Výroční zprávy - obrázek školy

Výroční zprávy ředitele školy

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. předkládám výroční zprávy zpracované podle podkladů předaných Odborem školství Magistrátního úřadu hlavního města Prahy.

PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy