Jmeno

Projekty podporované z prostředků ESF a MHMP - Projekty podporované agenturou SOCRATES

Projekty podporované z prostředků ESF a MHMP

Na realizaci projektů spolupracujeme s
/ stránky projektu
klikni na logo nebo název

Koordinátoři projektu na ZŠ Táborská:
  Průřezová témata  
O.s. ODYSSEA
OSOBNOST - Osobnostní a sociální výchova PhDr. Jitka Svobodová
Mgr. Tereza Besedová
Projekt OSV
pro
pražské školy
Projekt osobnostní a sociální výchovy pro pražské školy:
„Vývoj metodiky přípravy školních vzdělávacích programů založených na osobnostní a sociální výchově“
- od roku 2005
Více o projektu
- klikni
ZDE
O.s. GEMINI
DEMOKRACIE - Výchova demokratického občana Mgr. František Prokop
„POLITEIA kořeny evropské demokracie“ - od roku 2005 Více o projektu
- klikni
ZDE
O.s. TEREZA
NENIČITEL PŘÍRODY - Environmentální výchova RNDr. Jarmila Kačeňáková
Ing. Václav Vojta
Mgr. Helena Havránková
„Ekoškola“ - od roku 2006 (2007) Více o projektu
- klikni
ZDE
O.s. AISIS
MÉDIA - Mediální výchova Mgr. Jana Štorová
Ing. Vít Beran
„Média tvořivě“ - od roku 2006 Více o projektu
- klikni
ZDE
  DVPP  
O.s. KRITICKÉ MYŠLENÍ
„Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost“ - od roku 2005 Ing. Vít Beran
- projekt podporuje další vzdělávání učitelů i na ZŠ Táborská Více o projektu
- klikni
ZDE
O.s. PAU
SI-PAU „Spolupráce a inspirace“ - od roku 2005 Ing. Vít Beran
- projekt podporuje další vzdělávání předmětářů, koordinátorů tvorby ŠVP a vedení zapojených škol Více o projektu
- klikni
ZDE
  Jazykové vzdělávání  
ZŠ BENITA JUARÉZE
„Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníků“ - od roku 2006 Mgr. Petra Křížová
  - projekt podporuje rozvoj jazykového vyučování na základní škole Více o projektu
- klikni
ZDE
  Tvorba ŠVP  
VÚP Praha
Pilot Z – Pilotní ověřování ŠVP na 2. stupni vybraných základních škol  - od roku 2004 Ing. Vít Beran
Mgr. Jitka Vinklerová
Mgr. Josef Buchal
MgA. Olga Králová

Jsme pilotní škola, která ověřuje tvorbu školního vzdělávacího programu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
 

Více o projektu
- klikni
ZDE

Nahoru


Projekty podporované agenturou SOCRATES

 

COMENIUS 1

Koordinátoři projektu
  „There we come from-where do we go to?“ – Velká Británie, Polsko, Česko
 

- Projektu se rodí nové stránky - http://www.comenius1.eu/index.html
 

Mgr. Petra Křížová
  „EDE-Ergebnisse durch Erlebnisse“– Německo, Rakousko, Česko Mgr. Pavlína Jičínská
Mgr. Helena Suchánková
Mgr. Tereza Besedová
Mgr. Roman Kučera

Učíme se cizím jazykům. Více o jazykovém vzdělávání - klikni ZDE.

Socrates - COMENIUS další informace - klikni ZDE.

Stránka se připravuje

Nahoru