Vážení rodiče, strávníci,

od 1.2. 2015 vstoupila v platnost vyhláška č.17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška umožňuje školním jídelnám zajišťovat dietní stravování a zároveň stanovuje podmínky pro jeho realizaci.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v Dohodě s Ministerstvem zdravotnictví s cílem vytvoření možnosti školního stravování pro děti, žáky a studenty s chronickým onemocněním.

Tímto se i naše školní jídelna od 1.9. 2016 řadí mezi další poskytovatele dietního školního stravování, zaměřeného na dietu s omezením lepku.

Chceme vyjít vstříc dětem, které mají nějaké poruchy ve stravování a proto i naše školní jídelna bude připravovat dietní stravu.

Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístků a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování bude připravováno proškoleným personálem školní kuchyně a pod dohledem nutričního terapeuta paní Dany Šímové – registrované nutriční terapeutky pro dietní školní stravování.

Veškeré informace ohledně stravování je možné získat u vedoucí školní jídelny

J. Uhlíkové, na tel. č. 724 590 395, 241029325.


Formulář na objednávání diety

Směrnice - dietní stravování