Jana Korytářová

Informace pro strávníky

PLATBY OBĚDŮ NA:
ÚNOR 2007 - LEDEN 2007 - PROSINEC 2006 - LISTOPAD 2006 - ŘÍJEN 2006 - ZÁŘÍ 2006 - ČERVEN 2006

 Nové stoly ve školní jídelně - Důležité změny a informace od listopadu 2005 - Obědy - Přihlášky a odhlášky obědů - Nabídka pro cizí strávníky - Smlouva o poskytování obědu - SvačinyŠKOLNÍ OBCHŮDEK 

PLATBY OBĚDŮ NA LISTOPAD 2007

1.kateg.(7- 10 let)……22x22,-=484,-Kč
2.kateg.(11-14let)……22x24,-=528,-Kč
3.kateg.(15+………….22x26,-=572,-Kč


Upozorňuji rodiče,že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI ze stravování do doby úhrady
nedoplatku.
Obědy na LISTOPAD musí být zaplaceny do 25.10.2007.
Oznamujeme rodičům,že děti budou přihlášeny na oběd
v daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB.
V případě potřeby kontaktujte,prosím,vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na tel.č. 241029325 nebo
724590395.
OBĚDY MŮŽETE PLATIT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ
JÍDELNY VE STŘEDU 24.10.2007 OD 14.00 – 16.00, DĚTI V DOBĚ VYUČOVÁNÍ O VELKÉ PŘESTÁVCE OD 9.55 V KANCELÁŘI ŠKOLY V 1. PATŘE VE STŘEDU 24.10.2007.

Děkuji
Jana Korytářová
17.10.2007 vedoucí jídelny

PLATBY OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2007

1.kateg.(7- 10 let)……19x21,-=399,-Kč
2.kateg.(11-14let)……19x23,-=437,-Kč
3.kateg.(15+………….19x25,-=475,-Kč


Na základě vyhlášky číslo 107/2005 Sb. o školním stravování nejsou žáci do cenových kategoriích rozdělení od 1.září podle tříd školní docházky, ale podle svého věku, který dovrší v průběhu daného školního roku. Složenky budou nadále vydávány pouze těm, kteří prokazatelně platili na poště. Upozorňuji rodiče,že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI ze stravování do doby úhrady nedoplatku.

Obědy na ZÁŘÍ musí být zaplaceny do 4.9.2007.
Oznamujeme rodičům,že děti budou přihlášeny na oběd v daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB.

V případě potřeby kontaktujte,prosím,vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na tel.č. 241029325 nebo 724590395.

OBĚDY MŮŽETE PLATIT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY VE ČTVRTEK OD 8.00 – 16.00 a každý den v době výdeje obědů tj. 11.30-14.00 v jiném termínu, prosím, po dohodě s vedoucí ŠJ.
Děkuji
Jana Korytářová
vedoucí jídelny

PLATBY OBĚDŮ  NA KVĚTEN  2007

1.kateg.(7- 10 let)……21x21,-=441,-Kč
2.kateg.(11-14let)……21x23,-=483,-Kč
3.kateg.(15+………….21x25,-=525,-Kč

Složenky budou nadále vydávány pouze těm, kteří prokazatelně platili na poště. Upozorňuji rodiče,že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI  ze stravování do doby úhrady nedoplatku.  Obědy na květen musí být zaplaceny do 26.4.2007. Oznamujeme rodičům, že děti budou přihlášeny na oběd v  daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB.  V případě  potřeby kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na tel.č. 241029325 nebo 724590395.

 OBĚDY  MŮŽETE  PLATIT  V KANCELÁŘI  ŠKOLNÍ JÍDELNY  VE  ČTVRTEK  OD  8.00 – 17.00 a každý den v době výdeje obědů tj. 11.30-14.00  v jiném termínu, prosím, po dohodě s vedoucí ŠJ.

PLATBY OBĚDŮ  NA DUBEN  2007

Platit můžete ve čtvrtek  od 11.30 do 15.00 hodin.
1.kateg.(7- 10 let)……19x21,-=399,-Kč
2.kateg.(11-14let)……19x23,-=437,-Kč
3.kateg.(15+………….19x25,-=475,-Kč

 Upozorňuji rodiče,že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI  ze stravování do doby úhrady nedoplatku.
 Obědy na duben 2007 musí být zaplaceny do 25.3.2007.Oznamujeme rodičům,že děti budou přihlášeny na oběd
 v  daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB.
 V případě  potřeby kontaktujte,prosím,vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na tel.č. 241029325 nebo 724590395.  OBĚDY  MŮŽETE  PLATIT  V KANCELÁŘI  ŠKOLNÍ

JÍDELNY  VE  ČTVRTEK  OD  11.30 – 15.00, jiné dny v době výdeje obědů tj. od 11.15 – 14.00 hod.

