Jmeno

Mapa školy

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Plánky pater

 

UČEBNY

KABINETY - KANCELÁŘE - ...

III. patro
PŮDA:

Hudební a dramatické výchovy - divadlo
Učebna speciální pedagogiky
Výtvarný ateliér a dílny /IX.B/
Anglický jazyk - sever
Anglický jazyk - jih

Kabinet Hv a Dramatické výchovy - zástupkyně ředitele a koordinátorka tvorby ŠVP
Ubytovna
Kabinet Vv a Sppg
Kabinet Aj 2
Kabinet pěstitelství a I. stupně
Kabinet Aj 1
Psycholožka školy
Archiv školy

II. patro:

Fyzika - Chemie /VIII.A/
Matematika 1 /IX.A/
Výpočetní technika 2
Přírodopis /VIII.B/
Český jazyk /VI.B/
Německý jazyk
Kmenové třídy: III.A, IV.A, V.A

Kabinet Fy - Ch
Přípravna Fy - Ch
Kabinet Př
Kabinet Čj
Kabinet Nj

I. patro:

Matematika - Zeměpis /VII.A/
Dějepis /VII.B/
Knihovna /VI.A/
Výpočetní technika 1
Kmenové třídy: III.B, IV.B, V.B

Kabinet Ma, Z a D
Kancelář ekonomky školy
Kancelář hospodářky školy
Ředitelna
Sborovna a kancelář zástupců ředitele
Kabinet Čj a výchovné poradkyně
Zázemí VT - server

Přízemí:

Kmenové třídy: I.A, I.B, I.C, II.A, II.B
Školní družina - VEČERKA
Učebna Nj - výchov a kuchyňka
Keramický ateliér

Kabinet 1. a 2. tříd
Kabinet 3. - 5. tříd
Ubytovna
Kancelář zástupce ředitelepro I. stupeň
Byt školníka
Technologické zázemí školy

I. suterén:

Šatny školy
Tv šatny
Školní dílna
Dětský klub ARCUS

Kabinet Tv a CVČ ARCUS
Přípravna dílen
Technologické zázemí školy

II. suterén:

Míčová tělocvična
Gymnastická tělocvična
Nářaďovna
Jídelna

Kancelář vedoucí ŠJ - vchod ze dvora školy

Školní dvůr

Stoly na stolní tenis
Venkovní hřiště - házená, košíková, volejbal, skok daleký, sprint

Zázemí kustoda
Sklad