Jmeno

Média tvořivě

O.s. AISIS
MÉDIA - Mediální výchova Koordinátor projektu na ZŠ Táborská:
„Média tvořivě“ - od roku 2006 Mgr. Jana Štorová
Ing. Vít Beran

Projekt Média tvorivě! je zaměřen na podporu kurikulární reformy v oblasti mediální výchovy (MV).
Průřezové téma „Mediální výchova“ (MV) se stane již ve školním roce 2007/2008 součástí výuky každé české školy (a melo by jít napříč všemi oblastmi vzdělávání), proto se v něm všichni učitelé urychleně potřebují dovzdělat.
Co to je Mediální výchova?
Zdroj: Mediální výchova ve světe – Jan Jirák (zkráceno): "Dnes už nejde jen o rozvoj kritického myšlení, ale o ucelenou kompetenci často označovanou jako mediální gramotnost. Představuje především schopnost vyrovnat se s odstupem a poučeně se symbolickým
prostředím, které produkují masová média.
MV se v zásadě uskutečňuje ve dvou typech výuky: v dovednostní ("dělání“ médií, taková „média hrou") a kritické (analyzování obsahu médií a poučení o jejich chování). Tyto dva typy se doplňují, ale v jednotlivých zemích nabývá jeden či druhý vrchu a určuje povahu MV v daném prostředí".
Projekt Média tvořivě je zaměřen z vetší části na didaktické hledisko produktivní (dovednostní typ) část mediální výchovy, jelikož vycházíme z našich zkušeností s organizováním tří ročníku souteže školních časopisu Freinet, Jarní školy žurnalistiky pro vítězné redakce a ze zkušeností Centra nezávislé žurnalistiky s organizováním 4 ročníku Letní školy žurnalistiky . Jsme v kontaktu s organizací Partners Czech, která se svým projektem Rozumět médiím zaměřuje na analytickou část (kritický typ) MV. Společně jsme schopni nabídnout školám komplexní systém na podporu průřezového tématu mediální výchovy.
Touto žádostí bychom rádi získali prostředky na uspořádání 5 cyklu seminářů pro učitele mediální výchovy, 5 cyklu seminářů pro redakce školních časopisů, na vydání metodické publikace, na překlad anglických materiálu a na zajištění následné podpory a rozvoje
pro účastníky seminářů prostřednictvím internetových stránek.
Nahoru