve výuce, ale i mimo ni. Karlštejn je první bodem... celý článek.
Mgr. Karel Červený

Nedočkavé Včelky cheerovaly na Folimance

01. 09. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nový školní rok klepe na dveře a s tím je samozřejmě spojená i nová cheerleadingová sezóna. Čeká nás mnoho skvělých zážitků, ať už propojení cheeru v Praze, či v jiných městech naší vlasti, nebo v zahraničí. Také se budeme pilně připravovat na soutěže, kde chceme navázat na loňské zlaté medaile. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme na nic čekat a novou sezónu oslavíme dříve, poblíž naší školy a to v parku na Folimance. Počasí nám naštěstí přálo a skvěle jsme si užili tento den, kdy si každý vyzkoušel pozici topa (tedy toho nahoře) :-)
Mgr. Karel Červený

Setkání žáků 9. tříd

28. 08. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 30. srpna se koná přípravné setkání žáků 9. tříd. Sraz v 10 hodin před knihovnou (cca do 11 hodin). Těšíme se na Vás.
Jitka Svobodová, Miroslav Hricz

Upozornění pro rodiče

21. 08. 2013 | Školní jídelna > Ceny

 Rodiče prvňáčků mohou přijít s přihláškou do školní jídelny již od pondělí 19.8.2013 - každý den od 8.00 – 12.00 hod. „Rádi Vás přivítáme, nového žáčka zapíšeme, sladkou odměnou odměníme“.
J.Uhlíková, Vedoucí školní jídelny

2. ZÁŘÍ ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014!

21. 07. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Prázdniny jsou sice v plném proudu, ale my už připravujeme nový školní rok. Jak bude probíhat jeho zahájení?
 
2. září 2013
7:20 - 9:55 - 9. ročník
8:15 - 9:55 - 2. - 8. ročník
 
Naše prvňáčky přivítáme před budovou školy v 8:30 hod. Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
 
Třídní schůzky
- v 1. třídách – 2.9. – v 10 hodin
- tř. schůzky v ostatních ročnících proběhnou 9. 9. 2013
 
Výuka ve dnech 3. + 4.9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B, 1.C - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B - 8:15 - 12:50
7.A - 8:15 - 12:35
8.A - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 12:15
 
Od 5.9. probíhá výuka podle stálého rozvrhu.
 
Školní družina uvítá žáky 2.9. od 10:00 do 17:30, od 3.9. od 6:30 – 8:00 a od konce
vyučování tříd do 17:30.
 
Pokud nás budete během července a srpna potřebovat, jsme vám k dispozici v pracovní dny od 10:00 hod. do 14:00 hod.
 
Všem žákům, rodičům, pedagogům, spolupracovníkům a příznivcům naší školy přejeme hezké léto plné sluníčka, odpočinku, pohody a úžasných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2013/2014.
Vaše FZŠ Táborská

Letní školní noviny právě vychází!

02. 07. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče, žáci a přátelé školy, máme zde pro Vás poslední noviny školního roku 2012/2013. Naleznete v nich nejen exkluzivní fotky z absolventského plesu našich deváťáků, ale také články jednotlivých tříd, rekapitulaci oborových dnů a spoustu dalších užitečných informací. Přejeme příjemné prázdninové počtení.
Vaše Táborská tisková agentura -tta-

Rozloučení s deváťáky

02. 07. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na plese kdekdo ještě dojetí potlačil, ale poslední zvonění a loučení s našimi letošními absolventy už nenechalo žádné oko suché... Prvňáčci, které na začátku školního roku deváté třídy přivítaly, se nyní přišli se svými nejstaršími kamarády rozloučit písničkami a pak je společně doprovodili za tónů posledního zvonění na závěrečný slavnostní oběd, který pro své starší kolegy připravili osmáci. Děkujeme všem za spolupráci a našim třídám přejeme do dalšího života hodně štěstí. Budete nám chybět! Fotky k nahlédnutí.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Petr Bureš

Ples našich 9. tříd

01. 07. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tradiční záležitostí na konci školního roku je ples deváťáků. Ten letošní se opravdu povedl, budoucí absolventi si vychutnali slavnostní nástup, byli oceněni za své výkony u obhajob oborových prací, třídní učitelé je ověnčili šerpami, velký potlesk sklidili za předtančení na téma Harry Potter, žáci i hosté zaplnili taneční parket a vyvrcholením byl velkolepý ohňostroj a závěrečný plesový raut. Fotky si prohlédněte v galerii.
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Petr Bureš

Televize na Táborské

30. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední den školy 28.6. na naší škole natočila nejmenovaná televize pár záběrů rozdávání vysvědčení a posledního zvonění. Několik jich bylo použito v druhé reportáži pátečních večerních zpráv.

