Nejnovějších 15 aktualit (jsou také na úvodní stránce):


Rozdělení dětí do budoucích prvních tříd

28. 08. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Vážení rodiče,
po zadání domluveného hesla se prokliknete na seznam budoucích prvních tříd.Těšíme se na Vás a Vaše děti v pondělí 2. září 2024 v 8, 30 hodin na školním hřišti.
- 1.A
- 1.B
PhDr. Jitka Svobodová

Kamča z 8.B ovládla další soutěž, konkrétně tu taneční

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Kamča je sportovně talentovaná žákyně. Vítězí nejen na školních soutěžích, ale také reprezentuje náš školní cheerleadingový tým Cheerleaders Bees na zahraničních soutěžích. Zvítězila i na letošní taneční soutěži, využila svou sestavu, která se dá zařadit pod výrazový (moderní scénický) tanec. Nesmíme zapomenout na další medailistky ze 7.B, a to na Aničku a Viky. Také využily své zkušenosti, dovednosti z kroužků a předvedly úchvatného hip hopové představení. Moc všem medailistkám gratulujeme a děkujeme za účast a inspiraci pro žáky a žákyně I. stupně, kteří je odměnili mohutným potleskem.
Mgr. Karel Červený, DBA

Tonička z 1.A je nejlepší tanečníci I. stupně

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Blížíme se do finále školních soutěží na naší škole. Pojem tanec je velmi široký. A tak to je správně. Mnoho našich žáků a žákyň se věnuje různým druhům tance. Je to náročnější hodnocení, ale umožňuje zapojení širšího počtů žáků a žákyň. Velká chvála patří Verče ze 4.A, která se věnovala mladším spolužačkám a vytvořila krásnou sestavu. Nakonec vyhrála Tonička z 1.A, moc jí gratulujeme, je to její první zlatá medaile a nejspíše tušíme, že ne poslední.
Mgr. Karel Červený, DBA

Jarní školní kolo OVOV, aneb sportuje celá škola

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V médiích se mnoho hovoří o nedostatečném pohybu dětí na základních školách. Naše škola je výjimkou. Máme školní sportovní soutěže a také organizujeme dvakrát během školního roku školní kolo OVOV, kdy si naši žáci a žákyně vyzkouší disciplíny Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Na Jarním školním kole OVOV jsme se soustředili na shyby (přítahy na lavičce), hod kriketovým míčkem, skok daleký a dribling, který trval dvě minuty. Tato akce má smysl, poněvadž můžeme nominovat reprezentanty na okresní kolo OVOV a pravidelně se dostáváme i na vyšší úroveň, tedy krajské kolo OVOV. Děkujem všem žákům a žákyním za vynikající nasazení a gratulujeme medailistům.
Učitelé ZŠ Táborská

Picassova Guernica v podání 8.B

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Pablo Picasso je znám jako kubistický malíř. Vytvořil své nejvýznamnější dílo Guernica, které měla varovat před krutostmi frankistického Španělska. Podporujeme u našich žáků a žákyň kreativitu. Prohlédli si tento obraz a v rámci dobrovolného domácího úkolu vytvořili z oblečení část obrazu Guernica. Příklad kreativity 8.B můžete vidět na fotografii. Název díla: "Černý kůň".
Mgr. Karel Červený, DBA

6.B používá své smysly k určení správného koření

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně probírají v hodinách zeměpisu v 6. ročníku biosféru. Jak jim ji nejlépe přiblížit? Zapojením nejvíce smyslů. Všichni rádi jedí, ochutnávají různorodé kuchyně. Šesťáci se rozdělili do skupin, dostali před sebe devět zkumavek a pomocí čichu, zraku a hmatu měli určit, o které koření se jedná. Pokud si nevěděli rady, dostali indicie, které jim pomohly ke správnému výsledku. Poté odpovídali na otázky, zda dané koření znají, zda jim voní či by je rádi poznali. Nakonec zjišťovali informace o daném koření, vytvořili geografický graf v Tabulkách Google ohledně původu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Osmáci dopluli do Písku

