Nejnovějších 15 aktualit (jsou také na úvodní stránce):


Zpívá celá čtyřka

23. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V úterý 16. 4. se v ZŠ Křesomyslova konala pěvecká soutěž Zpívá celá čtyřka. Žákyně naší školy Stella, Lucie a Carolina se soutěže zúčastnily a všechny dívky byly velmi úspěšné. Vystoupení dalších soutěžících byla velmi inspirativní a těšíme se na další ročníky soutěže.
Mgr. Květa Vostruhová

Informace o focení tříd

23. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 26. 4. 2019 proběhne focení tříd. Cena fotografie třídy je 35,- Kč, skupinky 25,- Kč. Platby prosíme předem. Vyučování začíná až v 8,30, šatna je otevřena od 8,15.
PhDr. Jitka Svobodová

Hurá do školy se blíží

19. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Připomínáme rodičům přihlášených žáků, že od příštího týdne zahajujeme program pro předškoláky Hurá do školy.

Středa 24. 4. 13,30 – 14,30 Mgr. Květa Vostruhová
Čtvrtek 25. 4. 15,30 – 16,30 PhDr. Jitka Svobodová

Prosím, dejte dětem s sebou přezutí a pastelky.
Těšíme se! FŽS Táborská

Výsledky zápisu do prvních tříd

18. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ředitel školy vydal Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Pro školní rok 2019/2020 byli v souladu se stanovenou kapacitou prvních tříd přijati uchazeči, kteří splňovali podmínky stanovené kritérii č. 1 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem ve spádové oblasti školy) a č. 2 (děti s trvalým bydlištěm a cizinci s pobytem v nespádové oblasti školy, jejichž sourozenec se již v naší škole vzdělává). Soupis přijatých registračních čísel naleznete zde. Váš zájem o vzdělávání v naší škole nás těší. Bohužel nám současné kapacitní možnosti školy neumožňují vyhovět všem zájemcům.
 PhDr. Jitka Svobodová

Informace ze školní jídelny

17. 04. 2019 | Školní jídelna > Aktuality

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku (na platby nám zbývají dva měsíce), chtěla bych Vás touto cestou požádat, aby jste sledovali konta stravného Vašich dětí, která slouží k úhradě obědů. Prosím o zaslání pouze částek, které pokryjí potřebné platby pro následující měsíce tj. květen a červen. Případné přeplatky v částce pod 1.000,- Kč je možné si vyzvednout do 27.6. po celý den do 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Přeplatky nad 1.000,- Kč budou v měsíci červenci vráceny na číslo účtu, které je uvedené na přihlášce pro školní stravování.  Všem našim strávníkům přejeme dobrou chuť v naší školní jídelně a těšíme se i nadále na jejich přízeň.
J.Uhlíková, vedoucí ŠJ

I když byla zima, na sběru bylo príma.

17. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí sběroví přátelé, za dubnová kamna jste rozhodně nevlezli. Váš sběrový výkon byl úžasný – řečeno čísly: dva plné kontejnery s celkem 5634 kg papíru. Děkujeme, že jste pomohli své třídě v celoroční sběrové soutěži, a děkujeme, že jste nám pomohli získat prostředky na vybudování klidové zóny ve škole. Výsledky dubnového sběrového týdne naleznete zde.
Váš sběrový tým

Velikonoce v angličtině

16. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Blíží se Velikonoce, proto jsme v hodinách angličtiny využili přítomnost našeho rodilého mluvčího z USA, který pro některé skupiny připravil velikonoční aktivity. Podívejte se, jak si například žáci ve 4. třídě vyrobili zaječí uši (Easter Bunny) a hledali po třídě vajíčka (Easter Egg Hunt).
Mgr. Barbora Doležalová

1.A na horách

15. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše třída si v pátek 12. dubna udělala výlet na hory. A přitom jsme zůstali v Praze. Ptáte se, jak je to možné? Navštívili jsme budovu České televize na Kavčích horách. Měli jsme možnost podívat se do studií, kde se každý den natáčejí nejrůznější pořady. Vyzkoušeli jsme si, jaké je to stát před kamerou, ale i za ní. Oblékli jsme si kostýmy, které se objevily ve spoutě českých pohádek, a dozvěděli se spoustu informací o tom, jak to v televizi funguje. Fotky sice nenahradí atmosféru, kterou jsme zažili na místě, ale prohlédnout si je můžete zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Projekt „Karel IV.“ v neprojektovém dnu

12. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 I když nás dnes čekal běžný rozvrh – český jazyk, matematika, výtvarná a hudební výchova, celé dopoledne jsme strávili poznáváním života za vlády Karla IV. Napsali jsme dopis Karlu IV., který jsme řádně opatřili vyrobenou pečetí, vyřešením několika algebrogramů jsme se dozvěděli zajímavosti o manželkách Karla IV., naučili jsme se středověký tanec a zazpívali si známou píseň ze zhlédnuté ukázky filmu Noc na Karlštejně. Nechybělo ani několik referátů o významných stavbách, na jejichž realizaci se Karel IV. podílel, a skupinová dramatizace Romance o Karlu IV.
Mgr. Martina Valentová a žáci 4. C

Ve škole strašilo!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Třída 6.A přespávala ve škole. Všichni si to užili, dokonce i ve zdraví přežili, stejně jako škola, kterou jsme zanechali bez následků. Některým šťastlivcům se dokonce podařilo vylekat paní učitelku a pana učitele při děsivé bojovce, kterou si pro nás přichystali. Děkujeme panu řediteli, že nám přespání ve škole povolil a dík patří také všem, kteří se akce zúčastnili.
Za třídu 6.A
tř. uč. Klára Vernerová

1.A má knížky ráda!

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek 5. dubna jsme navštívili pobočku Městské knihovny v Praze nedaleko školy. Paní lektorka nás seznámila s tím, jak to v knihovně chodí, podle čeho najdeme knížky a jak si je můžeme půjčit domů. Pochválila nás, kolik toho o knihách víme a jak o nich umíme mluvit. A protože nás čtení baví, zůstali jsme po besedě v knihovně ještě dlouho a začetli jsme se do spousty zajímavých knih. Každý podle svého gusta. Na fotky se můžete podívat zde.
Mgr. Štěpán Ročák

Poznáváme pohádky

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 2.A strávila projektový den opravdu POHÁDKOVĚ: nejdříve jsme si pověděli, jak pohádky vznikaly, jak se přenášely nejdříve ústně mezi lidmi. Také jsme si povyprávěli o tom, jak vznikaly jejich odlišnosti u různých národů a na příkladu pohádky O Popelce jsme si vyprávěli její různé verze - od české, přes ruskou, německou i americkou až po české moderní Tři oříšky pro Popelku. Děti ve skupinách kreslily obrázky nejznámějších pohádek. Paní učitelka přinesla opravdový meč i šavle a všichni si zkusili s nimi bojovat proti drakovi, kterého nahradil smeták:-) Zdá se, že draka jsme porazili opravdu důkladně. Pak paní učitelka Zorka vyprávěla reálně příběhy, na jejichž základě pohádky vznikly. Ta nejstarší, Popelka, pochází už ze starého Egypta. Nakonec jsme společnými silami vyrobili krásnou perníkovou chaloupku z kartonu, kterou si můžete prohlédnout v atriu školy. Na úplný závěr jsme si na zahradě zabojovali s 5 metrovým nafukovacím drakem. Nepřežil:-) Pohádkový projektový den nás moc bavil.
Fotogalerie
Za 2.A zapsala Zorka Gajerová

Letní družina

11. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Také v letošním roce zajišťuje MČ Praha 4 letní družinu, a to v červenci na ZŠ Plamínové a v srpnu na ZŠ Ohradní. Přihlášky a informace naleznou zájemci zde:
ZŠ Plamínkové, ZŠ Ohradní.
FZŠ Táborská

Zlaté české filmové ručičky

10. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme se pustili do výroby krátkých animovaných filmů technikou stop motion. Sraz byl v učebně výtvarné výchovy, kde jsme se dali do první části - focení jednotlivých okének. Každá skupina se nejprve dohodla na scénáři, technice focení a použitých materiálech. Největší oblibě se těšili lego panáčci, nicméně v některých filmech obživla modelína nebo dokonce ovoce. Po focení následoval přesun do "střižny"(učebny informatiky), kde film dostal finální podobu. Skládali jsme snímky za sebe, přidávali titulky a zvukové či vizuální efekty. Dílo se všem skupinám moc povedlo. Ostatně posuďte sami! Fotogalerie zde a videa zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Jiří Havel a Barbora Doležalová

Pokusy nás baví

05. 04. 2019 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Čtvrtý oborový den jsme strávili ve školní dílně, kde jsme vyráběli elektrické hračky. Kolesový "parník" z krabičky od sýru všechny zaujal, jeho výroba ale nebyla úplně jednoduchá. Další dvě hračky už byly o něco snazší: zohýbaný drát s kroužkem, který se ho nesmí dotknout a elektricky kontrolovaná spojovačka. Víme už, jak zapojit LED diodu, baterii i vypínač a taky jak donutit motor, aby se otáčel na druhou stranu. Každý nakonec odcházel domů alespoň s jedním fungujícím výrobkem.
Fotogalerie
Mgr. Bc. Karel Zavřel


-> Archiv aktualit