Vít Beran

Kalendárium

Červenec - SrpenZáří 2006ŘíjenListopadProsinecLeden 2007ÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáří 2007Z TRADIČNÍCH ŠKOLNÍCH AKCÍ VYBÍRÁMEDůležité dny - Zápis do prvních tříd - Třídní schůzky - Pedagogické rady - Páteční setkávání tříd ve školním roce 2006/2007 - Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007

Kalendárium školních roků 2003/2004 a 2004/2005

Je právě SUDÝ nebo LICHÝ školní týden?

Červenec

od 1

P R Á Z D N I N Y začínají

5

Státní svátek

6

Státní svátek

10.7.-25.8.

Rekonstrukce kanalizace pod ZŠ Táborská - omezení provozu školy

31.7.

Výběrové řízení - rekonstrukce školního hřiště ZŠ Táborská - Ú MČ Praha 4

 

Prázdniny - říjen ???

Modernizace a rekonstrukce školního hřiště ZŠ Táborská - omezení provozu školy

Malování, modernizace školní družiny, generální úklid školy, ..., údržba - omezení provozu školy
Nahoru

Srpen

12-18

Letní škola O.s. Kritické myšlení - Horský hotel Popelná - Stachy - přihlášení  

Pedagogická rada - 1. část

od 21

Předpřípravný týden - vedení školy

23-24

Projekt KOORDINÁTOR - Akce na zakázku - seminář - ředitel, koordinátorka ŠVP

od 28

Přípravný týden

28-30

LETNÍ ŠKOLA pedagogického sboru - Horský hotel Popelná - Stachy
- 28.8.2006 odjezd od školy 8,15 hodin

31

Opravné zkoušky - I. termín
Nahoru

Září 2006

1

Opravné zkoušky - II. termín

2

Výjezdní redakční rada Učitelských listů – Velká Chuchle – ředitel – od 10,00 hodin 

P R Á Z D N I N Y končí

4 (pondělí)

První školní den školního roku 2006/2007:
- 2. - 9. ročník zahajuje v 8,15 hodin v kmenových třídách;
- PRVŇÁCI - Vás uvítají deváťáci a Vaše třídní učitelky v 8,45 hodin na školním hřišti;
- třídní schůzky rodičů prvňáčků od 10,00 v kmenových třídách;
- program všech žáků končí v 10,00 hodin
- porada třídních učitelů - 11,00 hodin
Slavnostní zahájení školního roku 2006/2007 – vítání prvňáčků deváťáky
Projekt: "Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníků" - první schůzka řešitelského týmu - ředitel a Petra Křížová

5

Ú MČ Praha 4 a POLICIE – projekt Community Policing „Patron školy“ - seminář pro kordinátory od 14,00 na ZŠ Mendíků

6

Hlášení na Ú MČ Praha 4 - počty žáků

SI-PAU - „středánky" - Setkání vedoucích týmů na ZŠ Jitřní (9,00-14,00h.): ředitel
SI-PAU - „středánky" - schůzka partnerů projektů - JPD3-PAU od 16,00 hodin - ZŠ Kupeckého - "Modrá škola"

Třídní schůzky – VI.AB
- od 17,30 třídní schůzky ve třídách

8


Projekt POLITEA - seminář účastníků projektu na ZŠ Táborská - František Prokop
Jednota matematiků a fyziků - seminář na PedFUK - Josef Buchal

8-9

Projekt KOORDINÁTOR - Akce na zakázku - seminář - ředitel, koordinátorka ŠVP

9

Sběratelé lastury a ulit - prodejní výstava - nájem jídelny - p. Picka - od 8,00 do 14,00 hodin

10-14

VI.AB - seznamovací pobyt - PRUDKÁ - Vysočina

11

Zahájení činnosti kroužků Centra volného času ARCUS

Školská rada - jednání od 16,30 hodin ve sborovně školy

13


SI-PAU - „středánky" - Setkání koordinátorů ŠVP (hodnocení) na ZŠ Na Líše (9,00-16,00h.): Jíťa, Olina, Vítek
Projekt EKOŠKOLA - seminář pro koordinátory projektu - o.s. TEREZA - Jarmila Kačeňáková

14

Porada ředitelů škol - 14,00 hodin - ZŠ Jílovská - Vít Beran

SI-PAU - „středánky" - Setkání učitelů matematiky na ZŠ Táborská - od 14,00-17,00 hodin: Josef Buchal, Petra Machalová

14-17

Hauptschule Mellendorf – návštěva školy a Prahy - učitelé

15

Projekt JPD 3 - MÉDIA TVOŘIVĚ - jednání expertní skupiny na ZŠ Táborská - od 14,00 hodin - Vít Beran, Jana Štorová, Jitka Svobodová

15-17

MUDr. Špatenka – Mapy vztahu a rodiny – seminář - nájem divadla

18

Vyhlášení PROJEKTOVÝCH / OBOROVÝCH DNŮ – velká přestávka
Třídní schůzky
- od 17,00 plenární jednání – školní jídelna
- od 17,30 třídní schůzky ve třídách

