a
Kontakty - FZŠ Táborská
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

telefon e-mail
třída aprobace
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 241 029 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro 7.A D-Tým-Vl
602 581 433
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 241 029 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro 7.C Čj-Tým-Voz
725 044 109
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Hačecká 241 029 330 monika.hacecka@zstaborska.cz 1.patro 6.A Čj-Sp-Tým
Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
kamila.balharova@zstaborska.cz přízemí

Mgr. Amálie Kořánová
amalie.koranova@zstaborska.cz přízemí 5.C 1.st.
Mgr. Lenka Rezková
lenka.rezkova@zstaborska.cz přízemí

Školní psycholog
Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
klara.vozechova@zstaborska.cz 3.patro

Sociální pedagog
Mgr. Marie Brichová
marie.brichova@zstaborska.cz 3.patro

Školní metodik prevence
Mgr. Dagmar Kavková
dagmar.kavkova@zstaborska.cz 2.patro 7.A VOZ; asistent v 7.A
Koordinátor OPPR projektů
Mgr. Sára Vidímová
sara.vidimova@zstaborska.cz


Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 241029327 zvonek *354 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí

Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 1.A 1.st.
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 2.B 1.st.
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 4.B 1.st.
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 5.A 1.st.
Mgr. Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 1.B 1.st.
Mgr. Radka Plichtová
radka.plichtova@zstaborska.cz 2.patro 3.B 1.st.
PhDr. Štěpán Ročák
stepan.rocak@zstaborska.cz přízemí 3.A 1.st.
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 4.A 1.st.
Mgr. Gabriela Vlková
gabriela.vlkova@zstaborska.cz 2.patro 5.B 1.st.
Mgr. Květa Vostruhová
kveta.vostruhova@zstaborska.cz přízemí 2.A 1.st.
Učitelé II.stupně
Mgr. Martin Beneš
martin.benes@zstaborska.cz 2.patro
F-Inf-Sp-VT
Mgr. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén
Tv
Mgr. Karel Červený, DBA
karel.cerveny@zstaborska.cz suterén 9.B D-Tým-Z
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Kon
Ing. Bc. Stanislava Daňková
stanislava.dankova@zstaborska.cz 2.patro 6.C M-Tým
Karolína Donovalová
karolina.donovalova@zstaborska.cz 2.patro 8.A Tým-Tv-Voz-Vv
Callie Goodell
callie.goodel@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Kon
Bc. Kateřina Glozlová
katerina.glozlova@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Mgr. Robert Gronowski
robert.weinrich@zstaborska.cz 3.patro 7.B D-Nj-Tým-Voz
Bc. Jiří Havel
jiri.havel@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Kon
Mgr. Barbora Chrenková
barbora.chrenkova@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Mgr. Marie Kazmarová
marie.kazmarova@zstaborska.cz 3.patro
Hv-Voz
Anna Klimešová
anna.klimesova@zstaborska.cz 1.patro
D-Z
Tomáš Košťál
tomas.kostal@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Kon
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
anna.kuriksukniak@zstaborska.cz 2.patro
M-Fg
Mgr. Elie Lusaku
elie.lusaku@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Fj
Mgr. Klára Podlahová
klara.podlahova@zstaborska.cz 3. patro
Vv-Um
Mgr. Hana Reslová
hana.reslova@zstaborska.cz 2.patro 6.B Aj-M-Tým-Tv
Anna Sidorenko
anna.sidorenko@zstaborska.cz 2.patro 4.A Rj; asistent ve 4.A
Mgr. Vojtěch Šafránek
vojtech.safranek@zstaborska.cz suterén
Spo-Tv
Mgr. Zdeněk Švajda
zdenek.svajda@zstaborska.cz 2.patro
Čj - D
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro 9.A Př-Tým-Voz
Bc. Hana Vacková
hana.vackova@zstaborska.cz 1.patro
Šj
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2.patro
F-Ch-Inf
Mgr. Bc. Karel Zavřel
karel.zavrel@zstaborska.cz 2.patro 8.B F-Inf-M-Fg-Sp-Tým
Mgr. Kristýna Zelková
kristyna.zelkova@zstaborska.cz 2.patro
Aj-Kon
Vychovatelky školní družiny zvonek
Zorka Gajerová *357 zorka.gajerova@zstaborska.cz


Tamara Klofandová *351 tamara.klofandova@zstaborska.cz


Věra Marešová *356 vera.maresova@zstaborska.cz


Kristýna Paukerová *355 kristyna.paukerova@zstaborska.cz


Mgr. Robert Tippman *348 robert.tippman@zstaborska.cz


Bc. Barbora Větrovcová *352 barbora.vetrovcova@zstaborska.cz


Renata Žďánská, DiS. *353 renata.zdanska@zstaborska.cz


Asistenti pedagoga
Mgr. Kateřina Fuchsová
katerina.fuchsova@zstaborska.cz 2.patro 6.C
Bc. Jana Horáková
jana.horakova@zstaborska.cz 3.patro 3.B
Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz 1.patro 7.C
Martin Žárský
martin.zarsky@zstaborska.cz 2.patro 9.A
Školní klub
Tereza Pořízková

přízemí

Dana Žďárská
dana.zdarska@zstaborska.cz přízemí

Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 241029300 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1.patro

241 029 320
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 241 029 340 skolnik@zstaborska.cz suterén

Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 241 029 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén

Šatnáři
Helena Fischmannová 241 029 333
suterén

Jana Matějovská
Marcela Novotná