Archiv aktualit:


Včeličky mají talent

06. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Náš školní cheerladingový tým nezahálí. Trénuje, zdokonaluje se každým tréninkem. V průběhu školního roku se konají různé týmové soutěže. Nejvíce kreativní je soutěž “Včelky mají talent”. Prvostupňové cheerky nakreslily týmového maskota Včelku, která je v barvách školy. Poté si připravily tanečně-akrobatickou sestavu, kterou si samy vymyslely. Jsme moc pyšní na to, jak kreativní cheerky máme.
Mgr. Karel Červený, DBA

Osmáci se seznamují s tofu

06. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rýžové nudle a tofu, to je symbol Asie, resp. asijské gastronomie. Vybrali jsme vegetariánskou verzi, abychom se dokázali prostřídat ve školní kuchyňce. Nejlepší skupinkou byly žákyně z 8.A, které si přinesly navíc zeleninu a jejich výsledné jídlo bylo nejen esteticky nejlepší, ale chuťově vynikající. Jsme rádi, že mohli osmáci vnímat geografii všemi smysly.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šestáci zkoumají pH vody

06. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 6. ročníku se zabývali hydrosférou. Samozřejmě již vědí, která voda je pitná. Zabrouzdali jsme o dva ročníky výše, tedy do osmičky a zkoumali jsme pH vody. Rozdělili se do trojic, každý člen trojice dostal jeden lakmusový papírek, který ponořili do jedné ze tří sklenic. Zbarvil se jinak. Jejich úkolem bylo zjistit, proč se tak stalo. A výsledek? I když je to učivo osmého ročníku, dokázali se vhodně zeptat Google vyhledávače, najít správné řešení a odpovědět na otázku, “Co se stalo s vodou?”.
Mgr. Karel Červený, DBA

Tonička vyhrála podzimní část badmintonové ligy

06. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na kroužku badmintonu se děti učí nejen základy tohoto krásné sportu. V rámci kroužku si střídaly své soupeře, zdokonalovaly si podání i odehrání košíčku. Každý trénink si počítaly počet odehraných košíčků. Nejlepší hráčkou byla Tóňa, nejlepší hráčem byl Miky. Stříbrnou medaili získala Esterka a bronz Maty. Moc gratulujeme. V novém pololetí se mění systém jarní badmintonové ligy. Každý pátek se bude hrát jedno kolo každý s každým. Je to příprava na školní turnaj v badmintonu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Výchova ke zdraví

03. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jak mlsat zdravěji? To si vyzkoušeli žáci 7.B v rámci hodiny občanky, kde smažili palačinky z celozrnné špaldové mouky. Kdo nesmažil, ten bádal nad tím, co všechno taková špaldová mouka obsahuje a zjistil, že je v ní vyšší obsah minerálů, vlákniny a vitamínů než v mouce pšeničné, protože špalda není tolik přešlechtěná. Fotogalerie ze smažení a některá výsledná díla zde.
Mgr. Dagmar Kavková

Divadlo fórum

03. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Všechny děti naší školy znají divadelní formát divadla fórum jako svoje boty, opakovaně nás navštěvují divadelníci ze spolku Divadelta. V letošním roce si mohli žáci sami vyzkoušet v rámci oborových dní tvorbu takového představení, jehož jádrem je možnost diváků se do něj zapojit a měnit příběh. Vymysleli a sepsali scénář příběhu s názvem "Kdo pomůže Majdě?", kde Majda je dívka, která čelí nabídkám různých návykových látek ze strany kamarádů. Diváci mají možnost si v její kůži zkusit takovému tlaku čelit. Divadlo pak odehráli před žáky 5.C Základní školy Petřiny-sever a sklidili potlesk vestoje.
Mgr. Dagmar Kavková

Jak vypadá dětské hřiště očima dětí?

03. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Společnost PENTA, která staví novou čtvrť v bývalém nuselském pivovaru, oslovila naši školu s lákavou nabídkou. Žákovské týmy dostaly možnost navrhnout dětské hřiště podle svých představ.
V soutěži se sešlo několik výtvarných návrhů, do jejichž tvorby se zapojilo 105 žáků školy. Odborná porota pak vybrala a ocenila tři nejlepší návrhy, nicméně do podoby dětského hřiště budou zapracovány nápady ze všech návrhů. 1. místo získal návrh třídy 3.A, 2. místo patří návrhu týmu 6.B a ze 3. místa se radoval tým třídy 4.A. Návrhy a fotografie vítězných týmů naleznete pod odkazy.
Vítězné týmy získaly finanční odměnu pro svou třídu. Děkujeme.
PhDr. Bc. František Prokop

Cesta proti proudu času

30. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše skupina žáků tříd 6.B a 7.B se letos zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Setkali jsme se s 96 letou paní Marií Čálkovou, která nám vyprávěla příběhy z doby druhé světové války. Její vzpomínky jsme nahráli a následně zpracovali do rozhlasové reportáže, kterou si můžete poslechnout. Na závěr projektu jsme pak výsledky naší práce prezentovali veřejnosti v KC Novodvorská. Celý průběh projektu jsme zdokumentovali tady. Přejeme příjemný poslech.
žáci oborového týmu Babičko, dědečku vyprávěj

Výsledky zápisu do 1. tříd

29. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2024/2025 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritériem č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Peříčkový týden

22. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme Všem, kteří se s námi zapojili do Peříčkového týdne, v rámci kterého jsme vybírali peníze pro nadaci Pomozte dětem. Díky Vám bylo vybráno krásných 12657,- Kč.
Žákovský parlament

Abeceda peněz

22. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 To byl název vzdělávacího programu o finanční gramotnosti pro druhé ročníky, během kterého děti měly možnost seznámit se se základními pojmy v oblasti bankovnictví. Součástí programu bylo vyplnění vstupního i výstupního  kvízu, abychom věděli, jaké máme o bankovnictví povědomí a jak jsme se zlepšili. Učili jsme se rozlišovat příjmy a výdaje, správně spočítat cenu nákupu, odhadovat ceny jednotlivých výrobků a spočítat, kolik peněz nám paní prodavačka za nákup vrátí. Původně hodinový program jsme propojili s výtvarnou výchovou, kde jsme si vyrobili peněženku na mince a bankovky, a s hudební výchovou na čtyřhodinový blok. Celou dobu nás provázely postavy Alenky a Tomáše a radily nám, jak se správně rozhodovat při plnění různých úkolů.
Za 2 A Mgr. Valentová Martina

Výsledky inspekčního hodnocení školy

19. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
v posledním lednovém týdnu proběhla v naší škole inspekční činnost ČŠI. Během ní se inspekční tým zaměřil na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve škole a ve školní družině. A hodnocení jsme dostali skvělé! Jako silné stránky vyzdvihli inspektoři náš inovativní školní vzdělávací program zaměřený na podporu kompetencí žáků, metodickou kvalitu výuky na prvním stupni a komplexní a funkční podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Příležitost ke zlepšení pak vidí v častějším zařazování postojových cílů do výuky a v posílení souvislostí mezi úvodní a závěrečnou částí vyučovací hodiny.
Více naleznete v přiložené inspekční zprávě.
Moc děkuji všem pracovníkům školy za jejich práci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Merkurové vyprávění

16. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Co se asi stane, když se sejde panáček, hvězda, domeček a žebřík? Vznikne třeba příběh, který vymysleli konstruktéři ze 3.B. A herce si postavili ze stavebnice Merkur. Tak posuďte sami: Zářící hvězda, Panáček a hvězda, O chudém farmáři a Kluk a drak.
PhDr. Bc. František Prokop a konstruktéři ze 3.B

Výsledky ankety školní jídelny

15. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Hurá do školy

12. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis proběhl, a tak už v příštímu týdnu začne program pro předškoláky Hurá do školy. Děti, které se na tento program přihlásily, bude čekat paní učitelka už v pondělí 15. dubna.
PhDr. Jitka Svobodová

Zápis do 1. tříd

11. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
od 1. 3. je umožněn přístup do aplikace Zápisy online, kde si můžete zaregistrovat termín a čas zápisu - zápisy probíhají 10. a 11. dubna 2024. Na Zápisy online vyplníte krátký formulář, následně Vám mailem přijde přihláška. S vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a průkazem totožnosti pak přijdete k zápisu na vybraný termín a čas. Do aplikace Zápisy online se dostanete zde.
Podrobné informace o zápisu najdete na Zápis do 1. tříd. Inspiraci pro rodiče najdete zde. Spádové ulice zjistíte také na mapě.

Запис до перших класів відбудеться 10 -11 квітня  від 14:00 до 19:00 (додаткового  запису для українських  учнів в цьому році не буде).

Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Anketa školní jídelny

08. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
od 9.4. - 12.4. se můžete zúčastnit ankety, která je zaměřena na spokojenost v naší školní jídelně. Těšíme se na vaše názory a hlavně hojnou účast. Předem všem strávníkům děkujeme.
kolektiv vaší školní jídelny

Volno ředitele školy

04. 04. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek 8.5.2024 jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pondělí 6.5. a úterý 7.5.2024 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou tedy 6.5. a 7.5. uzavřeny. Věřím, že si užijete prodloužený květnový víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Letní družina

27. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V termínu od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude v provozu školní družina První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100, v termínu od 29. 7. do 23. 8. 2024 bude v provozu školní družina Základní školy, Praha 4, Na Chodovci 54. Podrobné informace a přihlášky:
- Horáčkova: přihláška, informace
- Na Chodovci: přihláška, informace
Přihlášky je nutné odevzdat na uvedených školách nejpozději do 31. 5. 2024.
PhDr. Jitka Svobodová

Peříčkový den

26. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy


Diana Lisá

Troška poezie na Táborské

26. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nedávno na naší škole proběhla tradiční RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Zúčastňují se jí vždy 3 nejlepší recitátoři ze třídy. Nejen ve třídních kolech, ale i v tom celoškolním bývá velká konkurence. Pro porotu je obtížné vybrat ty nejlepší a odměnit je nejen diplomem, ale i postupem do oblastního kola. I toto další kolo již máme v současné době za sebou. Proběhlo v DDM Jižní Město a porotu v něm nejvíce zaujala Linda Kavková ze 3.A. Byla oceněna diplomem za přednes Erbenovy básně Svatební košile. Nejen jí, ale i všem zúčastněným děkujeme a těšíme se zase za rok! Na fota ze školního kola se podívejte ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Posloucháme a malujeme Vltavu

19. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 To je název programu, kterého se o projektovém dnu zúčastnily děti z 2.A. V Muzeu Bedřicha Smetany jsme se na chvílí stali plavčíky po řece Vltavě, kterou jsme zdolali od jejího pramene až po Karlův most. Měli jsme také možnost vyzkoušet si práci dirigenta.
Za 2.A Mgr. Valentová Martina

Poslanecká sněmovna a 5.B

15. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S 5.B jsme v úterý navštívili Poslaneckou sněmovnu, kde pro nás byla připravena prohlídka s výkladem a interaktivní výukový program.

Bc. Monika Blovská

Školní kuchyně přijme pomocnou sílu

15. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jedná se o zástup po dobu dlouhodobější nemoci. Pracovní doba 6.30 - 15.00 hod. Kontakt: 724 590 395.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Výstava KONTRASTY

15. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zveme vás na vernisáž a společnou výstavu žáků FZŠ Táborská a SOŠ – COP a G! Vernisáž bude probíhat 5. 4. 2024 od 18:30 v prostorách SKLEP E v Kampusu Hybernská.
Výstavu KONTRASTY bude poté možné navštívit 6. 4. – 24. 4. 2024.
Výstava otevírá téma kontrastu nejen ve výtvarné tvorbě, jako uměleckého principu, ale také kontrastu v obecnější mezilidské rovině – kontrastu mezi stupni vzdělávání, dvěma zapojenými institucemi, a především kontrastu mezi osobnostmi a způsoby vnímání světa všech zapojených aktérů.
Bc. Barbora Bestajovská.

Rodiče vítáni - výsledky

12. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče, děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření "Rodiče vítáni". Výsledky si můžete prohlédnout v odkazovaném dokumentu.

FZŠ Táborská

Tonda obal

12. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti druhých a čtvrtých tříd včera ve škole navštívily přednášku o třídění odpadu od organizace Tonda obal. Dozvěděli jsme se, jak odpad správně roztřídit, jak se dále zpracovává a také některé změny, které se v třídění odpadu chystají. Víte, že v brzké době bude jeden společný kontejner na plast, nápojové obaly i kovy dohromady?
Mgr. Valentová Martina

Divadlo Krabat

11. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5.A, 6.B a 7.A navštívily minulý týden interaktivní divadelní představení Krabat na motivy knihy Čarodějův učeň. Žáci a žačky se proměnili na jevišti v havrany a učedníky ve mlýně. Jak to vypadalo se můžete podívat ve fotogalerii.
Mgr. Dagmar Kavková

Česká národní banka

11. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Obě třídy osmého ročníku navštívily v rámci výuky finanční gramotnosti komentovanou výstavu Lidé a peníze v České národní bance. Prohlédly si v bankovním trezoru padělky českých i zahraničních bankovek, historická platidla, potěžkaly si zlatou cihlu v hodnotě 18 milionů korun a prohlédly pamětní minci v hodnotě 100 milionů korun. Více ve fotogalerii zde.
Mgr. Dagmar Kavková

Lyže, bazén, sauna

11. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Těmito slovy by se dal charakterizovat výjezd žáků 2.AB a 5.AB do Černého Dolu v Krkonoších. Přestože je letošní zima na sníh skoupá, nám se podařilo lyžovat každý den. V Peci pod Sněžkou i v Janských Lázních. Po lyžovačce jsme relaxovali v bazénu a sauně přímo v našem penzionu. Večery patřily filmům a soutěžím. Už teď se těšíme na příští zimu!
Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

S Merkurem pěkně od začátku

07. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konstruktéři ze třídy 3.B měli za úkol sestavit slovo ze stavebnice Merkur. Některá písmena stavěli podle návodu, jiná vymysleli sami. Podívejte se na sestavená slova. Všimli jste si, kolika způsoby lze sestrojit písmeno O, jak si poradit s čárkou nebo s tečkou nad I?
PhDr. Bc. František Prokop a skupina žáků 3.B

Březen - sběr do školy vezem

02. 03. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, jarní kolo celoškolní sběrové soutěže je tady. Nosit starý papír můžete od úterý 5. do pátku 8. března, vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní.
Váš sběrový tým

Nová relaxační zóna je tu pro nás

26. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  V horním atriu máme novou relaxační zónu. Kromě pohovek a knihovničky je tu k dispozici také koberec a sedací vaky. Děti zónu využijí o přestávkách, ale také v hodinách s učiteli - třeba na čtenářské chvilky.FZŠ Táborská

Masopust

22. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Včera jsme si užili masopustní veselí, které začalo seznámením se se zvyky tohoto oblíbeného svátku a pokračovalo hlasitým průvodem celou školou. Děkujeme dětem i rodičům za invenci při tvorbě masek, některé by zasloužily rovnou do filmu. Někteří se do ní vtělili už ráno a ve třídě se tak naskytl učitelům netradiční pohled do lavic. Na hřišti byla připravena bojovka s tajenkou a úspěšné luštitele čekala drobná odměna. Naplánované tance už jsme nestihli, ale jistě se najde vhodná chvíle to dohnat.                                       
Vychovatelky šd

6.A ve Skautském institutu

22. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Minulý pátek jsme měli možnost prožít si ve Skautském institutu program s názvem KPZ. Prošli jsme mnoha zajímavými aktivitami a nakonec si odnesli "kápézetku" plnou toho, co nám může pomáhat, když máme nějaký problém, nebo se zrovna necítíme nejlíp. Program jsme si moc užili.
Fotogalerie
PhDr. Jitka Svobodová + 6.A

Táborská na letišti

19. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Účastníci oborového dne Cesta kolem světa se vypravili na letiště. Byť nám tentokrát nikdo neodletěl, dozvěděli jsme se, jak letiště funguje a co vše je potřeba udělat před vzletem letadla. Také jsme si prošli tréninkové centrum pro piloty, stevardy a letušky, prohlédli si několikasetmilionové vybavení, které se zde při výcviku používá a vyzkoušeli si evakuaci z letadla. Z exkurze jsme se vrátili sice unavení, ale o to plnější dojmů.
Fotogalerie
Bc. Tomáš Košťál

Prvostupňoví žáci hráli turnaj ve stolním fotbale

18. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Někteří prvostupňoví žáci rádi tráví svůj volný čas o přestávkách při hře ve stolním fotbale. Proto mohli změřit své umění, podobně jako druhostupňoví žáci. Rozdělili se do čtyř skupin a turnaj mohl začít. Bylo to velmi napínavé, byla slyšet radost z každého gólu.
Mgr. Karel Červený, DBA

9.B poznává Karlovy Vary

17. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 9.B si odhlasovali, který kraj České republiky navštíví. Podobně jako jejich spolužáci z áčka zvítězil nejmenší kraj ČR (vyjma Prahy), a to Karlovarský. Karlovy Vary mají své kouzlo i v zimě. Ráno bylo sychravé. Blížili jsme se do Karlových Varů, mlha by se dala krájet. Jakmile jsme vjeli do města, začalo vykukovat sluníčko. Uff, počasí se nám vyčasilo. První zastávka nás čekala v pravoslavném chrámu sv. Petra a Pavla. Většina deváťáků neviděla pravoslavný kostel. Mohli jej porovnat s římskokatolickým kostelem. Samozřejmě nesměla chybět ochutnávka karlovarských oplatků a pramenů. Plní dojmů a zážitků jsme se vraceli zpátky do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Kam jít po základce?

15. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Mgr. Amálie Kořánová

9.C natáčí reklamu

14. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Deváťáci se seznamovali v rámci předmětu Evropan se sektorem služeb. Ocitli se v roli kreativních pracovníků reklamky a měli za úkol vymyslet si fiktivní výrobek, navrhnout logo a vytvořit scénář. Poté natočili vtipný reklamní spot. Výsledek můžete vidět na videu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Za odměnu do pekárny

12. 02. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Protože jsme se všichni celé první pololetí moc snažili, za odměnu jsme se dnes vydali do pekárny Zrno v Nuslích. Mohli jsme si prohlédnout za doprovodu majitele celý provoz. Tedy prostory, kde se skladuje v pytlích mouka, připravuje těsto, zdobí pečivo, peče a expedují výrobky. Dozvěděli jsme se, jak dlouho se peče rohlík, chleba nebo bábovka.  Nechyběla ani ochutnávka horké čokolády a výborné vánočky a loupáků.
Za 2.A Mgr. Valentová Martina

Lyžařský výcvik

25. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lyžařský výcvik druhého stupně je v plném proudu. Posíláme zasněžený pozdrav do Prahy.


Tým nadšených instruktorů

Soutěž ve stolním fotbale pro II. stupeň

22. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši žáci využívají svůj volný čas o přestávkách, případně při volných hodinách, velmi aktivně. Oblíbili si stolní fotbal, proto bylo na čase, aby se po delší době opět zrealizoval školní turnaj o putovní pohár ředitele školy ve stolním fotbale. Druhostupňoví žáci vytvořili dvojice, které se utkaly v základních skupinách fotbálkového krále. Byly to velmi napínavé zápasy, rozhodoval každý míček. Vítězství si nakonec odnesl Kuba K. a Mates z 9.B. Gratulujeme.
Mgr. Karel Červený, DBA

Osmáci poznávají Norimberk

21. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole pravidelně propojujeme předměty. V rámci 8. ročníku jsme propojili dějepis, přírodopis a zeměpis a vyrazili jsme navštívit německé město Norimberk. Nejprve jsme se vypravili do místní zoologické zahrady. Přivítala nás sněhová pokrývka a minimum návštěvníků. Počasí nebylo natolik chladné, aby nám překazilo radost z poznávání zvířat. Viděli jsme majestátného kapustňáka, hravého lachtana či sportovně laděného delfína. Žáci a žákyně pilně vypracovávali pracovní list a vstřebávali všechny vjemy. Poté jsme se vydali na smutné místo německých dějin do bývalého areálu, kde měli nacisté každoroční sjezdy. Osmáci pečlivě zdokumentovali jednotlivá místa. Dané fotografie poté použijí, když se budou zabývat problematikou nacismu. Nakonec jsme zavítali do centra města, abychom spatřili zrekonstruované památky. Hezky uchození, spokojení a plní zážitků jsme se vrátili zpátky domů.
Mgr. K. Červený, DBA, Bc. A. Švaříčková, Mgr. A. Barašová

8.B tvoří loutkové divadlo

20. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V loňském roce se žáci a žákyně věnovali ztvárnění klasického díla Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Ukázali své dovednosti v herectví a sklidili zasloužený potlesk od diváků (rodičů a učitelů). Jenže příprava na divadelní vystoupení zahrnuje nejen potřebu naučit se text a umění zahrát svojí roli, ale také tvorbu kulis, rekvizit, apod. V letošním školním roce probíráme národní obrození a obrozenci se snažili šířit češtinu i pomocí představení her loutkového divadla. Opět jsme propojili předměty, a to český jazyk, dějepis a výtvarnou výchovu. Vybrali jsme jednotlivé básně ze sbírky Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Na hodinách výtvarné výchovy tvoří žáci kulisy a loutky. V dějepise se seznamují s dobovými reáliemi, v češtině čtou jednotlivé básně. Únorová premiéra našich osmáků se blíží, postupně finišujeme a těšíme se, až budeme moci ukázat své nejen divadelní umění.
Mgr. K. Červený, DBA, Bc. B. Bestajovská, Mgr. et Mgr. K. Smolíková, PhD.

Exkurze Památník heydrichiády, Lidice

19. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 17 žáků 9. ročníku navštívilo v úterý 16.1. dvě místa tragicky spojená s českou historií - Národní památník hrdinů heydrichiády a Památník Lidice. Na obou místech nás čekala komentovaná prohlídka, v Lidicích ještě i krátká pracovní dílna zaměřená na práci s fotografiemi. Několik záběrů z exkurze zde.
Mgr. Dagmar Kavková

Kroužky v 2. pololetí

17. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

S výjimkou kroužku angličtiny pro ukrajinské děti všechny kroužky pokračují i v 2. pololetí.
Platby prosím posílejte do konce února (týká se keramiky a turistického kroužku, díky dotaci na sportovní kroužky se cheerleaders ani badminton v 2. pololetí neplatí). Ostatní kroužky jsou externí, platíte tedy přímo pořádající organizaci.
PhDr. Jitka Svobodová

Přijímací řízeních na střední školy a víceletá gymnázia

16. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace o přijímacích řízeních na střední školy a víceletá gymnázia naleznete na webových stránkách:
- https://www.prihlaskynastredni.cz/
- https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
Máte-li někdo zájem o osobní setkání, bude probíhat 24. ledna 2024 od 17:00 v učebně ČJ (2. patro) schůzka k přijímacímu řízení.
S pozdravem
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Dny otevřených dveří

16. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Stejně jako v uplynulých letech se i ve školním roce 2023/24 budou konat Dny otevřených dveří - a to v termínech 21. 11. 2023, 18. 1. a 14. 3. 2024.
Těšíme se na Vás.
PhDr. Jitka Svobodová

Výtvarná soutěž na zimní čas

15. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Organizace Lesy hl. m. Prahy vyhlásila výtvarnou soutěž na téma ,,Soví brko“. Žáci 3.B se do této soutěže zapojili a vytvořili společnou koláž s názvem ,,Exhibice štěstí“. Proč štěstí? Protože v Japonsku jsou sovy jeho symbolem. Tak snad i nám nějaké v soutěži přinesou.
Za 3.B Mgr. Hana Dražďáková

Návštěva Domu seniorů v Michli

11. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V předvánočním týdnu třídy 2.B, 3.A navštívily Dům seniorů v Michli. Za doprovodu několika muzikantů z 8.A zazpívaly nejen pásmo koled. Letos se přidaly i dívky z Ukrajiny s dvěma vánočními písničkami. Toto milé setkání se stává již tradicí, stejně jako knižní dárek, který jim každoročně přinášíme. S babičkami a dědečky si děti na závěr popovídaly a předaly jim vánoční PF s přáním pevného zdraví do roku 2024. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Literární soutěž

05. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V měsíci listopadu jsme uspořádali Literární soutěž - a nyní máte možnost si ve sborníku přečíst  úspěšné práce. Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže spojené s autorským čtením nejlepších prací se bude konat v pondělí 29. ledna 2024 od 14 hodin ve školní knihovně.
PhDr. Jitka Svobodová

Sportuje celá škola

03. 01. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již tradičně je prosinec věnovaný pěti disciplínám Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Zapojila se celá škola. Žáci a žákyně soutěžili v trojskoku, hodu medicinbalem, přeskoku přes švihadlo, klicích a leh-sedech. Soutěžní atmosféra byla úžasná. Děti se navzájem podporovaly, fandily si a přály si úspěch navzájem. Tři nejlepší dívky a tři nejlepší chlapci z každého ročníku byli odměněni medailemi a sladkostmi. Sportovní tým školy může vybírat reprezentanty na jarní okresní kolo OVOV. Děkujeme všem za vynikající nasazení a krásný sportovní den.
Mgr. Karel Červený, DBA

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

22. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a mnoho radosti v novém roce 2024.
Vaše FZŠ Táborská


P.S. Ve škole se sejdeme ve středu 3.1.2024

Vánoce budou.

21. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sněhu je po kolena, sáně jsou připraveny, sobi čekají. Máme dobrou zprávu - Vánoce budou!


Krásné Vánoce přejí konstruktéři ze 3.B

Za výdělek do Světa medúz

21. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti třídy 2.A letos poprvé prodávaly na vánočních trzích své výrobky a téměř jednohlasně se rozhodly za získaný výdělek pro návštěvu Světa medúz na Pankráci. Měly tak možnost spatřit více jak 30 druhů medúz v jednom z největších akvárií.
Za 2.A Mgr. Valentová Martina

Čas konce vyučování 21. a 22. 12.

20. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, v posledních předvánočních dnech končí vyučování v jednotlivých ročnících následovně:

1. stupeň a 9. ročník --- 11:55
6. ročník --- 12:50
7. ročník --- 12:30
8. ročník --- 12:15

Cestování v čase alias výlet do Drážďan

20. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S žáky ze 6.A jsme se vydali cestovat v čase do Drážďan. Čas během výletu plynul nejen závratnou rychlostí, ale také jsme překonali bezmála čtyři staletí. Při návštěvě zámku Zwinger jsme se ocitli v době barokní za časů saského kurfiřty a polského panovníka Augusta II. Silného. Obdivovali jsme vedle jeho skvělých stavitelských počinů také architekturu a výstavy porcelánu a výtvarného umění starých mistrů. Kostel Frauenkirche nám zase připomněl pohnuté dějiny města ve 20. století, kdy na konci druhé světové války byl kostel v důsledku bombardování zničen a v 70. letech opět díky obrovské vitalitě obyvatelstva postaven. Od své původní podoby prakticky k nerozeznání. Nakonec výlet v čase přistál v naší současnosti. Připomněli jsme si na Augustově mostě záplavy z roku 2002, ke kterým by bývalo nemuselo vůbec dojít, kdyby... Nejvíce nás ale zaujala málo turisty známá studentská čtvrť, zejména pro svou neopakovatelnou atmosféru. Vedle alternativních obchodů a exotických restaurací jsme totiž narazili i na rozmanitý kulturní život. Po náročné expedici jsme si dali konečně pauzu a našli si čas na nákupy a vánoční trhy. Němčinářům ze 6.A moc děkujeme za skvělou atmosféru.
Mgr. Robert Gronowski a Pavla Škopková

Nový pěvecký sbor

20. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po prvním pěveckém vystoupení u příležitosti oslav založení naši školy jsme se rozhodli od února založit nový školní pěvecký sbor. I když naše první vystoupení mělo všechny rysy amatérského sboru. S čímž se samozřejmě na začátku musí počítat. Přesto skvělá atmosféra a první krůčky nás přesvědčily o tom, že to má smysl. Jaké přínosy to přináší? Naučíš se pracovat s bránicí, správně vyslovovat hlásky, naslouchat svým kolegům i pracovat s trémou. A hlavně zpívání povznáší a přispívá k dobré náladě. Máš-li chuť, jistě se přihlas u pana učitele Gronowského.
Mgr. Robert Gronowski

Přednáška na téma dějiny Jamrtálu

20. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše pozvání přijal přední historik, zakladatel Muzea cenných papírů a nuselský rodák Rudolf Píša. V rámci našeho projektu Světová škola představil ve své přednášce vývoj Nuslí, nejvýznamnější firmy působící u nás i příběhy z černé kroniky. Cílem přednášky bylo si udělat představu o minulosti našeho místa a připravit si podklady pro plánovanou velkou výstavu dějin Nuslí. Žáci zejména z 8.A studují pro tyto účely školní kroniky, vyhledávají informace a připravují koncept expozice. Moc děkujeme a těšíme se na další přednášku.
Mgr. Robert Gronowski a Mgr. Karel Červený, DBA

Turistické výlety po Praze

20. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci našeho kroužku Den turistiky navštěvujeme pravidelně jednou za čtrnáct dní krásy naší metropole. Od října jsme toho stihli opravdu hodně. Nejdříve jsme navštívili pevnost Vyšehrad, kde jsme zkoumali bastiony, hradby i podobu města před jeho sjednocením za Josefa II. i po postupném bourání hradeb za císaře Františka Josefa I. V pražských synagogách jsme se seznamovali s náboženským životem Židů i zkoumali změny židovské čtvrti před a po takzvané pražské asanaci na konci 19. století, viz luxusní bulvár na Francouzské. Poslední exkurze se věnovala čističce odpadních vod v Bubenči. Děkuji žákům za skvělou atmosféru a těším se příště na operní představení v Národním divadle.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski 

6.B ví, jak se má zachovat při zemětřesení

18. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 6.B si v minulé hodině zeměpisu vyzkoušela sopečnou erupci pomocí pokusu. Dalším důsledkem styku litosférických desek je zemětřesení. Narozdíl od sopečné činnosti se nedá zemětřesení předvídat. Žáci a žákyně se seznámili s pokyny, jak se mají zachovat, když dojde k zemětřesení, poté si vybrali jeden pokyn a vytvořili plán, jak mají postupovat. Šesťáci mají vynikající pozorovací talent, umí analyzovat krizovou situaci a najít řešení.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci si vyrobili sopku

18. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci a žákyně 6. ročníku probírají v hodinách zeměpisu litosféru, první krajinnou sféru naší Země. Seznámili jsme se s litosférickými deskami, víme, co způsobuje, když se srazí. Většina sopek se nachází právě na okraji litosférických desek. Nabití vědomostmi si chtějí vyzkoušet, jak taková erupce sopky vypadá. Donesli si sklenici, alobal, jedlou sodu, přípravek na mytí nádobí, potravinářské barvivo a ocet. Nejprve položili sklenici na tácek, odmotali dostatečnou část alobalu a vytvořili sopečný kužel. Protrhli alobal, tak aby vytvořili otvor do nitra naší sopky. Do něj nasypali jedlou sodu a přidali prostředek na mytí nádobí, aby jim to více pěnilo. Poté do skleničky s octem nakapali, případně nasypali potravinářské barvivo a pořádně to zamíchali. Připravili si mobilní telefon, aby mohli daný pokus zdokumentovat. Obsah skleničky s octem a potravinářským barvivem nalili do nitra sopky. A výsledek? “Wow”, znělo od našich šesťáků, povedlo se. Podívejte se na video a výslednou fotografii. Žáci a žákyně vyfotili svůj konečný výsledek a poté popsali badatelský list, záznam ze své práce. Jsme rádi, jak šikovné máme šesťáky. Šesťáci již nyní ví, jak vzniká sopka, jaké jsou důsledky její činnosti a jak se zachovat v případě krizové situace.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci řeší problémy Afriky pomocí AI

18. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmáci probírají v rámci hodin zeměpisu Afriku. Seznamují se nejen s jednotlivými regiony, ale snaží se najít řešení problémů v těchto oblastech. Zkoušejí při tom využít možnosti umělé inteligence (generátor obrázku). A co je potřeba? Promyslet si problém a správně jej definovat, napsat příkazy v anglickém jazyce a máme výsledek. Poté žáci a žákyně vytvoří svůj plakát a napíší na něj úderný slogan, aby upozornili na daný problém, který trápí africký kontinent.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sběrový ježíšek putoval do 2.B.

15. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, sběru bylo na školním dvoře více než sněhu a naplnili jsme celý kontejner. Nejsilnějším sběračem byla tentokrát vítězná třída 2.B následovaná 7.B a 1.A. Myslíme ale, že radost měli všichni, kdo se do adventního sběru zapojili.
Krásné svátky, uvidíme se zase v novém roce 2024.
Váš sběrový tým

Charitativní knižní bazar

14. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Stalo se již tradicí, že součástí oslav Dne školy je i Charitativní bazar knih. I ten letošní byl velmi úspěšný. Prodejem knih jsme získali 7170,-Kč. K této částce přidala ještě 3.A 1000,-, které utržili v třídní kavárničce v rámci Dne školy. Celkovou částku 8170,-jsme převedli Domu seniorů v Michli, v Čapkově ulici. Část peněz bývá použita na vystoupení muzikanta, které mají babičky a dědečkové moc rádi. I my se je chystáme v příštím týdnu navštívit. Předáme jim nejen plno knih do jejich knihovny a novoroční přáníčka, ale děti z 2.B, 3.A a 8.A si pro ně připravily pásmo koled.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Lyžaři ze 3.B vyrazili na start

13. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zima je tady a světový pohár v běžeckém lyžování je v plném proudu. Proto i konstruktéři ze 3.B vyrazili závodit. Na školním hřišti už sníh bohužel není, tak jsme lyžovali v Konstruktérovi. Přesvědčte se sami. Záběry ze startů všech tří závodů naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop a skupina žáků 3.B

Děti dětem

13. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V letošním roce se nám podařilo shromáždit rekordních 13 418,- Kč. Za vybrané peníze jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, papírové kapesníky, ovocné kapsičky atd. Jsme velmi rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 6.A

Absolventka Áďa diskutuje s deváťáky

12. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přestože bývalí deváťáci již nechodí na naší školu, potkáváme je. Přijdou se podívat, pochlubit se, jak se jim daří, navštíví vánoční trhy na Den školy, případně se s nimi uvidíme na dalším absolventském plese.Letos absolventka Áďa zavítala za našimi deváťáky, se kterými se podělila o své zkušenosti, jak pracovat se stresem před přijímacími zkouškami, jak si vybrat střední školu, jak zvládnout velkou překážku, výzvu v životě deváťáka. Povedlo se, žáci a žákyně měli zajímavé dotazy a získali tak trochu klidu a jistoty před svojí životní zkouškou.
Mgr. Karel Červený, DBA

9.A se seznamuje s výrobou v Nové Roli a poznává krásy Karlových Varů

12. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole velmi rádi propojujeme předměty. Zeměpis a Volba povolání, to byla jasná volba návštěvy Karlovarského kraje. Žáci a žákyně 9.A vyrazili v chladném počasí do porcelánky Thun do Nové Role. Naši žáci a žákyně byli vybaveni pracovním listem, který prolínal dané předměty. V autobuse pilně hledali informace. V Karlových Varech jsme přestoupili na vlak a mířili do porcelánky. Viděli jsme muzeum porcelánu, prošli jsme si výrobou, zjistili, které profese zajišťují celkovou výrobu a chod podniku. Diskutovali jsme s panem průvodcem a dozvěděli jsme se mnoho podnětných informací. Dalším cílem bylo krajském město, a to Karlovy Vary. Centrum lázeňství v České republice. Ač bylo chladné počasí, zima nám nebyla. Procházeli jsme se kolonádou, dorazili jsme k hlavnímu vřídlu, ochutnali jsme lázeňské oplatky a v podvečer jsme se vydali na zpáteční cestu do Prahy. Byli jsme plní úžasných zážitků.
Mgr. K. Červený, DBA, Mgr. M. Hačecká, Pavla Škopková

Deváťáci se seznamují s AI

11. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Fenoménem posledního roku je AI - umělá inteligence. Odborníci hovoří o této problematice, mnoho lidí se obává, co nastane v budoucnosti. Na některých školách se brání tomuto novému fenoménu. Na naší škole se snažíme žáky a žákyně seznamovat s novými trendy. Předmět Evropan se zabývá problematikou současnosti a blízké budoucnosti. Žáci a žákyně devátého ročníku měli za úkol si vybrat přírodní pohromu, definovat jí, analyzovat, co způsobuje, jak se má daný jedinec zachovat a jak se proti dané pohromě bránit. Výsledek můžete vidět na fotografii.
Mgr. Karel Červený, DBA, PhDr. Martin Beneš

Jak se naučit za 30 minut přemet vzad?

10. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Odpověď je jednoduchá, chodit na oborový den “Cheerleading” a mít chuť se naučit novým věcem. Vyrazili jsme do jumpparku na Jarově a zdokonalovali jsme se v akrobatických prvcích. Individuálním přístupem mohl každý rozvíjet to, co potřeboval. Byl to skvělý den a vynikající pokrok u všech, kteří na tento oborový den chodí. Již nyní se těšíme na další oborový den.
Video
Mgr. Karel Červený, DBA

Amálka zvítězila v Táborském šplhounu

09. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše školní soutěže a turnaje jsou všestranné. Prosinec byl věnovaný šplhu na tyči. Každý šplhoun a šplhounka měli dva pokusy. Nádherná byla podpora soupeřů a diváků. Rozhodčí sdělil slova, tři, dva, jedna, start a hned se cvičenci doslova přilepili na tyč a ladnými pohyby mířili vzhůru. 5.A přišla o svoji dominanci. Zvítězila Amálka z 5.B s úctyhodným časem 4,25 s. Stříbro získala Justa, taktéž z 5.B a bronz vybojovala Verča ze 4.A. Nejlepší výkon chlapce dokázal Marek z 5 A. Moc gratulujeme a děkujeme za vynikající atmosféru soutěže.
Mgr. Karel Červený, DBA, Diana Lisá

Poznávací zájezd do Francouzské Riviéry 12.5. - 19.5.2024

08. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiči,
plánujeme školní zájezd do Francouzské Riviéry (Monaco, Cannes, St Tropez, atd.) od 12.5. do 19. 5.2024.  Podrobnosti najdete v odkazech níže. Tento zájezd je souběžný s již naplánovaným zájezdem do Říma, takže nabídka oslovuje žáky, které do Říma nepojedou. Přihlásit své dítě můžete do 20.12.2023.
- prezentace
- program
- přihláška
Kontakt: Elie Lusaku, učitel francouzštiny

Která třída získá sběrového ježíška?

08. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
najdete si v adventním čase trochu času a sběrového nadšení? Pokud ano, těšíme se na vás na školním dvoře od úterý 12. do pátku 15. prosince vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní.
Váš sběrový tým

Den školy

06. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 117. výročí založení naší školy uskuteční ve středu 6. prosince. Kromě tradičních Vánočních trhů se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i divadelní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách. Program vystoupení najdete zde. Těšíme se na Vás.
Čas:
- 15:00 - 17:00 adventní trhy
- 17:00 - 18:00 vystoupení v sále
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Charitativní bazar knih

05. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

PhDr. Ludmila Kotoučková

Děti dětem

04. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

PhDr. Jitka Svobodová

8.B vyrábí mýdlo

03. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Mnoho žáků a žákyň zajímá problematika předmětů denní potřeby. Jak dané aktivity řešili lidé v minulosti - toaletní papír, zubní kartáček s pastou, mýdlo, menstruační pomůcky, prezervativ. Využili jsme dovedností (výroba mýdla) paní vychovatelky Kristýny Paukerové a zrealizovali jsme projekt “Dějiny hygieny”. Žáci a žákyně 8.B se rozdělili do dvojic a vybrali si jednotlivá témata. Zkoumali jak dané běžné lidské činnosti řešili lidé v pravěku, starověku, středověku a v novověku. Zkoumali specifické výzvy pro současnou generaci. Použili své kreativní myšlení a vymysleli fiktivní výrobek, logo a slogan. Porovnali jeden výrobek o stejné velikosti, gramáži nadnárodních obchodních značek v okolních zemích a analyzovali jejich cenu. Nakonec rozebírali Hippokratovu přísahu a určovali, které pasáže jsou poplatné v naší době. Mezitím se paní vychovatelka Paukerová věnovala dvojicím, které krájely mýdlo, přidávaly ingredience a vytvořily si hotový výrobek. Tento projekt se nám moc povedl.
Mgr. Karel Červený, DBA, Kristýna Paukerová, DiS.

Deváťáci řeší, jak chránit životní prostředí

03. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 9.C se zaměřili na hlavní problematiku, která se řeší nejen ve světě, ale zajímá to i nejmladší generaci. Klima na naší planetě se mění. V rámci výuky zkoumáme daný problém a jak jej řešit. Podívali jsme se na problematiku invazivních rostlinných a živočišných druhů. Zkoumali jsme problematiku pitné vody a jejího plýtvání na výrobu oblečení a řešili jsme možnost recyklace. Řešili jsme konec spalovacích motorů a možnosti elektromobilů, atp. Naši deváťáci to zvládli skvěle. Umí pojmenovat problém, analyzovat jej a navrhnout řešeni.
Mgr. Karel Červený, DBA

8.B je třída!

03. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 8.B se zúčastnila projektu Si třída!. Tuto stmelující aktivitu realizuje Skautský institut. A proč je 8.B skvělá třída? Všichni, bez výjimek, šli do daných aktivit naplno. Co dokázala třída 8.B? V rámci aktivit, které byly i modifikované, dokázala spolupracovat, domluvit se, najít řešení. Během pár okamžiků si sdělili nonverbálně či verbálně, kdo, co bude dělat. A kdo zvítězil? Třída 8.B.! Tato třída si zaslouží pochvalu za vysoké nasazení, spolupráci, domluvu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Terezka z 3.B a Kamča z 8.B zvítězily v posilovací soutěži

03. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým nezahálí na začátku sportovní sezóny. Pracujeme velmi usilovně a snažíme se zdokonalovat. Naše Včelky (žákyně druhého stupně) a Včeličky (žákyně prvního stupně) pracují nejen v rámci kroužku, ale i ve svém volném čase. Musely zvládnout čtyři náročné disciplíny. A zvládly to skvěle. Moc gratulujeme Terezce z 3.B a Kamče z 8.B, které byly nejlepší v rámci svého stupně.
Mgr. Karel Červený, DBA

Johanka je absolutní vítěz atletického trojboje

02. 12. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole probíhá každý měsíc nejedna sportovní soutěž. Naši chlapci a naše dívky se zúčastnili atletického trojboje, který se skládal z běhu na 40 metrů, hodu míčkem a skoku dalekém. Jelikož celoškolní soutěže jsou pod patronátem našeho pana ředitele, ocenil nejlepší atlety. Moc gratulujeme Johance z 5.A., která se stala absolutním vítězem.
Mgr. K. Červený, DBA, Bc. O. Mach, K. Donovalová

8.B navštívila Bratislavu

27. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 8.B poznávají okolní země. V loňském školním roce nám plánovaný výlet nevyšel, povedlo se až nyní. Sychravé listopadové počasí nás neodradilo. Do cíle jsme dorazili před polednem. Vyšli jsme z hlavního nádraží a shopní žáci a žákyně si vybrali části cesty a vedli nás na určená místa. První zastávkou byl prezidentský palác. Bohužel prezidentská zahrada byla zavřená, ale potkali jsme sympatické vojáky, kteří rozdávali odznaky vlčího máku na památku  den veteránů, bylo totiž 11. 11. Prošli jsme se kolem Michalské brány, ke kostelu svatého Martina. Čekal nás výšlap na symbol Bratislavy, a to Bratislavský hrad. Když jsme zvládli náročný kopec na Königstein, tato výzva byla pro nás hračkou. Odměnou nám byl krásný výhled. Poté měli žáci a žákyně za úkol požádat místní lidi, aby jim přeložili pět slovenských slov do češtiny. Sledovali nejen dané odpovědi, ale také, zda byli ochotní, zda to byl muž, či žena, starší, či mladší. Výlet se nám opravdu vydařil a spokojeně jsme se vraceli v podvečer domů.
Mgr. Karel Červený, DBA

6.A prezentuje své znalosti o planetách Sluneční soustavy

27. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně se od začátku školního roku seznamují s vesmírem. Každý týden přicházejí nové nové novinky o tom, co lidstvo nového objeví a zjistí. Žáci a žákyně se rozdělili do skupin, vybrali si jednu planetu a zkoumali ji z různých úhlů pohledu. Všechny práce se velmi povedly a zaslouženě si všichni odnáší jedničku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Školní jídelna vyjadřuje svůj souhlas se stávkou

23. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, strávníci,
na den 27.11. 2023 byly žákům 6. až 9. tříd odhlášeny obědy. Žáci 1. až 5. tříd budou v klasickém stravovacím režimu. V tento den bude vařeno pouze jedno jídlo – tímto školní jídelna vyjadřuje svůj souhlas se stávkou.
„Děkujeme za pochopení a těšíme se na naše strávníky snad v lepší době“

Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Omezený provoz školy v pondělí 27.11.2023

22. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Naše základní škola se v pondělí 27.11. 2023 zapojí do stávky. Důvody jsou prosté. Ačkoliv se snažíme vytvářet pro naše žáky ty nejlepší vzdělávací podmínky a zodpovědně přistupovat ke své práci, stále více nás trápí snižující se počty asistentů pedagoga, nedostatek vícejazyčných asistentů, speciálních pedagogů, školních psychologů a dalších odborníků. Lhostejné nám není ani dlouhodobě nízké finanční ohodnocení našich kolegyň a kolegů - asistentek, vychovatelek, pracovnic a pracovníků v provozu a ve školní jídelně - tedy těch, bez jejichž skvělé práce si dobrou školu nedovedeme představit. Domníváme se, že kvalitní vzdělávání má být společenskou prioritou. Celkové shrnutí důvodů pracovníků ke stávce obsahuje tato petice (více zde).

Milí rodiče, současně si uvědomujeme, že ani pro vás nemusí být pondělní situace jednoduchá. Nemůžeme sice ponechat školu v běžném provozu, aktuální personální stávková situace nám však umožňuje zavést v pondělí 27.11. tento omezený režim:

- výuka 1. až 5. tříd bude zajištěna v obvyklém rozsahu (školní jídelna a školní družina budou v provozu, taktéž kroužky; v části tříd bude suplování),
- výuka 6. až 9. tříd nebude probíhat (žáci zůstávají doma).

Pokud by se situace změnila, budeme vás informovat. Sledujte prosím Bakaláře a webové stránky školy.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Rozloučení a fotbalový zápas – den pátý/ Verabschidung und Fußballspiel – fünfter Tag

22. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na závěr našeho projektu se náš tým rozhodl utkat ve fotbalovém zápase. Bylo to napínavé do poslední chvíle, nakonec zápas skončil remízou. Po sportovním utkání jsme shrnuli celý projekt a rozloučili se. Bylo to dojemné....celý článek.
Mgr. Robert Gronowski und Ing. Alena Červová

Ztráta dětství – den čtvrtý/Kindheitsverlust – vierter Tag

22. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši němečtí sousedé z partnerské školy si připravili workshop na téma Sudety a dětské tábory, tzn. Kinderlandverschickung. Sledovali příběhy konkrétních lidí, jež se válka nejvíce dotkla. Pomocí deníků zjišťovali, co znamená nedobrovolně předčasně dospět, ztratit vlastní rodinu či podstupovat dril v polovojenských táborech. Po workshopu jsme se vydali do kostela sv. Cyrila a Metoděje, na místo, kde byli zavražděni hrdinové akce Anthropoid./Unsere deutschen Nachbarn von der Partnerschule bereiteten für uns einen Workshop zum.... celý článek.
Mgr. Robert Gronowski und Ing. Alena Červová

Návštěva stálé expozice Naši Němci v Ústí nad Labem – den třetí/Besuch der Ausstelung „Unsere Deutschen“ in Aussig an der Elbe – dritter Tag

21. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Díky skvělé výstavě se dokázal přenést mezinárodní tým složený z Čechů a Němců do období společného státu, v němž po mnoha staletí žily, setkávaly se a občas i střetávaly oba národy. Jak výstava ukázala, obě... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski und Ing. Alena Červová 

Přežít v přírodě – den druhý/Überleben in der Natur – zweiter Tag

21. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S válkou také souvisí téma přežití v mezních situacích, mezi něž řadíme ztrátu domova, nedostatek jídla, zničenou infrastrukturu, blackout a další. Pro tyto případy jsme vystavili naše žáky v lese... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski und Ing. Alena Červová

Německá delegace v Táborské – den první/Deutsche Delegation in der Táborská – erster Tag

21. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po roce jsme měli opět příležitost se setkat s naší partnerskou školou z Dürenu, tentokrát jsme hostili naše přátelé u nás v Praze. Pro toto setkání jsme si připravili velice aktuální téma válka a uprchlíci. Pokoušeli jsme... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski und Ing. Alena Červová

Bazar oblečení

20. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máš doma oblečení, hry nebo hračky, které jsou v dobrém stavu a mohly by posloužit někomu jinému? Do 1. 12. to můžeš přinést do školy, do přízemí vedle hlavního vchodu. Na Den školy můžeš bazar navštívit a pořídit i něco pro sebe.
Žákovský parlament 

Záběry z tréninku vzpěračů 3.B

10. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Letní olympijské hry v Paříži se blíží, proto jsme v hodině Konstruktéra navštívili vzpěračský trénink části žáků třídy 3.B. Myslíme si, že zlato bude naše. Posuďte sami - zde.
Upozornění: závěry jsou pouze pro silné povahy.
PhDr. Bc. František Prokop a skupina žáků 3.B

Kolíčkový den

09. 11. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 17. října se konala sbírka pořádaná nadací Jedličkova ústavu, do které se zapojila i naše škola. Kolíčkový den byl velmi úspěšný. Díky Vám, kteří přispěli, bylo na naší škole vybráno 12 905,- Kč. Ještě jednou velký dík všem, kteří svým příspěvkem pomohli.

Žákovský parlament

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

30. 10. 2023 | O škole > Výroční zprávy

Vážení přátelé naší školy, zde naleznete výroční zprávu za školní rok 2022/2023. Zároveň vám všem moc děkuji za spolupráci. Bez ní by naše škola nebyla taková, jaká je.
PhDr. Bc. František Prokop

7.B se orientuje v problematice nemocí

30. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmáci se v tomto ročníku seznamují s Afrikou a jejími problémy. Zaměřili jsme na jeden z velkých problémů, a to nemoci. Bohužel máme všichni živé vzpomínky na pandemii covidu-19. Žáci a žákyně se rozdělili do skupin a zkoumali běžné nemoci, proti kterým jsou všichni očkováni a porovnávali jsme to se situací ve světě a konkrétně v Africe. Žáci a žákyně se dozvěděli nové informace, zmínili jsme problematiku španělské chřipky, případně vynález antibiotik a jak se bránit jejímu nadužívání.
Mgr. Karel Červený, DBA

Jak jsme si užili oborový den Cheerleading

29. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Cheerleading má na naší škole letitou tradici. Vychovali jsme mnoho nadějných cheerek. Mnoho našich absolventů a absolventek jsou držitelé medailí z celorepublikových soutěží. Dokonce se můžeme pyšnit tituly mistra České republiky i účastníka mistrovství Evropy. Náš školní cheerleadingový tým jezdí na zahraniční soutěže. Navštívili jsme Rakousko, Polsko, Německo, Maďarsko, Itálii, Ruskou federaci, Řecko a Nizozemsko. Cheerleading je nejvšestrannější sportovní disciplína. V tomto sportu se nalezne každý. Ať už je jakýkoliv typ somatotypu, ať umí cokoliv. Každá členka týmu je důležitá. A jak dopadl první oborový den? Cheerky mají různé zkušenosti, některé se věnují tomuto sportu několik let, jiné mají první zkušenosti. Díky kolegyní Niky, která trénuje školní cheerleadingový tým jsme dokázali zapojit všechna děvčata. Naučili jsme se jednoduchý tanec a skoky, prošli jsme si základy akrobacie a nakonec jsme stuntovali. Stavěli lidské pyramidy. Výsledek můžete vidět na fotografii. Už teď se těšíme na další oborový den.
Mgr. Karel Červený, DBA

8.B vzpomíná na divadelní představení Romeo a Julie

28. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Co si žáci sami vyzkouší, prožijí si, pamatují si daleko lépe, než když se o tom učí. Tak zní dávné pedagogické a didaktické pravidlo. Naši žáci a žákyně mají v živé paměti své vlastní role, dokonce si někteří pamatují, co říkali. A jak nejlépe zopakovat anglickou renesanci? Vytvořit plakát k divadelnímu představení. Měli daná kritéria a vzpomínali na své účinkování. Sice je to ex post, ale zjistili jsme, co si naši žáci a žákyně pamatuji, co je zaujalo. Někteří nakreslili vlajku Itálie, tedy dnešního území, kde se daný příběh odehrává. Jiní ztvárnili Romea a Julii v držení, objetí, či v závěrečné scéně. Objevuje se symbol lásky, vyznání lásky, radosti, i konce lásky, zmaru a smrti. Je skvělé, jak 27 žáků vnímá stejnou událost, prožitky úplně jinak. Jsme prostě každý originální. Jsme všichni pyšní, jak jsme zvládli tento náročný projekt, kde všichni spolupracovali, pomáhali si a radili si.
Mgr. Karel Červený, DBA

Příběhy složené z Merkuru

25. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Konstruktéři ze 3.B dostali nelehký úkol - sestrojit podle návodu herce ze stavebnice Merkur a vymyslet a zahrát s nimi příběh. Zvládli to na jedničku.
Posuďte sami: příběh 1, příběh 2, příběh 3, příběh 4.
PhDr. Bc. František Prokop a skupina žáků 3.B

Kolik bylo kontejnerů? Tři!

20. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, moc děkujeme za vaše zapojení do říjnového startovacího sběrového týdne. Na dvoře se totiž během čtyř sběrových dnů vystřídaly tři kontejnery a to je úžasný výkon. Nejvíce sběru přinesly třídy 8.A, 7.B a 5.B, kterým gratulujeme. Příště to může být vaše třída - uvidíme v prosincovém sběrovém týdnu. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

Basketbalový zápas mezi páťáky

20. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S novým školním rokem přichází zápasy a turnaje, které jsou pod záštitou našeho pana ředitele. Páťáci meli zkušenost s košíkovou, proto jsme se rozhodli s tělocvikáři a zároveň trenéry, s paní učitelkou Donovalovou (trenérkou 5.A) a panem učitelem Machem (trenér 5.B), že uskutečníme velký zápas 5. ročníku. Den D nastal. Trenéři obou týmu skvěle rozcvičili, rozehráli své týmy, dali jim taktické pokyny a mohlo se začít. Pan učitel Červený byl rozhodčí. Míč letěl vzhůru, písklo se na píšťalku a už to jelo. Přihrávka, driblování a střela.. Ou.. Skoro. Hráči a hráčky jsou neúnavné. Skvěle spolupracují a snaží se. Velkou část zápasu vedla 5.A, ale 5.B v posledních minutách zabrala a střílela tzv. ostošest.. A povedlo se. O pouhé dva body zvítězila 5.B.
Mgr. K. Červený, Bc. O. Mach, K. Donovalová

Kresba perspektivy Nuselské radnice v podání 8.B

19. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe zopakovat učivo sedmého ročníku a navázat na novější učivo? Propojením předmětů, a to dějepisu a výtvarné výchovy. Žáci a žákyně si zopakovali základní architektonické rysy renesance a seznámili se s neo styly, konkrétně novorenesancí. Snažíme se vést výuky praktickým využitím, aby děti vnímaly všemi smysly. Proto jsme se společně vydali během hodiny výtvarné výchovy na náměstí Generála Kutlvašra a zabývali jsme se kresbou perspektivy. Každý si našel své místo, zaměřil se na detail, či celou stavbu Nuselské radnice. Naši žáci a žákyně dokáží rozeznat jednotlivé architektonické styly. V hodině výtvarné výchovy budou pokračovat ve svém díle.
Mgr. Karel Červený, DBA, Bc. Barbora Bestajovská

Atletický trojboj pro I. stupeň

18. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Druhý školní turnaj pro I. stupeň byl rozšířen pro žáky 2. - 5. ročníku. Na první pohled by se mohlo zdát, že je to nefér, že druháci soutěží proti páťákům. Ale není tomu tak. Naše škola se již několik let účastní OVOV (Odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Každý výkon je obodován na základě atletických bodů, podle věku a pohlaví. A jaké disciplíny obsahuje atletický trojboj? Běh na 40 metrů. Máme kratší dráhu, proto byly ke každému výkonu připočítány 2,5 sekundy. Při běhu dvou závodníků se fandilo opravdu velmi hlasitě. Další disciplínou byl hod tenisovým míčkem. Objevili jsme mnoho atletických talentů. Poslední byl skok daleký s rozběhem. Vynikající byly taktické pokyny pana učitele Macha, který dětem odborně radil, co a jak mají dělat při jednotlivých disciplínách. Naši žáci a žákyně si to velmi užili za příjemného počasí. A jsme moc rádi, že se všichni navzájem podporovali.
Mgr. Karel Červený, DBA, Bc. Ondřej Mach

6.B poslala robota Edisona do vesmíru

18. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Název článku zní, jako průlomový čin našich šesťáků. Je to pouze hypotetická situace. Co to znamená? Žáci a žákyně 6.B skvěle zpracovali planety, které si vybrali. Teď nastal čas na to si vyzkoušet, jak planety obíhají naši hvězdu - Slunce. Nakreslili si zmenšeninu planety a nalepili si ji na svého robota Edisona. Pan učitel Beneš všem žákům vysvětlil, co mají dělat, jak jej zapnout, jak nahrát příkazy, jak korigovat výpočty. Jaké příkazy zadávali? Rychlost a úhel pohybu. Cílem bylo, aby jejich planeta obíhala naše fiktivní Slunce ve správném úhlu a rychlosti. Povedlo se nám to. Žáci a žákyně odcházeli nadšení.
Mgr. Karel Červený, DBA, PhDr. Martin Beneš

Začíná školní badmintonová liga

17. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V říjnu se rozjely školní kroužky. S tímto datem je spojena i školní badmintonová liga. Rozvíjíme různé dovednosti žáků a žákyň naší školy. Prvostupňoví se snaží různými styly podávat a odbíjet košíček, počítá si počet odbití. Druhostupňoví hrají dlouhodobou ligu, počítá se každé vítězství. Úžasné na našich žácích je, jak se navzájem podporují a radí si.
Mgr. Karel Červený, DBA

Výsledky přijímací zkoušky na střední školy - jaro 2023

16. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé, zde naleznete základní údaje o výsledcích našich žáků, kteří se na jaře zúčastnili jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), v porovnání se žáky ostatních škol v ČR. Tyto výsledky nám poskytlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Vysvětlivky k výsledkům naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop

Sedmáci poznávají Národní park České Švýcarsko

15. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V loňském roce nám nevyšel plánovaný výlet do Národního parku České Švýcarsko. Původně jsme měli navštívit Edmundovu soutěsku (plavba na lodičkách). Kvůli velkému požáru v loňském roce, je tato možnost uzavřená. Vybrali jsme náhradní alternativu, a to návštěvu Pravčické brány.  Současné teploty v říjnu jsou nehezké. Ale sedmáci byli připraveni. Objednaný autobus nás vysadil před vrcholem. Procházet se přírodou je skvělé. Ale je lepší mít co k pozorování. Bylo to opakování učiva 6. ročníku. Žáci a žákyně dostali za úkol najít příklad zvětraliny a popsat je. Dále měli zapojit svoji kreativitu, koukat se na skály a najít obrazce, které vidí, a to buď zvíře, postavy, nebo věci. Posledními dvěma úkoly bylo vyfotit a pojmenovat tři rostliny a tři stromy. Sedmáci byli velmi aktivní, kreativní a úžasní. Zvládli výstup až nahoru. Vypili jsme horký čaj, kochali se nádhernou vyhlídkou. Počasí nám přálo, na vrcholu nebyla mlha oproti místům v nížinách. Začalo hřát sluníčko. A nejlepším okamžikem bylo to, že jsme tam byli sami. Poté, co jsme odcházeli dolů, začali přicházet další turisté. Užili jsme si to plnými doušky a plní nadšení jsme se vraceli zpátky domů.
Mgr. K. Červený, K. Donovalová, Bc. B. Bestajovská

Byl to start jak se patří.

10. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
Dnešní start školní sběrové soutěže byl skvělý. Přinesli jste více než osm set kilogramů starého papíru - a to je teprve začátek. Sběr můžete nosit až do pátku 13. října, vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Těšíme se na vás.
Sběrový tým třídy 7.B

Škola mladých archeologů - 6.B

10. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V šestém ročníku začínáme výuku dějepisu seznámením s tím, proč se dějepis učíme a jak vlastně takový historik či archeolog pracuje. Se žáky jsme navštívili program Škola mladých archeologů v Muzeu hlavního města Prahy. Žáci si vyzkoušeli různé způsoby práce archeologa, mj. i experimentální archeologii, drcení pšenice na skutečné pravěké zrnotěrce. Nadrcenou mouku si pak donesli do školy, kde se jejich práce přenesla do fyziky, mouku si zvážili, spočítali, kolik mouky by nadrtili za určitý čas, průměrovali, v matematice si pak na naměřených jednotkách procvičili práci s desetinnými čísly.
Fotogalerie
Dagmar Kavková - D 6.B

Zelený kolíček - kolíček nás spojuje

10. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 „Věděli jste, že si lidé obvykle nezačnou povídat s člověkem s postižením, ale rovnou s jeho asistentem? Často se bojí udělat první krok a obávají se komunikace…“
Ve spolupráci s Nadací Jedličkova ústavu se bude v úterý 17. 10. na naší škole konat Kolíčkový den. Zelený kolíček je považován za symbol spojení zdravých lidí a lidí s handicapem. Kolíček bude možné zakoupit za charitativní příspěvek v minimální hodnotě 50 Kč, a to u dětí ze školního parlamentu. Najdete nás na školním dvoře před začátkem vyučování, následně potom o přestávkách v budově školy.  
Školní parlament

Model ulice Táborská

10. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Čtyři vyučovací hodiny jsme strávili na vytvoření modelu ulice Táborská. Nejprve jsme se v hodinách prvouky seznámili s tím, co je plán, jak se kreslí  a každý si ho zkusil nakreslit. Potom jsme si ukázali různé druhy dopravních značek. Vyrazili jsme na procházku, abychom si celou ulici prošli a podívali se, jaké budovy a stavby se v naší ulici nacházejí a jakými dopravními značkami je ulice označená. V hodinách výtvarné výchovy jsme potom podle plánků vyrobili model.
Za 2.A Mgr. Martina Valentová

Navýšení ceny obědů od 1.11.

05. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
z důvodu růstu nákladů spojených s nákupem potravin v letošním roce jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny stravného pro všechny strávníky školní jídelny, a to od 1.11. - podrobné informace.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Po roce opět v Legolandu

02. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Začátek školního roku je spjat s výletem do zábavního parku Legoland v Německu. Brzké ranní vstávání nám nezkazilo náladu. Naopak byli jsme plně natěšení, že opět vyrazíme za zábavou. Co vyzkoušet první? Hrníčky, horskou dráhu s autíčky, či ninjago? Stihli jsme vše. Největší radost jsme měli z nové atrakce, opět a opět jsme stáli (naštěstí krátkou) frontu, abychom si vše užili plnými doušky. Povedlo se.
Mgr. Karel Červený, DBA

8.B poznává Königstein

01. 10. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe zopakovat dějiny středověku a počátek novověku? Podívat se na místo, kde se psaly dějiny. Proto žáci a žákyně 8.B vyrazili do německého Königsteinu, aby navštívili jeho dominantu, a to pevnost, která byla nějakou dobu ve vlastnictví českého království. Počasí nám velmi přálo, vlaky jsme se dostali do líbezného městečka. Nad námi se tyčila majestátní pevnost. Uff, čekal nás prudký kopec. Kde kdo si říkal, proč jsou hrady na kopcích, samozřejmě jsme si dokázali odpovědět. Žáci a žákyně dostali tip na výlet, kam se nemusí jedinec “plahočit” do kopce, a to na hrad v irském Dublinu.Nakonec jsme vše v pořádku zvládli. Před námi se otevřelo nádherné panorama, kochali jsme se výhledem. Pořídili jsme nezbytnou fotodokumentaci a ochutnali místní bratwurst. Spokojení jsme šli zpět na vlak a plni zážitků a dojmů jsme mířili do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci chápou globalizaci

30. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci devátého ročníku se v novém předmětu Evropan seznámili s globalizací. Poněkud náročnější problematiku zkoumali z pohledu světové hudby. Postupně zjistili, že hudební byznys je spojen s euroamerickou civilizací, která zasahuje do všech částí světa. Naši žáci a žákyně dostali za úkol vybrat si jednu píseň, která má alespoň 1 mld. zhlédnutí na youtube.com. Nakreslili logo skupiny či skicu zpěváka (zpěvačky), zjistili základní údaje, vybrali tři zajímavosti a přeložili jednu sloku písně. Poté vybrali pět klíčových slov, která nejvíce charakterizovala danou píseň a přemýšleli nad tím, proč je daná píseň úspěšná.
Mgr. Karel Červený, DBA

Volno ředitele školy

25. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek 28.9.2023 jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 29.9.2023 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Začínáme s Merkurem

20. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy


Práce se stavebnicí nemusí být jednoduchá. Zvláště, pokud pracuješ podle návodu a chceš být přesný. Proto začínáme se žáky 3.B postupně. Kreativitě se ale meze nekladou. Podívejte se, jaká slova jsme sestavili v předmětu Konstruktér.
PhDr. Bc. František Prokop a skupina žáků 3.B

Koukej, svět!

17. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 To je veselé  představení tří mimů o světě kolem nás, ve kterém nechybí zvířátka, rostlinky, ale i různé barvy a tvary.Za 2. A Mgr. Martina Valentová

Teribear zase hýbe školou

14. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 3.AB letos na nic nečekaly a hned první den charitativní akce vyrazily směr Folimanka, kde společně naběhaly několik desítek kilometrů. Letos se běh Teribear nekoná na Letné, ale kilometry můžete sbírat do 23.9. kdekoli. Za nás splněno. Kdo se taky přidá? Více informací na teribear.cz a naše fotky zde.
3.AB

Vyšehrátky

11. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jsou 90. léta 20. století historie? Jsou. Právě na toto období se letos zaměřily Vyšehrátky na památném Vyšehradě. Děti ze 6.A a B sestřelovaly odcházející ruské tanky, vyšetřovaly vraždy na Orlíku, zjišťovaly, které dvě politické strany byly nejsilnější, listovaly v albu fotek Václava Havla, házely po sobě pomlčkou z pomlčkové války mezi Českou a Slovenskou republikou, ale taky se třeba hokejkou trefovaly do branek týmů Finska nebo Ruska jako tenkrát v Naganu. Momentky z jejich snažení k nahlédnutí ve fotogalerii.
Dagmar Kavková, vyučující D-VOZ

8.B na vodě

11. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je začátek školního roku, ale pilně se připravujeme na týden sportu a turistiky. Jak říká známé rčení: “Těžko na cvičišti, lehko na bojišti”. Vyrazili jsme na Karlín do Loděnice Vltava, kde měli pro nás připravený program. Seznámili jsme se se základními pravidly a hurá na kanoe. Vyzkoušeli jsme si pozici háčka a zadáka. Osmáci byli opravdu moc šikovní, zvládli řídit svoji kanoi a v pořádku se vrátili zpět. Jsme plně připraveni na červen a moc se těšíme.
Mgr. Karel Červený, DBA; Bc. Jiří Havel

Adaptační kurz 6.A v Chlumu u Třeboně

10. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulý týden odjela 6.A pracovat na svých vztazích, osobnostních a komunikačních dovednostech, ale taky za zábavou do Chlumu u Třeboně. V rámci pobytu se rovněž lépe poznali se svojí novou třídní učitelkou Jitkou Svobodovou a přivítali jsme je na 2. stupni. Počasí bylo krásné a všichni jsme si "adapťák" moc užili. Zde několik foto.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Třídní schůzky

08. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, zveme vás ve středu 13. 9. na třídní schůzky.
2. ročník 16:30
3. - 5. ročník 17:00
9. ročník 17:15 informace k volbě povolání
6. ročník 17:45
7. - 9. ročník 18:00

Pozvánka na diskusi o dopravní situaci u školy

07. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí žáci, vážení rodiče, přijměte pozvání MČ Praha 4 i naší školy na veřejnou diskusi o dopravních opatřeních v Táborské ulici. Jedním z podkladů jednání je návrh úprav přechodu pro chodce před školou. Vytvořili jej naši žáci v rámci projektu Světová škola a spolupracovali na něm s iniciativou Pražské matky a s dopravními odborníky. Setkání se uskuteční v úterý 12.9.2023 v 15:00 ve škole, vstup hlavním vchodem. Jste srdečně vítáni.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Mezinárodní zkoušky z němčiny/Sprachdiplom ÖSD

06. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Gratulujeme Matěji a Anně za úspěšné získání mezinárodní jazykové zkoušky ÖSD v Rakouském institutu./Herzlichen Glückwunsch an Matěj und Anna zum erfolgreich abgelegten deutschen Sprachdiplom ÖSD am Österreich Institut Brno.
Mgr. Robert Gronowski

Oslavili jsme vítězství v třídním kvízu

04. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konec školního roku byl hektický. Nestihli jsme vyhlásit a odměnit nejlepší tým v třídním kvízu. V loňském roce se třídní kvíz konal jednou měsíčně během výuky v předmětu tým. Otázky se skládaly z učiva, které žáci probrali, zajímavostí, sportu a hudebních ukázek. Nejlepším týmem byli "Chrapouni". Na začátku školního roku jsme to sladce oslavili. Už se těšíme na další ročník.
Mgr. Karel Červený, DBA

Kroužky

04. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nabídka kroužků na školní rok 2023/24 a s ní zároveň elektronické přihlašování bude na webu od 11. 9. 2023.
PhDr. Jitka Svobodová

Volno ředitele školy

04. 09. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek 28.9.2023 jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 29.9.2023 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

První školní týden

30. 08. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je to tady! Prázdniny jsou skoro za námi a škola se už těší na své malé i větší obyvatele. Školní rok zahájíme v pondělí 4. září.

Časy vyučování v 1. týdnu:
pondělí 4. září
1. ročník 8:30 (na hříšti) - 9:55, následuje třídní schůzka pro rodiče prvňáků
2. - 8. ročník 8:15 - 9:55
9. ročník 7:30 (na hřišti) - 9:55

úterý 5. září
1. ročník 8:15 - 9:55
2. - 5. ročník 8:15 - 11:55
6. ročník 8:15 - 12:50
7. ročník 8:15 - 12:30
8. ročník 8:15 - 12:15
9. ročník 8:15 - 11:55

středa 6. září - pátek 8. září
1. ročník 8:15 - 11:00
2. - 9. ročník podle rozvrhu

Výdej obědů

29. 08. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 4.9. –5 .9. 2023 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 6.9. 2023. Výdej obědů od 6.9. 2023 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji příjemné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Titul Světová škola v kapse

30. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dle hesla „Mysli globálně, jednej lokálně.“ jsme s žáky ve spolupráci s partnery uskutečnili několik projektů zaměřených na globální problémy. Ve výzvě stárnoucí populace a ztráty kontaktu s mladší generací žáci naplánovali společné dopoledne se seniory v Domě s pečovatelskou službou v Braníku. Ve spolupráci s radnicí žáci navrhli nové řešení přechodu pro chodce před školou, aby byla zajištěna větší bezpečnost chodců i aby se alespoň částečně omezila automobilová doprava ve městě. A nakonec navrhli a instalovali lavičku z recyklovatelného materiálu na Kavčích horách, aby upozornili na významnost parků a kultivaci zeleně. Za všechny tyto projekty naše škola obdržela ocenění Světová škola. To vše by se nepodařilo bez kreativního přístupu a nasazení našich žáků: Josefa Grece, Marina Mareše, Adély Vykusové, Sáry Bruníkové, Vojtěcha Lukeše, Jany Novákové a dalších. Moc jim děkujeme a přejeme mnoho úspěchů na nové škole.
Záznam ze slavnostního předávání certifikátů.
Mgr. Robert Gronowski

NAŠI ŽÁCI VYSTAVOVALI V GABRIEL LOCI aneb krásný výtvarný počin na závěr školního roku

30. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S 8.A a 8.C jsme se letos zapojili do projektu Umělci po škole, díky němuž měli žáci možnost spolupracovat s přidělenými umělci na tématu Změna. Obě třídy pojaly projekt rozličně. Zatímco 8.C se věnovala sprejové malbě, 8.A se vydala cestou netradičních oděvů a kostýmů vytvořených z netradičních materiálů. Žáci pak dostali příležitost nafotit svou kolekci oděvů s názvem Druhý život
pod vedením uměleckého fotografa. Celý projekt Umělci po škole, do něhož se zapojily i mnohé další školy nejen z Prahy, vyvrcholil společnou výstavou v jedinečných prostorách komplexu Gabriel Loci na Smíchově. Fotky ze slavnostní vernisáže, kde se tančilo, jedlo a umělecky žilo, si můžete prohlédnout v přiložené galerii. Za reportážní fotografie děkujeme Tomášovi Součkovi.
Mgr. Klára Podlahová

Rozdělení dětí do budoucích prvních tříd

29. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
po zadání domluveného hesla se prokliknete na seznam budoucích prvních tříd. Těšíme se na Vás a Vaše děti v pondělí 4. září 2023 na školním hřišti.
1.A
1.B
PhDr. Jitka Svobodová

Good bye, Berlín

27. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Němčináři s rodilou mluvčí a učitelem němčiny navštívili - metropoli Německa – Berlín, aby procvičili jazyk německý a poznávali nedávnou historii města plného dramatických momentů. Měli za ... celý článek.
Mgr. Robert Gronowski, Mgr. Andrea Tichá Eskisan a/und Kamil Gronowski

K památce obětí koncentračního tábora Flossenbrück/Im Gedenken an die Opfer des Holocaust in Flossenbrück

26. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 9. ročníků navštívili v rámci dějepisné exkurze koncentrační tábor Flossenbrück v Bavorsku. Díky interaktivní expozici i schopným německým průvodcům si žáci dokázali vytvořit plastickou představu o tom, v jak nelidských podmínkách žili oběti kvůli své rase, sexuální orientaci nebo ...celý článek.
Mgr. Robert Gronowski a/und Mgr. Karel Červený, DBA

Absolventský ples a ohňostroj

26. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 29. 6. od 19:00 čeká naše deváťáky a jejich rodiče slavnostní absolventský ples. Máme letos tři deváté třídy, musíme proto z kapacitních důvodů omezit účast veřejnosti na plese. Kromě rodinných příslušníků, kteří již mají zakoupené lístky předem, zveme tedy pouze loňské absolventy (školní rok 2021/22).

Všichni jste ale zváni na tradiční ohňostroj: ve 21:45.
A v pátek s vysvědčením v kapse hurá na prázdniny!

Třída 4.A zažila parádní školu v přírodě

19. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 4.A zažila parádní školu v přírodě v Jizerských horách. Na programu byly procházky, sportovní a týmové hry, stezka odvahy, diskotéka a mnoho dalších aktivit. Jako vzpomínky si odváží batikovaná trička a spousty společných zážitků.
Diana Lisá

Třídy 3.A a 3.B v pořádku dojely

18. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 3.A a 3.B v pořádku dojely na školu v přírodě. Ubytovali jsme se, navečeřeli a užíváme si krásné večerní počasí venku.

Mgr. Luděk Kovář

ZOO Chleby

15. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pojďte si prohlédnout ZOO Chleby v naší fotogalerii.
Za 1.A Mgr. Valentová Martina

Jarní slavnosti

14. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední květnový den jsme měli možnost zažít Jarní slavnosti. Tuto událost letos obohatila živá hudba a také výborné jídlo. Obojí oživilo naši tradiční akci a přispělo k příjemné náladě. Mohli jsme nově ochutnat střípky z vietnamské a ukrajinské kuchyně - závitky, sushi, krevetové tempury, palačinky, boršč, varenyky a další jídla. To vše nás doslova okouzlilo a vše se ... celý článek.
Amálie Kořánová, Marie Hrenstner

Umělci po škole v 8.C

13. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 8.C se v průběhu tohoto školního roku zúčastnili projektu "Umělci po škole", který umožnil spolupráci umělců s výtvarnými pedagogy. V rámci projektu vzniklo několik velkoformátových sprejovaných obrazů na téma "Změna", které budou vystavené na společné výstavě všech zúčastněných škol. Výstava bude trvat od 19. 6. do 25. 6. Rádi bychom vás také pozvali na vernisáž, která se bude konat 19. 6. od 18:00 v prostorech kláštera Gabriel Loci na Smíchově.
8.C a Bc. Barbora Bestajovská

Sběrové finále je tady

13. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
poslední sběrový týden tohoto školního roku je tady. Máte poslední čtyři dny k tomu, abyste posunuli svou třídu k vysněnému cíli. A průběžné sběrové výsledky opravdu stále dávají možnost každé třídě zvítězit. Těšíme se na vás od úterý 13. do pátku 16. června vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

08. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Setkání rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí 12. 6. od 17 hodin. Těšíme se na Vás.
PhDr. Jitka Svobodová

Zpráva z návštěvy bratislavské školy

07. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci projektu ZŠ Táborská Praha 54 (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0002017) navštívili naši zástupci soukromou školu Felix. Ve škole, která v několika objektech vzdělává na 400 žáků, jsme strávili celé čtyři dny rozhovory s pracovníky školy, návštěvami v hodinách a ve školní družině, ale také jsme se zúčastnili setkání s rodiči. Cílem byla vzájemná výměna zkušeností v oblasti vzdělávání žáků, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s odlišným mateřským jazykem. Dále nás zajímala atmosféra ve škole, prostředí školy a organizace pedagogického procesu. A co si z Bratislavy odnášíme? Inspiraci třeba v oblasti podpory zdravého školního klimatu, v oblasti používání metod badatelské výuky, v organizaci projektů ve školní družině, v komunikaci s rodiči a v možnostech učení venku. Ostatně, věděli jste, že ve škole vůbec nemusí zvonit a že si učitelé a žáci mohou tykat?
Budeme rádi, když slovenští učitelé využijí naše pozvání do Prahy a vzájemná spolupráce našich škol bude pokračovat.
Reflexe
PhDr. Bc. František Prokop. ředitel školy

Třeťáci zkouší matematické hřiště

07. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek nás krásné počasí vyhnalo ze třídy, a tak jsme na hodinu matematiky využili nové školní matematické hřiště. Cestovali jsme po Tabulce 0-99. Žáci zvládali spolupracovat i plnit úkoly samostatně. Někteří využili i další možnosti matematického hřiště k řešením svých úloh. Na matematickém hřišti se nám pracovalo dobře a jistě jsme tam nebyli naposledy.
Fotogalerie

3.B a Mgr. Luděk Kovář

1.A v Zeměráji

06. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zeměráj je název pro zážitkový park nedaleko Orlické přehrady. Součástí parku je skanzen raného středověku, kde jsme se seznámili s pečením chleba, tkaním lnu a zpracováním vlny.  V dřevěném bludišti nás čekal závod o to, kdo se nejrychleji dostane do jeho středu. V interaktivní herně jsme hráli hry, plnili úkoly a skládali hlavolamy. Prošli jsme si stezku naboso po šiškách, kamenech a větvičkách a na cestu nám dokonce vyšlo sluníčko. V malé hospůdce jsme si mohli koupit zmrzlinu nebo výbornou bezinkovou limonádu. Domů jsme odjížděli spokojení a příjemně unavení. Viz naše fotogalerie.
Za 1.A Mgr. Martina Valentová

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou

06. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se bude konat dne 7. 6. 2023 od 14 do 18 hodin. Budete potřebovat doklad o bydlišti (kritériem přijetí je bydliště ve spádové oblasti naší školy) a doklady totožnosti (vízum strpění, popř. pas). A pokud máte, tak i rodný list dítěte.
PhDr. Jitka Svobodová

Запис до 1 - ого класу для українських дітей з тимчасовим захистом
Запис буде відбуватися 7.6. 2023 року від 14 год до 18 год . Потрібно з собою мати документ про прописку (прописка має відноситися до нашого району , тобто підпадати до адміністративного впливу нашої школи) і документ що засвідчує особу (віза , паспорт закордонний). Якщо є внаявності свідоцтво про народження то його також .

Premiéra hry Romeo a Julie

02. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Konečně mohli žáci a žákyně 7.B ukázat své divadelní představení pro rodiče a učitelský sbor. Ti, kdo z vás jej neviděli, přinášíme pro váš záznam. Pohodlně se usaďte a podívejte se na hru Romeo a Julie.
Mgr. Karel Červený, DBA

Výtěžek z Charitativního bazaru knih

02. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Bazar knih, který probíhal při Jarních slavnostech, byl velmi úspěšný.Velký dík patří všem, kteří knížky darovali, ale také těm, kteří na bazar zavítali a zakoupili si některou knihu z bohaté nabídky. Celkem jsme utržili 8066,-Kč. Tuto částku předáme Domu seniorů v Michli, v Čapkově ulici. Pokud vám tento jarní bazar unikl, nezoufejte, v prosinci při Dni školy se můžeme opět potkat na knižním bazaru v Klubíčku.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Zoopark Chuchle

02. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Den dětí jsme s 5.B oslavili v Zooparku Chuchle, kde nás pan Patočka provedl mezi všemi výběhy a mohli jsme i z ruky nakrmit daňky, jeleny a muflony. Seznámili jsme se s bachyní jménem Chrchla a vysvětlili si a ukázali rozdíl mezi rohem a parohem. Taky už víme, že samice od daňka je daněla. Za ten výběh do kopce ten výlet stál.
Mgr. Dagmar Kavková

Adaptační kurz 5.B

01. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Protože s odchodem paní učitelky Plichtové na mateřskou přešla 5.B již v půlce května částečně do režimu výuky 2. stupně, vyjely děti rovnou s novou paní učitelkou třídní na adaptační kurz na Vysočinu. Počasí bylo slunečné, děti nápadité a nenechaly se zaskočit žádným z úkolů, které jsme na ně připravili. Odměnou jim byla spousta zábavy, ale také poznání vlastní osobnosti, zjištění toho, co všechno zvládnou, když spojí své hlavy a síly dohromady. A že chytrost je někdy nad sílu. Ze strany hotelu byly největší odměnou hamburgery k večeři a kynuté švestkové knedlíky k obědu. Pár fotek ve fotogalerii zde. 5.A se může těšit na adaptační kurz hned na začátku září v novém školním roce.
Dagmar Kavková, Jiří Havel, Vendula Střálková

ZÁPIS DO DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 23/24

01. 06. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milé děti,
právě byl spuštěn zápis do školní družiny na nový školní rok 2023/2024. Využijte, prosím, náš on-line zápisní lístek a přihlašte své dítě co nejdříve. Zápisní lístky sbíráme do konce června 2023. Veškeré potřebné informace naleznete na konci formuláře nebo zde na webu v sekci školní družiny.
Krásné slunečné dny Vám přeje tým školní družiny.

Jarní slavnosti

30. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se uskuteční ve středu 31. 5. 2023 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, soutěží a výtvarných aktivit! Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď!
Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená.
Vaše FZŠ Táborská

SLAVNOST ČTENÍ V 1.B

29. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 24.5. proběhla v 1.B SLAVNOST ČTENÍ. Děti rodičům předvedly, jaké obrovské pokroky udělaly ve čtení. Za své výkony sklidily nejen rodičovský potlesk, ale dostaly i diplom, knížku a průkazku do školní knihovny. V druhé půlce setkání proběhl křest knížky Kuky 2. Tu napsaly a ilustrovaly Violka, Štěpánka a Mia z naší třídy. Poté, co přečetly úryvek ze svého pokračování knížky Kuky se vrací, křtu se chopil kmotr tohoto pokračování. Naše pozvání přijal režisér a spisovatel Jan Svěrák. Autorkám poblahopřál a nejen jim, ale i ostatním dětem předal dárek. Posledním dárkem pro děti byl výtisk Kukyho 2, který pro ně připravila naše asistentka Bára. Odpoledne s několika překvapeními se opravdu vydařilo.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Romeo a Julie v podání 7.B

25. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Měli jsme trému, měli jsme obavy z toho, zda dokážeme před publikem zahrát roli, vzpomenout si na text. A jak to dopadlo? Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Bylo to úžasné, fenomenální, vynikající. Celá třída 7.B, všichni žáci a žákyně dokázali ze sebe dostat to nejlepší... celý článek.
7.B a spol.

Matematické hřiště

24. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od minulého týdne vzniká na školním hřišti projekt "Matematické hřiště". Takové místo bude určené především prvnímu stupni jako oživení výuky matematiky. Děti zde budou moci řešit úlohy z různých matematických prostředích, jako jsou například schody, výstaviště, krokování, cestování ve stovkové tabulce, sousedi, pyramidy a mnoho dalších. Na projektu pracují žáci ze školního parlamentu, a to již několikátý den a s plným nasazením.
Žákovský parlament

Bazar oblečení

24. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Součástí letošních jarních slavností bude bazar oblečení - stánek školního parlamentu. Pokud máte zájem přispět nějakými kousky, které už neunosíte a rádi byste je poslali dál, protože jsou stále v dobrém stavu, neváhejte a využijte náš bazar. Více informací naleznete níže na plakátu.


Žákovský parlament

Páťáci na adapťáku

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5.B dorazila v pořádku do hotelu Otakar Hamry.
PhDr. Jitka Svobodová

Žákovská iniciativa na radnici – bezpečnější cesty do škol

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během jednání žáků ze sekce Světová škola se zástupci radnice se podařilo společně prosadit řešení v otázce bezpečných cest do škol. Žáci po terénním výzkumu sledované komunikace, sběru informací a sepisování otevřeného dopisu se vydali na radnici, aby o dané problematice diskutovali. Během věcné diskuse se žákům podařilo obhájit vlastní návrh úprav přechodu pro chodce před naší školou. Atmosféra byla velice vřelá a zástupci radnice byli ochotni naslouchat věcným připomínkám i iniciativně navrhované řešení podpořit. Dle slibu bychom se někdy v září měli dočkat bezpečnějšího přechodu, který dopravu lépe usměrní a zlidští s ohledem na naše menší spoluobčany. Děkujeme všem partnerům, kteří se s námi na tom podíleli (iniciativě Pražské matky, Ing. Květoslavu Syrovému a jeho spolupracovníkům a v neposlední řadě zástupcům městské části Praha 4 pro dopravu a školství).
Mgr. Robert Gronowski a žáci ze sekce Světová škola

Křest lavičky na vyhlídce Kavčích hor

23. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci ze sekce Světová škola navrhli ve spolupráci s architekty a za podpory České televize a radnice městské části Praha 4 lavičku z recyklovatelného materiálu na vyhlídce Kavčích hor. Křest lavičky se konal v pátek 19. 5. v 10:30 za přítomnosti zástupců radnice, České televize i školy. O akci se můžete dozvědět více na Fb městské části Praha 4.
Napsali o nás:
Na fantastické vyhlídce, na hraně Kavčích hor s výhledem na Podolí a centrum Prahy, žáci ZŠ Táborská v rámci mezinárodního projektu vzdělávacích aktivit vlastními silami s architekty a s finanční pomocí MČ Praha 4 vybudovali lavičku ze dřevěných europalet. Po dohodě s Českou televizí MČ Praha 4 místo opatří košem a zařídí správu vyhlídky tak, aby lavičky sloužily veřejnosti po dobu, jak to jen materiál dovolí. Hezký projekt, díky za něj! A tip na výlet😀 .
Zdroj: Fb Praha 4 – aktuality, politika, kultura, doprava
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci sekce Světová škola

Charitativní bazar knih

22. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

SCHOOL E-SHOP 4.B

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrťáci začali podnikat. Vzali si půjčku od České spořitelny a snažili se vyrobit dobře prodejné výrobky. Učili se počítat náklady, stanovit cenu výrobku, vymyslet strategii prodeje. Nebylo to lehké. Nyní si úspěšnost firmy chtějí ověřit a otvírají svůj school e-shop. V období 22.5. - 30.5.2023 lze zde najít plno skvělých výrobků, které si můžete na našich stránkách rezervovat. Neváhejte a navštivte stránky.
Objednané výrobky si budete moci vyzvednout na Jarních slavnostech 31.5. (14.00-17.00) u stánku 4.B. Velmi ochotně a mile vám je zde předáme.
Žáci 4.B

Dolce vita v Římě

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Šesťáci v rámci projektu zažili autentické momenty ze života Římanů za antických časů. Během jednoho dne se oblékli do šatů římských občanů. Při symposiu si zahráli některé kusy řeckých dramatických děl. Otestovali vlastní síly na olympijských hrách, zejména zvláštní popularitě se těšil řecko-římský zápas. A když již dostatečně potrénovali ducha a tělo, pustili se do modelování památek Říma. Po velké práci nakonec zasedli k sympoziu a společně povečeřeli a popili římského koktejlu. Už teď se mohou těšit příští rok na plánovaný výlet do Říma.
Fotogalerie
Žáci ze 6.A a B

Mladší a starší generace si mají stále co říci

19. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborových dní naplánovali žáci ze sekce Světová škola seniorům z pečovatelského domu v Bráníku jedno společné dopoledne. Během něhož měli senioři možnost otestovat své znalosti a paměť v žáky připraveném kvízu „Máme rádi Česko“. Aby v tom nebyli sami, zapojili se i žáci. Také si naši starší spoluobčané moc pochutnávali na dobrotách, které žáci s panem učitelem připravili. Bylo to skvělé vidět, že propojování mladších generací se staršími přináší obrovské obohacení. Moc jim za to děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci ze sekce Světová škola

Proběhla školní soutěž v akrobacii, tanci a cheerleadingu pro I. stupeň

18. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konečně můžeme bez omezení sportovat, soutěžit a navzájem si ukazovat své dovednosti v jednotlivých sportovních disciplínách. Prvostupňové žákyně se přihlásily na jednotlivé soutěže. V akrobacii ukázaly své dovednosti v základních prvcích, tedy kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou a řadu dvou libovolných prvků.Taneční soutěž se týkala libovolného tanečního stylu, který mohly dívky předvést ve dvojicích, či jednotlivě, ale každá byla bodována samostatně. Ukázaly nápaditost tance, dodržení prvků tanečního stylu, hodnotil se i výraz v tanci a celkový dojem.Poslední soutěž, která proběhla v pondělí, byla v dovednostech v cheerleadingu a dívky předvedly provaz, rozštěp, most a specifické prvky tedy škorpión, heel stretch a arabeska. Posledním hodnoceným prvkem byl cheerleadingový skok. Pan ředitel vyhlásí úspěšné sportovkyně, které také ocení. Zlaté medailistky si odnesou na tento školní rok putovní pohár.
Mgr. Karel Červený, DBA

Čtení prvňáčků s deváťáky

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnešní den byl výjimečný tím, že se spojily dvě generace – žáci devátého a prvního ročníku. Oba ročníky se zodpovědně chopily svého úkolu a díky tomu jsme si to všichni užili. Více jsme se poznali prostřednictvím knížek a vzájemně se obohatili o čtenářské zkušenosti.
Fotogalerie
Ela Holcová, Hana Anna Mitasová, Marino Mareš 9.B

Prezentace projektu Mladý kurátor v Lobkowiczkém paláci

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Osmáci zdařile představili výsledky svého badatelského projektu před odbornou komisí kurátorů v reprezentativních prostorách Lobkowiczkého paláce. Během několika týdnů ve spolupráci s odborníky zkoumali artefakty minulosti. Od botanických preparátů, přes vzácnou dýmku z mořské pěny, po lucernu z 19. století až po vzácný ohřívač talířů z Míšně. Artefakty zkoumali a zasazovali do kontextu nekončícího vývoje. Za skvělá místa a dobrou práci jim a kurátorům moc děkujeme.
Mgr, Robert Gronowski a 8.A

Žákovská iniciativa na radnici – úprava vyhlídky na Kavčích horách

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci ze sekce Světová škola navrhli ve spolupráci s architekty a za podpory České televize a radnice lavičku z recyklovatelného materiálu na vyhlídce Kavčích hor. Prozkoumali terén, přemýšleli o chytrém návrhu, který by dokázali sami sestavit a instalovat na krásné vyhlídce. Museli se ponořit do pravidel zasazování objektu do veřejného prostoru, přemýšlet o způsobech financování a vhodných způsobech komunikace s partnery. To vše se jim podařilo, díky velkému nasazení žáků a dobré vůle partnerů bude nová lavička z recyklovatelného materiálu umístěna na vyhlídce Kavčích hor, viz fotografický náčrt. Sympatizanti školy jsou srdečně zváni na křest lavičky, který se bude konat v pátek 19. 5. od 10:30 za přítomnosti zástupců radnice, České televize i školy. Velké dík patří architektům Ing. Kristýně Staré, Ing. Davidu Marešovi za převzetí záštity nad tímto projektem po technické stránce, zástupcům radnice za finanční podporu i logistické řešení a v neposlední řadě za podporu projektu technické správě České televize.
Mgr. Robert Gronowski a žáci sekce Světová škola

Návštěva Senátu

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 9.C využila unikátní příležitosti, jakou bylo pozvání do Senátu. Měli jsme nejen možnost prohlédnout si pracovnu pana senátora a historické prostory Valdštejnského paláce, ale při simulaci zasedání jsme si vyzkoušeli i to, jak jednání Senátu probíhá. Exkurze se všem moc líbila, byl to opravdu zajímavý zážitek.
Fotogalerie
9.C a PhDr. Jitka Svobodová

Naty z 9.A je opět zlatá

16. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Táborské Včelky ukazují, že nemají v českém cheerleadingu konkurenci. V kategorii Doubles Performance Hip Hop Senior opět získaly zlaté medaile. Sportovní hala na Slavii nebyla od naší školy daleko. V neděli jsme plni natěšení opět vyrazili na soutěž, a to na United Cheer Cup. Trošku nás rozhodil kluzký povrch, ale i tak Natka ukázala krásná salta, hip hopové pohyby, správný výraz při tanci a protančila se se svou trenérkou ke krásnému prvnímu místu. Soupeřky i diváci byli v plném úžasu a nevěřili, jak hezky se dá tancovat. Jsme rádi Natko, že skvěle reprezentuješ svou Alma mater na sportovním poli.
Mgr. Karel Červený, DBA

7.B batikuje trička

15. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak souvisí batikování trička s výtvarnou výchovou a dějepisem? Předchůdcem trička byla tunika, která je známá od starověku. Její svrchní část se nosila i ve středověku. Paní učitelka Podlahová se zaměřila na různé typy batikování a vybrala nejvhodnější formu. Objednali jsme si bílá trička a den D mohl začít. Žáci a žákyně 7.B svázali trička provázky nebo gumičkami, namočili je do studené vody, poté je přemístili do dvacetiminutové horké lázně a nakonec 5 minut do octu. Nakonec nás čekalo ždímání. Pod dohledem maminek pak naši žáci a žákyně tričko vyžehlí. Výtvarnou část zvládli bravurně. Teď nás čeká část dějepisná. Děti zkoumají své obrazce batiky, hledají název pro svůj výtvor a zkoumají jednotlivé obrysy a hledají středověké motivy. Toto propojení výtvarné výchovy a dějepisu se podařilo.
Mgr. Klára Podlahová; Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci pro prvňáčky

11. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Minulý čtvrtek jsme si připravili program pro prvňáčky, abychom se společně trochu více poznali.. První dvě hodiny se věnovala 9. B dětem z 1.A, čtvrtou a pátou hodinu pak 9.C dětem z 1.B. Obě třídy měly připravená stanoviště s mnoha úkoly a hrami tak, aby aktivity byly co nejrůznorodější. Za celou 9.C bych potom ráda řekla, že program jsme si všichni užili a dalo nám to pár nových zkušeností ohledně přípravy programu pro děti a práci s nimi. Celá aktivita se velice povedla.
Fotogalerie
Jana Nováková 9.C

Natka z 9.A se protancovala ke zlatu

10. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naty, žákyně 9.A, reprezentovala školní cheerleadingový tým na celorepublikové soutěži v hip hopu. Spolu se svojí taneční trenérkou a parťačkou ukázala kreativní taneční pohyby a vysokou úroveň akrobacie. Právem získaly uznání od poroty i soupeřek. Děvčata budou příští týden bojovat o nominaci na mistrovství republiky.

Mgr. Karel Červený, DBA

Ocenění nejlepších badmintonistů

09. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak jsme již zmiňovali, na naší škole proběhl turnaj v badmintonu pro první a druhý stupeň. Pan ředitel ocenil nejlepšího chlapce, nejlepší dívku, kteří získali zlatou medaili. Samozřejmě jsme vyznamenali i žáky, kteří se umístili na druhém a třetím místě. Jmenovka absolutního vítěze bude vystavena ve vitríně s poháry. Již nyní se těšíme na další školní soutěž.
Mgr. Karel Červený, DBA

Výsledky zápisu do 1. tříd

04. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2023/2024 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

7.B navštívila židovskou synagogu a muslimskou modlitebnu

04. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Středověk je symbolem náboženství. V prvním pololetí jsme se zabývali pohanskými náboženstvími (keltským, germánským a slovanským), poté křesťanstvím. Navštívili jsme katedrálu svatého Víta, baziliku svatého Jiří, či barokní Drážďany. Abychom měli celkový obraz o třech hlavních monoteistických náboženstvích, navštívili jsme muslimskou modlitebnu v Praze-Černém Mostě, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o islámu. Poté nás čekala Staronová synagoga v centru města. Tento den stál za to. Žáci a žákyně budou poté porovnávat a hodnotit interiér, pocity z kostela, modlitebny a synagogy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci ochutnávají kuskus s fazolemi a kukuřicí

02. 05. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe pochopit a zapamatovat si původní africké a americké rostlinné endemity? Tedy, které rostliny se vyskytovaly pouze na daném místě? Uvařit si je a sníst. Sedmáci měli podobný úkol jako jejich starší spolužáci. Museli přijít na to, co budeme vařit. Žáci a žákyně vytvořili jednotlivé skupiny, přinesli si ingredience a domluvili se na rozdělení práce. Uvařili vodu, kterou zalili kuskus, nakrájeli cibuli a osmažili ji na pánvi, přidali kuskus a fazole s kukuřicí. Nakonec nesmělo chybět koření na kuskus a začalo se servírovat. Tím ale jejich práce neskončila. Udělali si finanční rozpočet, tedy ceny jednotlivých surovin. Popsali nejen postup práce, ale také, zda jim vyhovovala spolupráce ve skupině a jak jim chutnalo výsledné jídlo.
Mgr. Karel Červený, DBA; Mgr. Dagmar Kavková

Slyšíš mě?

28. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý a čtvrtek se odehrála dvě divadelní představení spolku Divadelta určená rodičům a dospívajícím dětem. Představení se jmenovalo Slyšíš mě a bylo zaměřeno na téma komunikace v rodině a především komunikace rodičů s teenagery. Dohromady se zúčastnilo za dva večery 31 rodičů a přes 30 dětí, především těch druhostupňových. Obě představení postavená na bázi divadla fórum, kdy je děj příběhu ovlivňován samotnými diváky, byla rodiči přijata s nadšením. Jsme rádi, že jsme mohli díky finanční podpoře Ministerstva kultury seznámit rodiče s jedněmi z nejlepších realizátorů primární prevence, s nimiž naše škola spolupracuje. Více zde ve fotogalerii.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Český jazyk v 7.B

28. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Určování větných členů může být někdy oříšek. Když si ale děti stavbu věty vizualizují, je to pro ně hned jednodušší. Podmět a přísudek jsou přece vždycky při rozboru nahoře… a pod nimi slova, která podmět nebo přísudek rozvíjí…. Aneb jedna hodina češtiny v 7.B s paní učitelkou Smolíkovu ve fotogalerii.
Dagmar Kavková, asistentka pedagoga 7.B

Také druhostupňoví žáci se utkali o pohár ředitele školy

27. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně druhého stupně se potkali ve velké tělocvičně. Poctivě trénovali během kroužku badmintonu, učili se dávat smeče, krátké odbití košíčku, vhodné podání. Povedlo se. Turnaj byl plný adrenalinu, napětí a očekávání jak to dopadne.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci trénují na představení divadelní hry Romeo a Julie

26. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Povedlo se nám vynikající propojení několika předmětů. Snažíme se, aby žáci vnímali dané téma z několika úhlů pohledu. S paní učitelkou Smolíkovou probírali naši žáci a žákyně drama. V dějepisu jsme se dostali do období renesance. Proto nám přišlo vhodné, abychom ukázali na prknech, co znamenají svět, své divadelní umění. Samotné děti přišly s návrhem, zahrát si divadelní hru Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Podle Shakespearova dramatu, zpracovaného v knize pro děti, jsme přetvořili souvislý text do dialogů. Děti si rozdělily role. Vznikla i nová role, a to role vypravěčky a nápovědy zároveň. V dílnách chlapci s panem učitelem Brázdou vyrobili zbraně. Dívky s panem učitelem Benešem vytvořily předměty na 3D tiskárně. Nakreslili jsme si kulisy a připravili zvukové efekty. Nastal den D. V úterý jsme poprvé zkoušeli v divadelním sále a postupně s každým novým dialogem jsme objevovali herecké talenty našich žáků a žákyň. Již se těšíme na premiéru.
Mgr. K. Červený, DBA, Mgr. D. Kavková, Mgr. et Mgr. K. Smolíková, PhD., Mgr. D. Brázda, PhDr. M. Beneš

Pražské poetické setkání

25. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve škole máme spoustu šikovných dětí a svůj talent předvedla i Linda z 2.A. V rámci recitační soutěže Pražské poetické setkání postupovala jednotlivými koly až na přehlídku nejlepších recitátorů z Prahy, která se konala v dubnu. Pro tuto příležitost si vybrala a naučila se Zdivočelou pohádku Mášenka a tři medvědi od Roalda Dahla. Lindo, patří ti velká gratulace a za rok se budeme v třídním kole těšit na novou básničku.
Mgr. Jana Kotrbatá

HUDBA NA TÁBORSKÉ

24. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení žáci, rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na hudební soutěž Táborské Jaro, která se uskuteční ve středu 26. dubna. Těšit se můžete na vystoupení žáků naší školy. Akce se bude konat v divadelním sále od 15:00.
Bc. Jiří Havel

Osmáci ochutnávají Asii

24. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V zeměpise se snažíme aktivovat všechny smysly. Naši osmáci měli za úkol přijít na to, co budeme vařit. Přemýšleli, hledali, zkoumali původní rostlinné endemity Asie. Zjistili, že oblíbeným jídlem je jasmínová rýže a tofu. Rozdělili se do skupin, ve kterých každý člen zajistil jednu surovinu (jasmínovou rýži, olej, cibuli, marinované tofu). Vybrali jednoho zástupce, který navštívil obchod s kořením (Království chuti) a koupil koření na tofu. Den D přichází. Naši žáci a žákyně přichází plní natěšení do kuchyňky. Dokáží si rozdělit role při přípravě pokrmu. Někdo krájí cibuli, jiný tofu, další se věnuje přípravě rýže a poslední člen skupiny na pánvičce propojí všechny chutě. Povedlo se nám to. Naše chuťové buňky byly potěšené.
Mgr. Karel Červený, DBA

Kouření hravě

22. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 19.4. proběhla ve škole tři divadelní představení o kouření - pro 2.B a obě třetí třídy. Lektorky ze Státního zdravotního ústavu v rámci představení seznámily děti skrze plyšové loutky s tím, jaká rizika vyplývají pro naše tělo z kouření cigaret. Dvě ze tří tříd se nám povedlo i po akci s loutkami vyfotit - fotky zde.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže

21. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 20. 4. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Literární soutěže spojené s autorským čtením vítězných prací. Oceněné texty si můžete přečíst zde.