19

Akreditace ZŠ Táborská - KURZ 16 - ZŠ Telč - ředitel

19-20

Doktorandské kolokvium – Lucie Hajdušková – Plzeň

20


SI-PAU - „středánky" - Setkání koordinátorů ŠVP (Bloomova taxonomie - formulace očekávaných výstupů) na ZŠ ............. (9,00-16,00h.): Jíťa, Olina, Vítek

SI-PAU - „středánky" - Setkání učitelů fyzika a chemie na ZŠ Horáčkova - od 14,00-17,00 hodin: Jarka Kačeňáková, Vašek Vojta

21

Porada předsedů a místopředsedů tříd – 2. – 9. ročník – premiér Václav Mareš a jeho tým + vedení školy - ZAHÁJENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE - PŘÍPRAVA VOLEB
KULATÝ STŮL KE VZDĚLÁVACÍ POLITICE 21. září 2006 v 10.00 hodin v aule ZŠ Vodičkova 22, Praha 1 na téma: Finanční prostředky ESF – dějství druhé (2007-2013)

23

Všudybud – nájem - M. Loskotová – pronájem učebna VV od 9,00 do16,00 hodin

25

Akreditace ZŠ Táborská - Kurz 4 - návštěva a seminář ve škole - ZŠ Němčice - ředitel, koordinátorka, pedagogický sbor

Pedagogická rada - 2. část - PLÁN ŠKOLY
Pronájem učebny Dě – START NUSLE - florbal - Jirka Szebinovský od 17,30 do 19,00 hodin
Zahájení volební kampaně – velká přestávka + vyhlášení školním rozhlasem, letáky, … - premiér, ředitel

26

Nájem učebny Dě – SLUŽBA ŠKOLE Mladá Boleslav - seminář - Nový zákoník práce - www.sskolemb.cz - od 16,00 do 19,00 hodin

27


SI-PAU – „středánky" - Setkání Dě /Karel IV v podání Radka Marušáka/- ZŠ Lyčkovo náměstí – od 14,00 hodin
SI-PAU - „středánky" - Setkání Informatika - ZŠ Lyčkovo náměstí – od 14,00 hodin

Návrh rozpočtu na rok 2007 na Ú MČ Praha 4 – E, Ř
Pronájem - učebna Dě - SPJ –  pí. Ouředníková - od16,00 do 18,00 hodin

O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ - Projekt ROVNOVÁHA – vývojový seminář – od 10,00 do 17,00 hodin na ZŠ Trávníčkova - Vít Beran
CŠM PedFUK Praha - Josef Buchal - studium
"Prachy dělaj člověka" – premiéra filmu – 9.A a učitelé – Slovanský dům

28

Státní svátek - Den dětí na Sv. Václava - tradiční akce Školské rady, rodičů a zaměstnanců školy pro žáky školy

29

PROJEKTOVÝ / OBOROVÝ DEN – 1.
Nahoru

Říjen

2

SBĚROVÉ DNY - příprava na SD - umístění kontejneru na dvoře školy
Ukončení volební kampaně – velká přestávka + vyhlášení školním rozhlasem, letáky, … - premiér, ředitel

Seminář: Zuzana Keilová – OSV do předmětů

3

První projektový den I. stupně - vyhlášení první vyučovací hodinu
DEN VOLEB do školního parlamentu

Seminář: Olga Roubíčková, Lucie Hajdušková – OSV do předmětů
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

3-6

SBĚROVÉ DNY - sběr odevzdávejte vždy od 7,30 do 8,00 hodin - Kdo zvítězí???

4

IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904


SI-PAU - „středánky" - Setkání Koordinátorů - Hodnocení - Standardy ISA - Škardová Mirka - ZŠ Na Chodovci – od 9,00 hodin
SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Na Chodovci – od 14,00 hodin

PLANETÁRIUM - Sluneční soustava - 9.AB – od 15.00 (14.00 odchod, návrat ke škole cca 17.00) - vstupné 30 Kč

Seminář: Roman Kučera – OSV do předmětů
Nájem PC učebny – SLUŽBA ŠKOLE Mladá Boleslav - seminář - od 16,00 do 20,00 hodin

5

Slavnostní otevření rekonstruovaného školního hřiště - od 10,00 hodin - kantoři, politici, přátelé školy.

MEDIA tvořivě - příprava projektu ESF JPD3 - od 14,00 hodin - Jama Štorová, Vít Beran - ZŠ Táborská
Loutkové divadlo v Goethe institutu 8.A,B odchod ze školy v 10.45, návrat do školy do cca 13 h., H. Suchánková
Přípravná schůzka pro rodiče k reciproční návštěvě učitelů a žáků z Wittenbergu v Praze – Helena Suchánková – 17,30 hodin – učebna Nj

5-6

Step by Step - Projekt ZAČÍT SPOLU – seminář – Kateřina Vanková – nájem učebny Vv – od 8,30 do 17,30 hodin

