Složení Školské rady - obrázek školy

Složení Školské radyZastoupení pedagogických pracovníků školy Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Zastoupení zřizovatele
Mgr. Veronika Boušková Ing. Zdenka Johnson, PhD. Tomáš Chaloupka
e-mail: veronika.bouskova@zstaborska.cz e-mail: zdenka.johnson@email.cz e-mail: Tomas.Chaloupka@praha4.cz
Mgr. Bc. Karel Zavřel Pavel Kolář Marie Kurková
e-mail: karel.zavrel@zstaborska.cz e-mail: methodios@seznam.cz e-mail: m.kurkova@volny.cz