Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

2.3 Organizační struktura školy

Na obrázku je výčet všech částí školy a institucí, které se podílejí na její činnosti a současně jejich aktivitu pozná žák. Žák je ve ŠKOLE POROZUMĚNÍ středem zájmu.

Platí ale nepsaný zákon. Ten, kdo se nejvíce má těšit do školy, je učitel.
 
Spokojený učitel = spokojený žák = spokojený rodič 
= efektivní, dobrá a dobře hodnocená škola.

Škola je službou, jejíž společenskou zakázku formuluje stát prostřednictvím školské politiky – tedy i RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU a rodič, který má zájem o budoucnost svých dětí. To, jak škola funguje, zajišťuje tým spolupracovníků – pedagogů i nepedagogů, který v mantinelech zakázky realizuje svůj projekt. Na základě této objednávky vzniká jedinečný projekt – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Projekt ŠKOLA POROZUMĚNÍ vznikl v takovéto spolupracující komunitě.

FZŠ Táborská v Praze 4 si mohou žáci, jejich rodiče, přátelé a podporovatelé, ale i budoucí spolupracovníci vybírat také podle Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ.

Citace ze školního řádu:
Jsme rádi, že jsi žákem ZŠ Táborská, kterou sis vybral.
K docházce na Základní školu Táborská 45/421 v Praze 4 ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, kde chceš získat základní vzdělání. Z toho plyne, že sis svobodně zvolil dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.

Klikněte na ikonu architektury naší školy -

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