Složení Školské rady - obrázek školy

Složení Školské radyZastoupení pedagogických pracovníků školy Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Zastoupení zřizovatele
Mgr. Miroslav Hricz Ing. Jaromír Pořízek
předseda
Dana Křivánková-Klisáková
Mgr. Bc. Karel Zavřel RNDr. Lenka Cuřínová, Ph.D. Ing. Petr Horálek