I v naší škole držíme krok s dobou, a proto jsme zakoupili armádu robotů. Budou nám sloužit k výuce programování. OZOBOT je interaktivní "hračka", která rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Zároveň je to ale skvělá didaktická pomůcka představující nejkratší a nejzábavnější cestu ke skutečnému programování i robotice.

Video1

Video2

Fotogalerie