Vít Beran

Učitelé hodnotí pokroky žáků, méně je srovnávají mezi sebou

Učitelé hodnotí pokroky žáků, méně je srovnávají mezi sebou 19.12.2006, Zdroj: ČTK, Verlag Dashöfer

Hodnocení žáků základních škol se v souvislosti se školskou reformou mění. Ustupuje klasické srovnávání žáků mezi sebou, učitelé hodnotí spíše rozvoj a pokroky jednotlivých dětí. Každé dítě je individualita, z toho by měli pedagogové vycházet, tvrdí Romana Lisnerová z Výzkumného ústavu pedagogického.


„Školy musí popsat systém hodnocení do školních vzdělávacích programů, měly by posuzovat zejména klíčové kompetence žáka,“ tvrdí Lisnerová. Některé pilotní školy už mají nové formuláře pro žákovské knihy, kde jsou pro jednotlivé kompetence kolonky. Slovně hodnotí například schopnost vytvářet pravidla pro skupinovou práci.

„Kompetence jsou důležité, ale nesmí být posuzovány izolovaně od vědomostí. Aby mohl žák prokázat, že umí pracovat ve skupině, musí projevit při komunikaci se spolužáky i znalosti o určitých tématech,“ popisuje principy propojení Lisnerová. Kompetence se hodnotí v určitých, obvykle čtrnáctidenních intervalech, učitel zapíše v čem udělalo dítě pokrok.

Děti jsou také vedeny k tomu, aby se dokázaly ohodnotit samy. V žákovských knížkách je kolonka pro sdělení učitele, žáka i rodiče. Žák se má k výkonu vyjádřit a napsat co udělá pro to, aby se zlepšil. „Když má rodič dojem, že výsledek neodpovídá domácí přípravě, může učiteli zdůraznit, že se dítě snaží. V pracovních listech mají zase děti pod textem například symboly pera nebo otevřené knihy, a ty zaškrtávají, aby vyjádřily, čemu se ještě musí věnovat.“

„Děti vnímají veškeré novinky jako přirozenost, horší je to s jejich rodiči,“ myslí si Vít Beran, ředitel pražské Základní školy Táborská, která využívá vlastní žákovské knihy už několik let. Podle něj nedělá sebehodnocení problémy ani prvňákům, důležité je, aby je učitel správně navedl a oni dokázali vyjádřit, čemu v látce nerozumí. „Myslím si, že od známkování se jednou zcela upustí, známky nevypovídají nic o tom, v čem konkrétně se má žák zlepšit,“ tvrdí Beran.

Důležitým okamžikem v komunikaci jsou třídní schůzky. Neměly by být postaveny pouze na dialogu učitele a rodiče. K posezení by měli přizvat také dítě a promluvit dohromady nejen o výuce, ale také o tom, jak se kamarádí se spolužáky o přestávkách a co ho trápí. Podle Lisnerové jsou takové schůzky časově náročné, v ideálním případě by je učitelé měli iniciovat třikrát do roka. Zúčastnění by si dopředu měli stanovit pravidla a čas, který spolu dohromady stráví.

Novinkou jsou také smlouvy, které mezi sebou všechny strany uzavřou a podepíší. Měly by obsahovat kroky ke zlepšení žáka. Děti si také začínají zakládat svá portfolia, kam si ukládají nejdůležitější práce, aby zpětně viděly, zda se zlepšují.

Komunikace s rodiči se zvyšuje také díky internetu. Mnoho vzdělávacích ústavů umísťuje na web aktuální informace, některé školy, hlavně střední, začínají přecházet také na elektronické žákovské a třídní knihy. „Učitel vyvěsí po výuce na internet výsledky práce žáků, rodiče si je mohou večer přečíst a s dítětem rozebrat. Nemělo by v nich chybět také slovní hodnocení, aby měli rodiče dostatek informací pro posouzení případného neúspěchu. „Rodiče tuto možnost uvítali, máme však na internetu jen známky a docházku, zbytek raději konzultujeme osobně,“ tvrdí Ivan Šafařík, ředitel pražského Gymnázia Botičská s tím, že na středních školách už není slovní hodnocení tak důležité jako na školách základních. Tato metoda je ovšem také časově náročná, ne na všech školách mají všichni učitelé pravidelný přístup k počítačům, někteří rodiče neumějí s internetem pracovat.

Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností a postojů důležitých pro osobní rozvoj dítěte. V rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou vymezeny na úrovni, které mají na závěr základní školy žáci dosáhnout. Patří mezi ně kompetence k učení, řešení problémů, dále komunikativní, sociální, personální, občanské a pracovní kompetence.

Nahoru

Ing. Vít Beran - FZŠ Táborská © prosinec, 2006

Zpět na Obsah Školního vzdělávacího programu ŠKOLA POROZUMĚNÍ