Nejnovějších 15 aktualit (jsou také na úvodní stránce):


Informace pro cizí strávníky

25. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Na základě současné situace není možné, aby naše školní jídelna provozně a hygienicky zabezpečila stravování cizích strávníků. V důsledku této skutečnosti bude výdej obědů pro cizí strávníky opět obnoven 2.9. 2020. Vrácení stravného bude prováděno pouze na požádání strávníka, jinak částky na kontech bude možné opět využít v měsíci září 020. Věříme, že se vše vrátí do našeho zaběhlého režimu a těšíme se opět v září na vaší návštěvu.
Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Informace k dobrovolnému nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

21. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
informace k průběhu vyučování přihlášených žáků 1. stupně naleznete zde. Prosíme, abyste se s informacemi níže důkladně seznámili, hlavně nezapomeňte na čestné prohlášení a roušky pro dítě. Jinak nemůžeme Vaše dítě do skupiny zařadit.
Žádáme Vás také, abyste do školy v následujícím období neposílali děti s příznaky respiračních onemocnění.

S ohledem na počet přihlášených žáků jsme nakonec otevřeli 11 školních skupin. Jako hlavní kritérium jsme zvolili udržení třídních kolektivů pohromadě, nešlo to ale ve všech případech.

Konkrétní údaje k vaší školní skupině obdržíte od třídního učitele.
FZŠ Táborská

Informace k dobrovolnému nástupu dětí 1. stupně do školy od 25. 5. 2020

19. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Všechny přihlášené děti byly přijaty, podrobnější informace budou zveřejněny ve čtvrtek.
PhDr. Jitka Svobodová

Stravování v době od 25.5. do 30.6. 2020

13. 05. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

Děti přihlášené do školní docházky od 25.5. – 30.6. 2020, kteří jsou strávníci školní jídelny, budou automaticky přihlášeny do stravování v naší školní jídelně. Pokud se strávník nebude stravovat je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny.
Strávníci, kteří využívají plateb inkasa musí uhradit na toto období platby za obědy pouze bankovním převodem na č.ú. 47936041/0100 + VS strávníka.
V tomto období nebude možné v případě nemoci žákovi v první den nemoci oběd vyzvedávat ve školní jídelně. Odhlášky obědů je nutné nahlásit do 7.00 hod. v den nepřítomnosti žáka ve škole.
Je nutné dbát na to, aby strávník měl obědy řádně uhrazené, jinak nebude možné, aby mu byl vydán plnohodnotný oběd.
Školní jídelna bude vařit v tomto období pouze jeden druh pokrmu včetně polévky, nápoje a ovoce případně zeleninového salátu.
V Praze dne 13.5.2020, Jitka Uhlíková, vedoucí ŠJ

Letní družina

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vzhledem k současné situaci se MČ Praha 4 rozhodla zvážit možnost otevření školních družin některých škol v letních měsících. Nabídka je určena zaměstnaným rodičům. Více informací naleznete zde.
FZŠ Táborská

Otevření školy pro žáky 1. stupně

11. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče, v pondělí 25.5.2020 se naše škola otevře pro dobrovolnou účast žáků 1. stupně. Základní informace k podmínkám provozu školy a způsobu přihlášení dítěte naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Dobrovolná osobní účast žáků 9. ročníku ve škole

05. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče žáků devátého ročníku,
v pondělí 11.5.2020 se z rozhodnutí vlády otevřou základní školy pro žáky 9. ročníku. Abyste se mohli rozhodnout, zda své dítě k dobrovolné výuce přihlásíte, sestavili jsme pro Vás základní informace k organizaci výuky na naší škole.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Výsledky zápisu do prvních tříd

01. 05. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2020/2021 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
PhDr. Jitka Svobodová

Tancující Včelky

29. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Doba koronavirová nás omezuje v mnoha ohledech, stejně tak je to u sportu. Národní cheerleadingová asociace ČACH se rozhodla uspořádat online soutěž, které se zúčastnila Áďa z 6. A a Kamča ze 4. C. Své sólo taneční vystoupení si užily a obsadily 6., resp. 7. místo. Důležité však bylo, že si mohly dopřát pohyb a účastnit soutěže svého oblíbeného sportu. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Mgr. Karel Červený

Učení doma – dotazník pro rodiče

21. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče našich žáků,

již déle než měsíc probíhá distanční způsob výuky a my Vás v tomto poločase žádáme o zpětnou vazbu.
Pokud se chcete zapojit, použijte prosím odkaz, který Vám byl odeslán přes Bakaláře.
Dotazník můžete vyplnit do neděle 26. dubna.

