Ranní doučování z matematiky


Ranní doučování na Táborské pokračuje i v letošním školním roce.

Doučování vedou kromě učitelů také studenti učitelství matematiky z Pedagogické fakulty UK Praha, ale nepřipravují si práci pro žáky. Naopak každý žák, který přijde na doučování, musí mít potřebné materiály a musí být schopen vysvětlit, kde má v matematice problémy a s čím potřebuje poradit a pomoci. Doučování je možné využít např. i k přípravě na přijímací zkoušky.

Doučování se koná pravidelně v ÚTERÝ, STŘEDU a ČTVRTEK nultou hodinu, tj. 7:20-7:55. V 7:20 učitel vyzvedává žáky u vchodu do šaten, doučování probíhá v učebně němčiny. Doučování se nekoná v době prázdnin, oborových dnů apod.

Je nutno se přihlásit nejpozději den předem, nejlépe osobně v kabinetě matematiky (úterý, čtvrtek), v kanceláři zástupců (středa) nebo emailem. V úterý a ve čtvrtek doučování zajišťuje Mgr. Bc. Karel Zavřel (karel.zavrel@zstaborska.cz), ve středu pak Mgr. Miroslav Hricz (miroslav.hricz@zstaborska.cz).