Klub volného času při FZŠ Táborská pro školní rok 2017/2018


Nenechte děti toulat po ulicích. Ve školním roce 2017/2018 nabízíme opět pestrou nabídku kroužků, možnost pobýt ve školním klubu- KLUBÍČKU.

Školní klub – Klubíčko:
Jak máme otevřeno?
Pondělí 12:00 hodin – 17:00 hodin
Úterý 12:00 hodin – 17:00 hodin
Středa 12:00 hodin – 17:00 hodin
Čtvrtek 12:00 hodin – 17:00 hodin

Těší se na vás paní vychovatelky Mgr. Jana Bartůňková a Dana Žďárská.

Knihovna:
Jak máme otevřeno? Vždy v úterý a čtvrtek během velké přestávky.

Těší se na vás paní učitelka Mgr. Zuzana Kočková.Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018


Vážení rodiče a milí žáci, vítejte u naší nové nabídky kroužků! Letos jsme pro vás přichystali více než 30 kroužků. Je vaše dítě umělecky, sportovně, nebo jazykově nadané? A nebo si chce jen tak hrát, rozvíjet své dovednosti a znalosti v nějakém oboru? Přihlaste ho na některý z našich kroužků, naši lektoři se už na něj těší. Pokud se chcete do nějakého kroužku přihlásit, vyplňte prosím přihlášku a do 22. 9. ji odevzdejte PhDr. Jitce Svobodové nebo třídnímu učiteli. Bude-li ve vámi vybraném kroužku volné místo, moc rádi vás do něj zapíšeme. Tak si pospěšte, o spoustu kroužků je velký zájem! Kurzovné se hradí v kanceláři zástupců ředitele školy u PhDr. Jitky Svobodové v úterý, středu a pátek od 7:55 do 8:15, nebo bezhotovostně ve prospěch účtu č. 47936041/0100, variabilní symbol 2017196. Do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a název kroužku. Kurzovné uhraďte nejpozději do 23. 10. 2017.
Děkujeme.