Vít Beran

Zápis

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD - Pravidla, podle kterých jsou žáci přijímániDny otevřených dveří - Zprávičky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

KDY? Ve středu 17. a čtvrtek 18. ledna 2007 vždy od 14,00 do 18,00 hodin.

Zveme Vás na návštěvu školy. Školu můžete navštívit a prohlédnout si kdykoliv - objednejte se. Přijďte se podívat na vyučování ve DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 12. a 13. prosince 2006 a 9. a 10. ledna 2007- těšíme se na Vás.

Určitě se dostavte VČAS k zápisu!

První schůzka rodičů budoucích prvňáčků je plánována na květen 2007.

Každý školní rok je zápis do prvních tříd úspěšný! Pro školní rok 2006/2007 se zapsalo přes 80 budoucích prvňáčků. Podobně tomu bylo i v minulých letech. Všechny zapsané ve správním řízení vyrozumíme do 30 dnů o přijetí, nepřijetí či odkladu školní docházky. Do třech prvních tříd nastupuje maximálně 56 - 60 prvňáčků. Všechny ostatní ročníky naší školy mají vždy dvě třídy v ročníku.

Pravidla, podle kterých jsou žáci přijímáni


Otevřete si informační leták - přední strana.

Otevřete si informační leták - zadní strana.


Žáci budou přijímáni v tomto pořadí:

1 - ze spádového obvodu (dle zákonných norem),

2 -
kteří mají na škole starší sourozence a žáci, kterým byl ředitelstvím ZŠ Táborská povolen odklad školní docházky pro školní rok 2006/2007,

3 -
ostatní zájemci. 

Jedenáctka, která nás představuje!


Jsme rádi, že si naši školu
často vybírají zájemci z blízka i z daleka!.

K zápisu přiveďte
budoucího prvňáčka
a přineste:
- RODNÝ LIST;
- svůj OBČANSKÝ PRŮKAZ;
- případně potvrzení
o povoleném odkladu.
Přijďte - těšíme se na Vás.

ooooooooooooo

Prohlédněte si internetové stránky naší školy. 
Nejprve si prohlédtěte například NAŠE 
ŠKOLNÍ JEDENÁCTERO.

ooooooooooooo

FZŠ Táborská jako jedna ze šestnácti škol v ČR pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ.

SPÁDOVÝ OBVOD:
Bartoškova od č. 16 výše
Bohuslava ze Švamberka
Družstevní
Hradeckých
Na Květnici
Na Pankráci č. lichá 61-81
Nad Nuslemi č. lichá 7-11, sudá č. 6, 10-26
náměstí Generála Kutlvašra
Nuselská č. lichá 15-43, sudá č. 16-44
5. května č. lichá 29-49, sudá č. 52-58
Pod Sokolovnou
Pod Terebkou
Pod Vilami
Rostislavova – lichá č. 1-13, sudá č. 2-14
Sezimova
Svatoslavova č. 4-20
Táborská
U Křížku
U Pernštejnských
Viktorínova č. sudá 2-10
V Luhu
V Podluží
Vladimírova

Zveme Vás na návštěvu školy. 
Školu můžete prohlédnout kdykoliv - domluvte si návštěvu.
Přijďte se podívat na vyučování ve DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
12. a 13. prosince 2006 a 9. a 10. ledna 2007- těšíme se na Vás.  

Nahoru

Dny otevřených dveří

Můžete nás navštívit na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - přijďte se podívat do vyučování: 
12. - 13. prosinec 2006 - vždy od 8,15 hodin do 12,00 hodin
a
9. - 10. leden 2007 - vždy od 8,15 hodin do 12,00 hodin.
Pokud nás chcete zejména v tyto dny navštívit v jiný čas kontaktujte paní zástupkyni pro I. stupeň
Mgr. Olgu Královou (tel.: 241029346, mobil: 724590396, e-mail: olga.kralova@zstaborska.cz)  nebo ředitele školy Ing. Víta Berana (tel.: 241029321, mobil: 602834255, e-mail: vit.beran@zstaborska.cz).

Nahoru

Zprávičky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

Vážení rodiče, holky a kluci!

Byli jste skvělí při zápisu do prvních tříd a při plnění úkolů se Vám dařilo. 
Co Vás čeká v období, než stanete opravdovými školáky?
1) Nejpozději do 30-ti dnů očekávejte tlustou obálku s vyrozuměním  výsledku zápisu. Současně čekejte Váš první velký domácí úkol!
2) Pro ty, kteří se přihlásili, začne od 1. února kurz "ZAČÍT SPOLU jinak".
3) .... května 2007 se od 17.00 hodin uskuteční schůzka rodičů v divadelním sále naší školy. Přijďte také, kluci a holky! Zde nám můžete napsat svá přání, s kterými kamarády chcete chodit do jedné třídy, dozvíte se vše o prvním dnu a vše, co Vás v naší škole čeká.
4) Ve školním roce 2007/2008 připadá první školní den na pondělí 3. září 2007.

Těšíme se na Vás!

Děkujeme všem, kteří si vybrali ZŠ Táborskou. Ze spádového obvodu se přihlásilo 15 budoucích prvňáčků. Ostatní jsou  z jiného spádového obvodu.Všichni, kteří budete žádat o odklad školní docházky doložte co nejdříve do školy žádost o odklad školní docházky potvrzenou nejméně dvěma odbornými pracovišti (např. Dětský lékař, pedagogicko psychologická poradna, ...). Do konce ledna 2007 odešleme ze školy  rozhodnutí o přijetí do první třídy. prosíme všechny rodiče o odeslání přiložené návratky.

Nahoru

Milí budoucí prvňáčci,
Vážení rodiče,

jsme rádi, že si vybíráte právě ZŠ Táborskou.

Zveme Vás na první schůzku rodičů a budoucích prvňáčků,
která se uskuteční dne .... května 2007 v 17.00 hodin
v divadelním sále naší školy.

Těšíme se na Vás!

Nahoru