Nejnovějších 15 aktualit (jsou také na úvodní stránce):


Školní online noviny

26. 11. 2020 | Žáci > CampSite

Některé volnočasové aktivity lze dělat i za současné situace, například zřídit školní online noviny. Několik žáků z druhého stupně se spojilo v redakci a ode dneška funguje CampSite, malé online tábořiště pro zprávy, tvorbu i sdílení toho, co žáky zajímá. Přijďte se podívat!
Mgr. Marie Kazmarová

Kreativní 8.A

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V polovině října jsme se přesunuli do virtuálního světa, kde probíhá výuka. Je to pro nás výzva a je skvělé, jak děti neztrácejí svoji kreativitu. V 8.A v zeměpise probíráme jednotlivé regiony Asie. Děti se rozdělily do skupin a vytvářejí velký projekt. Netradičním způsobem pojala Áďa S. svůj úkol ztvárnění vlajek. Ve svém regionu, Jižní Asie, načrtla obrys hranic států a do nich nakreslila vlajky.
Mgr. Karel Červený

Psychologické poradenství

18. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,

chtěla bych touto cestou připomenout možnost využívat na naší škole psychologické poradenství, které je možné od 18. 11. využívat opět i osobně (se staršími dětmi lze i online).

Můžete se na mě obracet například pokud se Vaše děti potýkají s adaptačními potížemi, mají problémy s fungováním ve třídním kolektivu, je pro ně náročné zvládat projevy svých emocí (vzteku, úzkosti, strachu,...), řešíte s nimi výchovné problémy, rodina prochází náročnou životní situací a dítě potřebuje podporu (např. rozvod, úmrtí v rodině).

V případě Vašeho zájmu a dotazů se lze ozvat na email klara.vozechova@zstaborska.cz.

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová, školní psycholožka

Drakiáda

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Během distanční výuky děti pracovaly na dobrovolném úkolu vytvořit pozvánku na pouštění draka. Výtvarné pojetí bylo zcela na fantazii dětí. Za splnění tohoto úkolu bylo možné získat jedničku za výtvarné zpracování, ale také jedničku z českého jazyka, pokud byly uvedeny všechny zadané náležitosti: kdy se akce koná, kde se koná, kdo ji pořádá a její název. Nechyběla ani diskuze, zda se ve slově drakiáda píše měkké „i“ nebo tvrdé „y“. Pozvánky se dětem moc vydařily, některé byly veselé, jiné vtipné. Škoda, že se žádné z akcí nemůžeme zúčastnit. Jak se dětem pozvánky povedly, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

První a druhé třídy se vracejí do školy

16. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče, ve středu 18.11.2020 obnovíme výuku pro žáky 1. a 2. ročníku. Informace k organizaci výuky, ke stravování a k fungování školní družiny naleznete zde.
Vaše FZŠ Táborská

Informace o stravování od 18.11.

15. 11. 2020 | Školní jídelna > Aktuality

⮚ Stravování cizích strávníků – v klasickém režimu tzn.  11.20 – 12.00 hod.
⮚ Žáci na distanční výuce nutno přihlásit – forma výdeje  pouze do přinesených nádob – 12.00 – 13.30 hod. – vstup – vchod pro cizí strávníky – tzn. stav současný
⮚ Žáci prvních a druhých ročníků – bylo provedeno  přihlášení. Pokud strávník nemá peníze na kontě je nutné  urychleně poslat převodem na č. ú. 47936041/0100 Výdej obědů v klasickém režimu tzn. 12.00 – 14.00 hod.  za daných hygienických podmínek
⮚ Zaměstnanci školy – nutné přihlášení obědů
J.Uhlíková, vedoucí školní jídelny

Pokusy nám jdou

11. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Děti ve 4.A plnily úkoly v přírodovědě zatím formou pokusů. Některé byly dobrovolné, některé byly zadané jako povinné k ohodnocení. Na výběr bylo z 5 různých zadání. V rámci této práce jsme si ověřovali důležitost podmínek – tepla, vody, vzduchu a světla - pro život rostlin, přítomnost vzduchu kolem nás, zjišťovali jsme, z čeho se skládá půda a jaký je vliv světla na rostliny. Jedničky za práci byly zasloužené. Jak jsme pokusy zaznamenávali, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Za 4.A Mgr. Martina Valentová

Elektromagnetické jevy v podání devítek

07. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Se startem distanční výuky nás ve fyzice čekaly elektromagnetické jevy. Aby žáci pouze neleželi v učebnicích, dostali možnost si toto učivo vyzkoušet i prakticky v rámci dobrovolného projektu. Výsledky takového domácího počínání můžete zhlédnout zde: Hynkův elektromagnet a elektromotor, Aniky elektromotor.
Ing. V. Vojta

