Jmeno

Ekoškola (Eco-Schools)

O.s. TEREZA

 
NENIČITEL PŘÍRODY - Environmentální výchova Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
„Ekoškola“ - od roku 2006 (2007) RNDr. Jarmila Kačeňáková
Ing. Václav Vojta
Mgr. Helena Havránková

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu.

Protože jsou žáci plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí.

Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění - titul Ekoškola.

Mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), zastřešuje projekt na mezinárodní úrovni. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA. Krajským koordinátorem pro Jihomoravský kraj je Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Průběh projektu: 

Projekt Ekoškola je spolufinancován Evropských sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m. Prahy.

Projekt Ekoškola
je dlouhodobý projekt, který pomáhá školám v provádění celoškolní environmentální výchovy, v realizaci vlastních projektů a v jejich úsilí o ekologizaci svého provozu.
Projekt nabízí jednoduchý metodický postup, jak zapojit žáky do života školy a společně s ni- mi pracovat na zlepšení jejího fungování, a to nejen v oblasti ekologie.
Školy splňující stanovená kritéria získávají mezinárodně platný titul Ekoškola a mohou užívat mezinárodně jednotné logo a vlajku Ekoškola.
Pro koho je projekt určen
Ekoškola je projekt pro každou základní a střední školu.
Průběh projektu
Po přihlášení do projektu můžete absolvovat  úvodní seminář k projektu, který vás blíže seznámí s jednotlivými kroky a metodikou.
Poté budete na škole s pomocí pracovních listů a materiálů, které od nás obdržíte, realizovat následujících 7 kroků:

1. založení pracovního týmu Ekoškoly
2. analýza ekologického stavu školy
3. vytvoření akčního plánu
4. monitorování a vyhodnocování
5. environmentální výchova ve výuce
6. informování a spolupráce
7. ekokodex

Základní 4 témata, kterým byste se měli věnovat:
Odpady
Energie
Voda
Prostředí školy (vnější a vnitřní) 

Do projektu je zapojeno čtyřicetosm (z toho 28 pilotních škol Jihomoravského kraje)takzvaných pilotních škol, jejichž účast je financována z rozpočtu projektu. Zmíněné školy nám během tohoto dvouletého období pomáhají s tvorbou výukových materiálů a podávají zpětnou vazbu k průběhu projektu.

Bližší informace jsou součástí brožury Příručka pro učitele, kterou obdržíte po přihlášení do projektu nebo si můžete stáhnout u přihlášky do projektu.
Také nás můžete kontaktovat telefonicky či elektronicky.

Nahoru