Jmeno

Školní parlament
Pedagogický výbor

 

KOMPETENCE VÝBORU ŠKOLNÍHO PARLAMENTU - Složení výboru - Školní den žáka – jak, kdy, co ve škole?

Setkávání ve školním roce 2006/2007 - Setkávání ve školním roce 2005/2006 - Setkávání ve školním roce 2004/2005

Pedagogický výbor

Termín schůzek: ........
První probírané téma bude: .........

KOMPETENCE VÝBORU ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

KOMPETENCE PEDAGOGICKÉHO VÝBORU ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
1. žákovská knížka
2. pochvaly a výchovná opatření
3. učební metody
4. vybavení tříd – nábytek, pomůcky, elektronika,učebnice
5. učební plán – skladba předmětů
6. rozvrh – předmětová skladba

Složení výboru

Pedagogický výbor: 

Ministrem Pedagogického výboru se stala:
Alžběta Palichová - VII.B
1. náměstkem ministra Pedagogického výboru se stal:
Petr Šveněk - IX.B
2. náměstkem ministra Pedagogického výboru se stala: 
Veronika Veinlichová - IX.A

Pedagogický výbor: 
VII.B Alžběta Palichová
IX.B Petr Šveněk
IX.A Veronika Veinlichová
VII.A Kamila Jungmanová
VIII.A Kateřina Havlová
VI.B Matěj Velema
V.A Anna Hokešová
V.B Antonín Kvasnička
VIII.B Abigail Galušková
VI.A Veronika Bednáriková

Nahoru

Školní den žáka – jak, kdy, co ve škole?

Nápovědník pro každého žáka:
• vstupuj odpočatý a s úsměvem v době od 7:45 do 8:05 hodin
• vyučování začíná v 8:15 hodin
• na nultou hodinu se dostav nejpozději v 7:15 hodin
• nezapomeň na pozdrav
• svým klíčem si odemkni šatnu, odcházíš-li poslední, zamkni
• přezuj se do bačkor nebo pantoflí
• nezapomeň být včas na hodině
• měj vždy připravené všechny pomůcky na vyučování
• pokud něco nemáš, nezapomeň se omluvit na začátku hodiny
• neruš ostatní při vyučování
• na toalety choď o přestávkách
• přestávka slouží k tvému odpočinku
• za cenné věci škola neručí
• mobilní telefon si můžeš uložit u paní hospodářky
• do školní jídelny potřebuješ čip
• neplýtvej jídlem, neber si u výdejního pultu to, co bys nesnědl
• nezneužívej laskavosti a vstřícnosti učitelů a svých spolužáků

Nahoru


Setkávání ve školním roce 2006/2007 

Nahoru

Setkávání ve školním roce 2005/2006 

Zástupci tříd PEDAGOGICKÉ SKUPINY se spolupodílí na přípravě "SETKÁVÁNÍ". Co se setkáváním učíme?
- poslouchat se navzájem, spolupracovat, respektovat se, ... tento rok nově - přípravu setkávání mají na starost vždy partnerské třídy v ročníku. Budou se umět domluvit?

Páteční setkávání tříd ve školním roce 2005/2006

Měsíc

Den

Organizátoři

Spolupráce tříd

Říjen

21

9. třídy

AB

Prosinec

16

6. třídy

AB

Leden

20

8. třídy

AB

27

3. třídy

AB

Únor

17

5. třídy

AB

24

2. třídy

AB

Březen

3

4. třídy

AB

10

7. třídy

AB

17

1. třídy

ACB

24

6. třídy

BA

31

3. třídy

BA

Duben

7

8. třídy

BA

21

5. třídy

BA

28

2. třídy

BA

Květen

5

7. třídy

BA

12

4. třídy

BA

19

1. třídy

BCA

26

9. třídy

BA

Červen

2

9

„..Nejlepší učitel je takový, který vám pomůže udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za vás…“

Nahoru

Setkávání ve školním roce 2004/2005 

Zástupci tříd PEDAGOGICKÉ SKUPINY se spolupodílí na přípravě "SETKÁVÁNÍ". Co se setkáváním učíme?
- poslouchat se navzájem, spolupracovat, respektovat se, ...

Říjen 8 15 22 Listopad 26
EVROPSKÉ SETKÁVÁNÍ – 1. – 3. ročník – od 8,15 divadlo - 9.A EVROPSKÉ SETKÁVÁNÍ – 4. – 6. ročník – od 8,15 divadlo - 9.A EVROPSKÉ SETKÁVÁNÍ – 7. – 9. ročník – od 8,15 divadlo - 9.A SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku - 9.A
Prosinec 3 10
SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 6.A SETKÁVÁNÍ 1. – 3. ročníku - 3.A
Leden 7 14 21 28
SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku - 9.B SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 6.B xxx SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku – 8.A
Únor 11 18 25
SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 3.B SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 5.A SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 2.A
Březen 4 11
SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku – 8.B SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 5.B
Duben 1 8 15 22 29
SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 2.B SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku – 7.A SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 4.A SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 1.C SETKÁVÁNÍ 7. – 9. ročníku – 7.B
Květen 6 13 20 27
SETKÁVÁNÍ 4. – 6. ročníku – 4.B SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 1.B SETKÁVÁNÍ 1. – 2. ročníku – 1.A SETKÁVÁNÍ na téma …. pro …..
Červen 3 10 17
SETKÁVÁNÍ na téma …. pro ….. SETKÁVÁNÍ na téma …. pro ….. SETKÁVÁNÍ na téma …. pro …..