PhDr. Jitka Svobodová

Divadelta - Vadí, nevadí

20. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákům 7. ročníku vůbec nevadilo, že měli v úterý divadelní představení Vadí, nevadí od spolku Divadelta na téma rizika spojená s konzumací alkoholu. Představení Divadelty umožňují žákům aktivně se podílet na tvorbě děje v bezpečí role jedné z postav, žáci si tak zkouší, jak by v dané situaci reagovali. Spolek Divadelta nás navštěvuje opakovaně s různými tématy v různých ročnících. Několik fotek k nahlédnutí zde. Pro rodiče bude mít pak Divadelta podobně interaktivní představení o komunikaci mezi dětmi a rodiči, které mohou navštívit rodiče sami bez dětí, nebo i s dětmi. Informace k představení a přihláška pro zájemce z řad rodičů zde.  
Dagmar Kavková, metodička prevence

5.A v rozhlase

20. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše třída navštívila během projektového dne budovu Českého rozhlasu na Vinohradech. Návštěva to byla opravdu zajímavá, protože jsme se podívali do míst, kam se běžný člověk nedostane. Strávili jsme nějaký čas přímo ve studiu Rádia Junior, jehož cílová skupina jsou zejména děti. Na závěr jsme si vyzkoušeli práci moderátora a společně jsme namluvili improvizovaný příběh, který si můžete poslechnout. Fotografie najdete zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Školní turnaj v badmintonu pro I. stupeň

17. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v novém kalendářní roce pokračujeme v tradici školních turnajů o pohár ředitele školy. Všechny zápasy byly velmi napínavé, hrálo se o každý košíček. A jak to dopadlo? Počkáme na vyhlášení a vyznamenání žáků a žákyň od pana ředitele.
Mgr. Karel Červený, DBA

Hurá do školy se blíží

17. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto týdnu, tedy 18. a 19. 4., začíná program pro přihlášené předškoláky Hurá do školy, proběhne celkem 7 lekcí. Přiveďte děti prosím k hlavnímu vchodu, vyučující si je tam vyzvedne. S sebou budou potřebovat přezutí a pastelky. V obou kurzech (úterý 15,30 – 16,30 i středa 13,30 – 14,30) máme ještě několik volných míst.
PhDr. Jitka Svobodová

Duben - se sběrem do školy půjdem

14. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, čeká nás dubnový sběrový týden a neodradí nás ani aprílové počasí. Těšíme se na vás od úterý 18. do pátku 21. dubna vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou.
Váš sběrový tým

Sedmačky trénovaly na airtracku

14. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žákyně 7.B si na hodině tělesné výchovy vyzkoušely akrobatické prvky s pomocí airtracku. Airtrack je nafukovací žíněnka, která oproti běžné žíněnce díky vzduchuje je uvnitř odpružená, takže zaručuje mnohem měkčí a bezpečnější dopad. Všechny zvládly výstup 7. ročníku, tj. přemet stranou (hvězda). Vyzkoušely si a mnoho z nich zvládly i náročnější prvky jako rondát, přemety vpřed a vzad. Došlo i na flika. Jsme rádi, že máme talentované akrobatické děti na naší škole.
Mgr. Karel Červený, DBA

Sedmáci zkoumají Ameriku z různých pohledů

12. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně sedmého ročníku se zabývali kontinentem Amerika. Propojili jsme několik předmětů dohromady. Zadání dostali v anglickém jazyce, kterému porozuměli. Další indicii získali vyluštěním mayských číslic, které odpovídaly anglické abecedě. Použili buzolu a pochopili, co mají řešit. Byli v roli osadníků Ameriky, a to z Anglie, Francie, Španělska, Portugalska, Nizozemska a Ruska. Nakreslili plakát a napsali dvojjazyčně uvítání pro nové osadníky. Incké písmo je uzlové písmo, které historikové nerozluštili. Zabrouzdali jsme do oblasti branné výchovy a každá skupina se naučila jeden ze základních uzlů. V přírodopisné části zkoumali původní rostlinný endemit. Nesměla samozřejmě chybět práce s mapou. Seznámili se s neblahými důsledky kolonizace, a to otroctvím a útlakem původní obyvatel, tedy Indiánů. V poslední části analyzovali obraz, popisovali, co se na daném obraze odehrává, de facto vytvořili příběh, zajímali se o detaily. Výsledná práce se moc povedla a žáci a žákyně pochopili, že jedno téma se dá zpracovat z různých úhlů pohledu a z různých předmětů.
Mgr. K. Červený, DBA, Mgr. N. Hunalová, Bc. T. Košťál

Zápis do prvních tříd 2023/24

12. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
od 1. 3. je umožněn přístup do aplikace Zápisy online, kde si můžete zaregistrovat termín a čas zápisu - zápisy probíhají 12. a 13. dubna 2023. Na Zápisy online vyplníte krátký formulář, následně Vám mailem přijde přihláška. S vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a průkazem totožnosti pak přijdete k zápisu na vybraný termín a čas. Do aplikace Zápisy online se dostanete zde.
Podrobné informace o zápisu najdete na Zápis do 1. tříd. Inspiraci pro rodiče najdete zde. Spádové ulice zjistíte také na mapě. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Fitness cup, týmová soutěž Včelek

11. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Bees – Včelky pracuje pilně od začátku školního roku. Tancujeme, zlepšujeme se v akrobacii, stavíme pyramidy. Ale trénink je i o posilování. Včeličky z prvního i druhého stupně se zúčastnily týmové soutěže, která byla zaměřená na výdrž v polovičním vzporu (kliku), v dřepu (opřené o zeď), na balanční desce a v pozici ležmo na zádech, jak dlouho vydrží udržet nohy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Letní družina

11. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce budou letní družinu na Praze 4 provozovat ZŠ U Krčského lesa (červenec) a  ZŠ Jižní (srpen). Bližší informace a přihlášky:
ZŠ U Krčského lesa - informace, přihláška
ZŠ Jižní - informace, přihláška
V ukrajinštině:
ZŠ U Krčského lesa - informace, přihláška
ZŠ Jižní - informace, přihláška
PhDr. Jitka Svobodová

Aktualizace školního řádu

06. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče, v příloze naleznete aktualizované znění školního řádu s účinností od 14.4.2023. Aktualizovali jsme některá ustanovení a nově jsme formulovali školní pravidla tak, aby popisovala aktuální situaci v naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Hurá, Lobkowiczký palác

05. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I tentokrát jsme se již po druhé zapojili do projektu Mladý kurátor pořádaný starobylým českým šlechtickým rodem Lobkowiczů. V tomto projektu zkoumají žáci historické artefakty, jejich původ, účel použití, podobu, stav zachovalosti, kontext vzniku a dnešní modernější pokračovatele artefaktů. Opět se bude jednat o napínavý badatelský projekt. S našimi mladými kurátory se budete moci seznámit při prezentaci jejich projektu v Lobkowiczkém paláci 9. května. Rodiče jsou jistě srdečně zváni (z kapacitních důvodů doporučujeme si své místo zarezervovat do 20. 4. prostřednictví e-mailu: robert.gronowski@zstaborska.cz).
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 8.A

Stuntujeme v aquaparku

04. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na čtvrtý oborový den jsme zavítali do Aquapalace v Čestlicích. Cheerleading je sice suchozemský sport, ale cheerky se vody nebojí. Užili jsme si celý den plný zábavy, tobogánu, vlnobití a vířivky. Samozřejmě milujeme tento sport tělem i duší a museli jsme i zastuntovat, stejně jako Kamča a Natka. Tento den se nám povedl a plní skvělých zážitků a úsměvů jsme se vraceli do školy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Příběhy našich sousedů

04. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborových dnů pracovaly pod naším vedením dvě skupiny žáků a žaček z 2. stupně na projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. Každá ze skupin si připravila otázky pro svého pamětníka, děti pak samy vedly rozhovor, který trval vždy více než hodinu. Následně na základě výstupů z tohoto rozhovoru jedna ze skupin příběh pamětníka zpracovala formou animace, druhá formou reportáže. Děti navštívily v rámci projektu i Archiv bezpečnostních složek a Státní oblastní archiv na Chodovci. Souhrnné výstupy ze svých prací pak prezentovaly obě skupiny v březnu v divadle na Dobešce za účasti dalších pracovních skupin z jiných škol a vyslechly si zde hodnocení poroty. V odkazech výše v textu najdete fotogalerii, animaci, reportáž i záznam vystoupení na Dobešce.
Dagmar Kavková, František Prokop

Táborské jaro

02. 04. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci, ahoj holky,
protože na škole je mnoho muzikantů, rozhodli jsme se uspořádat hudební slavnost a trochu i soutěž, která našim muzikantům nabídne možnost zazářit. Soutěž se jmenuje Táborské jaro, protože nejvyšší inspirací nám je světoznámý festival Pražské jaro. A jak to bude probíhat? Prosíme všechny, kdo se chtějí zúčastnit, aby nám do 12.4. poslali nahrávku svého muzikantského umění. Odborná porota složená z učitelů muzikantů vybere podle nahrávek hudebníky, kteří zahrají 26.4. od 15:00 před diváky a před porotou. Na konci představení porota udělí těm nejzajímavějším účastníkům cenu Roberta Tippmana jakožto vzpomínku na učitele, který na této škole dlouhá léta učil a k hudbě přivedl mnoho dětí.
Soubor s pravidly.
M. Kazmarová, J. Havel a M. Žárský (organizační tým)

Jak ploul strejda František

29. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše dnešní návštěva směřovala do Podskalské celnice, která je zároveň muzeem. Zajímavým vyprávěním nás provázela loutka malého Vašíka, jehož strejda František byl vorař. Vyprávěl nám o plavení dřeva, ale i některých potravin po Vltavě, za které se vybíralo mýto. Seznámili jsme se s vodnickou pověstí, která se dodnes v podskalské hospůdce vypráví. Mohli jsme si také vyzkoušet jízdu na voru s opravdovým pádlem přes interaktivní obrazovku.
Za 1. A Mgr. Martina Valentová

Literární soutěž

27. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po několikaleté covidové odmlce jsme se letos konečně mohli vrátit k další tradiční akci, kterou je Literární soutěž. Slavností vyhlášení spojené s autorským čtením nás čeká až ve čtvrtek 20. dubna, ale nejzajímavější práce si můžete přečíst už nyní ve sborníku, který naleznete zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Reálie našich spolužáků

26. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Víte, kdo to byl Šen-kua? Znáte Chorémzskou říši? Dokážete si představit, jak chutnají vareniky? Žáci a žákyně 7. B to již vědí. V této třídě jsme se v rámci dějepisu zabývali dějinami, gastronomií, hudbou, významnými kulturními a vědeckými osobnostmi. Zabývali jsme se významem vlajek, zkoumali jsme národní zvířata a rostliny daných států. Přiblížili jsme si dané státy (Rusko, Ukrajinu, Kazachstán, Čínu, Kyrgyzstán, Uzbekistán) a romský národ, když jsme hovořili o tom, jak významně obohatili světovou kulturu a vědu. Přemýšleli jsme, kam lidé migrují a jaké mají pro to důvody. Protože není důležité znát pouze české dějiny, či hlavní světové. Jsme rádi, že naši spolužáci přiblížili ostatním své zvyky a tradice. Děkujeme maminkám a tatínkům, kteří pomáhali s dětmi vařit jejich typické jídlo. Poté jej přirovnali k českým jídlům, aby dokázali spolužákům popsat chuť daného jídla. Chválím naše spolužáky, že pracovali s jazykem svých rodičů a dokázali přeložit písně, najít klíčová slova a pohovořit o čem píseň pojednává.
Mgr. Karel Červený, DBA

Splněná přání

24. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nejoblíbenější předmět na škole a ochutnávač psího jídla

24. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Naše žákovská redakce teď funguje kvůli přípravě na přijímací zkoušky v oslabení, ale stejně redaktoři nelenili a napsali mnoho zajímavého. Přečíst si můžete články o neobvyklých koníčcích deváťáků, o tom, co je Bookstagram nebo jak vypadal Den pokrývek hlavy. Postupně jsme nastřádali mnoho kvízů, takže můžete zjistit, jestli rozumíte nejlépe Indii, plicím nebo Pokémonům. Také se můžete dozvědět, jestli se hodíte spíše na dojiče hadů nebo jako instruktor psího surfování.
A pokud vás zajímá, jaký je na škole nejoblíbenší předmět, tak se to dozvíte v článku od 5.A.
Za redakci žákovského on-line časopisu
Marie Kazmarová

Výzvy a hrozby průmyslové revoluce

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách dějepisu žáci 8.A se tentokrát ponořili do projektu Průmyslová revoluce. Jejich úkolem bylo vyhodnotit pozitivní a negativní dopady industrializace na nás a naši budoucnost. Zkoumali tedy ekologické škody způsobené těžbou uhlí, postupy při rekultivaci krajiny, postavení dělníků ve společnosti a jejich všednodenní situace, dvojznačnost technického pokroku a jeho limity, alternativní zdroje energií a pracovní trh dnes a za dvacet let. Vedle historické rešerše žáci uplatnili celou škálu historických metod – anketu, rozhovor s pamětníkem, grafy, analýzu vizuálního materiálu, porovnání ekonomických systémů – řízená a tržní ekonomika a další. Za odměnu žáci navštívili hornické muzeum Mayrau u Kladna a zahráli si se svými vrstevníky fotbalový turnaj pořádaný ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Utkání to bylo napínavé do poslední minuty. Nakonec jsme si odnesli skvělé druhé místo. Děkujeme pořadatelské škole i našim žákům. Byli jste skvělí.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 8.A

Víme jak se chovat při zemětřesení

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci probírají přírodní složky naší Země. Věnovali jsme se tématu zemětřesení a sopečné činnosti. Zaznamenali jsme, co se stalo v Turecku a Sýrii. Hledali jsme příčiny tohoto neštěstí a víme jak se zachovat, kdyby nás postihlo. Každý žák, či žákyně si vytvořili plakát, co dělat, kdyby to zažili. Pevně věříme, že toto nebudou muset nikdy řešit. Ale jsme připraveni. Tak jako např. Filip z 6.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

Hrdinové zahraničního odboje za II. světové války

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V historickém vojenském muzeu v rámci exkurze se žáci devátých ročníků podíleli na projektu II. světová válka. Zkoumali na základě pramenů a interaktivní muzejní expozice osudy Čechů a Slováků v zahraničním odboji. Nejzajímavější částí celé exkurze se stala prezentace výsledků jejich zkoumání. Živě diskutovali, vědomosti zasazovali do kontextu a přemýšleli společně s pedagogy o významu odboje dnes. Za to jim děkujeme a těšíme se na další praktickou exkurzi z oboru historie.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 9.B a 9.C.

Den otevřených dveří

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední Den otevřených dveří v tomto školním roce proběhne ve středu 22. 3. od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Kdo šetří, má za tři?

19. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek před jarními prázdninami jsme se zúčastnili programu Abeceda peněz. Na koloběžkách jsme se vypravili do práce. Cestou však každého z nás potkala nějaká nepříjemnost, kterou jsme museli vyřešit. V práci jsme si vydělali mzdu. Plnili jsme další úkoly a na závěr nás čekalo nejtěžší rozhodování - v obchůdku jsme si mohli koupit lákavé věci nebo peníze ušetřit a dát do kasičky. Věřte nebo ne, každý si nějakou část výdělku ušetřil. Jak to máte vy, umíte taky něco ušetřit?
2.A

Sedmáci plní dobrovolný domácí úkol ze zeměpisu

08. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V zeměpise probírají sedmáci americký kontinent. Rozebírají Ameriku ze všech úhlů pohledu. Zajímáme se o přírodní krásy, orientujeme se v atlase, dozvídáme se informace o původních obyvatelích a víme, čím Amerika obohatila svět. Původní rostlinné endemity (např. brambory, rajčata, kukuřice, fazole, či vanilka) se nyní pěstují v ostatních částech světa. Žáci a žákyně sami, či společně s rodiči, měli za úkol připravit jídlo, které bude obsahovat alespoň jeden původní americký rostlinný endemit. Výsledné jídlo měli vyfotit, napsat recept a zjistit kolik stojí všechny suroviny. Na výsledek se můžete podívat sami, např. od Johanky 7.B a její jablka v županu, která obsahují vanilkový cukr.
Mgr. Karel Červený, DBA

Řešíme problémy ve světě

07. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 7. a v 8. ročníku probíráme v zeměpise regionální geografii. Učíme se o různých světadílech, základní fakta, umíme pracovat s mapou a orientovat se v ní, porovnáváme jednotlivé oblasti z pohledu přírodních poměrů, známe souvislosti a hledáme řešení jednotlivých současných problémů. Zabývali jsme se mj. problematikou slumů, práv dětí a žen, či rozšiřování pouští. Podívali jsme se na to, jak lidé žijí v nejchudších částech světa a navrhovali jsme jednotlivá řešení. Kromě teoretických plánů jsme přikročili k praktické pomoci. Přes společnost Člověk v tísni jsme se podívali, jak pomáhají lidem v nouzi. Jednotlivé třídy si vybraly, co darují – ryby, kuřata, pitnou vodu, či kozu. Děti přispěly nízkými částkami (v rozmezí 10 – 30 korun). Chci moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili, navíc děkuji za angažovanost žáků a žákyň devátého ročníku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Propojujeme zeměpis a informatiku v 6. ročníku

06. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně šestého ročníku měli neobvyklý domácí úkol. Vybrali si město v České republice a každý den sledovali denní a noční teplotu. Další týden jsme se odebrali do počítačové učebny a naučili jsme se zpracovat data do sloupcového grafu, stanovit průměrnou denní a noční teplotu a maximální a minimální denní a noční teplotu. Propojuje tyto dva předměty a ke grafům, či diagramům se vrátíme. Je to dovednost, která se bude hodit našim žákům a žákyním v budoucnosti.
Mgr. Karel Červený, DBA

Prvňáci v nesnázích

02. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Obě první třídy se dnes poprvé (ale nikoliv naposledy) setkaly s herci z organizace Divadelta, s níž naše škola již několikátý rok spolupracuje. Přichází totiž do naší školy s různými představeními, která jsou vystavěna na principech divadla fórum, do nějž jsou diváci přímo zapojeni tak, že mohou svým jednáním měnit jeho děj. Vždy se jedná o nějaký příběh týkající se různých rizikových situací - lhaní, návykové látky, sexting apod.
Dnes měli prvňáci na programu právě představení “Alenka v nesnázích”, jehož jádrem je příběh o Alence a jejím kamarádovi Mírovi. Alenka má Míru moc ráda a ráda si s ním hraje, ale najednou se s ním dostává do situací, které se jí nelíbí. Míra chce ublížit pejskovi a Alenka neví, jak mu říct, že se jí to nelíbí. Když pak o všem zalže rodičům, už vůbec neví, jak z toho ven. Prvňáci jí naštěstí pomohli ze všech těchto životních nesnází se dostat. Vymysleli řadu způsobů, jak i kamarádovi říct, že dělá něco, co se mi nelíbí. Ve fotogalerii fotky k nahlédnutí.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Masopust v 1.A

01. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na Táborské se opět recitovalo

01. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo 23.2. Zúčastnili se ho nejlepší recitátoři, kteří byli vybráni v třídních kolech. Porotu potěšila nejen hojná účast, ale i výborná úroveň recitujících. Malí se nestyděli a získali zkušenosti, jaké to je přednášet před početným publikem. Velcí si své vystoupení také užívali. Ti nejlepší nás budou reprezentovat v oblastním kole. Všem děkujeme za účast a vítězům držíme palce v dalším kole. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Prevence užívání nikotinových produktů

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
obě třídy 6. ročníku dnes absolvovaly program zaměřený na prevenci užívání klasických i nových nikotinových produktů jako jsou elektronické cigarety, nikotinové sáčky či klasické cigarety. Dvouhodinový program formou únikové hry plné rekvizit a pomůcek přinesly do školy lektorky Státního zdravotního ústavu. K aktivitě několik ilustračních fotografií.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Bylo to sběrové probuzení.

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
Chladná únorová rána ve vás patrně probudila sběrový zápal, protože jste sbírali o 106. Od prvního sběrového dne jsme měli plné ruce práce a nakonec z toho byly dva plné sběrové kontejnery, které odvezly přes čtyři tuny starého papíru. Celkové výsledky naleznete zde, sběrové pole ovládla třída 9.A. Snad bude vaše sběrové nadšení pokračovat i v dubnovém kole.
Váš sběrový tým třídy 6.B

Chemická olympiáda

28. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během ledna a února 2023 se naši žáci Jana Nováková, Anna Prokopová, Jan František Hývl, Štěpán Koudelka a Štěpán Mastník zúčastnili chemické olympiády. Janě a Štěpánovi M. gratulujeme k postupu do okresního kola. 3.3. vám budeme držet palce.
Tereza Procházková

Kamča trénuje na další zahraniční soutěž

26. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Kamča ze 7.B skvěle reprezentovala v cheerleadingu naši školu na zahraniční soutěži v Maďarsku, kde získala vynikající bronzovou medaili. Velmi pilně trénuje a chystá se na další zahraniční soutěž. Můžete se podívat na video z jejího tréninku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Pelmeně v 7. ročníku

24. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již podruhé proběhla akce "Vaření pelmeně", ale tentokrát ve skupině 7. ročníku, která se učí ruský jazyk. Seznámili jsme se z jakých surovin se dělá tento pokrm, jak se připravuje, s čím se podává na stůl. Taky jsme přišli na to, že některé národnosti mají svoji obměnu tohoto jídla, například Italové mají tortellini, asijské národy dělají taštičky plněné masem. Měli jsme možnost ochutnat více druhů pelmení a to ze smíchaného hovězího s vepřovým, z kuřecího masa, a také s bramborovou náplní. Žáci si za mé asistence uvařili pelmeně, k tomu byla zakysaná smetana, smažená sušená cibulka a čerstvý kopr. Děti byly velice překvapané rozmanitostí chutí každého druhu a vše si pochvalovaly. Ráda bych ocenila zaujetí dětí a skvělou vzájemnou spolupráci. Na fotky se můžete podívat zde.
S pozdravem a přáním krásného dne,
Mgr. Anna Barašová

Osmáci se seznamují s Průmyslem 4.0

24. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Deváťáci se pilně připravují na přijímací zkoušky. Již vědí, kam se budou hlásit, co budou chtít v životě dělat. Osmáci mají rok na rozmyšlení. Buď nemají ponětí, co by chtěli studovat, nebo se jim v hlavě honí myšlenky, zda je to bude bavit, či zda budou mít uplatnění. V 8.A jsme s panem učitelem Gronowským propojili minulost (dějepis) a budoucnost (zeměpis). Žáci a žákyně 8.A se v dějepise učí zábavně a poutavě o průmyslové revoluci. V zeměpise se dozvídají o Průmyslu 4.0, tedy měnící se společnosti, ve které žijeme a jak nás ovlivňuje digitální svět. Průmysl 4.0 způsobí větší automatizaci a robotizaci v jednotlivých složkách hospodářství. Osmáci dostali za úkol rozhodnout u deseti profesí, do jaké míry dojde k zapojení robotů a počítačů v daném zaměstnání. Dojde k zániku některých pracovních pozic? Vybírám si správně svůj budoucí obor? Také přemýšleli o tom, jak moc je ovlivní měnící se svět. Je skvělé, jak kreativní žáky a žákyně máme, jak dokáží přemýšlet v horizontu deseti let, co vše nás ovlivňuje. To jsou dovednosti, které budou potřebovat ve svém budoucím profesním životě.
Mgr. Karel Červený, DBA

V 7.B tvoříme husitské zbraně

22. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme za sebou husitskou revoluci. Seznámili jsme se situací v 15. století, s krizí v církvi, působením Mistra Jana Husa a důvody vzniku husitské revoluce.Navázali jsme na dovednosti našich sedmáků z loňského roku, kdy jsme rozebírali jednotlivé strategie ve vojenství. Hovořili jsme o taktice Jana Žižky z Trocnova, kdy neměl stejné podmínky a možnosti v boji jako křižáčtí rytíři. Musel improvizovat s využitím terénu a vojáků. Husité museli být kreativní ve výběru zbraní. Naši žáci a žákyně si minulou hodinu vybrali jednu husitskou zbraň, kterou si nakreslili. Dnes jsme se na výuku dějepisu přesunuli do učebny konstruktér, kde jsme použili stavebnici Merkur a tvořili husitské zbraně. Máme velmi kreativní sedmáky a dokázali si poradit s nelehkým úkolem.
Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Dagmar Kavková

Seznamujeme se s masopustem v 7.B

22. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme období masopustu a jak nejlépe přiblížit dětem tento lidový svátek? Prožitkem. Seznámili jsme se s tímto pojmem, proč k němu dochází, jaké masky se používají. Symbolem masopustu je smažení vdolků, a proto jsme využili znalosti našich sedmáků z loňského vaření a udělali jsme těsto a usmažili vynikající vdolky.

Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Dagmar Kavková

Přinese rok 2023 sběrové rekordy?

16. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
V prosincovém kole jsme nasbírali pouhých 1948 kg starého papíru. To není mnoho, ale s novým rokem jistě přijdou nové sběrové rekordy. Pojďme se o jeden takový rekord pokusit už v tomto sběrovém týdnu. Těšíme se na vás od úterý 21. do pátku 24. února vždy ráno mezi 7:30 a 8:00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým třídy 6.B

Pelmeně v 8. ročníku

15. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 10. února ve skupině 8. ročníku, která se učí ruský jazyk, jsme podnikli akci “Vaření pelmeně”. Tato akce byla navázána na probírané téma “Jídlo” a “Umíš vařit?”  Žáci si za mé asistence uvařili pelmeně, které byly z hovězího a kuřecího masa. K tomu byla zakysaná smetana, smažená sušená cibulka a čerstvý kopr. Zaměřili jsme se také na úpravený a správně prostřený stůl. Děti byly velmi překvapené chutí domácích pelmení a vše si pochvalovaly. Za sebe bych děti ráda pochválila za jejich nadšení a bezvadnou spolupráci. S pozdravem a přáním krásného dne,
Mgr. Anna Barašová

Zlaté medaile rozzářily naši školu

13. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 9.2. se několik našich žáků zúčastnilo tradiční soutěže ve skoku vysokém na ZŠ Jitřní. Ne velká výprava dosáhla velkého úspěchu. Naši reprezentanti soutěžili ve třech kategoriích a dvě z nich dokázali vyhrát. První zlatou medaili vybojovala Adéla Bucková ze 7.A v kategorii mladších žákyň výkonem 141 cm a druhé zlato získal Adam Hejduk z 9.A v kategorii starších žáků, kde dokázal přeskočil laťku ve výšce 161 cm. Ostatní si přivezli alespoň nové zkušenosti a příjemné zážitky.
Vojtěch Šafránek

Školní kolo anglické olympiády

07. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci ledna proběhlo druhé kolo anglické olympiády, do kterého postoupilo 20 nejlepších žáků z kola prvního. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích: 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník. Ocenili jsme pěkné výkony všech účastníků. Nejúspěšnější žáci budou mít možnost poměřit své dovednosti v obvodním kole, které se bude konat v březnu.
Za tým vyučujících Mgr. Nikola Hunalová

Klub deskových a logických her

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Den pokrývek hlavy

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 2.2. se na naší škole konal den pokrývek hlavy, kdy jste si mohli přinést jakoukoli pokrývku hlavy. Žáci, ale i učitelé měli různé kreativní nápady od normální čepice nebo kšiltovky přes vlastnoručně vyrobené “čepice”, až po ručníky, vánoční stromečky či otevřenou učebnici na hlavě. Zde je video ze 4.B a na CampSite se můžete podívat na fotky.
Marie Kazmarová

Pokrývkový den v 1.A

06. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Návštěva knihovny Jezerka

02. 02. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnešní projektový den jsme strávili v příjemném prostředí knihovny Na Jezerce. Spolu s panem knihovníkem jsme se aktivně podíleli na přetváření pohádky Hrnečku, vař. Nově vzniklou pohádku jsme si zdramatizovali a užili si při tom spoustu legrace. Po krátkém občerstvení jsme si prohlédli prostory knihovny, pohráli si v dětském koutku, zalistovali si v knihách a někteří si domů odnášeli i zapůjčené knihy.
Za 1.A Mgr. Valentová Martina

Zkušební prezidentské volby

31. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 11.1.2023 se u nás na škole konaly zkušební prezidentské volby. Cílem bylo žáky seznámit s procesem voleb, přiblížit jim, co je náplní práce volební komise, nebo třeba k čemu slouží plenta a urna ve volebních místnostech. Zájem byl velký, celkem se zúčastnilo 281 voličů z možných 352. A jak volby nanečisto dopadly? Na výsledky se můžete podívat zde, na náš žákovský online časopis, kde naleznete třeba i rozhovor s některými voliči.
Žákovský parlament

Korunovační klenoty

30. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

18. ledna 2023 ukrajinští žáci 2. stupně naší školy navštívili výstavu Českých  korunovačních klenotů v Katedrále svatého Víta, vystavené u příležitosti 30.výročí vzniku ČR. V ten den byla fronta od zastávky metra Malostranská, protože o klenoty byl velký zájem. Čekali jsme dlouho. Ale stálo to zato. Viděli jsme  nádherný Chrám svatého Víta v gotickém stylu.... celý článek.
Fotogalerie
Ukrajinští žáci 2. stupně, Marie, Amálie

Adaptační skupiny

28. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Díky spolupráci naší školy s organizací Inbáze jsme vytvořili koncept začleňování ukrajinských žáků na naší škole, tzv adaptační skupiny s ukrajinskými psycholožkami, které běží od září. Ve spojitosti s Pražským inovačním institutem vzniklo video zaměřené na terapii, které obsahuje i zkušenosti naší školy.
Mgr. Amálie Kořánová

Kroužek inline bruslení

20. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jaro je sice ještě daleko, ale už teď se můžete přihlásit na kroužek inline bruslení. Bližší informace na letáčku zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Ukázková hodina fotbalu

19. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Libozvuky

19. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 1.A včera poprvé navštívila divadlo Minor. Čekalo na nás interaktivní hudební představení plné čarovných zvuků a světelných efektů. Nejvíce nás zaujaly sněhově bílé převleky herců.
Mgr. M. Valentová

Smyčkovač

18. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hudební výchově jsme v lednu zkoušeli looper, tedy smyčkovač. A co tato malá krabička dělá? Nahrajete nějaký kratší zvukový záznam, třeba vyťukaný rytmus, looper ho opakuje a vy do něj můžete vrstvit další a další zvukové záznamy. Nahrávky, často velmi spontánní, si můžete poslechnout. Doporučuji hlavně výběr, tedy to nejlepší z každé třídy. V podsložce pak najdete všechny, které se alespoň trochu povedly. Některé žáky to velmi oslovilo a učí se s looperem vytvářet další, často i kvalitnější nahrávky. Tak se můžete těšit.
Marie Kazmarová

Kroužky ve 2. pololetí

10. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky, které probíhaly v 1. pololetí tohoto školního roku, jsou otevřené i v pololetí druhém. Děti přihlášené na začátku školního roku automaticky pokračují. Platby za druhé pololetí prosíme uhradit do konce února, škole platíte jen keramiku, angličtinu a hoop. Sportovní kroužky cheerleaders a badminton poskytujeme v druhém pololetí díky dotaci bezplatně.
Ostatní kroužky jsou pořádány externími organizacemi, platíte tedy přímo jim.
PhDr. Jitka Svobodová

Tělocvik trochu jinak

07. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Již podruhé žáci 2.B využili bruslení na veřejném kluzišti u Arkád. Pod vedením pana trenéra si děti užily spoustu legrace a zábavy.Za příjemně unavené žáky Mgr. Hana Dražďáková

Dny otevřených dveří

04. 01. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme Vás na další Dny otevřených dveří, které se konají ve středu 11. 1. 2023 od 9 do 16 hodin. Další termín pro Vás máme ještě připravený na jaře - konkrétně ve středu 22. 3. 2023. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné prožití vánočních svátků, radostného Ježíška a alespoň malý kopec sněhu. A také hodně štěstí a zdraví v roce 2023.

Vaše FZŠ TáborskáP.S. Ve škole se uvidíme v úterý 3.1.2023.

NANUK

22. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na zimní slunovrat se druhé třídy vypravily do krajiny věčného sněhu. Spolu s Nanukem a Panukem jsme hledali sněžného obra, protože na Vánoce nemá být přeci nikdo sám. Divadelní představení v Minoru opět nezklamalo, což může potvrdit 40 z 40 zdravých druháků.
2.AB

NÁVŠTĚVA DOMU SENIORŮ V MICHLI

13. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Charitativní bazar knih na Dni školy 6.12. byl velmi úspěšný. Celkem jsme utržili 9450,-Kč. Velký dík všem, kteří jste poslali knihy či si nějaké nakoupili. V Domě seniorů si naší pomoci moc váží. V tomto předvánočním čase jsme se rozhodli babičky a dědečky také potěšit naší návštěvou. Třídy 1.B a 2.A předvedly pásmo básniček, písniček a koled. Předali jsme nejen přáníčka a vyrobené dárky, ale i nějaké knihy z bazaru. Poslouží k rozšíření jejich knihovny. Více ve fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

Sběrový advent

12. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, adventní čas nám konečně přinesl sníh a dostavila se i opravdová zima. Přinese nám advent i sběrovou nadílku? O tom se přesvědčíme už tento týden. Těšíme se na vás od úterý 13. do pátku 16.12. vždy ráno mezi 7.30 a 8.00 na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Děti dětem

09. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V letošním roce se nám podařilo shromáždit 8 782 Kč. Za vybrané peníze jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, papírové kapesníky, ovocné kapsičky atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 9.C

Den školy 6.12.2022

05. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Program Dne školy si můžete prohlédnout zde.

Jídlo na přání

04. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
byla vyhodnocena anketa Jídlo na přání. Vyhodnocení ankety je též na nástěnce v prostorách školní jídelny. S plněním vašich přání začínáme hned první týden lednový.
Vaše školní jídelna!

Matematický workshop Cesta do VESMÍRU

04. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na konci listopadu jsme se společně vypravili do vesmíru. Děti vyrobily různé rakety z hrášku a párátek a objevily zajímavá souhvězdí na geoboardech. Výsledky práce jsou k vidění na výstavce ve škole a také ve fotogalerii. Protože potřebujeme uvolnit prostory pro vánoční trhy, budeme rádi, když si děti opatrně odnesou vesmírné dopravní prostředky domů. Možnost bude i během Dne školy.
Fotogalerie
matematický tým

Vánoční muzikobraní

02. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Předvánoční projektový den jsme zahájili ve školním divadelním sále hudebním programem. Zazpívali jsme si vánoční koledy, poznávali sluchem různé hudební nástroje, některé byly hodně netradiční. Ve třídě jsme pak zbytek dopoledne vyráběli vánoční výzdobu a dárečky.
Za 1.A Mgr. Martina Valentová

Jídelní lístky

01. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
omlouvám se,  že www stránky školní jídelny neposkytují informace ohledně nabídky jídelních lístků, jedná se o opravu serveru.
Děkujeme za pochopení vaše školní jídelna.

Žáci naší školy na Festiválu francouzského filmu

01. 12. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 29. listopadu, skupina žáků 7., 8. a 9. ročníků se zúčastnila 25. ročníku Festivalu francouzského filmu.  V prostorách Francouzského institutu v Praze se naši kluci a holky mohli těšit na:
- komentovanou návštěvu mediatéky Francouzského Institutu
- prohlídku obrazů v galerii Galerie 35
- premiéru animovaného filmu Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
- zaslouženou pauzu v kavárně Café 35
Výběr fotografie z akce jsou k nahlédnutí zde.
Pedagogický doprovod skupiny: Mgr. Elie Lusaku a Ing. Hana Tarabová

Chcete na záchod zákaz vstupu, noviny, květiny, Krtečka nebo Ježíše?

30. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákovský parlament a učitelky Výtvarné výchovy vyhlásili soutěž o nejlepší návrh na záchodové dveře na záchodech ve třetím patře. Sešlo se nám mnoho návrhů, které paní učitelky probraly a vy teď můžete hlasovat, které z návrhů se vám líbí a chcete na ně koukat, když budete sedět na záchodě. Pojďte tedy hlasovat, které návrhy na záchodové dveře se Vám líbí. Pro hlasování je potřeba použít školní účet.
Váš Žákovský parlament

Odhlášení oběda v době nemoci žáka - opětovné upozornění

29. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
při případném onemocnění strávníka je nutné odhlásit objednané obědy. Obědy je možné odhlásit na našich www stránkách nebo elektronicky, případně ... celý článek.
Děkuji za pochopení.
V Praze dne 23.11.2022 Jitka Uhlíková , vedoucí ŠJ

Anketa - oblíbené jídlo

29. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci,
školní jídelna vyhlašuje pro své strávníky anketu, ve které si mohou strávníci napsat o své oblíbené jídlo. Nastal čas přání a jejich plnění, čas vánoční je tady. Anketa již začala a bude celý tento týden tj. 28.11 – 2.12. - více informací.
Vaše školní jídelna a celý její kolektiv.

Přijelo za námi divadlo

28. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hry, písničky a spousty zábavy čekaly v pátek na letošní prvňáčky v divadelním sále školy, kam za nimi přijeli herci  divadla Pod Kloboukem. Tučňák Čutný a lední medvěd Brumla nás provázeli příběhem o velkém kamarádství. Představení jsme si všichni moc užili.
Za 1. A a 1. B Mgr. Valentová Martina

Charitativní bazar knih

25. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Shrnutí kulatého stolu s panem ředitelem

25. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky! Ahoj kluci!
V poslední době se toho v Žákovském parlamentu stalo vcelku hodně a konečně se většina projektů dostala do fáze, kdy vám je můžeme alespoň trochu poodhalit. Tak pojďme na to!
Nejdůležitějším bodem je jistě kulatý stůl s panem ředitelem, který se konal v úterý 18. října.
Souhrn ze zasedání si přečtete zde.
Váš Žákovský parlament

Den školy

22. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 116. výročí založení naší školy uskuteční v úterý 6. prosince. Kromě tradičních Vánočních trhů se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i divadelní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách. S konkrétním programem Vás seznámíme v nejbližší době. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Cesta do VESMÍRU

21. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí žáci,
zveme vás na matematický workshop Cesta do VESMÍRU. Uskuteční se ve středu 23.11. od 14:00 do 16:00 hodin. Zájemce vyzvedneme v družině. Kdo má nějaké kroužky, může se zúčastnit třeba jen chvíli a vyzkoušet si některou z aktivit nebo se přidat později.
Těšíme se na viděnou
matematický tým

Ukryto pod svícnem

09. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během posledních let se rozšířila nabídka alternativních nikotinových produktů, jejichž výrobci a prodejci se snaží nalákat k užívání nejmladší dětské klienty. Již v loňském roce jsme se v šestých a sedmých třídách věnovali podrobněji tomuto tématu v rámci prevence. Dnes proběhl ve všech třídách devátého ročníku a v 7.B program Státního zdravotního ústavu věnovaný rizikům alternativních nikotinových produktů (vapky, sáčky, vodní dýmka, snuss apod.). Fotografie přikládáme. Ve videu v odkazu si můžete vyzkoušet, zda byste byli jako rodiče schopni identifikovat nikotinový produkt volně položený na psacím stole v dětském pokoji. Pokud by vás k tématu zajímalo více, doporučuji toto video. Legislativní regulace prodeje nikotinových sáčků dětem a mladistvým bohužel stále v České republice neexistuje.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

ZŠ Táborská usiluje o získání titulu Světová škola

07. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projekt Světová škola funguje od roku 2013 s hlavním cílem pomáhat řešit problémy s globálním přesahem. Vítěze programu pravidelně vyhlašuje Člověk v tísni, o.p.s. pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zahraničních... celý článek.
Mgr. Robert Gronowski

Co skrývá ovoce?

04. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Odpověď na tuto otázku hledali žáci druhých tříd v hodině prvouky. Odhadovali, zda ovoce zařadit mezi malvice, peckovice nebo bobule. Domněnky jsme společně ověřovali. Rozkrájené ovoce jsme využili umělecky a následně jako zdravou svačinku. Spolupráci druhých tříd jsme zakončili společným tancem v divadelním sále při mazurce. Hádejte, na kterou píseň jsme tančili.
Fotografie najdete zde.
2.A + 2.B

HALLOWEENský průvod 🎃 31.10.🎃

03. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pondělí jsme zahájili ve škole HALLOWEENský týden 🎃 průvodem masek. Sešlo se nebývalé množství strašidel. Vyhlašujeme výzvu pro rodiče nazvanou 'Najdi své dítě 😁'. Fotografie k vidění zde.
Za tým vyučujících anglického jazyka Ing. Alena Červová

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

03. 11. 2022 | O škole > Výroční zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2021/2022 naleznete zde. Současně vám všem moc děkuji za spolupráci. Bez ní by naše škola nebyla taková, jaká je. Děkuji.
PhDr. Bc. František Prokop

Realizace aktivit výzvy 49

01. 11. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 6.12.2022 se v rámci dne školy uskuteční setkání, na kterém bude rodičům představena realizace aktivit výzvy 49 Magistrátu hlavního města Prahy, která je zaměřena na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem. Toto setkání bude navazovat na 2.2.2022. (Příspěvek 21.1.2022)
K diskuzi bude přítomna odbornice Mgr. Markéta Slezáková a ředitel naší školy PhDr. Bc. František Prokop.
Vendula Střálková

Soutěž na záchodové dveře

29. 10. 2022 | Žáci > CampSite

 Žákovský parlament a učitelky výtvarné výchovy vyhlašují soutěž na záchodové dveře ve třetím patře. Po škole jsou vyvěšené plakáty od osmáků a svoje návrhy odevzdávejte paní učitelkám VV nebo svým třídním učitelům do 4.11. Těšíme se na vaše kreativní nápady! Detaily k soutěži naleznete zde.


Mgr. Marie Kazmarová

HALLOWEENský týden🎃31.10 až 4.11.🎃

25. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Po podzimních prázdninách proběhne ve škole HALLOWEEN. Nezapomeňte si v pondělí masku, 🎃 bude průvod masek.
Ing. Alena Červová

Gamedesign

19. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Prohlédněte si portfolio některých žákovských prací, které vznikly v průběhu oborového dne.
PhDr. Martin Beneš

Oborový den - Explore esc - kriket

13. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Toto úterý jsme se sešli na první oborový den. Nejprve jsme si dali ranní čaj s královnou a pak jsme se vydali na hřiště. Spojili jsme se ještě s oborem 'Around the world'  a pod vedením britského kriketového 'kouče' jsme se naučili základy kriketu. Jak nám to šlo se můžete podívat zde.
Alena Červová

Jeden kontejner nestačil

12. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, děkujeme za skvělou účast v prvním sběrovém týdnu. Přinesenými 3547 kilogramy papíru jsme naplnili více než jeden kontejner. Nejlépe do letošní soutěže vykročily třídy 9.C, 6.B a 4.B. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

První projektový den 1.A

12. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 První projektový den jsme strávili procházkou na Vyšehrad. Sluníčko nám na cestu sice nesvítilo, ale i tak jsme si výlet užili. Na Vyšehradě jsme si prohlédli rotundu sv. Martina, chrám sv. Petra a Pavla, kde jsme se také vyfotili, seznámili jsme se s pověstmi, které se k Vyšehradu vážou. Posvačili jsme v příjemném prostředí vyšehradského parku a pak se vydali zpět do školy.
Za 1.A Mgr. Martina Valentová

Dny otevřených dveří

10. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se Dny otevřených dveří budou konat ve dnech 23. 11. 2022, 11. 1. 2023 a 22 .3. 2023. Těšíme se na Vás.
Vaše FZŠ Táborská

Kroužek keramiky

05. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k velkému převisu zájemcům o kroužek keramiky budou otevřeny ještě lekce ve čtvrtek od 14, 30 hodin. Pokud by měli zájem ti, kdo se nevešli do středečních lekcí, nebo někomu vyhovovalo přestoupit, prosím ozvěte se mi.
PhDr. Jitka Svobodová

Sběrová soutěž startuje

03. 10. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, letošní sběrová soutěž začíná již v úterý 4. října. Nosit starý papír pak můžete až do pátku 7. října vždy ráno mezi 7.30 a 8.00. A letošní překvapení? No přece nový sběrový tým - třída 6.B.
Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Balíček pomoci Pražanům

26. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy mají pražské domácnosti možnost čerpat finanční podporu ke zmírnění dopadu inflace na domácnosti. Podpora má podobu prominutí úplaty za školní stravování a za školní družinu, a dále jako příspěvek na úhradu mimoškolních aktivit (školy v přírodě, lyžařské pobyty apod.). Veškeré informace k programu, včetně podmínek podpory, naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

6.A se vrátila z adaptačního kurzu

26. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek se i 6.A vrátila ze čtyřdenního adaptačního kurzu s paní učitelkou třídní Karolínou Donovalovou. Nahlédli jsme bránou času do života lidu doby bronzové a společně se členy rodu slévače Vlka zažili nejrůznější dobrodružství. Bohatší o spoustu zážitků a nových dovedností byla 6.A v závěru kurzu oficiálně přijata na 2. stupeň. V následujícím čtyřročí je ochrání magické amulety umístěné ve třídě u rodového ohně a jejich patronem je nyní bůh deště, kterého si naklonili poctivým nošením pláštěnek první dva dny kurzu.
Dagmar Kavková 

4.A tvoří

23. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 4.A přivítala první podzimní den v parku. Společnými silami jsme vytvořili pozdrav podzimu, a k tomu jsme si užili příjemné počasí.


4.A

Ředitelské volno

23. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek 17.11.2022 jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pátek 18.11.2022 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Žákovský parlament a časopis

22. 09. 2022 | Žáci > CampSite

Milí žáci,
náš Žákovský parlament se již poprvé sešel a začal připravovat různé akce na tento rok. Doufáme, že se těšíte tak jako my. A posíláme pár fotek z loňského povedeného No Backpack Day.
Tím také připomínáme, že žáci 5.-9. ročníků pracují v redakci Campsite, našeho školního online časopisu. Scházíme se ve čtvrtek 14:40 a rádi přivítáme další našené novináře, spisovatele, reportéry a fotografy.
Mgr. Marie Kazmarová

Výzva od 9.A přijata

16. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek, který byl nejdeštivějším dnem v tomto týdnu, jsme se také vypravili na Letnou. Motivováni výzvou 9.A jsme se rozhodli přidat v rámci Teribear běhu další kilometry. Jejich 90 km jsme navýšili o dalších necelých 340km, což znamená, že jsme vyběhali 8442,5Kč. Zdá se ti málo? Do neděle máš ještě čas.
třídy 2.A a 2.B

Teribear rozhýbal 9.A

14. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 9.A se dnes zapojila do dobročinné akce Teribear hýbe Prahou. Počasí nám sice moc nepřálo, cíl byl ale jasný - zvládnout během či chůzí co nejvíce kilometrů a získat tak finanční pomoc pro týrané děti. Zvládli jsme necelých 90 kilometrů, což znamená 2.243 korun. Zdá se ti to málo? Tak se zapoj i ty. Více se dozvíš na www.teribear.cz.
třída 9.A

Adaptační kurz 6.B

12. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V minulém týdnu jsme vyjeli se 6.B na adaptační kurz do Chlumu u Třeboně. Jeho cílem bylo pomoci žákům 6.B navázat bližší vztah s novým třídním učitelem panem Zavřelem, ale také jsme pracovali čtyři dny na tom, aby se prohloubily jejich dovednosti v oblasti komunikace a spolupráce. Prohlašujeme tímto 6.B za plně zadaptovanou a vítáme je na 2. stupni. 6.A se může těšit na adaptační týden se svojí novou paní učitelkou třídní od 20. září.
Dagmar Kavková, metodička prevence

Poděkování z družiny

07. 09. 2022 | Školní družina > Informace

Děkujeme rodině Tučkových a paní Ublové za krásné hry, knihy a hračky, které věnovali dětem do školní družiny.


Bc. Monika Blovská

Třídní schůzky

05. 09. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 7. 9. 2022 se ve všech třídách kromě 1. ročníku a 6.B konají třídní schůzky. A v kolik hodin Vás budeme očekávat?
2. ročník 16,30 hodin
3. - 5. ročník 17 hodin
6. - 9. ročník 18 hodin
Třída 6.B bude mít třídní schůzku ve středu 14. 9.
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

1. září se blíží

25. 08. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak budou první dny nového školního roku probíhat? Naše prvňáčky přivítáme na školním hřišti v 8,30 hodin (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na prvních třídních schůzkách. Po dobu třídních schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině. Deváťáci se sejdou v 7,45 hodin před šatnami. V ostatních třídách 1. 9. začínáme v 8,15 a končíme v 9,55 hodin.

Následující den – pátek 2. září bude probíhat takto:
1. ročník  8,15 - 11,00
2. - 5. ročník 8,15 – 11,55
6. ročník 8,15 – 12,40
7. ročník 8,15 – 12,25
8. ročník 8,15 – 12,10
9. ročník 8,15 – 11,55

Školní družina přivítá děti 1. 9. od 10 do 17, 30, v dalších dnech už v běžném čase.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2022/23.
FZŠ Táborská

Online Casino ist gute Unterhaltung für Schulkinder. Während Online-Glücksspiele Kindern Spaß machen können, ist es wichtig, mit Kindern über die Risiken einer Sucht zu sprechen. Sucht kann zu finanziellen Problemen und körperlichen Problemen führen, die durch Bewegungsmangel verursacht werden. Während es schwierig ist, eine Sucht zu stoppen, ist es möglich, mit Ihren Kindern positiv über die Gefahren des Glücksspiels zu sprechen. Sie können beispielsweise mit Ihrem Kind über die Gewinnchancen bei einem Spiel sprechen und darüber, wie casino online Anzeigen verwenden, um neue Spieler anzuziehen. Die Studie ergab auch, dass die meisten minderjährigen Spieler das Taschengeld ihrer Eltern verwendeten, um auf Online-Spiele zu wetten. Drei Prozent der Teilnehmer setzten jedoch bei Freunden zu Hause, während zwei Prozent in der Schule wetteten. Viele Kinder begannen damit, "kostenlose" Casino-Glücksspielseiten auszuprobieren und wechselten dann zu Glücksspielseiten, die eine Zahlung erforderten. Andere benutzten Internet-Casino-Konten oder Kreditkarten für Erwachsene, um ihre Glücksspielaktivitäten zu finanzieren.

Přihlášení do školní družiny

24. 08. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
prosíme Vás o včasné přihlášení Vašich dětí do školní družiny - nejlépe do 30. srpna 2022, abychom mohli s Vašimi dětmi počítat.  Stejně jako v minulých letech se můžete přihlašovat prostřednictvím online formuláře.
Do školní družiny budou přijímány děti od 1. do 4. třídy.
Těšíme se na Vás!
Tým školní družiny

Výdej obědů

23. 08. 2022 | Školní jídelna > Aktuality

Výdej obědů 1.9. a 2.9. bude probíhat od 11.00 do 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 5.9. Výdej obědů od 5.9. je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji příjemné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Stuntujeme v Aténách

13. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Natka z 8.A a trenérka školního cheerleadingového týmu usilovně pracovaly na svých tanečních sestavách. Obětovaly mu veškerý svůj volný čas, aby mohly skvěle reprezentovat školu a naši zemi v Řecku. Po vynikajících dvou pátých místech si zasloužily odpočinek. Plavaly v moři, vnímaly řeckou kulturu všemi doušky, objevovaly historickou část Athén a samozřejmě nezapomněly, aby společně s druhým trenérem zastuntovali na pláži. Podívejte se na video z athénské pláže.


Mgr. Karel Červený, DBA
Náš trenér, Natka a hráči online kasina tvrdě pracovali na tanečních rutinách, aby podpořili školní kapelu. Strávili spoustu volného času, protože online kasino otočky zdarma chtělo reprezentovat jejich zemi v Řecku. Po dokončení čekal trenéry a hráče online kasina zasloužený odpočinek, kde se koupali v moři, objevovali historickou část Athén a vše natáčeli na video.

Naše škola poprvé na mistrovství Evropy

12. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tradiční čtenáři facebookového profilu školního cheerleadingového týmu Cheerleaders Bees ví, že absolventka naší školy Johanka již třikrát reprezentovala barvy týmu na mistrovství Evropy v cheerleadingu. V letošním roce reprezentovala naší školu, městskou část Prahy 4 a Českou republiku Natka z 8.A. Letošní mistrovství Evropy se konalo v řeckých Aténách. Natka, společně s trenérkou závodily ve dvou tanečních disciplínách, a to freestyle (s třásněmi) a hip hop. Konkurence byla velká, ale své vystoupení zvládly bravurně a obsadily 2x 5. místo. Moc děkujeme a gratulujeme za vynikající reprezentaci naší země.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci v roli tvůrce reklamy

11. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I v letošním roce ukázali žáci 9.A i 9.B svoji kreativitu a schopnost vymyslet si název výrobku, jeho logo, scénář reklamy a samotné natáčení, aby bylo vtipné. Koukněte se na video od chlapců z 9.B.
Mgr. Karel Červený, DBA
Letos naši studenti vymysleli logo a reklamní scénář pro online kasino. Studenti z 9.A a 9.B, kteří se naučili, jak se v online kasinech https://casinoonline-cz.com/hraci-automaty/ opravdu vždy dají vydělat velké peníze, se rozhodli natočit reklamu, aby to byla zábava. Ukázali veškerou svou kreativitu a vyjádřili vděčnost za online kasino stejnou reklamou.

6.B ukazuje své dovednosti v JumpParku

10. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně si na konci školního roku vybrali JumpPark. Chtěli společně strávit chvíle před koncem školního roku. Odhlasovali si akrobatické vyžití během předposledního školního dne. Ukazovali své vynikající dovednosti, ať už to bylo z akrobacie (přemety, salta), basketbalového umu, trampolínové vybíjené a nebo jen takové to chillové skákání.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci na Živohošti

09. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci týdne sportu a turistiky jsme vyrazili na Slapy do kempu v Nové Živohošti. Učili jsme se poněkud netradičně. Naši žáci a žákyně byly rozdělené do čtyř týmů. Příběh jsme zasadili do tématu stěhování národů a pádu Římské říše. Čtyři týmy, čtyři barbarské národy (Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové a Frankové), postupně dobývali Římskou říši. Cílem byla spolupráce a komunikace v týmu, aby byly jednotlivé národy úspěšné. Naši žáci a žákyně byli úspěšní v dobytí Římské říše.
Mgr. Karel Červený, DBA

Naše sovy ve škole

09. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Můj tatínek se narodil 6. 8. 2019 v Jihlavě. Přestěhoval se v srpnu na naší škole v Táborské, kde mu pan školník postavil krásnou voliéru. Dostal jméno SOREN podle filmu Soví strážci.Taťka Soren je ochočený a rád se fotí s dětmi na sokolnické rukavici. Jak se ochočuje sovička? V přírodě mají soví páry 1 až 4 mláďátka...celý článek.
Fotogalerie
Video
Miroslav Žižka

8.A navštívila Berlín

08. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Osmáci se v druhém pololetí učili o Evropě. Jednotlivé regiony jsme zkoumali z různých úhlů pohledu. Jak ale nejlépe poznat danou zemi? Navštívit ji. V rámci hlasování ve třídě si žáci vybrali hlavní město Německa, a to Berlín. Brzy ráno jsme vyrazili autobusem. Zvládli jsme koupit si jízdenky na místní MHD. Vyrazili jsme k smutným místům německé nacistické historie, a to k pomníkům obětem druhé světové války (Židé a homosexuálové). Není důležité vidět všechny památky daného města. U páté památky by již nejen žáci nevěděli, která památka byla první. Proto jsme si vybrali pouze ty nejdůležitější, aby byli žáci a žákyně nadšené z daného výletu a měli důvod Berlín opět navštívit. Dominantní Braniborská brána nám vyrazila dech, museli jsme se u ní vyfotografovat. Procházeli jsme kolem impozantního Bundestagu a zamířili k reliktům studené války, a to Checkpoint Charlie a East Side Gallery, symbolu rozděleného Berlína. Důležité pro osmáky je si užít toto město i sami. V rámci rozchodu si mohli projít okolí Alexander Platz sami. Plni dojmů a zážitků jsme se v podvečer vraceli domů, do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

9.B poznává hrůzy nacismu v Terezíně

07. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Problematice nacismu, druhé světové války a koncentračním táborům jsme se dosti věnovali v hodinách dějepisu. Viděli jsme mnoho videí, zkoumali jsme různé zdroje, tak abychom pochopili, proč muselo dojít k nástupu nacistického režimu v meziválečném Německu a proč došlo k výstavbě koncentračních táborů a likvidaci mnoha lidí. K ucelenému pohledu je nutno vidět naživo daná místa, kde se tyto zločiny odehrály. Vyrazili jsme do Terezína, kde nám průvodce v Malé pevnosti ukazoval, povídal, co se na tomto místě dělo. Prohlídka byla poněkud depresivní, ale potřebná k tomu, abychom si mohli představit, jak hrozná byla druhá světová válka.
Mgr. Karel Červený, DBA

Bitva pěti armád v režii našich šesťáků

06. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V šestém ročníku je celkem 55 žáků a žákyň. Ne všechny děti byly přítomné v daný den, kdy nás čekala třetí fáze strategického myšlení. Člověka hned napadne, že v takovém množství dětí se nedá hrát žádná hra. Opak je pravdou. Čím více, tím lépe. Naši šesťáci se rozdělili na čtyři týmy. Každý tým se vydal na jinou světovou stranu. Vytvořili si hnízdo, kam umístili dvacet šišek, rozdělili si čísla, která ukazovala váhu bojovníka. Cílem hry bylo získat, co nejvíce šišek. Bylo zajímavé sledovat průběh této hry, komunikaci mezi členy v týmu, měnila se strategie, spojenectví mezi týmy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Pilné Včeličky se účastní školní soutěže v akrobacii a cheerleadingu

05. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podobně jako u badmintonu, i školní soutěž v cheerleadingu a akrobacii měla omezenou účast kvůli nemoci Covid-19. Bylo však vidět, že Včeličky, školní cheerky, pilně trénují na školním kroužku a nezapomněly své akrobatické a cheerleagingové umění. Nejlepšími cheerkami se za první stupeň stala Lara z 5.A a Kamča S. z 6.B. Jsme rádi, že máme tak šikovné žákyně, které budou reprezentovat naší školu na různých soutěžích.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci poznávají národní park České Švýcarsko

04. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci, 6.A i 6.B, mají rádi zeměpis i o víkendu. Protože jsou to početnější třídy a logistika by byla náročnější a myslíme i na peněženky rodičů, vybrali jsme víkendové termíny k návštěvě národního parku České Švýcarsko, který se nachází na hranicích s Německem, pár kilometrů od Děčína. Zkombinovali jsme různé typy dopravy. Vypravili jsme se vlakem z Prahy do Děčína, kde jsme přestoupili do přeshraničního vlaku a vystoupili jsme na první zastávce za hranicemi, a to v obci Schöna. Přes řeku Labe jsme viděli pískovcové skály. Sestoupili jsme k řece a tam na nás čekal přívoz, kterým jsme se dostali na druhou stranu. Žáci a žákyně dostali kreativní úkoly. Měli s sebou své mobilní telefony s fotoaparátem a měli zdokumentovat příklady fyzikálního zvětrávání, vyfotit, kam až se dostala povodňová vlna v roce 2002 a vyfotit kámen, skálu a napsat, co danému žákovi, či žákyni připomíná (zvíře, rostlinu, člověka, apod.). Krátkou procházkou jsme se dostali k Edmundově soutěsce. Čekala na nás velká lodička a s převozníkem jsme dopluli až na konec. Na místě jsme se občerstvili a čekala nás zpáteční cesta domů. Plni dojmů a krásných zážitků jsme se dostali do Prahy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Ondra ze 4.B zvítězil v badmintonu

03. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letošní školní rok byl poznamenán pandemií koronaviru Covid-19. Na naší škole jsme nemohli naplno sportovat. Alespoň jsme mohli využít sportovního kroužku v badmintonu. Účastníků bylo méně, ale za to sportovní okamžiky byly k nezapomenutí. Badmintonový košíček létal ze strany na stranu. Vynikající hráči a hráčky dokázali odehrávat i ze situací, které vypadaly jako ztracený bod. Moc děkujeme za účast a gratulujeme Ondrovi ze 4.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

Rozdělení dětí do budoucích prvních tříd

01. 07. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
po zadání domluveného hesla zde se prokliknete na seznam budoucích prvních tříd. Těšíme se na Vás a Vaše děti 1. září v 8, 30 na školním hřišti.
PhDr. Jitka Svobodová

Letošní sběrová jízda končí

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, letošní celoroční soutěž skončila a byla to jízda. Jen posuďte sami - celkem jsme nasbírali téměř jedenáct a půl tuny starého papíru, což nám přineslo druhé místo v celkovém množství odevzdaného papíru mezi zapojenými školami a první místo v přepočtu sběru na jednoho žáka školy. A také výhru pět tisíc korun, kterou použijeme na pomůcky do školní družiny. Celkovým vítězem sběrové soutěže se stala třída 5.B, následovaná třídami 8.C a 2.B. A odměna byla již tradiční - skvělé dorty, které chutnaly. Děkujeme všem za účast. Byla to zábava a mělo to smysl. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým absolventů z 9.B

Není důležité jaké, ale hlavně intenzivní... – cyklistický výjezd po krásách Českého ráje

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci týdne sportu a turistiky jsme se rozhodli na kolech projet křížem krážem krásy Českého ráje od Trosek přes Kost až po Prachovské skály. Ve volných chvílích jsme trávili čas u vody, na hřišti nebo klubovně. Užili jsme si spousty legrace při některých hrách z pořadu Partička – bylo to super. Poslední den jsme otestovali naši zručnost na kole na improvizované překážkové dráze a po obědě jsme si zkusili přežít v přírodě bez toho, abychom používali obvyklé prostředky naší civilizace (stavění bunkrů z možností přírody a vaření na ohni za pomocí jednoho nože, mísy a desky na krájení). Zážitky byly různé, ale velice intenzivní. Za super spolupráci děkujeme našim tělocvikářům Vojtu Šafránkovi alias Vojťákovi, Ondřeji a tělocvikářce Karin Joštové. 8.B jsi skvělá.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Linky důvěry

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milé žáčky, milí žáci, vážení rodiče, kolegové a kolegyně,
ráda bych se s vámi touto cestou rozloučila a poděkovala vám za čas, který jsem na škole mohla strávit. Byla to pro mě cenná zkušenost.
Přes léto, kdy ve škole není nikdo k sehnání, je možné se v oblasti duševního zdraví a případné krize obracet na linky důvěry.
Přeji vám klidné a příjemné léto.
Klára Vožechová

IQLANDIA a Zeměráj

28. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Konec letošního školního roku jsme strávili na dvou celodenních výletech. V liberecké IQLANDII nás čekala čtyři patra zajímavých expozic zaměřených např. na lidské smysly a tělo, přírodní živly nebo vodní svět.  V určené časy jsme měli možnost zhlédnout i různě zaměřená show. V Jižních Čechách jsme pak navštívili zážitkový skanzen Zeměráj, kde jsme se seznámili s tkaním lnu, pečením obilných placek, stavěním srubů ze dřeva, prošli jsme si jeden kilometr dlouhou stezku naboso a dřevěné bludiště a  měli možnost si pohrát v dětské interaktivní herně. Na obou výletech nám počasí přálo, proto nechyběla ani zmrzlina nebo ledová tříšť. Viz naše fotogalerie.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Máme Tě rádi Anne Franková – českoněmecké týdenní setkání v Dürenu

27. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Díky úspěšnému získání finančních prostředků z fondů Erasmus plus jsme mohli realizovat projekt na téma Deník Anny Frankové s naším partnerem gymnáziem st. Angela. Během týdenního pobytu v Dürenu žáci v anglickém a německém jazyce společně s německými spolužáky diskutovali a zpracovávali toto téma. Zamýšleli se nad nelehkou situací Anny Frankové. Vyhledávali informace o ní v podobě různých koláží, sledovali společně film na toto téma, navštívili muzeum... celý článek.
Fotogalerie

3.A v pořádku dorazila na ŠVP

22. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 3.A v pořádku dorazila na ŠVP. Už si plnými doušky užívá letní počasí.


