Nejnovějších 15 aktualit (jsou také na úvodní stránce):


Deváťáci pro prvňáčky

19. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Před týdnem, ve čtvrtek 12.5., se opět sešli deváťáci se svými protějšky z první třídy. Tentokrát ale nešlo o společné čtení pohádek ve školní knihovně. Deváťáci si na dvě vyučovací hodiny převzali výuku a vyrazili s dětmi ven. Na školním dvoře na desíti stanovištích si prvňáčci mohli pohrát s abecedou, pohádkami, příslovími, či hádankami. Kreslili, soutěžili, namáhali své mozkové závity a lámali si hlavy nad aktivitami, které jsme si pro ně připravili. Akce byla příjemným zpestřením pro obě třídy, a i přesto, že bylo pro některé deváťáky oříškem, jak děti občas zkrotit, akci jsme si všichni užili.
Fotogalerie.
Laura Jedináková 9.A

Nepál ve 4.A a 2.B

17. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V květnu žáci našich tříd absolvovali dvouhodinový program zaměřený na asijskou zemi Nepál. Poznáváním této zajímavé země nás provázel Tomáš Hurdálek, který zemi navštívil a několik měsíců tam působil jako učitel na tamní škole. Měli jsme možnost seznámit se prostřednictvím fotografií, videí a předmětů s nepálskou kulturou, životem a dalšími reáliemi. Nejednalo se však jen o přednášku, ale žáci si také prakticky vyzkoušeli některé aktivity jako například poznávání hudebních nástrojů po sluchu, a dokonce si na jeden hudební nástroj sami vyzkoušeli zahrát. Jak jsme si rozšířili naše obzory, se můžete podívat ve fotogalerii.
PhDr. Štěpán Ročák a Mgr. Luděk Kovář

Žákovský parlament na výjezdu

14. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Žákovský parlament se měl možnost na začátku května účastnit třídenního výjezdu do Jizerských hor, konkrétně do Josefova Dolu. Lektoři organizace CEDU si pro nás připravili skvělý program. Královský syn hledal družinu dobrodruhů, kteří by dokázali znovu oživit srdce jeho otce, pana krále. Za svůj život toho mnoho zažil a už nebyl tak laskavý jako dřív, bolelo ho srdce. Královský syn se rozhodl, že najde spojence, kteří mu pomohou královo srdce opět probudit. A tak jsme se snažili dokázat, že naše srdce bije i pro někoho dalšího - naše spolužáky, školu a díky vzájemné spolupráci a ochotě se domluvit jsme nakonec království zachránili.
Fotogalerie
Marie Brichová a Marie Kazmarová

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

13. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik cizinců setrvá na území České republiky i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro cizince a bude se konat 15. června od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Na tento zvláštní zápis není třeba předběžná registrace. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm (u cizinců místem pobytu) ve „spádové oblasti” školy

У зв’язку з нинішньою ситуацією, коли неможливо передбачити, скільки іноземців залишиться в Чехії в наступному навчальному році, для вступу до 1-го курсу початкової школи вводиться інститут «спеціального набору». Спеціальна реєстрація призначена виключно для іноземців, яка відбудеться 15 червня з 14:00 до 17:00. Для цієї спеціальної реєстрації попередня реєстрація не потрібна.

Пріоритет надається дітям з постійним проживанням (для іноземців за місцем проживання) в «підлеглих районах» відповідної школи.

