Školní poradenské pracoviště


FZŠ Táborská


Školní poradenské pracoviště FZŠ Táborská nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb. Od školního roku 2009/2010 ve škole působí školní psycholožka. Její působení je umožněno díky zapojení do projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III (RAMPS - VIP III), který je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Je zaměstnancem Národního ústavu pro vzdělávání (www.nuv.cz).

Personální obsazení ŠPP:

Mgr. Dagmar Kavková - školní metodička prevence
PhDr. Kamila Balharová - školní speciální pedagog
Mgr. Monika Hačecká - výchovná poradkyně
Mgr. Marie Brichová - sociální pedagožka
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová - školní psycholožka