Výzvy a hrozby průmyslové revoluce

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V hodinách dějepisu žáci 8.A se tentokrát ponořili do projektu Průmyslová revoluce. Jejich úkolem bylo vyhodnotit pozitivní a negativní dopady industrializace na nás a naši budoucnost. Zkoumali tedy ekologické škody způsobené těžbou uhlí, postupy při rekultivaci krajiny, postavení dělníků ve společnosti a jejich všednodenní situace, dvojznačnost technického pokroku a jeho limity, alternativní zdroje energií a pracovní trh dnes a za dvacet let. Vedle historické rešerše žáci uplatnili celou škálu historických metod – anketu, rozhovor s pamětníkem, grafy, analýzu vizuálního materiálu, porovnání ekonomických systémů – řízená a tržní ekonomika a další. Za odměnu žáci navštívili hornické muzeum Mayrau u Kladna a zahráli si se svými vrstevníky fotbalový turnaj pořádaný ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě. Utkání to bylo napínavé do poslední minuty. Nakonec jsme si odnesli skvělé druhé místo. Děkujeme pořadatelské škole i našim žákům. Byli jste skvělí.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 8.A

Víme jak se chovat při zemětřesení

21. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Naši šesťáci probírají přírodní složky naší Země. Věnovali jsme se tématu zemětřesení a sopečné činnosti. Zaznamenali jsme, co se stalo v Turecku a Sýrii. Hledali jsme příčiny tohoto neštěstí a víme jak se zachovat, kdyby nás postihlo. Každý žák, či žákyně si vytvořili plakát, co dělat, kdyby to zažili. Pevně věříme, že toto nebudou muset nikdy řešit. Ale jsme připraveni. Tak jako např. Filip z 6.B.
Mgr. Karel Červený, DBA

Hrdinové zahraničního odboje za II. světové války

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V historickém vojenském muzeu v rámci exkurze se žáci devátých ročníků podíleli na projektu II. světová válka. Zkoumali na základě pramenů a interaktivní muzejní expozice osudy Čechů a Slováků v zahraničním odboji. Nejzajímavější částí celé exkurze se stala prezentace výsledků jejich zkoumání. Živě diskutovali, vědomosti zasazovali do kontextu a přemýšleli společně s pedagogy o významu odboje dnes. Za to jim děkujeme a těšíme se na další praktickou exkurzi z oboru historie.
Fotogalerie
Mgr. Robert Gronowski a žáci 9.B a 9.C.

Den otevřených dveří

20. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Poslední Den otevřených dveří v tomto školním roce proběhne ve středu 22. 3. od 9 do 16 hodin. Těšíme se na Vás
FZŠ Táborská

Kdo šetří, má za tři?

19. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V pátek před jarními prázdninami jsme se zúčastnili programu Abeceda peněz. Na koloběžkách jsme se vypravili do práce. Cestou však každého z nás potkala nějaká nepříjemnost, kterou jsme museli vyřešit. V práci jsme si vydělali mzdu. Plnili jsme další úkoly a na závěr nás čekalo nejtěžší rozhodování - v obchůdku jsme si mohli koupit lákavé věci nebo peníze ušetřit a dát do kasičky. Věřte nebo ne, každý si nějakou část výdělku ušetřil. Jak to máte vy, umíte taky něco ušetřit?
2.A

Sedmáci plní dobrovolný domácí úkol ze zeměpisu

08. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V zeměpise probírají sedmáci americký kontinent. Rozebírají Ameriku ze všech úhlů pohledu. Zajímáme se o přírodní krásy, orientujeme se v atlase, dozvídáme se informace o původních obyvatelích a víme, čím Amerika obohatila svět. Původní rostlinné endemity (např. brambory, rajčata, kukuřice, fazole, či vanilka) se nyní pěstují v ostatních částech světa. Žáci a žákyně sami, či společně s rodiči, měli za úkol připravit jídlo, které bude obsahovat alespoň jeden původní americký rostlinný endemit. Výsledné jídlo měli vyfotit, napsat recept a zjistit kolik stojí všechny suroviny. Na výsledek se můžete podívat sami, např. od Johanky 7.B a její jablka v županu, která obsahují vanilkový cukr.
Mgr. Karel Červený, DBA