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов'язкової шкільної освіти

6.B sází ředkvičky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během projektového dne jsme navázali na praktickou činnost z minulého únorového dne. Domluvili jsme se s panem školníkem a vyrazili jsme na školní dvůr. Práci jsme si spravedlivě rozdělili. Někdo proséval hlínu, další ji nabíral na lopatku a přenášel k truhlíkům. Udělali jsme hrubý základ, aby se v truhlících nedržela voda. Poté jsme nakupili vrstvy hlíny, kterou jsme udusali, pohrabali, vytvořili záhonky a zasadili semínka ředkviček. Za pár dní se začaly rostlinky proklubávat z hlíny na povrch, což nám udělalo moc velkou radost. Těšíme se na úrodu, kterou si rádi dáme ke svačině.
Mgr. Karel Červený, DBA

Deváťáci pro prvňáčky

12. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve středu 11. května si žáci třídy 9.B připravili zábavný program pro prvňáčky z 1.B. Děti na stanovištích hádaly pohádky, luštily, trénovaly psaní a hlavně svou mys! Program si užili jak prvňáčci, tak deváťáci. Těšíme se na další společné čtení.
Fotogalerie
Gabriela Svobodová, Annabelle Roth 9.B

Natka, Táborská Včelka, jede na mistrovství Evropy

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerleadingový tým je pilný i po pandemii Covidu. Kapitánka školního týmu Cheerleaders Bees se kvalifikovala společně se svou trenérkou na mistrovství Evropy v řeckých Athénách. Bude reprezentovat naši školu, Českou republiku v kategorii senior pom dance. Ukáže své taneční umění a akrobatické prvky. Již nyní neúnavně pracují a zdokonalují se, aby byly co nejvíce úspěšné na tomto mistrovství. Držte jim pěsti. Natko, Tvá škola je na Tebe pyšná, jak skvěle ji reprezentuješ.
Mgr. Karel Červený, DBA

IV.A a Karel IV.

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V uplynulých týdnech jsme se vydali na cestu do historie, abychom se seznámili s dobou a osobností Karla IV. Zjistili jsme, proč je Karel IV. tak významný pro naši zemi. Poznali jsme život lidí ve středověku. Vyzkoušeli jsme si výrobu dobové písemnosti, napodobovali jsme středověké písmo a vlastnoručně vyrobeným pečetidlem jsme naše písemnosti opatřili voskovou pečetí. Zjistili jsme, že Karel IV. rozšířil území našeho království nejen dobýváním, ale také sňatkovou politikou. Během komentované procházky centrem Prahy jsme se seznámili s některými památkami, které nechal tento panovník postavit. Karel IV. by na nás byl určitě hrdý, protože pokračujeme v jeho odkazu vzdělanosti. Jen zatím neumíme hovořit tolika jazyky, jako on. Na naši badatelskou výuku se můžete podívat ve fotogalerii.
IV.A

Deskové hry v 8.B

10. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ve spolupráci s výrobcem hraček Dino se žáci 8. B připojili v rámci oborového dne ve škole do vývojářského projektu, jehož hlavním cílem je vymýšlení nových deskových her. V několikačlenných skupinách pod dohledem odborníků vytvořili žáci náčrt vlastních herních postupů, které budou v následujících týdnech zdokonalovat a na závěr prezentovat na dalším oborovém dnu. Pokud se bude některá z nových deskových her líbit, dočká se i výroby. Tak uvidíme. Ještě jednou moc děkujeme za spolupráci Ivaně a Štěpánovi ze společnosti Dino.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski

