a
Kontakty - FZŠ Táborská
Konzultace pro žáky i rodiče je možné sjednat osobně nebo prostřednictvím e-mailu. Učitelé nemají vypsané konzultační hodiny, jsou však pravidelně k dispozici mimo vyučování. Domluvte si termín, který nejlépe vyhovuje.

telefon e-mail
třída aprobace
Ředitel školy
PhDr. Bc. František Prokop 241 029 321 frantisek.prokop@zstaborska.cz 1. patro 8.A D-Tým
602 581 433
Zástupkyně ředitele,
vedoucí Klubu volného času
PhDr. Jitka Svobodová 241 029 324 jitka.svobodova@zstaborska.cz 1.patro 8.C Čj-Tým
725 044 109
Zástupce ředitele
Mgr. Bc. Karel Zavřel 724 238 323 karel.zavrel@zstaborska.cz 1.patro 9.B F-M-Sp-Tým
Výchovná poradkyně
Mgr. Monika Hačecká 241 029 330 monika.hacecka@zstaborska.cz 1.patro 7.A Čj-Sp-Tým
Speciální pedagog
Mgr. Amálie Kořánová
amalie.koranova@zstaborska.cz přízemí

Mgr. Lenka Rezková
lenka.rezkova@zstaborska.cz přízemí

Školní psycholog
PhDr. Mgr. Klára Vožechová 725 844 391 klara.vozechova@zstaborska.cz 3.patro

Sociální pedagog
Mgr. Marie Brichová
marie.brichova@zstaborska.cz 3.patro

Školní metodik prevence
Mgr. Dagmar Kavková
dagmar.kavkova@zstaborska.cz 2.patro 8.A Fg, Voz; asistent v 8.A
Koordinátor OPPR projektů
Mgr. Sára Vidímová
sara.vidimova@zstaborska.cz


Vedoucí školní družiny
Bc. Monika Blovská 241 029 327 zvonek *354 monika.blovska@zstaborska.cz přízemí

Učitelé I.stupně
Mgr. Veronika Boušková
veronika.bouskova@zstaborska.cz 2.patro 2.A 1.st.
Mgr. Ljuba Černá
ljuba.cerna@zstaborska.cz 1.patro 3.B 1.st.
Mgr. Hana Dražďáková
hana.drazdakova@zstaborska.cz 2. patro 1.B 1. st.
PhDr. Ludmila Kotoučková
ludmila.kotouckova@zstaborska.cz přízemí 5.B 1.st.
Mgr. Jana Kotrbatá
jana.kotrbata@zstaborska.cz 2.patro 1.A 1.st.
Mgr. Luděk Kovář
ludek.kovar@zstaborska.cz 2.patro 2.B 1.st.
Diana Lisá
diana.lisa@zstaborska.cz přízemí 3.A 1.st.
Mgr. Radka Plichtová
radka.plichtova@zstaborska.cz přízemí 4.B 1.st.
PhDr. Štěpán Ročák
stepan.rocak@zstaborska.cz přízemí 4.A 1.st.
Mgr. Martina Valentová
martina.valentova@zstaborska.cz 1.patro 5.A 1.st.
Mgr. Ivana Vodňanská
ivana.vodnanska@zstaborska.cz přízemí 3.A 1.st.
Učitelé II.stupně
Mgr. Anna Barašová
anna.barasova@zstaborska.cz 2. patro 5.A Rj; asistent ve 5.A
PhDr. Martin Beneš
martin.benes@zstaborska.cz 2. patro
F-Inf-Sp
Mgr. David Brázda
david.brazda@zstaborska.cz suterén
Tv-Sp
Mgr. Karel Červený, DBA
karel.cerveny@zstaborska.cz suterén 6.B D-Tým-Z
Ing. Alena Červová
alena.cervova@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Ing. Bc. Stanislava Daňková
stanislava.dankova@zstaborska.cz 2. patro 7.C M-Inf-Tým
Karolína Donovalová
karolina.donovalova@zstaborska.cz 2. patro 9.A Tým-Tv-Voz-Vv
Mgr. Robert Gronowski
robert.gronowski@zstaborska.cz 3. patro 8.B D-Nj-Tým-Voz
Bc. Jiří Havel
jiri.havel@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Bc. Nikola Hunalová
nikola.hunalova@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Mgr. Marie Kazmarová
marie.kazmarova@zstaborska.cz 3. patro 7.B Hv-Voz-Tým
Bc. Anna Klimešová
anna.klimesova@zstaborska.cz 1. patro
D-Z
Bc. Tomáš Košťál
tomas.kostal@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Mgr. Anna Kuřík Sukniak
anna.kuriksukniak@zstaborska.cz 2. patro
M-Fg
Mgr. Elie Lusaku
elie.lusaku@zstaborska.cz 3. patro
Aj-Fj
Bc. Ondřej Mach
ondrej.mach@zstaborska.cz suterén
Tv
Mgr. Klára Podlahová
klara.podlahova@zstaborska.cz 3. patro
Vv
Ing. Bc. Tereza Procházková
tereza.prochazkova@zstaborska.cz 2. patro
Ch
Mgr. Markéta Slezáková
marketa.slezakova@zstaborska.cz 1. patro
Čj
Mgr. Vojtěch Šafránek
vojtech.safranek@zstaborska.cz suterén
Spo-Tv
Bc. Adéla Švaříčková
adela.svarickova@zstaborska.cz 1. patro 6.A Př-Tým-Voz
Bc. Hana Vacková
hana.vackova@zstaborska.cz 1. patro
Šj
Ing. Bc. Václav Vojta
vaclav.vojta@zstaborska.cz 2. patro
F-Ch-Inf
Akiva Clay Zasman
akiva.zasman@zstaborska.cz 3. patro
Aj
Vychovatelky školní družiny zvonek
Zorka Gajerová *357 zorka.gajerova@zstaborska.cz


Tamara Klofandová *351 tamara.klofandova@zstaborska.cz


Bc. Kristýna Klubalová
kristyna.klubalova@zstaborska.cz

asistent ve 2.B
Věra Marešová *356 vera.maresova@zstaborska.cz


Kristýna Paukerová, DiS. *355 kristyna.paukerova@zstaborska.cz


Bc. Barbora Větrovcová *352 barbora.vetrovcova@zstaborska.cz


Renata Žďánská, DiS. *353 renata.zdanska@zstaborska.cz


Asistenti pedagoga
Lenka Hoštičková
lenka.hostickova@zstaborska.cz 1. patro 8.C
Iryna Leskiv-Niaiko
iryna.leskiv-niaiko@zstaborska.cz 1. patro 6.A
PhDr. Anna Sochová, Ph.D.
anna.sochova@zstaborska.cz 1. patro 2.A
Vendula Střálková
vendula.stralkova@zstaborska.cz přízemí 4.B
Ing. Hana Tarabová
hana.tarabova@zstaborska.cz 2. patro 7.C
Mgr. Robert Tippman
robert.tippman@zstaborska.cz 2. patro 7.A
Hospodářka školy
Iva Szentpéteryová 241029300 iva.szentpeteryova@zstaborska.cz 1. patro

241 029 320
723 935 953
Školník
Miroslav Žižka 241 029 340 skolnik@zstaborska.cz suterén

Vedoucí školní jídelny
Jitka Uhlíková 241 029 325 jitka.uhlikova@zstaborska.cz suterén

Šatnáři
Helena Fischmannová 241 029 333
suterén

Jana Matějovská
Marcela Novotná