Informace pro cizí strávníky

25. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Na základě současné situace není možné, aby naše školní jídelna provozně a hygienicky zabezpečila stravování cizích strávníků. V důsledku této skutečnosti bude výdej obědů pro cizí strávníky opět obnoven 2.9. 2020. Vrácení stravného bude prováděno pouze na požádání strávníka, jinak částky na kontech bude možné opět využít v měsíci září 020. Věříme, že se vše vrátí do našeho zaběhlého režimu a těšíme se opět v září na vaší návštěvu.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace k průběhu vyučování přihlášených žáků 1. stupně naleznete zde. Prosíme, abyste se s informacemi níže důkladně seznámili, hlavně nezapomeňte na čestné prohlášení a roušky pro dítě. Jinak nemůžeme Vaše dítě do skupiny zařadit.
Žádáme Vás také, abyste do školy v následujícím období neposílali děti s příznaky respiračních onemocnění.

S ohledem na počet přihlášených žáků jsme nakonec otevřeli 11 školních skupin. Jako hlavní kritérium jsme zvolili udržení třídních kolektivů pohromadě, nešlo to ale ve všech případech.

Konkrétní údaje k vaší školní skupině obdržíte od třídního učitele.
FZŠ Táborská

Informace k dobrovolnému nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

19. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny přihlášené děti byly přijaty, podrobnější informace budou zveřejněny ve čtvrtek.
PhDr. Jitka Svobodová

Stravování v době od 25.5. do 30.6. 2020

13. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Děti přihlášené do školní docházky od 25.5. – 30.6. 2020, kteří jsou strávníci školní jídelny, budou automaticky přihlášeny do stravování v naší školní jídelně. Pokud se strávník nebude stravovat je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.
Strávníci, kteří využívají plateb inkasa musí uhradit na toto období platby za obědy pouze bankovním převodem na č.ú. 47936041/0100 + VS strávníka.
V tomto období nebude možné v případě nemoci žákovi v první den nemoci oběd vyzvedávat ve školní jídelně. Odhlášky obědů je nutné nahlásit do 7.00 hod. v den nepřítomnosti žáka ve škole.
Je nutné dbát na to, aby strávník měl obědy řádně uhrazené, jinak nebude možné, aby mu byl vydán plnohodnotný oběd.
Školní jídelna bude vařit v tomto období pouze jeden druh pokrmu včetně polévky, nápoje a ovoce případně zeleninového salátu.
V Praze dne 13.5.2020, Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Letní družina

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné situaci se MČ Praha 4 rozhodla zvážit možnost otevření školních družin některých škol v letních měsících. Nabídka je určena zaměstnaným rodičům. Více informací naleznete zde.
FZŠ Táborská

Otevření školy pro žáky 1. stupně

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, v pondělí 25.5.2020 se naše škola otevře pro dobrovolnou účast žáků 1. stupně. Základní informace k podmínkám provozu školy a způsobu přihlášení dítěte naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dobrovolná osobní účast žáků 9. ročníku ve škole

05. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče žáků devátého ročníku,
v pondělí 11.5.2020 se z rozhodnutí vlády otevřou základní školy pro žáky 9. ročníku. Abyste se mohli rozhodnout, zda své dítě k dobrovolné výuce přihlásíte, sestavili jsme pro Vás základní informace k organizaci výuky na naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Výsledky zápisu do prvních tříd

01. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Tancující Včelky

29. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Doba koronavirová nás omezuje v mnoha ohledech, stejně tak je to u sportu. Národní cheerleadingová asociace ČACH se rozhodla uspořádat online soutěž, které se zúčastnila Áďa z 6. A a Kamča ze 4. C. Své sólo taneční vystoupení si užily a obsadily 6., resp. 7. místo. Důležité však bylo, že si mohly dopřát pohyb a účastnit soutěže svého oblíbeného sportu. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Karel Červený

Učení doma – dotazník pro rodiče

21. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,

již déle než měsíc probíhá distanční způsob výuky a my Vás v tomto poločase žádáme o zpětnou vazbu.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl odeslán přes Bakaláře.
Dotazník můžete vyplnit do neděle 26. dubna.

Děkujeme, že učíte s námi. Bez Vás by to nešlo.

Vaše FZŠ Táborská


-> Archiv aktualit

Rychlé odkazy

E - mail

Kontaktní údaje

Název školy:
Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Adresa:
Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
IČ: 47611456
Číslo účtu: 47936041/0100
RED_IZO: 600037321
Web: www.zstaborska.cz

Kontakty (kancelář školy):
Tel.: +420 241 029 320
Mobil: +420 723 935 953
Fax: +420 241 029 336
ID schránky: 9wd25i3
E-mail: skola@zstaborska.cz
Další kontakty.
Táborská na facebooku.

Dopravní spojení:
zastávka Nuselská radnice
– bus č. 193, tram č. 18

Mapa

Návštěvnost

Od 15.9.2002 stránky školy navštívilo:

Zdarma ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web

Statistiky od 30.10.2004:
statistiky