V červenci na ZŠ Plamínové a v srpnu na ZŠ Ohradní. Přihlášky a informace naleznou zájemci zde:
ZŠ Plamínkové, ZŠ Ohradní.
FZŠ Táborská