Naše škola se zapojila do realizace programu primární prevence Unplugged ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Program probíhá od školního roku 2013/2014 probíhat ve třídách 6. A  a 6. B (dnešní 7. A a 7. B), dotazníkové šetření probíhá od podzimu 2013 až do jara 2016. Více informací o programu naleznete na http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/70/2591/Unplugged-Program-primarni-.

Pokud se chcete více dozvědět o studii, v rámci níž realizace programu Unplugged probíhá, navštivte adresu http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/218/4280/Randomizovana-studie-unive.

 

Reportáž České televize (ze dne 8. 11. 2014) o realizaci programu prevence Unplugged naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101108/obsah/362387-prevence-koureni-mladistvych.