Všichni sem - obrázek školy
Na naší škole funguje žákovský parlament, protože si myslíme, že je to způsob, jak mít zase o něco lepší školu. Chceme vám žákům dát možnost vyjádřit názor a příležitost měnit prostředí školy. Považujeme žákovský parlament za součást vzdělávání, protože se tím můžete učit demokracii, komunikaci, zodpovědnosti a spolupráci, což se do života hodí vždycky.

Kdo je součástí parlamentu?
Čtvrťáci až deváťáci si volí v každé třídě maximálně dva zástupce, kteří se účastní zasedání parlamentu, jsou to takzvaní parlamenťáci. Každý je zvolen na rok.

Kdo parlament vede?
Parlament vedou žáci, ale zajišťují ho dvě vyučující Diana Lisá (první stupeň) a Marie Kazmarová (HV, mediální výchova a výchova k občanství a ke zdraví).

K čemu je parlament?
Myslíme si, že na každé škole jde vždy něco zlepšit a jak už bylo řečeno na začátku, je to způsob, jak se něčemu můžete naučit, jak si něco můžete vyzkoušet. A co to něco je? Někdy jsou to drobnosti, jako písničkové zvonění, které před lety také zařídil parlament, někdy jsou to akce pro celou školu, jako No Backpack Day, někdy to, jak to vypadá ve škole atd. Parlament máme i proto, protože si myslíme, že pomáhá lepší komunikaci ve škole a že nám všem může pomoci, aby nám spolu ve skole bylo dobře.

Máte chuť se přidat?

Těšíme se na vás!

Novinky z Parlamentu můžete najít na stránce školního online časopisu CampSite.