Všichni sem k zápisu kroužků

Oborové dny – FZŠ TáborskáOborové dny na FZŠ Táborská již zapustily kořeny natolik, že ani letos jsme na ně nemohli zapomenout. Žáci II. stupně školy se zapisují na oborové dny podle témat vypsaných učiteli. Každé vypsané téma má určitý cíl. Každý oborový den bude vyplněn odhalováním tajů vybraného oboru. Mezi oborovými dny žáci sepisují oborovou práci. Tu tvoří žáci celý školní rok. Jejich konzultanti jsou učitelé - vedoucí oborů. Výsledek své práce budou žáci prezentovat před ostatními kolegy oborové skupiny a žáci devátých tříd obhajovat před komisí. Kdo z deváťáků obhájí svou doktorandskou práci, bude se moci honosit titulem DOKTOR TÁBORSKÉ (DrT.). Velmi zdařilou práci žáka osmé třídy může vedoucí oboru navrhnout k obhajobě před komisí. V takovém případě může tento žák získat v deváté třídě získat titul DOCENT TÁBORSKÉ (DocT.).Oborové dny ve školním roce 2018/2019Anotace jednotlivých oborových dnů.

Formulář pro volbu oboru.

Seznamy zařazených žáků.

Volba oborů v obou kolech byla ukončena.

Průběžné zveřejňování výsledků 2. kola.

Termíny oborových dnů ve školním roce 2018/19:
11. 10., 20. 11. 2018, 6 2., 5. 4., 14. 5. 2019

Odevzdání vytištěné a svázané oborové práce – do 28. května 2019.

Oborový půlden 6. června. 2019 (prezentace oborových prací)
Obhajoby oborových prací žáků 9. ročníku: 12. června 2019


Ke stažení:
- Oborová práce - titulní strana
- Pravidla uznání oborové práce
- Oborová práce - prohlášení
- Oborová práce - pravidla psaní