Šesťáci se učí strategickému myšlení

06. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Není podstatné znát všechny důležité bitvy a letopočty, kdy se odehrály. Člověk se to sice naučí, ale zapomene a nic konkrétního mu to nedá. Naši šesťáci se učí vzájemné toleranci a respektu, že agrese a válka není řešení. Odehrálo se mnoho bitev v dějinách lidstva a žáci se snaží pochopit, proč k nim došlo, jakou strategii používaly jednotlivé národy. V tomto školním roce analyzují žáci a žákyně jednotlivé bitvy, učí se strategickému myšlení ve čtyřech fázích. V první fázi se rozdělili do dvojic a vybrali si jednu bitvu. Z textu určili příčiny bitvy, její průběh, výsledek a důsledek. Snažili se přijít na to, kdo a jaké chyby se dopustil. Ve druhé fázi jsme využili realtimovou strategickou hru Age of Empires II, resp. demoverzi této hry, která je volně stažitelná. Děti si nejprve nakreslily plán města, rozmístění budov a surovin. Poté si vyzkoušely samotnou hru, která je založená na těžbě surovin, stavbě budov vesničanů a vojáků. Cílem hry je obsadit protivníka. Po skončení hry porovnají původní plán města, který si vytvořily s herní realitou. Napíší závěrečnou zprávu Maestrovi (což je učitel dějepisu), jak dopadly v samotné hře, co se jim podařilo, co by učinily jinak, pokud by danou hru hrály znovu. V květnu nás čeká třetí fáze hry, a to bitva pěti armád, v červnu si zahrajeme starší deskovou hru Hrady a vyhodnotíme posun strategického myšlení našich šesťáků.
Mgr. Karel Červený, DBA

Svátek maminek

05. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Hodně spokojenosti, zdraví a pohody přejeme všem maminkám k nedělnímu svátku. Naše přáníčka jsou poděkováním za všechnu péči, starost a lásku.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová

Ukázkové hodiny kroužku Minivolejbal

02. 05. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Oddíl volejbalu Vršovice bude pro školní rok 2022/23 nabírat do volejbalové přípravky/minivolejbalu chlapce a děvčata z letošních 3. a 4. tříd.  Přijďte si  vyzkoušet trénink v ZŠ Táborská vždy ve  čtvrtek od 16:30 do 18:00 (dle počasí v tělocvičně nebo na venkovním hřišti). Volejbal je vhodný sport pro děti, pro které je pohyb a míč zábava.
Oddíl volejbalu TJ Sokol Praha Vršovice
Web: https://volejbal-vrsovice.estranky.cz
E-mail: volejbal.vrsovice@gmail.com
Facebook

Osmáci pomáhají přírodě

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Učíme naše žáky nejen znalostem, či dovednostem, snažíme se, aby výuka měla i praktický dosah. Spolupráci s městskými Lesy hlavního města Prahy měli mít původně deváťáci, kteří se detailně zabývali ochranou životního prostředí. Termínově nám to vyšlo bohužel v den, kdy se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Bravurně zaskočili jejich spolužáci z 8.A i z 8.B.
Lektor nám sdělil, že takto vysoké stromy, které se nacházejí na okraji Kunratického lesa, rostou 60 let a že naši práci ocenění až děti našich žáků. Dostali jsme instrukce, byli jsme poučeni o bezpečnosti práce, rozdělili jsme se do dvojic a pustili jsme se do práce, která nám šla hezky od ruky. Celkem jsme vysadili 120 sazenic. Moc chválíme naše osmáky za vynikající práci.
Mgr. Karel Červený, DBA
Mgr. Robert Gronowski

Oborový den - 7.A - Lukostřelba

28. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Dnes jsme se vydali do Kyšic, kde jsme si vyzkoušeli lukostřelbu pod vedením zkušeného trenéra pana M. Duška. Všem se nám to moc líbilo.
Fotogalerie
Za 7.A Mgr. Monika Hačecká a Ing. Alena Červová

Projektový den s LEGOrobotikou

27. 04. 2022 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Název Lego byl v roce 1934 vytvořen z dánské věty „leg godt“, která znamená, hraj si dobře. Firmu Lego o dva roky dříve založil dánský truhlář, původně zde vyráběl dřevěné hračky. Slovo robot  vymyslel český spisovatel Josef Čapek. Robotika pak znamená disciplínu, která se zabývá vytvářením inteligentních strojů, které se pohybují a plní zadané úkoly. Výsledkem projektového dne ve vesmírné 5.A, jak vidíte na fotografii, byla pohyblivá vesmírná vozítka vybavená motorkem, centrifugy, raketoplány a mozaiky.
Za 5.A Mgr. Martina Valentová


-> Archiv aktualit