Josef Buchal

JARNÍ PETRKLÍČ

Pozvánka na 20. ročník soutěže - Soutěž je členěna do 6-ti kategorií - Podmínky účasti - Organizace soutěže - Přihlášky do soutěže Jarní petrklíč 2007 

Pozvánka na 20. ročník soutěže - pozvánka k vytištění - klikni ZDE

Sdružení Dlouhý, Široký, Bystrozraký

... Vás zvou na
JARNÍ PETRKLÍČ 2007

20. ročník hudební soutěže malých a mladých hudebníků

Kdy? První jarní čtvrtek 22. března 2007 od 10.00 do cca 18.00 hod.

Kde? V ZŠ Táborská 45, Praha 4- Nusle. 

Doprava: (MHD) stanice metra C - Vyšehrad; případně tramvaj č. 18 a autobus č. 193 (Nuselská radnice), 6, 7, 24 (Otakarova), 11 (nám. Bří. Synků). Jak se dostanete do školy najdete na FZŠ Táborská > O škole > Kontakt.

Soutěž vyhlašuje:
Sdružení Dlouhý, Široký, Bystrozraký.

Pořadatelé:  
Občanské sdružení ARCUS Praha 4, Táborská 45, Praha 4;
ZŠ Táborská 45, Praha 4;
PORG Lindnerova 3, Praha 8.

Spolupořadatelé:  
Úřad Městské části Praha 4;
Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta.

(V programu upřesníme předpokládaná zahájení jednotlivých kategorií. Program bude zveřejněn na internetu, kde si ho mohou všichni vyhledat: www.zstaborska.cz, www.dlouhysirokybystrozraky.cz nebo www.porg.cz (Jarní petrklíč). Program nebude distribuován jinou cestou. Soutěžící děti budou moci odcházet po vyhodnocení své kategorie). 
Přihlašujte se VÝHRADNĚ prostřednictvím stránek www.dlouhysirokybystrozraky.cz od února 2007.

Propozice: Tato hudební soutěž je určena pro malé a mladé hudebníky a zpěváky, kteří mohou navštěvovat ZUŠ, ale i těm, kteří si rádi zazpívají či zahrají jen tak pro radost. 

 

- pozvánka k vytištění - klikni ZDE

Soutěž se koná pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha Prof.RNDr. Pavla Beneše, CSc.

Občanské sdružení ARCUS Praha 4,
Táborská 45, Praha 4

FZŠ Táborská, Praha 4

PORG Lindnerova 3, Praha 8


Úřad Městské části Praha 4

 


Univerzita Karlova Praha - Pedagogická fakulta  

Nahoru

Soutěž je členěna do 6-ti kategorií

Kategorie MZ - mladší zpěváci (jednotlivci), kteří zazpívají vybranou(é) píseň(ně) a jsou ve věku žáků 1. - 5. tříd ZŠ. Soutěžící předvede výhradně lidové - národní písně.

Kategorie SZ - starší zpěváci (jednotlivci), kteří zazpívají vybranou(é) píseň(ně) a jsou ve věku žáků 6. - 9. tříd ZŠ. Soutěžící předvede výhradně lidové - národní písně.

Kategorie MI - mladší instrumentalisté (jednotlivci), kteří zahrají vybranou(é) skladbu(y) na svůj hudební nástroj (ne elektronický) a jsou ve věku žáků 1. - 5. tříd ZŠ.

Kategorie SI - starší instrumentalisté (jednotlivci), kteří zahrají vybranou(é) skladbu(y) na svůj hudební nástroj (ne elektronický) a jsou ve věku žáků 6. - 9. tříd ZŠ.

Kategorie MS -malé sbory a soubory (maximálně 5-ti členné), které předvedou vybrané vystoupení a jejich členové jsou ve věku žáků 1. - 9. tříd ZŠ . 

Kategorie VS – velké sbory a soubory (minimálně 6-ti členné), které předvedou vybrané vystoupení a jejich členové jsou ve věku žáků 1. - 9. tříd ZŠ.
Nahoru

Podmínky účasti

– Vystoupení každého soutěžícího v příslušné kategorii je omezeno časovým limitem tři minuty. Vystoupení může být samozřejmě kratší. V kategoriích MS a VS časovým limitem pět minut.

– Není dovoleno používat jakákoli elektronická zařízení – hudební nástroje, doprovodnou hudbu na různých nosičích, zpívat na mikrofon a podobně ve všech kategoriích.

– Doporučujeme zpěvákům zvolit jednu píseň v rychlejším tempu a jednu píseň v pomalejším.

– Doporučujeme, aby si soutěžící zajistili někoho, kdo je bude hudebně doprovázet na piáno, housle, zobcovou flétnu apod. - výhradně na tradiční nástroje.

– Jednotlivé školy a organizace mohou do soutěže přihlásit maximálně 2 soutěžící v každé kategorii.

– Každý soutěžící musí být nominován svojí ZŠ, gymnáziem, ZUŠ nebo DDM. Doporučujeme organizovat školní kola.

- Počet přihlášek v jednotlivých kategoriích je limitován 27 soutěžícími. Další zájemci budou zařazováni jako náhradníci a vystoupí v případě, že některé školy sníží (zruší) počet přihlášek z důvodu např. aktuálního onemocnění apod. 

Uzávěrka přihlášek 1. března 2007. Přihlášky došlé po tomto termínu nebudou uznány.

– Maximální počet soutěžících v jedné kategorii je 27.

– Přihlášky zadané po tomto termínu nebudou uznány. Přihlašujte vaše školy a reprezentanty přímo na stránkách www.dlouhysirokybystrozraky.cz od února 2007.

- Na těchto stránkách můžete sledovat přihlášené soutěžící z jednotlivých škol ve všech kategoriích.

Nahoru

Organizace soutěže

– Paralelně budou probíhat soutěže ve více sálech. Současně budou pracovat odborné poroty. Výchovný doprovod dětí si zajišťují rodiče nebo vysílající organizace.

– Doporučujeme, aby děti soutěžící v mladších kategoriích byly odvedeny v průběhu dne, po vyhodnocení jejich soutěží, pokud se nechtějí zúčastnit dalšího programu.

K dispozici budou dva soutěžní sály, v každém bude piáno.

Organizátoři nezajišťují pulty na noty.

S sebou si přineste: líbivé oblečení, případně noty, hudební nástroj a pult(y) na noty.

Předpoklad časového harmonogramu soutěže:
  10.00 - mladší zpěváci             10.30 - mladší instrumentalisté
  13.00 - starší zpěváci               13.30 - starší instrumentalisté
  15.00 - velké sbory-soubory     15.30 - malé sbory-soubory
  30 – 15 minut před příslušnou kategorií proběhne prezence.

Další informace žádejte:
Mgr. Josef Buchal - ZŠ Táborská 45, Praha 4, 140 00
telefon - 724 281 704, škola - 241 029 323 (kabinet)
e-mail: josef.buchal@volny.cz
- pozvánka - klikni ZDE
Nahoru

Přihlášky do soutěže Jarní petrklíč 2007

Uzávěrka přihlášek 1. března 2007 !
 

Přihlašujte se VÝHRADNĚ prostřednictvím stránek www.dlouhysirokybystrozraky.cz od února 2007.

Nahoru