Historie - obrázek školy

Zásady uvolňování

1) V průběhu dne (např. k lékaři) uvolňuje třídní učitel (TU) na základě žádosti - formuláři zde
2) Na jeden den až dva dny uvolňuje TU na základě předchozí žádosti - formuláři zde
3) Na více dnů uvolňuje ředitel školy na základě předchozí žádosti - formuláři zde. Škola si vyhrazuje právo v odůvodněných případech žádosti nevyhovět.
4) Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy potvrzenou lékařem bere třídní učitel na vědomí a postupuje vyučujícím Tv - formulář zde.

Žádosti, které nebudou na formuláři školy, se nepřijímají.
Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.zstaborska.cz.


Omlouvání žáků

1) Omluvu absence vyžadujeme do 3 dnů prostřednictvím ŽK.
2) Omluvenky jsou zapsány v ŽK následující den po skončení nepřítomnosti.
3) Škola si vyhrazuje právo neuznat omluvenku, je-li v rozporu se skutečností.


Přihlášky na SŠ - formuláře

Formuláře ke stažení (známky prosím nevyplňujte):
5. ročník: ods
7. ročník: ods
9. ročník: ods
(Pozn: formát xlsx pro Microsoft Office, ods pro Libre Office)

Zdravotní karta

Zde


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zde