PLATBY OBĚDŮ  NA BŘEZEN  2007

Platit můžete ve čtvrtek  22.2.07 od 11.30 do 16.30 hodin.
1.kateg.(7- 10 let)……22x21,-=462,-Kč
2.kateg.(11-14let)……22x23,-=506,-Kč
3.kateg.(15+………….22x25,-=500,-Kč


Upozorňuji rodiče,že děti které nemají uhrazen dluh za stravné jsou VYŘAZENI  ze stravování do doby úhrady nedoplatku. Obědy na únor 2007 musí být zaplaceny do 24.2.2007. Oznamujeme rodičům,že děti budou přihlášeny na oběd v  daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 000000-0047936041/0100 KB. V případě  potřeby kontaktujte,prosím,vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na tel.č. 241029325 nebo 724590395.

OBĚDY  MŮŽETE  PLATIT  V KANCELÁŘI  ŠKOLNÍ JÍDELNY  VE  ČTVRTEK  OD  11.30 – 16.30, jiné dny v době výdeje obědů tj. od 11.15 – 14.00 hod.

OBĚDY za 50,-
Od 1.2.2007 nabízíme pro CIZÍ STRÁVNÍKY (důchodci, zaměstnanci jiných firem….) OBĚDY ZA 50,- Kč s možností konzumace  v příjemném moderním prostředí nebos sebou do jídlonosičů.
KAŽDODENNÍ NABÍDKA:
Polévka
Hlavní jídlo – výběr ze dvou jídel
Nápoj – čaj, ovocný nápoj, mléko
Saláty- výběr zeleninový nebo ovocný denně
Bližší informace v kanceláři jídelny.
Telefon: 241029325,  72459035
jana.korytarova@zstaborska.cz,skoljidelna@zstaborska.cz
Možnost sjednat osobně nebo po internetu. Úřední hodiny  11.15 – 14.00, ve čtvrtek 8.00- 17.00 ( v zimních měsících do 15.00 ).

PLATBY OBĚDŮ NA ÚNOR 2007

1. kategorie (7- 10 let) ....... 14 x 21,- = 294,-Kč
2. kategorie (11-14let) ......  14 x 23,- = 322,-Kč
3. kategorie (15+ ..............  14 x 25,- = 350,-Kč

Vážení strávníci, rodiče našich strávníků, ...

Složenky budou nadále vydávány na vyžádání pouze těm, kteří prokazatelně platili na poště a vyzvednou si je v kanceláři ŠJ.Upozorňujeme rodiče, že děti které nemají uhrazen dluh za stravné budou VYŘAZENI ze stravování do doby úhrady nedoplatku.

Obědy na září zaplaťte do 25.1.2007. Oznamujeme rodičům, že děti budou přihlášeny na oběd v daném měsíci až po obdržení platby stravného na náš účet: 47936041 / 0100 - KB a.s. nebo po úhradě stravného hotovostně na pokladnu školy. tato informace platí i pro "cizí" strávníky. Vy, kteří nemáte podepsanou smlouvu o stravování, přijďte si ji podepsat do kanceláře vedoucí školní jídelny před úhradou stravného. Děkujeme.

V případě potřeby kontaktujte, prosím, vedoucí školní jídelny Janu Korytářovou na telefonním čísle: 241029325 nebo 724590395. 

OBĚDY MŮŽETE PLATIT V KANCELÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNY:
- VE ČTVRTEK OD 8.00 – 15.00, jiné dny v době výdeje obědů tj. od 11.15 – 14. hod.
Děkuji 
Jana Korytářová, vedoucí jídelny
Nahoru

PLATBY OBĚDŮ NA LEDEN 2007

1. kategorie (7- 10 let) ....... 21 x 21,- = 441,-Kč
2. kategorie (11-14let) ......  21 x 23,- = 483,-Kč
3. kategorie (15+ ..............  21 x 25,- = 525,-Kč

Žádáme všechny rodiče žáků, kteří končí školní docházku na ZŠ Táborská, aby si včas, tj. do konce června, vyzvedli případné přeplatky na stravném v kanceláři školní jídelny. Při Vaší návštěvě provedeme odhlášení ze stravování. Pokud budete tuto záležitost vyřizovat prostřednictvím svých dětí, vybavte je lístečkem s textem: - Souhlasím s tím, aby moje dcera, syn (uvést jméno a třídu), vyzvedli přeplatek na stravném z důvodu odchodu na jinou školu (odhlášení ze stravování).+ datum + podpis zákonného zástupce. Potvrzení bude uloženo u platebního dokladu.

Důležité - nepřehlédněte! Odhlašovat obědy na poslední týden školního roku je možné pouze do středy 28.6.2006. Pozdější odhlášky nebudou akceptovány z důvodu vyúčtování stravného za 2/2 pololetí školního roku. Uvedené se týká i oběda poslední den školního roku - 30. června 2006. Vyúčtování stravného za období 1.12.2005 - 30.06.2006 obdržíte na vyžádání  po závěrce měsíce června tj.7.7.2006 osobně v kanceláři školní jídelny. Termín dohodněte prosím telefonicky: 241029325 nebo 724590395. Všichni strávníci obdrží vyúčtování za toto období v prvním týdnu měsíce září 2006. Prosíme - nezapomeňte včas - předem - uhradit obědy na září 2006.

