Jmeno

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání

„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

Jmenovité poděkování: 


PhDr. Haně Košťálové a PhDr. Ondřeji Hausenblasovi za odborné vedení v kurzu SZÚ Kurikulum životních dovedností a v kurzech Čtením a psaním ke kritickému myšlení - především za jejich odborné rady a nekonečnou inspiraci;

Prof. PhDr. Karlu Rýdlovi, CSc., Doc. PhDr. Vladimíře Spilkové, CSc., Mgr. Janě Hrubé, PhDr. Miluši Havlínové, CSc., Mgr. Zdeně Vildové, RNDr. Janě Strakové a Mgr. Ivu Jupovi za jejich myšlenky a podporu všeho dobrého, co se v ZŠ Táborská činí;

PaedDr. Karlu Tomkovi, PaedDr. Janu Tupému a Mgr. Romaně Lisnerové za spolupráci při tvorbě a pilotáži tvorby školního vzdělávacího programu

a zejména

Mgr. Janu Kordovi a všem kolegyním a kolegům spoluautorům školního vzdělávacího programu za pracovitost, nápaditost, vytrvalost, ... a za porozumění „ŠKOLE POROZUMĚNÍ“.

V Praze 15. srpna 2004

Ing. Vít Beran, ředitel školy

 

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