a
Kontakty - FZŠ Táborská
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

telefon e-mail
třída předměty
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 241 029 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro
D-Tým
602 581 433
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 241 029 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro 6.A Čj-Tým
725 044 109
Zástupce ředitele
Mgr. Bc. Karel Zavřel 724 238 323 karel.zavrel@zstaborska.cz 1.patro 7.B F-M-Tým
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Hačecká 241 029 330 monika.hacecka@zstaborska.cz 1.patro 9.A Čj-Sp-Tým
Speciální pedagog
Mgr. Amálie Kořánová
amalie.koranova@zstaborska.cz přízemí

Mgr. Lenka Rezková
lenka.rezkova@zstaborska.cz přízemí

Školní metodik prevence
Mgr. Dagmar Kavková
dagmar.kavkova@zstaborska.cz 2.patro 6.B Fg-D-Voz-Tým
Koordinátor OPPR projektů
Mgr. Zuzana Krejčí
zuzana.krejci@zstaborska.cz
Koordinátor ŠVP
Mgr. Karel Červený, DBA
karel.cerveny@zstaborska.cz 1. patro 8.B Z-D-Evr-Tým
Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 241 029 327 zvonek *354 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí

Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 4.A 1.st.
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 5.B 1.st.
Mgr. Hana Dražďáková
hana.drazdakova@zstaborska.cz 2. patro 3.B 1.st.
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 2.B 1.st.
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 3.A 1.st.
Mgr. Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 4.B 1.st.
Diana Lisá
diana.lisa@zstaborska.cz přízemí 1.A 1.st.
Mgr. Lucie Mašková
lucie.maskova@zstaborska.cz přízemí 1.B 1.st.
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 2.A 1.st.
Mgr. Ivana Vodňanská
ivana.vodnanska@zstaborska.cz přízemí 5.A 1.st.
Učitelé II.stupně
Mgr. Anna Barašová
anna.barasova@zstaborska.cz 2. patro
Rj; asistent
Bc. Barbora Bestajovská
barbora.bestajovska@zstaborska.cz 3. patro
Vv
PhDr. Martin Beneš
martin.benes@zstaborska.cz 2. patro
F-Inf-Sp
Mgr. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén
Tv
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Ing. Bc. Stanislava Daňková
stanislava.dankova@zstaborska.cz 2. patro 9.C M-Inf-Tým
Karolína Donovalová
karolina.donovalova@zstaborska.cz 2. patro 7.A Tv-Voz-Tým
Mgr. Robert Gronowski
robert.gronowski@zstaborska.cz 3. patro
D-Nj-Tým
Bc. Jiří Havel
jiri.havel@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Mgr. Nikola Hunalová
nikola.hunalova@zstaborska.cz 3. patro 5.A Aj
Mgr. Marie Kazmarová
marie.kazmarova@zstaborska.cz 3. patro 9.B Hv-Voz-Mv-Tým
Bc. Tomáš Košťál
tomas.kostal@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Mgr. Elie Lusaku
elie.lusaku@zstaborska.cz 3. patro
Aj-Fj
Bc. Ondřej Mach
ondrej.mach@zstaborska.cz suterén
Tv
Ing. Bc. Tereza Procházková
tereza.prochazkova@zstaborska.cz 2. patro
Ch
PhDr. Štěpán Ročák
stepan.rocak@zstaborska.cz 2. patro
M
Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková, PhD.
katerina.smolikova@zstaborska.cz 1. patro
Čj
Mgr. Vojtěch Šafránek
vojtech.safranek@zstaborska.cz suterén
Tv-Sp
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro 8.A Př-Voz-Sp-Tým
Bc. Hana Vacková
hana.vackova@zstaborska.cz 1. patro
Šj-Aj
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2. patro
F-Inf
Akiva Clay Zasman
akiva.zasman@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Vychovatelky školní družiny      zvonek
Zorka Gajerová *357 zorka.gajerova@zstaborska.cz


Tamara Klofandová *351 tamara.klofandova@zstaborska.cz


Bc. Kristýna Klubalová
kristyna.klubalova@zstaborska.cz

asistent
Kristýna Paukerová, DiS. *355 kristyna.paukerova@zstaborska.cz


Bc. Barbora Větrovcová *352 barbora.vetrovcova@zstaborska.cz


Renata Žďánská, DiS. *353 renata.zdanska@zstaborska.cz


Asistenti pedagoga
Mgr. Mariia Hrentsner
mariia.hrentsner@zstaborska.cz přízemí

Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz 1. patro

Kateryna Puiu
kateryna.puiu@zstaborska.cz přízemí

PhDr. Anna Sochová, Ph.D.
anna.sochova@zstaborska.cz 1. patro

Pavla Škopková
pavla.skopkova@zstaborska.cz 2. patro

Ing. Hana Tarabová
hana.tarabova@zstaborska.cz 2. patro

Martin Žárský
martin.zarsky@zstaborska.cz 2. patro

Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 241029300 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1. patro

241 029 320
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 241 029 340 skolnik@zstaborska.cz suterén

Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 241 029 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén

Šatnáři
Jana Matějovská 241 029 333
suterén

Marcela Novotná