6

První projektový den I. stupně
Další vzdělávání pedagogických pracovníků -

Seminář v pražské ZOO - 9,00 až 12,00 hodin - ...
Seminář: Využití Evropského jazykového portfolia 14-17.30 – Helena Suchánková
CŠM – PedFUK Praha - funkční studium – Josef Buchal

6-7


Projekt ROVNOVÁHA - Kurz lektorských dovedností – O.s. Kritické myšlení – od 9,00 hodin v ZŠ Trávníčkova - Vít Beran

9-14

Schule Wittenberg – reciproční návštěva školy a Prahy – žáci a učitelé (12+2)- příjezd

9

DYSkorunka - příprava březnového setkání na ZŠ Táborská - Mgr. Jarka Budíková, vedení školy

10

Seminář v pražské ZOO - 9,00 až 12,00 hodin - ...
Rozpočtové řízení – od 13,40 hodin - OŠ Ú MČ Praha 4 – ředitel, pí. ekonomka
VUP Praha – Romana Lisnerová – Příprava celostátní konference k projektu PILOT "Z" - ředitel - od 16,00 hodin na ZŠ Chlupova

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

11

IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904
Divadelní představení „K čemu jsou mosty“ 3.-5. vyuč. hodinu v divadelním sále školy pro všechny 1.,2.a3. třídy; Veronika Čížkovská
Pronájem učebny D – florbal-Jiří Szebinovský od 19,00 do 20,00 hodin

11-13

Ředitelské PAU – Ostravice – vedení školy

12

Nájem učebny D -SPJ – pí. Křižovanová – od 17,00 do 19,00 hodin

13

Akreditace ZŠ Táborská - Kurz 16 - ZŠ Bělotín - ředitel, koordinátorka, pedagogický sbor

13-14

Nájem PC učebny – SLUŽBA ŠKOLE Mladá Boleslav - seminář - pátek od 15,00 hodin

13-15

Nájem učebny D -SPJ – pí. Ouředníčková – pátek od 14,00 hodin

16

Schůzka výchovných poradců – od 14,00 hodin- PPP pro Prahu 1,2,4 – PhDr. Jitka Svobodová

17

PILOT "Z" - VÚP Praha - panelová diskuse - Vít Beran
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

18

VOLBY06 - volíme premiéra školního parlamentu
IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904

SI-PAU - „středánky" - Setkání ČJ, 2.stupeň - /literatura – práce s příběhem – Radek Marušák/ ZŠ Lyčkovo náměstí – od 14,00 hodin
SI-PAU - „středánky" - Setkání - sexuální výchova - ZŠ Horáčkova – od 14,00 hodin

18-22

Projekt COMENIUS 1 – pražské pracovní setkání – Petra Křížová + tým – pracovní setkání

18-24

Setkání v rámci projektu COMENIUS 1 – Bad Ischl – Pavlína Jičínská, Tereza Besedová, Roman Kučera, Helena Suchánková

19

VIII.B - ZOO - SAVCI - od 11,00 hodin (ze školy v 10,00 hodin) - Vít Beran
ŠD - ZOO - odpoledne - paní vychovatelka Jana Kaňkovská

MEDIA tvořivě - příprava projektu ESF JPD3 - od 14,00 hodin - Jama Štorová, Vít Beran - ZŠ Táborská
Redakční rada Učitelských listů na ZŠ Táborská - od 17,00 hodin - ředitel
Nájem učebny D -SPJ – pí. Křižovanová – od 17,00 do 19,00 hodin

20

Prvňáci jdou do ZOO a druháci do muzea a na vlastivědnou vycházku

MEDIA tvořivě - příprava projektu ESF JPD3 - od 14,00 hodin - Jama Štorová, Vít Beran - ZŠ Táborská

20-21

Komunální VOLBY 2006

Projekt ROVNOVÁHA - Kurz lektorských dovedností – O.s. Kritické myšlení – od 9,00 hodin v ZŠ Trávníčkova - Vít Beran

23

ŠD - výcvik psů - ukázka - školní hřiště od 15,00 do 16,00 hodin

24

Praxe studentů PedF UK Praha – Dr. Anička Tomková + 14 studentů - od 9,00 hodin – Vít Beran, Ljuba Černá, Veronika Čížkovská, Olga Králová 
IV.A – Aquapark Kladno – výlet za odměnu - TU od 8.15 do 13,00 hodin
Editorská rada - nakladatelství Dr. Josef Raabe - ředitel
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

25

IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904

SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Zenklova – od … hodin

26-27

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27-28

Komunální VOLBY 2006 - případné druhé kolo voleb do SENÁTU ČR

26-28

LETNÍ ŠKOLA PAU NA PODZIM - Hradec Králové

28

Státní svátek

30

Nájem učebny D - od 17,00 do 20,00 hodin - Škola první pomoc - R. Kameník
Příprava 100letých narozenin školy.

