Všichni sem k zápisu kroužků
Logo - Arcus

Nabídka kroužků Klubu volného času


při FZŠ Táborská.

 

 

Nenechte děti toulat po ulicích. Nabízíme opět pestrou nabídku kroužků. Informace získáte na stránkách Klubu volného času.