Řešíme problémy ve světě

07. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 V 7. a v 8. ročníku probíráme v zeměpise regionální geografii. Učíme se o různých světadílech, základní fakta, umíme pracovat s mapou a orientovat se v ní, porovnáváme jednotlivé oblasti z pohledu přírodních poměrů, známe souvislosti a hledáme řešení jednotlivých současných problémů. Zabývali jsme se mj. problematikou slumů, práv dětí a žen, či rozšiřování pouští. Podívali jsme se na to, jak lidé žijí v nejchudších částech světa a navrhovali jsme jednotlivá řešení. Kromě teoretických plánů jsme přikročili k praktické pomoci. Přes společnost Člověk v tísni jsme se podívali, jak pomáhají lidem v nouzi. Jednotlivé třídy si vybraly, co darují – ryby, kuřata, pitnou vodu, či kozu. Děti přispěly nízkými částkami (v rozmezí 10 – 30 korun). Chci moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili, navíc děkuji za angažovanost žáků a žákyň devátého ročníku.
Mgr. Karel Červený, DBA

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské děti s dočasnou ochranou

06. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Zápis se bude konat dne 7. 6. 2023 od 14 do 18 hodin. Budete potřebovat doklad o bydlišti (kritériem přijetí je bydliště ve spádové oblasti naší školy) a doklady totožnosti (vízum strpění, popř. pas). A pokud máte, tak i rodný list dítěte.
PhDr. Jitka Svobodová

Запис до 1 - ого класу для українських дітей з тимчасовим захистом
Запис буде відбуватися 7.6. 2023 року від 14 год до 18 год . Потрібно з собою мати документ про прописку (прописка має відноситися до нашого району , тобто підпадати до адміністративного впливу нашої школи) і документ що засвідчує особу (віза , паспорт закордонний). Якщо є внаявності свідоцтво про народження то його також .

Propojujeme zeměpis a informatiku v 6. ročníku

06. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

 Žáci a žákyně šestého ročníku měli neobvyklý domácí úkol. Vybrali si město v České republice a každý den sledovali denní a noční teplotu. Další týden jsme se odebrali do počítačové učebny a naučili jsme se zpracovat data do sloupcového grafu, stanovit průměrnou denní a noční teplotu a maximální a minimální denní a noční teplotu. Propojuje tyto dva předměty a ke grafům, či diagramům se vrátíme. Je to dovednost, která se bude hodit našim žákům a žákyním v budoucnosti.
Mgr. Karel Červený, DBA

Prvňáci v nesnázích

02. 03. 2023 | O škole > Aktuality > Aktuální zprávy

Obě první třídy se dnes poprvé (ale nikoliv naposledy) setkaly s herci z organizace Divadelta, s níž naše škola již několikátý rok spolupracuje. Přichází totiž do naší školy s různými představeními, která jsou vystavěna na principech divadla fórum, do nějž jsou diváci přímo zapojeni tak, že mohou svým jednáním měnit jeho děj. Vždy se jedná o nějaký příběh týkající se různých rizikových situací - lhaní, návykové látky, sexting apod.
Dnes měli prvňáci na programu právě představení “Alenka v nesnázích”, jehož jádrem je příběh o Alence a jejím kamarádovi Mírovi. Alenka má Míru moc ráda a ráda si s ním hraje, ale najednou se s ním dostává do situací, které se jí nelíbí. Míra chce ublížit pejskovi a Alenka neví, jak mu říct, že se jí to nelíbí. Když pak o všem zalže rodičům, už vůbec neví, jak z toho ven. Prvňáci jí naštěstí pomohli ze všech těchto životních nesnází se dostat. Vymysleli řadu způsobů, jak i kamarádovi říct, že dělá něco, co se mi nelíbí. Ve fotogalerii fotky k nahlédnutí.
Mgr. Dagmar Kavková, metodička prevence


-> Archiv aktualit

Rychlé odkazy

E - mail

Kontaktní údaje

Název školy:
Základní škola, Praha 4, Táborská 45
Adresa:
Táborská 45/421, 140 00 Praha 4
IČ: 47611456
Číslo účtu: 47936041/0100
RED_IZO: 600037321
Web: www.zstaborska.cz

Kontakty (kancelář školy):
Tel.: +420 241 029 320
Mobil: +420 723 935 953
ID schránky: 9wd25i3
E-mail: skola@zstaborska.cz
Další kontakty.
Táborská na facebooku.

Dopravní spojení:
zastávka Nuselská radnice
– bus č. 193, tram č. 18

Mapa

Návštěvnost

Od 15.9.2002 stránky školy navštívilo:

Zdarma ankety, návštěvní knihy, mailformy, počítadla a CHAT pro Váš web

Statistiky od 30.10.2004:
statistiky