31

Praxe studentů PedF UK Praha – Doc. Vladimíra Spilková + 15 studentů - od 9,00 hodin – Vít Beran, Tereza Besedová, Roman Kučera, Olga Králová

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
CŠM - PedFUK Praha - studium - Josef Buchal

Nahoru

Listopad

1

IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904
Praxe studentů PedF UK Praha – Mgr. Jana Stará + 11 studentů - od 9,00 hodin – Vít Beran, Petra Křížová, ..., Olga Králová 

SI-PAU - „středánky" - SIPAU – „středánky“ - Setkání Koordinátorů - Hodnocení – Karel Rýdl - ZŠ …………. – od … hodin
PLANETÁRIUM 6.AB – od 13,30 (12,30) do 16,00 (17,00) – Pohyby Země a Bohové, Faraoni a hvězdy – František Prokop, Pavlína Jičínská, Petra Machalová
Tereza-P1, Haštalská 17 - výukový program – 3.A, Veronika Čížkovská (začátek 9.00)
Seminář: Využití Evropského jazykového portfolia 14-17.30 – Helena Suchánková

2

Akreditace ZŠ Táborská - Kurz 4 - návštěva a seminář ve škole - ZŠ Telč - ředitel, koordinátorka, pedagogický sbor
FOTOPROJEKT - ŠD -Dana Richterová
JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - od 15,00 do 18,00 hodin

3

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM -  seminář pro ... - od 8,00 do 14,00 hodin
Seminář: Využití Evropského jazykového portfolia 14-17.30 – Helena Suchánková

CŠM – PedFUK Praha - funkční studium – Josef Buchal

3-5

28. celostátní setkání PAU - "Poznejme se navzájem" - Staré Město u Uherského Hradiště (ZŠ Staré Město)

6

Příprava 100letých narozenin školy.
Pedagogická rada

Třídní schůzky - od 17,30 třídní schůzky ve třídách

7

PLANETÁRIUM 8.AB – od 13,30 (12,30) do 14,30 (15,30) – Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II. – 30,- Kč – František Prokop, Petra Machalová

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
UKÁZKOVÁ HODINA - ŠD - Jana Kaňkovská - od 14,30 do 15,30 hodin
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - Beseda s policií: od 11,00 do 13,00 - IX.A a od 13,00 do 15,00 - VIII.B +TU

8

IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904
ŠD - Depo Kačerov – od 14,15 do 16,30 – Jana Ullmannová a Renata Zellerová

9

FOTOPROJEKT - ŠD -Dana Richterová
Dopravní hřiště: IV.A – od 8,30 do10,10 hodin a IV.B – od 10,30 do 12,10
Seminář pro ředitele škol - Krkonoše - ředitel od 15,00 hodin
II.A - spaní ve škole - třída a TU

MEDIA tvořivě - příprava projektu ESF JPD3 - od 14,00 hodin - Jama Štorová, Vít Beran - ZŠ Táborská

10

Dopravní hřiště: V.A – od 8,30 do10,10 hodin a V.B – od 10,30 do 12,10

Projekt POLITEA - seminář účastníků projektu - od 8,00 do 14,00 - František Prokop

10-11


Projekt ROVNOVÁHA - Kurz lektorských dovedností – O.s. Kritické myšlení – od 9,00 hodin v ZŠ Trávníčkova - Vít Beran

10-12

Projekt KOORDINÁTOR - kurz pro KVIC Nový Jičín - Olga Králová, Vít Beran

13

Příprava 100letých narozenin školy.
Školení CO – sborovna od 15,00 hodin- všichni zaměstnanci
Třídní schůzky VII.A, VII.B, I.C - od 17,30 třídní schůzky ve třídách

13-14


Seminář: Olga Králová – OSV do předmětů

14

Praxe studentů PedF UK Praha – Mgr. Jana Kargerová + 15 studentů - od 9,00 hodin – Vít Beran, Roman Kučera
Expozice Příběh Pražského hradu – VII.A,B-9.00 – 12.00 – František Prokop, Petra Machalová
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - semináře pro třídy: od 8,15 do 10,00 - IV.A, od 10,00 do 12,00 - IV.B, od 12,00 do 14,00 - VIII.B, od 14,00 do 16,00 - VII.A
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - semináře pro třídy: od 8,15 do 10,00 - V.A, od 10,00 do 12,00 - V.B
IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904
Nájem učebny – ALFAVILLE - od 15,00 do 20,00 hodin
NATÁČÍME 100LETÝ FILM!

16

ZVAS České Budějovice – pí. Podepřelová – od 8,00 hodin do oběda – ředitel 2 hodiny, prohlídka + hospitace - seminář ve škole
LITERÁNÍ SOUTĚŽ – školní kolo – všichni píšou
Nájem školní jídelny – SLUŽBA ŠKOLE Mladá Boleslav - seminář - od 8,30 do 11,00 hodin - vedoucí školních jídelen

17

Státní svátek

20

Příprava 100letých narozenin školy.
CŠM – PedFUK Praha - funkční studium – Josef Buchal
Národní konference – PILOT G – Praha Chodov – VUP Praha – Ř

21

Národní konference – PILOT Z – Praha Chodov – VUP Praha – Ř, koordinátor, …
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

22

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - semináře pro třídy: od 8,15 do 10,00 - VII.A, od 10,00 do 12,00 - IX.B, od 12,00 do 14,00 - VIII.A
MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - Beseda s policií: od 11,00 do 13,00 - VIII.A a od 13,00 do 15,00 - IX.B +TU
IV. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006904
5. celostátní konference - Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život – Moravská zemská knihovna Brno, Kounicova 65a – ředitel

23

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - semináře pro třídy: od 8,15 do 10,00 - VI.A, od 10,00 do 12,00 - VI.B, od 12,00 do 14,00 - ...

