Všichni sem k zápisu kroužků
Logo - Arcus

Nabídka kroužků Klubu volného času


při FZŠ Táborská.

 

 

Nenechte děti toulat po ulicích. Nabízíme opět pestrou nabídku kroužků. Informace získáte na stránkách Klubu volného času.

Odpadá kroužek? Chystá se nějaká změna? Informace naleznete zde. (...připravujeme)