Vít Beran

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
„ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

1. Identifikační údaje: 


Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha
Táborská 421/45, Praha 4, 140 00
Škola je zařazena v programu SZÚ: Škola podporující zdraví
Tel.: 241029320, e-mail: skola@zstaborska.cz, web: http://www.zstaborska.cz 

Předkladatel a vedoucí projektu: Ing. Vít Beran, ředitel školy
Koordinátor autorského týmu 1. verze učebních osnov: Mgr. Jan Korda
Koordinátor autorského týmu 2. verze učebních osnov: Mgr. Jitka Vinklerová
Spoluautoři a realizátoři: učitelé ZŠ Táborská

Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 4, Táborská 320, 140 00 Praha 4 – Nusle
Starosta: Bohumil Koukal
Tel.: 261192111, e-mail: radnice@praha4.cz, web: http://www.praha4.cz 

Platnost dokumentu: od 30.8.2005 - 2. verze

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) ZŠ Táborská „ŠKOLA POROZUMĚNÍ“ je školský dokument, jehož první verze v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV) byla ukončena v srpnu 2004. Jeho tvorba začala na podzim roku 2002. Školní vzdělávací program postupně doplňuje kurikulum školy - projekt „ ... a aby děti chodily do školy rády ...“ přihlášený do programu MŠMT ČR ExTra 1993.

Ing. Vít Beran, Mgr. Jan Korda, Mgr. Jitka Vinklerová - FZŠ Táborská © srpen 2004, srpen 2005

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