24

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN

23-26

Seminář - TEREZÍN - Jana Štorová

24-25

SI-PAU - ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů na ZŠ Jižní v Praze 4
ZŠ Palachova - Žďár nad Sázavou - přespání ve škole - pí. uč. Mirka Bednářová + žáci

25

Regionální PAU s celostátní účastí v ZŠ Velké Němčice

27

Příprava 100letých narozenin školy.

27-29

Projekt KOORDINÁTOR - kurz pro KVIC Nový Jičín - Olga Králová, Vít Beran

28

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
Projekt "Škola podporující zdraví" – SZÚ – ustavení krajské sítě – od 8,00 hodin - ředitel ???

29

VIII. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006906

SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Jitřní – od … hodin

30

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - Beseda s policií: od 11,00 do 13,00 - VII.A a od 13,00 do 15,00 - VII.B +TU
Beseda politické procesy – IX.AB - od 10,00 do 12,30 - divadelní sál - František Prokop

MEDIA tvořivě - příprava projektu ESF JPD3 - od 14,00 hodin - Jama Štorová, Vít Beran - ZŠ Táborská
SPANÍ VE ŠKOLE - VIII.B + Jana Linhartová a Jana Štorová

Nahoru

Prosinec

1

Seminář: Využití Evropského jazykového portfolia 14-17.30 – Helena Suchánková

CŠM – PedFUK Praha - funkční studium – Josef Buchal
PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN
ŠD - zdobení školního vánočního stromu - od 14,00 do 15,30 hodin

2

VÝSTAVA LASTUR - p. Picka - nájem školní jídelny

1-3

Příprava 100letých narozenin školy.

4

Příprava 100letých narozenin školy.
Ukázka zátěžových koberců – firma Lindström – školník, ředitel (8,00 – 11,00)

5

MIKULÁŠSKÝ DEN

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

6 Stoleté narozeniny
DEN ŠKOLY

7

PLANETÁRIUM - I. stupeň (upřesnit třídy) – od 11,30 (10,30) do 12,30 (13,30) – Anička a Nebešťánek – vánoční příběh (dabing – Renata Linhová) – 30,- Kč – TU

8

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN
SBĚROVÉ DNY - příprava na SD - umístění kontejneru na dvoře školy

8-9


Projekt ROVNOVÁHA - Kurz lektorských dovedností – O.s. Kritické myšlení – od 9,00 hodin v ZŠ Trávníčkova - Vít Beran
PROJEKT PILOT "Z" - závěrečné setkání ředitelů škol, vybraných pedagogů a výzkumníků VUP Praha - závěr projektu - Poděbrady

10

ORIGAMI - skautský oddíl - Vánoční setkání - učebna výchov od 9,00 do 18,00 hodin

11

e-Twinnig – seminář – Pavlína Jičínská


SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Táborská – od 15,00 hodin

12

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
Výlet Hrádek - V.AB - od 8,30 do 15,00 hodin - třídní učitelé
Vánoční výstava - II.B - od 9,00 do 13,00 hodin
Schůzka výboru pražských „Zdravých škol“ – ZŠ Táborská – 15,00 hodin - ředitel

12-13

Dny otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky

12-15

SBĚROVÉ DNY - sběr odevzdávejte vždy od 7,30 do 8,00 hodin - Kdo zvítězí???

13

VIII. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006906
PLANETÁRIUM - I. stupeň (upřesnit třídy) – od 11,30 (10,30) do 12,30 (13,30) – Za tajemstvím Betlémské hvězdy – 30,- Kč – TU
III.B – EXKURZE – Vánoční skanzeny Kouřim a Přerov – Černá, Richterová – od 8,00 do 15,30 hodin
SPANÍ VE ŠKOLE - VII.B + třídní učitelka

SI-PAU - „středánky" - předmětová schůzka angličtinářů - ZŠ Horáčkova – od 14,30 hodin

14

Florball - reprezentace školy - děvčata - od 7,30 do 14,00 hodin - doprovod telocvíkáři
Seminář pro evangelické školy - ředitel
Ředitelská porada s Ú MČ Praha 4 v 16,00 v restauraci Na Pekařce - ředitel
Vánoční RR - Učitelských listů - od 17,00 hodin - ředitel

15

PROJEKTOVÝ DEN I. STUPNĚ - „VÁNOCE“
Akreditace ZŠ Táborská - Kurz 4 - návštěva a seminář ve škole - ZŠ Boškov - ředitel, koordinátorka, pedagogický sbor
IV.AB – Divadlo v Dlouhé – Výlety pana Broučka – od 8,30 do 12,30 hodin
PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN
SPANÍ VE ŠKOLE - VI.A + třídní učitelka
SPANÍ VE ŠKOLE - V.A + třídní učitelka
Seminář pro KVIC Nový Jičín - ZŠ Ostrava Zábřeh - ředitel

18

Rozpočtové řízení - jednání na MHMP - integrace - ředitel a ekonomka - od 11,00 hodin
Předvánoční odpoledne zaměstnanců školy + DIVADLO ZA PLOTEM (od 19,00 hodin)
SPANÍ VE ŠKOLE - oborový den Heleny Havránkové a Jany Linhartové

19

OBOROVÝ DEN – 2.