Diana Lisá

Hrou proti AIDS

22. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v rámci primární prevence se věnujeme nejen podpoře dobrých vztahů žáků ve třídě, ale připravujeme je i na partnerské vztahy, které na konci druhého stupně již začínají vytvářet. A s tím se pojí téma sexuality, zdravého sexuálního života...celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Zdravíme z Opárna

20. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dojeli jsme v pořádku.

Vaši sedmáci

Knihovníci v jednom kole

19. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve 4.B jsme se toto pololetí pustili do mnoha aktivit, jedna střídala druhou a až teď jsme se trochu zastavili a prohlížíme fotky.
Učili jsme se o Přemyslovcích, vyrobili krásné plakáty a navštívili Anežský klášter v Praze. Odskočili jsme si užít trochu sněhu do Josefova Dolu v Jizerských horách. S příchodem jara jsme se pustili do sázení. Nejprve jsme sázeli jarní květiny a poté i velikonoční osení. O Velikonocích jsme si připomněli naše kulinářská umění. Předposlední projektový den jsme se učili chodit s buzolou podle azimutu a vyrazili na hřiště s nízkou lezeckou stěnou. Na konec května připadlo prozkoumávání života Karla IV. A teď v červnu jsme vyrazili do školy s netradiční "aktovkou". Před námi je teď závěr - škola v přírodě.
4.B a Mgr. Radka Plichtová

Zápis ukrajinských dětí do 2. - 9. ročníku

17. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se bude konat v pátek 1. 7. 2022 od 8 do 12 hodin. Přijímáme děti s pobytem ve spádové oblasti naší školy, v případě volné kapacity ty, které bydlí v Praze 4. Doneste si prosím doklady – vízum strpění, potvrzení o bydlišti (stačí čestné prohlášení od ubytovatele), rodný list dítěte.

Зарахування українських дітей до 2-9 класів
Зарахування відбудеться у п'ятницю, 1 липня 2022 року, з 8:00 до 12:00 м.ч. Ми приймаємо дітей, в яких місце проживання відноситься до нашої школи, у разі вільних місць і тих, хто проживає на Празі 4. Будь ласка, візьміть з собою документи – толераційну візу, довідку про проживання (достатньо заяву від орендодавця), свідоцтво про народження дитини.
PhDr. Jitka Svobodová

Den tatínků

16. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tuto neděli 19. června slavíme nejen v České republice Den otců. Každého tatínka určitě potěší přáníčko od srdce nebo nějaká drobná sladkost za vše, co pro Vás dělají.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Aktuální informace k zápisu ukrajinských dětí do 1. třídy pro rok 2022/2023

13. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se koná dne 15. 6. 2022 od 14 do 17 hodin.
Přineste prosím vyplněnou žádost o přijetí (lze vyplnit i ve škole), vízum strpění a případně další doklady (pas, rodný list dítěte) a potvrzení o bydlišti – stačí čestné prohlášení. Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ Táborská ve školním roce 2022/23 jsou následující (platí v níže uvedeném pořadí):
1. Cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy.
2. Cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává.
3. Cizinci s pobytem v městské části Praha 4.
Do prvních tříd můžeme přijmout 7 dětí, v v případě vyššího počtu zájemců budeme vybírat losováním.

Актуальна інформація про зарахування українських дітей до 1 класу на 2022/2023 роки Реєстрація відбудеться 15 червня 2022 року з 14:00 до 17:00. Будь ласка, принесіть заповнену заяву на вступ (також можна заповнити в школі), толераційну візу, можливо, інші документи (паспорт, свідоцтво про народження дитини) та довідку про місце проживання – достатньо заяву. Критерії допуску учнів до 1-го навчального року Таборської початкової школи в 2022/23 навчальному році наступні (дійсні в порядку нижче):
1. Іноземці, в яких місце проживання відноситься до даної школи.
2. Іноземці, в яких місце проживання невідноситься до даної школи , але брат чи сестра вже навчаються в нашій школі.
3. Іноземці, які проживають в Празі 4.
Ми можемо прийняти 7 дітей до перших класів, у разі більшої кількості абітурієнтів ми виберемо шляхом жеребкування.

Заява про зарахування дитини до початкової школи
Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

2.A a 2.B dorazily na školu

12. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 2.A a 2.B dorazily bez problémů na školu v přírodě.


Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Projektový den poznáváme všemi smysly

09. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 6.B zažili netradiční oborový den. Pomocí všech lidských smyslů poznávali taje jednotlivých kuchyní. Nejprve jsme přivítali odborného garanta z Království chuti, který si pro nás připravil pracovní list a zkumavky s kořením. Rozdělili jsme se do skupin a podle hmatu a čichu jsme rozpoznávali, o které ingredience se jedná. Za správné zpracování pracovního listu jsme získali sladkou odměnu, sušený banán a maliny v čokoládě. Poté jsme se vypravili do centra hlavního města Prahy. Podle své chuti jsme si vybrali zmrzlinu. Krásný to poslech, když křupe kornoutek milované zmrzliny. Nakonec nás naše kroky zavedly do čokoládovny, kde jsme se dozvěděli o historii čokolády a ochutnávali jsme zrakem. Navštívili jsme i muzeum voskových figurín, které je součástí muzea čokolády. Oborový den se nám velmi vydařil.
Fotogalerie
Mgr. Karel Červený, DBA

Charitativní bazar byl úspěšný

09. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na charitativním bazaru, který se konal v den Jarních slavností, se získalo 8569,- Kč. Výtěžek bude předán Domu seniorů v Michli. Dle slov vedení domu peníze použijí nejen na nákup potřebných pomůcek, ale i na uspořádání večera s harmonikářem. Děkujeme všem, kteří svým nákupem přispěli dobré věci. V domě seniorů si této naší pomoci moc váží.
PhDr. Ludmila Kotoučková

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

07. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Setkání rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí 27. 6. od 17 hodin.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
PhDr. Jitka Svobodová

Zápis do školní družiny na rok 2022/2023 zahájen

06. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí školáci,
ode dneška se můžete začít přihlašovat do školní družiny na příští školní rok. Stejně jako v minulých letech tak můžete učinit prostřednictvím online formuláře či vytištěného formuláře, který najdete ve vestibulu školy.
Do školní družiny budou přijímány děti od 1. do 4. třídy.
Těšíme se na Vás!
Tým školní družiny

Dej si taky... Díky, nechci!

03. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Během posledního měsíce jsme se žáky všech tříd 6. a 7. ročníku otevřeli formou únikové hry téma rizikového užívání legálních návykových látek. Do tříd přišli vždy zástupci Státního zdravotního ústavu s dvouhodinovou únikovou hrou, během níž se žáci skrze různé rekvizity a příběhy seznámili s partou podobně starých dětí a sledovali, jak experimentování s návykovými látkami ovlivnilo životy těchto dětí. Postupně sbírali informace a kódy k otevření kufříku, kde na ně čekala odměna za práci v podobě malých píšťalek třeba na klíče. Všechny třídy intenzivně pracovaly a odměnu si vysloužily. Jak jejich práce vypadala si můžete prohlédnout zde v galerii. Na závěr vždy odměnili realizátory potleskem a poděkováním za interaktivně pojatý blok prevence.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Jarní slavnosti - Jizerské hory

02. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na škole v přírodě 1. tříd jsme tradiční Jarní slavnosti a Den dětí oslavili po svém. Slavili jsme už od rána, děti plnily různé úkoly, vázali jsme luční kvítí, vili věnce, hráli sportovní hry. Pochutnali jsme si na zmrzlinovém poháru. Den jsme ukončili opékáním špekáčků a zpěvem s kytarou.


třídy 1.A a 1.B

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

02. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a bude se konat 15. června od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Na tento zvláštní zápis není třeba předběžná registrace. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti” školy

У зв’язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки іноземців залишиться в Чехії в наступному навчальному році, для вступу до 1-го курсу початкової школи вводиться інститут «спеціального набору». Спеціальна реєстрація призначена виключно для іноземців, яка відбудеться 15 червня з 14:00 до 17:00. Для цієї спеціальної реєстрації попередня реєстрація не потрібна.

Пріоритет надається дітям з постійним проживанням (для іноземців за місцем проживання) в «підлеглих районах» відповідної школи.

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

Byl to sběrový souboj až do posledního okamžiku.

01. 06. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, máme za sebou poslední sběrový týden tohoto školního roku. A byl to týden dramatický - průběžné pořadí tříd se přelévalo a na některou z čelních příček si v jednotlivých dnech sáhly i dosud sběrově ospalé třídy. Nakonec ale největší díl z celkových 2.506 kilogramů papíru přinesly třídy 3.AB a 5.B. Celkový vítěz celoroční soutěže však zůstává i nadále skryt a jeho vyhlášení si ponecháme až na samý závěr školního roku.
Děkujeme. Celkové výsledky tohoto týdne naleznete zde.
Váš loučící se sběrový tým třídy 9.B

Jarní slavnosti

31. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se uskuteční ve středu 1. 6. 2022 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, soutěží a výtvarných aktivit!
Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená.
Vaše FZŠ Táborská

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK

30. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Byla založena roku 1775, o rok dříve než vznikly Spojené státy americké, jak nás upozornila paní průvodkyně. Zahrada je součástí Přírodovědecké fakulty UK a je rozdělena na venkovní a vnitřní část – skleníky. Ve sklenících je stálá expozice tropů a subtropů. Vanilkovník, citronovník, banánovník, aloe vera, papája nebo nejmenší leknín světa – to vše jsme dnes o projektovém dni měli možnost vidět. Nyní zde právě probíhá prodejní výstava kaktusů, ze které jsme si odnášeli desítky krásných rostlinek.
Za 5.A Mgr. Valentová Martina

Kroužky končí

29. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Květen se chýlí ke konci a s ním také letošní kroužky. V červnu budou probíhat pouze náhrady odpadlých hodin podle pokynů lektorů.
PhDr. Jitka Svobodová

Poslední sběrový týden je tady

24. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, začíná poslední sběrový týden, který uzavře letošní celoškolní soutěž. Která třída bude sběrovým králem? Ovlivnit konečné pořadí můžete od úterý 24. do pátku 27. května mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Podmínkou je plná náruč sběru, protože každé kilo se počítá.
Těšíme se na vás (už naposledy).
Váš sběrový tým třídy 9.B

Deváťáci pro prvňáčky

19. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Před týdnem, ve čtvrtek 12.5., se opět sešli deváťáci se svými protějšky z první třídy. Tentokrát ale nešlo o společné čtení pohádek ve školní knihovně. Deváťáci si na dvě vyučovací hodiny převzali výuku a vyrazili s dětmi ven. Na školním dvoře na desíti stanovištích si prvňáčci mohli pohrát s abecedou, pohádkami, příslovími, či hádankami. Kreslili, soutěžili, namáhali své mozkové závity a lámali si hlavy nad aktivitami, které jsme si pro ně připravili. Akce byla příjemným zpestřením pro obě třídy, a i přesto, že bylo pro některé deváťáky oříškem, jak děti občas zkrotit, akci jsme si všichni užili.
Fotogalerie.
Laura Jedináková 9.A

Nepál ve 4.A a 2.B

17. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V květnu žáci našich tříd absolvovali dvouhodinový program zaměřený na asijskou zemi Nepál. Poznáváním této zajímavé země nás provázel Tomáš Hurdálek, který zemi navštívil a několik měsíců tam působil jako učitel na tamní škole. Měli jsme možnost seznámit se prostřednictvím fotografií, videí a předmětů s nepálskou kulturou, životem a dalšími reáliemi. Nejednalo se však jen o přednášku, ale žáci si také prakticky vyzkoušeli některé aktivity jako například poznávání hudebních nástrojů po sluchu, a dokonce si na jeden hudební nástroj sami vyzkoušeli zahrát. Jak jsme si rozšířili naše obzory, se můžete podívat ve fotogalerii.
PhDr. Štěpán Ročák a Mgr. Luděk Kovář

Žákovský parlament na výjezdu

14. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákovský parlament se měl možnost na začátku května účastnit třídenního výjezdu do Jizerských hor, konkrétně do Josefova Dolu. Lektoři organizace CEDU si pro nás připravili skvělý program. Královský syn hledal družinu dobrodruhů, kteří by dokázali znovu oživit srdce jeho otce, pana krále. Za svůj život toho mnoho zažil a už nebyl tak laskavý jako dřív, bolelo ho srdce. Královský syn se rozhodl, že najde spojence, kteří mu pomohou královo srdce opět probudit. A tak jsme se snažili dokázat, že naše srdce bije i pro někoho dalšího - naše spolužáky, školu a díky vzájemné spolupráci a ochotě se domluvit jsme nakonec království zachránili.
Fotogalerie
Marie Brichová a Marie Kazmarová

6.B sází ředkvičky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během projektového dne jsme navázali na praktickou činnost z minulého únorového dne. Domluvili jsme se s panem školníkem a vyrazili jsme na školní dvůr. Práci jsme si spravedlivě rozdělili. Někdo proséval hlínu, další ji nabíral na lopatku a přenášel k truhlíkům. Udělali jsme hrubý základ, aby se v truhlících nedržela voda. Poté jsme nakupili vrstvy hlíny, kterou jsme udusali, pohrabali, vytvořili záhonky a zasadili semínka ředkviček. Za pár dní se začaly rostlinky proklubávat z hlíny na povrch, což nám udělalo moc velkou radost. Těšíme se na úrodu, kterou si rádi dáme ke svačině.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci pro prvňáčky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 11. května si žáci třídy 9.B připravili zábavný program pro prvňáčky z 1.B. Děti na stanovištích hádaly pohádky, luštily, trénovaly psaní a hlavně svou mys! Program si užili jak prvňáčci, tak deváťáci. Těšíme se na další společné čtení.
Fotogalerie
Gabriela Svobodová, Annabelle Roth 9.B

Natka, Táborská Včelka, jede na mistrovství Evropy

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým je pilný i po pandemii Covidu. Kapitánka školního týmu Cheerleaders Bees se kvalifikovala společně se svou trenérkou na mistrovství Evropy v řeckých Athénách. Bude reprezentovat naši školu, Českou republiku v kategorii senior pom dance. Ukáže své taneční umění a akrobatické prvky. Již nyní neúnavně pracují a zdokonalují se, aby byly co nejvíce úspěšné na tomto mistrovství. Držte jim pěsti. Natko, Tvá škola je na Tebe pyšná, jak skvěle ji reprezentuješ.
Mgr. Karel Červený, DBA

IV.A a Karel IV.

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V uplynulých týdnech jsme se vydali na cestu do historie, abychom se seznámili s dobou a osobností Karla IV. Zjistili jsme, proč je Karel IV. tak významný pro naši zemi. Poznali jsme život lidí ve středověku. Vyzkoušeli jsme si výrobu dobové písemnosti, napodobovali jsme středověké písmo a vlastnoručně vyrobeným pečetidlem jsme naše písemnosti opatřili voskovou pečetí. Zjistili jsme, že Karel IV. rozšířil území našeho království nejen dobýváním, ale také sňatkovou politikou. Během komentované procházky centrem Prahy jsme se seznámili s některými památkami, které nechal tento panovník postavit. Karel IV. by na nás byl určitě hrdý, protože pokračujeme v jeho odkazu vzdělanosti. Jen zatím neumíme hovořit tolika jazyky, jako on. Na naši badatelskou výuku se můžete podívat ve fotogalerii.
IV.A

Deskové hry v 8.B

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve spolupráci s výrobcem hraček Dino se žáci 8. B připojili v rámci oborového dne ve škole do vývojářského projektu, jehož hlavním cílem je vymýšlení nových deskových her. V několikačlenných skupinách pod dohledem odborníků vytvořili žáci náčrt vlastních herních postupů, které budou v následujících týdnech zdokonalovat a na závěr prezentovat na dalším oborovém dnu. Pokud se bude některá z nových deskových her líbit, dočká se i výroby. Tak uvidíme. Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci Ivaně a Štěpánovi ze společnosti Dino.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Šesťáci se učí strategickému myšlení

06. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Není podstatné znát všechny důležité bitvy a letopočty, kdy se odehrály. Člověk se to sice naučí, ale zapomene a nic konkrétního mu to nedá. Naši šesťáci se učí vzájemné toleranci a respektu, že agrese a válka není řešení. Odehrálo se mnoho bitev v dějinách lidstva a žáci se snaží pochopit, proč k nim došlo, jakou strategii používaly jednotlivé národy. V tomto školním roce analyzují žáci a žákyně jednotlivé bitvy, učí se strategickému myšlení ve čtyřech fázích. V první fázi se rozdělili do dvojic a vybrali si jednu bitvu. Z textu určili příčiny bitvy, její průběh, výsledek a důsledek. Snažili se přijít na to, kdo a jaké chyby se dopustil. Ve druhé fázi jsme využili realtimovou strategickou hru Age of Empires II, resp. demoverzi této hry, která je volně stažitelná. Děti si nejprve nakreslily plán města, rozmístění budov a surovin. Poté si vyzkoušely samotnou hru, která je založená na těžbě surovin, stavbě budov vesničanů a vojáků. Cílem hry je obsadit protivníka. Po skončení hry porovnají původní plán města, který si vytvořily s herní realitou. Napíší závěrečnou zprávu Maestrovi (což je učitel dějepisu), jak dopadly v samotné hře, co se jim podařilo, co by učinily jinak, pokud by danou hru hrály znovu. V květnu nás čeká třetí fáze hry, a to bitva pěti armád, v červnu si zahrajeme starší deskovou hru Hrady a vyhodnotíme posun strategického myšlení našich šesťáků.
Mgr. Karel Červený, DBA

Svátek maminek

05. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hodně spokojenosti, zdraví a pohody přejeme všem maminkám k nedělnímu svátku. Naše přáníčka jsou poděkováním za všechnu péči, starost a lásku.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Ukázkové hodiny kroužku Minivolejbal

02. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Oddíl volejbalu Vršovice bude pro školní rok 2022/23 nabírat do volejbalové přípravky/minivolejbalu chlapce a děvčata z letošních 3. a 4. tříd.  Přijďte si  vyzkoušet trénink v ZŠ Táborská vždy ve  čtvrtek od 16:30 do 18:00 (dle počasí v tělocvičně nebo na venkovním hřišti). Volejbal je vhodný sport pro děti, pro které je pohyb a míč zábava.
Oddíl volejbalu TJ Sokol Praha Vršovice
Web: https://volejbal-vrsovice.estranky.cz
E-mail: volejbal.vrsovice@gmail.com
Facebook

Osmáci pomáhají přírodě

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Učíme naše žáky nejen znalostem, či dovednostem, snažíme se, aby výuka měla i praktický dosah. Spolupráci s městskými Lesy hlavního města Prahy měli mít původně deváťáci, kteří se detailně zabývali ochranou životního prostředí. Termínově nám to vyšlo bohužel v den, kdy se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Bravurně zaskočili jejich spolužáci z 8.A i z 8.B.
Lektor nám sdělil, že takto vysoké stromy, které se nacházejí na okraji Kunratického lesa, rostou 60 let a že naši práci ocenění až děti našich žáků. Dostali jsme instrukce, byli jsme poučeni o bezpečnosti práce, rozdělili jsme se do dvojic a pustili jsme se do práce, která nám šla hezky od ruky. Celkem jsme vysadili 120 sazenic. Moc chválíme naše osmáky za vynikající práci.
Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Robert Gronowski

Oborový den - 7.A - Lukostřelba

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes jsme se vydali do Kyšic, kde jsme si vyzkoušeli lukostřelbu pod vedením zkušeného trenéra pana M. Duška. Všem se nám to moc líbilo.
Fotogalerie
Za 7.A Mgr. Monika Hačecká a Ing. Alena Červová

Projektový den s LEGOrobotikou

27. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Název Lego byl v roce 1934 vytvořen z dánské věty „leg godt“, která znamená, hraj si dobře. Firmu Lego o dva roky dříve založil dánský truhlář, původně zde vyráběl dřevěné hračky. Slovo robot  vymyslel český spisovatel Josef Čapek. Robotika pak znamená disciplínu, která se zabývá vytvářením inteligentních strojů, které se pohybují a plní zadané úkoly. Výsledkem projektového dne ve vesmírné 5.A, jak vidíte na fotografii, byla pohyblivá vesmírná vozítka vybavená motorkem, centrifugy, raketoplány a mozaiky.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Projektový den 1.B

27. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnešní projektový den jsme pojali jarně. Ve třídě jsme si ozdobili květináče akrylovou barvou. Do nich jsme zasadili voskovky, protože dobře snášejí sucho a sluníčko. Název kytky "begónie - voskovka" jsme pak napsali na vyrobený zápich. Tvoření jsme si zpestřili návštěvou školní zahrady, kde nám pan školník vysvětlil a ukázal, co je to listovka.
Fotogalerie
Mgr. Hana Dražďáková

Výsledky zápisu do 1. tříd

26. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2022/2023 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde.
Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Setkání deváťáků s prvňáčky

25. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tento rok se bohužel muselo zrušit několik akcí druhého stupně. Mezi ně patřilo setkání prvňáčků s deváťáky během prvního dne školy, nebo také první čtení v rámci školních vánočních trhů. Nakonec se ale přece jen podařilo. Prvňáčci 7.4. dostali možnost se skamarádit s deváťáky během společného čtení ve školní knihovně. Společně jsme si předčítali známé pohádky. Někteří prvňáčci již pracovali téměř samostatně a četli sami, jiné skupinky se ve čtení střídaly. Jak 9., tak 1.A si čtení užily a obě se těší na další společné akce. Fotogalerie.
Laura Jedináková 9.A

Kreativní deváťáci natáčejí reklamu

20. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém předmětu Evropan se žáci zabývají nejen současnými problémy, ale připravují se na budoucnost. Jak se na ni nejlépe připravit? Být kreativní. Mnoho pracovních pozic zanikne, jiné se vytvoří. To je podstata Průmyslu 4.0. Deváťáci rozvíjejí svoji kreativitu, vymyslí si fiktivní název výrobku, nakreslí jeho logo a díky dovednostem z informatiky natočené video sestříhají a připojují hudební doprovod. Nyní se můžete podívat na výtvor loňských deváťaček.
Mgr. Karel Červený, DBA

Nový učební předmět Evropan – aktuální problémy současné společnosti

19. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V novém předmětu Evropan rozebíráme aktuální problémy, které nás obklopují. Věnovali jsme se už globalizaci, která byla dětem přiblížena prostřednictvím jim vybraných hudebních interpretů. Zabývali jsme se problematikou změny klimatu, ochranou životního prostředí (palmový olej). Seznamujeme se s problematikou Průmyslu 4.0, např. s uplatněním na trhu práce, učíme se jak hledat kvalitní potraviny, podporujeme kreativitu dětí např. vymýšlením reklamy na fiktivní výrobek apod. V současnosti se věnujeme také událostem, které šokovaly nejen Evropu, ale i celý svět. Ruský útok na Ukrajinu se dotýká každého z nás a vyvolává mnoho otázek, na které hledáme odpovědi. Proto jsme na naší škole poskytli prostor a čas na dotazy našich žáků a žákyň, aby získali nejen pocit bezpečí, ale také odpovědi na své otázky. Naši deváťáci mají znalosti z historie, a proto jsme mohli analyzovat projev Vladimíra Putina, prezidenta Ruské federace z počátku útoku na Ukrajinu a hledat paralely současných událostí s nedávnou minulostí (nejen období od devadesátých let 20. století po desátá léta 21. století, ale i srovnání událostí z roku 1938 a 2022). Součástí zpravodajství o válečných událostech bývají i dezinformace. Je důležité, aby se děti naučily v záplavě zpráv správně orientovat a naši deváťáci i díky své historické gramotnosti se toto učí.
Mgr. Karel Červený, DBA

Smutná zpráva

16. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy,
s hlubokou lítostí vám oznamujeme, že nás v pátek 15. dubna navždy opustil pan učitel Robert Tippman. Tato událost nás velice zasáhla. Robert Tippman působil na naší škole řadu let jako učitel, později také jako vychovatel a asistent pedagoga. Byl nejen trpělivým pedagogem, ale také skvělým hudebníkem a výtvarníkem, který naší škole vtiskl unikátní výtvarnou tvář a vytvořil jedinečnou sbírku školních kalendářů.
Bude nám moc chybět. Dovolte, abychom touto cestou projevili hlubokou soustrast rodině a všem blízkým.
Zaměstnanci FZŠ Táborská

Velikonoce v 1.A a 4.A

14. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dva týdny před Velikonocemi jsme společně obě třídy zaseli jarní osení. Rozdělili jsme se do dvojic a čtvrťáci pracovali společně s prvňáčky. Postup práce jsme zaznamenali na přiloženém pracovním listu, který najdete společně s dalšími fotografiemi v galerii. Dozvěděli jsme se například, že osení není tráva, ale obilí - konkrétně jde o ječmen. O rostlinky jsme se dobře starali a před Velikonocemi jsme si je odnesli domů. Do květináčů jsme vyrobili papírovou dekoraci. Čtvrťáci v dalším týdnu pokračovali ve velikonočních zvycích tím, že barvili vajíčka a vyráběli sladké čokoládové jednohubky. Přejeme krásné Velikonoce i vám!
Žáci tříd 1.A a 4.A

Páteční přátelské setkání s partnerskou školou v Dürenu

13. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek žáci konverzačního kroužku se online spojili s partnerskou školou v německém Dürenu, aby tak zahájili dlouho plánovaný projekt. I přes technické potíže se žáci v obou cizích jazycích, v němčině a angličtině seznamovali. I přes počáteční ostych a nervozitu v nás společné setkání zanechalo pozitivní dojem. Už se těšíme na další setkání, a hlavně na červnový týdenní výjezd za naší partnerskou školou.
Mgr. Robert Gronowski

Hurá do školy se blíží

13. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu po Velikonocích začíná program pro přihlášené předškoláky Hurá do školy, bude probíhat celkem 7 lekcí. Přiveďte děti prosím k hlavnímu vchodu, vyučující si je tam vyzvedne. S sebou budou potřebovat přezutí a pastelky. Úterní kurz (15,30 - 16,30) je zcela naplněný, ve středečním (13, 30 - 14, 30) máme ještě několik volných míst.
PhDr. Jitka Svobodová

Společná hodina ŠJ a RJ v 7. ročníku na téma Povolání

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V úterý 5. dubna proběhla v 7. ročníku velice zajímavá hodina na téma Povolání. Každá skupina za svůj jazyk připravila aktivity, které pak předvedly svým spolužákům. Aktivity byly pestré a dobře zpracované. Žáci předvedli živé pexeso, scénky v obchodě, supermarketu a dokonce i scénku s kriminální zápletkou. V kadeřnictví a v salonu krásy dívky ukázaly, jak umí na požadavek ostříhat, udělat krásný účes a make-up na svatbu. Mezi aktivitami nechyběly ani pantomimy, ani kvíz. Na konci hodiny děti dostaly sladkou odměnu a měly možnost ochutnat delikatesní španělskou sušenou šunku jamón.
Fotogalerie
Za tým cizích jazyků
Hana Vacková a Anna Barašová

Návštěva Lobkowiczkého paláce – badatelský projekt Mladý kurátor

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 7.A se zapojili do badatelského projektu Mladý kurátor, ve kterém pomocí historických metod analyzovali artefakty naší minulosti. Ve svém výzkumu za pomocí rukavic a dalších nástrojů své objekty měřili, stanovovali hypotézy, zkoumali jejich stav i využití. Do jejich rukou se dostaly takové artefakty jako dělostřelecký granát z I. světové války, bajonet z roku 1854, tolar s podobiznou Marie Terezie, nočník šlechtičen a další. Zkoumali nejen podstatu artefaktu ale i kontext. Po náročném výzkumu si naši mladí badatelé prohlédli prostory paláce včetně uměleckých sbírek. Ve výzkumu prokázali velkou kreativitu, zvídavost a nadšení, za to je třeba je moc pochválit.
Na svém projektu nadále pracují v hodinách dějepisu a své výsledky slavnostně zveřejní v krásných prostorách Lobkowiczkého paláce za přítomnosti odborné komise a rodiny Lobkowiczů v pondělí 16. 5. od 9.00. Rodiče jsou jistě srdečně zváni (z kapacitních důvodů doporučujeme si své místo zarezervovat do 20. 4. prostřednictví e-mailu: robert.gronowski@zstaborska.cz).
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Letní družina

12. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním roce bude letní družina otevřena v základních školách Na Planině (červenec) a Bítovská (srpen). Zájemci se přihlašují přímo do jmenovaných škol. Bližší informace a přihlášky naleznete zde:
- přihlášky: ZŠ Na Planině, ZŠ Bítovská
- informace: ZŠ Na Planině, ZŠ Bítovská
PhDr. Jitka Svobodová

Šesťáci poznávají zvířata v pražské zoo

05. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně třídy 6.B vyrazili v pondělí do zoologické zahrady v Praze. Kdekdo může namítnout, že děti zvířata znají. Jenže na naší škole máme vždy aktivity navíc. V současné době probíráme v zeměpise biosféru, tedy poslední sféru fyzickogeografické sféry. Učíme se o jednotlivých přírodních krajinách, resp. šířkových vegetačních pásech. Děti měly za úkol zařadit jednotlivá zvířata do daných přírodních krajin. Počasí nám přálo a mohli jsme si užít nádherné sluneční dopoledne. Všichni byli úžasní a za odvedenou práci si zaslouží výbornou známku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci v roli starověkých Řeků

04. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 6.A a 6.B prožili netradiční den. Učitelé dějepisu, zeměpisu, tělesné výchovy a českého jazyka se spojili a připravili netradiční den pro naše šesťáky. V rámci českého jazyka a dějepisu si prošli dějiny, kulturu (divadlo) starověkého Řecka. Našim pedagogickým cílem je, aby vnímali jednotlivá témata všemi smysly. Na první hodinu si děti přinesly prostěradla a uvázali tuniku. Na lepíky napsaly své jméno v řecké alfabetě. Popovídali jsme si o tom, jak vypadalo starověké Řecko. Áčko si druhou hodinu vyzkoušelo aktualizované řecké olympijské hry (hod diskem, předání štafetového kolíku a řeckořímský zápas), béčko vytvářelo koláž na téma starověké i dnešní Řecko. V průběhu druhé vyučovací hodiny se vyměnili. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu se děti věnovaly řeckým bájím a pověstem. Nacvičily scénku a představily ji svým spolužákům. Využili jsme tři smysly a schází nám chuť a čich. Poslední hodinu jsme věnovali řecké hostině, řeckému jídlu. Krásně tradičně i netradičně jsme si užili středeční "řecký" den.
Mgr. Karel Červený, DBA

Jarní počasí probudilo sběrovou vášeň

01. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, někdo má rád 100 jarních kilometrů, někdo zase dva jarní sběrové kontejnery. Nám se podařilo to druhé, celkem jste přinesli 3 764 kilogramů papíru. A také se nám obměnilo pořadí na prvních třech místech - za celý týden nejvíce bodovaly třídy 5.B, 1.B a 8.C. Soutěž ale nekončí a bude pokračovat květnovým kolem.
Děkujeme. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

Novinky časopisu CampSite

31. 03. 2022 | Žáci > CampSite

Pokud jste již dlouho nezabrousili na stránky našeho on-line žákovského časopisu CampSite, tak vězte, že kromě několika různých příspěvků do ságy Hororové zeleniny, Vás tam čeká například:
- rozhovor s paní učitelkou Kotoučkovou,
- jak dopadl Modrožlutý den se sbírkou pro Ukrajinu,
- tipy na seriály a filmy na Netflixu,
- zajímavosti o vesmírném teleskopu Jamese Webba
- nebo fanpage Zdeňka Polreicha.
Takže neváhejte a přijďte se podívat, co naše redakce vytvořila:
Mgr. Marie Kazmarová

Zápis do 1. tříd

30. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme, že ve dnech 5. a 6. dubna bude probíhat od 14 do 19 hodin zápis do 1. tříd pro rok 2022/23. Stále platí možnost zaregistrovat se na konkrétní termín a čas na Zápisy online - klikněte zde. K zápisu je nutno přinést vyplněnou žádost o přijetí, doklad totožnosti a rodný list dítěte.
U zápisu budete mít možnost přihlásit své dítě na program Hurá do školy, který bude probíhat od 19. 4. 2022.
Přikládáme také Desatero pro rodiče, kde naleznete inspiraci, jak pomoci svým dětem před nástupem do první třídy. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Menstruační chudoba

29. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rádi bychom vás upozornili, že veřejná sbírka, kterou založily žačky 8. a 9. ročníku naší školy na webu donio.cz, se chýlí ke konci. K dnešnímu dni jsme vybrali krásných 18240 Kč. Vybrané peníze budou využity na zakoupení menstruačních hygienických pomůcek pro Azylový dům Naděje ve Vršovicích a pro Azylový dům Rosa pro oběti domácího násilí. Dnes se o našem projektu zmínila i reportáž Českého rozhlasu. K poslechu zde.
Dagmar Kavková

Další sběrový týden odstartoval

21. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, jaro je tady a jarní sběrový týden také. Chcete potvrdit dosavadní sběrové úspěchy své třídy? Nebo zamíchat průběžným pořadím tříd v celoroční sběrové soutěži? Pak přijďte s náručí sběru nebo s plnou taškou sběru, nebo rovnou přijeďte s naloženým autem od úterý 22. do pátku 25. března ráno na školní dvůr. Vždy od půl osmé do osmi. Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Den otevřených dveří

18. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Chtěli bychom pozvat nejen rodiče budoucích prvňáčků na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 22. 3. 2022 - tentokrát už prezenčně od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Kroužek keramiky

16. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 16. 4. 2022 odpadá kroužek keramiky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Zápis do 1. tříd

14. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
od 15. 3. je umožněn přístup do aplikace Zápisy online, kde si můžete zaregistrovat termín a čas zápisu - zápisy probíhají 5. a 6. dubna 2022. Zápisy budou letos prezenční formou, na Zápisy online vyplníte krátký formulář, následně Vám mailem přijde přihláška. S vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a průkazem totožnosti pak přijdete k zápisu na vybraný termín a čas.
Do aplikace Zápisy online se dostanete zde.
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Třídní schůzky

14. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve středu 16. 3. 2022. V prvních třídách zároveň proběhnou Slavnosti čtení - v 1.B od 16, 30, v 1.A  od 16,45. Ve 2.A a 2.B schůzky začínají v 16,30, ve 3. a 5. třídách v 17 hodin. Třídy 4.A a 4.B už schůzky měly před odjezdem na hory, tyto se jich tedy netýkají. Na 2. stupni TS začínají v 18 hodin. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Sbírka a síť pro Ukrajinu

05. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 4.3. proběhla v naší škole sbírka pro matky s malými dětmi na Ukrajině. Je úžasné vidět, kolik jsme toho z dobré vůle schopni dokázat. Darů se nashromáždilo opravdu hodně, až byla nouze o krabice. Moc děkujeme všem, kteří přispěli, pomáhali třídit a nosit, vážíme si toho. Sbírka probíhala v mezipatře u sítě pro Ukrajinu, kterou jsme zřídili během úterního vyučování. Od té doby na ní přibyla spousta pěkných, u srdce hřejících vzkazů od našich žáků a učitelů. Chtěli bychom poděkovat i jim. Protože dobrým skutkem je i dobré slovo! Fotografie sítě s pár úlovky a z třídění sbírky naleznete: zde.
Váš Žákovský parlament

Sbírka pro Ukrajinu

03. 03. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 4.3.2022 proběhne v naší škole sbírka pro porodnice a matky s malými dětmi na Ukrajině. Sbírka iniciovala naše ukrajinská asistentka Irina, která je teď na mateřské a je ve spojení s lidmi, kteří vše doručí na potřebná místa. Pokud se chcete zapojit, pošlete prosím po dítěti něco z následujícího seznamu:
- pleny všech velikostí,
- vlhčené ubrousky,
- dětská výživa - kaše, umělé mléko a kapsičky,
- přebalovací podložky,
- krémy na opruzeniny.
Věci budeme shromažďovat v mezipatře u Ukrajinské sítě. Menší děti mohou odevzdávat přes třídní učitele. Je nám jasné, že jste už mnozí někde pomohli, ale chtěli jsme i my jako škola něčím přispět, když máme takovýto přímý kontakt. Pokud byste chtěli přinést jiné věci, využijte sběrné místo naproti naší škole - Centrum humanitární pomocí Ukrajině. Adresa: Táborská 372/36. Pracovní doba od 10:00 do 19:00. Seznam potřebných věcí viz příloha. Moc děkujeme.
Žákovský parlament a učitelský sbor

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

28. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se bohužel stejně jako v tom loňském nemohou konat Dny otevřených dveří prezenční formou. Připravili jsme proto online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. Tato setkání proběhnou ve dnech 14. 2., 1. 3. a 22. 3., vždy od 17 hodin. Zájemci se mohou na zvolený termín přihlásit ve formuláři zde. Na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání (je nutný google účet). Těšíme se na Vás.
PhDr. Jitka Svobodová

Barevné dny

24. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky, ahoj kluci!
Možná jste zaznamenali, že ve vašich třídách se objevil záhadný letáček o tom, že žákovský parlament naší školy bude pořádat barevné dny. O co ale vlastně jde? Na letáčku najdete jednotlivá data a u nich barvu, ve které chceme mít tento jinak naprosto obyčejný školní den. V tento den bude velice oceněno, pakliže přijdete s něčím v této barvě, ať už je to všechno, co máte na sobě, tričko nebo jenom gumička v dané barvě na vaší ruce. Všemi zmíněnými způsoby podpoříte žákovský parlament a ukážete jim, že jejich práce má smysl. Jako první jsme zvolili modrou na středu 16. března a doufáme, že přijdete s byť jen kousíčkem modré ve vašem outfitu a nebo nějakou dobrou svačinkou v modré barvě.
Těšíme se
Žákovský parlament

1.B v divadle

15. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Slavnostně oblečeni a s nadšením si v pondělí 14.2. žáci 1.B poprvé vyšli do divadla na pohádku "Jak jsem se ztratil". Představení se všem moc líbilo a herci si zasloužili velký aplaus. Divadlo v Dlouhé nikdy nezklame.
Mgr. Hana Dražďáková

Kvíz

10. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci,
redakce žákovského online časopisu CampSite pro Vás přípravila kvíz složený z fotografií z různých koutů školy. Poznáte všechna místa? Pamatujete si správně všechny barvy?
Otestujte se zde.
Vaše CampSite

Čtenářský klub

09. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během prvního pololetí se žáci 1. třídy pravidelně scházeli k odpolednímu čtení. Díky projektu Čtenářské kluby mohly děti poznat různé knížky a pracovat s nimi. Někdy příběhy ilustrovaly, jindy hrály divadlo, prožily si děj s hlavní postavou knížky. A protože máme prvňáčky šikovné, při jedné z posledních schůzek už celou knížku přečetli sami. A co vy, kdy jste se naposledy začetli do knížky? Zkuste navštívit naši školní knihovnu, určitě si nějakou zajímavou knížku vyberete.
Mgr. Jana Kotrbatá

Projektový den – Ukrajinská přednáška

08. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na naší škole teď od září docela intenzivně pracujeme na vzdělávacích programech, ve kterých přibližujeme třídním kolektivům jednotlivé země jejich spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem /nejčastěji Vietnam, Ukrajinu a Rusko/.
V rámci projektového dne zakusili žáci 6. tříd tentokrát přednášku od ukrajinské iniciativy  ukrajinci.cz pod vedením B. Rajčince.
Začali jsme od typického znaku Ukrajiny, historie, kultury přes jídlo až po politiku. Ve třídách se diskutovalo, co to je migrace a jaké jsou její příčiny, co je to hybridní válka, co je to referendum atd. Došlo i na boršč a varenyky. Myslím, že ve 2 hodinách jsme stihli exkurz do této krásné země a žáci mají základní představu, odkud jejich spolužáci pocházejí. Můžete si zkusit odpovědět na některé otázky, zvládli byste odpovědět? Kdo byl Alex Ševčenko a Taras Ševčenko? Jaký je nejslavnější skokan o tyči?
Kdy byla anexe Krymu? Co byla Nebeská setnina a jaká je souvislost se sametovou revolucí? Kolik Ukrajinců žije v ČR? Jak se jmenuje dřevěný kostel přivezený z Karpat do ČR a kde v Praze bychom ho našli? Čím se živil současný prezident Ukrajiny? Co nejvíc vyváží Ukrajina?
... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Amálie Kořánová
koordinátorka pro vzdělávání cizinců

5.A v Muzeu Antonína Dvořáka

08. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Muzeum Antonína Dvořáka nás přivítalo v barokním letohrádku Amerika na pražském Novém Městě v krásné zahradě, vyzdobené sochami Matyáše Brauna. V muzeu byly k prohlédnutí dobové fotografie a Dvořákova korespondence a rukopisy. Pro naši třídu byl připraven interaktivní program Rusalka. Děti si vyzkoušely roli víly, ježibaby, vodníka nebo prince, zatančily si polku a poslechly si ukázky z Dvořákových nejznámějších skladeb.
Za 5.A Mgr. Valentová Martina

Třetí oborový den

07. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 3.2. proběhl v pořadí již třetí oborový den a žáci 7.C a 8.A se v rámci tohoto dne zaměřili na seznámení se židovskými dějinami, zvyky a tradicemi. Vyzkoušeli si ve škole krátkou únikovou hru na téma židovských dějin, v níž všechny skupiny uspěly. Zbytek dopoledne pak strávili částečně komentovanou prohlídkou synagog - Pinkasovy, Klausové a Staronové - a židovského hřbitova. Druhou částí programu byla pracovní dílna Badatel pod vedením lektorů z Židovského muzea, v rámci níž se děti ve skupinách staly badateli studujícími některou z židovských tradic a slavností (např. svatbu, Šabat, Pesach...). Připravili pak s použitím přidělených rekvizit pro ostatní krátké představení svého tématu. Fotogalerie z celé akce zde.
Mgr. Dagmar Kavková
"Byly tam pro mě úplně nové informace o židovské kultuře." Mohamed Hakimi 8.A
"Uvědomila jsem si, že to Židé v historii neměli jednoduché a že je důležité je respektovat." Adéla Vykusová, 8.A
"Exkurze mi ukázala hodně tradic Židů, které jsem neznal." Antonin Ašenbryl, 7.C

Přihlašovací údaje na schůzku rodičů 5., 7., (zájemci o gymnázia) a 9. tříd

03. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Schůzka je zaměřena na přijímací řízení a přihlášky, proběhne 9.2. 2022 od 16.15 v prostředí Google Meet, připojujte se prosím přes účty dětí, odkaz zde. Budu přítomna cca 5 minut před schůzkou.
Těším se na setkání
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Zmírnění menstruační chudoby

02. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
jsme žáci a žákyně 8. a 9.A a zabýváme se  projektem zaměřeným na zmírnění menstruační chudoby. Možná jste nás mohli vidět 13. prosince na dvoře školy, kde jsme konali sbírku peněz na zakoupení menstruačních pomůcek ženám v nouzi. Podařilo se nám vybrat necelé čtyři tisíce Kč. Přikládáme fotografii z předání menstruačních pomůcek organizaci Naděje. Děkujeme všem, kteří se podíleli a přispěli na sbírku menstruačních potřeb. Pro ty, kteří by chtěli přispět, můžete na tomto odkazu, kde bude sbírka ještě dva měsíce pokračovat. Dozvíte se tam také více o tématu menstruační chudoby.
Fotogalerie
Tým FZŠ Táborská za odstranění menstruační chudoby

Lyžařský kurz 8. ročníku

01. 02. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 23 dětí z 8.A, B a C odjelo v neděli 23.1. na lyžařský kurz do Pasek nad Jizerou, kde zlepšovaly své lyžařské dovednosti pod vedením pana učitele Šafránka a Havla a lyžařské instruktorky Káti. Po večerech napříč ročníkem utužovaly své vztahy při hrách organizovaných paní učitelkou Kavkovou a panem učitelem Gronowskim... celý článek.
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková

Soustředění žákovského parlamentu

31. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 28.1. jsme měli s žákovským parlamentem celodenní soustředění, kde jsme pracovali na našich plánech na další pololetí. Nyní máme několik projektů - Knihovna, Den žákovského parlamentu, Hřiště a Jídelna.
V druhé půlce soustředění jsme se účastnili projektu Patronáty od Skautského institutu, kdy ve spolupráci se zástupcem Odboru ochrany prostředí MHMP jsme se vydali prozkoumat přírodní památku Dvorecké stráně. Nad tímto územím jsme přijali patronát a dozvěděli se, co je pro ochranu tohoto kusu přírody přínosné. Zaměřili jsme se na transfer semínek rostlin ze zánikem ohrožených plošek na místa, kde se jim bude dařit a kde se o ně budeme moct postarat. Těšíme se, až budeme moci na jaře zkontrolovat, zda se semínka uchytila.
Mgr. Marie Brichová

Ohlédnutí za Dnem školy

31. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Při oslavě 115. výročí školy jsme se nejen společně fotili, ale žáci měli možnost literárně nebo výtvarně tvořit na témata, která souvisí se školou nebo historií. Ukázky jejich prací si můžete prohlédnout zde.
FZŠ Táborská

Pololetní vysvědčení

28. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí 31. 1. 2022 čeká na děti pololetní vysvědčení - a v souvislosti s tím je i upraven konec vyučování. Jednotlivým ročníkům končí vyučování takto:
1. stupeň + 9. ročník - do 11,55
8. ročník - do 12,20
7. ročník - do 12, 35
6. ročník - do 12,50
S pozdravem
PhDr. Jitka Svobodová

Informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek

26. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
uvažujete společně s vaším dítětem o víceletém gymnáziu? Rozhoduje se váš deváťák o budoucím povolání? V následujícím textu jsem pro vás připravila informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek.
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Klub logických a deskových her

24. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Klub logických a deskových her pokračuje i v dalším pololetí. Kdo ještě nechodíme, neváhejte se přihlásit na e-mail: anna.kuriksukniak@zstaborska.cz.
Mgr. Sára Vidímová

Odhlášení oběda v době karantény

24. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
při případném výskytu karantény je nutné strávníka odhlásit z obědů! Obědy je možné odhlásit na našich www stránkách nebo elektronicky, případně  do 8.00 hod. v den výdeje stravy. V případě zájmu strávníka o obědy je možné si obědy vyzvednou od 11.20 – 12.00 hod. vchodem pro cizí strávníky nebo od 12.00 – 13.30 hod. vchodem do kanceláře školní jídelny.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Kroužek cheerleaders

23. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí a úterý (24. a 25.1.) odpadá kroužek cheerleaders. Lekce budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Projekt Magistrátu hlavního města Prahy - výzva 49

21. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 2.2.2022 od 14:30 proběhne na naší škole setkání, na kterém bude představen projekt Magistrátu hlavního města Prahy - výzva 49. Tato výzva je zaměřena na podporu a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Spolu s panem ředitelem bude přítomna odbornice Mgr. Markéta Slezáková, která bude k dispozici pro případné konzultace a představí metody využívané v aktivitách projektu. Délka setkání bude 120 minut.
Vendula Střálková

Kroužek badminton

20. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 21.1. odpadá kroužek badmintonu. Nahrazen bude v červnu.
Phdr. Jitka Svobodová

Kroužky ve 2. pololetí

18. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky, které probíhaly v 1. pololetí tohoto školního roku, jsou otevřené i v pololetí druhém. Děti přihlášené na začátku školního roku automaticky pokračují. Nově se otevírá kroužek Streetdance (viz informace z 4. 1.).  Platby za druhé pololetí prosíme uhradit do konce února, škole platíte jen keramiku a klavír, případně kytaru. Sportovní kroužky cheerleaders a badminton poskytujeme v druhém pololetí díky dotaci bezplatně. Ostatní kroužky jsou pořádány externími organizacemi, platíte tedy přímo jim. V některých z těchto kroužků jsou ještě volná místa, informace od externích organizací najdete zde:
- minivolejbal
PhDr. Jitka Svobodová

Lyžařský kurz 1.A + 1.B

10. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned po Vánocích si žáci 1. ročníků užili svou premiéru. Vyrazili na pětidenní lyžařský pobyt do Krkonoš na Benecko. I když to z počátku vypadalo spíš na jarní školu v přírodě s deštníkem, nakonec se ze všech stali lyžaři. Zvládli vyjet vlekem nahoru a užít si jízdy dolů. Ve videu se přesvědčíte, že je opravdu nic nezastaví.
Mgr. Jana Kotrbatá a Mgr. Hana Dražďáková

Dárek škole k narozeninám od 4.A

06. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto školním roce naše škola oslavila své 115. narozeniny. Naše třída vyrobila škole dárek v podobě kroniky, která dokumentuje nejdůležitější okamžiky jejího života. Práce to byla poměrně náročná. Listovali jsme staršími kronikami a almanachy. Na internetu jsme hledali fotografie z různých historických období. Seznamovali jsme se s historií naší země, abychom pochopili, proč se v naší škole děly nejrůznější události. Víte, že během 1. světové války byla v naší škole nemocnice? Nebo proč byla postavena v naší škole dvě schodiště? Pak neváhejte a nahlédněte do naší kroniky! Buďte prosím shovívaví a odpusťte nám chyby, které snad během práce vznikly. Teprve se učíme být dobrými historiky, ilustrátory a spisovateli.
PhDr. Štěpán Ročák

Tři králové

06. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Tři králové a tři královny z 8.A dnes dorazili do všech našich tříd a zazpívali dětem na uvítanou nového kalendářního roku 2022.
K+M+B+ 2022

Kroužek Street dance

04. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od 27. ledna začínají lekce Street dance “pokročilí”. Budou probíhat od 15.30- 16.20 každý čtvrtek. Přihlášky mohou zájemci stále ještě zasílat na tancery@seznam.cz Ti, kdo chodili na kurzy na jaře 2020, mají slevu na kurzovné 30%.
Alexandra Kallusová, lektorka kroužku

Aktuální informace k testování

01. 01. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V období od 3. do 16. ledna 2022 bude probíhat testování 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek. Testování se nově týká i očkovaných a těch, kdo prodělali COVID. V případě pozitivního antigenního testu odchází dítě do karanténní místnosti a škola vyrozumí rodiče, kteří s ním musí jít na PCR test. Pokud tato situace nastane v pondělí, pro ostatní žáky třídy se nic nemění, pokračují ve vyučování. V případě potvrzeného pozitivního PCR testu budou kontaktováni hygienickou stanicí. Pokud by situace nastala ve čtvrtek, ostatní žáci třídy zůstávají ve škole, ale musí dodržovat režimová opatření – tedy např. mít roušky po celou dobu vyučování, používat vyhrazené WC, být v homogenní skupině apod. V následujícím dni (případně dnech) se znovu testují. Toto trvá do doby, kdy je potvrzen, či vyvrácen pozitivní antigenní test testem PCR. V případě pozitivního PCR testu se postupuje jako v předchozím období – tedy podle pokynů hygienické stanice. Dítě, jehož rodiče by odmítli testování, musí při pobytu ve škole dodržovat po celou dobu režimová opatření – tedy neustále nosit roušku, používat oddělené WC apod. Děti, které nebudou ve škole v den testování, se musí otestovat při příchodu do školy. Povinnost testování se týká ve stejném rozsahu i všech zaměstnanců školy. Povinnost podstoupit test se nevztahuje na toho, kdo absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem. V období od 17. ledna 2022 bude testování probíhat 1x týdně, vždy v pondělí. Podrobnější informace najdete na stránkách MŠMT.
PhDr. Jitka Svobodová

Zprávičky České televize na návštěvě ve 4.A

31. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V adventním čase navštívil naši třídu štáb České televize, který u nás natočil reportáž v hodině českého jazyka. Celý týden jsme se věnovali přípravě a tvorbě obrázkové knihy pro děti ze třídy 2.B v rámci projektu Písmák 2.0. Dárek udělal druháčkům radost a ve spolupráci budeme v novém roce pokračovat. V projektu dílen psaní, které u nás probíhají od začátku školního roku každý čtvrtek, se učíme základním dovednostem pro tvorbu psaného textu. Na reportáž se můžete podívat zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

24. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné vánoční svátky naplněné radostí a pohodou, úžasného Ježíška a kopec splněných přání. A hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022. Ať se všichni ve zdraví a s úsměvem potkáváme v naší škole.

