Všichni sem - obrázek školy
Na začátku školního roku 2020/21 jsme se sešli jako skupina studentů z druhého stupně s vizí vytvoření projektu, který rozproudí dění na naší škole. A jako jedna z mála možností, která se nám v průběhu distanční výuky naskytla, bylo založení školních online novin. S radostí Vám tedy představujme CampSite - malé tábořiště pro zprávy, tvorbu a sdílení toho, co žáky na Táborské zajímá.

Všichni na CampSite!