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
SPANÍ VE ŠKOLE - II.B + III.A + třídní učitelka II.B

20

VIII. ročník - od 9,00 do 10,50 hodin – bruslařský kurz na stadionu HASA - akce číslo: 2006906

Seminář: Jitka Svobodová a Tereza Besedová – OSV do předmětů
SPANÍ VE ŠKOLE - I.ABC + VII.A - spaní ve škole - třídy a TU

21

Vánoční Táborská laťka – velká TV - od 9.00 do 12.00 finále třídních kol - Marek Pilař a Zuzana Kopasová
Jednání školské rady od 16,00 hodin - hosté jednání ředitel, zástupci ředitele, vedoucí odboru školství Ú MČ Praha 4
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - VÁNOČNÍ VĚNEČEK - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová + SPANÍ VE ŠKOLE IX.AB + třídní učitelé
I.ABC - exkurze do vánočního skanzenu - Přerov nad Labem

22

TŘÍDNÍ VÁNOCE
Letňanská laguna - plavecký stadion - IX.A a třídní učitel - dopoledne
PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN

23-2.1.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Nahoru

Leden 2006

2

Pracovní setkání vedení školy

3

Zahájení pravidelného vyučování v kalendářním roce 2007
Novoroční setkání zaměstnanců školy

4

Schůzka výboru pražských „Zdravých škol“ – ZŠ Táborská – 15,00 hodin – ředitel

5

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN


Projekt POLITEA - seminář účastníků projektu - od 9,00 do 14,00 - František Prokop
CŠM – PedFUK Praha – Josef Buchal – studium
CŠM – PedFUK Praha – Kurikulární tvorba v praxi řízení ZŠ a SŠ - od 12.30 do 15.45 hodin – Vít Beran

6

Inovace ve výuce Nj – seminář PedfUK – ESFJPD3 – Helena Suchánková – 10,00 – 18,00 hodin

8

Třídní schůzky - od 17,30 třídní schůzky ve třídách
KURZ SIPVZ „P“ – přihlášení – gymnázium Na Vítězné pláni – od 15,30 hodin

9

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

9-10

Dny otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky

10

VII.A - Městská knihovna - Veronika Palusová odchod od školy v 7.10 hodin návrat cca v 10.30 hodin

SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Jižní – od 9,00 hodin - Prof. Karel Rýdl - HODNOCENÍ

11

VII.B - Městská knihovna - Veronika Palusová odchod od školy v 7.10 hodin návrat cca v 10.30 hodin
Seminář pro Jednotu matematiků a fyziků – Modul "A" – projekt ESF – Ústí nad Orlicí – Josef Buchal
Nájem učebny dějepisu - od 19,00 do 21,00 hodin - paní Lebedová

12

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN

13

Seminář k zákoníku práce - CŠM – PedFUK Praha – Josef Bucha, Vít Beran – studium

15

Pedagogická rada - uzavření hodnocení za I. pololetí školního roku
KURZ SIPVZ „P“ – přihlášení – gymnázium Na Vítězné pláni – od 15,30 hodin

16

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

17

Pronájem učebny dějepisu - 15,00 - 19,00 hodin - pí. Bínová

17-18

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Otevřete si informační leták

19

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN
CŠM – PedFUK Praha – ředitel – Kurikulární tvorba v praxi řízení ZŠ a SŠ -  od 8.30 do 11.45 hodinŠ a SŠ - Eva Koberová

20

Inovace ve výuce Nj – seminář PedfUK – ESFJPD3 – Helena Suchánková – 10,00 – 18,00 hodin

20-26 - změna termínu

Lyžařský kurz žáků sedmých tříd (doplňují žáci II. stupně školy) - přesunut na únor!!!

22

KURZ SIPVZ „P“ – přihlášení – gymnázium Na Vítězné pláni – od 15,30 hodin
Pronájem učebny dějepisu - 16,30 - 20,00 hodin - pí. Bínová

23

PLANETÁRIUM: IX.A – od 9,15 (8,15) do 10,15 (11,00) hodin, IX.B – od 10,15 (9,15) do 11,15 (12,00) – Naší přírodou – 30,- Kč
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

25

ŠKOLNÍ KOLO HUDEBNÍ SOUTĚŽE "JARNÍ PETRKLÍČ"

26

PLAVECKÝ KURZ ŠESTÝCH TŘÍD - od 10,30 do 12,00 hodin - EDEN

26-27


Projekt ROVNOVÁHA - Kurz lektorských dovedností – O.s. Kritické myšlení – od 13,00 hodin v ZŠ Trávníčkova - Vít Beran

27

Inovace ve výuce Nj – seminář PedfUK – ESFJPD3 – Helena Suchánková – 10,00 – 18,00 hodin

28-3.2.