Vaše FZŠ Táborská

P.S. Ve škole se uvidíme v pondělí 3.1.2022.

Vánoce ve 4.A

23. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední týden ve škole jsme si opravdu užili. Vyrazili jsme ven na geocashing a byli jsme úspěšní - našli jsme kešku v blízkosti nuselského Sokola. Vyráběli jsme ozdoby z modelovací hmoty, pekli jsme cukroví a obdarovali se dárky. Pokud chcete vědět, jak to u nás vypadalo, prohlédněte si fotogalerii zde.
PhDr. Štěpán Ročák

Organizace posledního předvánočního školního dne

21. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 22. 12. končí vyučování takto:
1. stupeň a 9. ročník  - 11,55
8. ročník     12,20
7. ročník     12,35
6. ročník     12,50
PhDr. Jitka Svobodová

Sníh nepřišel, zato sběru byl dostatek

21. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví přátelé, v předvánočním sběrovém týdnu jsme nasbírali celkem 2.196 kg papíru. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a gratulujeme nejúspěšnějším sběračským třídám - 8.C, 4.A a vítězi, 5.B. Celkové výsledky sběrového kola naleznete zde.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a úspěšný sběrový rok 2022.
Váš sběrový tým

Krizové linky

20. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milé žačky, milí žáci, vážení rodiče,
Vánoce nemusí být vždy šťastné a veselé, ač bych vám to všem přála. Pro krizové chvíle jsou zde mnohé služby, například linky důvěry.
Do nového roku vám všem přeji, abyste se nebáli takové služby vyhledat, pokud je budete potřebovat.

Vaše školní psycholožka
Klára Vožechová

Novinky z CampSite

17. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce žákovského časopisu CampSite v poslední době nelenila. Doporučujeme nahlédnout do těchto článků:
115 let školy: Redakce se ponořila do hlubin školních stránek a našla zajímavé fotografie k výročí školy. Chcete vidět, jak vypadali současní osmáci nebo deváťáci v první třídě? Pamatujete si ještě staré školní stránky nebo se chcete znovu podívat na video ke sto letům školy? Vše najdete v tomto článku.
Vánoce, Vánoce přicházejí!: Zajímá vás, na co se na těší učitelé i žáci?
Hororová zelenina: (Zatím) čtyřdílná hororová sága ze světa zeleniny. Všechny tyto a další články najdete na CampSite a pokud nechcete přijít o žhavé novinky, sledujte nás na Instagramu!
Mgr. Marie Kazmarová

Sběrový týden už běží

14. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, předvánoční kolo celoroční sběrové soutěže začalo. Chcete si zpříjemnit vánoční svátky vítězstvím ve sběrové soutěži? Pak noste starý papír od úterý 14. do pátku 17. prosince mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školní dvůr. Těšíme se na vás.
Váš sběrový tým

Kroužek keramiky

14. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V tomto týdnu (tedy 15. a 17. 12.) odpadá kroužek keramiky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Menstruační chudoba

13. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Menstruace je téma, o kterém se nahlas moc nemluví. A už vůbec se nemluví o tom, že na 70000 žen v České republice trpí menstruační chudobou. To znamená, že mají z důvodu nízkých příjmů ztížený přístup k menstruačním hygienickým pomůckám. Více se o tomto problému dočteme např. zde. Část žaček a žáků z 8.A se ve spolupráci se Skautským institutem rozhodla, že by chtěla více zviditelnit téma menstruační chudoby. Proto je můžete potkat dnes 13.12. a příští pondělí 20.12. u šaten školy, kde se dozvíte od nich něco dalšího k menstruační chudobě a budete zde moci přispět na nákup hygienických menstruačních pomůcek pro ženy, kterým pomáhají organizace Rosa a Naděje.
Mgr. Dagmar Kavková

4.A v Minoru!

13. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jsme moc rádi, že jsme po delší době opět mohli vyrazit za kulturou do našeho oblíbeného divadla. Zhlédli jsme skvělý muzikál Robin Hood, ve kterém se hrálo, zpívalo a tančilo. Po představení nás ještě čekala divadelní dílna, ve které jsme si sami vyzkoušeli, jaké to je být muzikálovým hercem. Pokud vás zajímá, jak jsme si to užili, prohlédněte si fotky zde nebo videa: 1, 2, 3.
PhDr. Štěpán Ročák

Netradiční Den školy

07. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče a přátelé naší školy.
Téměř každý rok si společně připomínáme výročí otevření naší základní školy Táborská. Pořádáme pro vás vánoční trhy, zveme vás na představení v divadelním sále a ve školní tělocvičně nebo třeba na Slavnosti čtení prvňáčků. Společně tak prožíváme předvánoční atmosféru. Letos to bohužel nepůjde. Zkusme to tedy jinak. Když vás nemůžeme pustit dveřmi, pojďte nakouknout alespoň oknem, ať víte, co se u nás děje. Stačí zaťukat na okno vaší třídy na obrázku školy. Nebo můžete přiložit ucho a uslyšíte hlášení školního rozhlasu k narozeninám naší školy. Vítejte tedy u nás alespoň online.
Vaše 115ti letá FZŠ Táborská

Děti dětem

06. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V letošním roce se nám podařilo shromáždit opravdu hodně peněz, zatím nejvyšší částku za všechny roky, kdy jsme byli do akce zapojeni – a to 15227,- Kč. Za vybrané peníze jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, dětskou kosmetiku atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 8.C

Upozornění pro strávníky

02. 12. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že byla závada v systému stravného, je nutné případné dlouhodobé odhlášky u strávníků provést opakovaně. Systém stravného již funguje v pořádku, ale výše uvedené případné odhlášky byly bohužel vymazány. Děkuji za pochopení.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Školní jídelna a ČT

24. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení strávníci, mílí rodiče,
naše školní jídelna byla oslovena Českou televizí v rámci vysílání pořadu Klíč, který je zaměřen na téma zdravotního
postižení. V tomto díle byla řešena problematika potravinové alergie u dětí. A zde se naše škola a zároveň školní jídelna prezentuje, jako jedna z mála, která vyšla vstříc všem, kteří mají problém s alergií na lepek tzn. intolerancí lepku.
Od roku 2016 u nás ve školní jídelně přinášíme možnost přípravy dietní stravy a tímto se samozřejmě snažíme zlepšit situaci pro děti s touto dietou. Personál školní kuchyně se snaží, aby chutnalo nejen strávníků, kteří nemají žádné zdravotní problémy, ale i těm, kteří mají ve svém jídelníčku určitá omezení.
Za školní kuchyni - Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Odhlášení obědů v době karantény

12. 11. 2021 | Školní jídelna > Objednávky on-line

Vážení rodiče,
při případném výskytu karantény je nutné strávníka odhlásit z obědů. Obědy je možné odhlásit na našich web. stránkách nebo elektronicky, případně do 8.00 hod. v den výdeje stravy.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Návštěva v Muzeu Bedřicha Smetany

10. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída 5. A dnes navštívila Muzeum Bedřicha Smetany, které se nachází na břehu Vltavy, v bývalé staroměstské vodárenské stanici. V rámci programu jsme si prohlédli stálou výstavu portrétů členů jeho rodiny a osobních předmětů a Smetanův dochovaný klavír. Součástí programu byl poslech skladby Vltava a její výtvarné ztvárnění. Z prvního patra budovy jsme měli krásnou vyhlídku na Vltavu, Karlův most a Pražský hrad.
Mgr. Valentová Martina

Testování COVID

04. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se i Praha dostala mezi regiony, kde proběhne preventivní screeningové testování. Testovat budeme 8. a 15. listopadu 2021 během 1. vyučovací hodiny. Před testováním a během něj musí mít děti roušky i ve třídě. Podrobně k testování zde.

Dítě může použít i jiný antigenní test, než je ten poskytnutý školou, ten však musí patřit k těm schváleným MZ.

V 1. - 3 ročníku se mohou testování účastnit i rodiče.

Pokud dítě bude chybět v době testování a přijde v následujících dnech, bude testováno ihned po příchodu do školy.

Testování se netýká žáků plně očkovaných (tedy 14 dní po druhé dávce), těch, kteří jsou v ochranné době do 180 dnů po onemocnění Covidem 19, nebo těch, kdo předloží platné potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení (platnost PCR testu je 72 hodin, platnost antigenního testu 24 hodin. Pro uplatnění výjimek z testování je nutné doložit potvrzení, které odevzdáte třídnímu učiteli.

V případě, že zákonný zástupce odmítne testování (a budeme rádi, když nás o této skutečnosti rodiče informují předem), vztahují se na žáka další opatření – po celou dobu pobytu ve škole (během dvou týdnů - tedy v období  screeningu) nosí respirátor a týkají se ho i další omezení.

Pokud by dítě mělo test pozitivní, budeme ihned kontaktovat rodiče. Ti si musí dítě vyzvednout a objednat se na PCR test.

ZŠ Táborská

Školní knihovna otevřena!

01. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nemáš již co číst? Potřebuješ nějakou speciální knížku na hodinu? Nebo jen chceš ověřit informace z knižních zdrojů? Přijď do knihovny! Je otevřena každé úterý a čtvrtek od 7:55 do 8:10. Stačí najít průkazku a dorazit.
FZŠ Táborská

Prevence rizikového chování

01. 11. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
rádi bychom vás seznámili s podrobnou zprávou ohledně prevence rizikového chování na naší škole v loňském školním roce. I přes dlouhodobou uzávěru škol proběhla ve třídách řada programů, některé z nich v online formátu, jiné prezenčně. Kompletní zpráva k přečtení zde. Naše přesvědčení, že prioritu v tématech by měla mít kybernetická bezpečnost, vztahy a klima a duševní zdraví, podpořilo na konci školního roku metodickým doporučením i Pražské centrum primární prevence. Tato témata považujeme za prioritní i pro tento školní rok. Školní poradenské pracoviště se schází každý týden a jeho jednotlivé členky jsou k zastižení na školním mailu, kontakty naleznete zde.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

4.B na houbách

24. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Rozlišit jedlé, nejedlé a jedovaté houby je někdy pěkně složité. A proto jsme vyrazili přímo do terénu - do lesa. Ve skupinkách jsme se prodírali mlázím, sbírali jedlé houby do košíků, a když jsme si nebyli jistí, atlasy hub nám hned pomohly. A nakonec jsme všichni dorazili i s malým úlovkem zpět do cíle. Povede-li se vám zabloudit do naší třídy, prohlédněte si náš třídní atlas hub vystavený na patře. Foto i zde.
Mgr. Radka Plichtová

V pondělí a v úterý normálně učíme

21. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
zatím se naštěstí držíme a můžeme se potkávat ve škole. Proto jsem se po zvážení situace rozhodl nevyhlásit na pondělí 25. a úterý 26.10.2021 ředitelské volno. Výuka proběhne podle běžného rozvrhu.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zástupci do školské rady

20. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
jako své zástupce jste do školské rady ZŠ Táborská zvolili Ing. Zdenku Johnson, PhD. a Pavla Koláře. Děkujeme všem za účast ve volbách a zvoleným zástupcům přejeme mnoho úspěchů a plodné funkční období.
Zápis o výsledku voleb
FZŠ Táborská

Chudoba a dostupnost bydlení - projektový den 8.A

18. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Část projektového dne strávila 8.A posezením v kavárně Pražírna, kam nás pozvala její majitelka paní Vanda a organizace Místní místním. Vanda se rozhodla, že její kavárna se zapojí do projektu, který poskytuje pomoc lidem v nouzi a bez domova. V její kavárně si mohou lidé v nouzi nabít telefon, zajít na toaletu, dostanou zde kávu a koláč a můžou si vybrat nějaké nové oblečení. Při posezení v kavárně jsme se dozvěděli podrobnosti o tomto projektu a žáci se pak vydali do vytipovaných kaváren s úkolem zkusit oslovit další kavárny s myšlenkou zapojení se do tohoto projektu. Projektový den byl součástí dlouhodobějšího projektu Chudoba a dostupnost bydlení vedeného lektory ze Skautského institutu, v rámci nějž se žáci seznámili už v červnu např. s pojmem skryté bezdomovectví a měli možnost mluvit s lidmi se zkušeností bezdomovectví.
Fotogalerie
Za 8.A Mgr. Dagmar Kavková

Toulky sluneční soustavou

14. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Toulky sluneční soustavou byl název pořadu, který jsme navštívili v pražském planetáriu. Dozvěděli jsme se, kdy vznikla sluneční soustava, co jsou to asteroidy, jaká je struktura naší planety, co přinesl vynález dalekohledu, že při příští návštěvě Měsíce v roce 2024 zde vystoupí na jeho povrch jako první žena. Ve stálé expozici jsme si mohli vyzkoušet řadu interaktivních exponátů, např. planetární váhu nebo model černé díry.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

2.B na Vyšehradu

14. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na projektový den jsme se vydali prozkoumat nedalekou památku - Vyšehrad. Počasí nám přálo a tak jsme si celý Vyšehrad prošli, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a vyslechli si i nějaké pověsti, které se k Vyšehradu vážou. Také jsme z hradeb viděli skoro celou Prahu a poznávali i další památky. Výlet na Vyšehrad a celý projektový den se nám velmi povedl. Procházku na Vyšehrad bychom doporučili i ostatním.
Fotogalerie
Mgr. Luděk Kovář a 2.B

Sběrový kontejner odjel plný!

13. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí sběroví přátelé, kontejner jsme naplnili téměř třemi tunami starého papíru a odjel zcela plný. To považujeme za dobrý rozjezd celoroční soutěže. Jinak tento sběrový týden ovládli páťáci z béčka, pozadu však nezůstala ani 8.C a o sběrovou pozornost se aktivně přihlásila také 2.B. Budou to letošní šampióni nebo zamícháte průběžným pořadím v prosincovém předvánočním sběrovém týdnu? Je to na vás.
Děkujeme. Celkové výsledky naleznete zde.
Váš sběrový tým

"Město, kde žijeme" - projektový den 1.B

12. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve třídě jsme si povídali o domově a městě, ve kterém žijeme, seznámili jsme se s pověstí o Staroměstském orloji a výtvarně jsme ztvárnili ulici našeho města. Nakonec jsme se do ulic i vydali a došli jsme až na Folimanku, kde jsme také zanechali výtvarnou stopu. Škoda jen, že nám ji déšť smyje.
Fotogalerie
Mgr. Hana Dražďáková

Projektový den s Karkulkou

12. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý navštívila naši třídu 1.A Karkulka. Společně jsme si s ní pověděli pohádku a vyrobili knížku, do které jsme správně seřadili obrázky podle děje. Stihli jsme si i vyrobit košíček a zazpívali jsme si její oblíbenou písničku. Kdo nás navštíví příště?
Mgr. Jana Kotrbatá

Začínáme už 18. října - přidejte se k nám

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Historická expedice

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V podzimním čase podnikli historici ze 7.A skvělou historickou expedici na téma rozvoj středověkých měst za dob Přemyslovců na Starém Městě. Náš výzkum se věnoval společenskému významu měst a fungování městské správy. Zvláštní pozornost jsme věnovali Staroměstské radnici, kde jsme se obdivovali nejen Brožíkovým obrazům. Měli jsme také možnost zasedat v historických sálech jako opravdoví konšelé (radní). Po intenzivním historickém zážitku jsme se vydali občerstvit v Domě U Minuty a na tajném místě ochutnat pravou italskou zmrzlinu. Bylo to skvělé.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a historici ze 7.A

Světový den pro duševní zdraví

08. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v neděli 10. října je Světový den pro duševní zdraví. Toto téma se v průběhu pandemie dostalo ve společnosti do popředí a věnujeme mu pozornost i na naší škole v rámci výuky a vzdělávání.
Doporučujeme vaší pozornosti články na blogu Nevypusť duši. U příležitosti víkendového svátku vybíráme pro vás článek shrnující, jak dlouhodobě posilovat psychickou odolnost u dětí.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Žákovský parlament je opět aktivní

07. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žákovský parlament pokračuje ve své činnosti a to každý čtvrtek, nultou hodinu. Již proběhla dvě setkání, kde jsme se zamýšleli nad cíli na tento školní rok. Žáci připravují konkrétní návrhy, které představí svým spolužákům. Naší snahou je propojit celou školu, tedy i vy žáci máte možnost podávat návrhy a připomínky ke změnám. Nebojte se předat své návrhy vašim zástupcům.
Mgr. Marie Brichová

CampSite je tady!

07. 10. 2021 | Žáci > CampSite

Chceš se přidat mezi super partu lidí z naší školy, poznat tak nějaké další tobě podobné existence a zajímá tě žurnalistika, psaní nebo novinařina? Nebo chceš prostě jenom zveřejnit nějaký svůj text? Tak to seš na správném místě, protože CampSite je tady!

Jsme školní online časopis, který vedou žáci z 2. stupně naší školy. Scházíme se každý čtvrtek ve 14:40 v učebně VT. Tak se stav ve čtvrtek na naší schůzku nebo napiš paní učitelce Kazmarové (marie.kazmarova@zstaborska.cz) a staň se součástí naší redakce!

A nebo bys snad chtěl zveřejnit nějaký svůj text ale nechceš být součást redakce? Pošli nám ho na náš e-mail campsite@zstaborska.cz a my ho  zveřejníme.
Mgr. Marie Kazmarová

Sběrová soutěž startuje

04. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé.
První sběrový týden celoroční soutěže začíná již nyní. Sběr můžete nosit na školní dvůr od úterý 5. do pátku 8. října, vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Která třída letos nejlépe vykročí k celkovému vítězství? A potvrdí jeden z dřívějších šampionů (loňská třída 5.B) své sběrové kvality i v 6. ročníku? Je to pouze na vás.
Váš sběrový tým

Kroužky začínají

01. 10. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v příštím týdnu - tedy od 4. 10. začínají kroužky. Jen připomínám, že pokud jste přihlašovali děti na kroužky, které pořádají externí organizace, je nutné dítě přihlásit i přímo jim - a zároveň také platíte přímo té organizaci. Škole tedy prosím posílejte jen platby za keramiku, badminton, cheerleaders, klavír a kytaru.
V letošním roce byl obrovský zájem o kroužek keramiky, takže jsme bohužel z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny zájemce. Je nám to líto, ale nedá se s tím nic dělat - těm rodičům, jejichž dětí se týká, jsem psala zprávu do žákovské knížky.
S pozdravem
PhDr. Jitka Svobodová

Debatní liga na naší škole

27. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Debata a argumentace hýbe světem, potkáte jí skoro všude: ať už se budete snažit přesvědčit svého šéfa, že vám má přidat na výplatě, svého učitele, že byste si zasloužili lepší známku, nebo se například budete jako budoucí politici snažit obhájit svůj názor před Poslaneckou sněmovnou. V tomto kurzu se budeme zabývat tím, co to znamená správně a srozumitelně argumentovat, jak se nebát vystoupit před lidmi, jak vystavět a strukturovat přesvědčivou řeč, a dalšími debatními dovednostmi, které si pak procvičíme v samotných debatách. Do začátku nepotřebujete nic jiného než zdravý rozum a papír s tužkou.

Tak neváhej a připoj se do jedinečného týmu debatérů, máme ještě několik volných míst. Debaty se budou konat za účasti profesionálního lektora z Debatní ligy každou středu od 14.15 v učebně JAZ.

https://debatovani.cz/
Mgr. Robert Gronowski

Za nerosty do Národního muzea

22. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Když před 200 lety vznikalo Národní muzeum, první darovanou sbírkou byla právě sbírka minerálů, kterou muzeu daroval v roce 1818 hrabě Kašpar Šternberk. V nově otevřeném sále minerálů jsme si mohli prohlédnout více jak 4 000 různých kusů. Sbírka nás překvapila širokou škálou barev od bílé po krásné odstíny modré, zelené a červené. V expozici byly k vidění například zlato, stříbro, diamanty, grafity, acháty nebo křišťál.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Digitální domorodci - webinář pro rodiče

19. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
ještě během pondělka 20.9. je poslední možnost se přihlásit na webinář s názvem Digitální domorodci určený pro rodiče žáků naší školy. Webinář vede adiktoložka Mgr Michaela Štáfková. Více info a přihlašovací formulář zde.
Mgr Dagmar Kavková, metodička prevence

Štěpánka byla pokořena

15. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Krásný středeční den strávili společně žáci 6. A a 6. B. Zúčastnili jsme se výletu, během kterého jsme utužovali skvělé vztahy v rámci třídy i ročníku. Svého cíle jsme dosáhli, dostali jsme se na rozhlednu Štěpánka. Byli jsme unavení, ale spokojení a pyšní, že jsme to zvládli.
Mgr. Karel Červený, DBA

Podzimní škola v přírodě s 5.A

14. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školu v přírodě jsme strávili v krásném prostředí Krkonoš v Černém Dole. Prošli jsme všechny naučné stezky v okolí - vápenickou, hornickou a svaté Barbory. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o těžbě vápence a kovů. Navštívili jsme také Janské Lázně, kde jsme si dali výbornou kopečkovou zmrzlinu. Odpoledne jsme hráli míčové hry na sportovních hřištích, která patřila k našemu penzionu Natty, koupali se v bazénu, prohlédli jsme si také místní Muzeum Podzemí Krkonoš a pobyt zakončili opékáním chleba na ohýnku. Sportovně a turisticky vyžití jsme se vraceli spokojeně domů.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Šesťáci na adaptačním výjezdu

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci vyrazili na adaptační výjezd do Pasek nad Jizerou. Dorazili v pořádku a hned se zapojili do prvních aktivit.Mgr. Karel Červený, DBA

Návštěva Legiovlaku

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně devátého ročníku konečně mohli vyrazit na exkurzi, aby mohli lépe poznat naši minulost. V rámci opakování osmého ročníku navštívili Legiovlak, který jim přiblížil osudy československých legionářů v Rusku. Některým z nich se povedlo dohledat své prapradědečky, kteří se účastnili bojů v legiích, v boji za nezávislost Československa.
Mgr. Karel Červený, DBA

Ředitelské volno

13. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na státní svátek na den svatého Václava jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na pondělí 27.9.2021 z provozních důvodů volno ředitele školy. Škola, školní jídelna a školní družina budou v tento den uzavřeny. Budeme tak moci dokončit potřebné opravy naší školy. Věřím, že si užijete prodloužený víkend. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Otevíráme klub deskových a logických her!

08. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Chcete si odpoledne zahrát deskovky? A třeba se u toho i něco přiučit? Napište na e-mail anna.kuriksukniak@zstaborska.cz.
Klub se koná v pondělí od 14:40 do 16:00 a je zdarma.
Těší se na vás Mgr. Anna Kuřík Sukniak

Nabídka kroužků

08. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Máme pro vás připravenou nabídku kroužků zde. Tak vybírejte, přihlašujte.

Digitální domorodci - webinář pro rodiče

07. 09. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, rádi bychom i v letošním školním roce v rámci grantového projektu O2 Chytrá škola pokračovali ve webinářích pro rodiče. Na jaře jste projevili zájem o náhled na kybernetická rizika z pohledu psycholožky. Nabízíme Vám tedy ve čtvrtek 23. září v čase 17.30-19.30 webinář Mgr. Michaely Štáfkové, MBA, psychoterapeutky, lektorky a adiktoložky, vedoucí adiktologické a psychologické poradny pro děti a dorost...celý článek.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Provoz školy od 1. 9. 2021, testování

31. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu začínáme!
I v letošním školním roce platí pro výuku a pobyt dětí ve škole určitá omezení. Co nás tedy čeká?
Dodržování hygienických opatření, jako jsou časté mytí rukou, použití dezinfekce po příchodu školy, nošení roušek ve společných prostorách, časté větrání – a další pravidla, o nichž budou děti poučeny hned první den.
Žádáme tedy rodiče o spolupráci v tom, aby děti měly s sebou ve škole respirátor + náhradní respirátor a igelitový sáček na jeho uložení během jídla. Dále aby do školy nechodily děti, které mají příznaky infekčního či respiračního onemocnění. V takovém případě budeme telefonicky kontaktovat rodiče a budeme trvat na bezodkladném vyzvednutí dítěte ze školy.
Vstup do školy není povolen cizím osobám, což se týká i rodičů (kromě 1. dne u prvňáčků).
Ve školní jídelně probíhá stravování v oddělených skupinách, bez samoobslužného výdeje.

Během prvních dvou zářijových týdnů proběhne screeningové testování žáků – ve dnech 1. 9. (u prvňáčků 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. V 1. - 3. třídách se mohou testování s dětmi zúčastnit rodiče.
Ve středu 1. září před testováním a během testování musí děti mít respirátor i ve třídě.
Pokud dítě bude chybět v den testování a přijde v následujících dnech, bude testováno ihned po příchodu do školy. Testování se netýká žáků plně očkovaných (tedy 14 dní po druhé dávce), těch, kteří jsou v ochranné době do 180 dnů po onemocnění Covidem 19, nebo těch, kdo předloží platné potvrzení o testu provedeném ve zdravotnickém zařízení. Pro uplatnění výjimek z testování je nutné doložit potvrzení, které odevzdáte třídnímu učiteli.
V případě, že zákonný zástupce odmítne testování (a budeme rádi, když nás o této skutečnosti rodiče informují předem), vztahují se na žáka další opatření – po celou dobu pobytu ve škole (během prvních dvou týdnů - tedy v období  screeningu) nosí respitátor a týkají se ho i další omezení.
Více informací o testování najdete zde.
FZŠ Táborská

1. září začíná školní rok

25. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10:00   1. třídy
8:15 - 9:55     9.A + 9.B
8:15 - 9:55     2. - 8. ročník

Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy).
Pokud chcete nechat své dítě vyfotit, přijďte dříve – pan fotograf bude připraven od 8 hodin.
Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.

Výuka 2. 9.
1.A, B 8:15 –  9:55, družina od 10:00
2.A, B, 3.A, B, 4.A, B, 5.A, B 8:15 – 11:55
6.A, B, 8:15 – 12:25
7.A, B, C 8:15 – 12:05
8.A, B, C 8:15 – 11:45
9.A, B 8:15 – 11:20

Výuka 3. 9. (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B, 7.C - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B, 8.C - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Školní družina uvítá žáky 1. 9. od 10:00 do 17:30, od 2. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/21.
FZŠ Táborská

Změna plateb obědů

24. 08. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Výdej obědů na začátku šk. roku

23. 08. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Výdej obědů 1.9. –2 .9. 2021 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 6.9. 2021. Výdej obědů od 3.9. 2021 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Zápis dětí do školní družiny

23. 08. 2021 | Školní družina > Informace

Milí rodiče,
pokud máte zájem o to, aby Vaše dítě navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 ŠKOLNÍ DRUŽINU, přihlaste jej, do konce srpna prostřednictvím online formuláře či tištěného zápisního lístku. Tištěné zápisní lístky naleznete ve vestibulu školy u nástěnky školní družiny. Vyplněný zápisní lístek vhoďte do schránky školy. Děkujeme a přejeme příjemný zbytek prázdnin.
Tým školní družiny

Volby zástupců rodičů do školské rady

09. 08. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí rodiče,
protože červnové kolo voleb bylo neúspěšné pro nízkou volební účast, bude třeba volby zopakovat. Stane se tak na prvních třídních schůzkách ve středu 8. září 2021.
Seznam kandidátů zůstává nezměněn:
Ing. Zdenka Johnson, PhD.
Pavel Kolář
Martin Sánchez
S přáním krásného léta
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Prázdninový provoz školy

01. 07. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10 do 14 hodin. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků.
Těšíme se na setkání v novém školním roce 2021/2022.
Vaše FZŠ Táborská

Letní science kempy 2021

30. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vzdělávací volnočasové centrum Technecium nabízí příznivcům techniky a přírodních věd letní kempy zdarma.

Více informací naleznete zde.Vaše FZŠ Táborská

ŠvP 1.A a 1.B

29. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V neděli 13. 6. jsme se vypravili na naši první společnou školu v přírodě do Jedlové v Orlických horách. Na horách v přírodě bylo příjemně a krásně. Počasí nám přálo a tak jsme si užili spoustu zábavy na sluníčku. Vařili nám výborně! Ve středu jsme si to zkusili sami u ohně a také nám moc chutnalo. Po ohni jsme dokonce zvládli projít stezku odvahy. Ze školy v přírodě jsme přijeli v neděli 18. 6. plni společných zážitků a dokonce i nových poznatků.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Růstová skupina

29. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče,
chtěli bychom vás informovat o možnosti přihlásit vaše dítě v příštím školním roce do růstové skupiny, která bude zaměřena především na osobnostní rozvoj a rozvoj sociálních dovedností. Více informací najdete v přiloženém letáku. Pokud byste měli zájem, dejte prosím vědět na kontakty z letáku co nejdříve, neboť se začátkem prázdnin budou volná místa nabídnuta žákům dalších škol na Praze 4.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Ukázali jste, že sběrová soutěž žije.

28. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, po několikaměsíční přestávce jsme se přesvědčili, že tradiční sběrová soutěž na naší škole stále žije. Přes nepřízeň počasí jsme nasbírali téměř 3,5 tuny papíru a všem moc děkujeme za sběrové nadšení a zápolení, i když to třeba tentokrát s vítězstvím nevyšlo. Celkové výsledky červnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Rozdělení prvňáčků na školní rok 2021/2022

27. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rozdělení budoucího 1. ročníku naleznete zde: 1.A, 1.B
PhDr. Jitka Svobodová

Vyhlášení výsledků DOSTIHOVÉ SOUTĚŽE ve 4.B

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Už v minulém školním roce byly v naší třídě odstartovány dostihy. Na startovní čáru se postavily týmy Vraníků, Hnědáků, Ryzáků, Grošáků a Běloušů. Ve skupinách jsme sbírali body v různých předmětech. Do cíle se nám však podařilo doběhnout až v letošním roce.  Nejen vítězní Vraníci si pochutnali na sladké odměně. Dvouleté snažení stálo za to!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

4.B v jižních Čechách

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 5.-11.6.2021 jsme strávili týden v Chlumu u Třeboně. Ubytování přímo u písečné pláže rybníka Hejtman a krásné počasí nám dopřálo každodenní koupačku, stavby z písku, ale také rýžování zlata v místních vodách. Zlaté nugety jsme na burze zlata směnili za různé odměny. Správný zlatokop musí ovládat ale i plno jiných věcí - zastříleli jsme si z luku, ušili si sáček na zlato, vyrobili jsme si prak a došlo i na přípravu oběda na ohni. Kromě toho jsme jezdili na koloběžkách, hráli přehazovanou, vybíjenou i brenbal, celý den jsme pobyli v Třeboni, v Chlumu jsme vyhledali domek Františka Hrubína a navštívili místní kostel. Třešničkou na dortu pak byla karnevalová diskotéka, která pokračovala i na pláži nebo večerní bojovka. S Chlumem jsme se rozloučili zmrzlinovým pohárem. Máme na co vzpomínat!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Letní nabídka příměstských táborů a kempů

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
Obracím se na vás s letní nabídkou příměstských táborů (dále PT) ZDARMA. Letos můžete vybírat z velké škály. Jsou určeny pro  děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku.

PT organizované Karlovou Univerzitou od 19.–23.7. do 27.8.2021
Všechny informace VČETNĚ PŘIHLÁŠKY naleznete na:
https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-569.html.

Letní science kempy s Techneciem

PT pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/news/oslavte-konec-leta

PT se zaměřením na angličtinu, češtinu, zeměpis, sportovní a zábavné aktivity
https://www.oapraha.cz/obchodni-institut/news/oslavte-konec-leta

PT s různou nabídkou (pozor, zkontrolujte, že je zdarma, jsou tam i jiné PT)
https://www.sportjoy.cz/cz/schooljoy
Příjemné nadcházející léto
Marie Brichová
Sociální pedagožka

Nové zvonění

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Už vám připadalo, že zvoní stejně moc dlouho? Tak to jste šťastlivci, že jste narazili na tento text. Zapojte se do hlasování o našem novém zvonění a rozhodněte, jak bude zvonění znít v příštím školním roce. Termín odevzdání vašeho hlasování je 1. července do půlnoci ze školního účtu. Těšíme se na to, co se ozve v našem školním rozhlase.
Váš Žákovský parlament
Formulář

Platba za družinu

25. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
prosíme Vás, abyste úhradu poplatku za družinu na školní rok 21/22 prováděli až OD 1. ZÁŘÍ. K úhradě použijte účet školy, jako variabilní symbol zadejte 2021263, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.
Děkuje Vám tým školní družiny

Školní výtvarná soutěž

24. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na jaře se žáci II. stupně pustili v rámci výtvarné výchovy do tvůrčí výzvy s názvem „Jak současnou situaci vidím já?“. Všichni zúčastnění se pokusili svými výtvarnými pracemi reagovat na pandemii a vyjádřit tak současnou náladu, vlastní pocity či myšlenky. Výtvarné práce bylo možné odevzdávat v celkem 10 kategoriích, a co se týče techniky, každý si jistě přišel na to své. Zatímco někteří žáci dali přednost tradiční kresbě či malbě, jiní se odvážně pustili do prostorové tvorby, instalace či digitálního umění. V květnu pak proběhlo dobrovolné on-line hlasování, do kterého se zapojili jak žáci, tak učitelé. V každé kategorii zvítězil vždy jeden/jedna, případně se o ocenění podělila dvojice žáků. Vítězové získali diplom a sladkou odměnu. A které práce zaujaly nejvíce?
Prohlédněte si oceněná díla ZDE.
Klára Podlahová & Karolína Donovalová

Reportérem v akci

22. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Od dubna do června probíhal v 9.B projekt "Reportérem v akci", kdy se deváťáci učili, jak natočit rozhovor či reportáž. Měli možnost si vybrat vlastní téma, ale věnovali se současné situaci, předsudkům, nezaměstnanosti a práci. Deváťáci nechtěli svá videa zveřejňovat, i když si u natáčení i sledování užili mnoho legrace, ale témata Vám jistě prozradit můžu: sport v době koronaviru, oblíbené těstoviny, obtěžování, změny ve škole související s koronavirem, uklízečka - její náplň práce a předsudky spojené s touto prací; učitelé a jejich zaměstnání. Celý projekt probíhal ve spolupráci s Channel Crossings, děkujeme!
Mgr. Marie Kazmarová a www.chc.cz

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

22. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme, že schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná ve středu 23. 6. 2021 od 17 hodin na školním hřišti.
Těšíme se na Vás i na naše budoucí žáčky.
PhDr. Jitka Svobodová

Výlet na zámek Loučeň

19. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Prohlídka s kostýmovaným průvodcem, posezení v barokní jídelně nebo ve společenském sálu, 12 labyrintů a bludišť - to vše čekalo třídu 4.A na středečním výletě na barokním zámku Loučeň kousek od Mladé Boleslavi. Jak jsme si návštěvu užili, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Mgr. Martina Valentová

Sběrová soutěž pokračuje

17. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, druhé kolo letošní sběrové soutěže je tady. Pojďme se společně vrátit k běžnému předcovidovému školnímu roku. Jak? Stačí přinést sběr v čase od pondělí 21. do čtvrtka 24. června vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní. Také letos odměníme sběrově nejúspěšnější třídy a výtěžek ze sběru použijeme na odměny pro žáky při školních soutěžích.
Váš sběrový tým

Zápis dětí do školní družiny - i pro budoucí páťáky

15. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
zapisujte, prosím, své děti do školní družiny na školní rok 2021/2022 už nyní. HLÁSIT SE MOHOU I ŽÁCI BUDOUCÍCH PÁTÝCH TŘÍD. Máte opět možnost on-line zápisu. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy předáte v září přímo své paní vychovatelce nebo panu vychovateli.
Tým školní družiny

Třídy 1.A a 1.B dorazily v pořádku

13. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 1.A a 1.B dorazily v pořádku na školu v přírodě do Orlických hor. Už jsme ubytování a čekáme na večeři a potom na krásný týden plný zážitků.
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Žákovský parlament zdraví z Jizerských hor!

01. 06. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zástupci čtvrtých až osmých tříd si teď užívají tři dny v krásné přírodě, učí se spolupráci, zdokonalují se v různých způsobech komunikace a prohlubují vzájemné přátelství. A také si už užili hodně legrace. Dnes staví nová města jako základ nové civilizace na jiných planetách, až život na této planetě nebude možný.
Nicméně naši parlamenťáci mají opravdu obdivuhodné schopnosti a velké nasazení, takže zachovejte klid, naše budoucnost je v dobrých rukách!
Fotogalerie
Marie Kazmarová a Marie Brichová
cedu.cz

Projektový den s Karlem IV.

26. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během dnešní  dopolední výuky jsme se přenesli do doby Karla IV. - tedy do 14. století. Naučili jsme se tančit středověký tanec saltarello, zhlédli jsme několik ukázek z filmu o Karlu IV. „Noc na Karlštejně“, poslechli jsme si nejznámější písničku z filmu s názvem „Lásko má, já stůňu“, kterou nazpívala Helena Vondráčková. Počítali jsme, kolik grošů Karel IV. utratil za hostiny, lovy a oblečení. Například takové boty ho přišly na 8 grošů a kostka másla na 1 groš. Nezapomněli jsme na dramatizaci básničky Romance o Karlu IV. od básníka Jana Nerudy. V závěru projektového dne jsme psali na pergamen dopis Karlu IV. o tom, jak se nám žije v dnešní době, co se změnilo, jestli ještě stojí jeho stavby. Dopis jsme doplnili vlastnoručně vyrobenou pečetí.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Volby zástupců rodičů do Školské rady

24. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Funkční období zástupců žáků po třech letech ve Školské radě končí. Pokud máte zájem se stát členem a spolurozhodovat o dění ve škole, hlaste se e-mailem Školské radě (skolska.rada@zstaborska.cz). Prosíme Vás o stručné informace o sobě. Buďte přítomni dění ve škole!
Termín uzávěrky kandidátní listiny: 4. června 2021
Termín voleb: 28. - 30. června 2021
Způsob provedení voleb: kombinace online a osobní varianty, bude upřesněno spolu s kandidátní listinou
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Informace k výuce od 17. 5. 2021

14. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pondělí 17. 5. se škola otevírá pro všechny žáky – tedy 1. i 2. stupeň, bez rotací. Budeme se učit podle běžného prezenčního rozvrhu, na 2.stupni další cizí jazyk v původních skupinách.
Ranní družina bude také fungovat v běžném režimu, bohužel z kapacitních důvodů nejsme schopni zajistit družinu pro 5. ročník.
Testování probíhá 1x týdně, vždy v pondělí (pokud dítě v pondělí chybí, testuje se ihned v den nástupu do školy). Testujeme antigenními testy.
PhDr. Jitka Svobodová

On-line zápis dítěte do školní družiny

12. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
 i ve školním roce 2020/2021 máte možnost on-line zápisu dítěte do školní družiny a to už nyní. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy předáte v září přímo své paní vychovatelce nebo panu vychovateli.
Tým školní družiny

Běh pro paměť národa

12. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milé děti,
naše škola se zapojila do výzvy Běh pro paměť národa. Za každý uběhnutý kilometr věnují partneři projektu 1 Kč na natáčení pamětníků do sbírky Paměti národa. Žáci tak doslova každým svým krokem mohou přispět k zachycení osudů těchto pamětníků. Akce probíhá do půlnoci 23. května.
Běháte rádi a chcete se zapojit? Více informací o tom, jak svůj běh zaznamenat zde. Oprávnění vkládat za žáky výsledky do aplikace mají jednotliví třídní učitelé.
Naše průběžné výsledky můžete pak najít zde.
Mgr. Dagmar Kavková

Den matek

07. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Nezapomněli jste, že svátek maminek se v Čechách podle amerického vzoru slaví vždy druhou květnovou neděli? A to je letos datum 9. května. Děti ze 4. A si pro své maminky nachystaly přáníčka ve tvaru srdíček a přidaly i vlastní básničku. Všechny maminky si určitě zaslouží poděkování za všechnu starost a péči o Vás nejen přáníčkem, ale třeba i vlastoručně vyrobeným dárkem, kytičkou nebo jen prostým poděkováním za to, že tu pro Vás vždy jsou.
Mgr. Martina Valentová

Výsledky zápisu do 1. tříd

05. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2021/2022 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Nepanikař

05. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče,
rády bychom vaší pozornosti doporučili mobilní aplikaci “Nepanikař”, která je určena osobám potýkajícím se s úzkostmi, depresemi, poruchami příjmu potravy a se sebepoškozováním a je zdarma ke stažení v Google Play. Svým jednoduchým ovládáním je vhodná i pro děti a mladistvé a její autorkou je dvacetiletá studentka biomedicíny, která má sama zkušenost s depresemi a úzkostmi.

Odkaz na aplikaci Nepanikař - ke stažení.

Kromě aplikace jsou v provozu také webové stránky, které poskytují spoustu užitečných informací a chatovou poradnu, která je v provozu od pondělí do pátku v čase 17-20 hodin. Poradna nabízí podporu, informace, orientační poradenství ohledně možností řešení krizových situací a je schopna předat kontakty na další specializované služby

https://nepanikar.eu/

Ve škole je vám k dispozici také školní psycholožka Klára Vožechová, kterou můžete kontaktovat přes email klara.vozechova@zstaborska.cz.
Dagmar Kavková, metodička prevence
Klára Vožechová, školní psycholožka

Aktuální trendy rizikového chování na internetu

04. 05. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, rádi bychom vás upozornili na nabídku Prahy 12 ohledně EduCoffee webináře "Aktuální trendy rizikového chování na internetu". Webinář je zdarma a bude se konat on-line 12.5. 2021 17:00-19:00. Lektorem je Martin Kožíšek, národní koordinátor Safer Internet Centra Česká republika. Webinář je vhodný pro rodiče i děti od 13 let. Je třeba se na něj předem registrovat. Více informací a registrace zde.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence

Informace ke střídavé výuce žáků 2. stupně a změna pro 1. stupeň

30. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
v pondělí 3.5.2021 se naše škola otevírá některým třídám 2. stupně. Seznamte se prosím s organizačními informacemi a postupem při testování žáků (instruktážní video a leták).

Současně dochází ke změně u tříd 1. stupně - žáky testujeme pouze jedenkrát týdně při vstupu do školy a začínáme s bezrouškovou výukou tělocviku na školním hřišti. Nově také žáci vstupují do školy sami přes šatny jako při běžné výuce (v čase 7.55 - 8.10.).  

Upozorňujeme také na rozsáhlou rekonstrukci Táborské ulice, protože stavební práce se přesouvají před naši školu. Informace o náhradní autobusové dopravě a o objízdných trasách naleznete zde.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop

Napříč pravěkem

29. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Život lidí v pravěku v době kamenné, příchod Keltů a Slovanů na naše území, bitvu proti kočovnému kmenu Avarů – to vše se nám podařilo při hodinách výtvarné výchovy zachytit při společné skupinové práci. Naše obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Změny v testování žáků ve škole

23. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pondělí 26.4.2021 budeme děti na prezenční výuce testovat jiným typem antigenních testů než dosud. Jedná o testy Singclean, dodavatelem testů je MŠMT. Jak samotestování těmito testy probíhá? To zjistíte v instruktážním videu a v letáku.  

MČ Praha 4 navíc zajistila možnost testování dětí stěrem z úst. Více informací naleznete zde.

Děkujeme vám za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Testování před přijímacími zkouškami - změna termínu

23. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Po konzultaci s několika středními školami jsme se rozhodli posunout termín testování žáků, kteří se účastní přijímacích zkoušek, tak aby nemohlo dojít ke komplikacím s požadovaným počtem 7 dnů.
Žáci devátého ročníku budou testováni ve středu 28. 4. 2021, sraz ve 14 hodin.
Žáci sedmého a pátého ročníku v pátek 30. 4. 2021, sraz ve 14 hodin.
Všechny ostatní informace zůstávají v platnosti.
PhDr. Jitka Svobodová

Testování před přijímacími zkouškami

20. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že pro účast na přijímacích zkouškách je nutné mít potvrzení o negativním výsledku testu, který není starší 7 dní a který má zajistit základní škola, budou žáci budou testováni v následujících termínech:

Žáci 9. ročníku v úterý 27. 4. 2021 – sraz na školním dvoře ve 14,00, žáci 9.A před šatnami, žáci 9.B u školního hřiště. Testování proběhne ve škole v učebnách, po otestování obdrží potvrzení (bylo by dobré mít s sebou desky na uložení).

Žáci hlásící se na víceletá gymnázia ve čtvrtek 29. 4. 2021
Třída 5.B bude v tomto týdnu ve škole, testují se tedy normálně ráno.
Žáci z ostatních tříd (tedy 5.A, 5.C a 7. ročníku) sraz ve 14,00 hodin na školním dvoře, s dodržením rozestupů, testování bude probíhat v učebnách, kde žáci počkají na vydání potvrzení (bylo by dobré mít s sebou desky na uložení).

Pokud bude test negativní, žák dostane potvrzení, které předloží na střední škole.

Pokud by byl výsledek testu pozitivní, zákonný zástupce informuje lékaře a žák je odeslán na RT-PCR test. V případě negativního RT-PCR testu je směrodatný tento.
V případě pozitivního RT- PCR testu doklad o výsledku přiloží k omluvě ze zkoušky.
PhDr. Jitka Svobodová

Výzva od školního parlamentu

15. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V téhle době se bohužel, jen tak nikam nedostaneme, a spousta z nás se právě proto snaží dostat za každou cenu ven. Někdo si sedne v parku, někdo se jde procházet po památkách a někdo se dostane třeba i do lesa. V učebně "Focení" (kód učebny: tvmweag) se můžete vašimi zážitky pochlubit pomocí fotografií. Například, když se o víkendu vydáte do parku, pořídíte fotku, a pak jí přidáte do jamboardu pod názvem "PARK". K fotce můžete dodat, kde se nacházíte nebo přidat nějakou zajímavost právě o tomto místě. Doufáme, že zde zahlédneme co nejvíce vašich momentek. Váš školní parlament.
Eliška Fichtlová, 8.A

Rozhovor se školní psycholožkou

15. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce žákovského online časopisu CampSite zveřejnila rozhovor se školní psycholožkou Klárou Vožechovou o dětské psychice při distančním vzdělávání. Přečíst si ho můžete zde.
Mgr. Marie Kazmarová

Aktuální informace k testování žáků

14. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, zde naleznete dokument k plnění informační povinnosti o nakládání školy s osobními údaji v souvislosti s testováním žáků. Bližší informace k testování a k provozu škol od 12.4.2021 naleznete na webu edu.cz a na webu MŠMT.

Zřizovatel školy, městská část Praha 4, v současné době jedná o možnosti testovat děti antigenními testy stěrem z úst v určeném zdravotnickém zařízení a následně přinést do školy výsledek testu.

Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Tečka za Živou knihovnou?

13. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci a žačky,
listování v živých knihách z minulého týdne si zaslouží nějaké slovo na závěr. Rádi bychom jako organizátoři poděkovali všem, kteří se podíleli na tvorbě neopakovatelné atmosféry. Mohli bychom tu popsat mnoho řádků o skvělých hostech, kteří nás navštívili a zanechali mnohdy nesmazatelnou stopu. Seznam jmen by to byl úctyhodný obsahem a dlouhý rozsahem. Nakonec jsme se ale rozhodli, že místo výčtu necháme promluvit ty, pro které se akce konala - návštěvníky z řad žáků a žaček naší školy. Reakce necháváme v původním znění (a bez titulků). Budeme se těšit, že místo tečky napíšeme za akcí otazník za otázkou, jací hosté nás navštíví... celý článek.
Tým Živé knihovny 2021

Živá knihovna

09. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes probíhá online Živá knihovna 2021. Vstup do meetu na setkání s hostem najdete v tabulce, do níž jste se přihlašovali, nad jménem hosta. Je třeba se hlásit přes gmail. V případě dotazů a nejasností k dnešní Živé knihovně, kontaktujte prosím marie.brichova@zstaborska.cz či stepan.rocak@zstaborska.cz. Přejeme všem nevšední den plný nových informací.
Tým Živé knihovny

Informace ke střídavé výuce tříd prvního stupně

08. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, seznamte se prosím s organizačními informacemi k návratu dětí 1. stupně do školy a s postupem při testování dětí. (leták pro děti, leták pro rodiče, video o testování, manuál MŠMT)

Současně upozorňujeme na probíhající rekonstrukci Táborské ulice. Informace o náhradní autobusové dopravě a o objízdných trasách naleznete zde. Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zapisujte se na Živou knihovnu 2021

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci a žákyně, zapisujte se prosím do tohoto formuláře k jednotlivým hostům na Živou knihovnu 2021. Formulář bude odemčen pro 1.-4. třídu ve středu v 19.00 a pro 5.-9. třídu ve čtvrtek od 8.00.
1.-4. třída zapisuje dva hosty, 5.-9. třída tři hosty.
Každá z těchto skupin má ve formuláři svoji záložku (přepínání mezi záložkami uvidíte ve formuláři vlevo dole). Žák se přihlašuje do formuláře zapsáním své mailové adresy (musí být Gmail). Kapacita přednášek je omezená, pokud zde již není volné místo, zvolte si návštěvu u jiného hosta. Pod sloupečkem s vaším jménem je prostor napsat v předstihu otázku pro hosta.
Mgr. Dagmar Kavková

Rozdělení tříd prvního stupně na střídavou výuku

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, milí žáci,
informace k rozdělení tříd prvního stupně na střídavou výuku, k průběhu testování žáků a k organizaci obnovené školní docházky zveřejníme nejpozději ve čtvrtek 8.4.2021 na webových stránkách školy. Informováni budete také prostřednictvím žákovské knížky.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Živá knihovna 2021

07. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy


Vážení rodiče, milí žáci a žákyně,
v pátek proběhne online konference Živá knihovna 2021. Živá knihovna je on-line akce, kde se žáci setkají s lidmi se zajímavou prací, koníčkem nebo životním osudem a mají možnost si s nimi popovídat.
  • Program bude rozdělen na 1.-4. třídu a 5.-9. třídu. Každé vystoupení trvá 45 minut a součástí je diskuse se žáky. Akce proběhne 9.4. od 8 do 13 hodin.
  • Zapisování na akci proběhne pro 1.-4 třídu přes webové stránky školy ve středu od 19.00. Žáci těchto tříd se budou zapisovat ke dvěma hostům z nabídky.
  • Pro druhý stupeň bude odemčeno zapisování na webových stránkách školy ve čtvrtek od 8.00. Žáci těchto tříd se budou zapisovat ke třem hostům z nabídky.
  • Odkaz na meet, kde se setkají s hostem, najdou v pátek ráno přímo v tabulce Programu, do nějž se zapsali.
Adéla Vykusová a Sofie Vachtlová ze 7.A vás svým plakátem zvou na akci.
Mgr. Dagmar Kavková

Velikonoční vyrábění

06. 04. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přestože jsme si ani letos nemohli užít vyrábění velikonočních dekorací ve škole, děti ze 4.A doma nezahálely. Různě zdobená vajíčka, pomlázky, stromek zdobený vajíčky, beránky, zajíčky z proutí, mazance nebo velikonoční chléb – to vše najdete v naší fotogalerii.
Mgr. Martina Valentová

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

31. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zápis do 1. třídy probíhá od 6. do 23. dubna 2021. Všechny informace potřebné k přihlášení Vašeho dítěte na naši školu najdete zde.
Váš zájem o naši školu nás těší.
PhDr. Jitka Svobodová

První ročník soutěže ke Dnu poezie

30. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tento rok redakce žákovského časopisu CampSite uspořádala první ročník soutěže ke Dnu poezie, zde si můžete přečíst texty, které komise či redakce ocenila jako nejlepší. Redakce má domluvené nahrání těchto a dalších několika oceněných básní od studentů herectví, bohužel nahrávání se komplikuje kvůli současné situaci, ale všichni se na to těšíme.
Mgr. Marie Kazmarová

Podcast zabývající se tématem strachu

29. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Doporučujeme rodičům zajímavý kratší podcast zabývající se tématem strachu nejen u dětí. Podcast najdete ZDE.Dagmar Kavková, metodička prevence, Klára Vožechová, školní psycholožka

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

25. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Rozhodli jsme se po dvou uskutečněných schůzkách nabídnout rodičům budoucích prvňáčků ještě jeden termín online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. V přiloženém formuláři se zájemci mohou přihlásit, na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání. Těšíme se na Vás
PhDr. Jitka Svobodová

7.A pracuje v Canvě

23. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci občanské výchovy v 7.A jsme se učili pracovat v editoru Canva a vytvořili plakáty propagující různé pomáhající organizace. Nahlédněte do ukázky některých prací a třeba tam naleznete odpověď na své trápení.
Mgr. Dagmar Kavková

Veřejné zasedání našeho žákovského parlamentu

23. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zveme všechny žáky naší školy na veřejné zasedání našeho žákovského parlamentu. Pamatujete si, jak jste nedávno volili třídní zástupce? Pojďte zjistit, co tam vlastně děláme. Sejdeme se 25.3. v 15:00 na tomto odkaze. Těší se na vás žákovský parlament a paní učitelky Marie Kazmarová a Marie Brichová.


Mgr. Marie Brichová

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/22

22. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přihlášení Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání na FZŠ Táborská. Váš zájem o naši školu nás těší.
PhDr. Jitka Svobodová

Družina je online

22. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pokud vám chybí družina, spolužáci, paní vychovatelky, máme pro vás odpolední povídání se Zorkou a Renatou. Od pondělí do čtvrtka se můžete připojit na meet, který najdete v záhlaví GC Družina a to vždy od 13:30 do 14:30. Budeme společně debatovat na různá témata, číst krátkou pohádku nebo třeba sdílet nápady na zahnání nudy.
Prvními dvěma meety (22. 3. a 23. 3.) vás provedou společně Zorka s Renatou. Další povídání pak budou v pondělí a středu s Renatou a v úterý a čtvrtek se Zorkou.
Vaše družina

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

12. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a žáci 5., 7. a 9. tříd,
v následujícím textu naleznete informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky.
Mgr. Monika Hačecká

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

12. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k tomu, že kvůli současné situaci nemohou proběhnout klasické Dny otevřených dveří, připravili jsme online setkání s vedením školy, kde představíme naši školu a zodpovíme dotazy. V přiloženém formuláři si zájemci mohou zvolit termín. Na zadanou gmailovou adresu pošleme odkaz na online setkání. Těšíme se na Vás
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní časopis

11. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třída 7.B tvořila v rámci češtiny svůj třídní časopis - podíleli se všichni, psali, editovali, dělali korektury. A teď by se rádi pochlubili svými výtvory - zatím jsou k dispozici dvě čísla:
Všehochuť 1
Všehochuť 2
PhDr. Jitka Svobodová

Prázdninová výzva k vaření

08. 03. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Více jak polovina dětí ze 4.A se během jarních prázdnin zúčastnila prázdninové výzvy k vaření a s pomocí rodičů nebo samy vařily, pekly, smažily a jedly… Mezi dobrotami nechyběly sladkosti jako např. bábovka, vafle, zmrzlinový pohár, šátečky z listového těsta, krupicová kaše, ale také slaná jídla jako oblíbená pizza, řízky, zeleninový salát, hranolky s rybou, lasagne či špagety. V naší fotogalerii se můžete podívat, jak  se děti činily při vaření a jak báječně vypadaly jejich kuchařské výtvory.
Mgr. Martina Valentová

Přeplatky na stravném

03. 03. 2021 | Školní jídelna > Jídelní lístky

Vážení rodiče,
v důsledku současné situace je nutné korigovat platby na úhradu stravného. Některá konta strávníků vykazují již velký přeplatek na stravném. Na základě této skutečnosti je nutné případné další platby usměrnit nebo přímo pozastavit. Děkuji za pochopení a těšíme se na naše strávníky snad v lepší době.
V Praze dne 3.3.2021 Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Přechod žáků 1. a 2. tříd na distanční výuku

28. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
na základě nového krizového opatření je naše škola od 1.3.2021 uzavřena také pro žáky 1. a 2. tříd. Všichni žáci tak pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem. Potřebné informace o průběhu výuky naleznete nejpozději v pondělí 1.3.2021 v 8.00 v týdenních plánech jednotlivých tříd (odkaz Distanční výuka na webu školy).

