Škola s dortem

Od 1.5. 2013 je výdej pro cizí stráníky od 11.30 do 12.00 hod. Cena za oběd pro cizí strávníky je 65,- Kč.

Přečtěte si další cenné informace (aktualizace dne 8.4. 2013) o způsobu placení, cenách atd. Dále pro vás máme kompletní informace pro cizí strávníky. Úřední hodiny jsou ve středu 13:00 – 15:00 hod.
Upozorňuji rodiče, že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI ze stravování do doby úhrady nedoplatku. Oznamujeme rodičům, že děti budou přihlášeny na oběd v daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB. V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny Jitku Uhlíkovou na tel.č. 241029325 nebo 724590395. OBĚDY MŮŽETE PLATIT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY VE STŘEDU OD 13:00 – 15:00 V DOBĚ PLATEB OBĚDŮ.

Ceny obědů od 1.5.2013


Z důvodu nárůstu cen potravin od 1.5.2013 dochází k následujícím změnám cen obědů:


1. kateg. (7-10 let) ...... 26,- Kč
2. kateg. (11-14 let) ...... 28,- Kč
3. kateg. (15+ let) ...... 30,- KčCeník obědů platný od 1.5.2013. Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování nejsou žáci do cenových kategoriích rozdělení od 1. září podle tříd školní docházky, ale podle svého věku, který dovrší v průběhu daného školního roku.


žáci ve věku 7 až 10 let

26,- Kč

žáci ve věku 11 – 14 let

28,- Kč

žáci nad 15 let věku

30,- Kč

cizí strávníci – dospělí

65,- Kč
identifikační čip (nákup nového –) 100,-Kč

nezáměrné poškození čipu

bezplatná výměna

Provozovatel služby si vyhrazuje právo na změnu ceny obědů ve vztahu k DPH, cenám energií, potravin a dalších služeb souvisejících s přípravou jídel. Informace o nové ceně je umístěna aktuálně na www stránkách školy a k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny a na ředitelství školy.