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V letošním školním roce nám začala nádherná tradice. Naši žáci jsou zvyklí, že se zúčastní plavání na I. stupni. Na II. stupni absolvuji bruslení a lyžařský výcvik. Letošní osmáci mají nyní privilegium, že se premiérově účastní vodáckého kurzu. Máme vynikající vodáky, pana učitele Havla a pana ředitele. S úsměvem a s radostí jsme si to šinuli na jih Čech. Náš cíl? Otava. Máme opravdu vynikající žáky a žákyně. Dokázali se úsporně zabalit, přivezli si skvělou náladu a už jsme se nemohli dočkat, až usedneme do kanoí. Všichni se velmi rychle seznámili s umem vodáckého světa a mohli jsme vyrazit k našemu cíli, plout po řece Otavě. Pan učitel Havel to nakonec skvěle shrnul a pochválil celou osmáckou vodáckou výpravu, trochu spoiler, víme, ale osmáci byli opravdu vynikající. Rozdělili se do role služby, která měla na starost rozdělání ohně, přípravu jídla, kontrolu tábora, aby po nás nezůstal nepořádek. Všichni si zvládli postavit stan, spolupracovali na vodě i mimo ni. Jak řekl pan ředitel, byla to vynikající skupina. Osmáci se stmelili, pomáhali si a hlavně udržovali dobrou náladu. Od zkušených vodáků, jiné skupiny, jsme dostali pochvalu, jak skvěle jsme to zvládli. Vážení osmáci, jsme na vás pyšní, jak hezky reprezentujete svoji Alma mater. Mladší žáci naší školy se mohou těšit, že se v 8. ročníku zúčastní vodáckého kurzu.
Mgr. Karel Červený, DBA
PhDr. Bc. František Prokop
Bc. Jiří Havel

Kamča z 8.B je zlatá z mezinárodní cheerleadingové soutěže

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Školní cheerledingový tým je tady již 14 let. Vychoval velké množství vynikajících sportovců a sportovkyň. Máme plno medailí. Další vynikající úspěch získala Kamča se svou trenérkou v kategorii Senior Doubles Jazz Dance, kdy získala zlatou medaili na německé mezinárodní soutěži. To že nekončí reprezentace školního cheerleadingového týmu Cheerleaders Bees, ani pro absolventky, je důkazem toho, že Natka P. získala se svou trenérkou stříbrnou medaili v kategorii Senior Doubles Hip Hop Dance. Děkujeme Kamče za vynikající reprezentaci ZŠ Táborská v zahraničí.
Mgr. Karel Červený, DBA

Děvčata z 5.B zvítězily v derby

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Přehazovaná, jakožto předstupeň odbíjené, není jednoduchý sport pro žákyně I. stupně. Síť je vysoko, rozměry volejbalového hřiště jsou neúprosné, i když jsme to nakonec modifikovali. Proto jsme se rozhodli, že své umění změří pouze hráčky I. stupně, a to konkrétně 5.A a 5.B. Byly to velmi vyrovnané dva sety. Rozhodovalo se každé podání, každý bod. Nakonec byly úspěšnější žákyně z béčka. Všem děvčatům děkujeme za nasazení a gratulujeme 5.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

3.B ovládla florbalový turnaj

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Čtvrťáci a páťáci si odehráli svůj florbalový turnaj v prvním pololetí. V letošním školním roce druháci a třeťáci chodili na plavání a chtěli jsme, aby měli dostatek času se připravit na tento školní turnaj. Nakonec vše skvěle klaplo. Jako vždy jsou turnaje žáků a žákyň I. stupně plné nadšení, skvělých akcí, emocí, radosti, ale hlavně fair play a respektu k soupeři. Moc děkujeme všem týmům za nádherně předvedenou hru a gratulujeme třídě 3.B k prvnímu místu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Nádherná jízda 4.A v turnaji v kopané

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 4.A dorazili na tento sportovní svátek později. Museli si splnit své povinnosti v matematice. Nejspíše se jim ve výuce dařilo, protože předvedli fenomenální výkon. Třída 4.A se zlepšuje každou soutěží (ať už individuální či skupinovou). A proč tato chvála? Protože měli skvělého kapitána, disciplinované hráče, kteří hráli ze zabezpečené obrany, měli k soupeři respekt, ale nebáli se provést brejky, které byly zakončené sladkými góly. I ostatní týmy předvedly heroické výkony, krásné akce, přihrávky, jen to pověstné štěstíčko chybělo. Chválíme všechna družstva a gratulujeme 4.A k 1. místu.
Mgr. Karel Červený, DBA

