a
Kontakty - KDO JE KDE
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

241 029 + e-mail kabinet, kancelář aprobace, třídní učitel/ka
linka
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro D-Vl-Voz, 5.A
602 581 433
Zástupce ředitele,
školní metodik prevence
Mgr. Miroslav Hricz 323 miroslav.hricz@zstaborska.cz 1.patro M-FG
724 238 323
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro Čj-Etov-Voz, 9.B
725 044 109
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Hačecká 330 monika.hacecka@zstaborska.cz 1.patro Čj-Etov-Sp-Voz, 8.A
Speciální pedagog
PhDr. Kamila Balharová
kamila.balharova@zstaborska.cz přízemí
Mgr. Amálie Kořánová
amalie.koranova@zstaborska.cz přízemí
Školní psycholožka
Mgr. Linda Nývltová 329 linda.nyvltova@zstaborska.cz 3.patro
725 844 391
Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 327 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí
Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 4.A
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 5.B
Mgr. Zuzana Kočková
zuzana.kockova@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 2.A
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 2.B
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 3.A
Mgr. Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 4.B
Mgr. Hana Mazancová
hana.mazancova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 3.C
Radka Plichtová
radka.plichtova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 1.B
Mgr. Štěpán Ročák
stepan.rocak@zstaborska.cz přízemí 1.st., 1.A
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 1.st., 4.C
Mgr. Gabriela Vlková
gabriela.vlkova@zstaborska.cz 2.patro 1.st., 3.B
Mgr. Květa Vostruhová
kveta.vostruhova@zstaborska.cz přízemí 1.st., 5.C
Učitelé II.stupně
Mgr. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén Tv
Mgr. Karel Červený
karel.cerveny@zstaborska.cz suterén D-Z, 7.B
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Barbora Doležalová
barbora.dolezalova@zstaborska.cz 3.patro Aj
Bc. Jiří Havel
jiri.havel@zstaborska.cz 3.patro Aj
Mgr. Eliška Jindřichová
eliska.jindrichova@zstaborska.cz 3.patro Hv-Nj-Z
Mgr. Jaroslava Kloboučková
jaroslava.klobouckova@zstaborska.cz 2.patro M
Tomáš Košťál
tomas.kostal@zstaborska.cz 3.patro Aj
Bc. Marek Lisý
marek.lisy@zstaborska.cz 1.patro Inf
Mgr. Elie Lusaku
elie.lusaku@zstaborska.cz 3.patro Aj-Fj
Bc. Tomáš Novák
tomas.novak@zstaborska.cz suterén Spo-Tv
Mgr. Klára Podlahová
klara.podlahova@zstaborska.cz 3. patro Vv-Um
Mgr. Petra Prokopová Machalová
petra.prokopovamachalova@zstaborska.cz 2.patro M-Z, 9.A
Mgr. Kristýna Říhová
kristyna.rihova@zstaborska.cz 3. patro Vv
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro Etov-Př-Voz, 7.A
Bc. Klára Vernerová
klara.vernerova@zstaborska.cz 2.patro M, 6.A
Mgr. Taťána Vítková
tatana.vitkova@zstaborska.cz 2.patro Čj-Etov-Tv-Voz, 8.B
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2.patro F-Ch-VT
Mgr. Robert Weinrich
robert.weinrich@zstaborska.cz 3.patro Nj
Mgr. Bc. Karel Zavřel
karel.zavrel@zstaborska.cz 2.patro M-F-FG-Inf-Sp, 6.B
Vychovatelky školní družiny
Zorka Gajerová
zorka.gajerova@zstaborska.cz

Tamara Klofandová
tamara.klofandova@zstaborska.cz

Věra Marešová
vera.maresova@zstaborska.cz

Bc. Barbora Nejedlá
barbora.nejedla@zstaborska.cz

Markéta Šikl
marketa.strihavkova@zstaborska.cz

Mgr. Robert Tippman
robert.tippman@zstaborska.cz

Renata Žďánská, DiS.
renata.zdanska@zstaborska.cz

Asistenti pedagoga
Mgr. Kateřina Fuchsová
katerina.fuchsova@zstaborska.cz 2.patro 4.C
Bc. Jana Horáková
jana.horakova@zstaborska.cz 3.patro 4.A
Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz přízemí 5.C
Lenka Rzepková
lenka.rzepkova@zstaborska.cz 2.patro 8.A
Anna Sidorenko
anna.sidorenko@zstaborska.cz 2.patro 2.A
Mgr. Kristýna Zelková
kristna.zelkova@zstaborska.cz 2.patro 7.A
Martin Žárský
martin.zarsky@zstaborska.cz 2.patro 9.B
Školní klub
Dana Žďárská
dana.zdarska@zstaborska.cz přízemí
Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 300, 320 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1.patro
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 340 skolnik@zstaborska.cz suterén
Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén
Šatnářky
Jana Matějovská, Zuzana Rounová 333
suterén