Jmeno

POLITEIA - kořeny evropské demokracie

O.s. GEMINI
DEMOKRACIE - Výchova demokratického občana Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
„POLITEIA kořeny evropské demokracie“ - od roku 2005 Mgr. František Prokop

Od ledna 2006 do prosince 2007 realizujeme pilotní část projektu „POLITEIA - kořeny evropské demokracie“. Projekt rozvíjí naší dlouhodobou spolupráci se školami a navazuje na probíhající kurikulární reformu na základních školách a tvorbu školních vzdělávacích programů. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Projektem POLITEIA se zaměřujeme na podporu demokratizace školního klimatu. Projekt navazuje na probíhající kurikulární reformu a tvorbu školních vzdělávacích programů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Z hlediska RVP ZV chceme školám pomoci při zavádění průřezového tématu „Výchova demokratického občana“ do života školy a podpořit tak rozvoj klíčových kompetencí u dětí.

Hlavními cílovými skupinami tohoto projektu jsou děti a učitelé z pražských základních škol. Na spolupráci se podílejí rovněž studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Odborným garantem projektu a členem realizačního týmu je prof. PhDr. Karel Rýdl, Csc. (vedoucí Katedry věd o výchově a proděkan FHS při Univerzitě Pardubice, spoluzakladatel a viceprezident Evropského fóra pro svobodu ve výchově (EFFE), předseda PAU).

Do konce roku 2007 budeme ve spolupráci s deseti pilotními školami připravovat a testovat projektovou metodiku (pracovní listy, metodického průvodce, DVD), která se zaměřuje na podporu zakládání a rozvoje školního parlamentu, žákovské samosprávy a na zavádění dalších nástrojů demokratizace školy, jako například školní časopis, rozhlas apod.

Pro děti z pilotních škol, které se do realizace projektu na škole zapojí, proběhnou na podzim 2006 a na jaře 2007 prožitkové kurzy.

Od jara do konce roku 2007 budeme spolu s partnerskými školami nabízet prezentaci projektu dalším pražským školám a pedagogům z těchto škol školení k projektové metodice.

Jako součást projektu vznikne také internetový portál, kde naleznou školy prostor pro získávání a vzájemnou výměnu informací.

Deset pilotních škol, s nimiž projektovou metodiku připravujeme:

ZŠ Truhlářská (Praha1)
ZŠ Vodičkova (Praha 1)
ZŠ Táborská (Praha 4)
ZŠ Pod Marjánkou (Praha 6)
ZŠ náměstí Interbrigády (Praha 6)
ZŠ Benita Juáreze (Praha 6)
ZŠ Strossmayerovo náměstí (Praha 7)
ZŠ Burešova (Praha 8)
ZŠ Lyčkovo náměstí (Praha 8)
ZŠ Klánovice (Praha 9)
Nahoru

Aktuálně o projektu na stránkách projektu POLITEIA - klikněte ZDE.
Nahoru