Změny v distanční výuce od pondělí 9. listopadu

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,
vzhledem k tomu, že distanční výuka pokračuje i nadále a pravděpodobně ještě delší čas pokračovat bude, budou od pondělí 9.11.2020 platit některé změny.  Povinné budou některé předměty, v nichž bylo zatím plnění úkolů dobrovolné - týká se to prvouky, přírodovědy a vlastivědy na 1. stupni, dále předmětů výchova k občanství a zdraví (VOZ), volba povolání, finanční gramotnost, média a technika na 2. stupni. Všechny změny budou zahrnuté v týdenních plánech na webových stránkách školy. Žáci 2. stupně tam v pondělí naleznou také aktualizované rozvrhy online výuky (meetů)... celý článek.
Vaše FZŠ Táborská

3.B tvořila modely

06. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 S dětmi jsme ve škole neleželi jen v učebnicích. Zkoumali jsme, které budovy sousedí se školou, jak jsou dlouhé a široké. K měření jsme využívali naše kroky. Zjistili jsme, že naše škola je skoro stejně široká jako budova Nuselské radnice směrem nahoru do parku. A také, že restaurace Bašta se skládá ze dvou budov. Všechny tyto informace jsme využili k sestavení 3D modelů z polepených krabiček od čaje. Trvalo to dlouho, ale ještě jsme naši práci stihli vystavit u naší třídy v přízemí. Fotky jsou zde.
3.B a Mgr. Radka Plichtová

Anketa o podobě parku na Fidlovačce

05. 11. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Napadá vás, jak zlepšit park na Fidlovačce? Pak napište svůj názor do ankety, kterou zveřejnila MČ Praha 4. Park leží v blízkosti naší školy a je pro nás důležité, jak bude vypadat. Proto se na návrhu na jeho využití podíleli i naši žáci. Anketa bude otevřena do 11. listopadu 2020.
Děkujeme.
Vaše FZŠ Táborská

Poděkování

29. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí přátelé naší školy,
dovolte, abychom vám poděkovali za projevenou účast a vzpomínku na Mirka Hricze. Je úžasné, že před naší školou vzniklo pietní místo s květinami a svíčkami, které jste po celý týden smutku chodili zapalovat. Vážíme si vaší vzpomínky. Také jste se na nás obraceli s nabídkou pomoci. Informace jsme předali pozůstalým a případně vás budeme kontaktovat.

Děkujeme vám.
Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy

Smutná zpráva

17. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Vážení přátelé naší školy,
s velikou lítostí vám oznamujeme, že nás v pátek 16. října navždy opustil pan zástupce Miroslav Hricz. Tato událost nás hluboce zasáhla. Mirek Hricz působil na naší škole v roli učitele a zástupce ředitele třináct úžasných let.
Bude nám moc chybět.
Dovolte, abychom touto cestou projevili hlubokou soustrast rodině a všem blízkým.
Zaměstnanci FZŠ Táborská

Pomoc v době distanční výuky

15. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Milí rodiče,
potřebujete pomoci v této nelehké době? Nemáte doma počítač, nevíte, jak je to s ošetřovným, potřebujete hlídání či potřebujete poradit s výchovnými problémy? Podívejte se na letáček a neváhejte se případně ozvat.
Mgr. Marie Brichová, sociální pedagog

Přechod školy na distanční výuku

13. 10. 2020 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Ahoj holky a kluci, milí rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je naše škola od středy 14.10.2020 uzavřena pro prezenční výuku. Ve dnech 14. - 23.10 budeme vyučovat distanční formou (děti se učí doma na dálku), následovat bude týden podzimních prázdnin (26. - 30.10.). Ve škole se zase sejdeme v pondělí 2.11.

Na webu školy jsme obnovili odkaz Distanční výuka (v Rychlé odkazy). Už ve středu 14.10. v 8.00 tam naleznete upravené rozvrhy tříd 6. až 9. ročníku a týdenní plány všech tříd s přehledem učiva. Zadání na nový týden bude zveřejněno vždy v pondělí do 8.00.

Účast žáků na distanční výuce je povinná.

Žáci neztrácejí možnost školního oběda. Informace naleznete v Aktualitách na školním webu.

Bližší informace k podobě distanční výuky na naší škole a ke způsobu omlouvání žáků naleznete v manuálu pro rodiče.

Děkujeme za spolupráci.

Za FZŠ Táborská František Prokop, ředitel školy


-> Archiv aktualit