Děkuji 
Jana Korytářová, vedoucí jídelny
Nahoru

Nové stoly ve školní jídelně

Nové stoly ve školní jídelně a v atriu školy - poděkování patří firmě ECM Real Estate Investments, k.s. a zprostředkovateli Úřadu MČ Praha 4. Děkujeme Vám. Nahlédněte do nově vybavených prostor - více ZDE.
Nahoru

Důležité změny a informace od listopadu 2005

Od měsíce listopadu dochází k několika změnám v placení stravného. Prosíme všechny strávníky - respektive rodiče našich strávníků o vyplnění formuláře, který nejdete ke stažení - klikněte ZDE.
Nahoru

Obědy

Obědy jsou vydávány pouze těm, kteří mají školní průkaz - identifikační kartu s čárovým kódem - respektive čip - tedy těm, kteří včas platí obědy! Plaťte raději sporožirem.

Od září si ke každému obědu můžete nabídnout salát z nově instalovaného salátového baru. 

Změna zákonů a vyhlášek nám zamotává hlavu a vyznat se v ní musíte i vy rodiče. Proto …
Co nového bude tento školní rok v naší školní jídelna?


S novými zákony platnými ve školství přichází změna i v organizaci chodu školní jídelny. Co se mění? Žáci základní školy jsou rozděleni do tří stravovacích skupin: 

Ceny obědů:
žáci 1. – 4. třídy – 7 až 10 let  */

21,–

žáci 5. – 9. třídy – 11 – 14 let */  23,–
žáci nad 15 let věku (u některých žáků je možné, že více platit budou již od 8. třídy)  25,–
zaměstnanci  29,–
cizí strávníci  58,–

*/(započítávají se děti narozené od 1.9. šk.r. do 31.8.)

Další změna - POZOR!!! V případě nemoci žáka má rodič možnost odebrat oběd do vlastních nádob pouze první den nemoci. V dalším dni nemoci je možno odebrat oběd pouze v případě, že odběratel zaplatí k ceně oběda ještě režijní náklady na uvaření jedné porce jídla.
Nahoru

Přihlášky a odhlášky obědů
je možno uplatnit telefonicky (241029325) u vedoucí školní jídelny 24 hodin předem nebo vlastní identifikační kartou u objednávkového počítače v jídelně. Nově si budete moci v tomto roce objednat obědy i prostřednictvím internetu.  V případě nemoci je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče. V případě zapomenutí legitimace bude oběd vydán až po provedené kontrole placení obědů. Poplatek za vystavení legitimace na čárový kód je stanoven takto:

za vystavení nového čipu 100,–
za vystavení duplikátu v případě ztráty nebo odcizení 100,–
Návštěvní hodiny pro rodiče
kancelář vedoucí školní jídelny
čtvrtek 8,30  - 17,00 hodin 

Můžete se též dopředu objednat - volejte: 241029325, 724590395 - Jana Korytářová, vedoucí školní jídelny.

Veškeré informace obsahuje Smlouva o stravování. Prosíme rodiče, aby smlouvu o stravování pro školní rok 2004/2005 předali vedoucí školní jídelny do 6. září 2004.
Nahoru

Nabídka pro cizí strávníky

Chcete se stravovat v naší školní jídelně? Můžete. Kontaktujte vedoucí školní jídelny. Cena jednoho oběda pro docházející strávníky (polévka, hlavní jídlo, nápoj, moučník, salát nebo ovoce, minimálně 3x v týdnu možnost výběru ze dvou hlavních jídel) je 58,- Kč. Obědy si též můžete odnést v jídlonosičích a do celkového počtu 100 ks obědů můžeme zajistit přípravu obědů pro hromadný odvoz. 
Nahoru

Smlouva o poskytování obědu

Formulář smlouvy si můžete stáhnout a vytisknout ZDE.
Nahoru

Svačiny

Vždy v pátek předcházejícího týdne si zájemci mohou objednat obložené pečivo na celý příští týden. Cena rohlíků nebo housek se zeleninou, salámem či sýrem je okolo 7,- Kč za jeden. 

Prozatím jsou pozastaveny svačiny ve školní jídelně. Rodiče organizujeme anketu - sdělte nám svůj názor. Objednat si můžete i svačinu s nápojem a ovocem či zeleninou, která je podávána o velké přestávce ve školní jídelně za 10,- Kč/den. Více - klikněte ZDE.
Nahoru

ŠKOLNÍ OBCHŮDEK 

nabízí školní potřeby i dobré svačiny. Nahlédněte do nabídky - kliněte ZDE.
Nahoru