Všichni sem k zápisu kroužků

Součástí naší školy je také školní knihovna...

... ve které se toho děje poslední dobou stále více a více.


A co je nového? Nakoupili jsme pro vás spoustu nových kvalitních knih, které se často mohou honosit výborným oceněním u nás i v zahraničí. Knihami jsme ovšem neskončili.

Čtenářství se snažíme podpořit také nákupem zajímavých časopisů pro děti a mládež. Děti si v anketě měly možnost zvolit, o které časopisy mají zájem. Jen pro zajímavost – sešlo se nám kolem dvou set vyplněných anketních lístků, což je přibližně polovina žáků naší školy.

V současné době pro děti připravujeme i soutěže o zajímavé ceny, což, jak doufáme, přiláká i děti, které nás ještě nestačily navštívit. Tak pokud máte čas a chuť, jste u nás vítáni!

Otevírací doba:
úterý a čtvrtek během velké přestávky.


Darujte knihu škole
Vážení rodiče a přátelé školy,
jak již jistě víte, snažíme se u nás na Táborské podporovat čtenářství a čtenářskou gramotnost dětí. Výzkumy z poslední doby ukazují, že se čtenářská gramotnost žáků neustále snižuje a nejenom proto ji podporujeme nejrůznějšími způsoby. Ať už jde o speciální Týden čtení s porozuměním, nebo návštěvy Městské knihovny, čtenářské dílny či využívání metod Kritického myšlení, které čtenářskou gramotnost rovněž rozvíjejí. Nedílnou součástí našich aktivit je také provoz školní knihovny, kterou se snažíme pro děti co nejvíce zatraktivnit. Bohužel se nám to vzhledem k omezeným finančním prostředkům nedaří vždy podle našich představ. V nedávné době jsme mezi dětmi udělali anketu, ze které vzešly nové knižní tituly, které by si děti rády půjčovaly ve školní knihovně. Pomůžete nám s jejich obstaráním?

Možnosti jsou následující:
- projít si seznam nových titulů v naší anketě, knihu zakoupit a věnovat ji škole
- pokud některý z titulů z ankety doma máte a myslíte, že už jej Vaše děti nevyužijí, můžete knihu do školní knihovny darovat
- zakoupit knihu, která se Vašim dětem líbila
- darovat škole použitou knihu, která měla u Vašich dětí úspěch

Do každé takto věnované knihy bude vlepena kartička se jménem dárce a datem darování.
Svým darem zvýšíte atraktivitu školní knihovny a tím i zájem o čtenářství. Děkujeme.

Seznam titulů z ankety naleznete zde.