Identifikace projektu

Název projektu

Prevence a podpora ve výchovně vzdělávacím procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako součást inkluzivního vzdělávání a rozvoj profesního a kariérového poradenství na ZŠ Táborská

Registrační číslo

CZ.2.17/3.1.00/36373

Prioritní osa OPPA

3 – Modernizace počátečního vzdělávání

Datum zahájení realizace

1.4.2014

Datum ukončení realizace

30.6.2015


Cílem projektu je:
* Vytvořit podmínky úspěšného vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (LMP) a specifickými poruchami učení (SPU) na 2.stupni běžné ZŠ.
* Vytvořit přílohu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) ZŠ Táborská pro žáky s LMP pro 2.stupeň
* Umožnit jejich vzdělávání nejen v praktických činnostech nákupem potřebných pomůcek a vybavením učebny, ale i zpracováním metodiky podpory výuky žáků s LMP na 2.stupni v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Cílem je i zaměření na profesní orientaci těchto žáků, aby se seznámili s co největším množstvím různých oborů činnosti a zvolili si ten, ve kterém budou spokojeni i v dalším životě.


Nejprve seznámíme vyučující s problematikou vzdělávání žáků s LMP a SPU, stanovíme možnosti organizace vzdělávání v rámci inkluze, se zřetelem na individuální zvláštnosti vzdělávání v některých hlavních předmětech (co v samostatné učebně pod vedením speciálního pedagoga, co v rámci celého třídního kolektivu). Vybavíme a využijeme již stávající učebny. Vytvoříme přílohu ŠVP podle RVP přílohy pro žáky s LMP, vypracujeme metodiku podpory výuky žáku s LMP a SPU na 2.stupni ZŠ. Profesní orientaci těchto žáků chceme podporovat nastavením hodiny volby povolání již od 6.ročníku a využitím Hollandova zájmového inventáře, který pro českou populaci přizpůsobil A. Mezera ve svém Obrázkovém testu profesní orientace.


Výstupy projektu:
* Příloha ŠVP pro žáky s LMP,
* Vybavení učeben pro další integraci žáků s LMP do základní školy,
* Metodika podpory žáků s SPU na 2.stupni ZŠ,
* Metodika podpory žáků s LMP na 2.stupni ZŠ.


Realizační tým projektu:

Mgr. Petra Prokopová Machalová
, manažerka projektu
PhDr. Kamila Balharová, speciální pedagog
Mgr. Miroslav Hricz, odborný koordinátor
Mgr. Linda Růžičková, psycholog
Tereza Szentpéteryová, administrativní asistent


FONDY EU V PRAZE