Jmeno

"PATRON ŠKOLY"

I naše škola má svého strážníka! Spolupracujeme s Městkou policií. - Místní oddělení Nusle Policie České republiky bylo zařazeno do projektu "PATRON ŠKOLY"- ZŠ Táborská také!


Obvodní ředitelství
Nusle, Táborská 372/36
tel.: 
261 192 625, 
261 192 311
Místní oddělení Nusle
adresa: 
140 16 Praha 4, Svatoslavova 10
stálá služba: 
974 854 740, 241 742 062, 
fax: přepojí stálá služba
Mgr. Pavel Vetešník, ředitel
tel.: 261 192 601; sekretariát: 261 192 600; e-mail: reditel.p4@mppraha.cz  
fax:: 261 192 612; e-mail: operacni.p4@mppraha.cz 
http://www.mppraha.cz/o-mestske-policii/struktura/uradovny/praha-4.htm
kpt. Bc. Němec Martin, vedoucí oddělení MOP Nusle 
Tísňová volání pro celé území České republiky
112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
158
Policie ČR
155
Záchranná služba
150
Hasičský záchranný sbor ČR
156
Městská policie 
251 511 313 - pomoc obětem domácího násilí 974 832 222 - protikorupční linka - e-mail: stiznosti@mvcr.cz  777 800 002 - linka právní pomoci  Nadace Naše dítě, 
www.nasedite.cz 

Motto: “Četník se musí snažiti, aby si osvojil ve svém obvodu co možno důkladnou místní a osobní znalost, neb tím se mu značně usnadní plnění služebních povinností.” 
(Služební instrukce pro četnictvo, 1920)

I naše škola má svého strážníka! Spolupracujeme s Městkou policií.

Karel Kuchař 
Strážník specialista - okrskář Okrsek č. 1

 

Telefonní záznamník 
261 192 622
 
je určen pro předávání podnětů okrskáři. 
Záznamník neslouží k poskytnutí okamžité pomoci. 

K tomu je určena například bezplatná linka tísňového volání 156. 

Kontaktní telefon: 
261192 625 

je na služebnu s nepřetržitou službou, která se nachází v ulici Táborská 372/36, Praha 4 
(budova Úřadu MČ Praha 4) 

e-mail: okrskari.p4@mppraha.cz


Služebna:
Táborská 372/36, Praha 4

Mapa a hranice okrsku: 
ul. Bělehradská, Nuselská, Táborská, 5.května (směr centrum) a hranice k. ú. MČ Prahy 2, Bělehradská. 

Nahoru

Místní oddělení Nusle Policie České republiky bylo zařazeno do projektu "PATRON ŠKOLY" - ZŠ Táborská také!

Projekt ze strany Policie ČR a MOP Nusle
Projekt “Zavádění prvků Community Policing do praxe Policie ČR”  
- více informací o projektu - klikni ZDE

Z materiálu, který byl předán školám Prahy 4:

Z dlouhodobých zkušeností zahraničních partnerů vyplývá, že aplikace konceptu community policing ve svém důsledku v dané lokalitě vždy přispívá ke snížení kriminality i k vyšší spokojenosti veřejnosti se službou Policie ČR. Policejní práce vnímána doposud jako tradiční služba státu se postupně stává službou orientovanou na potřeby občanů. V uvedené souvislosti policejní prezident na podzim roku 2004 vyhlásil vizi Policie ČR " stát se uznávanou a respektovanou službou veřejnosti" a současně rozhodlo přípravě mezinárodního projektu - konceptu community policing v práci Policie ČR = společný přístup policie, institucí a občanů k identifikaci, předcházení a zejména odstraňování dlouhodobých tíživých problémů veřejného pořádku a bezpečnosti. /Právně zakotveno v R PP ČR č. 66/2005./ Tento projekt se postupně stane jedním z měřítek efektivity policejní práce základních útvarů. 

Základní východiska -

• policejní práce orientovaná na službu veřejnosti nenahrazuje standartní práci policie na základních útvarech, ale významně ji usnadňuje a doplňuje; 
• jedná se o částečné přenesení zodpovědnosti za bezpečnostní situaci v lokalitě, kde preventivní aktivity jsou stejnoměrně delegovány na každého policistu v rámci jeho běžných služebních povinností. 

Hlavním cílem je zkvalitnění komunikace Policie ČR s veřejností. 

Základním principem je, že bude-li policie s veřejností aktivně komunikovat nebude se chovat pouze reaktivně - tedy vyšetřovat a řešit kriminalitu, která již nastala. Dalším principem je podpora procesu sdílení Etického kodexu Policie ČR v každodenní praxi policistů. 

Jakou službu svým rozhodnutím poskytnu zákazníkovi - občanovi? 

Zákaznický princip -

• chci-Ii upokojit zákazníka, musíme nejdříve zjistit, co po nás vlastně chce;
• mnou navržené plány, cíle a úkoly jsou stanovovány s ohledem na očekávání zákazníka;
• znalosti, odbornou způsobilost je potřeba rozvíjet a udržovat v souladu s vývojem profesní osobnosti;
• informace - existuje filtr informací tak, aby vnitřní zákazník nebyl zahlcován množstvím informací, které ke své práci nepotřebujete.

Vzájemné ovlivňování se zákazníky 
Aby mohly být naplňovány očekávání zákazníků, musí je někdo zjišťovat, dávat je do souladu s posláním a cíli policie. Zde je hlavní úkol policistů MOP Nusle, a to je dle náplně práce především každodenní komunikace s občanem, a to na základě konkrétních situací, mám na mysli pomoci tomu, kdo to potřebuje, jednat s ním přiměřeně a na druhou stranu razantně proti tomu, kdo si to zaslouží. 

V uvedené souvislosti je zaváděn daný projekt, který nám umožní přehodnotit stávající systém využít kladné stránky činností Policie ČR, nedostačující změnit a dále přenést zahraniční zkušenosti s vybranými metodami moderní policejní práce do místních podmínek, vyzkoušet jejich fungování v českém prostředí a popř. upravit je podle potřeby tak, aby byl vytvořen český model community policing. 

kpt. Bc. Němec Martin, vedoucí oddělení MOP Nusle 
Nahoru