Děkujeme, že učíte s námi. Bez Vás by to nešlo.

Vaše FZŠ Táborská

Veselé Velikonoce

08. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Ahoj holky a kluci, milí rodiče a přátelé naší školy.

Začínají velikonoční svátky, doba, kterou lidé obvykle slaví společně. A přitom je to už téměř měsíc, co se potkáváme nanejvýš přes Skype.

Pojďme si přesto společně připomenout jednotlivé dny pašijového týdne a obyčeje, které se k nim vážou. Vždyť jsou to právě zvyky a tradice, jež spojují lidi z různých koutů světa. V dobách radosti i dnes.

Ale jak to udělat? Kouzelné připomenutí velikonočních svátků naleznete na zvukovém záznamu zde. Za vytvoření nahrávky pro vás moc děkujeme Alexandře a Ottovi Kallusovým. Věříme, že vám velikonoční slovo udělá radost.
Vaše FZŠ Táborská

P.S. A pokud máte chuť, milí rodičové, připojte se a v četbě pokračujte. Budeme rádi za příběhy i pohádky pro děti.

3D tiskárna zapojena do boje proti viru

03. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší školní tiskárně právě tiskneme ochranné obličejové štíty pro zdravotníky, ale i pracovníky v dalších profesích, ve kterých by mohli být vystaveni zvýšenému nebezpečí infekce. Několik snímků najdete ve fotogalerii.


Mgr. Karel Zavřel

Žádosti o ošetřovné (zaměstnanci a OSVČ)

01. 04. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školy pro děti mladší 13 let potvrzujeme v kanceláři školy v pracovní dny od 9.00 do 14.00 nebo po telefonické domluvě na čísle 241 029 320. Formuláře máme k dispozici. Více informací naleznete zde.
Potvrzení o uzavření školy, které je přílohou pro žádost o „ošetřovné“ pro OSVČ naleznete ke stažení zde. Kancelář školy je v provozu ve všední den od 9 do 14 hodin.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Informace k průběhu zápisu do prvních tříd

25. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme změnili organizaci zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021. Informace naleznete zde.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Učení doma

24. 03. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče.

Děkujeme vám za vaši práci na úkolech z Učení doma. Je to pro nás všechny nová situace, a proto bychom na základě nových zkušeností i na základě zpráv od vás některé věci rádi upřesnili.

Nadále se budeme zaměřovat především na předměty český jazyk, matematika a cizí jazyky. Ostatní předměty podpoříme dobrovolnými úkoly a aktivitami, případně zadáme úkoly s delším časem na vypracování. Také se více zaměříme na opakování a procvičování. Ve výchovných předmětech nemusí být úkoly zadány vůbec. Rozhodující budou pro vás pokyny jednotlivých učitelů.

Vaši práci nyní nebudeme hodnotit známkou, ale chceme vám poskytnout zpětnou vazbu jinou formou (slovní zpětná vazba, zveřejnění správných výsledků úkolů učitelem, body apod.).

Vy, druhostupňoví žáci, nezapomeňte na psaní oborové práce, deváťáci pracujte na přípravě na přijímací zkoušky. Nyní máte dostatek času i energie. Pokud potřebujete konzultovat, obraťte se na své učitele.

Rozcestník Učení doma na školním webu funguje i nadále. Pokud používají učitelé pro učení doma vlastní webové stránky, Google Classroom apod., naleznete v rozcestníku potřebný odkaz. V takovém případě vám byly školní přístupové údaje poslány do žákovské knížky (dětem). Další informace naleznete na Učení doma.

Samozřejmě záleží především na vás, nakolik se s námi budete udržovat ve školní kondici. Je ale jasné, že po návratu do školy toho času na výuku nebude mnoho. My se zatím budeme snažit, aby úlohy v Učení doma byly užitečné, podnětné i zábavné.

Držme si všichni palce.
Vaše FZŠ Táborská


-> Archiv aktualit