Vít Beran

Srovnáváme se s ostatními - testování žáků

Hodnocení = porovnávání.

Žáky naší školy - s jejich vrstevníky na jiných školách - pravidelně porovnáváme v testech KALIBRO a v mezinárodním výzkumu PISA.

- Více o Testech KALIBRO
- Více o mezinárodním testování PISA