Obědy jsme žákům 1. a 2. tříd odhlásili. Pokud chcete využít možnost školního stravování během distanční výuky, je nutné si obědy přihlásit. Obědy vydáváme pouze do přinesených nádob v čase od 12.00 do 13.30. Do jídelny vstoupíte ze školního dvora.

V případě ošetřovného již škola nevyplňuje žádné potvrzení (více informací naleznete zde).

Děkujeme vám za spolupráci.
za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Inkaso za stravné

27. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
je možné, že v měsíci únoru došlo při natahování inkasa za stravné na měsíc březen ke stržení částky i u strávníků, kteří zatím nenavštěvují školní jídelnu. Peníze na kontě strávníka samozřejmě zůstávají až do doby, kdy bude možná návštěva školní jídelny, popřípadě mohou využít k objednání pokrmů při distanční výuce, vše po skončení vyhlášeného nového nouzového stavu. Děkuji a za celý kolektiv pracovníků školní jídelny přeji brzy na viděnou.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Distanční výuka - dotazník pro rodiče 3. až 9. tříd

10. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,
vstoupili jsme do druhého pololetí školního roku a situace s distanční výukou 3. až 9. tříd stále trvá. Proto budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu k distanční výuce.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl zaslán přes Bakaláře. Dotazník můžete vyplnit do úterý 16. února.
Děkujeme Vám za podporu při vzdělávání dětí.
Vaše FZŠ Táborská

Ahoj, my jsme Žákovský parlament 2021 a chceme zlepšit vaši spokojenost

10. 02. 2021 | Žáci > CampSite

 Ve čtvrtek 4. února se poprvé sešel Žákovský parlament naší školy, přivítal nás pan ředitel i obě paní učitelky, které parlament budou dělat. Proběhly první debaty o tom, co nás zajímá a na co se těšíme. Společně jsme vytvořili tuto fotku se vzkazem, což byla první zkouška koordinace. Nálada byla velmi pozitivní, chuť do práce velká.
Za ŽP Marie Kazmarová a Marie Brichová

Návrhy bankovek

09. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Věděli jste, že české bankovky obsahují až 8 ochranných prvků, které je mají chránit před paděláním?  Patří mezi ně např. vodoznak, mikrotext, skrytý obrazec, proměnlivá barva, iridiscentní pruh. Že nevíte, co to je? Velmi podrobně a srozumitelně je vše vysvětleno na stránkách České národní banky, a nejen to. Naleznete zde také animovanou prezentaci o bankovkách, počty zadržených padělků, obrázky neplatných bankovek a řadu dalších zajímavých a užitečných informací. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout návrhy bankovek doplněné vybranými ochrannými prvky dětí ze 4.A z hodiny vlastivědy.
Mgr. Martina Valentová

Úhrada stravného

03. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v důsledku současné situace je nutné korigovat platby na úhradu stravného. Některá konta strávníků vykazují již velký přeplatek na stravném. Na základě této skutečnosti je nutné případné další platby usměrnit nebo přímo pozastavit. Děkuji za pochopení a těšíme se na naše strávníky snad v lepší době.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Přihlášky na střední školy

01. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd,
přihlášky je možné odevzdávat do kanceláří školy (zvoňte na paní hospodářku nebo na paní zástupkyni JItku Svobodovou) ke kontrole ve všední dny od 9.00 do 15.00. Jakmile budou přihlášky zkontrolovány, orazítkovány a podepsány, zašleme vám informaci na rodičovský účet do Bakalářů. Přihlášky prosím přineste do školy nejpozději 17.2. Vyzvednutí přihlášek bude možné v pracovní dny ve stejný čas jako odevzdání.
Mgr. Monika Hačecká

Atlas lučních rostlin

01. 02. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti ze 4.A vytvořily v rámci online výuky do předmětů přírodověda a výtvarná výchova listy do atlasu s obrázky lučních rostlin a živočichů. Pod každý obrázek připojily tři informace, které nalezly v učebnici, na internetu nebo v encyklopedii. Vyrobeným atlasem si zároveň obohatíme naši třídní knihovničku. Fotogalerii našeho atlasu si můžete prohlédnout zde.

Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Naše první vysvědčení

31. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 si prvňáčci došli pro své první vysvědčení. Byla to slavnostní událost. Všichni se na ní těšili a krásně se oblékli. Celé předávání jsme si společně moc užili a jsme hlavně rádi, že jsme mohli.
1.B a Mgr. Luděk Kovář

Distanční hlášení školního rozhlasu k vysvědčení

28. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslechni si zde.
Vaše FZŠ Táborská

Táborská kytice

27. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Redakce školního online časopisu CampSite vyhlašuje soutěž ke Dni poezie. Napíšeš básničku, báseň, říkanku nebo snad dokonce sonet? Svoje dílo můžeš přihlásit do soutěže ke Dni poezie, který se slaví 21. 2. 2021.
Do 17. 2. posílejte svá mistrovská díla na email campsite@zstaborska.cz nebo ti co jsou ve škole, tak můžou přes svého třídního do přihrádky pí. uč. Kazmarové.
Zadání a podrobnosti zde.
Mgr. Marie Kazmarová

Webinář pro rodiče

26. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně zveme všechny rodiče na online webinář pro rodiče AKTUÁLNÍ RIZIKA INTERNETU. Informace v letáku zde, přihlašování do 11. února. Webinář financován z grantu O2 Chytrá škola.


Mgr. Dagmar Kavková

Předávání vysvědčení

25. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k prodloužení krizových opatření pro školství bude dne 28. 1. vydáváno vysvědčení pouze žákům 1. a 2. tříd. Ostatní žáci z ročníků, které se momentálně vzdělávají distančně, dostanou vysvědčení až v době, kdy budou školy pro tyto žáky přístupné pro prezenční docházku. Pololetní klasifikaci najdou rodiče v žákovské knížce.
V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, distanční výuka tedy neprobíhá.
PhDr. Jitka Svobodová

Les

24. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve fotogalerii si můžete prohlédnout krásné modely lesa, které během distanční výuky vyrobily i se slovním popisem děti ze 4.A.

Mgr. Martina Valentová

Informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek

21. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
uvažujete společně s vaším dítětem o víceletém gymnáziu? Rozhoduje se váš deváťák o budoucím povolání? V následujícím textu jsem pro vás připravila informace ohledně přijímacího řízení a přihlášek.
Mgr. Monika Hačecká, výchovná poradkyně

Ošetřovné

21. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
Máte zařízené ošetřovné? Víte na koho se můžete u nás ve škole obrátit? V letáčku najdete další užitečné odkazy.
Marie Brichová, sociální pedagožka

Kalendářový kvíz pro opravdové čtenáře

15. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj kluci a holky,
školní kalendář pro rok 2021 je na světě. Tentokrát je zaměřen na čtenářství. To se hodí. Na čtení máte nyní spoustu času, a pokud se už doma nudíte, můžete se zapojit do kalendářové soutěže pro celou rodinu. Protože bez pomoci dospělých to tentokrát nepůjde. Více informací naleznete v kalendáři.


Vaše FZŠ Táborská

Webinář pro rodiče

04. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně zveme všechny rodiče na online webinář pro rodiče VAŠE DÍTĚ JAKO TVŮRCE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ - KONEC PASIVNÍHO KONZUMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ. Nutno se přihlásit zde, přihlašování do 14. ledna. Webinář financován z grantu O2 Chytrá škola.
Mgr. Dagmar Kavková

Začátek školy v novém roce

01. 01. 2021 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci jdou v pondělí 4.1.2021 do školy pouze děti z 1. a 2. tříd. Informace k organizaci výuky, ke stravování a k fungování školní družiny naleznete zde.   
Ostatní žáci se vzdělávají distančně. Týdenní plány s učivem, rozvrh online výuky a manuál pro rodiče naleznete v rychlém odkazu Distanční výuka.
Děti na distanční výuce mají možnost vyzvednout si oběd ve školní jídelně do přinesených nádob (12.00 - 13.30). Je ale třeba si oběd včas přihlásit.
Vaše FZŠ Táborská

Informace o stravování od 4.1.2021

31. 12. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

⮚ Stravování cizích strávníků – v klasickém režimu tzn.  11.20 – 12.00 hod.
⮚ Žáci na distanční výuce nutno přihlásit – forma výdeje  pouze do přinesených nádob – 12.00 – 13.30 hod. – vstup – vchod pro cizí strávníky – tzn. stav současný
⮚ Žáci prvních a druhých ročníků – bylo provedeno  přihlášení. Pokud strávník nemá peníze na kontě je nutné  urychleně poslat převodem na č. ú. 47936041/0100 Výdej obědů v klasickém režimu tzn. 12.00 – 13.30 hod.  za daných hygienických podmínek
⮚ Zaměstnanci školy – nutné přihlášení obědů  
J. Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám klidné a pohodové vánoční svátky, bohatého Ježíška a hodně zdraví a štěstí v roce 2021. Snad budou tentokrát prázdniny kratší než školní rok.


Vaše FZŠ Táborská


P.S. Ve škole se sejdeme v pondělí 4.1.2021. Doma zůstanou třídy 7.ABC a 8.A.

Vánoce ve 3.B

22. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední týden před vánočními prázdninami jsme se ve 3.B činili. Vytáhli jsme zástěry, mísy, vařečky, vykrajovátka, válečky ... a pustili se do míchání, hnětení, pečení a samozřejmě také ochutnávání. Museli jsme se naučit recepty na cukroví, správně navážit ingredience, domluvit se ve skupině, dbát na hygienu a úklid při práci. Výsledkem byly 3 druhy cukroví, 5 různých bramborových salátů a 1 ovocný, nazdobená třída a závěrečná "štědrovečerní večeře". Odměnou bylo mnoho dárků pod stromečkem. Jen se podívejte, jak jsme se měli.  
Hodně radosti v roce 2021 přeje 3.B

Vánoce ve 3.A

19. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Poslední společné dny letošního roku jsme u nás ve třídě strávili v příjemné a přátelské atmosféře. I když neproběhly tradiční adventní trhy, pustili jsme se do výroby vánočních dárků, které jsme si odnesli domů. Zavařovací sklenice jsme proměnili na barevné lucerny a dovnitř jsme umístili svíčky z včelího vosku, které jsme sami umotali. Ježíšek nám do třídy přinesl spoustu společenských her, u kterých jsme si užili hodně zábavy.
Na fotky se můžete podívat zde.
Veselé a šťastné svátky přeje 3.A!

Christmas Cooking

18. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci předmětu Konverzace v anglickém jazyce jsme s žačkami z 8.A připravily ve školní kuchyňce vosí hnízda (bee hives). Během příprav jsme si rozmýšlely, jak popíšeme jednotlivé ingredience, nádoby i postupy tak, abychom je mohly posléze celé předat naší rodilé mluvčí. K poslechu nám hrály tradiční vánoční písničky v anglickém jazyce a tak nám práce šla i přes prvotní boj s formami pěkně od ruky. Hodinu jsme si užily a přejeme tímto i vám spoustu radosti a zábavy při přípravě tradičních vánočních pochutin!
Mgr. Barbora Chrenková

Letos se rozloučíme už v pátek 18.12.

16. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, na pondělí 21. a úterý 22.12. vyhlásil pan ministr volné dny. Škola, jídelna i družina budou uzavřeny, nebude ani distanční výuka. Ve středu 23.12. pak začínají vánoční prázdniny. Nezapomeňte si v pátek 18.12. odnést své věci ze šatních skříněk domů. Opatření pana ministra naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Přání pro Táborskou

14. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj kluci a holky, milí přátelé naší školy,
v jiném školním roce bychom v těchto dnech slavili výročí založení naší školy. Letos se tradiční Den školy nekonal, neměli jsme vánoční trhy, nezněl bouřlivý potlesk po vystoupení žáků v divadelním sále, ani jsme si společně nezazpívali. Děti ze 3.B ale nezapomněly a připravily úžasné přání pro Táborskou. Děkujeme. Přejeme naší škole vše nejlepší a hlavně hodně zdraví. Ať se společně sejdeme za rok na oslavách jejích 115. narozenin.   
my všichni z Táborské

Online představení organizace Divadelta

13. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jelikož současná situace neumožňuje přítomnost mimoškolních lektorů v budově školy, snažíme se z online prostoru vytěžit maximum. 8.12. tak do čtyř tříd (5.A, B, C a 4.B) vstoupili přes webovou kameru herci, aby pro děti odehráli představení ukazující, jak snadno drobné škádlení může přerůst v konflikt s těžkými následky. Děti vytvořily porotu a měly možnost se do představení zapojit svými postřehy a dobrými radami. Slovy žáků 5.A a 5.C:

"8.12. jsme se zúčastnili soudu, jak Milan strčil svoji spolužačku ze schodů. Na začátku jsme ho chtěli odsoudit, ale pak nám řekl bližší informace, a zjistili jsme, že to není tak jednoduché, jak to vypadalo. Ale nakonec jsme mu trest zmírnili. Moc nás to bavilo. 5.A"

"V úterý 8.12. jsme měli projekt o šikaně - kyberšikaně. Lektoři z Divadelty nám přiblížili příběh o klukovi a jeho kamarádce, kterou shodil ze schodů a do příběhu jsme mohli zasahovat i my a být v roli soudců a řešit, co bychom udělali jinak a jak lehce může legrace přejít do šikany.  Programu se zúčastnily všechny 5. třídy a 4.B. Dozvěděli jsme se také, že je nová aplikace NNTB /NeNechToBýt/, kde si anonymně můžete popovídat o šikaně. Program byl zajímavý.
Adéla Vinárková a Hao Xiang Chen, 5.C"

Při zpětné vazbě žáci hodnotili představení jako "originální, napínavé, zábavné, super a zajímavé".
Fotogalerie
Mgr. Dagmar Kavková

Co si přejete…?/Was wünschen Sie sich...?

04. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci sedmých ročníků tvořili během hodin němčiny vlastní komiks na téma oběd v restauraci. V projektu dokázali využít znalosti z různých předmětů – od němčiny přes umění až po informatiku. Na závěr své prezentace vyprávěla každá skupina v němčině svůj komiksový příběh. Projekt se velice vydařil. Níže přikládáme pár ukázek k nahlédnutí:

 - ukázka 1
 - ukázka 2

Während des Deutschunterrichts hatten die Schüler eine besondere Gelegenheit einen Comic zum Thema Mittagessen im Restaurant zu bearbeiten. Während der zweistündigen Arbeit konnten sie auf gleichzeitig die Kenntnisse aus unterschiedlichen Schulfächern in der Praxis anwenden – von der Kunst über Informatik bis hin zu Deutsch. Außerdem schafften sie es ganz fließend und spontan über ihren Comic zu sprechen. Das Projekt ist sehr gelungen. Unten können Sie eine kleine Präsentation der Arbeit sehen.
Mgr. Robert Gronowski

Teenageři obsazují parlament

04. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Co dnes žáky hýbe v politice? O jaká témata se zajímají? Co by chtěli změnit, pokud by se stali politiky? Těmito otázkami se žáci 9. A zabývali v rámci VOZ v diskusi nad politickými projevy. Sami si takový projev vyzkoušeli napsat. Níže přikládáme některé inspirativní ukázky.
 - Tobiáš
 - Anika
Mgr. Robert Gronowski

Projekt „Můj pokoj“

03. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V posledním týdnu distanční výuky děti ze 4.A pracovaly na dobrovolném projektu "Můj pokoj". Úkolem bylo vytvořit vlastní pokoj z různých materiálů dle vlastního výběru – z papírových krabiček, ruliček, látky, špejlí nebo i lega. Nafocené pokojíčky potom děti vložily do učebny GC, kde jsme také jako třída hlasovali pro nejpovedenější. Hlasování bylo velmi obtížné, protože všechny pokoje byly moc pěkně vyrobené. Vítězný model je na fotografii.
Mgr. Martina Valentová

Otvíráme adventní kalendář

01. 12. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letos nás v matematickém adventním kalendáři čekají v okénkách příklady na dělení trojmístného čísla jednomístným. Kdo správně vypočítá příklad na daný den, získává i sladkou adventní odměnu. Protože dětem ze 4. A matematika jde, nikdo o ni určitě nepřijde.Mgr. Martina Valentová

Protinacistický plakát

30. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci devátého ročníku již znají, jaké byly příčiny, průběh a důsledky druhé světové války. Nyní se budou zabývat temným obdobím okupace českých zemí. Zásadní rokem pro české, resp. československé dějiny byl rok 1938, kdy probíhal v pohraničí boj mezi českými ozbrojenými složkami a nacistickými teroristickými skupinami. I když jsme byli na distanční výuce, využily děti své výtvarné umění. Naučily se, jak vytvořit plakát, co je to propaganda a vytvořily zajímavé protinacistické plakáty z československého pohledu, tak jako např. Anika z 9.A.
Mgr. Karel Červený

V pondělí otevíráme školu

27. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče, v pondělí 30.11.2020 otevíráme školu pro všechny žáky 1. stupně a pro deváťáky. Do školy se podívají také některé 6., 7. a 8. třídy, kterým začne střídavá výuka. Které třídy to budou a jak bude výuka vypadat? Potřebné informace naleznete zde. Upravené rozvrhy pro střídavou výuku zveřejníme v Rychlých odkazech v pátek 27.11. A pokud byste hledali manuál MŠMT k otevření škol, je tady.
Vaše FZŠ Táborská

Školní online noviny

26. 11. 2020 | Žáci > CampSite

Některé volnočasové aktivity lze dělat i za současné situace, například zřídit školní online noviny. Několik žáků z druhého stupně se spojilo v redakci a ode dneška funguje CampSite, malé online tábořiště pro zprávy, tvorbu i sdílení toho, co žáky zajímá. Přijďte se podívat!
Mgr. Marie Kazmarová

Kreativní 8.A

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V polovině října jsme se přesunuli do virtuálního světa, kde probíhá výuka. Je to pro nás výzva a je skvělé, jak děti neztrácejí svoji kreativitu. V 8.A v zeměpise probíráme jednotlivé regiony Asie. Děti se rozdělily do skupin a vytvářejí velký projekt. Netradičním způsobem pojala Áďa S. svůj úkol ztvárnění vlajek. Ve svém regionu, Jižní Asie, načrtla obrys hranic států a do nich nakreslila vlajky.
Mgr. Karel Červený

Psychologické poradenství

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou připomenout možnost využívat na naší škole psychologické poradenství, které je možné od 18. 11. využívat opět i osobně (se staršími dětmi lze i online).

Můžete se na mě obracet například pokud se Vaše děti potýkají s adaptačními potížemi, mají problémy s fungováním ve třídním kolektivu, je pro ně náročné zvládat projevy svých emocí (vzteku, úzkosti, strachu,...), řešíte s nimi výchovné problémy, rodina prochází náročnou životní situací a dítě potřebuje podporu (např. rozvod, úmrtí v rodině).

V případě Vašeho zájmu a dotazů se lze ozvat na email klara.vozechova@zstaborska.cz.

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová, školní psycholožka

Drakiáda

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během distanční výuky děti pracovaly na dobrovolném úkolu vytvořit pozvánku na pouštění draka. Výtvarné pojetí bylo zcela na fantazii dětí. Za splnění tohoto úkolu bylo možné získat jedničku za výtvarné zpracování, ale také jedničku z českého jazyka, pokud byly uvedeny všechny zadané náležitosti: kdy se akce koná, kde se koná, kdo ji pořádá a její název. Nechyběla ani diskuze, zda se ve slově drakiáda píše měkké „i“ nebo tvrdé „y“. Pozvánky se dětem moc vydařily, některé byly veselé, jiné vtipné. Škoda, že se žádné z akcí nemůžeme zúčastnit. Jak se dětem pozvánky povedly, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

První a druhé třídy se vracejí do školy

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, ve středu 18.11.2020 obnovíme výuku pro žáky 1. a 2. ročníku. Informace k organizaci výuky, ke stravování a k fungování školní družiny naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Informace o stravování od 18.11.

15. 11. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

⮚ Stravování cizích strávníků – v klasickém režimu tzn.  11.20 – 12.00 hod.
⮚ Žáci na distanční výuce nutno přihlásit – forma výdeje  pouze do přinesených nádob – 12.00 – 13.30 hod. – vstup – vchod pro cizí strávníky – tzn. stav současný
⮚ Žáci prvních a druhých ročníků – bylo provedeno  přihlášení. Pokud strávník nemá peníze na kontě je nutné  urychleně poslat převodem na č. ú. 47936041/0100 Výdej obědů v klasickém režimu tzn. 12.00 – 14.00 hod.  za daných hygienických podmínek
⮚ Zaměstnanci školy – nutné přihlášení obědů
J.Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Pokusy nám jdou

11. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti ve 4.A plnily úkoly v přírodovědě zatím formou pokusů. Některé byly dobrovolné, některé byly zadané jako povinné k ohodnocení. Na výběr bylo z 5 různých zadání. V rámci této práce jsme si ověřovali důležitost podmínek – tepla, vody, vzduchu a světla - pro život rostlin, přítomnost vzduchu kolem nás, zjišťovali jsme, z čeho se skládá půda a jaký je vliv světla na rostliny. Jedničky za práci byly zasloužené. Jak jsme pokusy zaznamenávali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Elektromagnetické jevy v podání devítek

07. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Se startem distanční výuky nás ve fyzice čekaly elektromagnetické jevy. Aby žáci pouze neleželi v učebnicích, dostali možnost si toto učivo vyzkoušet i prakticky v rámci dobrovolného projektu. Výsledky takového domácího počínání můžete zhlédnout zde: Hynkův elektromagnet a elektromotor, Aniky elektromotor.
Ing. V. Vojta

Změny v distanční výuce od pondělí 9. listopadu

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
vzhledem k tomu, že distanční výuka pokračuje i nadále a pravděpodobně ještě delší čas pokračovat bude, budou od pondělí 9.11.2020 platit některé změny.  Povinné budou některé předměty, v nichž bylo zatím plnění úkolů dobrovolné - týká se to prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni, dále předmětů výchova k občanství a zdraví (VOZ), volba povolání, finanční gramotnost, média a technika na 2. stupni. Všechny změny budou zahrnuté v týdenních plánech na webových stránkách školy. Žáci 2. stupně tam v pondělí naleznou také aktualizované rozvrhy online výuky (meetů)... celý článek.
Vaše FZŠ Táborská

3.B tvořila modely

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S dětmi jsme ve škole neleželi jen v učebnicích. Zkoumali jsme, které budovy sousedí se školou, jak jsou dlouhé a široké. K měření jsme využívali naše kroky. Zjistili jsme, že naše škola je skoro stejně široká jako budova Nuselské radnice směrem nahoru do parku. A také, že restaurace Bašta se skládá ze dvou budov. Všechny tyto informace jsme využili k sestavení 3D modelů z polepených krabiček od čaje. Trvalo to dlouho, ale ještě jsme naši práci stihli vystavit u naší třídy v přízemí. Fotky jsou zde.
3.B a Mgr. Radka Plichtová

Anketa o podobě parku na Fidlovačce

05. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Napadá vás, jak zlepšit park na Fidlovačce? Pak napište svůj názor do ankety, kterou zveřejnila MČ Praha 4. Park leží v blízkosti naší školy a je pro nás důležité, jak bude vypadat. Proto se na návrhu na jeho využití podíleli i naši žáci. Anketa bude otevřena do 11. listopadu 2020.
Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

Poděkování

29. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
dovolte, abychom vám poděkovali za projevenou účast a vzpomínku na Mirka Hricze. Je úžasné, že před naší školou vzniklo pietní místo s květinami a svíčkami, které jste po celý týden smutku chodili zapalovat. Vážíme si vaší vzpomínky. Také jste se na nás obraceli s nabídkou pomoci. Informace jsme předali pozůstalým a případně vás budeme kontaktovat.

Děkujeme vám.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Smutná zpráva

17. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení přátelé naší školy,
s velikou lítostí vám oznamujeme, že nás v pátek 16. října navždy opustil pan zástupce Miroslav Hricz. Tato událost nás hluboce zasáhla. Mirek Hricz působil na naší škole v roli učitele a zástupce ředitele třináct úžasných let.
Bude nám moc chybět.
Dovolte, abychom touto cestou projevili hlubokou soustrast rodině a všem blízkým.
Zaměstnanci FZŠ Táborská

Pomoc v době distanční výuky

15. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
potřebujete pomoci v této nelehké době? Nemáte doma počítač, nevíte, jak je to s ošetřovným, potřebujete hlídání či potřebujete poradit s výchovnými problémy? Podívejte se na letáček a neváhejte se případně ozvat.
Mgr. Marie Brichová, sociální pedagog

Přechod školy na distanční výuku

13. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je naše škola od středy 14.10.2020 uzavřena pro prezenční výuku. Ve dnech 14. - 23.10 budeme vyučovat distanční formou (děti se učí doma na dálku), následovat bude týden podzimních prázdnin (26. - 30.10.). Ve škole se zase sejdeme v pondělí 2.11.

Na webu školy jsme obnovili odkaz Distanční výuka (v Rychlé odkazy). Už ve středu 14.10. v 8.00 tam naleznete upravené rozvrhy tříd 6. až 9. ročníku a týdenní plány všech tříd s přehledem učiva. Zadání na nový týden bude zveřejněno vždy v pondělí do 8.00.

Účast žáků na distanční výuce je povinná.

Žáci neztrácejí možnost školního oběda. Informace naleznete v Aktualitách na školním webu.

Bližší informace k podobě distanční výuky na naší škole a ke způsobu omlouvání žáků naleznete v manuálu pro rodiče.

Děkujeme za spolupráci.

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Stravování žáků po dobu distanční výuky od 14.10. – 23.10. 2020

13. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Bylo provedeno plošné odhlášení obědů pro všechny strávníky. Objednání obědů na den 14.10.2020 je možné učinit do 8.00 hod. 14.10.2020 (telefonicky, www. stránky ŠJ nebo elektronicky).
Od 15.10. – 23.10. je možné obědy přihlásit takto:
...celý článek
J.Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Informace o distanční výuce

09. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

od pondělí 12.10.2020 do pátku 23.10.2020 proběhne výuka žáků 2. stupně formou střídavé výuky. Znamená to, že v prvním týdnu (12.-16.10.) budou ve škole třídy 6. a 9. ročníku, 7. a 8. ročník se bude učit distančně (tedy doma). Druhý týden se to otočí a doma zůstanou naopak šesťáci a deváťáci.
Děti ze 7. a 8. tříd dnes obdržely upravený rozvrh hodin, podle kterého bude distanční výuka probíhat. Úkoly pro ně vložíme do Google Classroom. Rodiče naleznou rozvrh a přehled zadaných úkolů v týdenních plánech tříd na webu školy (Rychlé odkazy – Distanční výuka). Plány na příští týden budou vloženy na web nejpozději v pondělí 12.10. v 8.00).

Obědy byly dětem hromadně odhlášeny. Pokud si chcete oběd v době distanční výuky vyzvedávat, musíte si jej přihlásit. Obědy vydáváme do přinesených nádob mezi 12. a 14. hodinou.

Účast na distanční výuce je povinná a neúčast žáka je nutné omluvit. Více informací naleznete v manuálu pro rodiče zde.

Děkujeme vám za spolupráci.

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Workshop Revitalizace parku Fidlovačka - 7.A

06. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 1.10. jsme zavítali v rámci předmětu výchova ke zdraví a k občanství do parku Fidlovačka, který se nachází v blízkosti naší školy. Myslím si, že skoro všichni žáci i učitelé kolem tohoto parku někdy šli. Každý si asi myslel své, ale troufám si říct, že na nikoho park nepůsobil nějak vlídně. Aspoň tedy ne na moji třídu. Do parku Fidlovačka jsme dorazili za účelem něco zkusit změnit. V parku na nás čekali členové organizace Architekti ve škole, kteří nám představili plán na změnu parku. Poté jsme se rozdělili do skupin a pomalu si společně Fidlovačku prošli. Povídali jsme si o tom, jak na nás park působí, a co bychom na něm chtěli změnit. Na závěr jsme všechny své nápady zapsali do mapy a ještě si trochu popovídali o všech výhodách i nevýhodách parku. Nejlepší na celém projektu je, že se vybrané nápady opravdu dostanou na Městský úřad Prahy 4 a některé z nich tak mohou být zrealizovány. Jako celá třída jsme se shodli že je super, že naše návrhy může někdo zrealizovat a že můžeme něco změnit.
Fotogalerie
Róza, 7.A

3.B v Adršpachu

05. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 4. do 10. září 2020 jsme byli na škole v přírodě v Adršpachu. Navštívili jsme Teplické i Adršpašské skály, muzeum Merkuru v Polici nad Metují, prohlédli si skalní bludiště Ostaš, a dokonce došli i k zřícenině hradu Skály, rozhledně Čáp a ke skále Lokomotiva. Během celé naší výpravy jsme v týmech plnili cestovatelské zkoušky - učili se orientovat v mapě, chodit ve tmě, dát lidem 1. pomoc a hlavně jsme posilovali naší fyzickou zdatnost. Už se těšíme na další dobrodružství.
Fotogalerie
3.B a Mgr. Radka Plichtová

Zahajujeme celoškolní sběrovou soutěž

02. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
po několikaměsíční přestávce znovu zahajujeme celoškolní sběrovou soutěž. První sběrový týden začíná již v úterý 6. října, starý papír pak můžete nosit na školní dvůr až do 9. října ráno mezi půl osmou a osmou hodinou. Abychom byli spravedliví, nezačínáme od nuly a loňský sběr započítáme do výsledků letošní soutěže. Nezapomeneme ani na prvňáčky.
Váš sběrový tým

Kroužky – aktuální informace

01. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současným nařízením, která se týkají volnočasových aktivit, jsme nuceni odložit zahájení kroužků o 14 dní. - tedy na 19. 10. 2020. Doufejme, že se poté situace zlepší a kroužky budou moci normálně fungovat. Jedinou výjimkou je Inline bruslení - dětí je do 20 a kurz probíhá pouze venku.
PhDr. Jitka Svobodová

4.B v Jizerských horách

01. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Zářijovou školu v přírodě jsme si užili na penzionu Maják v Nové Vsi nad Nisou. Za krásného počasí jsme soutěžili v deseti netradičních disciplínách. Jako reprezentanti cizích národů s pozměněnými jmény jsme například běhali slalom pod zábradlím, házeli polenem, skládali puzzle, chodili poslepu aj. Vítězové tohoto mezinárodního desetiboje získali diplomy i medaile. Kromě soutěžení jsme celý den strávili na výletě v Liberci. Vyjeli jsme lanovkou na Ještěd a při pěším sestupu dolů jsme si pořádně zahoubařili. Z lesa jsme nosili náruče pravých hřibů, skoro jsme je nemohli pobrat. V liberecké ZOO jsme viděli nejen bílé tygry, ale i krmení a výcvik lachtanů. Předposlední den jsme ještě stihli výstup na rozhlednu Černá Studnice a válení sudů po sjezdovce. Nejen u toho byla velká legrace, školu v přírodě jsme si prostě užili!
Fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Tento pátek normálně učíme

23. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
zatím se držíme, proto jsem se rozhodl nevyhlásit na pátek 25.9.2020 volno ředitele školy. Výuka proběhne podle běžného rozvrhu.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení venku nás baví

21. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dnes je to potřetí, kdy jsme využili školní venkovní učebnu – amfiteátr - k výuce. Poprvé jsme zde v  rámci hodiny světa práce zkusili skládat origami zvířat. Podruhé jsme venku strávili hodinu českého jazyka, ve které jsme měli nachystanou čtenářskou dílnu. Všichni se shodli, že není nic příjemnějšího než číst svou oblíbenou knížku a při tom se vyhřívat na sluníčku. A potřetí jsme v amfiteátru měli hodinu přírodovědy, ve skupinách jsme v encyklopediích vyhledávali informace o lučních rostlinách a zvířatech a nalezené poznatky pro ostatní psali křídami jako „zastara“ na velkou venkovní tabuli. Určitě se budeme těšit na čtvrtek, kdy nás zase čeká dílna čtení. Doufáme, že i sluníčko…
Za 4. A Mgr. Valentová Martina

Roušky nás nezastaví

20. 09. 2020 | Žáci > Technika a robotika > Arduino

 9.B v pátek nasadila roušky a testovala ultrazvukový měřič vzdálenosti v kombinaci s Arduinem. Pouhé vypisování hodnot na sériovém monitoru nám ale nestačilo, a proto výsledné zapojení detekovalo nakonec nastavenou vzdálenost i pomocí ledky a bzučáku.


Ing. V. Vojta

ŠVP 3. A + 5. A: Hry bez hranic

18. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Máme za sebou týden plný her, zábavy a výletů bez hranic. Ani státní hranice nás nezastavila v pokoření naší nejvyšší hory. Překonali jsme hranice strachu a posunuli jsme hranice našich fyzických limitů. Dnes nás čekají (snad jen) buřty na hranici. Dostali jsme se zkrátka za hranice všedních dnů, jak můžete vidět ve fotogalerii.
PhDr. Štěpán Ročák

Změna v nošení roušek v naší škole

17. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
od pátku 18.9.2020 platí povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy, včetně učeben. Výjimka se vztahuje na žáky a pedagogy na 1. stupni ZŠ při pobytu v učebně a dále na vzdělávací aktivity, které nošení roušky neumožňují, tedy tělocvik a zpěv.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Plánujeme výlet

16. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci výuky prvouky naše třída 4. A naplánovala vlastivědně zaměřenou vycházku na Vyšehrad. Nejprve se děti ve škole rozdělily do 5 libovolných skupinek. Každá skupinka dostala tři úkoly: sestavit rozstřihanou mapu Vyšehradu, najít pro ostatní vhodný okruh se zajímavými zastávkami a napsat co nejvíce pověstí, které se vážou k Vyšehradu. Zvítězila skupinka, která navrhla sedm zastávek a vzpomněla si na dvě pověsti. A pak už jen zbývalo vyrazit. Na Vyšehradě nám vítězná skupinka ukázala Táborskou bránu, rotundu sv. Martina, Cihelnou bránu, chrám sv. Petra a Pavla, Čertovy sloupy, vyšehradský hřbitov a vyhlídku, ze které jsme viděli až na Pražský hrad. Dozvěděli jsme se také spoustu zajímavostí, například v jakém století památky vznikly, v jakém jsou postaveny slohu nebo jaká pověst se k nim váže. Protože všichni pozorně naslouchali připravenému výkladu, za odměnu jsme si za Táborskou bránou koupili na osvěžení zmrzlinu.
Za 4. A Mgr. Valentová Martina

Třídní schůzky

11. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou 16. 9. v následujících časech:
2. A            16,30
3. B, 4. A     17,00
2. stupeň     18,00
Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Chytré hlavy z 5.A

08. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned na začátku školního roku jsme se zúčastnili Festivalu vědy. Kvůli situaci s COVID-19 se festival pořádal online. Nejdřív jsme se podívali na krátká videa, ve kterých jsme našli odpovědi na otázky. Podařilo se nám získat 30 bodů, a tak jsme získali titul Chytrá hlava. Dokážete to taky? Na stránkách www.festival-vedy.cz to můžete zkusit až do 30.11.
třída 5.A

4.A v Triloparku

06. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek naše třída navštívila Trilopark, který se nachází  hned vedle školy. Čekala nás zajímavá přednáška o pravěku. Vytvořili jsme si odlitky ze sádry vyhynulého živočicha a odkrývali jsme z písku třímetrovou kostru dinosaura. Viděli jsme také vzácné exempláře zubů dinosaurů a mamuta, trilobity a hlavonožce a pomocí vibračních jehel jsme hledali zkameněliny v horninách. Návštěva Triloparku se nám všem moc líbila a můžeme ji jen doporučit.
Za 4.A Mgr. Valentová Martina

3.B na cestách

05. 09. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na školu v přírodě do Adršpachu jsme dorazili v pořádku.Mgr. Radka Plichtová

Zavádíme nošení roušek

31. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci v Praze zavádíme nošení roušek ve společných prostorách školy. Důvodů je několik. Jednak chceme omezit množství osob, které by se v případě výskytu infekční nemoci ve školy ocitly v karanténě, jednak vnímáme potřebu ochránit rizikové osoby mezi žáky a pracovníky školy.

Co to bude znamenat? Žádáme vás, aby žáci měli s sebou dvě roušky a igelitový sáček na odložení roušky. Roušky děti použijí třeba při pohybu ve školní šatně, na školních chodbách a v jídelně. Po příchodu do učebny a při jídle v jídelně roušky odloží do sáčku.  
Po rodičích budeme nošení roušky vyžadovat při každé návštěvě školy. Určitě ji s sebou potřebují rodiče našich nových prvňáčků na první školní den.  

Děkujeme za spolupráci.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

1. září začíná nový školní rok

30. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10.00   1. třídy
8:15 - 9:55     9.A + 9.B
8:15 - 9:55     2. - 8. ročník
Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v úterý 1. 9. – v 10 hodin. O podobě zářijových třídních schůzek ostatních tříd Vás budeme informovat podle aktuální situace.

Výuka 2. 9.
1.A, B  8,15 –  9,55
2.A, B, 3.A, B, 4.A, B, 5. A, B,C   8,15 – 10,55
6.A, B, C  8,15 – 12,25
7.A, B, C  8,15 – 12,05
8.A, B   8,15 – 11,45
9.A, B   8,15 – 11,20

3. - 4. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, 6.C - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B, 7.C - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Školní družina uvítá žáky 1. 9. od 10:00 do 17:30, od 2. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/21.
FZŠ Táborská

Informace k zahájení školního roku 2020/21

28. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
zahájení školního roku se blíží a vzhledem k současné situaci s sebou nese i určitá nutná opatření. Jak tedy bude vše probíhat?

Školní rok zahájíme stejně jako v uplynulých letech, pochopitelně s důrazem na dodržování požadovaných hygienických zásad. Prohlášení o bezinfekčnosti a o rizikových skupinách, které žáci nosili do školy na jaře, se nyní před prvním vstupem do školy nepožaduje, roušky ve škole děti nosit nemusí.

Škola zajistí zvýšený úklid a dezinfekci prostor – bude probíhat několikrát denně, žáci budou opakovaně poučování o dodržování zásad osobní a respirační hygieny – tedy budou si pravidelně mýt ruce, používat dezinfekci, papírové kapesníky, ručníky na jedno použití v souladu s doporučeními. Ve třídách se bude... celý článek.

Za FZŠ Táborská  PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Školní jídelna

25. 08. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 1.9. – 2.9. 2020 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 3.9. 2020. Výdej obědů od 3.9. 2020 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Tak ahoj, deváťáci!

30. 07. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jelikož jsme se mohli konečně všichni potkat, proběhl poslední školní den radostně, ale i v duchu loučení. Děti sice netušily, co se na ně chystá, tajně ale všechny doufaly, že si přeci jen školu slavnostně projdou a užijí si poslední chvilky slávy, než vykročí do další fáze svých životů. Jak na áčko, tak na béčko čekaly ve třídách hned ráno malé dárečky, které jim budou navždy připomínat roky strávené na naší základní škole, někteří měli to štěstí a mohli si napsat i poslední diktát. Po předání vysvědčení se všichni nahrnuli do divadelního sálu, kde na ně čekala krásná výzdoba z pera a fantazie osmáků, žáci a žákyně 8.A a 8.B a také pan ředitel. Došlo nejen na šerpování a slavnostní vyhlášení doktorů a docentky Táborské, ale i na tradiční předtančení, přičemž parket nejprve patřil třídním učitelům, ke kterým se později přidali téměř všichni přítomní. Nakonec se za zvuku Bohemian Rhapsody absolventi vydali po školním schodišti na poslední zvonění. Deváťáky ze školy vyprovázel i potlesk spolužáků ze všech ročníků, učitelů a ostatních pracovníků školy.  Nejedno oko nezůstalo suché.

Z posledního dne máme jak fotky, tak video, které žáci naleznou v Google Classroom
(Třída 9.A  a Český jazyk 9.A)
(Třída 9.B a Matematika 9.B).
Mgr. Monika Hačecká, Mgr. Miroslav Hricz a Mgr. Sára Vidímová

Otevíráme nový klub pro druhý stupeň!

29. 07. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Sice se teprve blíží půlka prázdnin, ale my už se těšíme na září. Připravili jsme pro druhý stupeň zájmový klub. Zde je první upoutávka.
Zajímá Tě svět okolo nás? Baví Tě psát a natáčet? Chceš zkusit ovlivnit prostředí školy k lepšímu?
Otevíráme v novém školním roce zájmový klub, který Ti ukáže, co to znamená být aktivním občanem. Chtěli bychom se zaměřit na ekologická témata a demokracii. Naučíte se lépe diskutovat a formulovat své názory. Vyzkoušíte si, jak naplánovat projekt nebo jak napsat článek do novin a udělat reportáž. Pozveme také zajímavé lidi a nahlédneme do fungování městské části.
Chceš být u toho? Chceš být součástí týmu? Přijď a nebudeš litovat.
Těšíme se: Marie Kazmarová, Karolína Donovalová, Sára Vidímová a Robert Weinrich
Více na: marie.kazmarova@zstaborska.cz

Prázdninový provoz školy

30. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Dětem už začaly prázdniny, a tak je v naší škole omezen provoz. Budete-li nás potřebovat, jsme k dispozici v pracovní dny od 10 do 14 hodin. Všem žákům, rodičům, pedagogům, dalším pracovníkům a spolupracovníkům i příznivcům naší školy přejeme krásné léto plné sluníčka, pohody a příjemných zážitků. Těšíme se na setkání v novém školním roce 2020/2021.
Vaše FZŠ Táborská

Rozdělení prvňáčků pro školní rok 2020/21

21. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete zde. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání. Přejeme všem příjemné prázdniny a 1. září v 8, 30 se těšíme u nás na viděnou!
FZŠ Táborská

Vysvědčení bude

19. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče,
čeká nás poslední školní týden, protože za týden, v pátek 26.6., bude vysvědčení (ve dnech 29. a 30.6. máme ředitelské volno).
Díky částečnému uvolnění situace můžeme alespoň poslední školní den prožít téměř stejně jako v jiných letech. Při předávání vysvědčení děti budou po třídách, vše bude probíhat i ve stejném čase – tedy od 8,15 do 9,30. I tak však zůstávají dvě podmínky, které je potřeba splnit – děti musí přinést vyplněné Čestné prohlášení (zde) a roušku. Čestné prohlášení se odevzdává jen jednou – tzn. děti, které chodí do školních skupin, případně měly nějakou třídnickou aktivitu, mají již odevzdáno. Přítomnost ve škole je stále dobrovolná. Vysvědčení si můžete vyzvednout v kanceláři školy i během prázdnin.
Děti, které chodí do školních skupin, mohou po vydávání vysvědčení zůstat ve skupině na odpoledne. Oběd bude zajištěn pouze pro již přihlášené – týká se tedy školních skupin.
Ve dnech od pondělí do čtvrtka pokračují na 1. stupni školní skupiny, režim zůstává stejný. U žáků 2. stupně mohou proběhnout třídní setkání, také stále podle daných pravidel.
Učebnice budou děti odevzdávat až v září (tedy kromě dětí, které ze školy odcházejí), pouze moc prosíme o odevzdání klíčku od šatny nejpozději při přebírání vysvědčení. Konkrétní informace týkající se vyzvedávání, či odevzdávání věcí se dozvíte od třídních učitelů.
Společný ohňostroj si necháme na příští školní rok.
Vaše FZŠ Táborská

Hodnocení žáků za 2. pololetí a konec školního roku

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče,
školní rok poznamenaný současnou mimořádnou hygienickou situací se nám pomalu blíží ke konci. Čekají nás poslední dva týdny, po které budeme zadávat úkoly pro učení doma. Týden od 22.6. pak budeme věnovat předávání učebnic, klíčů od šatních skříněk a jiných školních věcí. Následně v pátek 26.6. bude den vysvědčení, protože ve dnech 29. a 30.6. máme ředitelské volno.
Tento školní rok zakončíme jinak než jsme byli zvyklí – musíme vynechat fotografování tříd, společné akce a tradice - a také práci žáků budeme tentokrát hodnotit odlišně (informace k hodnocení za 2. pololetí naleznete zde). Ale vše doženeme po prázdninách a třeba se nám ještě podaří společně si předat vysvědčení. Těšíme se na vás.
Vaše FZŠ Táborská

Ředitelské volno

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
vzhledem ke stávající situaci jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na dny 29. a 30.6.2020 z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina budou v těchto dnech uzavřeny. Posledním dnem druhého pololetí tohoto školního roku a dnem vydání vysvědčení bude pátek 26.6.2020. O způsobu předání vysvědčení vás budeme informovat. Snad nám aktuální hygienická situace dovolí setkat se před prázdninami alespoň na chvíli v naší škole. Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Třídnická hodina 6.B

05. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Z důvodu výpadku internetu upc neprobíhá třídnická hodina 6.B ve 12.15. Přesouvá se na pozdější odpoledne v čase 17.00. Děkuji za pochopení.
Mgr. Robert Weinrich

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

03. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, chtěli bychom Vás pozvat na první společnou schůzku, která se bude konat ve středu 10. 6. od 17 hodin na školním hřišti. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská

Informace k otevření školy pro žáky 2. stupně

03. 06. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj kluci a holky, milí rodiče, od pondělí 8.6.2020 otevíráme školu pro žáky 2. stupně pouze v podobě příležitostných třídních aktivit. Nejedná se tedy o pravidelnou docházku, ani o výuku. Výuka nadále probíhá v distanční podobě prostřednictvím Učení doma. Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout osobní věci svých dětí, kontaktujte paní hospodářku na tel.
241 029 320. Více informací naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zápis dětí do školní družiny (nově i pro žáky 5. ročníku)

27. 05. 2020 | Školní družina > Informace

Milí rodiče, zde máte možnost on-line zápisu dítěte do školní družiny na následující školní rok 20/21. Po Vašem vyplnění ho vytiskneme a ještě Vás následně požádáme o podpis. Formulář souhlasu oprávněných osob (osob, které mohou dítě vyzvedávat) budete mít k dispozici na nástěnce družiny nebo na odkaze k vytištění. Podepsané souhlasy vhoďte do schránky školy, která je u hlavního vchodu.
Monika Blovská, vedoucí ŠD

Knihovna - vrácení knih

26. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Prosím o vrácení vypůjčených knih ze školní knihovny (informace byly poslány přes Bakaláře) do pátku 5.6.2020. Děti, které chodí do školy, knihy předají učiteli, který s nimi tráví dopolední blok. Děti, které do školy nechodí, přinesou knihy buď v čase 9 - 14 hodin paní hospodářce, nebo v čase 14 - 16 hodin paní šatnářce. Děkuji.
Mgr. Gabriela Vlková

Informace pro cizí strávníky

25. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Na základě současné situace není možné, aby naše školní jídelna provozně a hygienicky zabezpečila stravování cizích strávníků. V důsledku této skutečnosti bude výdej obědů pro cizí strávníky opět obnoven 2.9. 2020. Vrácení stravného bude prováděno pouze na požádání strávníka, jinak částky na kontech bude možné opět využít v měsíci září 020. Věříme, že se vše vrátí do našeho zaběhlého režimu a těšíme se opět v září na vaší návštěvu.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace k průběhu vyučování přihlášených žáků 1. stupně naleznete zde. Prosíme, abyste se s informacemi níže důkladně seznámili, hlavně nezapomeňte na čestné prohlášení a roušky pro dítě. Jinak nemůžeme Vaše dítě do skupiny zařadit.
Žádáme Vás také, abyste do školy v následujícím období neposílali děti s příznaky respiračních onemocnění.

S ohledem na počet přihlášených žáků jsme nakonec otevřeli 11 školních skupin. Jako hlavní kritérium jsme zvolili udržení třídních kolektivů pohromadě, nešlo to ale ve všech případech.

Konkrétní údaje k vaší školní skupině obdržíte od třídního učitele.
FZŠ Táborská

Informace k dobrovolnému nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

19. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny přihlášené děti byly přijaty, podrobnější informace budou zveřejněny ve čtvrtek.
PhDr. Jitka Svobodová

Stravování v době od 25.5. do 30.6. 2020

13. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Děti přihlášené do školní docházky od 25.5. – 30.6. 2020, kteří jsou strávníci školní jídelny, budou automaticky přihlášeny do stravování v naší školní jídelně. Pokud se strávník nebude stravovat je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.
Strávníci, kteří využívají plateb inkasa musí uhradit na toto období platby za obědy pouze bankovním převodem na č.ú. 47936041/0100 + VS strávníka.
V tomto období nebude možné v případě nemoci žákovi v první den nemoci oběd vyzvedávat ve školní jídelně. Odhlášky obědů je nutné nahlásit do 7.00 hod. v den nepřítomnosti žáka ve škole.
Je nutné dbát na to, aby strávník měl obědy řádně uhrazené, jinak nebude možné, aby mu byl vydán plnohodnotný oběd.
Školní jídelna bude vařit v tomto období pouze jeden druh pokrmu včetně polévky, nápoje a ovoce případně zeleninového salátu.
V Praze dne 13.5.2020, Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Letní družina

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné situaci se MČ Praha 4 rozhodla zvážit možnost otevření školních družin některých škol v letních měsících. Nabídka je určena zaměstnaným rodičům. Více informací naleznete zde.
FZŠ Táborská

Otevření školy pro žáky 1. stupně

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, v pondělí 25.5.2020 se naše škola otevře pro dobrovolnou účast žáků 1. stupně. Základní informace k podmínkám provozu školy a způsobu přihlášení dítěte naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dobrovolná osobní účast žáků 9. ročníku ve škole

05. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče žáků devátého ročníku,
v pondělí 11.5.2020 se z rozhodnutí vlády otevřou základní školy pro žáky 9. ročníku. Abyste se mohli rozhodnout, zda své dítě k dobrovolné výuce přihlásíte, sestavili jsme pro Vás základní informace k organizaci výuky na naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Výsledky zápisu do prvních tříd

01. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Tancující Včelky

29. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Doba koronavirová nás omezuje v mnoha ohledech, stejně tak je to u sportu. Národní cheerleadingová asociace ČACH se rozhodla uspořádat online soutěž, které se zúčastnila Áďa z 6. A a Kamča ze 4. C. Své sólo taneční vystoupení si užily a obsadily 6., resp. 7. místo. Důležité však bylo, že si mohly dopřát pohyb a účastnit soutěže svého oblíbeného sportu. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Karel Červený

Učení doma – dotazník pro rodiče

21. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,

již déle než měsíc probíhá distanční způsob výuky a my Vás v tomto poločase žádáme o zpětnou vazbu.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl odeslán přes Bakaláře.
Dotazník můžete vyplnit do neděle 26. dubna.

Děkujeme, že učíte s námi. Bez Vás by to nešlo.

Vaše FZŠ Táborská

Veselé Velikonoce

08. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Začínají velikonoční svátky, doba, kterou lidé obvykle slaví společně. A přitom je to už téměř měsíc, co se potkáváme nanejvýš přes Skype.

Pojďme si přesto společně připomenout jednotlivé dny pašijového týdne a obyčeje, které se k nim vážou. Vždyť jsou to právě zvyky a tradice, jež spojují lidi z různých koutů světa. V dobách radosti i dnes.

Ale jak to udělat? Kouzelné připomenutí velikonočních svátků naleznete na zvukovém záznamu zde. Za vytvoření nahrávky pro vás moc děkujeme Alexandře a Ottovi Kallusovým. Věříme, že vám velikonoční slovo udělá radost.
Vaše FZŠ Táborská

P.S. A pokud máte chuť, milí rodičové, připojte se a v četbě pokračujte. Budeme rádi za příběhy i pohádky pro děti.

3D tiskárna zapojena do boje proti viru

03. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší školní tiskárně právě tiskneme ochranné obličejové štíty pro zdravotníky, ale i pracovníky v dalších profesích, ve kterých by mohli být vystaveni zvýšenému nebezpečí infekce. Několik snímků najdete ve fotogalerii.


Mgr. Karel Zavřel

Žádosti o ošetřovné (zaměstnanci a OSVČ)

01. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro děti mladší 13 let potvrzujeme v kanceláři školy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 nebo po telefonické domluvě na čísle 241 029 320. Formuláře máme k dispozici. Více informací naleznete zde.
Potvrzení o uzavření školy, které je přílohou pro žádost o „ošetřovné“ pro OSVČ naleznete ke stažení zde. Kancelář školy je v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Informace k průběhu zápisu do prvních tříd

25. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme změnili organizaci zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Informace naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení doma

24. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče.

Děkujeme vám za vaši práci na úkolech z Učení doma. Je to pro nás všechny nová situace, a proto bychom na základě nových zkušeností i na základě zpráv od vás některé věci rádi upřesnili.

Nadále se budeme zaměřovat především na předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky. Ostatní předměty podpoříme dobrovolnými úkoly a aktivitami, případně zadáme úkoly s delším časem na vypracování. Také se více zaměříme na opakování a procvičování. Ve výchovných předmětech nemusí být úkoly zadány vůbec. Rozhodující budou pro vás pokyny jednotlivých učitelů.

Vaši práci nyní nebudeme hodnotit známkou, ale chceme vám poskytnout zpětnou vazbu jinou formou (slovní zpětná vazba, zveřejnění správných výsledků úkolů učitelem, body apod.).

Vy, druhostupňoví žáci, nezapomeňte na psaní oborové práce, deváťáci pracujte na přípravě na přijímací zkoušky. Nyní máte dostatek času i energie. Pokud potřebujete konzultovat, obraťte se na své učitele.

Rozcestník Učení doma na školním webu funguje i nadále. Pokud používají učitelé pro učení doma vlastní webové stránky, Google Classroom apod., naleznete v rozcestníku potřebný odkaz. V takovém případě vám byly školní přístupové údaje poslány do žákovské knížky (dětem). Další informace naleznete na Učení doma.