Zimní pobyt třeťáků - IV.A a B - RICHTROVY BOUDY

29

KURZ SIPVZ „P“ – přihlášení – gymnázium Na Vítězné pláni – od 15,30 hodin

30

Dopravní hřiště: IV.A – 8,30-10,10 hodin, IV.B – 10,30-12,10 hodin - změna termínu

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
Táborská laťka - soutěž ve skoku vysokém od 14,00 hodin
IX.B - spaní ve škole - TU

31

DEN TŘÍDY

Slavnostní ukončení I. pololetí školního roku 2006/2007

Nahoru

Únor

1

Dopravní hřiště: V.A – 8,30-10,10 hodin, V.B – 10,30-12,10 hodin

2

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3-10

Zimní pobyt a kurz pátých tříd doplněný žáky I. stupně - Albrechtice – Fania

6

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová
Recitační soutěž - II. stupeň - od 14,00 hodin - knihovna
Pronájem učebny dějepisu - 16,30 - 20,00 hodin - pí. Bínová

7

Jak se dělá hit - hudební pořad: I. stupeň od 10,00 hodin, II. stupeň od 11,05 hodin.
Recitační soutěž - I. stupeň - od 14,00 hodin - knihovna

SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Na Líše – od 15,00 hodin

9

Plavání 3. třídy - YMCA - od 11,15 do 12,00 hodin

13

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

10-18

JARNÍ PRÁZDNINY

Jarní tábor 2007 - SEDMIDOLÍ - Jarní lyžařský tábor s VTOK
Jarní tábor 2007 - KRALICKÝ SNĚŽNÍK - Jarní lyžařský tábor s VTOK

18-23

Lyžařský kurz žáků sedmých tříd (doplňují žáci II. stupně školy) - Dolní Morava Hotel sněžník

18-24

Zimní pobyt třeťáků - III.A a B - SEDMIDOLÍ

20

Soutěž PARAGRAF - divadelní sál - od 12,00 do 18,00 hodin - II. stupeň - Jana Linhartová
TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

21

Divadlo Adama Skořepy - zkouška - od 17,00 do 19,00 hodin

23

Plavání 3. třídy - YMCA - od 11,15 do 12,00 hodin
Preventivní program - 5.AB - od 8,15 do 12,00 hodin

24-25

Škola první pomoci - nájem divadla - od 8,00 do 17,00 hodin - pan Kameník

26-2.2.

ŠROŤÁK - deváťácký týden intenzivního procvičování

27

TANEČNÍ PRO ŽÁKY IX.AB ZŠ TÁBORSKÁ - divadlo– lektoři Ing. Jan Černý a Barbora Kyryanová

28

Divadlo Adama Skořepy - zkouška - od 17,00 do 19,00 hodin

Nahoru

Březen

7


SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Lyčkovo náměstí – od 15,00 hodin

16-17

SI-PAU - ESF JPD3 PAU – workshop pražských učitelů na ZŠ NA LÍŠE v Praze 4

22

PROJEKTOVÝ / OBOROVÝ DEN – 3.
HUDEBNÍ SOUTĚŽ "JARNÍ PETRKLÍČ" - finále

28

Jan Amos Komenský
* 28. 3. 1592 Nivnice nebo Uherský Brod
† 15. 11. 1670 Amsterodam

„ … s Komenským v kole.“ - ...

29-1.4.


Projekt POLITEA - sedmý ročník – prožitkový kurz – cca 30 dětí ze VII.AB – František Prokop
Nahoru

Duben

5-6

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

9

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

11


SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - PERMON, Hříměždice - Vestec, okr. Příbram – od 15,00 hodin

13-15


SOUSTAVNÝ ROZVOJ ČTENÁŘSTVÍ V PŘEDMĚTECH - projekt O.S. Kritické myšlení ROVNOVÁHA - Gymnázium ZATLANKA

16

Pedagogická rada

Třídní schůzky - od 17,30 třídní schůzky ve třídách

30

Ředitelský den

Nahoru

Květen

1

STÁTNÍ SVÁTEK

7

PROJEKTOVÝ / OBOROVÝ DEN – 4.

8

STÁTNÍ SVÁTEK

9


SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Křesomyslova – od 15,00 hodin

31

PROJEKTOVÝ / OBOROVÝ DEN – 5. - prezentace

Nahoru

Červen

1

BRANNÝ DEN na Den dětí - civilní obrana - Krčský les - celá škola

4

Třídní schůzky - od 17,30 třídní schůzky ve třídách

6


SI-PAU - „středánky" - porada vedoucích týmů a jednání řídícího výboru - ZŠ Horáčkova – od 15,00 hodin

7

Obhajoby deváťáckých „doktorandských“ prací

11

Pedagogická rada - 1. část

25

Pedagogická rada - 2. část

26

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ ŠKOLY

27

Turnaj v brännballu - 6. – 9.tř.

