Zápisní lístek ke stažení
Zápisní lístek on-line
Souhlas oprávněné osoby ke stažení

Vniřní řád ŠD

ŠVP školní družiny


PROVOZ

• 6:30 – 8:15 ranní družina - příchod do ranní družiny do 7:40

• 11:55 – zahájení činnosti odpolední družiny, příchod z vyučování do družiny bezprostředně po zvonění a oběd (na oběd odchází jednotlivá oddělení podle zaplnění jídelny a rozvrhu ostatních tříd oddělení – ne vždy se tedy čas oběda musí shodovat s časem konce vyučování!)

• 14.00
15.00 – programová družina

• 16:30 – 17:30 – koncová družina  - VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ DO 17:25!PLATBY

 
Poplatek za školní družinu je stanoven na 200,- Kč/měsíc. Poplatek je splatný do 30. 9. na období září – leden 1 000,-Kč a do 31. 1. na období únor – červen tj. 1000 ,-Kč.


Zákonní zástupci jsou povinni včas hradit stanovené částky.


Zákonní zástupci mohou požádat o možnost měsíční úhrady. V tomto případě je poplatek hrazen nejpozději první pracovní den v měsíci.   


Poplatky v hotovosti se hradí pouze hospodářce školy nebo vedoucí školní družiny.


Platební údaje:

číslo účtu: 47936041/0100

VS 2023310
Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte a třída

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

DALŠÍ INFORMACE

Adresa
Táborská 45/421, Praha 4 - Nusle, 140 00

Telefon
241 029 327