Vážení rodiče,

dne 13.12. 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Podle něho se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden. Každý členský stát si pak může rozhodnout o konktrétních způsobech, jakými o tom bude spotřebitel informován.

Seznam alergenů je uveden na webových stránkách školy zde, na nástěnce ve školní jídelně a seznam je též uveden na každém jídelním lístku. V jídelním lístku jsou alergeny uvedené po číslem.