VÍTÁME VÁS VE SPORTOVNÍM AREÁLU FZŠ TÁBORSKÁ

 
Provozní doba hřiště:

 

 LETNÍ PROVOZ (duben - říjen)

Pondělí 15:00 – 18:00 hod.

Úterý 15:00 – 18:00 hod.

Středa 15:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek 15:00 – 18:00 hod.

Pátek 15:00 – 18:00 hod.

 ZIMNÍ PROVOZ (listopad – březen)

 Hřiště je uzavřeno.

Sportoviště je určeno především k zajištění tělesné výchovy žáků ZŠ.

V uvedených hodinách je určeno též pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti, zejména dětí a mládeže.

Děti do 6 let mohou hřiště využívat pouze v doprovodu rodičů.


Aby se všichni návštěvníci cítili spokojeně a bezpečně, je nutné zachovávat pořádek a dodržovat provozní  řád hřiště.

 

Vážení návštěvníci:

 

Chovejte se ohleduplně a ukázněně, abyste neohrožovali ostatní ani sami sebe.

Škola ani správce areálu neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště.

Na hřišti dodržujte čistotu a pořádek, neničte zařízení hřiště.

Nejezděte v areálu na kole, skateboardu, bruslích, koloběžkách atd.

Vstupujte do areálu jen k tomu určenými otevřenými vchody (nikoliv přes plot).

Z hygienických důvodů do areálu nevstupujte se psy a jinými zvířaty.

V areálu dodržujte přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek.

 

Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem a pokyny provozovatele hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

Provozovatel (správce hřiště): 728 167 564