Samozřejmě záleží především na vás, nakolik se s námi budete udržovat ve školní kondici. Je ale jasné, že po návratu do školy toho času na výuku nebude mnoho. My se zatím budeme snažit, aby úlohy v Učení doma byly užitečné, podnětné i zábavné.

Držme si všichni palce.
Vaše FZŠ Táborská

Platby na stravování

23. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, vážení strávníci ,
v důsledku současné situace je nutné pozastavit platby na stravování. Zde se hlavně jedná o trvalé platební příkazy, kdy je nutné s okamžitou platností tyto platby pozastavit - zrušit!!! Děkuji za pochopení a držme si palce v brzký návrat do školy.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Tradiční karneval v 2.B

21. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci z 2.B. si koncem února uspořádali svůj druhý karneval a dveře byly otevřené všem, kdo měli chuť si pořádně zařádit a stát se na chvíli jinou bytostí. Už od samého rána jste mohli na chodbách potkávat princeznu, vojáka, čaroděje, medvěda, modrou oblohu či indiánku, dokonce i motýla a pejska, mořskou pannu, nákupní tašku Billa, ironmana a trpaslíka. Pestrost masek byla letos opravdu veliká a originální. Děti měly připravené malé občerstvení, řadu her a pro návštěvu vyrobené maškarní brýle a motýlky na krk. Nechyběla ani naše paní učitelka. Všem se to moc líbilo a děti se už nyní těší na další karneval v příštím školním roce. Mějte se krásné.
Tamara Klofandová

Jarní petrklíč

18. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pěvecká soutěž Jarní petrklíč 2020, na kterou jsme s Táboráčkem přihlášeni, je odložena pravděpodobně na květen.
Mgr. Květa Vostruhová

Lyžařský kurz v Peci úspěšně za námi

17. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Druhý březnový týden jsme strávili s žáky 5.- 9. tříd v malebném hotelu Obzor přímo na sjezdovce Bramberk v Peci pod Sněžkou. Hned první den jsme zahájili koulovačkou a stavbou sněhuláků, z nichž nejhezčí byla sněhulačka Jarmila. Následující dny byly v režii našich tří skvělých instruktorů Tomáše Nováka, Martina Kejmara a Ondřeje Richtera, všichni lyžaři i snowboarďáci se tak mohli naučit novým kouskům, které využili při závěrečném čtvrtečním slalomu na čas. Někteří se zlepšili natolik, že šlapali na paty profíkům.
Večery jsme trávili i přes věkové rozdíly často společně, dozvěděli jsme se, jak se dělá carvingový oblouk, anebo jak nejlépe uniknout před lavinou. Zájemcům jsme také promítli film Sněženky a machři, který se odehrával v sousední chatě Smetánka, bylo tak vtipné pozorovat, jak Krkonoše vypadaly před téměř čtyřiceti lety. Nechyběla ani tradiční diskotéka, ovšem tentokrát bez volenek. Domů se nám ani moc nechtělo, raději bychom zůstali v horách, kam nedolehl ani nouzový stav. Vrátili jsme se zdraví a plní zážitků.
Fotogalerie
Mgr. Sára Vidímová, Mgr. Karel Zavřel

Další informace k provozu školy od 13.3.2020

12. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR se od pátku 13.3.2020 ruší do odvolání pronájmy prostor školní budovy.

Lyžařský kurz žáků 2. stupně v Peci pod Sněžkou dokončíme v souladu s doporučením MŠMT podle původního plánu.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení doma

12. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, podklady pro učení doma po dobu uzavření školy naleznete na školním webu vlevo v části Rychlé odkazy (Učení doma). Naleznete zde svůj ročník, předměty, případně studijní skupiny u jazyků, tělocviku apod. U podkladů může být uveden také termín a způsob odevzdání vypracovaného úkolu. Podle vývoje situace budeme úkoly doplňovat.

Pokud Vaše třída používá ke komunikaci vlastní třídní webové stránky, pak jsou úkoly uveřejněny tam.

Bude skvělé, pokud druhostupňoví žáci využijí volný čas pro psaní své oborové práce.

Těšíme se na setkání zase ve škole.
Vaše FZŠ Táborská

Obědy

10. 03. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
v důsledku dané situace, mají všichni strávníci odhlášené obědy, až do té doby dokud opět nebude nastaven klasický režim školní docházky. Po ukončení tohoto režimu bude opět všem strávníkům (kromě cizích strávníků) oběd opět automaticky objednán. Věřím, že tato situace nebude dlouhodobého charakteru a naše strávníky budeme moci opět přivítat v naší školní jídelně.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k provozu školy v době nařízeného uzavření od 11.3.2020

10. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Den otevřených dveří proběhne v plánovaném termínu 11.3.2020 od 9 do 16 hodin. Neuvidíte výuku ve třídách, ale rádi odpovíme na Vaše dotazy k zápisu a ke způsobu výuky v naší škole.

Lyžařský výcvik žáků 2. stupně v Peci pod Sněžkou pokračuje podle plánu.

Kroužky pro žáky včetně tanečního kurzu se po dobu uzavírky školy ruší.

Nájmy školních prostor probíhají podle harmonogramu.

Školní jídelna je uzavřena, pro cizí strávníky do odvolání nevaříme.

Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro děti mladší 10 let potvrzujeme v kanceláři školy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 nebo po telefonické domluvě na čísle 241 029 320.

Formuláře máme k dispozici. Více informací naleznete zde.

Kancelář školy je v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Mysli pozitivně

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na cvičení z anglického jazyka jsme si v 7.třídě založili speciální sešit a snažíme se do něj psát a malovat tak, abychom k procvičování angličtiny přistupovali maximálně pozitivně. Na cvičení chodí ti, kteří mají z nejrůznějších důvodů, například poruch učení, problémy se zvládnutím AJ. Snažíme se postupně probírat učivo, se kterým máme problém, přehledně si píšeme veškerou gramatiku, a potom ji pomalu procvičujeme... celý článek.
Za 7. tř. Mgr.R.Štefaňáková

Březen - Měsíc knihy

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Měsíc březen je tradičně označovaný jako Měsíc knihy, v posledních letech jako Měsíc knihy, čtenářů a knihoven. V 5. a 6. třídě tedy v tomto měsíci čteme ještě více než obvykle, povídáme si o životech významných spisovatelů, včetně toho, že se pozastavíme nad zajímavými momenty jejich života a povíme si o nich. Pokud si vyprávíme o některém spisovateli, zároveň si prohlédneme i na fotografiích a videu jeho portrét a místa, kde žil, aby pro nás dotyčný spisovatel nebyl jen pouhým jménem. Učili jsme se například o známém spisovateli ...celý článek.
Za 5.C a 6.A Mgr .R. Štefaňáková

Za sněhem do Pece pod Sněžkou

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naší týdenní výpravy za opravdovou zimou se zúčastnili žáci 3. třídy a jejich sourozenci a kamarádi. Pětidenní lyžovačku jsme si opravdu užili. Sněhu je v Krkonoších hodně a stále připadával. Došlo i na odpolední bobování a koulovačky. Večery patřily hrám, pohádkám, ping pongu a piškvorkiádě. Všichni lyžaři udělali velké pokroky, vrátili se zdraví a spokojení, někteří s medailí na krku.
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Uzavření naší školy v souvislosti s prevencí šíření viru COVID - 19

09. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví a po projednání v Bezpečnostní radě státu, bylo rozhodnuto o zákazu osobní přítomnosti žáků v základních školách v ČR. Toto opatření platí od středy 11.3.2020 do odvolání. V praxi to znamená, že od středy 11.3.2020 bude naše škola, školní jídelna a školní družina uzavřena. Bližší informace o době trvání tohoto opatření a o způsobu náhradního plnění školní docházky (způsob vzdělávání žáků během pobytu doma) obdrží rodiče a žáci prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
Bližší informace k provozu školní budovy (nájmy, Den otevřených dveří) budou uveřejněny na webu školy.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Zdravíme z Pece

08. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lyžařský kurz 2. stupně zdraví z Pece pod Sněžkou!


Mgr. Bc. Karel Zavřel

Flétničkové vystoupení

07. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Od září se děti zvířátkové třídy 3.A učí v hodinách hudební výchovy hrát na zobcovou flétnu. Včera se naše učebna proměnila v koncertní síň, kde jsme uspořádali flétničkový koncert.  Vystupující hráli  podle notového zápisu písničku Foukej, foukej větříčku. Kdo nechtěl hrát, alespoň se koncertu účastnil jako divák. Vyhodnotili jsme tři nejpovedenější vystoupení. Sladkou odměnu ale získal každý vystupující. A nebylo jich málo!
Za 3.A Mgr. Valentová

Hygienická opatření

04. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě jsme ve škole přijali doporučovaná hygienická opatření.
Žádáme Vás o sdělení, zda jste se Vy nebo Vaše dítě v poslední době nepohybovali v oblastech zasažených  virem COVID-19. V takovém případě nás prosím kontaktujte. Pokud plánujete cestu do zasažených oblastí, zvažte po návratu možnost preventivní karantény Vašeho dítěte a postupujte podle aktuálně platných doporučení MZ ČR. Také v tomto případě budeme rádi za informaci. Děkujeme za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Pracujeme s Arduinem

29. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Arduino je prototypovou a otevřenou platformou založenou na snadno použitelném hardwaru a softwaru. Programovatelné desky Arduino zpracovávají vstupy a s použitím programového kódu vytvoří výstup. Přes nepájivé kontaktní pole lze snadno přidat řadu hardwarových komponent: senzory nejrůznějších veličin, ledky, motory, bzučáky, serva atd. Tím je tato platforma velice flexibilní a hodí se jak do fyziky, tak do informatiky. Arduino získalo popularitu díky své jednoduchosti a cenové dostupnosti. A s jakou chutí jsme se do poznávání této platformy pustili my? Podívejte se do fotogalerie!

Svět práce s Merkurem

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V dnešních hodinách světa práce jsme pracovali se školními stavebnicemi Merkur. Někteří si přinesli vlastní podobnou stavebnici.  Mezi hotovými výtvory byla letadla, auta, různé postavičky, jedna houpačka, loď, klec pro ptáčka nebo motorka. Jak jsme si s montáží poradili, můžete vidět v naší fotogalerii.


Za 3.A Mgr. Valentová

Školní kolo recitační soutěže

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Je již tradicí, že v únoru si mezi sebou poměří síly nejlepší třídní recitátoři. Koná se totiž školní kolo recitační soutěže s názvem Pražské poetické setkání. Letos byla účast opravdu hojná, porota si vyslechla přednes 38 soutěžících ve 4 kategoriích. V kategorii 1. tříd byla nejlepší Kristýna Hyhlíková z 1.B, mezi žáky 2. a 3. tříd porotu nejvíce zaujala Stella Kallusová ze 3.B. Velká konkurence byla mezi žáky 4. a 5. tříd, proto prvenství patřilo Jáchymu Florianovi ze 4.A a Aloisi Grecovi z 5.B. Mezi druhostupňovými recitátory měla nejzajímavější přednes Natálie Kallusová a Háta Adamovská- obě ze 6.B. Více ve fotogalerii.
Vítězům budeme držet palce v březnovém okresním kole!
PhDr. L. Kotoučková

Táborská schodová výzva - druhé kolo

28. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Aktualizace: Nevyhovoval ti termín v prvním kole? Druhé kolo bude v pondělí 2.3. od 14h ;)
Tým učitelů vyhlašuje výzvu pro všechny žáky i učitele. Zapojíš se i ty? Úkolem bude vyběhnout schody ve škole (ze suterénu až úplně nahoru) v co nejkratším čase. Zvládneš to pod 35 sekund? Pokud se chceš zapojit, přihlas se zde. Na prvních pět běžců čeká speciální odměna. Tak odlož telefon z ruky a utíkej trénovat.
David Brázda, Václav Vojta, Jana Kotrbatá

Pohádky Boženy Němcové ve 3.A

27. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci dvouhodinového bloku jsme měli možnost seznámit se s nejznámějšími pohádkami známé spisovatelky Boženy Němcové. Některé z nich jsme si vyslechli z audionahrávek, které namluvila herečka Libuše Šafránková, jiné jsme si přečetli společně. Jeden ze žáků měl pro třídu také připravený zajímavý referát o B. Němcové. Některé knihy spisovatelky Němcové přinesly děti k prohlédnutí z domova. Výukový blok jsme zakončili kvízem z čítanky při skupinové práci. Dokážete doplnit názvy těchto pohádek? Chytrá ………., Čert a ……….., Neohrožený …..
Za 3.A Mgr. Valentová

Animace v Aeroškole

25. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třetí oborový den jsme zavítali do Aeroškoly, kde jsme si připomněli základy a rozdělení animačních technik, stali se sami objekty animace v pixilizaci a vyzkoušeli si nejrůznější animační techniky. Střídali jsme se na stanovištích a tvořili tak různé krátké příběhy/experimenty, kde hlavní roli hrála buď naše kresba, kovové součástky, sypký materiál, přírodniny, modelína a občas i naše vlastní ruka. Oborový den jsme zakončili zhlédnutím všech filmů a moc se nám líbily! Přesvědčte se zde: pixilace, kresba, kov, sypké, příroda, modelína ... a v galerii. Těšíme se na další oborový den!
Mgr. Barbora Chrenková

3. oborový den - Svět povolání

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Téma třetího oborového dne bylo zdravotnictví. Dopoledne jsme trávili ve škole v učebně češtiny, kde nás navštívila zdravotní sestra, která pracuje v ambulanci. Nejdříve povídala o své práci, v minulosti pracovala jako porodní asistentka. Následně nám říkala o svém studiu na střední škole zdravotnické. Zdravotní sestry v nemocnici často pracují 12 hodin denně...celý článek.
Fotogalerie
Jana Tranová, 9.A

Kroužek konverzace pro přátele německého jazyka

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Freizeitangebot für Freunde der deutschen Sprache

Od tohoto pátku 14. 2. začíná od 14.15 zájmový kroužek pro přátelé/fandy německého jazyka. V malé osmičlenné skupině se budeme intenzivně zabývat konverzací na různá témata všedního i nevšedního dne. Budeme také cestovat v příštím roce do německy mluvících zemí. Tím všechny vítám a těším se na naší spolupráci.

Ab diesem Freitag, dem 14. Februar um 14. 15. Uhr beginnt das Freizeitangebot für Freunde/Fans der deutschen Sprache an. In einer kleinen achtköpfigen Gruppe werden wir uns sehr intensiv mit der Konversation über Alltägliches und weniger Alltagliches beschäftigen. Nächstes Jahr reisen wir auch in die deutschsprachigen Länder. Ich heiße alle herzlich willkommen und freue mich auf unsere Zusammenarbeit.
Mgr. Robert Weinrich 

Úspěch v soutěži německé olympiády

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Hurá! Naše žákyně získala třetí místo v soutěži německé olympiády. Hurra! Unsere Schülerin hat den dritten Platz im Wettbewerb Deutscholympiade gewonnen.

Naše žákyně Magdalena Bartoňová se účastnila 5. února německé olympiády v kategorii mladší žáci na úrovni obvodního kola. Dokázala ve všech čtyřech dovednostech: poslech, popis, vlastní příspěvek i konverzace porotu přesvědčit o svých schopnostech. Umístila se na hezkém třetím místě. Tímto jí gratulujeme a přejeme další skvělé úspěchy. 

Unsere Schülerin Magdalena Bartoňová hat am Mittwoch, dem 5. Februar, an der Deutscholympiade in der Kategorie „jüngere Schüler“ in der Stadtteilrunde teilgenommen. Sie hat in den vier Fertigkeiten Hören, Beschreibung, eigener Beitrag und Konversation die Kommission von ihren Kenntnissen überzeugt. Sie hat den schönen dritten Platz belegt. Daher gratulieren wir ihr und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg.
Mgr. Robert Weinrich

Po stopách Rudolfa II

13. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na projektovém dni se třída 5.B vrátila v čase do 16. století na dvůr Rudolfa II. Habsburského. Seznámili jsme se s původní verzí pověstí O Golemovi a každý si svého vymodeloval. Oživit se nám je ale nepovedlo. Také jsme se podívali na uměleckou sbírku Rudolfa II. a přidali mu pár exemplářů Mony Lisy, od originálu jistě k nerozeznání.
Fotogalerie
Mgr. Luděk Kovář

Milí sběroví přátelé.

08. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Protože náš dlouholetý odběratel starého papíru pozastavil z důvodu klesajících cen výkup sběru, nebudeme pořádat únorové kolo sběrové soutěže. Nyní hledáme jiná řešení, abychom mohli zajistit průběh dalších sběrových týdnů a dokončit tak celoroční soutěž. Dáme vám včas zprávu.
Váš sběrový tým

Prezentujeme projekty o škole

07. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V anglickém jazyce jsme narazili s páťáky na téma škola a tak jsme se rozhodli vyzkoušet si větší projekt i s prezentací před třídou. Ve skupinkách jsme vytvořili plakáty o historii a systému školy, akcích školy, budově jako takové, předmětech, učitelích, přestávkách i obědech a odpoledních kroužcích. Své projekty dnes žáci  prezentovali před třídou a vysloužili si krásný potlesk od svých spolužáků. Mám z nich velkou radost a vy se sami můžete přesvědčit v galerii, jak krásné projekty vytvořili a když třeba požádáte, myslím že vám i rádi znovu své práce odprezentují. Nemají se totiž čeho obávat, zvládli to skvěle!
Mgr. Barbora Chrenková

Literární soutěž

05. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pondělí 3. února proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků letošní Literární soutěže. Ocenění žáci si převzali diplomy i knižní odměny, ti nejlepší pak přečetli své práce. Všechny oceněné práce si můžete přečíst ve sborníku zde.
PhDr. Jitka Svobodová

Třídní schůzky

04. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky ve středu 5. února 2020.

Třídní schůzky ve třídách 1.A, 2.A a 2.B začínají v 16:30 hodin.
Ve 3., 4. a 5. třídách v 17:00 hodin.
Ve třídách 6.B, 6.C, 7.A a 7.B v 18:00 hodin.

Ve třídách 1.B, 6.A, 8.A a 8.B se z důvodu nemoci třídních učitelů třídní schůzky v tomto termínu nekonají.
O náhradním termínu budete informováni. Třídní schůzky v 9. třídách již proběhly v lednu.

Vaše FZŠ Táborská

Anglické projekty ve 4. třídě

03. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Naši čtvrťáci se seznamují s přítomným průběhovým časem  a tak nejenže už umí říci, co se zrovna děje a nebo popsat obrázek, ale dokonce napsali celý dopis z dovolené, ve kterém zvládnou popsat svoje aktivity. Přijďte se na jejich povedené pohledy podívat do třídy AJ jih.
Mgr. Barbora Chrenková

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

02. 02. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 28.1. se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích - mladší žáci (6. + 7. třída) a starší žáci (8. + 9. třída). Všichni účastníci prokázali výborné znalosti ve třech jazykových dovednostech – poslech, mluvení a ústní interakce.  Vítěz z každé kategorie bude v únoru reprezentovat naši školu v obvodním kole. Gratulujeme Jonášovi a Martinovi k vítězství a držíme pěsti v obvodním kole!

Tým cizích jazyků

Lyžaři se vrací

30. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Lyžaři právě vyráží z Krkonoš. Plánovaný příjezd ke škole je 12:30.

4.A a 5.B na lyžích

25. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třídy 4.A a 5.B v pořádku dorazily do hotelu Krakonoš.


Mgr. Luděk Kovář

Včeličky v Milánu

23. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lara s Kamčou, naše Včeličky, jely poprvé do zahraničí, aby se zúčastnily soutěže v italském Milánu. Nejprve si prohlédly úžasné milánské centrum, monumentální dóm a světoznámé oděvní značky. Zabojovaly velmi pilně, jak se na Včeličky slušní a patří a získaly 5. místo (duo pom dance). Nádherný den završily v místním aquaparku.

Mgr. Karel Červený

Vánoční pohoda ve 3.B

21. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letos probíhaly ve 3.B Vánoce nanečisto. Ve čtvrtek provoněl školu bramborový salát, který jsme si ve skupinkách vyrobili. Večer jsme doma s maminkami usmažili řízky a v pátek už chybělo jen slavnostně prostřít a pochutnat si na svátečním obědě. Po něm došlo na rozbalování dárků. Asi jsme byli opět moc hodní :))), protože dárků bylo pod stromečkem opravdu hodně! viz. fotogalerie. Děkujeme, Ježíšku!
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Zlatovláska udělala radost rodičům i seniorům

21. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách dramatické výchovy jsme nastudovali pohádku Zlatovláska. Pár dní po vánočních trzích jsme ji zahráli rodičům v divadelním sále. Podle dlouhotrvajícího potlesku se všichni diváci výborně bavili. Protože v rámci Dne školy probíhal charitativní bazar pro Dům seniorů v Michli, zahráli jsme při příležitosti předání výtěžku 7500,-Kč pohádku i babičkám a dědečkům. Měli velkou radost. Třída 4.B přidala několik vánočních písniček a my ještě novoroční přáníčka. Byla to výborná akce, kterou určitě zopakujeme!
fotogalerie
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

3.B Dostihová - podzimní ohlédnutí

20. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Podzimní projektový den jsme prožili ve stájích v Chuchli. Věnovala se nám dostihová trenérka paní Marcela Sýkorová. Sledovali jsme trénink, prošli jsme si stáje a mohli si některé koně pohladit a nakrmit. Už se těšíme na další návštěvu dostihového závodiště - v květnu si půjdeme zafandit na nedělní dostihy. A protože venku je vskutku podzimní počasí, přidáváme ve fotogalerii i naše skřítky podzimníčky.
tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Horoskop v angličtině

14. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S žáky sedmého ročníku končíme kapitolu povídání si o budoucnosti a tak jsme si téměř ke konci udělali radost a z legrace zkusili sepsat horoskopy na rok 2020. Pokud Vás zajímá, co Vaše znamení podle našich sedmáků čeká, přijďte si počíst do třídy AJ Jih. Dozvíte se, co Vás čeká v lásce, práci, zdraví i rodině a snad Vám utkví v paměti i anglický překlad Vašeho znamení.
Mgr. Barbora Chrenková

Dny otevřených dveří

08. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce budou Dny otevřených dveří v termínech 15. 1. a 11. 3. 2020 od 9 do 16 hodin. Jste srdečně zváni.
PhDr. Jitka Svobodová

Platby kroužků

07. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky budou pokračovat i ve 2. pololetí, prosíme tedy o úhradu do konce února. Na účet školy plaťte prosím jen kroužky pořádané školou, ne ty externí. Zároveň upozorňujeme, že kroužky cheerleaders a badminton se díky poskytnuté dotaci v 2. pololetí neplatí.
PhDr. Jitka Svobodová

Cheerleaders Bees vyrazil do Atén

06. 01. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees vyrazil na svoji první letošní soutěž a to do řeckých Atén. Velmi úspěšně reprezentoval naši školu a Českou republiku a vybojoval tři stříbrné medaile v soutěži Diamond cup, konkrétně 2. místo pom dance solo junior a 2. místo pom dance solo senior. A v rámci European cheer league jsme získali 2. místo duo pom dance senior a 4. místo duo hip hop senior.
Mgr. Karel Červený

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

23. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, přejeme vám veselé vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2020.
Vaše FZŠ Táborská

P.S. Ve škole se sejdeme v pondělí 6.1.2020.

Kouzlo Vánoc ve 2.B

22. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Příjemnou atmosféru jsme si začali užívat již ke konci listopadu, kdy jsme si vyráběli adventní věnce a zdobené větvičky. Poslední týden před vánočními prázdninami se v naší třídě válelo, vykrajovalo, peklo, mazalo, spojovalo, krájelo, loupalo, dochucovalo a hlavně servírovalo a ochutnávalo. Na prostřeném stole se objevily tři druhy cukroví a bramborový salát s řízkem. Zpěvem u stromečku jsme otevřeli naše rozbalování dárků. Každý měl radost. I vám přejeme mnoho radosti, štěstí a zdraví nejen o Vánocích, ale i v roce 2020.
Forogalerie
2.B, Mgr. Radka Plichtová a Mgr. Andrea Götzová

Krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí do nového roku 2020

20. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Veselé Vánoce!

20. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jak jsme pekli francouzské vánoční poleno

17. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci francouzského jazyka z 6. a 9. tříd přijali výzvu vytvořit tradiční francouzské vánoční jídlo. V pátek 13.12. jsme společně pekli “la Bûche de Noël”, tradiční roládu pocházející z Francie, jejíž kořeny sahají do 19. století. Roláda nahrazuje starobylou tradici ozdobeného polena, které na Štědrý večer hořelo v kamnech, zatímco děti zpívaly vánoční písně a poslouchaly vyprávění prarodičů. Dětí si vaření užily, naučily se některá nová francouzská slovíčka a paní asistentka Sára s nimi sdílela svou zkušenost s pečením franouzského polena.
Fotogalerie
Elie Lusaku, Sára Vidímová a francouzštináři/ky z 6. a 9. ročníku

Hodně sběru, mnoho radosti.

16. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, moc vám děkujeme za odevzdaný papír. Celkem ho bylo 3.422 kilogramů a naplnili jsme dva sběrové kontejnery. A protože šlo o předvánoční sběrový týden, odměnili jsme hned pět nejúspěšnějších tříd. Výsledky naleznete zde. Přejeme vám příjemný adventní čas.
Váš sběrový tým

Vánoce jsou za dveřmi :)

13. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Blíží se Vánoce a čas prskavek. Jednu takovou větší jsme si vyrobili dnes v chemii.

Video
Video_2
Fotogalerie
Ing. V. Vojta

Výsledky přijímací zkoušky na střední školy – jaro 2019

12. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, zde naleznete základní údaje o výsledcích našich žáků, kteří se na jaře účastnili jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitní zkouškou (včetně víceletých gymnázií), v porovnání se žáky ostatních škol v ČR. Tyto výsledky nám poskytlo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Vysvětlivky k výsledkům naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Vánoce jsou tady

10. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Tým cizích jazyků za podpory dalších kolegů se rozhodl v letošním roce na poslední dva týdny před začátkem prázdnin vytvořit v našem atriu výstavu věnovanou Vánocům. A povedlo se, máme hotovo! Pokud Vás zajímají Vánoce tak, jak se slaví nejen u nás, ale i ve Velké Británii, Americe, Německu a Francii, určitě přijměte naše srdečné pozvání ke krbu a stromečku a prohlédněte si jak žáci pod vedením učitelů připravili výstavu. Na to, co Vás čeká, se můžete podívat v galerii.
Přejeme krásné svátky!

Děti dětem

10. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme všem, kteří přispěli v rámci charitativní akce Děti dětem, kterou pořádá Úřad městské části Praha 4 pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. Stejně jako v minulých letech se nám podařilo shromáždit pěknou částku, tentokrát to bylo 6808,- Kč, za niž jsme nakoupili to, co děti v Dětském centru nejvíc potřebují – tedy plenky, přebalovací podložky, vlhčené ubrousky, dětskou výživu atd. Jsme rádi, že jsme díky Vám mohli pomoci.
PhDr. Jitka Svobodová a 6.C

Sběrová soutěž

09. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
co takhle zpříjemnit si kouzelný adventní čas sběrovou soutěží? Pokud vám to také připadá jako docela dobrý nápad, pak se na vás těšíme od úterý 10. do pátku 13. prosince vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře. A protože se jedná o předvánoční sběrový týden, bude mimořádně oceněno pět tříd, které donesou v celkovém součtu za týden nejvíce starého papíru (na jednoho žáka třídy).
Váš sběrový tým

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019

08. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení přátelé naší školy, výroční zprávu za školní rok 2018/2019 naleznete zde. Děkuji Vám za spolupráci a přeji klidný adventní čas.
PhDr. Bc. František Prokop

Interaktivní divadlo v AJ

04. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 15. a 22. listopadu jsme s žáky pátých a šestých tříd navštívili divadlo Reduta, abychom nejen shlédli představení v anglickém jazyce, ale také se do něj sami aktivně zapojili. Byly to hry Jackie and the Giant (5. tř.) a Alien Grammar Show (6. tř.). Nejen, že jsme se zdokonalili ve schopnosti tvořit různé otázky v našem oblíbeném cizím jazyce, ještě jsme se u toho stihli dost nasmát a herce jsme náležitě odměnili hlasitým potleskem.
Fotogalerie
Tomáš Košťál

Den školy

04. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí založení naší školy uskuteční ve středu 4. prosince 2019. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý – podrobně zde. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

03. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 28.11. proběhl druhý oborový den, na kterém jsme si vyzkoušeli, jak sami natáčet reportáž. Našim cílem bylo zjistit informace ohledně dne školy a vánočních trhů. V naší reportáži jsou rozhovory s mladšími žáky. Děti měly radost, že se mohly účastnit natáčení. Druhá skupina žáků se zaměřila na další z oborových dnů, konkrétně Okolo světa. Bylo to velice zábavné, ale zároveň pracné, protože některé záběry jsme museli natáčet několikrát. Reportáže se budou ještě stříhat, a proto se na ně v blízké době můžete těšit.
Členové oborového dne „Zažij záři – za svým snem jít“

Animace s Karlem Zemanem

03. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Náš listopadový oborový den byl pořádně nabitý! Poté, co jsme se podívali na film o Karlu Zemanovi, jsme vyrazili do muzea, které se zabývá jeho tvorbou. Tam jsme absolvovali komentovanou prohlídku, zahráli si hru Mezi literaturou a filmem, vyrobili lampičky z filmových pásů, vyfotili se se všemi možnými rekvizitami a ještě stihli vytvořit krátký animovaný film! Podívejte se, jak jsme si tento den užili v galerii, filmy pak ke stažení zde, zde, zde a zde.
Mgr. Barbora Chrenková

Díkůvzdání

02. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Věděli jste, že minulý týden ve čtvrtek bylo Díkůvzdání neboli Thanksgiving? Slaví se v anglofonních zemích čtvrtý čtvrtek v listopadu a je velice důležitým svátkem srovnatelným s Vánoci. V Americe se dokonce sjíždění rodiny z různých států, aby tento den trávili spolu, chystali klasickou večeři s krocanem, sledovali průvod nebo sport a dobře se vyspali na další den, kdy přichází Black Friday, tedy obrovské slevové akce. Pro mnohé ale spočívá kouzlo tohoto svátku právě v jeho názvu – vzdání díků, kdy by si měl každý člověk uvědomit, že ne vše je samozřejmost a za co vše je vděčný. V hodinách angličtiny jsme si povídali s rodilou mluvčí o tradici díkůvzdání a v učebně AJ Jih jsme v průběhu celého týdne lepili společně na tabuli papírové lístky, na které jsme psali za co jsme ve svém životě vděční. A víte, které slovo se objevilo nejčastěji? Rodina, tedy FAMILY :)
Mgr. Barbora Chrenková

Přispějte na Belušku

01. 12. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Již podruhé se několik tříd naší školy zúčastnilo vzdělávací akce organizace Beluška. Ta podporuje zaměstnávání a začleňování nevidomých do běžného života. Nevidomé paní dělal doprovod vodící pes Bela. Dozvěděli jsme se, jak se nevidomí orientují a viděli jsme výraznou pomoc Bely. Výcvik takovéhoto psa však vyjde na více jak 200 tisíc korun a ne každý postižený si ho může dovolit. I proto jsme se rozhodli v rámci Dne školy uspořádat sbírku ve prospěch této organizace. Pokud byste při návštěvě vánočních trhů rádi přispěli alespoň drobnou částkou, zapečetěnou pokladničku najdete u vchodu do školy. Děkujeme!
L. Kotoučková, tř. uč. 3.B

Den školy

29. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská,
jste srdečně zváni na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí školy koná ve středu 4. 12. 2019. Začínáme v 15 hodin tradičními Vánočními trhy, od 17 hodin bude probíhat program v divadelním sále školy. Některá představení pro rodiče se budou konat i v kmenových třídách a v tělocvičně. Žáci prvních tříd předvedou, co se od září naučili, také na Slavnostech čtení (1.A v 16 hodin, 1.B v 16,15). Program bude opravdu pestrý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

Discgolf

29. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci oborového dne si naše skupina vyzkoušela další netradiční sport, tentokrát discgolf. Setkali jsme se s několikanásobným mistrem republiky, který nám představil různé typy disků a techniky hodů. Vše jsme si také vyzkoušeli a jako bonus jsme si každý jeden disk odnesli domu. Fotky z oborového dne naleznete ve fotogalerii.

Oborové dny "Exploring UK and US"

28. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V rámci našeho oboru jsme se ve čtvrtek vydali na různá místa v centru Prahy, která  mají spojení se Spojeným Královstvím nebo Spojenými Státy. Už víme kde sídlí americký a britský velvyslanec, po kom se jmenuje hlavní nádraží a kdo to byl, kdo byl Nicolas Winton a mnoho dalšího. Počasí nám přálo a všichni jsme si oborový den užili.   
Ing. Alena Červová

Soutěž ve šplhu

27. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 27.11. se na naší škole uskutečnila soutěž ve šplhu na tyči (laně). Zúčastnilo se jí celkem 57 žáků, 15 chlapců a 42 dívek. V kategorii 1. - 3. tříd se z dívek umístila na prvním místě Marta Tučková, z chlapců pak David Šindler. V kategorii 4. - 9. třídy vyhrála z dívek Julie Kučerová, z chlapců Petr Slabý. Slavnostní vyhlášení prvních, druhých a třetích míst proběhne v nejbližších dnech. Všem zúčastněným i divákům děkuji za povzbuzování a skvělou atmosféru.
Fotogalerie
Mgr. David Brázda

Charitativní bazar

25. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Srdečně Vás zveme na vánoční charitativní bazar, který proběhne 4.12.2019  v Klubíčku od 15 do 18 hodin. Celý výtěžek z akce poputuje do domova seniorů v Michli. V bazaru najdete plno krásného oblečení pro ženy, muže i děti, nebude nouze ani o knihy a šperky. Pokud byste si z této nabídky náhodou nevybrali, můžete si zakoupit domácí sušenky nebo třeba bábovku! Na své si tak jistě přijde každý. Tak proč neudělat radost hned několikrát - dárkem pro sebe, blízké i seniory. Těšíme se na vaši návštěvu!
Tereza Pořízková - organizátorka

Den školy

21. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  Vážení rodiče a přátelé FZŠ Táborská, srdečně Vás zveme na Den školy, který se u příležitosti 113. výročí založení naší školy uskuteční ve středu 4. prosince 2019. Kromě tradičních Vánočních trhů a Slavností čtení našich prvňáčků se můžete těšit na mnohá hudební, taneční i sportovní vystoupení, která uvidíte nejen v sále, ale i v různých třídách a v tělocvičně. Program bude opravdu bohatý. Těšíme se na Vás.
FZŠ Táborská – Vaše škola s tradicí

7.A a 7.B v Planetáriu

20. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 13. listopadu navštívili žáci 7.A a 7.B planetárium ve Stromovce. Společně jsme shlédli program "Letíme na Mars" a to v anglickém jazyce. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, například, že kosmonauti poletí na Mars několik měsíců nebo, že sonda Viking 2 objevila na fotografii povrchu Marsu "tvář" a co to ve skutečnosti je.  Fotky zde.
Za tým cizích jazyků  Ing. Alena Červová

Projekty v angličtině

19. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

  V listopadu se pouštíme do nejrůznějších projektů, se čtvrtou třídou jsme tvořili věty v rozkazovacím způsobu a tak v naší třídě nyní visí nejrůznější plakáty v angličtině. které nabádají ke zdravému životnímu styly. V osmém ročníku jsme si chtěli procvičit minulý čas a tak jsme na internetu zapátrali po informacích o mládí či minulosti našich oblíbených hudebníků a sepsali vlastní  texty. Přijďte se podívat, jak se nám projekty vydařily do učebny AJ Jih.
Mgr. Barbora Chrenková

Provoz školy ve středu 6.11.2019

05. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Ve středu 6. listopadu proběhne vyučování v naší škole obvyklým způsobem. Přestože se nepřipojíme ke stávkujícím školám, neznamená to, že jsme spokojeni se stavem českého školství a s postavením pedagogů v naší společnosti. Také my vnímáme zvyšování platů pracovníků ve školství jako jednu z cest ke zvyšování kvality českých škol, k podpoře společenské prestiže naší profese a v neposlední řadě i jako motivaci pro naši práci. Jen v tomto konkrétním případě, kdy se jedná o přihození 2% navýšených prostředků na jednu či druhou hromádku, dáváme přednost tomu, proč jsme se rozhodli ve školství pracovat.
Vaše FZŠ Táborská

Halloween

01. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Součástí výuky anglického jazyka je průběžné seznamování s reáliemi a kulturou anglofonních zemí a pro potěšení mnohých jsme se věnovali právě Halloweenu! Letos si učitelé angličtiny připravili i s naší rodilou mluvčí hodiny zaměřené na slovní zásobu a třeba i poslech či diskuse na téma Halloween, hráli jsme hry, učili se slovíčka, sledovali videa, plánovali Halloweenskou party atp. Během čtvrtka měly děti možnost vyluštit kvíz a nebo zkusit Trick-or-Treating aby dostali sladkou odměnu. Děkujeme i všem dětem, které nás potěšily Halloweenským kostýmem! Fotky z jednotlivých učeben si prohlédněte zde. Těšíme se na oslavy dalších svátků!
za tým cizích jazyků, Barbora Chrenková

3.A oslavila Halloween „Vietnamským workshopem“

01. 11. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Paní, která pro nás Vietnamský workshop připravila, Vietnam velmi dobře zná, protože zde několik let žila. Během zajímavého povídání jsme měli možnost ochutnat hůlkami banánové chipsy, sledovat přípravu zeleného čaje nebo si poslechnout zvuk vietnamských žab. Dozvěděli jsme se také mnoho zajímavých informací  - například, že netopýr je motivem štěstí, banánovník je bylina, která roste zcela volně a všude, kapr je symbolem dostatku jídla, že cesta do Vietnamu trvá 18 hodin a překonáte tak vzdálenost 10000 kilometrů. Na pokračování Vietnamského workshopu v květnu se těšíme již teď.
Mgr. Martina Valentová

Projekt About Me a pozvánka na Halloween

30. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V páté třídě jsme tvořili s naší rodilou mluvčí krásné projekty o sobě, popisovali jsme co máme a nemáme rádi, psali o svých zájmech a oblíbencích. Kdo chtěl, mohl svůj projekt i prezentovat před tabulí. Všem se moc projekty povedly, podívejte se zde a zde! Na fotkách si také můžete všimnout, že se blíží Halloween, pokud přijdete během čtvrtka do učebny AJ Jih a vyluštíte kvíz, dostanete sladkou odměnu! Případně zkuste štěší s tradiční Halloweenskou koledou Trick-or-Treat u jakéhokoliv učitele angličtiny.
Barbora Chrenková

Basketbalový turnaj 2. stupně

25. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 16.10. proběhl na naší škole turnaj v basketbalu pro žáky 2. stupně. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 tříd, přičemž největší zastoupení měli žáci šestých a devátých ročníků. Atmosféra byla velmi dobrá díky velkému počtu diváků a značného nasazení všech zúčastněných hráčů. Na děleném třetím místě se umístili žáci třídy 7.B a 8.A. Ve finále spolu svedly, dle očekávání, vyrovnaný boj třídy 9.A a 9.B. Navzdory nepříznivému stavu 2:8, dokázali žáci 9.A skóre na závěr otočit a v prodloužení vyhrát celkovým výsledkem 10:8. Vítězem turnaje se tedy stala třída 9.A, která si mohla zahrát zápas s týmem učitelů. Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům a divákům za účast a budu se těšit na dalším turnaji, tentokráte ve florbalu.
Mgr. David Brázda

Táborská strašidla - soutěž

23. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Psal se rok 1909. Žáci 7.B Baumwald a Fuchs, mladí vlastenci, hodlali místo školy roznášet protirakouské letáky. Aby zakryli záškoláctví, zmocnili se třídní knihy s úmyslem ukrýt ji někde ve školním sklepení. K večeři domů nepřišli. V temnu suterénních pater zabloudili a byli napadeni strašidly, která se vyskytují v každé školní budově. Bauwalda a Fuchse již živé nikdo nikdy nespatřil. Pravděpodobně zahynuli v podzemním bludišti chodeb hrůzou a hladem. Jejich přízraky dodnes bloudí suterénem, kde soustavné vyrušují tesklivým huhláním. Vysvobodit je může odvážlivec, který jim vezme třídní knihu a zapíše do ní jejich zameškané, neomluvené hodiny. Vymyslete k jednotlivým strašidlům legendy, tzn. jméno, jak a proč straší a jak je můžeme vysvobodit. Nemusíte popsat všechna strašidla. Porota posoudí vaše nápady. Tři vítězové budou po zásluze odměněni. Příspěvky do soutěže posílejte na: taborska.strasidla@seznam.cz

My house, my castle

22. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se čtvrťáky jsme se naučili popisovat celými větami a rozšířili jsme svoji slovní zásobu nejen o místnosti v bytě či domě, ale také jejich vybavení, probrali jsme při té příležitosti i množná čísla. Vše jsme pak uplatnili v krásném projektu, kdy jsme popisovali svůj vlastní vysněný dům. Přijďte se na naše krásné projekty podívat do třídy AJ Jih a nebo se podívejte zde. Žákům se opravdu moc povedly!
Fotogalerie
Mgr. Barbora Chrenková

Oborový den Animovaný film

21. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V rámci prvního oborového dne jsme se seznámili nejen s požadavky na oborové práce a podobou samotných oborových dnů, ale rovnou jsme se začali bavit o počátcích i vývoji animace, ukazovali si názorné klipy. Ze školy jsem se přesunuli do muzea NaFilm, kde jsme se seznámili s počátky filmu, s filmovou technikou, různými vizuálními efekty, ale zkusili jsme si i dabing v ruchárně či virtuální realitu. Moc nás bavila i skupinová práce, kdy jsme vytvořili krátké animace, které můžete shlédnout zde, zde a zde. Fotky pak najdete zde. Těšíme se na další animovaný oborový den!
Mgr. Barbora Chrenková, Bc. Jiří Havel

Lyžařský kurz pro 2. stupeň

18. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
ve dnech 8. - 13. 3. 2020 se uskuteční pobyt na horách pro žáky 7. ročníku. Protože kapacita nebyla naplněna, rádi bychom tuto možnost nabídli všem žákům 2. stupně. Ubytování s plnou penzí je zajištěno v hotelu Obzor v Peci pod Sněžkou. Cena pobytu činí 7000,- a jsou v ní zahrnuty všechny výdaje spojené s pobytem (včetně pětidenního skipasu). S sebou je možné si vzít lyže i snowboard. Pokud má Vaše dítě o pobyt zájem, přihlašte ho prosím zasláním e-mailu na klara.vysohlidova@zstaborska.cz do 25. 10. 2019.
Do 11. 11. 2019 je potřeba uhradit zálohu 3000,- (či celou částku 7000,-). Doplatek 4000,- je pak nutné uhradit do 20. 1. 2020.
Číslo účtu školy: 47936041/0100
Variabilní symbol: 2019236
Klára Vyšohlídová

Drakiáda

17. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 11. října odpoledne si žáci v družině uspořádali v Centrálním parku Na Pankráci drakiádu a pozvali i celou školu. Děti vám vzkazují, že: „Byla nádherná, boží a moc jsme si to užili. Byla zajímavá a hezká. Přišlo hodně lidí a kamarádů včetně naší paní učitelky. Zastavovali se i kolemjdoucí, kteří se přidávali k nám. Sami jsme si draky vyráběli a bylo potřeba otevřít v parku i servis na opravování draků. Děkujeme, že jste si to přečetli a udělali si na nás čas. To je už asi všechno… Na shledanou ! Čau a pusu. 2.B.“ Za sebe bych ráda ještě poděkovala mamince paní Tůmové a mamince paní Veselé za pomoc. Děkuji i svým dětem v družině za krásnou týmovou práci a nadšení pro věc.
Tamara Klofandová

Klubíčko

16. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 18. 10. bude Klubíčko z provozních důvodů zavřené.
PhDr. Jitka Svobodová

Hurá na letiště

13. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Fanoušci letadel a letového provozu si během prvního oborového dne přišli skutečně na své. S oborem Okolo světa jsme se totiž vydali do areálu neveřejných prostor Letiště Václava Havla. Díky exkurzi jme měli možnost vidět a blíže pochopit provoz na ploše i jedinečnou záchrannou techniku. Dostali jsme se do blízkosti „ranveje“, kde jsme sledovali vzlety a přílety, zhlédli jsme odbavení letadel před startem i po přistání či jejich navádění na stání. Dále jsme díky průvodkyni mohli blíže poznat registrační značení letadel a v neposlední řadě jsme spatřili různé typy letadel včetně vládních speciálů a malých soukromých tryskáčů. Exkurze předčila mnohá naše očekávání a plni zážitků jsme se vraceli zpět do školy.
Fotogalerie
Klára Podlahová & Elie Lusaku

Pozvání pro rodiče i veřejnost

11. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme vás na dvě výstavy, které se právě v tomto období konají v naší základní škole. Jedna se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně autismu, druhá je věnovaná výročí 17. listopadu. Pokud máte zájem dozvědět se o kterémkoli tématu více, přijďte do školy vchodem přes šatny. Tam se zapište do knihy návštěv. Výstavy najdete v atriu mezi přízemím a prvním patrem a na chodbě ve druhém patře. Až budete přes šatny odcházet, nezapomeňte se v knize návštěv opět odepsat.
Příjemný zážitek přeje
FZŠ Táborská

Sběr je tady.

11. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, s novým školním rokem opět začíná celoroční sběrová soutěž. Nosit starý papír můžete od úterý 8. října do pátku 11. října, vždy ráno mezi půl osmou a osmou hodinou. Tak na viděnou na školním dvoře.
Váš sběrový tým

2.A i 2.B v Krokodýlí zoo

10. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Projektový den jsme strávili v Krokodýlí zoo, kde jsme kromě krokodýlů viděli také želvy a hady. Z videí a povídání pana průvodce jsme se dozvěděli více o životě krokodýlů - jak přežili, čím se živí, jak loví a kdo jsou jejich predátoři. V zoo jsme se pak mohli seznámit například s krokodýlem Kačenkou nebo si pohladit krajtu královskou.
Fotogalerie
Mgr. Radka Plichtová a Mgr. Štěpán Ročák

Vesmír nejen kolem 5.A a 5.B

04. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

O projektovém dnu jsme se s třídami 5. A a 5. B vypravili do planetária na pořad "Vesmír kolem nás". Nejprve jsme měli čas prohlédnout si výstavu k výročí 50. let od přistání Apolla 11 na Měsíci. Poté se už všichni usadili v promítacím sále a nechali jsme se vtáhnout do tajů vesmírného nekonečna kolem nás. Cestovali jsme mezi planetami sluneční soustavy a proplouvali jsme mezi jednotlivými souhvězdími, která můžeme na obloze spatřit. Z planetária jsme odjížděli obohaceni nejen o nové poznatky, ale i o pár zajímavých suvenýrů.
Fotogalerie
Mgr. Veronika Boušková a Mgr. Luděk Kovář

Kroužek Herecká improvizace

03. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Podařilo se najít další zájemce, takže kroužek bude otevřen - tedy ve středu od 14 do 15 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Legoland

03. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola pravidelně jezdí každý rok do Legolandu. V pátek jsme si to tam moc užili. Není nic, co by se nám tam nelíbilo. Nejlepší atrakce jsou horská dráha, hrníčky, drak. Těšíme se, až pojedeme příště.
Áďa, Barča a Róza 4.A

Za pověstmi do knihovny Na Veselí

02. 10. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 3.A strávila projektový den v knihovně Na Veselí, kde byl pro nás připravený program na téma „Pověsti“. S paní knihovnicí jsme si povídali o pověstech českých, pražských i řeckých, o Bivoji, Libuši i doktoru Faustovi. Na závěr programu jsme si mohli knihovnu celou prohlédnout, zapůjčit si domů knihy a ti, kteří v knihovně nebyli dosud zapsaní, si odnesli alespoň přihlášku.
Mgr. Martina Valentová

Kroužek Vaření

30. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kroužek Vaření začíná až příští týden - tj. v úterý 8. 10. 2019.
PhDr. Jitka Svobodová

7.B na bowlingu

29. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Jak nejlépe utužovat třídní kolektiv? Společnými akcemi přece. Žáci a žákyně 7. B tráví spolu čas nejen ve škole, v lavicích, ale i mimo ně. Proto jsme se rozhodli vyrazit do Strašnic na bowling. Rozdělili jsme se do týmů a zahráli jsme si opravdu perfektně. Vynikající bylo, že si děti během hry navzájem fandily a podporovaly se. Již se těšíme na další společné akce.
Mgr. Karel Červený

Kroužky začínají

27. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Je tady říjen a s ním i kroužky. Většina z nich začíná od 1. 10., s výjimkou Sokola- basketbalové přípravky, která startuje už od pondělka. Některé kroužky se bohužel nepodařilo naplnit, nebude se realizovat Sparťanská fotbalová přípravka a prozatím Ruština a Herecká improvizace. U těchto dvou kroužků by stačilo, kdyby se přihlásili tři další zájemci, a mohli bychom je otevřít.
PhDr. Jitka Svobodová

Táborská v Legolandu

27. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Štěpán, Jana a ostatní učitelé a žáci dorazili v pořádku do Legolandu!
Příprava občerstvení ve 3.B

23. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Při zářijovém světě práce jsme si opravdu pochutnali. Připravovali jsme studené občerstvení. Domácími pomazánkami přispěly maminky a přidaly i recepty. Moc děkujeme! My jsme nazdobili pečivo a vše jsme hezky prostřeli. Po deseti pomazánkách a jedné domácí paštice se jen zaprášilo. Každý si domů odnášel několik nových receptů, které může sám vyzkoušet. I vy se můžete inspirovat. Dobrou chuť! Více ve fotogalerii.
tř. uč. L. Kotoučková

Streetdance, moderní balet - změna

20. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na přání rodičů nově otvíráme Street dance 1 ve čtvrtek od 14.40- 15.30. Moderní balet 1 bude sloučen s baletem 2 v čase 15.45- 16.35 taktéž ve čtvrtek. Noví zájemci se mohou přihlašovat na mail: tancery@seznam.cz
PhDr. Jitka Svobodová, Alexandra Kallusová

2.A V INDII

18. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída se seznámila s indickou kulturou a kuchyní a přitom jsme neopustili naše hlavní město. Navštívili jsme totiž indickou kuchyni, kde pracuje tatínek našeho spolužáka. Ochutnali jsme mangový džus, tradiční indický pokrm kari s různými druhy masa a rýží, opečené brambory a další pochoutky. Na fotografiích jsme si mohli prohlédnout, jak život v Indii vypadá. Poznávání jiných částí světa nás moc baví!
Fotogalerie.
Mgr. Štěpán Ročák, Mgr. Amálie Kořánová

Judo - ukázková hodina

18. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zveme Vás na otevřenou ukázkovou hodinu judo kroužku. Už zítra 19. 9. ve 14:00 v tělocvičně ZŠ Táborská. Na judo kroužcích klademe maximální důraz na profesionalitu trenérů a pestrost tréninků. Školní judo kroužky mají za cíl všeobecný pohybový rozvoj a osvojení duchovních zásad a principů juda.
Jan Ječmínek, trenér

Úhrada stravného + čipy

17. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V souvislosti s množícími se případy pozdního placení obědů u dětí upozorňujeme rodiče, že pokud strávník nebude mít včas uhrazené stravné není možné, aby dostal plnohodnotný oběd. Strávníkovi bude poskytnuta pouze polévka. Není možné vydat oběd bez řádného zaplacení. Zároveň připomínáme, že strávník je povinen nosit čip, na který si oběd v jídelně vyzvedává. Po opakovaném neprokázání čipem nebude oběd strávníkovi vydán.
J. Uhlíková, vedoucí ŠJ

Zájezd do Anglie

16. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V letošním školním roce se opět chceme podívat do Anglie, tentokrát na jih a bez Londýna – budeme mít tak spoustu času na prozkoumání pobřeží. Termín je 26.4.- 1.5.2020 a cena 8100 kč zájezd, 75GBP na vstupy a doporučené kapesné 10 GBP na den. Čeká nás cesta autobusem, přejez kanálu La Manche, tři noci v hostitelských rodinách s jídlem ve formě balíčku, v ceně je i průvodce a komplexní cestovní pojištění. Navštívíme Oxford, Salisbury, Stonehenge, Jurské pobřeží, Beaulieu a Brighton. Rodiče mohou své děti na zájezd přihlásit do 27. září a to zprávou na email barbora.chrenkova@zstaborska.cz
Těšíme se!

Řecký den

13. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Sedmé ročníky si minulý týden vyzkoušely netradiční výuku dějepisu a českého jazyka. Na den si všichni oblékli tógy a uvili věnce na hlavu. Vyzkoušeli si řecké olympijské hry, zahráli divadlo a nakonec společně hodovali. Jak jim to slušelo, se podívejte ve fotogalerii.
Za všechny zúčastněné,
Klára Vyšohlídová

Třídní schůzky 6.C - změna času

09. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídní schůzky třídy 6.C dne 11. 9. budou výjimečně už od 17 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

5.B v IQportu

05. 09. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 5.B se na začátku roku vydala vzdělávat zážitkem. V IQportu jsme si vyzkoušeli něco málo z různých vědních i technických oborů, procvičili jsme své smysly, znalosti i dovednosti. Nejlepší na tom všem bylo, že jsme si vše objevovali, zkoušeli a učili se tak zážitkem. Nakonec jsme si dali svačinu na sluníčku na palubě lodi a mohli jsme se vrátit do školy.

Fotogalerie

Mgr. Luděk Kovář

Nový školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019.