28

DEN TŘÍDY

28

PLES DEVÁŤÁKŮ

29

Slavnostní ukončení školního roku - POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

Nahoru

Červenec

od 1

P R Á Z D N I N Y začínají

5

Státní svátek

6

Státní svátek

Nahoru

Srpen

od 20

Předpřípravný týden - vedení školy

od 27

Přípravný týden

Nahoru

Září 2007

3

První školní den školního roku 2007/2008 - Slavnostní zahájení školního roku
Nahoru

Z TRADIČNÍCH ŠKOLNÍCH AKCÍ VYBÍRÁME

Vítání prvňáčků deváťáky - 4.září 2006
Páteční ranní setkávání a prezentace tříd – říjen až květen
Den dětí na Sv. Václava - 28.9.2006 – akce Školská rada a OS ARCUS Praha 4
Společné výlety rodičů a třídy a další třídní akce
Podzimní a jarní školy v přírodě, zimní lyžařské kurzy 
Mikulášský den - 5.prosince 2006
Oslava 100. výročí založení - Den školy - 6.prosince 2006
Předvánoční třídní den a spaní ve škole
Oborové dny: 17.10.2006, 20.12.2006, 1.2.2007, 4.5.2007 a 27.6.2007
Jarní PETRKLÍČ – hudební soutěž – školní kolo v prosinci a finále první jarní čtvrtek
Zkoušky nanečisto, pohovory nanečisto a šrotící týden – jarní /únorová/ příprava deváťáků
S Komenským v kole – oslava dne učitelů – 28. března 2007
Setkání PAU - MLADÉ PAU -  13. – 15. dubna 2007
Literární a recitační soutěž – podzim 2006
Týden sportů a turistiky - výlety - 16.6.-24.6.2007
Obhajoby deváťáckých „doktorských“ prací – 7. červen 2007
Prezentace školy a kroužku Centra volného času Arcus - viz měsíční plány
Ples deváťáků - 28.6.2007
Loučení prvňáčků s deváťáky a POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - 29.6.2007
Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Termíny již naplánovaných výjezdů do škol v přírodě, kurzy a ozdravné pobyty:
10. – 14. září 2006 – seznamovací pobyt šesťáků - Prudká
20. – 26.1.2007 – Lyžařský výchovně výcvikový kurz – LVVZ – sedmých tříd – Kralický Sněžník
...... 1. 2007 – Lyžařský kurz pátých tříd a zimní ozdravný pobyt žáků tříd I. stupně – Albrechtice – Tanvaldský špičák – PERMON
10.- 18. únor 2007 - JARNÍ PRÁZDNINY s VTOK - SEDMIDOLÍ a KRALICKÝ SNĚŽNÍK
18. - 24. únor 2007 - Zimní pobyt třeťáků - III.AB - SEDMIDOLÍ
16. - 24. června 2007 - Týden sportů a turistiky II. stupěň - výlety I. stupeň

Nahoru

Důležité dny

Zápis do prvních tříd

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD na ZŠ Táborská je stanoven na středu 17. a čtvrtek 18. ledna 2007.
Dny otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky - úterý a středy - 12. a 13. prosinec 2006 a 9. a 10. leden 2007.

Projektové dny I. stupně a Oborové dny II. stupně: 29.9.2006, 19.12.2006, 22.3.2007, 7.5.2007 a 31.5.2007.

Zkoušky na střední školy

Talentové zkoušky se uskuteční v termínech od .... do .... ledna 2007.
První kolo zkoušek na středních školách zřizovaných státem se uskuteční ....4.2007.
Druhé kolo zkoušek na středních školách zřizovaných státem se uskuteční nejdříve .....5.2007.

Třídní schůzky

Začátky l7.00 hodin - I. stupeň a l7.30 hodin - II. stupeň - pondělky - 18.9.2006, 6.11.2006, 8.1.2007, 2.4.2007, 4.6.2007.
Konzultační hodiny
si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat - objednat se na konzultační hodinu.

Pedagogické rady

Konají se v následujících termínech: 30.8 a 18.9.2006, 6.11.2006, 15.1.2007, 2.4.2007, 11.6. a 25.6.2007.
Porady vedení školy - pondělky od 8.20 hodin.
Jednání školní žákovské samosprávy je upřesněno krátkodobými plány.

Nahoru

 

Páteční setkávání tříd ve školním roce 2006/2007

Měsíc

Den

Organizátoři

Spolupráce tříd

Říjen

Prosinec

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

 

   

Červen

„..Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás…“

Nahoru

Organizace školního roku 2006/2007
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Č.j. 18 712/2005-20

Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních a středních školách v pondělí 4. září 2006. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2007. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23.prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna 2007. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

5.2. - 11.2.2007

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

12.2. - 18.2.2007

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, 
Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

19.2. - 25.2.2007

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

26.2. - 4.3.2007 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

5.3. - 11.3.2007

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, 
Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, 
Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

12.3. - 18.3.2007

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

Poznámky k tabulce :
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.


Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.

Nahoru