Jmeno

Projekt o.s. Kritické myšlení - ROVNOVÁHA

O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
„Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost“ - od roku 2005 Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
- projekt podporuje další vzdělávání učitelů i na ZŠ Táborská Ing. Vít Beran 

Rovnováha
Školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost
Od ledna 2006 realizuje o.s. KM projekt „Rovnováha“, který získal finanční podporu Evropského sociálního fondu, Magistrátu hlavního města Prahy a státního rozpočtu České republiky. Z tohoto projektu budou financovány v roce 2006 a 2007 aktivity pro pražské učitele a pražské školy.

Projekt navazuje na to, čím o.s. KM žije již delší čas - zabývá se tvorbou a realizací školních vzdělávacích programů. Nabízí podporu rozvoje profesních dovedností potřebných pro realizaci školních programů v každodenní výuce. Vychází z několikaletých zkušeností lektorů KM s vývojem postupů pro tvorbu kurikula, které byly již ověřeny řadou školních týmů a které se staly součástí metodiky, kterou šíří NIDV prostřednictvím projektu „Koordinátor“. V projektu Rovnováha se KM zaměří na ty oblasti, které se stávají pro školy aktuální v této fázi zpracování školních programů. Budeme promýšlet a zpracovávat další metodické postupy pro tvorbu ŠVP, připravovat materiály pro lektory i pro účastníky, školní týmy a školní lídry tvorby ŠVP. Školám budeme nabízet využití materiálů pod vedením lektorů KM. Náš odborný zájem se posune nyní i ke gymnáziím a středním školám.

Součástí projektu jsou kurzy k tvorbě ŠVP, kurzy k realizaci výuky mířící k cílům RVP / ŠVP, lektorský kurz, příprava a výroba Kritických listů, letní školy, výroba několika instruktážních videonahrávek ze tříd a různé formy spolupráce s partnery. Celý projekt by měla uzavřít závěrečná konference na podzim roku 2007 – což bude shodou okolností rok 10. výročí existence programu RWCT ve světě i v ČR.

Kritické listy v rámci projektu Rovnováha (tedy čísla 21 – 28) budou poskytovány zájemcům z řad pražských škol a pražských účastníků kurzů zdarma. Kritické listy č. 21 právě vyšly s letákem nabízejícím odběr KM zdarma. Pokud byste měli o KL zájem a leták se do vašich rukou nedostane, podívejte se na náš web, kde můžete stáhnout přihlášku k odběru. Pro zvýšení odborné úrovně Kritických listů vede v současné době nová redakční rada diskusi o změnách v KL, které by mohly žádoucí posun v kvalitě zajistit. Uvidíme, jak se nám bude dařit!

V rámci projektu jsme oslavili vstup do nového roku dvoudenním seminářem pro lektory o.s. SKAV, které je partnerem našeho projektu. Seminář se konal 6. a 7.1. a zaměřil na zmapování toho, co jednotlivé členské organizace nabízejí školám a učitelům pro podporu tvorby ŠVP. V druhé části se věnoval jednomu z nejobtížnějších témat reformy – hodnocení práce žáků při dosahování vzdělávacích cílů formulovaných v RVP. Další informace o semináři na www.kritickemysleni.cz a v KL 21.

Ve dnech 13. a 14.1.2006 začal první dlouhodobý kurz, který v rámci projektu Rovnováha nabízíme. Je to kurz, který vedou zkušené certifikované lektorky Blanka Staňková a Vlaďka Strculová, obě učitelky pilotní (a fakultní) základní školy Chlupova, která je jako Metodické a tréninkové centrum KM dalším partnerem projektu. Kurz běží přímo v prostorách školy a jeho cílem je předat učitelům takové metody a postupy, které jim umožní realizovat výuku tak, aby mířila ke vzdělávacím cílům formulovaným v RVP. Pro projekt Rovnováha je tento kurz kurzem ověřovacím – propojuje totiž postupy známé z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení s postupy k tvorbě a realizaci ŠVP. Chceme si zde ověřit, jak postupy, které průběžně vyvíjíme, budou funkční i pro další kurzy, které budeme nabízet v příští školním roce.

V březnu 2006 začíná intenzivní lektorský kurz. Vedou ho certifikované lektorky KM Šárka Miková a Jiřina Stang v prostorách ZŠ Trávníčkova. Šestadevadesátihodinový kurz je určen patnácti potenciálním pražským lektorům. Přinese trénink v základních oblastech vzdělávání dospělých a bude rozšířen o trénink v práci s osobnostní typologií, která by měla budoucím lektorům pomáhat při plánování a vedení kurzů. Proškolení lektoři by se posléze měli stát lídry reformních změn buď ve svých školách nebo v kurech pořádaných v rámci projektu Rovnováha.

O projektu budeme pravidelně informovat na www.kritickemysleni.cz a v Kritických listech. Pokud jste z Prahy a chtěli byste s naším projektem spolupracovat, napište na kritickemysleni@ecn.cz. Na této adrese mohou informace získat samozřejmě i všichni další zájemci.
Nahoru