30. 08. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

A jak bude vše probíhat?
8:30 – 10.00 1. třídy
7:20 - 9:55 9.A + 9.B
8:15 - 9:55 2. - 8. ročník
Naše prvňáčky přivítáme na hřišti v 8:30 hod (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně školy). Informace pro rodiče prvňáčků poskytnou třídní učitelé v 10 hodin na třídních schůzkách. Po dobu schůzek bude o všechny prvňáčky postaráno ve školní družině.
Třídní schůzky v 1. třídách proběhnou v pondělí 2. 9. – v 10 hodin.
Třídní schůzka ve třídě 3.A a 5.C proběhne v pondělí 2. 9. v 17 hodin.
Třídní schůzky ve 2. – 9. ročníku se uskuteční ve středu 11. září 2019 v těchto časech.: 2. ročník od 16:30 hodin; 3.B, 4. ročník, 5.A, 5.B 17:00 hodin; 6. – 9. ročník od 18:00 hodin.
Třídní schůzky probíhají v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Výuka 3. - 4. 9. probíhá (třídní učitelé jsou ve svých třídách):
1.A, 1.B - 8:15 - 9:55, družina od 10:00
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55
6.A, 6.B, 6.C - 8:15 - 12:50
7.A, 7.B - 8:15 - 12:35
8.A, 8.B - 8:15 - 12:25
9.A, 9.B - 8:15 - 11:55

Výuka 5. - 6. 9. probíhá :
1.A, 1.B - 8:15 - 11:00, družina od 11:00 (5.9.); 8:15 - 11:55 (6.9.)
2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C - 8:15 - 11:55 (oba dny)
2. stupeň - dle rozvrhu nebo dle pokynů k akci třídy. )
Školní družina uvítá žáky 2. 9. od 10:00 do 17:30, od 3. 9. od 6:30 – 8:00 a od konce vyučování tříd do 17:30.
Těšíme se na setkání v novém školním roce 2019/20
FZŠ Táborská

Školní jídelna

26. 08. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Výdej obědů 2.9. – 3.9. 2019 bude probíhat od 11.00 – 13.00 hod. Výdej obědů pro cizí strávníky bude probíhat od 4.9. 2019. Výdej obědů od 4.9. 2019 je již v klasickém režimu. Za celý kolektiv školní jídelny přeji krásné zahájení nového školního roku.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

Ples devítek

29. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Náš ples v roce 2019 být úžasný a plný zážitků. Obě třídy se spojily a utvořily partu, kterou už ani nové školy nerozdělí. I když se naše cesty v následující době rozdělí, jsem si jistá, že se opět brzy shledáme. Nejen osmáci udělali neskutečný kus práce a všichni jsme byli dojatí. Škola se s námi rozloučila se vším všudy velkolepým způsobem.
Fotogalerie
Vláďa Havlíčková, 9.A

Slavnostní ohňostroj 27. 6. 2019!

27. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy, přijměte pozvání na tradiční slavnostní ohňostroj konaný u příležitosti absolventského plesu žáků 9. ročníku. Ohňostroj startuje ve čtvrtek 27. 6. 2019 ve 21,50 hodin v parku před školou. Přejeme příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Co se dělo v 2.B

26. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 2.B se pořád něco děje. Rádi chodíme např. do Národní galerie na výtvarné dílny. Také si občas něco ukuchtíme. Po vánočním bramborovém salátu to byl nedávno salát ovocný. Povedl se všem skupinkám a  byla to fakt dobrota! Hodiny matematiky jsme si zpestřili programováním robotických včelek. Ale nejvíc zábavy jsme si užili v zábavním parku Toboga na Zličíně. Posuďte sami v naší fotogalerii.
PhDr. L. Kotoučková

2.A a 2.B na Lesance v Krušných horách

26. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školu v přírodě jsme strávili na chatě Lesanka v Mariánské v Krušných horách.Hned druhý den jsme dostali dopis od víly Fantazie, že zlá Temnota začarovala všechny pohádky. Víla nás kouzlem změnila na barevné skřítky a požádala nás o pomoc. Občas jsme u chaty, na louce nebo v lese zahlédli nejen vílu, ale i černou Temnotu. Podařilo se nám zachránit několik pohádek a Temnotu jsme porazili. Počasí nám přálo, a tak jsme se vykoupali v bazénu, jeli jsme autobusem na celodenní výlet na hrad Loket a do Karlových Varů, dělali jsme táborák, jezdili na koloběžkách a sportovali. Svou odvahu jsme prokázali při cestě nočním pohádkovým lesem. Na závěr jsme si užili nejen karneval, ale pochutnali jsme si i na slavnostních zmrzlinových pohárech. Na Lesance bylo fajn viz. fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková, Mgr. Z. Kočková

Rozdělení prvňáčků do tříd pro školní rok 2019/20

25. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, informace o rozdělení našich budoucích prvňáčků naleznete ZDE. Z důvodu ochrany osobních údajů je soubor chráněn heslem, které jste se dozvěděli na společném červnovém setkání. Přejeme všem příjemné prázdniny a 2. září v 8, 30 hodin se už moc těšíme u nás na viděnou!
FZŠ Táborská

Pobyt v Deštném v Orlických horách

24. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu 17.-23. června se třída 9.B zúčastnila pobytu v Deštném v Orlických horách. Mohli jsme se zde kochat krásnou přírodou a zároveň jsme nepřišli o náš komfort. Byli jsme příjemně překvapeni prostory a vybaveností naší chaty. V letošním roce jsme se totiž rozhodli ubytovat se na vlastní pěst,  a tak  jsme měli celou chatu ve vlastních rukou. Sami jsme si připravovali snídaně i večeře, které nám chutnaly více než obědy v hospodě. Nechyběla zde ani zábava, zahráli jsme si bowling, rovněž  počasí nám velmi přálo, a tak jsme si užili i míčové hry na sportovním hřišti. Ti odvážnější z nás navštívili také lanový park v korunách stromů, který všichni úspěšně zdolali. Ve zbylých volných chvílích jsme se  díky dobrému kolektivu nenudili, znovu jsme propadli hraní karet a ohranému městečku Palermu. Na závěr školy v přírodě jsme si užili také grilování na terase se spoustou dobrého jídla. Škola v přírodě nám bohužel rychle utekla a stejně tak uteklo i devět let na této škole a my se s ní brzy budeme muset definitivně rozloučit. Je před námi poslední týden a my doufáme, že si ho užijeme stejně jako tento pobyt. Těšíme se na všechny, kdo dorazí na ples a přejeme všem krásné prázdniny!
9.B Tereza Schützová

Osmáci v Krkonoších

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žáci 8. tříd dorazili ho Sporthotelu Švýcarská bouda ve Špindlerově Mlýnu v pořádku.
za tým pedagogů Mgr. Miroslav Hricz

Jizerské hory se hlásí

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 1.A a 3.A dorazili do Josefova Dolu, popadli plyšáky a vzali rozhlednu Slovanka útokem. Zítra se chystáme na přehradu, doufáme, že nám bude přát počasí.
Mgr. Jana Kotrbatá

5.A a 9.A na švp

17. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 5.A a 9.A dorazily v pořádku do Pece pod Sněžkou.
PhDr. Bc. František Prokop

4.AB na švp

16. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Třídy 4.A a 4.B dorazily v pořádku na školu v přírodě.
Mgr. Luděk Kovář

Milí sběroví přátelé

16. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děkujeme vám za všechen starý papír, který jste přinesli během posledního sběrového týdne. Naplnili jsem opět dva kontejnery a některé třídy se tentokrát skutečně překonaly. Výsledky 5. sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

2.AB na švp

15. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

2.A i B dorazila na chatu Lesanku v pořádku.Mgr. Zuzana Kočková

Městečko

12. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na středu 5. 6. si žáci šestých ročníků pod vedením učitelů angličtiny připravili pro své mladší kamarády akci nazvanou Městečko. A nebylo to Městečko ledajaké, bylo to Městečko anglické. Třeťáci se tak mnohdy poprvé ocitli na místě, kde se česky prostě nedomluvili. Připravena byla spousta atrakcí, jako obchody, kino či kavárna. K tomu nám hráli pouliční umělci a na vše dohlížel příslušník policejního sboru. Na všech stanovištích bylo možné za obdržené libry zakoupit nějaké (více či méně imaginární) zboží či zážitek, a komu došly peníze, neměl jinou možnost, než si najít práci... Akce se moc povedla, a tak už se těšíme na další ročník.
Fotogalerie
Za tým AJ s pozdravem Jiří Havel

3.B a 3.C v Dolní Čermné

10. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Hlásíme, že jsme v pořádku dorazili na školu v přírodě. Těšíme se, jak si celý týden užijeme.
3.B + 3.C

Milí sběroví přátelé

10. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Tak jako se kvapem blíží konec školního roku, blíží se také konec naší celoroční sběrové soutěže. Poslední sběrový týden, kdy můžete zamíchat pořadím a vyhoupnout se se svou třídou na stupně vítězů, začíná právě nyní. Budeme se na vás těšit od úterý 11.6. do pátku 14.6. vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní.
Váš sběrový tým

1.B na Švp

09. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skřítkové dorazili na školu v přírodě bez problémů. Již jsme ubytovaní, po první vycházce a těšíme se na další dobrodružství.
Radka Plichtová

Čokoládová tretra letos i s Táborskou

07. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Běhat umí každý, hýbat se nás baví! A tak jsme se rozhodli zúčastnit se běžeckého závodu pro děti do 11 let. Školní kolo jsme zaběhli již začátkem dubna a v červnu jsme se vydali čelit běžcům z různých pražských škol. Byla to pro nás velká zkušenost. Obdrželi jsme svoje startovní čísla, startovali jsme na výstřel, běželi jsme na velkém stadionu ve dráhách, čas nám měřila časomíra. Všichni jsme do běhu dali maximum. Při pádu jsme se zvedli a doběhli do cíle. Kromě běhu jsme měli možnost vyzkoušet si další disciplíny a hry. Na foto z Čokoládové tretry se podívejte zde. Sportu zdar!
Mgr. G. Vlková, PhDr. L. Kotoučková

Třetí oko na konferenci školních parlamentů

05. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj, ozýváme se znovu ze Třetího oka. Ve čtvrtek 23.5. jsme jeli do základní školy Chýně, kde se konala konference školních parlamentů. Celou tuto akci pořádal parlament Parťáci, který je právě ze školy v Chýni. Sešlo se zde asi dvacet parlamentů. Byli jsme rozděleni do šesti skupin, ve kterých jsme se střídali na různých aktivitách. Nejvíc nás bavila hra tichá pošta, ve které jsme byli poučeni, abychom si důležité informace zapisovali. Dostali jsme tam oběd a podívali jsme se na projekty pořádané právě Parťákama. Nakonec jsme dostali možnost prezentovat náš parlament Třetí oko a projekty v tomto roce. S novou inspirací jsme se vrátili domů.                  
Vaše Třetí oko

5.B na ŠVP

03. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

5.B dorazila v pořádku na Prezidentskou chatu.

Street art a graffiti – Umění zdar!

03. 06. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pátý oborový den byl zaměřen na street art a graffiti. Celým dnem nás provázel umělec Juraj Ďuriš. Nejdříve nám představil co je graffiti a street art, jak vzniklo a jeho stručnou historii. V podstatě šlo o to, že graffiti je podpis či jakýkoliv nápis a street art jsou ostatní „malby“. Nejdříve se spreje používaly na podpisy writerů a vyznačování území různých gangů. Dnes je grafitti a street art více umělecká záležitost. My jsme si nejdříve ve škole navrhli, co budeme tvořit. Já jsem navrhl takovou sovu. Poté jsme vyrazili na tramvaj do Modřan na legální zeď. Tam jsme dostali krátké instrukce, jak se používá sprej a jakou trysku použít na co. Pak každý začal tvořit podle vlastního návrhu. Navzájem jsme si půjčovali spreje, protože nebylo dostatek odstínů pro každého. Byl to nejlepší oborový den. Už od začátku roku jsem se na něj těšil. Asi si vyzkouším navrhnout a vytvořit ještě něco. Bylo to hrozně skvělé a zajímavé. Škoda, že to nebyly dva dny.
Fotogalerie
Jáchym Tuček, 6.A

Kroužky končí, ale už teď se můžete těšit na ty další

30. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a milí žáci,
s koncem měsíce května končí kroužky Klubu volného času při ZŠ Táborská. V červnu budou probíhat jen náhrady za odpadlé kroužky – dle pokynů jednotlivých lektorů. Nabídku kroužků na příští školní rok dostanete první školní den, tedy 2. září.
PhDr. Jitka Svobodová

Domácí úkoly v chemii

29. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Domácí úkoly v chemii máme rádi. Jsou totiž dobrovolné a baví nás. Někdy nevyjdou úplně podle našich představ, ale to vůbec nevadí :) Podívejte se, jak se nám tentokrát dařilo indikovat pH pomocí červeného zelí.
Video1, Video2.
Majda K., Verča K. 8.B

Jarní slavnosti - Rodinný tým

28. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
jako každý rok se při Jarních slavnostech uskuteční tzv. Rodinný tým. Tentokrát na téma "Únikovka". Svoji účast prosím nahlaste e-mailem (petra.machalova@seznam.cz) i s prioritním časem.
Tým Únikovky

Tentokrát Paseky nad Jizerou

26. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 4.C letos strávila školu v přírodě v krásném prostředí Krkonoš v Pasekách nad Jizerou, kde jsme navštívili Krkonošské muzeum Památník zapadlých vlastenců.  Cílem cesty do Vysokého nad Jizerou bylo Vlastivědné muzeum a cukrárna s opravdu výbornými dortíky a jinými sladkostmi. Podnikli jsme také výstup k rozhledně Štěpánka a cestou jsme potkali mloka a slepýše. Celkem jsme nachodili  27 km. Odpoledne jsme hráli vybíjenou, kriket, badminton, opékali jsme chléb a maršmelouny, vyráběli jsme totemy a sádrové odlitky. Nezapomněli jsme ani na české hokejisty a alespoň chvíli jsme sledovali jejich utkání s Německem.
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Jarní slavnosti

24. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, žáci a přátelé školy,
srdečně Vás zveme na naši již tradiční akci - Jarní slavnosti, které se letos uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 14.00 na školním dvoře. Přijďte si užít odpoledne plné sportu, her a výtvarných aktivit! Můžete se zúčastnit malování na obličej, zahrát si deskové hry, vyrábět obrázky, vyzkoušet si rovnováhu při chůzi na slackline, zapřemýšlet si v dílničce science, poslechnout si školní sbor Táboráček, podívat se na vystoupení tanečního kroužku....
Celé slavnostní odpoledne zakončíme posezením u ohně s buřty a zpěvem. Velmi rádi uvítáme i naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče! Přijďte nasát atmosféru Táborské už teď! Upozornění – vstup bude pouze z Táborské ulice, zadní brána bude zavřená. Kroužky v tento den nebudou.

Slavností otevření Klidové zóny

23. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 15.5. v 17 hodin jsme za přítomnosti dětí, rodičů a vedení školy slavnostně otevřeli k užívání prostor v podkroví školy, který jsme nazvali Klidová zóna. Během setkání jsme zavzpomínali na letošní práci Třetího oka, zhlédli videa o dokončených projektech a prohlédli si fotky z jednotlivých akcí. Aby to byla kolaudace se vším všudy, po slavnostním přestřižení pásky nás čekal bohatý raut, který připravily děti. Někteří ze zúčastněných se v Klidové zóně zabydleli až tak, že se jim ani ve 20 hodin ještě nechtělo domů. Z celého odpoledne jsme měli velikou radost. Všem přejeme příjemné chvíle v Klidové zóně.
Fotogalerie
Vaše Třetí oko

Anglická literární soutěž

21. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole probíhá literární soutěž nejen v českém jazyce, ale dokonce i v jazyce anglickém. Naši žáci jsou rozděleni do kategorií podle věku a vybírají si téma své práce ze tří nabízených v každé kategorii, letos to byla témata jako například má oblíbená kniha a film nebo adaptace, mé ideální prázdniny, popis nového objeveného světa, velká chyba nebo stroj času. Byli jsme mile potěšeni úrovní prací, které naši žáci odevzdávali a tleskáme jejich nápaditosti. Samozřejmě nebylo lehké vybrat nejlepší práce, ale nakonec jsme se shodli na pořadí a vyhlásili ve třech kategorích první tři místa. V letošním roce jsme navíc zajistili odměny přímo z Anglie (například anglické knihy pro vítěze) a doufáme, že oceněné potěšily. Tímto ještě jednou děkujeme zúčastněným a těšíme se na další ročník!
za tým AJ, Mgr. Barbora Doležalová

4.C na švp

20. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

4.C dorazila na školu v přírodě v pořádku.
Mgr. Martina Valentová

Květnové projekty v angličtině

20. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Na prvním stupni se snažíme často v různých projektech zúročit to, co jsme se naučili. Máme teď ve třídě tedy krásné projekty třeťáků a čtvrťáků, kteří podle svých dovedností popisovali nejrůznější zvířata, a páťaků, kteří využili dovednost popsat osoby k vytvoření plakátů s hledanými zločinci a malé knížečky o svých fiktivních šílených rodinách. Podívejte se v galerii nebo se za námi přijďte podívat do učebny AJ Jih.
Mgr. Barbora Doležalová

Soutěž s kalendářem

17. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Nejzazší lhůta k odeslání řešení soutěže "Poznej v kalendariu významné osmičkové události" se prodlužuje do 30. května 2019.
Mgr. Robert Tippman

Okresní kolo soutěže OVOV

17. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dne 29.4. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola soutěže OVOV. Ve vysoké konkurenci  škol zaměřených na tělesnou výchovu jsme se umístili na krásném desátém místě a ani v jednotlivcích se naši žáci neztratili. Děkuji všem za účast a těším se někdy příště.
Fotogalerie.
Mgr. David Brázda

Poznáváme perly krásné Anglie

14. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přelom dubna a května téměř tři desítky žáků z druhého stupně strávily poznáváním Londýna a jeho okolí. Volná místa v autobuse doplnili teď již naši kamarádi z Vejprnic a mohli jsme vyrazit vstříc dobrodružství. Cestou jsme projeli Německem, Belgií, Francií, ve které jsme se nalodili na trajekt. Ve Velké Británii nás čekal skutečně nabitý program, na který jsme se všichni neskutečně těšili. První i poslední den ... celý článek. Všichni máme mnoho krásných zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Sami se přesvědčte v galerii.
Mgr. Barbora Doležalová a Mgr. Gabriela Vlková

Jarní turnaj kouzelnických kolejí

13. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na začátku jara se kouzelnické koleje 4. ročníků rozhodly uspořádat další klání, tentokrát výtvarné. Téma bylo příhodné, vytvořit jarní strom. Všechny koleje se nejprve pečlivě věnovaly vymýšlení projektu, následovala realizace a výsledný efekt zdobí naší školu do teď. Rozhodnout o nejpovedenějším jarním stromu nám pomohli žáci a pracovníci školy. Děkujeme.
Fotogalerie

Mgr. V. Boušková, Mgr. L. Kovář, Mgr. M. Valentová

3.C jsou horolezci

07. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída se dlouho těšila na slíbené lezení na umělé stěně ve Vysočanech. Jmenuje se to tam Bigwall a je to tam opravdu velké. Měli jsme horolezecký výcvik s instruktory lezení. Byli moc hodní a prima. Uměli také skvělé hry. Nejvíc se všem líbila týmová hra Souboj dvojic se šátkem. Všichni jsme lezli několikrát na stěnu až nahoru. A co pak o tom napsali někteří z nás: V pátek jsem překonal svůj strach. Lezl jsem dvakrát 6.a obtížnost a zvládl jsem to…Vylezla jsem nahoru a měla skvělý pocit.. Nelíbila se mi ta výška, moc jsem se bála, ale nakonec to bylo super…Těch barevných chytů bylo hodně a strašně mě lákaly nahoru… Bylo to prima a škoda, že to skončilo. Těšíme se, že se tam zase brzy vrátíme.
Žáci 3.C

Ředitelské volno

02. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí žáci, vážení rodiče,
v návaznosti na květnové státní svátky jsem se rozhodl využít zákonné možnosti a vyhlásit na čtvrtek 9. a pátek 10. května z provozních důvodů volno ředitele školy. Školní jídelna a školní družina budou ve dnech ředitelského volna uzavřeny. Věřím, že tento den využijete k aktivnímu odpočinku.
Děkuji za spolupráci.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Další turnaj kouzelnických kolejí

01. 05. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Kouzelnické koleje 4. ročníků se tentokrát utkaly v „přírodovlastivědném“ turnaji. Lámaly si hlavu nad tím, co je mapa, jaký tvar hnízda má vlaštovka, zda je rotunda na hoře Říp postavena v románském, gotickém nebo barokním slohu. Celkem se potýkaly s 30 takovými otázkami. Výsledky kolejí se lišily opravdu jen o jednotlivé body! Doufejme, že jim nějaká energie zbyla i na další zápolení. A čeho se bude týkat? Sledujte webové stránky školy a nechte se překvapit….
Mgr. M. Valentová, Mgr. V. Boušková, Mgr. L. Kovář

3.A a páteční LEGO robotika

30. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Možná jste si všimli, že v nabídce kroužků pro letošní školní rok je i robotický kroužek. A protože pár dětí z naší třídy moc baví, rozhodli jsme se s panem A. Prokopem připravit několik Lego projektů pro celou třídu. První setkání bylo v pátek 26.4. a představte si, že jsme strávili 3 hodiny stavěním z Lega. To stavění však nebylo ledajaké, naším úkolem bylo postavit takové autíčko, které dojede co nejdál, jeho dráha bude co nejpřímější a samozřejmě se bral ohled i na estetickou stránku. Jednotlivé stáje se předháněly v tom, jakou konstrukci a prvky zařadit, aby právě jejich vůz dojel co nejdál. To, jak jsme objevovali fyziku přímo vlastníma rukama bylo skvělé. Už teď se těšíme na další projekt. Navíc jsme nadchli i žáky 8. tříd, kteří si už také Lego robotiku do výuky domluvili. Takže Legu zdar a děkujeme! Fotografie zde.
Mgr. Jana Kotrbatá

Kroužky angličtina a sportovky

27. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu od 29.4. do 3.5. nebudou kroužky Angličtina pro 1. ročník, Angličtina pro 2. ročník, Sportovní příprava z důvodu absence učitelky. Hodiny budou nahrazeny v červnu.
Gabriela Vlková

Okna vesmíru dokořán

25. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Oborový den „Okna vesmíru dokořán“ byl plný překvapení. Potkal jsem se s astronautem Andrewem Feustlem a poslal zprávu na vesmírnou stanici ISS. Ale začnu od začátku … celý článek.
Jan Florian

Zahraniční návštěva

25. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve středu 24. 4. navštívil naší školu mezinárodní poradce v oblasti vzdělávání Lambrecht Spijkerboer z Holandska. Byl se podívat na hodiny matematiky ve třídách 6.A, 6.B a 7.A. Své dojmy shrnuje v této zprávě (v angličtině). Ve zprávě zmiňuje především nadšení z pěkné atmosféry ve třídách, přítomnost kooperativního učení, spolupráci žáků při řešení úkolů a ochotu pomoci si navzájem. Svou návštěvu zakončil slovy: „Jsem rád, že jsem viděl, že jsou země, kde jsou hodiny o hodně lepší, než u nás v Holandsku.“
Klára Vernerová

V pátek to vypukne!!!

24. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé školy,
chtěly bychom vám za Třetí oko poděkovat za vaši úžasnou spolupráci na projektu Klidová zóna. Podařilo se nám díky vám v krátkém časem shromáždit skoro všechno vybavení a knihy, a proto se můžeme tento pátek 26. 4. odpoledne pustit společně s dětmi do malování, montování a celkového zútulnění prostoru. Bude to výzva, ale všichni se na to těšíme. Pokud máte již doma zarezervované vybavení, prosíme o doručení během tohoto či příštího týdne do školy. Za již doručené věci moc děkujeme.
Táňa Vítková, Jana Kotrbatá a Klára Podlahová

Informace o focení tříd

24. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 26. 4. 2019 proběhne focení tříd. Cena fotografie třídy je 35,- Kč, skupinky 25,- Kč. Platby prosíme předem. Vyučování začíná až v 8,30, šatna je otevřena od 8,15.
PhDr. Jitka Svobodová

Zpívá celá čtyřka

23. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 16. 4. se v ZŠ Křesomyslova konala pěvecká soutěž Zpívá celá čtyřka. Žákyně naší školy Stella, Lucie a Carolina se soutěže zúčastnily a všechny dívky byly velmi úspěšné. Vystoupení dalších soutěžících byla velmi inspirativní a těšíme se na další ročníky soutěže.
Mgr. Květa Vostruhová

Hurá do školy se blíží

19. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme rodičům přihlášených žáků, že od příštího týdne zahajujeme program pro předškoláky Hurá do školy.

Středa 24. 4. 13,30 – 14,30 Mgr. Květa Vostruhová
Čtvrtek 25. 4. 15,30 – 16,30 PhDr. Jitka Svobodová

Prosím, dejte dětem s sebou přezutí a pastelky.
Těšíme se! FŽS Táborská

Výsledky zápisu do prvních tříd

18. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
 PhDr. Jitka Svobodová

Informace ze školní jídelny

17. 04. 2019 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku (na platby nám zbývají dva měsíce), chtěla bych Vás touto cestou požádat, aby jste sledovali konta stravného Vašich dětí, která slouží k úhradě obědů. Prosím o zaslání pouze částek, které pokryjí potřebné platby pro následující měsíce tj. květen a červen. Případné přeplatky v částce pod 1.000,- Kč je možné si vyzvednout do 27.6. po celý den do 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Přeplatky nad 1.000,- Kč budou v měsíci červenci vráceny na číslo účtu, které je uvedené na přihlášce pro školní stravování.  Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť v naší školní jídelně a těšíme se i nadále na jejich přízeň.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

I když byla zima, na sběru bylo príma.

17. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, za dubnová kamna jste rozhodně nevlezli. Váš sběrový výkon byl úžasný – řečeno čísly: dva plné kontejnery s celkem 5634 kg papíru. Děkujeme, že jste pomohli své třídě v celoroční sběrové soutěži, a děkujeme, že jste nám pomohli získat prostředky na vybudování klidové zóny ve škole. Výsledky dubnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Velikonoce v angličtině

16. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Blíží se Velikonoce, proto jsme v hodinách angličtiny využili přítomnost našeho rodilého mluvčího z USA, který pro některé skupiny připravil velikonoční aktivity. Podívejte se, jak si například žáci ve 4. třídě vyrobili zaječí uši (Easter Bunny) a hledali po třídě vajíčka (Easter Egg Hunt).
Mgr. Barbora Doležalová

1.A na horách

15. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída si v pátek 12. dubna udělala výlet na hory. A přitom jsme zůstali v Praze. Ptáte se, jak je to možné? Navštívili jsme budovu České televize na Kavčích horách. Měli jsme možnost podívat se do studií, kde se každý den natáčejí nejrůznější pořady. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to stát před kamerou, ale i za ní. Oblékli jsme si kostýmy, které se objevily ve spoutě českých pohádek, a dozvěděli se spoustu informací o tom, jak to v televizi funguje. Fotky sice nenahradí atmosféru, kterou jsme zažili na místě, ale prohlédnout si je můžete zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Projekt „Karel IV.“ v neprojektovém dnu

12. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I když nás dnes čekal běžný rozvrh – český jazyk, matematika, výtvarná a hudební výchova, celé dopoledne jsme strávili poznáváním života za vlády Karla IV. Napsali jsme dopis Karlu IV., který jsme řádně opatřili vyrobenou pečetí, vyřešením několika algebrogramů jsme se dozvěděli zajímavosti o manželkách Karla IV., naučili jsme se středověký tanec a zazpívali si známou píseň ze zhlédnuté ukázky filmu Noc na Karlštejně. Nechybělo ani několik referátů o významných stavbách, na jejichž realizaci se Karel IV. podílel, a skupinová dramatizace Romance o Karlu IV.
Mgr. Martina Valentová a žáci 4. C

Ve škole strašilo!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 6.A přespávala ve škole. Všichni si to užili, dokonce i ve zdraví přežili, stejně jako škola, kterou jsme zanechali bez následků. Některým šťastlivcům se dokonce podařilo vylekat paní učitelku a pana učitele při děsivé bojovce, kterou si pro nás přichystali. Děkujeme panu řediteli, že nám přespání ve škole povolil a dík patří také všem, kteří se akce zúčastnili.
Za třídu 6.A
tř. uč. Klára Vernerová

1.A má knížky ráda!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 5. dubna jsme navštívili pobočku Městské knihovny v Praze nedaleko školy. Paní lektorka nás seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, podle čeho najdeme knížky a jak si je můžeme půjčit domů. Pochválila nás, kolik toho o knihách víme a jak o nich umíme mluvit. A protože nás čtení baví, zůstali jsme po besedě v knihovně ještě dlouho a začetli jsme se do spousty zajímavých knih. Každý podle svého gusta. Na fotky se můžete podívat zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Poznáváme pohádky

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 2.A strávila projektový den opravdu POHÁDKOVĚ: nejdříve jsme si pověděli, jak pohádky vznikaly, jak se přenášely nejdříve ústně mezi lidmi. Také jsme si povyprávěli o tom, jak vznikaly jejich odlišnosti u různých národů a na příkladu pohádky O Popelce jsme si vyprávěli její různé verze - od české, přes ruskou, německou i americkou až po české moderní Tři oříšky pro Popelku. Děti ve skupinách kreslily obrázky nejznámějších pohádek. Paní učitelka přinesla opravdový meč i šavle a všichni si zkusili s nimi bojovat proti drakovi, kterého nahradil smeták:-) Zdá se, že draka jsme porazili opravdu důkladně. Pak paní učitelka Zorka vyprávěla reálně příběhy, na jejichž základě pohádky vznikly. Ta nejstarší, Popelka, pochází už ze starého Egypta. Nakonec jsme společnými silami vyrobili krásnou perníkovou chaloupku z kartonu, kterou si můžete prohlédnout v atriu školy. Na úplný závěr jsme si na zahradě zabojovali s 5 metrovým nafukovacím drakem. Nepřežil:-) Pohádkový projektový den nás moc bavil.
Fotogalerie
Za 2.A zapsala Zorka Gajerová

Letní družina

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také v letošním roce zajišťuje MČ Praha 4 letní družinu, a to v červenci na ZŠ Plamínové a v srpnu na ZŠ Ohradní. Přihlášky a informace naleznou zájemci zde:
ZŠ Plamínkové, ZŠ Ohradní.
FZŠ Táborská

Zlaté české filmové ručičky

10. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme se pustili do výroby krátkých animovaných filmů technikou stop motion. Sraz byl v učebně výtvarné výchovy, kde jsme se dali do první části - focení jednotlivých okének. Každá skupina se nejprve dohodla na scénáři, technice focení a použitých materiálech. Největší oblibě se těšili lego panáčci, nicméně v některých filmech obživla modelína nebo dokonce ovoce. Po focení následoval přesun do "střižny"(učebny informatiky), kde film dostal finální podobu. Skládali jsme snímky za sebe, přidávali titulky a zvukové či vizuální efekty. Dílo se všem skupinám moc povedlo. Ostatně posuďte sami! Fotogalerie zde a videa zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jiří Havel a Barbora Doležalová

Pokusy nás baví

05. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme strávili ve školní dílně, kde jsme vyráběli elektrické hračky. Kolesový "parník" z krabičky od sýru všechny zaujal, jeho výroba ale nebyla úplně jednoduchá. Další dvě hračky už byly o něco snazší: zohýbaný drát s kroužkem, který se ho nesmí dotknout a elektricky kontrolovaná spojovačka. Víme už, jak zapojit LED diodu, baterii i vypínač a taky jak donutit motor, aby se otáčel na druhou stranu. Každý nakonec odcházel domů alespoň s jedním fungujícím výrobkem.
Fotogalerie
Mgr. Bc. Karel Zavřel

Milí sběroví přátelé.

04. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pokud jste se v březnu řídili lidovou pranostikou a vlezli za kamna, pak je nyní ideální příležitost k jarnímu protažení svalů. Čím více sběru přinesete, tím více rozhýbáte své tělo. Navíc přispějete na vybavení školní klidové zóny. A pokud přinesete sběr do školy opakovaně, možná splníte i svých jarních 100 kilometrů. Náš sběrový týden začíná v úterý 9. dubna a potrvá do pátku 12. dubna. Budeme vás čekat mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře. 
Váš sběrový tým

Anglické projekty v březnu

04. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Nezahálíme a napříč ročníky se věnujeme nejrůznějším projektům. Prohlédněte si v galerii jak jsme tvořili a anglicky popisovali šílené oblečky se třeťáky, psali a ilustrovali básně v anglickém jazyce se čtvrťáky, se šesťáky jsme sepsali vlastní kuchařku našich oblíbených receptů nebo tvořili s deváťáky plakáty týkající se životního prostředí a vybavení nejrůznějších obchodů.
Mgr. Barbora Doležalová

Projekt Klidová zóna

03. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení rodiče a přátelé školy,
rádi bychom vám představili projekt Třetího oka (žákovského parlamentu), který bychom rádi společně zrealizovali do konce května. Jedná se o využití a přestavbu prostoru ve 3. patře naproti divadelnímu sálu. Nápad zřídit Klidovou zónu – prostor, kde by žáci mohli trávit volný čas, např. před odpoledním vyučováním, se zrodil minulý rok v projektu Lepší místo ve škole (současná 8.B). Zástupci Třetího oka projekt dopracovali, vedení školy vyslovilo podporu a nyní je čas na samotnou realizaci. Více informací naleznete zde a seznam vybavení zde.
Vaše Třetí oko

Sbírka pro školáka z Afriky

02. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve dnech 28. a 29. března uspořádala naše třída 5.A ve škole finanční sbírku na podporu Sékouby. Chlapec Sékouba žije v Africe a již několik let přispívá naše škola na zajištění jeho školní docházky a na nejnutnější školní potřeby. Tentokrát jsme vybrali celkem 3529 korun. Všem dárcům moc děkujeme.
Třída 5.A

Jarní petrklíč

01. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 21. 3. se náš sbor Táboráček zúčastnil pěvecké soutěže Jarní petrklíč. Vystoupili jsme s písněmi pánů Svěráka a Uhíře. I když konkurence byla opravdu veliká, soutěž jsme si užili a obdivovali jsme nádherná vystoupení dalších sborů.
Mgr. Květa Vostruhová

2.B opět v barvách

22. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V Duhové 2.B už jsme vystřídali všechny barvy duhy, a tak jsme si v únoru udělali bílý den, protože k tomuto měsíci bílá barva prostě patří. Dalším přáním dětí byla černá a růžová. Proto byl březnový barevný den tentokrát dvoubarevný, abychom se černou barvou nezahalili do smutku. Ten do naší třídy nepatří! Posuďte z fotografií.

tř. uč. PhDr. L. Kotoučková

Druháci a spol v Peci pod Sněžkou

22. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci 2.A a 2.B letos poprvé vyrazili na hory. Doprovod jim kromě dospělých dělali také nadšení lyžaři ze 6.A, kteří zejména začátečníkům často pomáhali. Chata Jindřichův dům stojí přímo na sjezdovce Eso. Sněhu bylo opravdu hodně a každé ráno jsme vyráželi do čerstvé sněhové nadílky. Úplní začátečníci dělali obrovské pokroky, a tak se všichni mohli zúčastnit pátečních závěrečných závodů ve slalomu. Kromě lyžování jsme si užívali obrovské herny, bobovali jsme, promítali si filmy a užili si i nákupů v Peci. Naše první lyžovačka se vydařila, viz. fotogalerie, a tak už se všichni těšíme na příští zimu!
PhDr. L. Kotoučková

Táborská má mozek

18. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Každý ví, že březen je první jarní měsíc, ale ne každý tušil, že 11.3. je Evropský den mozku a hned 14.3. je Den π. Třetí oko se rozhodlo, že tyto dny spojí a oslaví je v rámci dalšího Tradičně netradičního dne. Opět vznikla interaktivní výstava, kde si děti ze všech tříd mohly otestovat své logické uvažování, prozkoumat optické klamy, zahrát si paměťové hry nebo jen hledat ukryté kartičky s řeckým písmenem π. Třetí oko potěšil velký zájem o tuto akci, jak můžete vidět na fotografiích paní učitelky Kláry Podlahové, která se zároveň s žáky druhého stupně postarala o výtvarnou stránku výstavy.
Vaše Třetí oko

Ozoboti v Táborské

15. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I v naší škole držíme krok s dobou, a proto jsme zakoupili armádu robotů. Budou nám sloužit k výuce programování. Právě dnes si s nimi osmáci zpestřili výuku a seznámili se s jejich základními funkcemi.
Fotogalerie. Video1. Video2.

Ing. Václav Vojta

Jak to chodí na oborovém dnu "Okna vesmíru dokořán"?

15. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 
Přečtěte si naše postřehy a prohlédněte fotky.
první oborový den:
text
fotky
druhý oborový den:
text
fotky
třetí oborový den:
text
fotky
PS: VESMÍR JE COOL !!!!!!!!!!
Mgr. Petra Prokopová Machalová

Pec pod Sněžkou

10. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti dorazily do Pece v pořádku.

PhDr. Ludmila Kotoučková

1.A umí pečovat o své zuby!

08. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ve čtvrtek 7. března jsme navštívili ordinaci dentální hygieny. Čekal na nás zajímavý program. Zhlédli jsme pohádku, luštili křížovky a bludiště, vybarvovali a povídali jsme si o tom, které potraviny jsou pro naše zuby škodlivé. Studentky a studenti vyšší odborné školy nás potom na zubařských křeslech prohlédli a my jsme tak mohli zjistit, jestli jsme si ráno vyčistili zuby opravdu správně. Dostali jsme kartáčky a zubní pasty a také osvědčení o tom, že se o své zuby umíme starat. Víme, že je nutné si je čistit dvakrát denně. Na fotky se můžete podívat zde.
Zářivé úsměvy i Vám přeje 1.A!

Kroužek vaření

08. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V týdnu od 11. do 15. 3. se nebude konat kroužek vaření z důvodu nepřítomnosti lektorky. Lekce budou nahrazeny v červnu.
PhDr. Jitka Svobodová

Klubíčko

07. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V termínu od 11. do 15. 3. bude Klubíčko zavřené - obě paní vychovatelky odjíždějí na hory s 2. třídami. Děkujeme za pochopení.
PhDr. Jitka Svobodová

Masopustní veselí zvířátkové 2.A

05. 03. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Těsně před jarními prázdninami jsme si v klubíku školy uspořádali mastopustní veselici. Téma bylo zvířatka (jak jinak ve zvířátkové třídě). Masopustu však předcházela pečlivá příprava. Na výtvarné výchově jsme si vyráběli masky. V českém jazyce jsme zjišťovali a zapisovali důležité informace ze života vybraného zvířete... celý článek.
Fotogalerie
Za 2.A zapsala Mgr. Zuzana Kočková

Nezklamali jste – opět dva plné kontejnery

28. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé,
v únorovém sběrovém kole jsme společně nasbírali celkem 4.818 kilogramů starého papíru a musíme říci, že zvláště v pátek jste nám dali zabrat. Ten den jsme totiž naplnili jeden celý kontejner – a doslova až po střechu. Všem moc děkujeme za účast a za skvělé sběrové nadšení. Celkové výsledky tříd za únorový sběrový týden naleznete zde. Tak ahoj v dubnu.
Váš sběrový tým

3. oborový den - UMĚNÍ ZDAR

26. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Je tu středa, 6.2. 2019 a my jsme připraveni na další oborový den. Potřebujeme mít jen 80 kč, lítačku a být ve škole v 8:30. Po příchodu posledních opozdilců, mezi které patřím částečně i já jsme dostali potřebné informace k tomuto dni. Po vybrání peněz se dozvídáme, jaká jsou témata na oborové práce a někteří, kteří byli vzorní a přemýšleli, seznámili...celý článek.
Fotogalerie
Alžběta Šejnostová 6.B

"U lavice dítě stálo..."

25. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Se začátkem druhého pololetí proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Všichni recitátoři se přednesu zhostili, jak nejlépe uměli. První stupeň byl zastoupen hojným počtem žáků, snad se v příštím roce zúčastní také více žáků z vyšších tříd. Žáci s nejzdařilejšími výkony v jednotlivých kategoriích budou reprezentovat školu v obvodním kole Pražského poetického setkání. Držíme všem palce! Fotografie si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Gabriela Vlková

Máte už náš školní kalendář? Tak se zapojte do soutěže.

21. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé naší školy, letošní školní kalendář jsme věnovali připomenutí významných osmičkových událostí z českých dějin. Osvěžte si své školní znalosti v kalendářové hře či se rovnou zapojte do soutěže a pošlete nám na adresu taborska.strasidla@seznam.cz události zobrazené v kalendáriu. A možná to bude i příležitost, jak si doma popovídat o slavné české historii. Kalendář je k vyzvednutí zdarma v kanceláři školy. Přejeme Vám příjemnou zábavu.
Vaše FZŠ Táborská

Únor bílý, svaly sílí

20. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, týdenní prázdninový odpočinek je třeba zakončit pořádnou rozcvičkou. A co je vhodnější než vzít 30 kilo sběru a odnést jej ráno do školy? Zvláště, když zrovna probíhá další kolo celoroční sběrové soutěže. Tak neváhejte a přijďte – těšíme se na vás od úterý 19. do pátku 22. února vždy mezi půl osmou a osmou hodinou ranní na školním dvoře.
Váš sběrový tým

Matematický workshop

19. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Triangl jako starší synonymum pro pravidelný trojúhelník nás provázel v úterý 29. ledna odpoledne. Mohli jsme ho nalézt v modelech nejrůznějších lidských obydlí (jeskyně, chata, domek, panelák i věž), technických objektů (lodička, kosmická loď, zámořský parník) i dalších zajímavých objektů podle vlastní fantazie. Nechyběly ani různé bezejmenné, ale o to víc krásné stavby vycházející z tvaru pravidelného trojúhelníka. Objevil se samozřejmě i pravidelný čtyřstěn (tetraedr), osmistěn (oktaedr) nebo dvacetistěn (ikosaedr). V průběhu odpoledne jsme přivítali téměř 40 dětí – žáků prvního stupně naší školy. Někteří přišli i s některým z rodičů či prarodičů. Někteří si své výtvory odnesli domů, ale většinu výtvorů si můžete prohlédnout ve spodním atriu ještě pár dnů po jarních prázdninách. Děkujeme všem za příjemně prožité odpoledne a věříme, že se uvidíme na dalších matematických workshopech.
Fotogalerie
J. Kloboučková, J. Kotrbatá, L. Kovář

Projektový den v 1.B

08. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Skřítkové o projektovém dnu zakládali vlastní obchůdky. Vymýšleli jejich jména, rozmístění regálů se zbožím a také ceny. Za odměnu jsme si šli ke konkurenci koupit něco dobrého. Naši tvorbu si můžete prohlédnout zde a také v přízemí vedle naší třídy.
Radka Plichtová

Třetí oko nespí

07. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Možná by se mohlo zdát, že se ve Třetím oku nic neděje, ale opak je pravdou. Na setkáních zástupců probíhají živé diskuse o návrzích, jak můžeme vylepšit naši školu i pobyt v ní. Už teď také připravujeme další Tradičně netradiční den, na který se můžete 14.3. těšit. Pokud byste se chtěli již nyní dovědět něco více, nebojte se zeptat svých třídních zástupců. Všem děkujeme za spolupráci.
Vaše Třetí oko

Za Kelty do Národního muzea

07. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Návštěva výstavy „Keltové a jejich svět“, která se koná v nové budově Národního muzea až do konce února, nás inspirovala k nakreslení stromů, ke kterým podle keltského horoskopu - stromoskopu - patříme. Kritériem pro správnou volbu stromu je datum našeho narození. Horoskop nám pak poví, jaké jsou naše kladné a záporné stránky osobnosti. A k jakému stromu patříš ty? Jaká jsou tvoje pozitiva a negativa? Přijď si najít svůj strom do 1. patra před třídu 4.C. Mezi jedenadvaceti stromy jsou některé i méně známé, jako například cypřiš, jilm nebo cedr.
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Prvňáčci se rozloučili se svou asistentkou Karolínou

06. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milá Kájo, děkujeme, že jsi nám pomáhala a že jsi s námi strávila celé první pololetí 1. třídy. Byli bychom rádi, kdybys k nám ještě přijela. Měj se v Itálii dobře a užij si to tam. Přejeme také hodně štěstí a ať jsi pořád usměvavá. Na naše rozloučení se můžeš podívat zde.
Ahoj, píše celá 1.A a 1.B.

Dny otevřených dveří

05. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Srdečně Vás zveme k nám do školy. "Dny otevřených dveří" jsou vyhlášeny na 15. 11. 2018, 5. 2. a 21. 3. 2019 od 9 do 16 hodin. V případě, že Vám termíny nevyhovují, kontaktujte nás na telefonním čísle 241 029 320. Těšíme se na setkání s Vámi.
FZŠ Táborská

I bez sporáku si dokážeme poradit aneb VAŘENÍ V 5.A

04. 02. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V jeden lednový čtvrtek jsme se společně domluvili na tom, že bychom v naší kmenové třídě 5.A připravili studenou kuchyni v rámci předmětu Svět práce. Měli jsme zajímavé nápady jako například cheesecake, sushi, rozpuštěná čokoláda s kousky ovoce, zeleninové saláty, nejrůznější pomazánky, bramborový salát či dokonce hamburgery, které připravovali kluci. Vystačili jsme si přitom jen s rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. Všechna jídla vypadala hezky, jen ta naše třída byla jak po výbuchu. Každá skupinka pracovala aktivně a s velkou chutí. Celý den jsme si moc užili!
Fotogalerie
Za 5.A - Sofie Vachtlová, Marianna Pémová a Ela Němcová

Vzpomínky na letošní lyžařský kurz 2. stupně

30. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní lyžařský kurz pro starší žáky je minulostí, vzpomínky však rozhodně zůstanou. V polovině ledna jsme tentokrát vyrazili do krkonošské Rokytnice nad Jizerou, kde jsme byli ubytovaní v rodinném penzionu Anna. Atmosféra, vstřícnost i domácí kuchyně nám vynahradily náročné podmínky pro lyžování a snowboarding. Husté sněžení, velká mlha a náročnost terénu však patří k horám, a tak nám nezbylo, než se s tím poprat. Vystřídali jsme mírnější sjezdovky na Studenově i těžší na Lysé hoře. Přes nepřízeň počasí jsme si výborně zasportovali a i úplní začátečníci se mohou pochlubit, že sjeli nejdelší sjezdovku v ČR. Všem děkuji za spolupráci a příští rok zase na sjezdovanou!
Fotogalerie
Táňa Vítková, Adéla Švaříčková a Jiří Havel

Soutěž Voda v krajině

30. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Celý měsíc leden pracovaly děti ze třídy 4.C na modelech krajiny do soutěže „Voda v krajině“. Ve skupinách jsme vytvořili celkem 5 modelů krajiny a z nich pak třída vybrala jeden, jehož fotografie a popis jsme zaslali na adresu organizátora soutěže. Modely, doplněné zajímavými informacemi, jsou vystavené v prvním mezipatře v budově školy. /viz foto/
Za 4.C Mgr. Martina Valentová

Za kulturou a nákupy do Berlína

28. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 7.B je cestovatelskou třídou. Již v loňském roce jsme navštívili mj. Drážďany a Vídeň. V letošním roce jsme se rozhodli opět navštívit našeho největšího souseda. Naším cílem byl Berlín. Němčinu se učíme již druhým rokem a jak se nejlépe naučit cizí jazyk? Pasivním poslechem, ale i aktivní komunikací. Počasí nám tuto sobotu nepřálo. Přijížděli jsme do mlhavého a deštivého Berlína. Z autobusového nádraží jsme se přesunuli metrem do centra. Naštěstí déšť ustál a my si mohli vychutnat impozantní Braniborskou bránu a majestátně vzhlížející Bundestag. Zajímala nás samozřejmě i historie rozděleného města a podívali jsme se na berlínskou zeď, či zajímavé grafity na East side gallery. Odpoledne začínalo být pochmurněji, proto jsme se u televizního vysílače na Alexander Platz rozhodli prozkoumat místní obchody. Cestou domů jsme si odváželi nejen vynikající zážitky, ale i zajímavé suvenýry. Už moc se těšíme na další akci.
Mgr. Karel Červený

Olympiáda v anglickém jazyce

27. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I letos měli naši žáci příležitost otestovat své znalosti a dovednosti anglického jazyka ve školním kole jazykové olympiády. Z prvního poslechového kola postoupila do druhého ústního kola dvacítka žáků. Během ústního kola mluvili žáci o vylosovaných tématech a zkusili si role-play (situaci ze života) s naším rodilým mluvčím. Na základě součtu bodů poslechu i mluvení jsme ještě týž den vyhlásili a odměnili první tři místa v obou kategoriích (6. a 7. ročník katergori I.A; 8. a 9. ročník kategorie II.A). Moc děkujeme všem účastníkům, jsme na vás hrdí,  vaše znalosti jsou vynikající! Nyní se těšíme, jak nás Helena Junková a Michal Hrtoň budou reprezentovat na okresním kole, držte jim palce!
Fotogalerie
za tým AJ, Mgr. Barbora Doležalová

Fotografický kroužek

25. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Od 2. pololetí nabízíme nový kroužek – pro všechny, koho baví focení a úprava fotek. Bude se konat ve čtvrtek od 16 do 16,45 hodin, pro žáky od 9 let. Lektorkou kroužku je Diviška Štefflová, cena 1 000,- Kč. Zájemci prosím hlaste se osobně nebo mailem u zástupkyně ředitele PhDr. Jitky Svobodové.

FZŠ Táborská

Lyžaři se vrací do Prahy

25. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Lyžaři z Pasek nad Jizerou se rozloučili s penzionem a vydali se na cestu do Prahy. Předpokládaný příjezd je v 18 hodin.Jana Kotrbatá, Luděk Kovář

TRIANGL - matematický workshop

22. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 29. 1. 2019 v době od 15:00 do 16:30 se uskuteční další matematický workshop v naší škole. Tématem bude TRIANGL (tedy rovnostranný trojúhelník). V průběhu odpoledne se seznámíme s tím, která geometrická tělesa je možné vytvořit z tohoto tvaru (dokázal to už Platón) a inspirujeme se k vytvoření různých staveb z minulosti (pravěká jeskyně), ze současnosti (vytvoříme model víkendové chaty nebo chalupy), navrhneme i objekty z budoucnosti (kosmická loď), vlastní fantazii při tvorbě se meze nekladou. Samozřejmostí je, že potřebný materiál bude k dispozici (hrášky a dřívka) v dostatečném množství. Vezměte si chuť tvořit a přijďte si užít zajímavé odpoledne, vezměte s sebou i starší sourozence, rodiče nebo kamarády.
Za matematický tým J. Kloboučková

3.A se prokoulela do nového roku

16. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hned první týden nového roku 2019 jsme využili k tomu, abychom si užili společnou zábavu. Za peníze, které jsme si vydělali na vánočních trzích, jsme šli na bowling. A věřte nebo ne, kuželky padaly jedna za druhou. Někdo byl už zkušeným hráčem, někdo hrál bowling poprvé. Pravidla jsme pochopili, vší silou jsme se do toho opřeli a možná jste o nás věděli i vy, protože když se někomu podařil STRIKE, musela to slyšet celá Praha. Moc nás to bavilo a určitě jsme tuto hru nehráli naposled.
Mgr. Jana Kotrbatá

Kroužky angličtiny

14. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Tento týden v úterý a ve čtvrtek odpadají kroužky angličtiny (hodiny budou nahrazeny v červnu). Vzhledem ke změně lektora - kroužky povede nadále paní učitelka Mgr. Gabriela Vlková, se bude konat kroužek pro 2. ročník v úterý od 15 do 16,30 hodin a kroužek pro 1. ročník ve čtvrtek od 14 do 15,30 hodin.
PhDr. Jitka Svobodová

Školní kuchyně obdržela Řád zlaté vařečky

11. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Velice děkujeme našim strávníkům za další ocenění naší práce ve školní kuchyně. Opět musím konstatovat, že si toho velice vážíme a těší nás, že strávníkům u nás chutná. S dojetím byl přijat Řád zlaté vařečky spolu s krásnými květinami pro celý personál školní kuchyně. Ještě jednou Vám moc děkujeme a jsme rády, že můžeme vařit pro spokojené strávníky.
Jitka Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Vánoce v 2.B

11. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Letošní Vánoce jsme si užili se vším všudy. Nejenom se stromečkem, dárky, koledami a vánočním pečivem! My jsme si připravili takovou štědrovečerní večeři nanečisto. Ve skupinkách jsme vyrobili bramborový salát a moc se nám povedl. Od maminek jsme donesli usmažené řízky a svátečně jsme prostřeli. Nezapomněli jsme ani na ozdobení stromu pro ptáčky lojovými koulemi, jablky a křížalami. A Ježíšek byl u nás opravdu štědrý! Donesl nám několik kilogramů lega. Děkujeme, Ježíšku!
Fotogalerie
PhDr. L. Kotoučková

Co je nového v 2.B

10. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V prosinci jsme si užívali divadelních představení. V divadle Minor, kde je krásná herna, jsme viděli zajímavé představení Libozvuky. U Spejbla a Hurvínka nás zase pobavil Hurvínkův Mikuláš. Také jsme měli další barevný den. Tentokrát jsme svítili v oranžové barvě. Podívejte se do fotogalerie.
PhDr. L. Kotoučková

Podzimní kolo OVOV na naší škole

10. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

I v letošním školním roce proběhlo podzimní kolo OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů). Děti se utkaly v pěti disciplínách (trojskok, hod medicinbalem, kliky, leh-sedy, přeskok přes švihadlo). Byla to úžasná vánoční atmosféra, kdy se děti navzájem podporovaly a fandily si. Přijela se na nás podívat Česká televize, která o naší školní akci referovala ve svém pořadu Olympijský magazín (12:40 – 13:50).
Mgr. Karel Červený

Platby kroužků

09. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny kroužky budou pokračovat i ve 2. pololetí, prosíme tedy o úhradu do konce února. Na účet školy plaťte prosím jen kroužky pořádané školou, ne ty externí. Zároveň upozorňujeme, že kroužky cheerleaders a badminton se díky poskytnuté dotaci v 2. pololetí neplatí.
PhDr. Jitka Svobodová

Kroužek vaření

08. 01. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve čtvrtek 10. 1. a v týdnu od 14. 1. se nebude konat kroužek vaření z důvodu onemocnění lektorky.
PhDr. Jitka Svobodová

PF 2019

29. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí přátelé, nespoléhejte pouze na štěstí. To pravé zlato je přece vědění! Přejeme Vám radostný a spokojený rok 2019.
Vaše FZŠ Táborská
P.S. Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3.1.2019.

Jak dopadl předvánoční sběrový týden?

28. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí papíroví sběrači,
v předvánočním souboji se sněhem sběr nakonec vyhrál – byly ho celé dva kontejnery. Všem moc děkujeme za účast ve sběrovém zápolení, které vyhrála třída 2.A. Mimořádnou předvánoční prémii pro třídy 2. stupně si odnesla třída 8.A. Celkové výsledky naleznete zde.
Krásný a bohatý sběrový rok 2019 vám přeje
Váš sběrový tým

Vánoční čtení prvňáčkům

21. 12. 2018 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jakožto deváťáci tento rok čteme prvňáčkům různé pohádky. Prosincové čtení bylo zaměřeno vánočně, a proto jsme četli z knihy „Děti z Bullerbynu“ kapitolu o Štědrém dnu. Na židlích rozestavěných do půlkruhu a s prvňáčky posazenými v chumlu před námi jsme jeden po druhém četli kousek textu. Pak si každý z nás našel dva nebo tři prvňáčky a pomáhal jim vypracovat pracovní list. Děti si zkoušely čtení, protože list byl popsaný velkými tiskacími písmeny. Některým to šlo lépe,  některým hůře, ale s občasnou malou pomocí to zvládly. Už na začátku našeho čtení je paní učitelka upozornila, aby dávaly pozor. Když poté dostaly  pracovní l