a
Kontakty - FZŠ Táborská
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

telefon e-mail
třída aprobace
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 241 029 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro 6.A D-Etov-Sp-Voz
602 581 433
Zástupce ředitele,
školní metodik prevence
Mgr. Miroslav Hricz 241 029 323 miroslav.hricz@zstaborska.cz 1.patro 9.B M-Etov-FG
724 238 323
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 241 029 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro 6.C Čj-Etov-Voz
725 044 109
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Hačecká 241 029 330 monika.hacecka@zstaborska.cz 1.patro 9.A Čj-Sp
Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
kamila.balharova@zstaborska.cz přízemí

Mgr. Amálie Kořánová
amalie.koranova@zstaborska.cz přízemí 4.C 1.st.
Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 241 029 327 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí
Vv-Um
Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 5.A 1.st.
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 1.B 1.st.
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 3.B 1.st.
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 4.A 1.st.
Mgr. Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 5.B 1.st.
Mgr. Radka Plichtová
radka.plichtova@zstaborska.cz 2.patro 2.B 1.st.
Mgr. Štěpán Ročák
stepan.rocak@zstaborska.cz přízemí 2.A 1.st.
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 3.A 1.st.
Mgr. Gabriela Vlková
gabriela.vlkova@zstaborska.cz 2.patro 4.B 1.st.
Mgr. Květa Vostruhová
kveta.vostruhova@zstaborska.cz přízemí 1.A 1.st.
Učitelé II.stupně
Mgr. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén
Tv
Mgr. Karel Červený
karel.cerveny@zstaborska.cz suterén 8.B D-Z
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Bc. Jiří Havel
jiri.havel@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Mgr. Barbora Chrenková
barbora.chrenkova@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Mgr. Marie Kazmarová
marie.kazmarova@zstaborska.cz 3.patro
Hv-Voz
Mgr. Jaroslava Kloboučková
jaroslava.klobouckova@zstaborska.cz 2.patro
M
Tomáš Košťál
tomas.kostal@zstaborska.cz 3.patro
Aj
Bc. Marek Lisý
marek.lisy@zstaborska.cz 2.patro
Inf-Sp-VT
Mgr. Elie Lusaku
elie.lusaku@zstaborska.cz 3.patro
Aj-Fj
Bc. Tomáš Novák
tomas.novak@zstaborska.cz suterén
Spo-Tv
Mgr. Klára Podlahová
klara.podlahova@zstaborska.cz 3. patro
Vv-Um
Mgr. Petra Prokopová Machalová
petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz 2.patro 5.C M-Vl
Bc. Lukáš Smola
lukas.smola@zstaborska.cz 2.patro
Čj-D
Mgr. Vojtěch Šafránek
vojtech.safranek@zstaborska.cz suterén
Spo-Tv-Z
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro 8.A Etov-Př-Voz
Mgr. Klára Vyšohlídová
klara.vysohlidova@zstaborska.cz 2.patro 7.A M-Tv, 7.A
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2.patro
F-Ch-Inf
Mgr. Robert Weinrich
robert.weinrich@zstaborska.cz 3.patro 6.B D-Etov-Nj-Voz
Mgr. Bc. Karel Zavřel
karel.zavrel@zstaborska.cz 2.patro 7.B M-F-Inf-Sp
Mgr. Kristýna Zelková
kristyna.zelkova@zstaborska.cz 2.patro
Aj
Vychovatelky školní družiny
Zorka Gajerová
zorka.gajerova@zstaborska.cz


Tamara Klofandová
tamara.klofandova@zstaborska.cz


Věra Marešová
vera.maresova@zstaborska.cz


Kristýna Paukerová
kristyna.paukerova@zstaborska.cz


Mgr. Robert Tippman
robert.tippman@zstaborska.cz


Bc. Barbora Větrovcová
barbora.vetrovcova@zstaborska.cz


Renata Žďánská, DiS.
renata.zdanska@zstaborska.cz


Asistenti pedagoga
Mgr. Kateřina Fuchsová
katerina.fuchsova@zstaborska.cz 2.patro 5.C
Mgr. Andrea Götzová
andrea.gotzova@zstaborska.cz přízemí 2.B
Bc. Jana Horáková
jana.horakova@zstaborska.cz 3.patro 5.A
Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz 1.patro 6.C
Lenka Rzepková
lenka.rzepkova@zstaborska.cz 2.patro 9.A
Anna Sidorenko
anna.sidorenko@zstaborska.cz 2.patro 3.A
Martin Žárský
martin.zarsky@zstaborska.cz 2.patro 8.A
Školní klub
Dana Žďárská
dana.zdarska@zstaborska.cz přízemí

Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 241029300 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1.patro

241 029 320
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 241 029 340 skolnik@zstaborska.cz suterén

Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 241 029 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén

Šatnáři
Josef Huňak, Sára Kaliášová, Jana Matějovská 241 029 333
suterén