Složení Školské rady - obrázek školy

Složení Školské radyZastoupení pedagogických pracovníků školy Zastoupení zákonných zástupců nezletilých žáků Zastoupení zřizovatele
Mgr. Miroslav Hricz Ing. Jaromír Pořízek
předseda
Václav Horčička
Mgr. Bc. Karel Zavřel RNDr. Lenka Cuřínová, Ph.D. Marek Paris