Složení Školské rady - obrázek školy

Složení Školské radyZastoupení pedagogických pracovníků školy Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Zastoupení zřizovatele
Mgr. Veronika Boušková Ing. Jaromír Pořízek
předseda
Tomáš Chaloupka
e-mail: veronika.bouskova@zstaborska.cz e-mail: j.porizek@volny.cz e-mail: Tomas.Chaloupka@praha4.cz
Mgr. Bc. Karel Zavřel RNDr. Lenka Cuřínová, Ph.D. Marie Kurková
e-mail: karel.zavrel@zstaborska.cz e-mail: lenka.curinova@gmail.com e-mail: m.kurkova@volny.cz