a
Kontakty - KDO JE KDE
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

241 029 + e-mail kabinet, kancelář aprobace, třídní učitel/ka
linka
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro D-Voz, 9.B
602 581 433
Zástupce ředitele,
školní metodik prevence
Mgr. Miroslav Hricz 323 miroslav.hricz@zstaborska.cz 1.patro M-FG
724 238 323
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro Čj-Etov-Voz, 7.B
725 044 109
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Škábová 330 monika.skabova@zstaborska.cz 1.patro Čj-Etov-Sp-Voz, 6.A
Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
kamila.balharova@zstaborska.cz přízemí
Školní psycholožka
Mgr. Linda Růžičková 329 linda.ruzickova@zstaborska.cz 3.patro
725 844 391
Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 327 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí učebna 4.B
Učitelé I.stupně
Mgr. Tereza Besedová
tereza.besedova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 3.A
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 2.A
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 3.B
Mgr. Hana Dražďáková
hana.drazdakova@zstaborska.cz 2. patro 1.st., 5.B
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 4.A
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 1.A
Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 2.B
Mgr. Markéta Mazlová
marketa.mazlova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 1.C
Mgr. Robert Tippman
robert.tippman@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 5.A
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 2.C
Mgr. Gabriela Vlková
gabriela.vlkova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 1.B
Mgr. Květa Vostruhová
kveta.vostruhova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 3.C
Jiří Zbořil
jiri.zboril@zstaborska.cz přízemí 1.st., 4.B
Učitelé II.stupně
Bc. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén Tv
Mgr. Daniela Černá
daniela.cerna@zstaborska.cz 2.patro Nj, Fj
Mgr. Karel Červený
karel.cerveny@zstaborska.cz suterén D-Z-Tv, 9.A
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Barbora Doležalová
barbora.dolezalova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Jaroslava Kloboučková
jaroslava.klobouckova@zstaborska.cz 1.patro M
Mgr. Jana Maierová
jana.maierova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Petra Prokopová Machalová
petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz 2.patro M-Z, 7.A
Mgr. Veronika Miháliková
veronika.mihalikova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Klára Podlahová
klara.podlahova@zstaborska.cz 3. patro Vv-Um
Mgr. Milada Syrovátková
milada.syrovatkova@zstaborska.cz 3.patro Hv
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro Etov-Ch-Př-Voz
Mgr. Taťána Vítková
tatana.vitkova@zstaborska.cz 2.patro Čj-Etov-Tv-Voz, 6.B
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2.patro F-Ch-Inf-VT
Mgr. Bc. Karel Zavřel
karel.zavrel@zstaborska.cz 2.patro M-F-Inf-Sp-VT, 8.A
Vychovatelky školní družiny
Mgr. Kateřina Francová
katerina.francova@zstaborska.cz 2.patro učebna 2.B
Bc. Kristýna Klubalová
kristyna.klubalova@zstaborska.cz přízemí družina
Věra Marešová
vera.maresova@zstaborska.cz přízemí učebna 3.A
Bc. Barbora Nejedlá
barbora.nejedla@zstaborska.cz přízemí učebna 1.C
Solomiya Romanovská
solomiya.romanovska@zstaborska.cz 2.patro učebna 1.A
Markéta Střihavková
marketa.strihavkova@zstaborska.cz přízemí učebna 3.C
Lucie Šatná
lucie.satna@zstaborska.cz 1.patro učebna 2.C
Renata Zelerová
renata.zelerova@zstaborska.cz přízemí učebna 4.A
Asistenti pedagoga
Mgr. Kateřina Fuchsová
katerina.fuchsova@zstaborska.cz 2.patro 2.C
Petra Hoštáková
petra.hostakova@zstaborska.cz přízemí 5.A
Bc. Jana Horáková
jana.horakova@zstaborska.cz 3.patro 2.A
Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz přízemí 3.C
Jana Kubánková
jana.kubankova@zstaborska.cz 2.patro 6.A
Lenka Rzepková
lenka.rzepkova@zstaborska.cz 2.patro 8.A
Martin Žárský
martin.zarsky@zstaborska.cz 2.patro 9.A
Školní klub
Mgr. Jana Bartůňková
jana.bartunkova@zstaborska.cz přízemí
Petra Hoštáková
petra.hostakova@zstaborska.cz přízemí
Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 300, 320 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1.patro
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 340 skolnik@zstaborska.cz suterén
Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén
Šatnářky
Zuzana Rounová, Irena Landová 333
suterén