Jmeno

Pilot Z – Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních školVÚP Praha
Pilot Z – Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních škol  - od roku 2004 Ing. Vít Beran
Mgr. Jitka Vinklerová
Mgr. Josef Buchal
MgA. Olga Králová

Jsme pilotní škola, která ověřuje tvorbu školního vzdělávacího programu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 

Více o projektu
- klikni
ZDE

Cílem projektu je ověřit fungování systému dvoustupňové tvorby kurikula v základním vzdělávání. Projekt je zaměřen na podporu základních škol při realizaci vytvořených vlastních školních vzdělávacích programů a na využití získaných poznatků z ověřování při implementaci dvoustupňového kurikula do všeobecné praxe.

Zkušenosti a výsledky z realizace projektu budou využity při zavádění dvoustupňového kurikula do praxe a umožní předejít možným rizikům, která by mohla plošné zavádění vzdělávacích programů bez pilotáže provázet. Zásadní význam budou mít výstupy projektu pro nepilotní školy, které budou podle rámcových vzdělávacích programů vytvářet vlastní školní vzdělávací programy (ŠVP) a kterým bude tímto způsobem poskytnuta plošná metodická podpora při realizaci ŠVP na škole.


Projekt se zaměřuje především na tyto aktivity:

I. Vzdělávání pedagogických pracovníků pilotních škol - rozvíjet profesní kompetence učitelů v oblasti autoevaluace a používání evaluačních nástrojů, rozvíjet profesní dovednosti učitelů ICT a cizích jazyků zaměřené na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

II. Evaluace práce školy - posoudit efektivitu, validitu a relevanci autoevaluačních nástrojů školy definovaných v ŠVP a na základě toho shromáždit příklady dobré praxe

III. Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů - podporovat management škol při realizaci ŠVP na škole; posoudit vliv zvýšení hodinové dotace ICT na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; posoudit vliv zvýšení hodinové dotace pro cizí jazyky na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků; posoudit vliv používaných metod a forem výuky na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a na základě toho shromáždit příklady dobré praxe; posoudit vliv podpůrných prostředků na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí a účinnost nástrojů, kterých pilotní školy využívají ke zjišťování dosažené úrovně klíčových kompetencí žáků

IV. Organizace a řízení projektu a vytváření podmínek pro jeho realizaci (zajistit splnění plánovaných cílů a výstupů projektu)

Cílovou skupinou projektu jsou základní školy. 

Více o tvorbě Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "SKOLA POROZUMĚNÍ" - klikni ZDE.
Nahoru