Zápisní lístek
Nově máte možnost vyplnit zápisní lístek do šd on-line
Souhlas oprávněné osoby

Vniřní řád ŠD

ŠVP školní družiny


PROVOZ

Příchod do ranní družiny: 6,30 – 7,30 hodin
Vyzvedávání ze ŠD: pondělí – čtvrtek 14:00– 14:15 a dále 16:00 – 17:30 hod
pátek 14:00– 14:15 a dále 15:00 – 17:30 hod

PLATBY

Částka za ŠD pro školní rok 2021/22 je stanovena na 2000,- Kč.
Poplatek můžete platit od 1. září 2021 je splatný do 30. 9. 2021 na období 9/2021 – 1/2022 – 1000,- Kč a do 31. 1. 2022 na období 2 – 6/2022– 1000,- Kč.
Platbu je možno provést v hotovosti nebo celou částku na účet školy 47936041/0100, vs.2021263.
Jméno dítěte uveďte do zprávy pro příjemce. Rodiče mohou požádat o možnost měsíční úhrady.
V tomto případě je poplatek hrazen pouze v hotovosti a to nejpozději do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce.
Poplatky se hradí pouze hospodářce školy nebo vedoucí školní družiny.
O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.


DALŠÍ INFORMACE

Adresa
Táborská 45/421, Praha 4 - Nusle, 140 00

Telefon
241 029 327