Žákovský parlament: informace pro žáky


Na naší škole jsme se rozhodli zřídit žákovský parlament, protože si myslíme, že je to způsob, jak mít zase o něco lepší školu. Chceme vám žákům dát možnost vyjádřit názor a příležitost měnit prostředí školy. Považujeme žákovský parlament za součást vzdělávání, protože se tím můžete učit demokracii, komunikaci, zodpovědnosti a spolupráci, což se do života hodí vždycky.

Kdo bude součástí parlamentu?
Čtvrťáci až deváťáci si zvolí v každé třídě maximálně dva zástupce, kteří se budou účastnit zasedání parlamentu a budou to takzvaní parlamenťáci. Každý bude zvolen na rok, jen teď na začátku budou první parlamenťáci v úřadu rok a půl, protože začínáme v pololetí. V září 2021 budou volby jen ve čtvrtých třídách a tam, kde dotyčný parlamenťák odejde ze školy nebo nebude chtít pokračovat v parlamentu.

Kdo parlament vede?
Doufáme, že parlament budete co nejvíc vézt vy, což se budeme společně učit, ale zajišťujeme ho dvě Marie Brichová (sociální pedagožka) a Marie Kazmarová (hudební výchova a výchova k občanství a ke zdraví).

K čemu je parlament?
Myslíme si, že na každé škole jde vždy něco zlepšit a jak už bylo řečeno na začátku, je to způsob, jak se něčemu můžete naučit, jak si něco můžete vyzkoušet. A co to něco je? Někdy jsou to drobnosti, jako písničkové zvonění, které před lety také zařídil parlament, někdy jsou to akce pro celou školu, někdy to, jak to vypadá ve škole atd. Parlament zřizujeme i proto, protože si myslíme, že pomůže lepší komunikaci ve škole a že nám všem může pomoci, aby nám spolu ve skole bylo dobře.

Kdy se bude parlament scházet?
Parlament se zatím bude scházet online a to ve čtvrtek ve 14:45. Během střídavé výuky možná trochu později.

Máte chuť se přidat?

Těšíme se na vás!