Rozlučková párty v 5.B

28. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V den vysvědčení proběhla v 5.B rozlučková párty. Byl to náš poslední společný den na prvním stupni. Došlo i na dětské šampaňské a dorty. Fotografie z naší párty si můžete prohlédnout zde. Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem rodičům z 5.B. Za výbornou a vstřícnou spolupráci, ale i podporu ve všem, co jsme dělali. Dekuji Vám moc! Krásné prázdniny a v příštím školním roce přeji všem žáčkům úspěšný start na 2. stupni a gymnáziích.
Mgr. Ivana Procházková

Sbírat PET lahve se vyplatí

27. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce se naše škola poprvé zapojila do soutěže ve sběru PET lahví a úspěch se dostavil nečekaně brzy. V soutěži základních škol jsme obsadili rovnou 1. místo a získali tak odměnu 2.500,- Kč od pořadatele soutěže společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. Odměna bude použita na školní soutěže a provoz chováku. Všem, kteří jste nám pomohli k vítězství, děkujeme.
--tta--

Sběrovým králem se stala 4.B

26. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 4.B zvítězila v celoroční školní sběrové soutěži. S celkem 2712 kg papíru (tedy 159,53 kg na žáka) obhájila loňský titul a získala zasloužený dort. Vítězi gratulujeme a všem děkujeme za úžasnou účast – celkem jsme nasbírali přes 22 tun papíru. Výsledky jednotlivých tříd naleznete zde.
Váš sběrový tým

Čtení 1.A s deváťáky

26. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Minulý týden proběhl společný projekt prvních a devátých ročníků, společné čtení s porozuměním. 1.A četla společně s 9.A a všichni si to užili. Společně si početli a pro všechny to byl velice přínosný a zajímavý zážitek.
Fotogalerie.
Mgr. Tereza Besedová

Angličtina s deváťáky

26. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podívejte se, jak v průběhu posledních pěti let žáci 9.tříd vyrostli a jak se zlepšovali v angličtině. Někdo je rozený talent a lingvista, jiný s tímto jazykem bojoval až do poslední chvíle. Nicméně, všichni se pevně drželi hesla "Never give up!" a tuto bitvu dotáhli úspěšně do konce. A na středních školách hurá zpátky do boje! :) Ukázky práce naleznete zde.
Mgr. Lenka Jacko

Pasování pážat a panošů v hodinách speciální češtiny

25. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí 24.6. proběhlo závěrečné hodnocení práce v hodinách speciální češtiny. Žáci se celý rok snaží pracovat co nejlépe a sbírají erby. Podle toho, kolik jich získají, se mohou ucházet o titul pážete nebo panoše. Seznámí se se středověkým oblékáním i tím, co má páže či panoš umět a jejich práci si trochu i vyzkouší. Při společné fotografii si vyberou, s jakým předmětem nebo v jakém oblečení se chtějí fotit.
PhDr. Kamila Balharová

Naši sběroví přátelé

25. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Výsledky červnového sběrového týdne naleznete zde. Zamíchal konečným pořadím v celoroční soutěži? To se dozvíme již zítra. Všem moc děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na shledání v dalším školním roce – již s jiným sběrovým týmem.
Váš sběrový tým třídy 9.A

5.A, 5.B a 4.B na výletě v Kutné Hoře

24. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Před koncem školního roku jsme si udělali společný výlet do Kutné Hory. Navštívili jsme doly, kde se ve středověku těžilo stříbro, prohlédli jsme si chrám svaté Barbory a nakonec jsme naši prohlídku zakončili v Kostnici. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek i tím, že jsem ve městě potkali známou osobnost. Všechny zážitky můžete s námi sdílet ve fotogalerii.
Mgr. Ivana Procházková

Co se dělo u Starého rybníka?

24. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 9.B si svůj poslední týden sportu a turistiky na základní škole opravdu užila! Dali jsme si do těla v Tarzan parku, poznávali krásy Kutné Hory, nechyběl táborák na rozloučenou ani vodní hrátky ve velkém stylu. Podívejte se na střípky našich zážitků z areálu u Starého rybníka ve Zbraslavicích!
Mgr. Dana Sládková

Květen ve školní kronice

23. 06. 2013 | O škole > Má historie > Kronika

Zalistujte stránkami květnové kroniky! Je opět plná zážitků, vzpomínek a zajímavých momentů ze života školy...
Mgr. Dana Sládková a Mgr. Lenka Jacko

Mezinárodní spolupráce 5.tříd

22. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci pátých tříd udělali letos velký kus práce v rámci mezinárodního eTwinningového projektu zvaného PPC News. Tvořili například online komiksy v angličtině, vyměňovali si s žáky z různých zahraničních škol prezentace a filmové nahrávky a společně pracovali na nejrůznějších aktivitách a zdokonalovali se tak v angličtině. Zde se můžete podívat, jak se jim dařilo.
Mgr. Lenka Jacko

Čtení prvňáků s deváťáky

22. 06. 2013 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po delší odmlce se opět konalo dne 17.6.2013 čtení prvňáčků s deváťáky. Děti si přinesly vlastní knížky, či si je půjčily ze školní knihovny. Čtení probíhalo dvě vyučovací hodiny – na úvod první hodiny se děti ...celý článek.
Fotogalerie.
Žáci 9.B

5. třídy na škole v přírodě

21. 06. 2013 |