Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

Co nám pomáhá - METODICKÉ MATERIÁLY, ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY, ŽÁKOVSKÉ DIÁŘE a BLOOMOVA TAXONOMIE

Na co při tvorbě ŠVP nezapomenout?
Lisabonský proces

ROK 2006/2007:
Očekávané výstupy předmětů, jejich sebehodnocení a hodnocení učitele již nenaleznete v žákovských knížkách, ale v předmětových portfoliích. S kritérii sledovaných cílů klíčových kompetencí pracují žáci a jejich kantoři v nových žákovských knížkách. Prohlédněte si titul žákovské knížky i její obsah.

Žáci prvních až třetích tříd pracují s týdenními plány. Tyto plány si zakládají do hodnotícího portfolia. Na týdenní plánování navazuje od čtvrté třídy práce s diáři. Žákovské knížky i diáře si již tiskneme několik let. Pro další školní roky hledáme partnery z dalších škol. Přidejte se k naší ediční činnosti. Větší náklad = nižší cena. Nahlédněte i na titulní strany diáře a prolistujte i jeho obsah.

Na Vaše připomínky, návrhy a zájem o spolupráci čekáme. Kontaktujte: vit.beran@zstaborska.cz.

ROK 2005/2006:

Týdenní plány
Žákovský diář a žákovské knížky pro školní rok 2005/2006
Předmětová portfolia - zaváděná novinka v druhém roce ověřování ŠVP


ROK 2004/2005:
- Co nám pomáhalo v prvním roce ověřování ŠVP - ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a ŽÁKOVSKÉ DIÁŘE

Na co při tvorbě ŠVP nezapomenout?

Opět jsme se mnoho naučili a v naše školním uvažování postoupili dále. Na co při tvorbě ŠVP nezapomenout? 

Nevytváříme dokument ale dohodu o tom, jak se na naší škole učí, ... kterou naformulujeme do dokumentu. Naše dohoda se jistě odráží od nejdůležitější kurikulární otázky - klikni ZDE

Musíme se učit dále. Na naší škole se jak při tvorbě výstupům, tak při formulaci výroků pro předmětová portfolia neobejdeme bez Blomovy taxonomie - bez používání aktivních sloves - klikni ZDE.
Nahoru

Lisabonský proces

Školní vzdělávací program „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ zapadá do požadavků oblasti klíčových kompetencí stanovených RVP ZV, stanovených projektem SZÚ „Škola podporující zdraví“ (zdraví) a doporučených v rámci tzv. LISABONSKÉHO PROCESU
Nahoru

Týdenní plány

text připravujeme
Nahoru

Žákovský diář a žákovské knížky pro školní rok 2005/2006

Na práci s týdenními plány navazují od čtvrtého ročníku žákovské diáře - k prohlédnutí ve formátu .pdf ZDE.
K práci s žákovskou knížkou nerozlučně patří práce s předmětovými portfolii.
Jak vypadají žákovské knížky pro školní rok 2005/2006 - k prohlédnutí ve formátu .pdf 
- 4. a 5. ročník ZDE;
- 6. a 9. ročník ZDE.
Nahoru

Předmětová portfolia - zaváděná novinka v druhém roce ověřování ŠVP

text připravujeme

Nahoru

ROK 2004/2005 - Co nám pomáhalo v první roce ověřování ŠVP
- ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY a ŽÁKOVSKÉ DIÁŘE

ŽK jsme již upravili - ale 1. září 2004 jsme konstatovali: "Máme nové žákovské knížky". Prohlédněte si některé jejich stránky: titul - učení pro život - oborové - předmětové výstupy
Vyhodnocujeme práci se žákovskými knížkami: Jak dopadla SWOT analýza 19.11.2004? Více informací ZDE

Vytvořili jsme si jak žákovské knížky tak i žákovské diáře. Podle našeho návrhu a ve spolupráci s podnikem SEVT a o.s. PAU je používáme již druhým rokem. Letos od čtvrtých do devátých tříd - stejně jako žákovské knížky.

Nahoru

Ing. Vít Beran, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen, 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