Školní turnaj v kopané pro 2. a 3. ročník

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Počasí nám na jaře nepřálo, proto jsme se rozhodli realizovat fotbalový turnaj později. Školní hřiště bylo připraveno, hráči a hráčky byli namotivovaní. Taktika jednotlivých týmů byla vhodně zvolena. Konečně se písklo do píšťalky. Ťuk, ťuk bylo slyšet od kopaček hráčů, jak si přihrávali. Byly to nádherné zápasy. Z pohledu fair play to bylo naprosto úžasné. Rozhodčí nemohl vidět vše a hráči se přiznali, pokud šel od nich míč do autu. Padaly nádherné góly, byly vidět krásné akce a moc děkujeme žákům a žákyním za vynikající atmosféru, když fandili svému týmu. Gratulujeme třídě 3.B, která vyhrála tento turnaj.
Mgr. Karel Červený, DBA

Školní soutěž v akrobacii pro I. stupeň a v cheerleadingu pro II. stupeň proběhly velmi úspěšně

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naše škola se snaží najít talent v každém žákovi či žákyni. Celkem bylo naplánováno 12 soutěží různých sportovních disciplín, aby každý mohl ukázat svůj um. Říká se, že sportovní gymnastika je královnou všech sportů. My se zaměřujeme na prostnou. Za jednoduše provedenými cviky jsou ale hodiny tvrdé dřiny. Své dovednosti předvedly žákyně II. stupně. Zvládly kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou a přemet stranou s devadesáti stupňovým obratem vlevo, či vpravo. Závěrečná hodnotící část se týkala provedení tří libovolných prvků za sebou. Gratulujeme Kamče  z 8.B k 1. místu.
Sportovní cheerleading má široké působení. Zahrnuje nejen akrobacii, ale také pyramidy a taneční část. Ve školní soutěži jsme se zaměřili na dovednosti ve flexibilitě, jako např. provaz, rozštěp, most a další náročnější prvky. Zlatá byla opět Kamča z 8.B, I. stupeň ovládla Terka z 3.B. Moc gratulujeme.
Mgr. Karel Červený, DBA

Fenomenální jízda děvčat ze 7.A

30. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na Jarních slavnostech probíhají turnaje chlapců (v kopané) a dívek (v přehazované). Není zvykem, aby nejmladší žákyně byly úspěšné, medailové. I tak vloni, nynějším žákyním 7.A, to cinklo. Byly stříbrné. Byly hladové po úspěchu. Pečlivě si připravily taktiku, studovaly soupeřky, dbaly na spolupráci v týmu. Nerozhodil je bod soupeřek, naopak se navzájem podporovaly. Proto mohly slavit úspěch na letošních Jarních slavnostech, kdy vystoupaly až k vytoužené zlaté medaili. Děkujeme všem hráčkám a týmům za účast a gratulujeme žákyním 7.A k 1. místu.
Mgr. Karel Červený, DBA
Karolína Donovalová

Konce vyučování v týdnu 24. - 28. 6.

24. 06. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Pondělí 24. 6.
1. - 5. ročník 11:55
6. ročník - 12:50
7. ročník - 12:35
8. ročník - 12:20
9. ročník - 11:55

Úterý 25. 6. - OVOV

1. - 5. ročník - 11:55
6. - 9. ročník  - ukončení během 6. vyučovací hodiny, nejpozději 13:45

Středa 26. 6.

1. - 5. ročník 11:55
6. - 9. ročník - ukončení během 5. vyučovací hodiny, nejpozději ve 12:50

Čtvrtek 27. 6.
1. - 5. ročník 11:55
6. ročník - 12:50
7. ročník - 12:35
8. ročník - 12:20
9. ročník - 11:55

Pátek 28. 6.
1. - 7. ročník - 9:55
8. ročník - ukončení během 5. vyučovací hodiny, nejpozději ve 12:50
9. ročník - ukončení během 4. vyučovací hodiny, nejpozději v 11:55

Mgr. Bc. Karel Zavřel


-> Archiv aktualit