Všichni sem k zápisu kroužků
Co je Třetí oko?
Třetí oko je název žákovského parlamentu ZŠ Táborská. Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Na FZŠ Táborská funguje v nové podobě od roku 2008. Tato forma žákovské participace je zřízena ředitelem školy jako prostor, pro vyjádření žáků, možnost podílení se na podobě školy a trénink důležitých dovedností žáků.

Jak funguje Třetí oko ve školním roce 2013/2014?
V každé třídě (od 5. do 9. ročníku) byli demokraticky zvoleni dva žáci-zástupci, kteří se pravidelně zúčastňují schůzek Třetího oka. Tyto schůzky jsou organizovány formou kulatého stolu s panem ředitelem. Zástupci zde představují za svou třídu problémy, se kterými se ve škole potýkají, navrhují změny, které by se jim líbili a zhodnotí, co mají ve škole rádi. Následuje diskuze a rozdělení úkolů, které povedou ke změnám ve škole a k větší participaci žáků na jejím chodu.

Proč máme ve škole žákovský parlament?
 • Žáci se aktivně zapojí do života školy.
 • Žáci se zde učí projektové metodě a skupinové práci.
 • Rozvíjí v žácích občanské dovednosti.
 • Pomáhá třídním učitelům při práci s třídou.
 • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 • Rozvíjí klíčové kompetence.
 • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.

  Kdo vede Třetí oko?
  Kontakt:
  Jaroslav Novák / jaroslav.novak@zstaborska.cz
  Mgr. Věra Palánová / vera.palanova@zstaborska.cz

  Fotografie najdete ve školní fotogalerii.
  Konkrétně:

 • Grafiťáci malují průchod do školy

  archiv 2010/2011:
 • Klubíčko má díky Třetímu oku nový stůl
 • 1. kulatý stůl 2010/11
 • První zasedání
 • Volby do Třetího oka v 7.A
 • Výjezdové zasedání
 • Archiv ze školního roku 2009/2010

  Zápisy z kulatých stolů:
 • Zápis z 2. kulatého stolu 2010/2011
 • Zápis z 1. kulatého stolu 2010/2011
 • Archiv kulatých stolů 2009/2010


 •