Ohlédnutí za praxemi studentů PEDAGOGICKÉ FAKULTY

       NA ZŠ Táborská

 

 

 

            V těchto dnech končí celoroční průběžná praxe studentů učitelů 1. stupně základní školy na fakultní ZŠ v Táborské. Katedra primární pedagogiky PedF UK, která zodpovídá za přípravu budoucích učitelů 1. stupně základní školy, spolupracuje s touto školou již více než 10 let. Zejména jde o praxe studentů, dále o výzkumy v rámci diplomových prací, angažmá studentů v různých zajímavých projektech školy, v její bohaté mimoškolní činnosti apod. Právě teď je chvíle pro poděkování fakulty za možnost dlouhodobé spolupráce se školou, která je svou kvalitou všeobecně známá a uznávaná.

Školu jako celek považujeme za vynikající, za mimořádnou v celostátním měřítku, za určitý vzor pro žádoucí proměnu českého školství. Škola pracuje od roku 2002 na školním vzdělávacím programu (byla jednou z prvních pilotních škol v ČR). Poskytuje dětem moderní pojetí vzdělání, jehož těžiště není v předávání velkého množství informací a jejich biflování dětmi, ale v rozvíjení kultury myšlení, dovedností pracovat s informacemi, spolupracovat, řešit problémy a především ve všestranné kultivaci dětské osobnosti  z hlediska sociálního, citového, morálního, estetického rozvoje. Škola je mimořádná nejen pojetím výuky, ale také širokým spektrem mimoškolních aktivit, které nabízí dětem.

Velice si vážíme toho, že naši studenti mají možnost získávat své první učitelské zkušenosti v  inspirativním prostředí této základní školy  a ověřovat si tak v praxi, že principy, metody a způsoby práce, pro které je chceme na fakultě získat a připravit teoreticky, skvěle fungují i v praxi (například aktivní vyučovací metody, kooperativní a projektová výuka, slovní hodnocení žáků). Také studenty jsou praxe v této škole tradičně hodnoceny jako jedny z nejpřínosnějších pro tvorbu vlastního pojetí výuky. Pro mnohé studenty se stává praxe na této škole výrazným motivačním nábojem pro vstup do profese. (Je známo, že velké procento absolventů nenastoupí do učitelské profese – nejsou to jen důvody finanční, ale též celkové poměry ve školství, zkostnatělost a tradiční způsoby výuky  jsou silně odrazujícím faktorem pro začínající učitele).

             

 

 

                                                                       Doc.PhDr.Vladimíra Spilková,CSc.

                                                                       vedoucí katedry primární pedagogiky PedF UK

                                                                       garant spolupráce s fakultní základní školou v Táborské