Vít Beran

Stránky učitelů a vychovatelů školní družiny

Předměty Učitel - vychovatelka Adresa Poznámka
Přírodopis Ing. Bc. Vít Beran http://www.zstaborska.cz/~vit.beran/ http://members.chello.cz/vitek/
Fyzika - Matematika - informatika RNDr. Jarka Kačeňáková http://www.zstaborska.cz/~jkacenakova/  
Chemie - informatika Ing. Bc. Václav Vojta http://www.zstaborska.cz/~vojtav/  
Školní družina Renata Zelerová http://www.nasedruzinka.wz.cz/