Informace k platbám pro školní rok 2023/2024
   
 
Účet školy: 47936041/0100 (KB)
 
(účet je určen pro všechny platby kromě plateb za některé kroužky Klubu volného času – podle pokynů v přihlášce do kroužku)
 
Při platbě na účet vždy uvádějte odpovídající VS (viz. níže). Do Zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
 
 
Obědy
Informaci o výši plateb pro jednotlivé věkové skupiny strávníků naleznete zde.
► v hotovosti: v kanceláři vedoucí školní jídelny
► převodem na účet: 47936041/0100
každý strávník obdrží vlastní VS v kanceláři vedoucí školní jídelny
 
Školní družina
Informace k výši plateb naleznete zde.
► v hotovosti: vedoucí vychovatelce
► převodem na účet: 47936041/0100 VS 2023310
 
Kroužky Klubu volného času
Informace k výši plateb naleznete v aktuální nabídce kroužků.
► v hotovosti: PhDr. Jitka Svobodová, zástupce ředitele
► převodem na účet: 47936041/0100 VS 2023312
 
Pracovní sešity
Výši částky Vám sdělí třídní učitel prostřednictvím žákovské knížky.
► v hotovosti: v kanceláři školy
► převodem na účet: 47936041/0100 VS 2023311
 
 
Školní akce
(školy v přírodě, výměnné pobyty v zahraničí apod.)