Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

14. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

V pátek 10. května jsme využili krásného počasí a připravili pro prvňáčky stanoviště se zajímavými úkoly. Prvňáčci vypadali velmi nadšeně, když připravená místa viděli. Někteří se hned vrhli na obrázky známých pohádkových postaviček. Vše probíhalo příjemně, někteří sice u toho poskakovali a dohadovali se, ale jinak byli hodní. Připravili jsme 7 stanovišť, děti měly možnost hledat, kreslit, hádat, skládat slova, povídat. Za odměnu dostaly i bonbony. Myslím, že jsme si to všichni užili, rádi  bychom si to i zopakovali.
Fotogalerie
Viola Pavlíková a 6.A

Pozvánka na setkání k dopravní situaci před školou

10. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Milí žáci, vážení rodiče, na podzim proběhla veřejná diskuse o možném řešení dopravní situace před naší školou. MČ Praha 4 následně připravila stavební dopravní opatření, se kterým se můžete seznámit na setkání s jejími zástupci. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16.5.2024 od 18 hodin v naší škole, vstup hlavním vchodem. Jste srdečně zváni.
PhDr. Bc. František Prokop, ředitel školy

Tradice pokračuje

09. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Opět po půl roce pořádáme Charitativní prodej knih. Budeme rádi, pokud se zapojíte nejen darováním knih současných autorů, ale i pokud naši akci podpoříte koupí nějaké knihy při Jarních slavnostech. Děkujeme a těšíme se na vás!
PhDr. L. Kotoučková

Školní turnaj v badmintonu

09. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Badminton je úžasný sport. Člověk se u něj dokáže uvolnit, vnímá jen zvuk, ťuk a košíček je na druhé straně. Je to opravdu relaxační. Naši žáci prvního i druhého stupně to ví. Proto se zúčastnili školního turnaje. Bylo to opravdu napínavé. Účastníci kroužku se v nejvyšší míře vyhecovali a podávali absolutně nadlidské výkony. Byly to opravdu nádherné zápasy.
Mgr. Karel Červený, DBA

Šesťáci v Českém Švýcarsku

09. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe poznat problematiku litosféry, konkrétně zvětrávání? Jít prostě ven. Základní znalosti naši šesťáci mají, ale vidět teoretické znalosti naživo, zkoumat je, dokumentovat a analyzovat? To je k nezaplacení. Proto jsme se vydali do Národního parku České Švýcarsko. I po dvou letech je omezený přístup do všech částí parku kvůli rozsáhlému požáru. Vydali jsme se objednaným autobusem od naší školy na dané místo. Předpověď počasí nám nepřála, mělo pršet a vát silný vítr. Ale naše badatelské nadšení bylo silnější a jakoby nám příroda přála. Po příjezdu na místo nepršelo ani nefoukal silný vítr. Cestou na vrchol Pravčické brány naši šesťáci fotili a plnili úkoly. Co bylo jejich odměnou? Nádherný pohled na Pravčickou bránu. To je k nezaplacení. Byli jsme tam skoro sami a vychutnali si každý okamžik tohoto výletu.
Mgr. Karel Červený, DBA, Mgr. Dagmar Kavková

8.B poznává anabázi legionářů

09. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Již mnoho let provozuje Československá obec legionářská projekt Legiovlak. V letošním roce se zastávka tohoto projektu nenachází v Praze. Proto jsme se vydali do Milovic. Cesta vlakem byla příjemná a těšili jsme se na tuto expozici. Přivítal nás průvodce, oblečený v uniformě československého legionáře bojujícího v Rusku. Sdělil nám nejen faktografické informace, ale plno zajímavostí. Jednotlivé expozice, vagony, byly věnovány různým činnostem našich legionářů. Naši osmáci jsou zvídaví a doptávali se. Jsme rádi, že známe nejen politické dějiny našeho státu, ale i dějiny každodennosti. Nakonec si mohli naši žáci zjistit informace, zda jejich praprapradědeček byl v legiích. Tato exkurze se velmi povedla. Táborská prostě ctí odkaz peripatetiků, stoupenců Aristotelova učení, kteří se učili při chůzi.
Mgr. Karel Červený, DBA

DigiHavel na Táborské

08. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně 9.C se zapojili do projektu DigiHavel. Je to digitální člověk inspirovaný osobou našeho prvního českého prezidenta Václava Havla. Žáci se rozdělili do skupin a zpracovávali jednotlivé úkoly, mohli využít svého digitálního pomocníka DigiHavla. V rámci hodiny Evropana řešili problémy současnosti a blízké budoucnosti. A výsledek? Zvládli to bravurně. Dokázali si poradit i s náročnějšími úkoly.
PhDr. Martin Beneš, Mgr. Karel Červený, DBA

Ocenění vítězů ve stolním fotbale

08. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Na naší škole se snažíme rozvíjet talent všech žáků. Proto se v rámci sportovních turnajů zaměřujeme i na netradiční sportovní disciplíny. Pan ředitel ocenil nejlepší dvojice žáků, které se umístily na medailových pozicích v dalším ročníku této disciplíny.
Mgr. Karel Červený, DBA

Osmáci se seznamují s budoucími spolužáky

08. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak napovídá nadpis článku, dalo by se říci, konec zábavy a začínají povinnosti. Ale to by bylo moc strohé vyjádření. Byla to zábava. A co se dělo? Na naší školu přišly mateřinky, děti z mateřské školy, naši budoucí spolužáci. Osmáci připravili vynikající program. Jednotlivé skupiny našich osmáků si rozdělily předškoláky a provázely je po škole a společně s dětmi plnily jednotlivé úkoly. Jsme moc rádi, jak šikovné osmáky máme, jak umí být empatičtí, pomocní, laskaví. Již nyní se těšíme na nový školní rok, až budeme moci přivítat nové prvňáčky.
Mgr. Karel Červený, DBA, Bc. Adéla Švaříčková

Sedmáci se seznamují s původními endemity Afriky a Ameriky

06. 05. 2024 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Jak nejlépe pochopit vývoj v pěstování zemědělských plodin, jejich rozšíření a zpracování? Ano, teoretické znalosti jsou potřebné. Ale nejlepším způsobem je, vyzkoušet si to. A jak? Praktickou činností. Sedmáci se rozdělili do skupiny a do jednotlivých rolí. Každý měl na starosti něco jiného. Přinesli suroviny a jasně si přidělili role při přípravě marockého kuskusu s fazolemi a kukuřicí. Je úžasné, jak dokázali pracovat jako tým. Výsledné jídlo bylo “sladkou” odměnou za jejich práci. Nakonec vyhodnotili nejen svoji práci ve skupině a výsledné jídlo, ale také finanční rozpočet.
Mgr. Karel Červený, DBA


-> Archiv aktualit

Rychlé odkazy

E - mail

Kontaktní údaje

Název školy:
Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Adresa:
Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
IČ: 47611456
Číslo účtu: 47936041/0100
RED_IZO: 600037321
Web: www.zstaborska.cz

Kontakty (kancelář školy):
Tel.: +420 241 029 320
Mobil: +420 723 935 953
ID schránky: 9wd25i3
E-mail: skola@zstaborska.cz
Další kontakty.
Táborská na facebooku.
Táborská na instagramu.
whistleblowing@zstaborska.cz

Dopravní spojení:
zastávka Nuselská radnice
– bus č. 193, tram č. 18

Mapa

Návštěvnost

Od 15.9.2002 stránky školy navštívilo:

Zdarma ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web

Statistiky od 30.10.2004:
statistiky