Složení Školské rady - obrázek školy

Složení Školské radyZastoupení pedagogických pracovníků školy Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Zastoupení zřizovatele
Mgr. Miroslav Hricz Mahulena Košťálová
předsedkyně
Dana Křivánková-Klisáková
Mgr. Bc. Karel Zavřel Jiří Petráček Ing. Petr Horálek